Rangin Kaman

Rangin Kaman

By rangin kaman
سایت رنگین کمان و تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
Where to listen
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

کشتار آبان ماه را فراموش نکنیم!

Rangin Kaman

Go to next audioGo to next audio
Go to prev audioGo to prev audio
1x
آیا آخوند ها در ایران در پیروی از نئولیبرالیسم به نسل کشی مردم دست زده اند؟
همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش سی و یک: آیا رژیم آخوند ها در ایران در پیروی از نئولیبرالیسم به نسل کشی مردم دست زده اند یا رژیم در مقابل بحران کنونی خود از درون فرو خواهد ریخت؟ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۹
29:02
April 6, 2020
نگاه روانکاو: کرونا ویروس و جامعه مدنی
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش شصت و سه (کرونا ویروس و جامعه مدنی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ماه ۱۳۹۹ پاریس
32:35
April 5, 2020
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: قهرمانان ملی
قسمت سی و نه: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ پاریس
29:41
April 4, 2020
با هم گفتگو کنیم: شورش در زندانها در زمان کرونا
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (شورش در زندانها در زمان کرونا) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ماه ۱۳۹۹ پاریس
20:20
April 4, 2020
در روان پژوهی: لایه های ترس
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش شصت و سه (لایه های ترس)  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ماه ۱۳۹۹ پاریس
23:19
April 3, 2020
کشف واکسن کرونا توسط علی خامنه ای!
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش بیست و چهار   تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹ پاریس
29:23
April 2, 2020
سه دیدگاه در باره تحریم ها در میان ایرانیان
«میزگرد جمهوری خواهی» سه دیدگاه در باره تحریم ها در میان ایرانیان مهمانان: خانم مریم سطوت و آقایان کامبیز قائم مقام، حجت نارنجی و کوروش پارسا ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ برابر با ۱ آوریل ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
54:22
April 1, 2020
با هم گفتگو کنیم: پرستاران گرامی دستتان درد نکند
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (پرستاران گرامی دستتان درد نکند) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ماه ۱۳۹۹ پاریس
25:49
April 1, 2020
نگاه روانکاو: بخش شصت و یک
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش شصت و یک  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ماه ۱۳۹۹ پاریس
32:07
April 1, 2020
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! سپاس از کادر درمانی
قسمت سی و هشت: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۹ پاریس
33:49
March 30, 2020
کرونا در ایران, دو میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در معرض خطر!
یک فکر! یک نظر!: بخش بیست و دو برنامه ای از جلال ایجادی تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ماه ۱۳۹۹ پاریس
04:26
March 30, 2020
در روان پژوهی: رابطه سنت و خرافات
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش شصت و یک (رابطه سنت و خرافات)  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ماه ۱۳۹۹ پاریس
25:02
March 28, 2020
با هم گفتگو کنیم: «دانشگاه المصطفی» شبکه تبلیغاتی و تروریستی در جهان
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم («دانشگاه المصطفی» شبکه تبلیغاتی و تروریستی در جهان) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ماه ۱۳۹۹ پاریس
18:45
March 27, 2020
خطر! ویروس کرونا برای جامعه ایران
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش بیست و سه  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۷ فروردین ماه ۱۳۹۹ پاریس
25:07
March 26, 2020
سیاست خارجی در شرایط ابر بحران کرونا
«میزگرد جمهوری خواهی» سیاست خارجی در شرایط ابر بحران کرونا مهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام، بهروز خلیق و رضا علوی ۶ فروردین ۱۳۹۹ برابر با ۲۵ مارس ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
50:16
March 25, 2020
سال ۹۹، باید برای مردم ایران سالی سرنوشت ساز باشد
همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش سی: سال ۹۹، باید برای مردم ایران سالی سرنوشت ساز باشد تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۶ فروردین ماه ۱۳۹۹
31:00
March 24, 2020
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! نوروز پیروز
قسمت سی و هفت: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۴ فروردین ماه ۱۳۹۹ پاریس
34:16
March 23, 2020
نگاه روانکاو: مشکلات بنیادی جمهوری اسلامی "خودی" غیرخودی
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش شصتم (مشکلات بنیادی جمهوری اسلامی "خودی" غیرخودی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۸ پاریس
27:21
March 21, 2020
در روان پژوهی: یک روانکاو لاکانی چگونه کار می کند
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش شصتم (یک روانکاو لاکانی چگونه کار می کند) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۸ پاریس
20:36
March 20, 2020
با هم گفتگو کنیم: رشد کرونا نتیجه بی لیاقتی و تبهکاری آیت الله ها
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (رشد کرونا نتیجه بی لیاقتی و تبهکاری آیت الله ها)  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۸ پاریس
29:59
March 20, 2020
بررسی رویدادها: پیام نوروزی
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش بیست و دو  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ پاریس
18:00
March 19, 2020
چگونه می شود با یک مبارزه ملی و همگانی، بر ابر بحران کرونا غلبه کرد
«میزگرد جمهوری خواهی» چگونه می شود با یک مبارزه ملی و همگانی، بر ابر بحران کرونا غلبه کرد مهمانان: آقایان بهمن مبشری، حجت نارنجی، مزدک لیماکشی و هژیر عطاری  ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۱۸ مارس ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
59:26
March 18, 2020
با هم گفتگو کنیم: شیعه گری یعنی سقوط اخلاق در جامعه
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (شیعه گری یعنی سقوط اخلاق در جامعه) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۸ پاریس
36:11
March 16, 2020
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم
قسمت سی و شش: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۸ پاریس
23:12
March 15, 2020
صدای سخن عشق (حافظ): بخش هفدهم
صدای سخن عشق برنامه ای مشترک از خانم زهرا شمس، آقایان منوچهر تقوی بیات و حسن مکارمی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۸ پاریس
44:13
March 14, 2020
بررسی رویدادها: مصدق و مردم سالاری
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش بیست و یک  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۸ پاریس
25:26
March 13, 2020
نگاه روانکاو: تاثیر کرونا در رابطه خرافات و علم در جامعه مدنی
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش پنجاه و نه (تاثیر کرونا در رابطه خرافات و علم در جامعه مدنی)  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۸ پاریس
26:29
March 13, 2020
همبستگی برای ایران: ویروس کرونا، ویروس روحانیت
همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش بیست و نه: ویروس کرونا، ویروس روحانیت تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۸
15:26
March 12, 2020
یک فکر! یک نظر!: محدودیت بهائیان ایران برای دریافت کارت ملی
یک فکر! یک نظر!: بخش بیست و یک برنامه ای از جلال ایجادی تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۸ پاریس
04:32
March 12, 2020
نقش و جایگاه زنان در جنبش مطالباتی و دمکراتیک ایران
«میزگرد جمهوری خواهی» نقش و جایگاه زنان در جنبش مطالباتی و دمکراتیک ایران مهمانان: آقایان همایون مهمنش، حجت نارنجی و مزدک لیماکشی ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۱۱ مارس ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
44:17
March 11, 2020
با هم گفتگو کنیم: اسلام، دین تبعیض و ضد حقوق بشر
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (اسلام، دین تبعیض و ضد حقوق بشر) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۸ پاریس
25:46
March 10, 2020
در روان پژوهی: باستان شناسی شناخت
