Skip to main content
Re:publikum

Re:publikum

By Re:publikum

Organizujeme pravidelné debatní večery, jejichž smyslem je srozumitelně a lidsky přibližovat fungování veřejné správy a politického systému. Vycházíme z předpokladu, že chceme-li kultivovat, chránit a rozvíjet demokracii, musíme jejímu fungování rozumět.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Role a pravomoci prezidenta
Role a pravomoci prezidenta
Prezidentská kampaň je v plném proudu. Co však jako občané víme o pravomocích a roli prezidenta v rámci fungování státu – bez ohledu na to, kdo funkci zastává?   • Je prezident jen ceremoniální funkce, anebo má pravomoci, kterými může významně ovlivňovat politiku?  • Jak prezident spolupracuje s dalšími složkami výkonné a zákonodárné moci?  • Jsou v ústavě pravomoci prezidenta definovány dobře, nebo by si zasloužily revizi?    I na tyto otázky odpovídali dva hosté:    · Vladimír Špidla, bývalý předseda vlády  · Lukáš Jelínek, politolog    Podívejte se na detailní vhled do teorie i praxe a získejte přehled před důležitými volbami.
01:01:03
November 16, 2022
Komunální politika: jak se řídí město
Komunální politika: jak se řídí město
Záznam debaty Re:publikum k tématu komunální politiky. Naše pozvání přijali Tomáš Hudeček a Marek Zelenka. Dozvíte se, jak fungují naše města. Kdo vlastně město nebo obec řídí. Jaký je rozdíl mezi řízením malé obce a velkého města. Odkud města získávají zdroje. Co může komunální politik ovlivnit a kde jeho pravomoc končí. Jakou moc má občan, ve vztahu k tomu koho zvolil. Témata jsme probrali během hodinové debaty v Kampusu Hybernská. Tomáš Hudeček je vysokoškolský pedagog, který se zabývá řízením a správou města. Na toto téma píše a přednáší. Tomáš byl zastupitel, náměstek primátora i primátor Prahy. Tomáš kandiduje na senátora v Praze 11. Marek Zelenka je právník organizace Oživení a její bývalý předseda, který má bohaté znalosti komunální politiky. Vede kurzy pro budoucí i čerstvé komunální politiky. Pomáhá zástupcům samosprávy v mnohdy složitých kauzách. Marek kandiduje na zastupitele v Olomouci.
01:18:60
September 21, 2022
Re:vize zdravotnictví
Re:vize zdravotnictví
Pandemická krize plně odhalila slabá místa českého zdravotnictví – chybějící elektronizaci, koordinace na úrovni ministerstva zdravotnictví nebo nedostatek personálu. Jak tyto slabá místa zaplnit a jak změnit přístup k řešení krizových situací? Jak reformovat financování a organizaci zdravotnictví?   O těchto otázkách diskutovali tři hosté (úředník, odborník a novinář) a moderátor. Právě přítomnost hostů z různých pozic v systému nám přináší širší pohled na téma.   Hosty podcastu byli: Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví Ivo Hlaváč, předseda zdravotnické sekce Hospodářské komory Martin Čaban, novinář a komentátor serveru Seznam Zprávy   Podcast moderuje Jakub Král. Poslouchat nebo sledovat můžete na Spotify, Facebooku, YouTube, Apple Podcasts, Anchor.fm.
01:14:48
October 17, 2021
Re:vize školství
Re:vize školství
Co pandemie dala a vzala českému školství? Ve studiu debatovala Alena Svátková – vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje; Markéta Hronová – píše o školství a vzdělávání pro Hospodářské noviny a Karel Gargulák – odborník na řízení vzdělávacích systémů. V podcastu se dozvíte, jaké změny české školství čekají. Jak snižovat rozdíly v úrovni vzdělání mezi regiony a sociálními skupinami. Zamysleli jsme se i nad tím, co udělat, aby učitelé neodcházeli do jiných oborů.
01:12:51
August 09, 2021
Marek Antoš: Volby
Marek Antoš: Volby
Hostem setkání byl doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M., specialista na volby a volební právo a politický systém, vedoucí Katedry ústavního práva Právnické fakulty UK. Během debaty jsme hledali odpovědi na otázky: Jaké jsou výhody a nevýhody povinné účasti u voleb? Proč v různých demokratických zemích existují různé volební systémy? Jak přesně funguje poměrný volební systém ve volbách do Poslanecké sněmovny? Jsou budoucností korespondenční/digitální volby?
01:14:59
September 30, 2020
Jan Wintr: Fungování státu v krizi
Jan Wintr: Fungování státu v krizi
Hostem setkání byl doc. Jan Wintr, specialista na teorii práva, pedagog Právnické fakulty UK a tajemník Stálé komise pro Ústavu ČR v Poslanecké sněmovně PČR. Během debaty jsme hledali odpovědi mj. na otázky: Co je z pohledu státu krize? Jak a podle čeho se při krizi postupuje? Které pravomoci má při řízení státu v krizi vláda a které závisí na krajských a místních samosprávách? Jakým způsobem se mění legislativní proces? Dochází v krizi k vychýlení rovnováhy dělby moci? Krizi přitom chápeme v obecnějším slova smyslu, nemusí jít jen o zdravotnické riziko, ale třeba také zásadní živelní katastrofu či bezpečnostní ohrožení státu.
54:05
September 04, 2020
Jan Kysela: Co je vlastně stát?
Jan Kysela: Co je vlastně stát?
Hostem únorového setkání Re:Publikum byl ústavní právník prof. Jan Kysela. S Radkou Horákovou a publikem hledali odpovědi na otázky: Co je to stát? Kdy, proč a jak vzniká? Jak může stát naplnit očekávání občanů? Jaký význam má Ústava? Existují alternativy státu?
01:15:45
February 26, 2020