Skip to main content
De Restzetel

De Restzetel

By De Restzetel
Iedere week vertolken Harrie, Stefan en Tjietse de ongehoorde stem en nemen daarom plaats op De Restzetel.
De Restzetel is dé podcast over de Dongense politiek.

Door vrije en onafhankelijke berichtgeving en verslaglegging brengen zij de lege publieke raadszaaltribune naar de Dongense huiskamer. De Restzetel maakt de lokale politiek toegankelijk, inzichtelijk en begrijpelijk. Betrokken inwoners kunnen zo zelf een mening vormen, participeren en politieke beslissingen nemen.

De Restzetel: doorgeefluik, vliegwiel en waakhond.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

AFL. #17 – Financiële stresstest, JAL-terrein, TUF-uitspraak
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de slechte, financiële positie van de gemeente Dongen, het bestemmingsplan van het JAL-terrein en de rechtelijke uitspraak in hoofdpijndossier TUF. TIJD – ONDERWERP 01:35 – Het Getal (onvoldoende voor financiële stresstest) 09:53 – Het Hamerstuk (bestemmingsplan JAL-terrein) 18:21 – De Ingekomen Stukken (uitspraak TUF-Recycling B.V.) 30:00 – De Voorspelling (eed of belofte)
33:35
January 15, 2021
AFL. #16 – Terugblik, Vooruitblik, Voorspelling
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij maar liefst zes onderwerpen over 2020 en 2021. De ingrediënten: een grote dobbelsteen en een stopwatch! TIJD – ONDERWERP 02:50 – Dongense jeugd in coronatijd 07:15 – Nieuwbouw Cambreur en mozaïeken 11:21 – Direct Duidelijk Deal 15:43 – Tweede Kamerverkiezingen 21:00 – De Cammeleur 24:45 – Coalitie v.s. Oppositie 28:55 – De Voorspelling (gemeentebericht)
34:01
January 8, 2021
AFL. #15 – SPECIAL: V.V. Dongen v.s. Gemeente Dongen
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij maar één onderwerp: V.V. Dongen. In deze speciale aflevering reconstrueren de heren de jarenlange onenigheid tussen de voetbalvereniging en de gemeente. TIJD – ONDERWERP 02:57 – De Hoofdrolspelers 38:03 – De Voorspelling (nieuwjaarstoespraak) 41:17 - V.V. Dongen-clublied
42:27
December 18, 2020
AFL. #14 – Beljaart, Voedselbank, Nieuwe griffier
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de onderwerpen uit de laatste raadsvergadering van dit jaar. Van voedselbank tot nieuwe griffier en van scheefwonen tot 1,5-meter in de raadszaal. TIJD – ONDERWERP 01:42 – De Rondvraag (scheefwonen, Beljaart, voedselbank) 12:53 – Het Getal (belastingverordening) 25:49 – Het Citaat (nieuwe griffier) 30:58 – De Voorspelling (coronacampagne)
37:04
December 11, 2020
AFL. #13 – Leges, N629 & F629, Pers v.s. Politiek
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij nog eenmaal de tariefverhogingen voor 2021, de aanleg van de N629 & F629 en het fysiek weren van journalisten bij openbare raadsvergaderingen. TIJD – ONDERWERP 01:17 – Het Spreekrecht (Sinterklaas) 02:54 – De Rondvraag (gemeentebelastingen 2021) 11:18 – Het Getal (N629 & F629) 21:09 – Het Citaat (pers v.s. politiek) 33:34 – De Voorspelling (brandstichting bij TUF)
36:36
December 4, 2020
AFL. #12 – De Cammeleur, Mondkapjesplicht, Vuurwerkverbod
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de aanhoudende onrust bij De Cammeleur, personeelstekorten in het gemeentehuis, gratis mondkapjes voor de minima en het handhaven van het vuurwerkverbod. TIJD – ONDERWERP 02:19 – De Raadsinformatiebrief (De Cammeleur) 12:51 – Het Getal (personeelstekort en mondkapjesplicht) 22:52 – De Rondvraag (vuurwerkverbod) 28:00 – De Voorspelling (toekomstperspectief 3.0)
33:15
November 27, 2020
AFL. #11 – V.V. Dongen, Spookwoningen, Gemeentebelastingen 2021
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de onenigheid tussen V.V. Dongen en het College van B&W, spookwoningen vol met arbeidsmigranten en de belastingverordeningen voor volgend jaar. En er worden drie cadeautjes uitgedeeld aan onze vaste luisteraars! TIJD – ONDERWERP 02:41 – Het Citaat (V.V. Dongen) 13:51 – De Ingekomen Stukken (spookwoningen) 23:07 – Het Getal (gemeentebelasting 2021) 31:04 – De Voorspelling (inbreng PvdA)
34:27
November 20, 2020
AFL. #10 – Gemeentebegroting (deel 2), Verschuivende verhoudingen, Voorspelling
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij het tweede deel van de raadsvergadering over de gemeentebegroting. En vragen zich af: Ontstaan er barstjes in de coalitie? En, wie jarig is trakteert! TIJD – ONDERWERP 01:51 – Het Citaat (inhoud van de begroting) 18:50 – Vorm van het begrotingsdebat 28:25 – De Voorspelling (cadeautje voor de luisteraar)
33:34