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش پنجاه و نه (باستان شناسی شناخت) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۸ پاریس
25:52
March 8, 2020
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: درد عشقی کشیده‌ام که مپرس
قسمت سی و پنج: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۸ پاریس
32:31
March 6, 2020
کرونا، بی توجهی مسئولان و همبستگی ملی
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش بیستم  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸ پاریس
25:56
March 5, 2020
نقش جامعه مدنی در رهبری مبارزه با کرونا و جهل حاکم
«میزگرد جمهوری خواهی» نقش جامعه مدنی در رهبری مبارزه با کرونا و جهل حاکم مهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام، مزدک لیماکشی و کوروش پارسا ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۴ مارس ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
54:00
March 4, 2020
یک فکر! یک نظر!: بودجه و تحریم اقتصادی
یک فکر! یک نظر!: بخش بیستم برنامه ای از جلال ایجادی تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۸ پاریس
04:29
March 3, 2020
نگاه روانکاو: باز هم رای گیری و نه انتخابات
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش پنجاه و هشت (باز هم رای گیری و نه انتخابات)  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۸ پاریس
28:16
March 2, 2020
با هم گفتگو کنیم: جمهوری اسلامی از ترور هواپیما تا بیماری کرونا
#جلال_ایجادی: با هم گفتگو کنیم (#جمهوری_اسلامی از #ترور هواپیما تا بیماری #کرونا تهیه شده توسط #تلویزیون_اینترنتی_رنگین_کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۸ #پاریس
23:20
February 29, 2020
بررسی رویدادها: عدم کارایی فتوای شرعی در تحریم انتخابات
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش نوزدهم تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ پاریس
25:57
February 28, 2020
در روان پژوهی: بهداشت روان و جامعه ما
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش پنجاه و هشت (بهداشت روان و جامعه ما) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۸ پاریس
24:51
February 28, 2020
ارزیابی انتخابات، بی مسئولیتی حکومت در مدیریت کرونا و نقش جامعه مدنی
«میزگرد جمهوری خواهی» ارزیابی انتخابات، بی مسئولیتی حکومت در مدیریت کرونا و نقش جامعه مدنی مهمانان: آقایان همایون مهمنش، حسن زهتاب، مزدک لیماکشی و هژیر عطاری ۷ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۶ فوریه ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
47:42
February 26, 2020
سخنرانی بهزاد کشاورزی: «رضاشاه و روحانیت شیعه»
سخنران دکتر بهزاد کشاورزی، « جامعه شناس تاریخ »  «رضاشاه و روحانیت شیعه» برگزار کننده انجمن توسعه و تجدد ایران ۵ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ فوریه ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
57:03
February 25, 2020
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم
قسمت سی و چهار: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۸ پاریس
25:08
February 25, 2020
نگاه روانکاو: لیست مشکلات بنیادی جمهوری اسلامی ایران
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش پنجاه و هفت (لیست مشکلات بنیادی جمهوری اسلامی ایران) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۸ پاریس
27:51
February 22, 2020
بررسی رویدادها: پیروزی آزادی بر استبداد
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش هجدهم  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ پاریس
26:31
February 21, 2020
رای "نه" مردم به انتخابات فرمایشی و گسترش اعتراضات مردمی بر علیه استبداد
«میزگرد جمهوری خواهی» رای "نه" مردم به انتخابات فرمایشی و گسترش اعتراضات مردمی بر علیه استبداد مهمانان: آقایان اسفندیار خلف، نقی حمیدیان، رضا میر و حجت نارنجی  ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۱۹ فوریه ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
46:46
February 20, 2020
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم: آی آدمها
قسمت سی و سه: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ پاریس
28:43
February 19, 2020
صدای سخن عشق (حافظ): بخش شانزدهم
صدای سخن عشق برنامه ای مشترک از خانم زهرا شمس، آقایان منوچهر تقوی بیات و حسن مکارمی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان بهمن ماه ۱۳۹۸ پاریس
46:16
February 17, 2020
در روان پژوهی: رابطه روانکار و مراجع در فرهنگ ما
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش پنجاه و هفت (رابطه روانکار و مراجع در فرهنگ ما) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان بهمن ماه ۱۳۹۸ پاریس
26:03
February 15, 2020
برگزاری انتخابات فرمایشی بدون حضور مردم
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش هفدهم  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ پاریس
25:37
February 14, 2020
تاکتیک های اپوزیسیون برای عدم شرکت مردم در انتخابات غیر آزاد و فرمایشی مجلس
«میزگرد جمهوری خواهی» تاکتیک های اپوزیسیون برای عدم شرکت مردم در انتخابات غیر آزاد و فرمایشی مجلس مهمانان: آقایان بهمن مبشری، کوروش پارسا، مزدک لیماکشی و حسن زهتاب  ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۱۲ فوریه ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
44:01
February 12, 2020
نمایش تکراری و مسخره "انتخابات" مجلس شورای اسلامی
همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش بیست و هشت: نمایش تکراری و مسخره "انتخابات" مجلس شورای اسلامی تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان بهمن ماه ۱۳۹۸
25:04
February 12, 2020
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم: بخوان با من
قسمت سی و دو: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ پاریس
26:47
February 11, 2020
نگاه روانکاو: سرزمین فرهنگی ایران ۷
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش پنجاه و شش (سرزمین فرهنگی ایران ۷)  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان بهمن ماه ۱۳۹۸ پاریس
27:00
February 8, 2020
با هم گفتگو کنیم: ایرانیان گرامی شما چه نوع زندگی ای میخواهید؟
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (ایرانیان گرامی شما چه نوع زندگی ای میخواهید؟)  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان بهمن ماه ۱۳۹۸ پاریس
29:23
February 7, 2020
سکوت سنگین مردم، روز برگزاری انتخاب!
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش شانزدهم  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ پاریس
23:56
February 6, 2020
چگونگی حمایت جوامع ایرانی خارج کشور از مبارزات مردم ایران
«میزگرد جمهوری خواهی» چگونگی حمایت جوامع ایرانی خارج کشور از مبارزات مردم ایران مهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام, رضا علوی, مزدک لیماکشی و حجت نارنجی ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۵ فوریه ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
1:01:13
February 5, 2020
رای نمیدهم و اعتراض میکنم!
فرهنگ قاسمی: رای نمیدهم و اعتراض میکنم!  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ پاریس
12:59
February 4, 2020
در روان پژوهی: بخش پنجاه و شش (جامعه در بحران دروغ)
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش پنجاه و شش (جامعه در بحران دروغ) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان بهمن ماه ۱۳۹۸ پاریس
26:22
February 3, 2020
یک فکر! یک نظر!: سروش و محمود دولت آبادی مبلغ توهم
یک فکر! یک نظر!: بخش نوزدهم برنامه ای از جلال ایجادی  تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان بهمن ماه ۱۳۹۸ پاریس
05:25
February 1, 2020
کشتار آبان ماه را فراموش نکنیم!
فرهنگ قاسمی: کشتار آبان ماه را فراموش نکنیم! تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸ پاریس
11:06
January 31, 2020
نگاه روانکاو: بخش پنجاه و چهار (نامه شماره ۴۵)
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش پنجاه و چهار (نامه شماره ۴۵) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان بهمن ماه ۱۳۹۸ پاریس
24:41
January 31, 2020
آیا سقوط هواپیمای اوکراین عمدی بوده؟
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش پانزدهم  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ پاریس
25:22
January 30, 2020
میزگرد جمهوری خواهی: چرا در انتخابات مجلس شرکت نمی کنیم!
