Skip to main content
Recoverypodden

Recoverypodden

By Recoverypodden
I Recoverypoddden intervjues ulike fagfolk og personer som har gått sin egen recoveryvei. Begrepet recvoery benyttes innen psykisk helse og rusfeltet. Recovery betyr gjenopprettelse - det å få det bedre - finne et liv som kjennes godt å leve.
Anne Marie Løland driver Recoverypodden. Hun er bosatt i Kristiansand.
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

#7 Recovery for pårørende.
Borghild Spiten Mathisen er leder for LPP - Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse i Kristiansand-regionen. Historien til Borghild har fellestrekk med andre pårørendes erfaring - man er i behov av andre som har liknende opplevelser, men det er ikke så lett å finne frem til disse. Sammen i det som heter bruker- og pårørendemedvirkning kan en påvirke til god utvikling i tjenestetilbudene.. Med brennende hjerte tar en på seg mange oppgaver og det er lett å glemme egne behov. Bli med oss i arbeidet slik at vi får frem flere stemmer! Foreningene LPP  og Mental Helse er interesseorganisasjoner som tilbyr støtte til brukere og pårørende innen psykisk helsefeltet. Du er velkommen til å ta kontakt! 
23:33
November 23, 2020
#6 Dypeste smerte kan sette fri
I intervjuet med Khunche hører vi hvordan hun er opptatt av brasilianske Pauolo Freires teori og metode som bygger på at folk gjennom dialog kan bli aktive og kritiske, vinne selvtillit og utvikle ny kunnskap. Når det er konflikter, stopper dialogen. Den må i gang igjen for å få det bedre. Fra dypeste smerte kan frihet ta form. Lytt til hennes erfaring og visdom! Khunche Mohamedi er utdannet sosionom og har bodd i Norge siden 1999, da hun kom hit som kvoteflyktning. For tiden arbeider hun ved regionalt brukerstyrt senter ROM-Agder.
28:35
November 16, 2020
#5 Talentjeger på nr.14 i Risør
I dagens utgave av Recoverypodden vil dere få høre om dagsenteret nr 14 i Sirisvei i Risør. Der intervjues aktivitetsansvarlig Frida Fred Dørsdal.  Frida har en litt annerledes vei inn i kommunalt psykisk helsearbeid enn de fleste. Sammen med gode kolleger får hun til et "recovery-bra" tilbud hvor det bl.a. vektlegges å ta i bruk talentet den enkelte har. Hun sier også at "ingen ting kan erstatte det å møtes ansikt til ansikt", og håper derfor at tilbudene kan være åpne selv med økt corona-smitte i samfunnet. 
18:52
November 8, 2020
#4 Se menneskets ressurs
Jorunn Sagen Olsen, mangeårig leder av Frivilligsentralen i Vennesla, deler tanker og opplevelser fra eget liv og hva som ligger bak hennes store engasjement for at enkeltmennesker skal finne mening og få bruke sine ressurser. I Vennesla tok næringslivet et samfunnsansvar som ble et vesentlig element for at tiltaket Ressursen ble så vellykket. Kanskje også din kommune trenger en Samskapingsbenk - en fysisk benk for utveksling av behov mellom næringsliv, fagfolk og den som skal komme i arbeid og/eller aktivitet. Gode relasjoner skapes.  Gjennom relasjonen blir en kjent med hva personen har av ressurser. Det finnes ressurser i alle! Noen trenger at det gis tid til å finne / vise den frem.
25:56
November 1, 2020
# 3 Irenes vei ut av psykisk lidelse
Irene Heimark er en virkelig håpsbærer i det hun forteller i dagens podcast. Hun har virkelig selv erfart hva det vil si å slite psykisk og funnet sin vei til bedring. Lytt til hennes historie slik den er i oktober 2020.  Elementene i recovery er: Håp, Identitet, Mening i livet, Tilhørighet og Myndiggjøring. Hør etter om du kan finne igjen det som kalles kronbladene i recoveryblomsten – om dette ikke også har vært tilstede i hennes tilfrisking.
21:25
October 25, 2020
#2 Sørlandet sykehus om recovery
Psykisk helse angår alle. Nesten halvparten av oss vil i løpet av livet oppleve lettere eller tyngre psykiske lidelser. Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH) tilbyr utredning, behandling og rehabilitering til barn, unge og voksne som blir henvist til en av våre avdelinger.
28:06
October 18, 2020
#1 En kommunes tilnærming til recovery. Intervju med fagrådgiver Kenneth Haugjord
Kenneth Haugjord har arbeidet i flere år som psykolog i Kristiansand kommune. Han er interessert i å benytte sin fagkunnskap til blant annet å utvikle tjenestetilbudene innen psykisk helse og rus. I denne podcasten intervjues han om bakgrunnen for at kommunen har satset på en ny vei - et nytt tankesett - for hva som hjelper folk til et bedre og friskere liv.  Han kommer inn på grunnelementene i recoverytenkningen. Det er Håp, Identitet, Mening i livet, Samhørighet og Selvhevdelse. I intervjuet kaller han elementene for kronbladene i recoveryblomsten.  Det engelske ordet - eller akronymet som brukes for blomsten er CHIME: Connectedness, Hope, Identity, Meaning, Empowerment
19:20
October 9, 2020