November 13, 2020
AFL. #9 – Gemeentebegroting, verbouwing gemeentehuis, prijzenslag
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de belangrijkste raadsvergadering van het jaar: de gemeentebegroting. Hoe wordt de €64,6 miljoen verdeeld? TIJD – ONDERWERP 02:00 – Het Getal (inhoud van de begroting) 15:14 – Het Citaat (vorm van de begroting) 24:43 – De Voorspelling (moties & amendementen)
30:41
November 6, 2020
AFL. #8 – De Salamander, Hoe werkt de Dongense politiek?
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij Julianastraat 119, de petitie over De Salamander en verdiepen zij zich in de vraag van Jaap: hoe werkt de Dongense politiek en hoe heeft de Dongenaar hier invloed op? TIJD  – ONDERWERP 02:57 – Het Hamerstuk (De Salamander) 10:46 – Het Spreekrecht (werkwijze Dongense politiek) 35:15 – De Voorspelling (schorsing)
40:10
October 30, 2020
AFL. #7 - Hoogspanningslijn, Beljaart, Salamander-petitie
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de nieuwe hoogspanningslijn in 's Gravenmoer, de energieproblematiek in De Beljaart en de petitie van De Salamander. TIJD  – ONDERWERP 01:32 – De Rectificatie 03:21 – De Ingekomen Stukken (hoogspanningslijn) 10:38 – Het Citaat (energieproblematiek Beljaart) 17:51 - De Voorspelling (Salamander-petitie)
24:03
October 23, 2020
AFL. #6 – De borrel, Julianastraat, Coronacampagne: Dáár doe ik het voor
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de borrel na afloop van een raadsvergadering, acht patiowoningen aan de Julianastraat 119 en het gemeentelijke coronacampagnefilmpje 'Dáár doe ik het voor'. TIJD  – ONDERWERP 01:27 – Het Spreekrecht (borrel) 08:56 – Het Hamerstuk (Julianastraat 119) 20:15 – De Voorspelling (coronacampagnefilmpje)
27:28
October 16, 2020
AFL. #5 - De Salamander, Vergaderorde, Onderwijsvisie
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij het bestemmingsplan van De Salamander, de vergaderorde en de SMART-methode van de onderwijsvisie. TIJD - ONDERWERP 02:10 - Het Spreekrecht (De Salamander) 17:42 - De Raadsinformatiebrief (Onderwijsvisie) 23:31 - De Voorspelling (Omgevingsdialoog)
28:32
October 9, 2020
AFL. #4 - Omgevingsdialoog, Knalapparaten, Tweede Kamerverkiezingen
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de omgevingsdialoog, gaskanonnen en knalapparaten en de corona-uitdagingen m.b.t. de Tweede Kamerverkiezingen. TIJD - ONDERWERP 01:43 - Het Spreekrecht (omgevingsdialoog) 09:14 - De Rondvraag (knalapparaten) 16:04 - Het Getal (verkiezingen) 24:21 - De Voorspelling (raadsvergadering)
32:23
October 2, 2020
AFL. #3 - Wachtgeld, Carnaval, Corona, Stemmingen
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij het wachtgeld van ex-wethouder Vullings (VVD), of carnaval wel doorgaat, het corona-virus in Dongen en de stemmingen van de laatste besluitvormende raadsvergadering. TIJD - ONDERWERP 01:37 - Het Spreekrecht (wachtgeld Vullings) 11:26 - Het Hamerstuk (stemmingen) 18:11 - De Raadsinformatiebrief (carnaval, Sinterklaas) 25:06 - De Voorspelling (corona-besmettingen in Dongen)
30:53
September 25, 2020
AFL. #2 - Griffier, De Geubel, Centrumgebied
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij het (winkel)centrumgebied van Dongen, De Geubel in 's Gravenmoer en de actuele zaken rondom de nieuwe griffier. TIJD - ONDERWERP 03:36 - Het Spreekrecht (centrumgebied) 10:01 - De Ingekomen Stukken (openbaarheid raadsvergadering / De Geubel) 13:42 - Het Getal (de griffier) 25:39 - De Voorspelling
29:09
September 18, 2020
TEASER De Restzetel
Iedere week vertolken Harrie, Stefan en Tjietse de ongehoorde stem en nemen daarom plaats op De Restzetel. De Restzetel is dé podcast over de Dongense politiek.   Door vrije en onafhankelijke berichtgeving en verslaglegging brengen zij de lege publieke raadszaaltribune naar de Dongense huiskamer. De Restzetel maakt de lokale politiek toegankelijk, inzichtelijk en begrijpelijk. Betrokken inwoners kunnen zo zelf een mening vormen, participeren en politieke beslissingen nemen.  De Restzetel: doorgeefluik, vliegwiel en waakhond.
00:58
September 12, 2020
AFL. #1 - Afvalinzameling, De Cammeleur, herbenoeming burgemeester
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de herbenoeming van burgemeester Starmans, de problemen bij De Cammeleur en de ingrijpende en vernieuwde afvalinzameling.  TIJD - ONDERWERP 01:50 - Het Spreekrecht 05:00 - De Cammeleur 11:20 - Herbenoeming burgemeester Starmans 19:40 - Afvalinzameling 27:37 - De Voorspelling
33:11
September 11, 2020