«میزگرد جمهوری خواهی» چرا در انتخابات مجلس شرکت نمی کنیم!  مهمانان: آقایان بهروز خلیق، همایون مهمنش، مزدک لیماکشی و هژیر عطاری  ۹ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
45:17
January 29, 2020
بخش پرسش و پاسخ مناظره‌ میان چند کنشگر جوان از طیف جمهوری‌خواهان و طرفداران پادشاهی
بخش پرسش و پاسخ مناظره‌ میان چند کنشگر جوان از طیف #جمهوری‌_خواهان و #طرفداران_پادشاهی در پاریس  با حضور #حامد_شیبانی_راد, #کاوه_شیرزاد, #پویان_متین و #محمدرضا_یزدان_پناه  مجری برنامه: #سعید_جعفری. برگزار کننده #انجمن_امید  تهیه شده توسط #تلویزیون_اینترنتی_رنگین_کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ برابر با ۲۵ ژانویه ۲۰۲۰ #پاریس
1:08:50
January 29, 2020
مناظره‌ای درباره آینده ایران با حضور چند فعال نسل نو
مناظره‌ای میان چند کنشگر جوان از طیف جمهوری‌خواهان و طرفداران پادشاهی در پاریس با حضور حامد شیبانی راد, کاوه شیرزاد, پویان متین و محمدرضا یزدان پناه  مجری برنامه: سعید جعفری. برگزار کننده انجمن امید  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ برابر با ۲۵ ژانویه ۲۰۲۰ پاریس
1:21:56
January 26, 2020
بررسی رویدادها: چرایی برگزاری نماز جمعه توسط خامنه ای
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش چهاردهم  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸ پاریس
29:28
January 23, 2020
در روان پژوهی: سره و ناسره در روان پژوهی
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش پنجاه و پنج (سره و ناسره در روان پژوهی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۸ پاریس
26:11
January 22, 2020
با هم گفتگو کنیم: منطقه خاورمیانه پس از قتل قاسم سلیمانی
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (منطقه خاورمیانه پس از قتل قاسم سلیمانی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۸ پاریس
27:58
January 18, 2020
نگاه روانکاو: بخش پنجاه و پنج (حوادث اخیر در ایران)
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش پنجاه و پنج (حوادث اخیر در ایران)  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۸ پاریس
26:12
January 18, 2020
بررسی رویدادها: فاجعه جانگداز سرنگونی هواپیمای اوکراین
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش سیزدهم  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۸ پاریس
27:34
January 16, 2020
سقوط هواپیما توسط سپاه، بحران مدیریتی حکومت و راه کارهای ما
«میزگرد جمهوری خواهی» سقوط هواپیما توسط سپاه، بحران مدیریتی حکومت و راه کارهای ما مهمانان: آقایان اسفندیار خلف، کوروش پارسا، حجت نارنجی و مزدک لیماکشی ۲۵ دی ۱۳۹۸ برابر با ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
56:56
January 15, 2020
بررسی رویدادها: پیامد حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه های امریکا
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش دوازدهم    تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۸ پاریس
11:40
January 13, 2020
در روان پژوهی: بررسی گفتارها ۲
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش پنجاه و چهار (بررسی گفتارها ۲) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۸ پاریس
24:32
January 11, 2020
قتل قاسم سلیمانی و آینده جمهوری اسلامی
بررسی مسائل روز: قتل قاسم سلیمانی و آینده جمهوری اسلامی برنامه ای از سعید جعفری میهمانان: جلال ایجادی و فرهنگ قاسمی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۰ دی ماه ۱۳۹۸ پاریس
1:09:43
January 11, 2020
یک فکر! یک نظر!: اعمال جمهوری اسلامی منطبق بر اسلام است
یک فکر! یک نظر!: بخش هجدهم برنامه ای از جلال ایجادی تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۸ پاریس
07:24
January 10, 2020
بررسی رویدادها: پیامدهای کشته شدن قاسم سلیمانی
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش یازدهم     تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۸ پاریس
25:22
January 9, 2020
نیروهای ملی و جمهوری خواه ایران، جنگ طلبان هر دو طرف را محکوم می کنند
«میزگرد جمهوری خواهی» نیروهای ملی، دم‍کراتی‍ک و جمهوری خواه ایران، جنگ طلبان هر دو طرف را محکوم می کنند و خواهان مذاکره مستقیم هستند. مهمانان: خانومها مریم سطوت و فرزانه عظیمی، آقایان منوچهر تقوی بیات و هژیر عطاری ۱۸ دی ۱۳۹۸ برابر با ۸ ژانویه ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
42:29
January 8, 2020
همبستگی برای ایران: نئولیبرالیسم و تبعات آن در ایران
همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش بیست و هفت: نئولیبرالیسم و تبعات آن در ایران  تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۸
29:52
January 8, 2020
نگاه روانکاو: آیا مطلوب ممکن، ممکن است؟
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش پنجاه و سه (آیا مطلوب ممکن، ممکن است؟) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۸ پاریس
29:38
January 7, 2020
با هم گفتگو کنیم: میهن پرستی و جمهوری خواهی
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (میهن پرستی و جمهوری خواهی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۸ پاریس
20:35
January 6, 2020
در روان پژوهی: بررسی گفتارها
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش پنجاه و سه (بررسی گفتارها)  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۸ پاریس
29:27
January 3, 2020
مداخلات جمهوری اسلامی در عراق بر ضد منافع ملی مردم ایران است
«میزگرد جمهوری خواهی» مداخلات جمهوری اسلامی در عراق بر ضد منافع ملی مردم ایران است مهمانان: آقایان همایون مهمنش, کوروش پارسا, مزدک لیماکشی و حسن زهتاب  ۱۲ دی ۱۳۹۸ برابر با ۲ ژانویه ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
54:38
January 2, 2020
بررسی رویدادها: تنشهای ایران و امریکا در عراق
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش دهم  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۸ پاریس
26:41
January 2, 2020
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم: تنها تو بمان با من
قسمت سی و یک: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۸ پاریس
23:02
December 31, 2019
نگاه روانکاو: سرزمین فرهنگی ایران ۶
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش پنجاه و دو (سرزمین فرهنگی ایران ۶) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۸ پاریس
27:49
December 30, 2019
فراخوان مادران در گرامی داشت یاد جانباختگان خيزش مردمی
«میزگرد جمهوری خواهی» فراخوان مادران در گرامی داشت یاد جانباختگان خيزش مردمی مهمانان: مهمانان: آقایان بهروز خلیق, بهمن مبشری, پرویز مختاری و مزدک لیماکشی ۶ دی ۱۳۹۸ برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
45:16
December 27, 2019
بررسی رویدادها: آیین چهلم جانباختگان آبان
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش نهم  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۸ پاریس
26:01
December 27, 2019
در روان پژوهی: ارزش های انسانی
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش پنجاه و دو (ارزش های انسانی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۸ پاریس
25:08
December 27, 2019
یک فکر! یک نظر!: رشد جمعیت ایران
یک فکر! یک نظر!: بخش هفدهم برنامه ای از جلال ایجادی  تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۸ پاریس
06:54
December 26, 2019
نگاه روانکاو: سرزمین فرهنگی ایران ۵
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش پنجاه و یک (سرزمین فرهنگی ایران ۵) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آذر ماه ۱۳۹۸ پاریس
26:30
December 24, 2019
صدای سخن عشق (حافظ): بخش پانزدهم
صدای سخن عشق برنامه ای مشترک از خانم زهرا شمس، آقایان منوچهر تقوی بیات و حسن مکارمی  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان آذر ماه ۱۳۹۸ پاریس
48:56
December 21, 2019
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم: به این وحشی تمدن گوشزد کن!
قسمت سی: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آذر ماه ۱۳۹۸ پاریس
28:56
December 21, 2019
بررسی رویدادها: چپ نا بریده!
