Skip to main content
Re:publikum

Re:publikum

By Re:publikum
Organizujeme pravidelné debatní večery, jejichž smyslem je srozumitelně a lidsky přibližovat fungování veřejné správy a politického systému. Vycházíme z předpokladu, že chceme-li kultivovat, chránit a rozvíjet demokracii, musíme jejímu fungování rozumět.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Re:vize školství
Co pandemie dala a vzala českému školství? Ve studiu debatovala Alena Svátková – vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje; Markéta Hronová – píše o školství a vzdělávání pro Hospodářské noviny a Karel Gargulák – odborník na řízení vzdělávacích systémů. V podcastu se dozvíte, jaké změny české školství čekají. Jak snižovat rozdíly v úrovni vzdělání mezi regiony a sociálními skupinami. Zamysleli jsme se i nad tím, co udělat, aby učitelé neodcházeli do jiných oborů.
01:12:51
August 9, 2021
Marek Antoš: Volby
Hostem setkání byl doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M., specialista na volby a volební právo a politický systém, vedoucí Katedry ústavního práva Právnické fakulty UK. Během debaty jsme hledali odpovědi na otázky: Jaké jsou výhody a nevýhody povinné účasti u voleb? Proč v různých demokratických zemích existují různé volební systémy? Jak přesně funguje poměrný volební systém ve volbách do Poslanecké sněmovny? Jsou budoucností korespondenční/digitální volby?
01:14:59
September 30, 2020
Jan Wintr: Fungování státu v krizi
Hostem setkání byl doc. Jan Wintr, specialista na teorii práva, pedagog Právnické fakulty UK a tajemník Stálé komise pro Ústavu ČR v Poslanecké sněmovně PČR. Během debaty jsme hledali odpovědi mj. na otázky: Co je z pohledu státu krize? Jak a podle čeho se při krizi postupuje? Které pravomoci má při řízení státu v krizi vláda a které závisí na krajských a místních samosprávách? Jakým způsobem se mění legislativní proces? Dochází v krizi k vychýlení rovnováhy dělby moci? Krizi přitom chápeme v obecnějším slova smyslu, nemusí jít jen o zdravotnické riziko, ale třeba také zásadní živelní katastrofu či bezpečnostní ohrožení státu.
54:05
September 4, 2020
Jan Kysela: Co je vlastně stát?
Hostem únorového setkání Re:Publikum byl ústavní právník prof. Jan Kysela. S Radkou Horákovou a publikem hledali odpovědi na otázky: Co je to stát? Kdy, proč a jak vzniká? Jak může stát naplnit očekávání občanů? Jaký význam má Ústava? Existují alternativy státu?
01:15:45
February 26, 2020