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش هشتم   تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آذر ماه ۱۳۹۸ پاریس
24:57
December 19, 2019
چرا احزاب سیاسی دموکرات مبارزات بدور از خشونت را توصیه میکنند؟
«میزگرد جمهوری خواهی» چرا احزاب و تشکل های سیاسی آزادیخواه، دموکرات و جمهوریخواه مبارزات بدور از خشونت را توصیه میکنند؟ مهمانان: مهمانان: آقایان همایون مهمنش, حسن زهتاب و کوروش پارسا ۲۸ آذر ۱۳۹۸ برابر با ۱۹ دسامبر ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
49:09
December 19, 2019
همبستگی برای ایران: التهابات اخیر، منطقه و جهان در مورد ایران
همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش بیست و شش: التهابات اخیر، منطقه و جهان در مورد ایران تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آذر ماه ۱۳۹۸
42:27
December 18, 2019
با هم گفتگو کنیم: روش مطالعه اسلام
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (روش مطالعه اسلام)  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آذر ماه ۱۳۹۸ پاریس
31:31
December 17, 2019
در روان پژوهی: روانکاوی کاربردی
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش پنجاه و یک (روانکاوی کاربردی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان آذر ماه ۱۳۹۸ پاریس
25:29
December 16, 2019
چگونه می شود با مقاومت مدنی حکومت را به عقب نشینی وادار کرد؟
«میزگرد جمهوری خواهی» چگونه می شود با مقاومت مدنی حکومت را به عقب نشینی وادار کرد؟ مهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام, پرویز مختاری, حسن زهتاب و مزدک لیماکشی ۲۱ آذر ۱۳۹۸ برابر با ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
48:45
December 13, 2019
بررسی رویدادها: اشاره به رهایی آذربایجان و نیز ۱۶ روز دانشجو
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش هفتم تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آذر ماه ۱۳۹۸ پاریس
25:07
December 12, 2019
نگاه روانکاو: سرزمین فرهنگی ایران ۵
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش پنجاه (سرزمین فرهنگی ایران ۵) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آذر ماه ۱۳۹۸ پاریس
24:59
December 6, 2019
استعفای دولت عراق و مداخلات جمهوری اسلامی در این کشور
«میزگرد جمهوری خواهی» استعفای دولت عراق و مداخلات جمهوری اسلامی در این کشور مهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام, رضا علوی, حجت نارنجی و مزدک لیماکشی ۱۴ آذر ۱۳۹۸ برابر با ۵ دسامبر ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
53:08
December 5, 2019
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش ششم
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش ششم  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آذر ماه ۱۳۹۸ پاریس
24:54
December 4, 2019
در روان پژوهی: سوپرویزیون چیست؟
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش پنجاه (سوپرویزیون چیست؟) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان آذر ماه ۱۳۹۸ پاریس
22:01
December 2, 2019
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم
قسمت بیست و نه: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آذر ماه ۱۳۹۸ پاریس
13:36
December 1, 2019
نزدیک شدن بخشی از چپ منفرد در خارج از کشور
همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش بیست و پنج: نزدیک شدن بخشی از چپ منفرد در خارج از کشور   تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آذر ماه ۱۳۹۸
13:51
November 28, 2019
چگونه می شود دیکتاتور را به عقب نشینی وادار کرد؟
«میزگرد جمهوری خواهی» چگونه می شود دیکتاتور را به عقب نشینی وادار کرد؟ مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور حسن زهتاب از حزب چپ ایران "فدائیان خلق" مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران سام جعفریان از همبستگی جمهوری خواهان ایران ۷ آذر ۱۳۹۸ برابر با ۲۸ نوامبر ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
48:49
November 28, 2019
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش پنجم
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی: بخش پنجم تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آذر ماه ۱۳۹۸ پاریس
25:05
November 27, 2019
نگاه روانکاو: همدلی های یک روانکاو
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش چهل و نه (همدلی های یک روانکاو) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آذر ماه ۱۳۹۸ پاریس
27:43
November 25, 2019
با هم گفتگو کنیم: آقای سروش فلسفه شما کجاست؟
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (آقای سروش فلسفه شما کجاست؟) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس
21:13
November 25, 2019
یک فکر! یک نظر!: قوم گرایی امریست خطرناک
یک فکر! یک نظر!: بخش شانزدهم برنامه ای از جلال ایجادی تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آذر ماه ۱۳۹۸ پاریس
05:13
November 25, 2019
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم
قسمت بیست و هشت: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس
18:18
November 23, 2019
در روان پژوهی: خودکشی
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش چهل و نه (خودکشی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس
26:12
November 22, 2019
ادامه انقلاب ۵۷: آزادی، کار و عدالت اجتماعی
همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش بیست و چهار: ادامه انقلاب ۵۷. آزادی، کار و عدالت اجتماعی   تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آذر ماه ۱۳۹۸
26:38
November 22, 2019
بررسی رویدادها: بهای بنزین چرا در ایران افزایش یافت؟
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی بخش چهار (بهای بنزین چرا در ایران افزایش یافت؟) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس
25:10
November 21, 2019
خیزش مردم، چشم انداز آن و راهکارهای ممکن
«میزگرد جمهوری خواهی» خیزش مردم، چشم انداز آن و راهکارهای ممکن مهمانان: خانم مریم سطوت و آقایان کامبیز قائم مقام و حسن زهتاب  ۳۰ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
46:05
November 21, 2019
نگاه روانکاو: بحران مدیریت در جامعه ایران
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش چهل و هشت (بحران مدیریت در جامعه ایران) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس
23:13
November 18, 2019
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم: برای ایران
قسمت بیست و هفت: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس
27:29
November 16, 2019
بررسی رویدادها: وضعیت امروز عراق
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی بخش سوم   تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس
24:42
November 16, 2019
ابعاد: آینده اسلام در ایران پسا حکومت اسلامی
آینده اسلام در ایران پسا حکومت اسلامی ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان مهمان: جلال ایجادی  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس
41:26
November 15, 2019
چرا رژیم به نفرت قومی دامن می زند؟
«میزگرد جمهوری خواهی» چرا رژیم به نفرت قومی دامن می زند؟ مهمانان: آقایان همایون مهمنش, حجت نارنجی, هوتن رضایی و مزدک لیماکشی ۲۳ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
58:39
November 14, 2019
در روان پژوهی: نقش شعر در فرهنگ ها
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش چهل و هشت (نقش شعر در فرهنگ ها) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس
22:14
November 13, 2019
همبستگی برای ایران: جنبشهای سراسری و اعتراضات مردمی در عراق و لبنان
همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش بیست و سه: جنبشهای سراسری و اعتراضات مردمی در عراق و لبنان تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸
30:41
November 12, 2019
یک فکر! یک نظر!: معرفی کتاب نواندیشان دینی
یک فکر! یک نظر!: بخش پانزدهم برنامه ای از جلال ایجادی تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس
04:20
November 12, 2019
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی بخش دوم
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی بخش دوم  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس
25:16
November 12, 2019
نگاه روانکاو: اسرار حضور انسان در هستی
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش چهل و هفت (اسرار حضور انسان در هستی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس
26:32
November 11, 2019
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم
قسمت بیست و شش: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس
14:48
November 9, 2019
صدای سخن عشق (حافظ): بخش چهاردهم
صدای سخن عشق برنامه ای مشترک از خانم زهرا شمس، آقایان منوچهر تقوی بیات و حسن مکارمی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس
42:51
November 8, 2019
میزگرد جمهوری خواهی: نگاهی به رویدادهای ایران و خاورمیانه در هفته‌ای که گذشت
«میزگرد جمهوری خواهی» نگاهی به رویدادهای ایران و خاورمیانه در هفته‌ای که گذشت مهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام, حسن زهتاب و هژیر عطاری ۱۶ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۷ نوامبر ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
48:59
November 6, 2019
یک فکر! یک نظر!: اختلاف بین ایران و جامعه جهانی
یک فکر! یک نظر!: بخش چهاردهم برنامه ای از جلال ایجادی تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس
04:52
November 6, 2019
در روان پژوهی: نقش روانکار در حضور اجتماعی
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش چهل و هفت (نقش روانکار در حضور اجتماعی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس
20:39
November 5, 2019
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی بخش نخست
بررسی رویدادها با هوشنگ کردستانی بخش نخست تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس
19:26
November 4, 2019
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!
قسمت بیست و پنج: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس
19:00
October 31, 2019
سخنان پیمان عارف در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران
سخنان پیمان عارف در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران ۱۲ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۴ اکتبر ۲۰۱۹ کلن آلمان تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
07:43
October 31, 2019
همبستگی برای ایران: شعار اعتراضات در عراق و لبنان
همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش بیست و دو: شعار اعتراضات در عراق و لبنان، ایران برو بیرون تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸
23:57
October 31, 2019
آیا اصلاحات اقتصادی در ایران بدون تغییرات اساسی سیاسی امکان پذیر است؟
«میزگرد جمهوری خواهی» آیا اصلاحات اقتصادی در ایران بدون تغییرات اساسی سیاسی امکان پذیر است؟ مهمانان: آقایان محمد اقتداری از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور و کوروش پارسا از همبستگی جمهوری خواهان ایران  ۸ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۳۰ اکتبر ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
55:29
October 30, 2019
یک فکر! یک نظر!: باید از حکومت مذهبی گذر کرد
یک فکر! یک نظر!: بخش سیزدهم برنامه ای از جلال ایجادی تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس
04:40
October 30, 2019
سخنان اسفندیار طبری در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران
سخنان اسفندیار طبری در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران ۱۲ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۴ اکتبر ۲۰۱۹ کلن آلمان تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
10:41
October 29, 2019
نگاه روانکاو: امید
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش چهل و شش (امید) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس
25:26
October 28, 2019
سخنان فرخ نگهدار در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران
سخنان فرخ نگهدار در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران ۱۲ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۴ اکتبر ۲۰۱۹ کلن آلمان تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
10:35
October 27, 2019
سخنان مهرداد درویش پور در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران
سخنان مهرداد درویش پور در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران ۱۲ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۴ اکتبر ۲۰۱۹ کلن آلمان تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
15:32
October 26, 2019
در روان پژوهی: یک روانکار کیست؟
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش چهل و شش (یک روانکار کیست؟) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس
24:23
October 25, 2019
سخنان فرهاد روحی در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران
سخنان فرهاد روحی در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران ۱۲ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۴ اکتبر ۲۰۱۹ کلن آلمان تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
08:43
October 25, 2019
میزگرد جمهوری خواهی: راه کارهای گذار به دمکراسی در ایران
«میزگرد جمهوری خواهی» راه کارهای گذار به دمکراسی در ایران مهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام, کوروش پارسا, حجت نارنجی و مزدک لیماکشی ۱ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
57:57
October 24, 2019
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: پرنده
قسمت بیست و چهار: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۸ پاریس
12:17
October 23, 2019
صدای سخن عشق (حافظ): بخش سیزدهم
صدای سخن عشق برنامه ای مشترک از خانم زهرا شمس، آقایان منوچهر تقوی بیات و حسن مکارمی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۸ پاریس
45:48
October 22, 2019
سخنان مزدک لیماکشی در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران
سخنان مزدک لیماکشی در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران ۱۲ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۴ اکتبر ۲۰۱۹ کلن آلمان تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
08:04
October 21, 2019
جبهه های ایدئولوژیکی مختلف در سوریه، و توسعه طلبی "عثمانیسم" در تجاوز به سوریه
همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش بیست و یک: جبهه های ایدئولوژیکی مختلف در سوریه، و توسعه طلبی "عثمانیسم" در تجاوز به سوریه  تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۸
32:08
October 21, 2019
با هم گفتگو کنیم: نژادپرستی و تبعیض، طاعونی در جامعه
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (نژادپرستی و تبعیض، طاعونی در جامعه) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۸ پاریس
31:07
October 20, 2019
بخش پرسش و پاسخ میزگرد بررسی وضعیت سیاسی کشور
بخش پرسش و پاسخ میزگرد بررسی وضعیت سیاسی کشور در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران شرکت کنندگان: فرزانه بذرپور، سعید برزین، رضا علیجانی، مسعود فتحی و علی کشتگر گرداننده: مهدی فتاپور ۱۳ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۵ اکتبر ۲۰۱۹ کلن آلمان تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
1:55:04
October 19, 2019
نگاه روانکاو: سنت قدرت
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش چهل و پنج (سنت قدرت) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۸ پاریس
23:18
October 17, 2019
La fausse opposition
La fausse opposition: Jahanshah Rashidian Producteur: «Rangin Kaman» (Arc en ciel) TV: Fondation pour la liberté d’opinion et d’expression OCT 2019
31:25
October 17, 2019
در محکومیت تجاوز ترکیه به سوریه و نتایج اتکا به دیگر کشورها
«میزگرد جمهوری خواهی» در محکومیت تجاوز ترکیه به سوریه و نتایج اتکا به دیگر کشورها     مهمانان: آقایان همایون مهمانش, رضا علوی, حجت نارنجی و مزدک لیماکشی  ۲۵ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
1:03:05
October 17, 2019
میزگرد بررسی وضعیت سیاسی کشور در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران
میزگرد بررسی وضعیت سیاسی کشور در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران شرکت کنندگان: فرزانه بذرپور، سعید برزین، رضا علیجانی، مسعود فتحی و علی کشتگر گرداننده: مهدی فتاپور ۱۳ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۵ اکتبر ۲۰۱۹ کلن آلمان تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
1:37:30
October 16, 2019
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: من از تو مَرد ترم
قسمت بیست و سه: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۸ پاریس
18:22
October 14, 2019
بخش پرسش و پاسخ میزگرد همگرایی و اتحاد جمهوریخواهان
بخش پرسش و پاسخ میزگرد همگرایی و اتحاد جمهوریخواهان در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران شرکت کنندگان: احمد پورمندی، تقی رحمانی، فرزانه عظیمی، مزدک لیماکشی، همایون مهمنش و کوروش پارسا گرداننده: مریم سطوت ۱۳ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۵ اکتبر ۲۰۱۹ کلن آلمان تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
1:36:44
October 14, 2019
ابعاد: هستی با یا بدون خدا ۳
ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان: هستی با یا بدون خدا ۳ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۸
48:34
October 12, 2019
حمله ی نظامی ارتش متجاوز ترکیه به تمامیت ارضی کشور سوریه
همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش بیستم: حمله ی نظامی ارتش متجاوز ترکیه به تمامیت ارضی کشور سوریه را میتوان برای جلوگیری از تشکیل دولت کردستان بزرگ ارزیابی کرد! تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۸
26:28
October 12, 2019
میزگرد همگرایی و اتحاد جمهوریخواهان در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران
میزگرد همگرایی و اتحاد جمهوریخواهان در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران شرکت کنندگان: احمد پورمندی، تقی رحمانی، فرزانه عظیمی، مزدک لیماکشی، همایون مهمنش و  کوروش پارسا  گرداننده: مریم سطوت ۱۳ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۵ اکتبر ۲۰۱۹ کلن آلمان تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
1:52:23
October 11, 2019
در روان پژوهی: پاسخ به پرسش
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش چهل و پنج (پاسخ به پرسش) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۸ پاریس
22:56
October 10, 2019
گفتگو: نواندیشان دینی, روشنگری یا تاریک اندیشی
«گفتگو» برنامه ای از سیروس ملکوتی مهمان: جلال ایجادی  گفتگو: نواندیشان دینی, روشنگری یا تاریک اندیشی   ۱۸ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹ پاریس تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
45:03
October 10, 2019
درباره همایش اتحاد جمهوری خواهان و نشست شورای مدیریت گذار و حزب مشروطه چه می توان گفت؟
«میزگرد جمهوری خواهی» درباره همایش اتحاد جمهوری خواهان و نشست شورای مدیریت گذار و حزب مشروطه چه می توان گفت؟ مهمانان: مهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام, پرویز نویدی, مزدک لیماکشی و هژیر عطاری ۱۷ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۹ اکتبر ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
54:46
October 9, 2019
بخش پرسش و پاسخ میزگرد سیاست خارجی ایران
بخش پرسش و پاسخ میزگرد سیاست خارجی ایران در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران  شرکت کنندگان: فاطمه امان، بهروز بیات، ملیحه محمدی و امیر ممبینی  گرداننده: فرزاد جواهری  کلن آلمان، ۱۲ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۴ اکتبر ۲۰۱۹  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
1:12:27
October 8, 2019
ابعاد: هستی با یا بدون خدا ۲
ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان: هستی با یا بدون خدا ۲ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۸
39:37
October 8, 2019
میزگرد سیاست خارجی ایران در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران
میزگرد سیاست خارجی ایران در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران شرکت کنندگان: فاطمه امان، بهروز بیات، ملیحه محمدی و امیر ممبینی گرداننده: فرزاد جواهری کلن آلمان، ۱۲ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۴ اکتبر ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
1:15:50
October 7, 2019
با هم گفتگو کنیم: اقتصاد نابسامان و فقر جامعه
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (اقتصاد نابسامان و فقر جامعه) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۸ پاریس
30:26
October 6, 2019
نگاه روانکاو: قدرت سنت
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش چهل و چهار (قدرت سنت) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۸ پاریس
23:57
October 4, 2019
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم: چهار زندان!
قسمت بیست و دو: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۸ پاریس
17:17
October 3, 2019
برای توسعه همکاری های نیروهای جمهوریخواه، چه راه کارهائی را پیشنهاد می کنید؟
«میزگرد جمهوری خواهی» برای توسعه همکاری های نیروهای جمهوریخواه، چه راه کارهائی را پیشنهاد می کنید؟ مهمانان: مهمانان: آقایان همایون مهمنش, بهروز خلیق, کوروش پارسا و مزدک لیماکشی ۱۰ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۲ اکتبر ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
50:10
October 2, 2019
شورای نامتقارن دوران گذار
ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان  مهمان: فرهنگ قاسمی   تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۸ پاریس 
33:40
October 1, 2019
یادمان جانباختگان ۴۱ سال کشتار و اوج آن در تابستان ۶۷
سخنران: مهدی اصلانی با هنرنمایی شیرین مهربُد و مجید کاظمی گرداننده برنامه: کاظم شهریاری  برگزارکننده انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران (پاریس)   ۶ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
1:27:02
September 30, 2019
با هم گفتگو کنیم: گفتگو با دکتر حسین موسویان
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (گفتگو با دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۸ پاریس
1:10:14
September 29, 2019
Ce que doit faire l’opposition iranienne en cas de guerre
Ce que doit faire l’opposition iranienne en cas de guerre: Jahanshah Rashidian Producteur: «Rangin Kaman» (Arc en ciel) TV: Fondation pour la liberté d’opinion et d’expression SEPT 2019
16:35
September 28, 2019
گفتگو: نشست نیویورک استراتژ کیست؟
«گفتگو» برنامه ای از سیروس ملکوتی مهمان: فرهنگ قاسمی گفتگو: نشست نیویورک استراتژ کیست؟:  پاریس، ۵ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
1:08:31
September 27, 2019
صدای سخن عشق (حافظ): بخش دوازدهم
صدای سخن عشق برنامه ای مشترک از خانم زهرا شمس، آقایان منوچهر تقوی بیات و حسن مکارمی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۸ پاریس
39:28
September 27, 2019
در روان پژوهی: موضع روان ما
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش چهل و چهار (موضع  روان ما) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۸ پاریس
24:04
September 26, 2019
جنگ چه پیامدهای خطرناکی برای مردم ایران میتواند داشته باشد!
همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش نوزدهم: جنگ چه پیامدهای خطرناکی برای مردم ایران میتواند داشته باشد! تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۸ پاریس
16:05
September 25, 2019
حمله به مراکز نفتی عربستان چه عواقبی برای کشور ما خواهد داشت؟
«میزگرد جمهوری خواهی» حمله به مراکز نفتی عربستان چه عواقبی برای کشور ما خواهد داشت؟ مهمانان: مهمانان: آقایان همایون مهمنش, مهدی فتاح پور, حسن زهتاب و هژیر عطاری ۳ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
41:08
September 25, 2019
با هم گفتگو کنیم: عاشورا یا سقوط ارزش انسانی
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (عاشورا یا سقوط ارزش انسانی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان مهر ماه ۱۳۹۸ پاریس
30:34
September 24, 2019
ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان: هستی با یا بدون خدا
ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان: هستی با یا بدون خدا تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان شهریور ماه ۱۳۹۸
39:15
September 23, 2019
نگاه روانکاو: نقش شبکه های اجتماعی
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش چهل و سه (نقش شبکه های اجتماعی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان شهریور ماه ۱۳۹۸ پاریس
26:06
September 21, 2019
قسمت بیست و یک: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم
قسمت بیست و یک: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان شهریور ماه ۱۳۹۸ پاریس
23:27
September 18, 2019
تاکتیک های مبارزاتی اپوزیسیون دموکرات چه ویژگی هایی دارند؟
«میزگرد جمهوری خواهی» تاکتیک های مبارزاتی اپوزیسیون دموکرات چه ویژگی هایی دارند؟ مهمانان: محمد اقتداری از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور حجت نارنجی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
51:19
September 17, 2019
در روان پژوهی: روان و پدیده تحمل
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش چهل و سه (روان و پدیده تحمل) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان شهریور ماه ۱۳۹۸ پاریس
23:14
September 16, 2019
Le deuil des chiites ou Muharram
Le deuil des chiites ou Muharram: Jahanshah Rashidian Producteur: «Rangin Kaman» (Arc en ciel) TV: Fondation pour la liberté d’opinion et d’expression SEPT 2019
24:17
September 14, 2019
با هم گفتگو کنیم: جعل در تاریخ اسلام
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (جعل در تاریخ اسلام) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان شهریور ماه ۱۳۹۸ پاریس
28:37
September 13, 2019
همبستگی برای ایران: وضعیت سیاسی و اقتصادی و حقوق بشر در ایران
همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش هجدهم: وضعیت سیاسی و اقتصادی و حقوق بشر در ایران تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان شهریور ماه ۱۳۹۸ پاریس
42:06
September 12, 2019
میزگرد جمهوری خواهی: چرا در ایران احزاب قدرتمند وجود ندارد؟
«میزگرد جمهوری خواهی» چرا در ایران احزاب قدرتمند وجود ندارد؟ مهمانان: حمید صدر از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
47:41
September 11, 2019
نگاه روانکاو: فرق مدرنیته و مدرنیزاسیون
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش چهل و دو (فرق مدرنیته و مدرنیزاسیون) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان شهریور ماه ۱۳۹۸ پاریس
25:37
September 8, 2019
یک فکر! یک نظر!: عاقبت حکومت های مستبد
یک فکر! یک نظر!: بخش دوازدهم برنامه ای از جلال ایجادی تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان شهریور ماه ۱۳۹۸ پاریس
04:46
September 6, 2019
نگاهی به ادعای قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد
«میزگرد جمهوری خواهی»  نگاهی به ادعای قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد مهمانان: آقایان حمید صدر، کوروش پارسا و حسن زهتاب  ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۴ سپتامبر ۲۰۱۹  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
46:54
September 4, 2019
در روان پژوهی: روان ما و قدرت
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش چهل و دو (روان ما و قدرت) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان شهریور ماه ۱۳۹۸ پاریس
25:57
September 3, 2019
Toute Résistance est Légitime
Toute Résistance est Légitime: Jahanshah Rashidian Producteur: «Rangin Kaman» (Arc en ciel) TV: Fondation pour la liberté d’opinion et d’expression AOUT 2019
29:03
September 2, 2019
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم: 
فردای بهتر
قسمت بیستم: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم: 
فردای بهتر برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان شهریور ماه ۱۳۹۸ پاریس
22:30
August 31, 2019
صدای سخن عشق (حافظ): بخش یازدهم
صدای سخن عشق برنامه ای مشترک از خانم زهرا شمس، آقایان منوچهر تقوی بیات و حسن مکارمی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان شهریور ماه ۱۳۹۸ پاریس
56:26
August 29, 2019
مواضع جمهوری خواهان ایران در باره مذاکره مستقیم با آمریکا
«میزگرد جمهوری خواهی»  مواضع جمهوری خواهان ایران در باره مذاکره مستقیم با آمریکا مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور  اسفندیار خلف از سازمان های جبهه ملی ایران خارج از کشور بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران  مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران  ۵ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۲۷ آکوست ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
54:29
August 28, 2019
با هم گفتگو کنیم: الهیات در تضاد با فلسفه
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (الهیات در تضاد با فلسفه) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان امرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس
30:06
August 27, 2019
تشدید سرکوب ها، انزوای حکومت و نقش جامعه مدنی
«میزگرد جمهوری خواهی»  تشدید سرکوب ها، انزوای حکومت و نقش جامعه مدنی مهمانان: دکتر ریموند رخشانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر امور جامعه مدنی  حجت نارنجی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران اول شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۲۳ آکوست ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان                    
42:04
August 23, 2019
نگاه روانکاو: نگاه روانشناختانه به عرفان
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش چهل و یک (نگاه روانشناختانه به عرفان) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان امرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس
13:54
August 21, 2019
در روان پژوهی: روان ما و درد
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش چهل و یک (روان ما و درد) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان مرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس
22:51
August 21, 2019
با هم گفتگو کنیم: حجاب زنان یک ستم بزرگ
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (حجاب زنان یک ستم بزرگ) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان امرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس
26:02
August 19, 2019
قسمت نوزدهم: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم: پاسخی باید داد!
قسمت نوزدهم: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم: پاسخی باید داد! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان امرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس
19:45
August 14, 2019
یک فکر! یک نظر!: افزایش جمعیت
یک فکر! یک نظر!: بخش یازدهم برنامه ای از جلال ایجادی  تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان امرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس
04:46
August 14, 2019
در راههای تاریخ بر سرزمین ایران (بخش سی و نه)
گفتارهای اسماعیل وفا یغمائی در باره تاریخ ایران تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان امرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس
31:02
August 14, 2019
موضع جمهوری خواهان در برابر انتخابات در ایران
«میزگرد جمهوری خواهی»  موضع جمهوری خواهان در برابر انتخابات در ایران  مهمانان: حمید صدر از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور  حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران  بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران ۲۲ امرداد ۱۳۹۸ برابر با ۱۴ آگوست ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
56:00
August 14, 2019
نگاه روانکاو: فرار مغزها
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش چهل (فرار مغزها) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان امرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس
25:52
August 12, 2019
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم: گرگ درون!
قسمت هجدهم: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان امرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس
13:51
August 8, 2019
با هم گفتگو کنیم: حاکمیت ملی و بحران امریکا و ایران
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (حاکمیت ملی و بحران امریکا و ایران) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان امرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس
29:21
August 8, 2019
پیشنهادات مشخص احزاب برای تغییرات دموکراتیک!
«میزگرد جمهوری خواهی»  پیشنهادات مشخص احزاب برای تغییرات دموکراتیک! مهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور  حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران  بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران ۱۶ امرداد ۱۳۹۸ برابر با ۷ آگوست ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
1:05:56
August 7, 2019
ابعاد: سه اپوزیسیون متضاد
ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان: سه اپوزیسیون متضاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان امرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس
32:56
August 6, 2019
صدای سخن عشق (حافظ): بخش دهم
صدای سخن عشق برنامه ای مشترک از خانم زهرا شمس، آقایان منوچهر تقوی بیات و حسن مکارمی  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان امرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس
35:41
August 2, 2019
یک فکر! یک نظر!: بخش دهم
یک فکر! یک نظر!: بخش دهم برنامه ای از جلال ایجادی  تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان امرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس
04:24
July 31, 2019
در روان پژوهی: روان ما و حسادت
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش چهلم (روان ما و حسادت) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان امرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس
23:18
July 31, 2019
چگونه می شود مسئولین فاجعه ۶۷ را به محاکمه کشید؟
«میزگرد جمهوری خواهی»  چگونه می شود مسئولین فاجعه ۶۷ را به محاکمه کشید؟ مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور  حجت نارنجی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران ۹ امرداد ۱۳۹۸ برابر با ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
48:24
July 31, 2019
نگاه روانکاو: کار تازه یا نوآوری
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش سی و نه (کار تازه یا نوآوری) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان امرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس
27:22
July 28, 2019
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: تخته سنگ
قسمت هفدهم: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: تخته سنگ  برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان امرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس
13:39
July 27, 2019
Le discours de l'islam politique
Le discours de l'islam politique: Jahanshah Rashidian Producteur: «Rangin Kaman» (Arc en ciel) TV: Fondation pour la liberté d’opinion et d’expression  JUIL 2019
23:19
July 25, 2019
در راههای تاریخ بر سرزمین ایران (بخش سی و هشت)
گفتارهای اسماعیل وفا یغمائی در باره تاریخ ایران تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان امرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس
30:31
July 25, 2019
توقیف نفتکش ها، تنش زا و بر ضد منافع ملی مردم ایران
«میزگرد جمهوری خواهی»  توقیف نفتکش ها، تنش زا و بر ضد منافع ملی مردم ایران مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور  حجت نارنجی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران ۲ امرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
50:51
July 24, 2019
در روان پژوهی: آینده علوم انسانی
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش سی و نه (آینده علوم انسانی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان مرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس
16:25
July 22, 2019
بحران نفت و اقتصاد ورشکسته ایران
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (بحران نفت و اقتصاد ورشکسته ایران) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس
27:07
July 22, 2019
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: من به تو خندیدم
قسمت شانزدهم: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: من به خندیدم  برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس
15:37
July 20, 2019
ابعاد: اتحادیه اروپا و حکومت اسلامی
ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان مهمان: اسفندیار خلف عنوان: اتحادیه اروپا و حکومت اسلامی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸
1:25:52
July 19, 2019
نگاه روانکاو: دوران کنونی ما
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش سی و هشت (دوران کنونی ما) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس
25:59
July 18, 2019
سیاست موازنه منفی مصدق درسی برای امروز ما دارد؟
«میزگرد جمهوری خواهی»  سیاست موازنه منفی مصدق درسی برای امروز ما دارد؟  مهمانان: بهروز خلیق از حزب چپ ایران (فداییان خلق)   بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران  حمید صدر از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور  مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران ۲۶ تیر ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۹  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان 
56:24
July 17, 2019
صدای سخن عشق (حافظ): بخش نهم
صدای سخن عشق برنامه ای مشترک از خانم زهرا شمس، آقایان منوچهر تقوی بیات و حسن مکارمی  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس
42:26
July 15, 2019
در راههای تاریخ بر سرزمین ایران (بخش سی و هفت)
گفتارهای اسماعیل وفا یغمائی در باره تاریخ ایران تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس
26:35
July 15, 2019
ابعاد: بیانیه ۱۴ فعال داخلی
ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان: بیانیه ۱۴ فعال داخلی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس
20:26
July 14, 2019
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: از زبان یک روسپی
قسمت پانزدهم: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: از زبان یک روسپی!  برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس
14:31
July 13, 2019
با هم گفتگو کنیم: شیعه با زور سلطان حاکم شد
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (شیعه با زور سلطان حاکم شد) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس
39:35
July 11, 2019
در روان پژوهی: بی تفاوتی فرهنگی
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش سی و هشت (بی تفاوتی فرهنگی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس
23:23
July 11, 2019
آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری؟
آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری؟  «میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری  مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور  بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران وهاب انصاری از اعضای رهبری حزب چپ ایران (فداییان خلق)  مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران ۱۹ تیر ۱۳۹۸ برابر با ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
59:38
July 10, 2019
جنبش سراسری علیه حجاب اجباری
فرهنگ قاسمی: جنبش سراسری علیه حجاب اجباری تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس
14:34
July 9, 2019
ابعاد: بیانیه ۱۴ کنشگر سیاسی برای گذار از رژیم
ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان مهمانان: مسعود نقره کار و عباس خسروی عنوان: بیانیه ۱۴ کنشگر سیاسی برای گذار از رژیم تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸
1:10:38
July 8, 2019
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: این بازی نیست
قسمت چهاردهم: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: این بازی نیست! برنامه ای فرهنگی هنری از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس
13:29
July 6, 2019
در راههای تاریخ بر سرزمین ایران: بخش سی و شش
گفتارهای اسماعیل وفا یغمائی در باره تاریخ ایران تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس
26:17
July 5, 2019
نگاه روانکاو: شروع جنگ
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش سی و هفت (شروع  جنگ) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس
23:27
July 4, 2019
یک فکر! یک نظر!: تحریم خامنه ای
یک فکر! یک نظر!: بخش نهم برنامه ای از جلال ایجادی  تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس
05:32
July 4, 2019
نقش و جایگاه مذهب در آینده ایران
«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری  آیا شانسی برای مذاکره مستقیم بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود دارد؟ مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور  بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران حجت نارنجی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ۵ تیر ۱۳۹۸ برابر با ۲۶ ژوئن ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
56:56
July 3, 2019
Massacre des prisonniers politiques en Iran
Massacre des prisonniers politiques en Iran: Jahanshah Rashidian Producteur: «Rangin Kaman» (Arc en ciel) TV: Fondation pour la liberté d’opinion et d’expression 1 JUIL 2019
28:14
July 2, 2019
در روان پژوهی: جنگ و روان ما
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش سی و هفت (جنگ و روان ما) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس
24:01
July 1, 2019
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: کاش می شد
قسمت سیزدهم: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: کاش می شد  برنامه ای از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس
13:39
June 29, 2019
در راههای تاریخ بر سرزمین ایران (بخش سی و پنج)
گفتارهای اسماعیل وفا یغمائی در باره تاریخ ایران تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس
27:15
June 27, 2019
با هم گفتگو کنیم: معجزه و جادوگری در اسلام
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (معجزه و جادوگری در اسلام) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس
34:56
June 26, 2019
مذاکره مستقیم بین جمهوری اسلامی و آمریکا!
«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری  آیا شانسی برای مذاکره مستقیم بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود دارد؟ مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور  بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران حجت نارنجی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ۵ تیر ۱۳۹۸ برابر با ۲۶ ژوئن ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
1:00:28
June 26, 2019
ابعاد: اندر وصف صلح طلبی
ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان: اندر وصف صلح طلبی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس
28:57
June 24, 2019
فراز و فرود رضاشاه: جایگاه او در تاریخ مدرن ایران
سخنرانی محمد امینی پژوهشگر تاریخ فراز و فرود رضاشاه: جایگاه او در تاریخ مدرن ایران ارزیابی دوران رضا شاه و تجدد آمرانه در برابر قانون اساسی مشروطه  برگزار کننده: انجمن اجتماعی فرهنگی ایرانیان در فرانسه (وال دو مارن)  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲ تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس
1:34:22
June 24, 2019
نگاه روانکاو: شناخت پدیده امانوئل مکرون ۲
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش سی و شش (شناخت پدیده امانوئل مکرون ۲) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس
25:03
June 23, 2019
از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: ز مردم دین و ایمان را گرفتند!
قسمت دوازدهم: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!:”ز مردم دین و ایمان را گرفتند!” برنامه ای از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس
15:30
June 22, 2019
یک فکر! یک نظر!
یک فکر! یک نظر!: بخش هشتم برنامه ای از جلال ایجادی تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس
05:13
June 22, 2019
در روان پژوهی: رابطه بین عرفان و روان ۲
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش سی و شش (رابطه بین عرفان و روان ۲) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس
25:50
June 20, 2019
حسن حسام میهمان تابستانی برنامه رادیو همبستگی
دو ساعت با حسن حسام ( نویسنده، شاعر و فعال کمونیست) شامل: بیوگرافی از تولد تا اکنون، دستگیری و شکنجه شدن در رژیم آریامهری، ، مشارکت در تاسیس راه کارگر در تیر ۵۸ ، دستگیری و آزادی در رژیم اسلامی، آغاز دوران تبعید و اقامت در پاریس، فعالیت مستمر در کانون نویسندگان ایران و نیز کانون نویسندگان در تبعید، همراه با اشعاری با صدای خودش و نیز موسیقی و ترانه های مورد علاقه او. تهیه کننده: سعید افشار
1:59:10
June 19, 2019
بیانیه ۱۴ نفر درباره استعفای خامنه ای و تغییر قانون اساسی
«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری  بیانیه ۱۴ نفر درباره استعفای خامنه ای و تغییر قانون اساسی                                مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور  بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۱۹ ژوئن ۲۰۱۹ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان  
52:32
June 19, 2019
صدای سخن عشق (حافظ): بخش هشتم
صدای سخن عشق برنامه ای مشترک از خانم زهرا شمس، آقایان منوچهر تقوی بیات و حسن مکارمی  تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس
44:35
June 18, 2019
Non Mahram
Non Mahram: Jahanshah Rashidian Producteur: «Rangin Kaman» (Arc en ciel) TV: Fondation pour la liberté d’opinion et d’expression 18 JUIN 2019
24:53
June 18, 2019
با هم گفتگو کنیم: معجزه این است؛ امامزاده سازی برای تحمیق جامعه
جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (معجزه این است؛ امامزاده سازی برای تحمیق جامعه) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرد