Skip to main content
De Restzetel

De Restzetel

By De Restzetel

Iedere week vertolken Harrie, Stefan en Tjietse de ongehoorde stem en nemen daarom plaats op De Restzetel.
De Restzetel is dé podcast over de Dongense politiek.

Door vrije en onafhankelijke berichtgeving en verslaglegging brengen zij de lege publieke raadszaaltribune naar de Dongense huiskamer. De Restzetel maakt de lokale politiek toegankelijk, inzichtelijk en begrijpelijk. Betrokken inwoners kunnen zo zelf een mening vormen, participeren en politieke beslissingen nemen.

De Restzetel: doorgeefluik, vliegwiel en waakhond.

www.restzetel.nl
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

AFL. #99 – Cambreur College: Lagerhuisdebat, Twee nieuwe raadsleden, Takendebat
AFL. #99 – Cambreur College: Lagerhuisdebat, Twee nieuwe raadsleden, Takendebat
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week compileerden de heren een sfeerimpressie van het Lagerhuisdebat tussen de gemeenteraad en het debatteam van het Cambreur College. Daarna blikken de mannen vooruit op de raadsvergadering van 9 februari: welke tussentijdse raadsvacatures worden er ingevuld? En hoe staat het met de vijf uitwerkingsopdrachten van het takendebat? TIJD – ONDERWERP 01:52 - De Samenvatting (lagerhuisdebat Cambreur College) 18:48 – De Vooruitblik (stoelendans: vertrekkende raadsleden) 30:15 - De Raadsinformatiebrief (Takendebat) 53:32 – De Voorspelling (VPD persbericht)
58:13
February 06, 2023
AFL. #98 – IKC Heilig Hart, Evenementenbeleid, Zwembad De Vennen
AFL. #98 – IKC Heilig Hart, Evenementenbeleid, Zwembad De Vennen
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week konden de mannen eindelijk - voor het eerst dit jaar - naar een raadsvergadering. De heren selecteerden daarom extra veel geluidsfragmenten om de volgende onderwerpen te bespreken: het evenementenbeleid, zwembad De Vennen en de rondvraag. TIJD – ONDERWERP 12:41 - Het Raadsvoorstel (evenementenbeleid) 30:48 – Het Bespreekstuk (zwembad De Vennen) 46:19 - De Rondvraag (divers) 57:21 – De Voorspelling (alcoholische consumptie)
01:00:47
January 30, 2023
AFL. #97 – Rookbeleid, Openbare orde & Veiligheid, Reglement van Orde
AFL. #97 – Rookbeleid, Openbare orde & Veiligheid, Reglement van Orde
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week nemen de mannen de loep en de stofkam ter hand. De raadsinformatieavond over de openbare orde en veiligheid wordt onder loep genomen. Daarnaast pluizen de heren met de stofkam het nieuwe Reglement van Orde uit. Welke nieuwe spelregels gaan er gelden tijdens een raadsvergadering? TIJD – ONDERWERP 16:02 - De Samenvatting (openbare orde en veiligheid) 29:34 – Het Raadsvoorstel (Reglement van Orde) 58:22 - De Voorspelling (langstdurend agendapunt)
01:02:13
January 23, 2023
AFL. #96 – N629, IKC Heilig Hart, Pukkemuk, Nieuwe griffier?
AFL. #96 – N629, IKC Heilig Hart, Pukkemuk, Nieuwe griffier?
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week zijn de heren na een heerlijke winterslaap helemaal uitgerust. Vol hernieuwde energie pakken ze de draad weer op bij de politieke perikelen rondom IKC Heilig Hart. Ook nemen de mannen de afgelopen maand door. Wat is er in het kerstreces allemaal gebeurd? TIJD – ONDERWERP 02:10 - Wat u en ons opviel (kerstreces) 33:08 – De Terugblik (IKC Heilig Hart) 48:03 - De Voorspelling (Presentatie op NotuBiz)
52:08
January 16, 2023
AFL. #95 – Steunfonds, Democratische Vernieuwing, Plaatsvervangend griffier Vulto
AFL. #95 – Steunfonds, Democratische Vernieuwing, Plaatsvervangend griffier Vulto
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week gaan de heren met een knaller het jaar uit! Centraal staat ons lievelingsonderwerp: het democratische gehalte van Dongen. Is er sprake van een belangenconflict bij plaatsvervangend griffier Willem Vulto? En wat zijn de plannen van de commissie 'democratische vernieuwing'? TIJD – ONDERWERP 17:40 - De Raadsvergadering (assorti raadsvergadering) 25:36 – Het Raadsvoorstel (commissie democratische vernieuwing) 49:34 - Het Citaat (plaatsvervangend griffier Willem Vulto) 01:09:33 – De Voorspelling (RIB)
01:13:33
December 19, 2022
AFL. #94 – Infoavond IKC Heilig Hart, Wethouder Kunst (VPD), REKS
AFL. #94 – Infoavond IKC Heilig Hart, Wethouder Kunst (VPD), REKS
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bezochten de mannen twee informatieavonden. De eerste avond waren de heren bij de raad en luisterden naar de energie-klimaatstrategie. Een avond later waren ze in de Heilig Hart en spraken ze met emotionele ouders uit De Beljaart. TIJD – ONDERWERP 04:39 – De Vooruitblik (REKS) 13:45 - Het Spreekrecht (IKC Heilig Hart) 1:09:30 – De Voorspelling (werkgroep democratische vernieuwing)
01:15:06
December 12, 2022
AFL. #93– SPECIAL: IKC Heilig Hart v.s. College van B&W
AFL. #93– SPECIAL: IKC Heilig Hart v.s. College van B&W
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week nemen de heren de aflevering gewoon op tijdens pakjesavond. De mannen trakteren alle luisteraars daarom op een extra lange special. Wat is de clash tussen stichting Initia en het college van B&W? Wie spreekt er nou de waarheid? En welke politieke gevolgen heeft dit voor wethouder Kunst? TIJD – ONDERWERP 02:43 - De Special (afgelopen week) 28:13 – Luister naar de ongehoorde stem (leerlingspreidingsbeleid) 35:45 - De Terugblik (september 2021) 56:34 - Doorgeefluik, Vliegwiel en Waakhond (mail van interim-bestuurder Initia) 1:11:36 – De Voorspelling (aanwezigen informatieavond)
01:19:59
December 05, 2022
AFL. #92 – Nieuwe debatstijl, Regionale samenwerking, Leerlingenbusvervoer Prinsentuin Andel
AFL. #92 – Nieuwe debatstijl, Regionale samenwerking, Leerlingenbusvervoer Prinsentuin Andel
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken de mannen het raadsexperiment om op een nieuwe manier te debatteren. Behalve deze vorm kijken de heren ook naar de inhoud. Vele kleine onderwerpen van de raadsagenda passeren de revue. TIJD – ONDERWERP 11:41 - De Samenvatting (debatstijl) 31:38 – De versnelde ronde (divers) 39:31 - Het Raadsvoorstel (informatie regionale zaken) 57:24 – De Voorspelling (ingekomen stukken)
01:01:45
November 28, 2022
AFL. #91 – Energieplannen, Brief van de minister, Casade
AFL. #91 – Energieplannen, Brief van de minister, Casade
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week zijn de heren vol energie. Welke regionale plannen zijn er om de klimaatdoelstellingen te halen? En wat stond er in de brief van de klimaatminister? Verder waren de mannen aanwezig bij de raadsinformatieavond over Casade en Hart van Brabant. TIJD – ONDERWERP 15:09 - De Raadsinformatiebrief (REKS) 25:58 – De Terugblik (raadsinformatieavond) 41:21 - Het Dossierstuk (380kV-hoogspanningskabel) 52:18 – De Voorspelling (nieuwe debatstijl)
55:36
November 21, 2022
AFL. #90 – Gemeentebegroting (Deel 2), De Biezenkring, Uitbreiding personeel
AFL. #90 – Gemeentebegroting (Deel 2), De Biezenkring, Uitbreiding personeel
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week het tweede deel van de begrotingsvergadering. Met de dobbelsteen behandelen de mannen zes uiteenlopende onderwerpen. Van Biezenkring tot raadspotje. En van camerasysteem tot losloopstrook. Nieuwe politiek in oude zakken? TIJD – ONDERWERP 10:57 - De Samenvatting (opzet van de vergadering) 18:04 – De Dobbelsteen 18:34 - Nummer 2 (IKC Biezen) 32:31 – Nummer 5 (raadspotje) 36:47 – Nummer 1 (uitbreiding griffie) 43:54 – Nummer 6 (AV-systeem) 47:53 – Nummer 3 (uitbreiding ambtenarij) 1:00:53 - Nummer 4 (losloopstrook Dongen-Vaart) 1:04:54 – De Voorspelling (financieel commissielid VPD)
01:09:34
November 14, 2022
AFL. #89 – Gemeentebegroting (Deel 1), Voorleeswedstrijd, Nieuwe politiek
AFL. #89 – Gemeentebegroting (Deel 1), Voorleeswedstrijd, Nieuwe politiek
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week keren de mannen terug van de herfstvakantie voor het hoogtepunt van het politieke jaar: de gemeentebegroting. Hoe wordt het Dongense belastinggeld in 2023 verdeeld? De raad sprak ook over 'nieuwe politiek' maar wat verstaan ze hier nou onder? TIJD – ONDERWERP 12:30 - Het Getal (gemeentebegroting 2023) 19:39 – De Samenvatting (opzet van de vergadering) 37:11 - Het Bespreekstuk (nieuwe politiek) 1:04:01 – De Voorspelling (VVD)
01:06:39
November 06, 2022
Special: Begroting 2023, Algemene Beschouwingen vijf politieke partijen
Special: Begroting 2023, Algemene Beschouwingen vijf politieke partijen
Op donderdag 3 november was de begrotingsvergadering 2023. Luister hier de volledige inbreng van de vijf politieke partijen. Kijk hieronder voor de spreektijden per fractievoorzitter. TIJD – ONDERWERP 01:29 - Mevrouw Schouten (D66) 11:36 – Mevrouw Vermeulen (VPD) 20:14 - Meneer den Broeder (VVD) 28:26 – Meneer Sips (CDA) 38:01 – Meneer Kennekens (OVD)
48:15
November 06, 2022
AFL. #88 – De Cammeleur, Verwijderde vlaggen, Takendebat
AFL. #88 – De Cammeleur, Verwijderde vlaggen, Takendebat
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week proberen de mannen te achterhalen hoe het nou zit met inwonerparticipatie in het takendebat. En terwijl de herfstregen zachtjes tikt tegen het zolderraam wordt de doorbraak in 'De Cammeleur' besproken. Let op: vanwege de herfstvakantie staat de volgende aflevering op zondag 6 november online! TIJD – ONDERWERP 06:48 - De Stemming (uitwerkingsopdrachten) 17:16 – De Raadsvergadering (inwonersparticipatie) 42:49 - Het Dossierstuk (De Cammeleur) 56:00 – De Voorspelling (Algemene Beschouwingen)
59:07
October 24, 2022
AFL. #87 – Kort nieuws, De dobbelsteen, Takendebat
AFL. #87 – Kort nieuws, De dobbelsteen, Takendebat
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week werpen de mannen de teerling. Een zestal uitwerkingsopdrachten uit het takendebat worden in een uitdagend tempo besproken. Van wipkip tot camerapixel en van onderzoeksopdracht tot subsidiestroom. TIJD – ONDERWERP 15:20 – De dobbelsteen - inleiding 27:07 – Nr. 3 (Jeugd & Politiek) 29:57 - Nr. 4 (AV-systeem) 35:22 – Nr. 1 (afval) 43:31 – Nr. 6 (armoedebeleid) 47:17 - Nr. 5 (sociaal domein) 50:57 - Nr. 2 (speeltoestellen) 54:05 – De Voorspelling (uitwerkingsopdrachten)
56:59
October 17, 2022
AFL. #86 – Woonwagenbeleid, Persgesprek begroting 2023, Onderwijshuisvestiging: IKC
AFL. #86 – Woonwagenbeleid, Persgesprek begroting 2023, Onderwijshuisvestiging: IKC
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week waren de heren aanwezig bij de raadsinformatieavond over de onderwijshuisvesting. Hoeveel kosten de nieuwe IKC's en wanneer worden ze opgeleverd? Ook Harries deelname aan het persgesprek over de begroting 2023 wordt besproken. TIJD – ONDERWERP 12:39 – Het Getal (begroting 2023) 25:58 - Het Dossierstuk (nieuwbouw IKC) 49:10 – De Voorspelling (takendebat)
52:38
October 10, 2022
AFL. #85 – Het Dorpsteam, De Cammeleur, 380kV-hoogspanningstraject
AFL. #85 – Het Dorpsteam, De Cammeleur, 380kV-hoogspanningstraject
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week pakken de heren de twee dossierdraden op waar ze vorige aflevering gebleven waren: het dorpsteam en De Cammeleur. Verder verdelen de mannen de eerste punten van de voorspelling. TIJD – ONDERWERP 09:44 – Het Raadsvoorstel (het dorpsteam) 22:33 - Het Dossierstuk (De Cammeleur) 1:02:40 – De Voorspelling (motie)
01:07:32
October 03, 2022
AFL. #84 – De Cammeleur, Wet Open Overheid, De rondvraag
AFL. #84 – De Cammeleur, Wet Open Overheid, De rondvraag
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week spitten de heren het eindrapport 'Cultuurhuis De Cammeleur' door. Wat gaat er aanstaande donderdag in dit hoofdpijndossier gebeuren? Verder bespreken de mannen de transparante communicatiewijze van de gemeente. TIJD – ONDERWERP 05:23 – Het Dossierstuk (De Cammeleur) 42:06 - Het Raadsvoorstel (Wet Open Overheid) 59:42 – De Voorspelling (motie)
01:04:52
September 26, 2022
AFL. #83 – Een zomerse terugblik, Het dorpsteam, De Coolhof
AFL. #83 – Een zomerse terugblik, Het dorpsteam, De Coolhof
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week zijn de mannen terug van het zomerreces en helemaal klaar voor het derde seizoen. De mannen blikken terug op de ontwikkelingen van de afgelopen zomerperiode. En hoe kan dat nou beter dan met de tombola!? TIJD – ONDERWERP 03:56 – Doorgeefluik, Vliegwiel en Waakhond (dorpsteam) 07:36 – De Tombola (opstaande zaken & park en verbod) 19:31 - Volg ons op Facebook (sportaccommodatie & wonen) 32:17 – De Voorspelling (de rondvraag)
37:60
September 19, 2022
Seizoen 3 gaat beginnen!
Seizoen 3 gaat beginnen!
De vakantie en het reces zijn weer voorbij en seizoen 3 van De Restzetel staat voor de deur. Op maandag 19 september kun je luisteren naar aflevering #83, de eerste aflevering van het nieuwe (en alweer derde) seizoen!
01:04
September 16, 2022
AFL. #82 – SPECIAL: Raadslid van het jaar 2021-2022
AFL. #82 – SPECIAL: Raadslid van het jaar 2021-2022
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week is de laatste aflevering van het tweede seizoen. Traditiegetrouw sluiten we het politieke jaar af met 'Het raadslid van het jaar'! Wij zijn op maandag 19 september 2022 weer helemaal uitgerust terug voor het derde seizoen. Fijne zomer! TIJD – ONDERWERP 01:57 – De Special (de spelregels) 09:11 – Doorgeefluik, Vliegwiel en Waakhond (Nr. 21 t/m 13 + afwezigheid) 15:54 – De Voorspelling (de winnaar seizoen 2) 18:06 - Luister naar de ongehoorde stem (Nr. 12 t/m 4 + per partij) 26:41 – Het raadslid (Nr. 3 t/m 1 + fractievoorzitters) 34:08 – De Terugblik (seizoen 2)
43:34
July 22, 2022
AFL. #81 – De Tombola, Publieke excuses Initia, De Cammeleur
AFL. #81 – De Tombola, Publieke excuses Initia, De Cammeleur
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week was de laatste raadsvergadering voor de start van het zomerreces. Dat betekent: Losse eindjes aan elkaar knopen, bespreken van openstaande actiepunten en behandelen van laatste toezeggingen. De mannen nemen daarom de tombola ter hand! TIJD – ONDERWERP 02:40 – De Tombola (Wijkschouw / TOZO / CDA-voorzitter) 16:04 – Luister naar de ongehoorde stem (Brief Initia) 30:58 – WhatsApp-updateservice (Rectificatie / De Cammeleur / Woo / lachgas) 56:49 – De Voorspelling
59:38
July 15, 2022
AFL. #80 – Wethouder De Hoon (CDA), Initia-directeur Horsten, Burgemeester Starmans
AFL. #80 – Wethouder De Hoon (CDA), Initia-directeur Horsten, Burgemeester Starmans
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week ontvingen de heren een mail van burgemeester Starmans. Haar blunder m.b.t. Initia-directeur Horsten lijkt nog grote gevolgen te krijgen. Ook waren de mannen aanwezig bij de installatie van mevrouw De Hoon als vierde wethouder. TIJD – ONDERWERP 09:22 – De Wethouder (CDA - Ankie de Hoon) 34:01 – De burgemeester (Initia - Angela Horsten) 49:11 – De Voorspelling (eindtijd)
56:10
July 08, 2022
AFL. #79 – Heilig Hart/Initia/Horsten, Onrustig CDA, De Cammeleur
AFL. #79 – Heilig Hart/Initia/Horsten, Onrustig CDA, De Cammeleur
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week was er een knotsgekke raadsvergadering vol verrassingen, plotwendingen en oude gewoonten. Daarom veel te bespreken en daarmee de langste aflevering ooit. Mocht je niet de hele aflevering willen/kunnen luisteren: kijk dan naar de aangegeven starttijd per onderwerp. Veel luisterplezier! TIJD – ONDERWERP 02:00 – Wat u en ons opviel (Ik-pas-campagne, takendebat deel 3, Ankie de Hoon) 15:30 – Het Bespreekstuk (IKC Heilig hart - Horsten) 35:56 – Het Dossierstuk (De Cammeleur) 46:02 – De Opinieweergave (Armoedebeleid) 1:16:57 – De Voorspelling (Mark van den Broek - CDA)
01:20:51
July 01, 2022
AFL. #78 – Informatieavond APV, Takendebat deel 2, Vierde wethouder (CDA)
AFL. #78 – Informatieavond APV, Takendebat deel 2, Vierde wethouder (CDA)
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week waren de mannen twee avonden aanwezig bij raadsbijeenkomsten. Op woensdag bij een informatieavond over de Algemene Plaatselijke Verordening. En op donderdag deel twee van het takendebat: de raadsdialoog. TIJD – ONDERWERP 07:28 – Het Raadsvoorstel (informatieavond APV) 21:28 – Het Bespreekstuk (Takendebat: de raadsdialoog) 50:03 – De Voorspelling (vierde wethouder - CDA)
54:40
June 24, 2022
AFL. #77 – Schijn van belangenverstrengeling, De Cammeleur, Informatieavond APV
AFL. #77 – Schijn van belangenverstrengeling, De Cammeleur, Informatieavond APV
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week stoffen de heren twee terugkerende dossiers af. Heeft het college de raad wel voldoende geïnformeerd over De Cammeleur? En is er sprake van de schijn van belangenverstrengeling op ambtelijk niveau met betrekking tot de toekomstige Verenigingshal? TIJD – ONDERWERP 09:59 – Het Dossierstuk (de Cammeleur) 23:17 – De Opinieweergave (Dubbele pet ambtenaar OCD) 43:14 – De Voorspelling (aanwezigheid publieke tribune)
52:24
June 18, 2022
AFL. #76 – Wachtgeld ex-wethouder Van Boxtel (PvdA), Takendebat deel 1, Vierde wethouder
AFL. #76 – Wachtgeld ex-wethouder Van Boxtel (PvdA), Takendebat deel 1, Vierde wethouder
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week ontdekten de mannen dat voormalig wethouder Van Boxtel gebruik maakt van haar wachtgeld. Ook bezochten de heren de inloopavond voor het takendebat. Maar waren ze daar nou als toehoorder, inwoner of podcastmaker? TIJD – ONDERWERP 09:20 – De Wethouder (wachtgeld ex-wethouder Van Boxtel) 23:08 – De Samenvatting (Inloopavond takendebat) 40:39 – De Voorspelling (vierde wethouder - CDA)
47:30
June 10, 2022
AFL. #75 – Vragenhalfuurtje, De Coolhof, Brandveiligheid gemeentehuis
AFL. #75 – Vragenhalfuurtje, De Coolhof, Brandveiligheid gemeentehuis
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week de 75ste aflevering, vol met allerlei kleine onderwerpen. Van AVG tot APV. Van brandveiligheid tot verkeersveiligheid. En van dobbelsteen tot voorspelling! TIJD – ONDERWERP 07:00 – Het Vragenhalfuurtje (goederenbank/verkeersveiligheid/coronasteun) 21:19 – De Dobbelsteen (zes diverse onderwerpen) 46:17 – De Voorspelling (inloopavond 9 juni)
55:22
June 03, 2022
AFL. #74 – Toelating en benoeming, Voorzitter Starmans, Bespreking coalitieakkoord
AFL. #74 – Toelating en benoeming, Voorzitter Starmans, Bespreking coalitieakkoord
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week vult de raadsvergadering van 19 mei de volledige aflevering. Onder leiding van voorzitter Starmans verliep de bespreking van het coalitieakkoord bijzonder onstuimig. Meer dan een uur luisterplezier! TIJD – ONDERWERP 05:17 – De Raadsvergadering (toelating en benoeming, voorzitter Starmans) 36:11 – De fractie (vijf politieke partijen) 56:02 – De Voorspelling (beantwoording vragen)
01:01:58
May 21, 2022
AFL. #73 – Noorderpoort & Heilig Hart, Inwonersparticipatie, Debat 19 mei
AFL. #73 – Noorderpoort & Heilig Hart, Inwonersparticipatie, Debat 19 mei
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week participeerden de heren in de drie dorpskernen en experimenteerden met hun mobiele opnameapparatuur. Verder blikken de mannen vooruit: hoe verloopt de raadsvergadering van 19 mei? LET OP: de volgende aflevering nemen we op zaterdagochtend op en zal pas zaterdagmiddag 21 mei online staan. TIJD – ONDERWERP 13:15 – De Samenvatting (inwonersparticipatie zaterdag 7 mei) 32:14 – De Vooruitblik (debat donderdag 19 mei) 52:47– De Voorspelling (aantal moties)
58:32
May 13, 2022
AFL. #72 – Heilig Hart, Vier kandidaat-wethouders, Aanstellingsprocedure wethouderschap
AFL. #72 – Heilig Hart, Vier kandidaat-wethouders, Aanstellingsprocedure wethouderschap
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week zijn de mannen terug van de meivakantie. De toekomstige coalitiepartijen hebben niet stil gezeten: één concept-coalitieakkoord, twee persberichten en vier kandidaat-wethouders. Kortom: meer dan voldoende om te bespreken. TIJD – ONDERWERP 08:30 – De Verkiezingen (persbericht) 18:14 – Luister naar de ongehoorde stem (aanstellingsprocedure) 27:16 – De Wethouder (4 kandidaat-wethouders) 50:21 – De Voorspelling (Iris Jansen)
57:24
May 06, 2022
AFL. #71 – Noorderpoort, Commissieverdeling, Amendement: financiële commissie
AFL. #71 – Noorderpoort, Commissieverdeling, Amendement: financiële commissie
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week beschouwen de mannen de eerste echte raadsvergadering voor de nieuwe raad. Wie neemt er plaats in welke commissie? En droeg meneer Van Broekhoven (VPD) de afgelopen jaren nou een dubbele pet of juist niet? TIJD – ONDERWERP 09:16 – De raadsvergadering (commissieverdeling) 16:40 – Het Bespreekstuk (amendement financiële commissie) 43:08 – De Voorspelling (formatienieuws)
48:44
April 22, 2022
AFL. #70 – Update formatieproces, WOO, Tussenstand Raadslid van het Jaar 2022
AFL. #70 – Update formatieproces, WOO, Tussenstand Raadslid van het Jaar 2022
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week is de aflevering iets later dan normaal. Dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de levering van de gebruikelijke hoge kwaliteit en voortreffelijke inhoud. Kortom: een geweldige aflevering om met de hele familie te luisteren tijdens de paasdagen! TIJD – ONDERWERP 13:56 – Het Bespreekstuk (WOO-verzoek) 23:19 – De Verkiezingen (formatie update) 35:26 – Het Raadslid (tussenstand Raadslid v/h jaar) 43:37 – De Voorspelling (toespraak Lepolder)
50:24
April 16, 2022
AFL. #69 – Update formatieproces, Takendebat, Vier wethouders
AFL. #69 – Update formatieproces, Takendebat, Vier wethouders
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week gaf informateur Gerard Vrenken een tussentijdse update over het formatieproces. De volgende ochtend zijn de heren nog vol van energie, meningen, observaties en vragen. Topshow! TIJD – ONDERWERP 07:08 – De Verkiezingen (update formatieproces) 41:47 – De Voorspelling (VPD - werkgeverscommissielid)
47:05
April 08, 2022
AFL. #68 – Vertrek wethouder Lepolder, Afscheidsavond, Installatie nieuwe raad
AFL. #68 – Vertrek wethouder Lepolder, Afscheidsavond, Installatie nieuwe raad
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week waren de heren meerdere avonden in de raadszaal. Een emotioneel afscheid en een feestelijke installatie van de raad. En hoe liggen nu de kaarten bij de coalitieonderhandelingen door het vertrek van wethouder Lepolder? TIJD – ONDERWERP 11:07 – De Terugblik (afscheidsavond) 30:20 – De Raadsvergadering (installatieavond) 43:37 – De Voorspelling (formatienieuws)
52:15
April 01, 2022
AFL. #67 – CDA'er Wouter de Zwart, Informateur Gerard Vrencken, Samenwerkplaats
AFL. #67 – CDA'er Wouter de Zwart, Informateur Gerard Vrencken, Samenwerkplaats
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week werden de heren verrast door het dubbele kiezersbedrog van het CDA. De coalitiebesprekingen komt in handen van informateur Gerard Vrencken. En wat zijn de vier scenario's voor een toekomstige verenigingshal? TIJD – ONDERWERP 05:09 – De Gemeenteraadsverkiezingen (verkiezingsuitslag & informateur) 15:05 – De Raadsinformatiebrief (Samenwerkplaats) 27:25 – Het Bespreekstuk (CDA'er Wouter de Zwart) 44:55 – De Voorspelling (eed of belofte)
48:17
March 25, 2022
AFL. #66 – Verkiezingsuitslag, Nieuwe zetelverdeling, Coalitiebesprekingen
AFL. #66 – Verkiezingsuitslag, Nieuwe zetelverdeling, Coalitiebesprekingen
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week was hét feest van de lokale democratie: de gemeenteraadsverkiezingen! De heren solliciteren openlijk naar de functie van informateur. Ze gaan aan de onderhandelingstafel zitten en onderzoeken de coalitiescenario's. TIJD – ONDERWERP 06:19 – De Terugblik (zetelverdeling) 29:08 – De Vooruitblik (coalitiebesprekingen) 43:45 – De Voorspelling (Bas Evegaars)
48:45
March 18, 2022
AFL. #65 – Verkiezingsdebat, Bezwaarschrift, Opkomstpercentage
AFL. #65 – Verkiezingsdebat, Bezwaarschrift, Opkomstpercentage
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week ronden de mannen een drukke week af: één opiniepeiling en twee verkiezingsdebatten. Tijd voor de nabeschouwing! De heren wensen alle luisteraars veel wijsheid bij het bepalen van hun stemkeuze. TIJD – ONDERWERP 05:46 – De Ingekomen Stukken (bezwaarschrift) 13:05 – De Terugblik (opiniepeiling) 27:03 – De Gemeenteraadsverkiezingen (algemene informatie) 36:47 – De Voorspelling (opkomstpercentage)
45:03
March 11, 2022
Het Dongense Verkiezingsdebat
Het Dongense Verkiezingsdebat
Op woensdag 9 maart 2022 was het Dongense verkiezingsdebat op het Cambreur College. Het debatteam van het Cambreur ging in debat met Meneer Jansen (VPD), Mevrouw Schouten (D66), Meneer Sips (CDA), Mevrouw Lepolder (VVD) en Meneer Kennekens (OVD). Luister hier de integrale opname terug!
01:42:44
March 10, 2022
AFL. #64 – Vooruitblik op de week, 21 raadsleden, De Voorspelling
AFL. #64 – Vooruitblik op de week, 21 raadsleden, De Voorspelling
We heten je graag welkom op woensdagavond 9 maart in het Cambreur, tijdens hét Dongense verkiezingsdebat. Je kun je gratis ticket reserveren via onze website. Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week praten de heren voor hun beurt: deze aflevering is al op vrijdag 25 februari opgenomen. Komende week is het topdrukte: wat staat er allemaal op de planning? TIJD – ONDERWERP 07:48 – Het Raadslid (afzwaaiende raad) 13:03 – De Voorspelling (opiniepeiling)
18:04
March 04, 2022
AFL. #63 – Noorderpoort, Zomerspelen, Fysieke aanwezigheid raadsvergadering
AFL. #63 – Noorderpoort, Zomerspelen, Fysieke aanwezigheid raadsvergadering
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week staat de toekomst van de kinderen van Dongen centraal. Waar gaan ze straks naar school en kunnen ze nog meedoen met de Zomerspelen? TIJD – ONDERWERP 07:37 – De Raadsvergadering (Zomerspelen) 24:19 – Het Dossierstuk (Noorderpoort & Biezenkring) 38:43 – De Voorspelling (Verkiezingskrant)
42:22
February 25, 2022
AFL. #62 – Zomerspelen, Partijfinanciering, Huiswerk voor nieuwe raadsleden
AFL. #62 – Zomerspelen, Partijfinanciering, Huiswerk voor nieuwe raadsleden
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week trotseren de mannen de storm om de aflevering op te nemen. Behalve het verkiezingsnieuws van deze week, filosoferen de heren over partijfinanciering: waar eindigt een donatie en begint smeergeld? TIJD – ONDERWERP 11:27 – Het Bespreekstuk (partijfinanciering) 22:47 – De Raadsinformatiebrief (moties en amendementen) 29:58 – De Voorspelling (spreekrecht)
35:58
February 18, 2022
AFL. #61 – VVD-lijsttrekker Petra Lepolder, Takendebat, Noorderpoort
AFL. #61 – VVD-lijsttrekker Petra Lepolder, Takendebat, Noorderpoort
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week nemen de heren eindelijk de tijd om uitgebreid de casus 'Petra Lepolder' te behandelen. Ook wordt het verkiezingsnieuws van deze week doorgenomen. En wat is eigenlijk een takendebat? TIJD – ONDERWERP 17:24 – De Raadsinformatiebrief (takendebat) 28:26 – Het dilemma (VVD'er Petra Lepolder) 44:04 – De Voorspelling (bezwaarschrift)
46:59
February 11, 2022
AFL. #60 – Openbaarheid hoofdstembureau, Noorderpoort, Verkiezingsnieuws
AFL. #60 – Openbaarheid hoofdstembureau, Noorderpoort, Verkiezingsnieuws
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week vervullen de heren de rol van waakhond van de democratie: was de openbare zitting van het centrale stembureau wel voldoende openbaar? Hoe zit het met de rechtsgeldigheid? De mannen overwegen om een bezwaar in te dienen. TIJD – ONDERWERP 09:56 – De Gemeenteraadsverkiezingen (openbaarheid zitting stembureau) 31:08 – Het Vragenhalfuurtje (horeca & Noorderpoort) 42:21 – De Voorspelling (kandidaat-wethouder)
48:25
February 04, 2022
AFL. #59 – Verkiezingsprogramma's, Hoogspanningsverbinding, Voedselbank
AFL. #59 – Verkiezingsprogramma's, Hoogspanningsverbinding, Voedselbank
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week trotseren de mannen de saaie raadsvergadering. Drie terugkerende dossiers worden uit de kast getrokken: De Cammeleur, de voedselbank en de 380-kV-hoogspanningsverbinding. TIJD – ONDERWERP 09:37 – Het Hamerstuk (380kV-hoogspanningsverbinding) 20:19 – Het Bespreekstuk (welstandsnota) 22:40 – De Rondvraag (divers) 39:02 – De Voorspelling (Ouderenpartij)
44:18
January 28, 2022
AFL. #58– TUF, Raadsinformatieavonden, Griffier Eric Dammingh
AFL. #58– TUF, Raadsinformatieavonden, Griffier Eric Dammingh
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week beschouwen de mannen de afgelopen twee raadsinformatieavonden. Verder reconstrueren ze wat er mis ging in de werkwijze van griffier Eric Dammingh m.b.t. de raadsbijeenkomst met de Rekenkamercommissie. SUPER!!! TIJD – ONDERWERP 16:04 – De Terugblik (woningbehoefteonderzoek) 23:43 – De Samenvatting (Griffier Eric Dammingh) 39:27 – De Voorspelling (verkiezingsprogramma)
43:57
January 21, 2022
AFL. #57– SPECIAL: Jaaroverzicht 2021
AFL. #57– SPECIAL: Jaaroverzicht 2021
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week zijn de heren terug van weggeweest. Volledig uitgerust blikken ze terug op 2021 en kijken naar de lopende zaken voor 2022. TIJD – ONDERWERP 07:24 – De Special (2021) 21:41 – Luister naar de ongehoorde stem (lopende zaken) 28:55 – De Voorspelling (verkiezingsprogramma)
35:12
January 14, 2022
AFL. #56 – Verenigingenhal, TUF, Voedselbank
AFL. #56 – Verenigingenhal, TUF, Voedselbank
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week de laatste aflevering van het kalenderjaar met antwoord op de volgende vragen: Gaan de Zomerspelen komende zomer door? Is de grond bij TUF vervuild? Mag tijdens het spreekrecht alles worden gezegd? Fijne feestdagen en tot volgend jaar! TIJD – ONDERWERP 12:07 – De Gemeenteraadsverkiezingen (Verenigingenhal) 26:03 – Het Spreekrecht (Voedselbank) 34:44 – Het Bespreekstuk (Cinemaclub) 47:19 – De Voorspelling (nieuwjaarstoespraak)
54:25
December 17, 2021
AFL. #55 – Gemeentebelastingen 2022, De Rondvraag, De Toezeggingenlijst
AFL. #55 – Gemeentebelastingen 2022, De Rondvraag, De Toezeggingenlijst
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week pakken de mannen de draad op waar de raadsvergadering vorige week werd geschorst. In de grabbelton zitten diverse gemeentelijke leges. De heren bespreken enkele rondvragen en toezeggingen. TIJD – ONDERWERP 08:38 – Het Getal (gemeentebelasting) 18:45 – De Rondvraag (divers) 32:44 – De Terugblik (toezeggingenlijst) 41:00 – De Voorspelling (stemrecht Horsten)
45:20
December 10, 2021
AFL. #54 – PvdA onverkiesbaar, Hoog bezoek, Montens & Pukkemuk
AFL. #54 – PvdA onverkiesbaar, Hoog bezoek, Montens & Pukkemuk
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week worden de mannen verrast door een bezoek van de Goedheiligman. Ze bespreken uitvoerig de huidige stand van zaken rondom de PvdA en de kredietvotering van de drie IKC's. TIJD – ONDERWERP 13:19 – De Stemming (Motie Pukkemuk) 32:26 – Het Raadsvoorstel (IKC kredietvotering) 45:02 – De Voorspelling (VPD'er Biesheuvel)
47:37
December 03, 2021
AFL. #53 – De Ganzenveer, Raadsakkoord, Raadsinformatiebijeenkomsten
AFL. #53 – De Ganzenveer, Raadsakkoord, Raadsinformatiebijeenkomsten
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week duiken de heren in de wondere wereld van 'De Ganzenveer'. Ze blikken terug op twee raadsinformatiebijeenkomsten op één avond. Tot slot filosoferen de mannen over een nieuwe bestuursvorm voor Dongen: het raadsakkoord. TIJD – ONDERWERP 08:30 – De Samenvatting (WOB-verzoek) 18:04 – De Terugblik (raadsinformatiebijeenkomsten) 26:54 – Het Bespreekstuk (raadsakkoord) 36:18 – De Voorspelling (kort agendapunt)
40:31
November 26, 2021
AFL. #52 – WOB-verzoek, Pukkemuk, De Dobbelsteen
AFL. #52 – WOB-verzoek, Pukkemuk, De Dobbelsteen
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week gaat het alle kanten op: van WOB-verzoek tot gemeenteraadsverkiezing en van datalek tot Pukkemuk. Dient dit belevenispark een publiek belang waardoor de gemeente voor €3 miljoen garant moet staan? TIJD – ONDERWERP 04:12 – De Dobbelsteen (diverse onderwerpen) 17:36 – De Raadsvergadering (Belevenispark Pukkemuk) 40:51 – De Voorspelling (volgorde RIA's)
45:20
November 19, 2021
AFL. #51 – Griffier, Gemeentebegroting (deel 2): moties en amendementen
AFL. #51 – Griffier, Gemeentebegroting (deel 2): moties en amendementen
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week deel twee van de gemeentebegroting. Welke moties en amendementen zijn er aangenomen? En zoals beloofd: hoe legitiem handelde griffier Dammingh in de financiering van het woonbehoefteonderzoek? N.B.: Door technische omstandigheden is Stefan de eerste rubriek minder goed te verstaan. Echter, in de tweede rubriek komt hij dubbel zo hard! TIJD – ONDERWERP 05:03 – De Tombola (moties en amendementen) 17:09 – Het Getal (griffier Eric Dammingh) 36:23 – De Voorspelling (digitaal of fysiek)
41:29
November 12, 2021
AFL. #50 – Datalek, Gemeentebegroting (deel 1), Vergaderorde
AFL. #50 – Datalek, Gemeentebegroting (deel 1), Vergaderorde
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week een ware feestuitzending met alleen maar hoogtepunten! De 50ste aflevering, een nieuwswaardige primeur en het hoogtepunt van het raadsjaar: het begrotingsdebat! TIJD – ONDERWERP 06:11 – De Gemeenteraadsverkiezingen (datalek) 15:14 – De Samenvatting (begrotingsdebat: inhoud) 24:30 – De Burgemeester (Begrotingsdebat: vorm) 45:11 – De Voorspelling (aangenomen moties en amendementen)
50:47
November 05, 2021
01. Alg. Beschouwing 2021 – VVD: Dhr. Brooijmans
01. Alg. Beschouwing 2021 – VVD: Dhr. Brooijmans
Op donderdag 4 november 2021 waren de algemene beschouwingen over de Dongense begroting 2022-2025. Luister naar de integrale bijdrage van Meneer Brooijmans (Dongense VVD) en deel het met iedereen. Wil jij als eerste de nieuwe podcastafleveringen van De Restzetel ontvangen? Meld je dan aan voor De Restzetel-WhatsApp-Updates (06 822 544 91). Luister ook naar onze 50ste feestaflevering! www.restzetel.nl
08:19
November 05, 2021
02. Alg. Beschouwing 2021 – D66: Mevr. Schouten
02. Alg. Beschouwing 2021 – D66: Mevr. Schouten
Op donderdag 4 november 2021 waren de algemene beschouwingen over de Dongense begroting 2022-2025. Luister naar de integrale bijdrage van Mevrouw Schouten (D66 Dongen) en deel het met iedereen. Wil jij als eerste de nieuwe podcastafleveringen van De Restzetel ontvangen? Meld je dan aan voor De Restzetel-WhatsApp-Updates (06 822 544 91). Luister ook naar onze 50ste feestaflevering! www.restzetel.nl
09:43
November 05, 2021
03. Alg. Beschouwing 2021 – CDA: Mevr. Van Eenennaam
03. Alg. Beschouwing 2021 – CDA: Mevr. Van Eenennaam
Op donderdag 4 november 2021 waren de algemene beschouwingen over de Dongense begroting 2022-2025. Luister naar de integrale bijdrage van Mevrouw van Eenennaam (CDA) en deel het met iedereen. Wil jij als eerste de nieuwe podcastafleveringen van De Restzetel ontvangen? Meld je dan aan voor De Restzetel-WhatsApp-Updates (06 822 544 91). Luister ook naar onze 50ste feestaflevering! www.restzetel.nl
10:57
November 05, 2021
04. Alg. Beschouwing 2021 – OpvD: Dhr. Kennekens
04. Alg. Beschouwing 2021 – OpvD: Dhr. Kennekens
Op donderdag 4 november 2021 waren de algemene beschouwingen over de Dongense begroting 2022-2025. Luister naar de integrale bijdrage van Meneer Kennekens (Ouderenpartij voor Dongen) en deel het met iedereen. Wil jij als eerste de nieuwe podcastafleveringen van De Restzetel ontvangen? Meld je dan aan voor De Restzetel-WhatsApp-Updates (06 822 544 91). Luister ook naar onze 50ste feestaflevering! www.restzetel.nl
06:29
November 05, 2021
05. Alg. Beschouwing 2021 – VPD: Mevr. Kunst
05. Alg. Beschouwing 2021 – VPD: Mevr. Kunst
Op donderdag 4 november 2021 waren de algemene beschouwingen over de Dongense begroting 2022-2025. Luister naar de integrale bijdrage van Mevrouw Kunst (Volkspartij Dongen) en deel het met iedereen. Wil jij als eerste de nieuwe podcastafleveringen van De Restzetel ontvangen? Meld je dan aan voor De Restzetel-WhatsApp-Updates (06 822 544 91). Luister ook naar onze 50ste feestaflevering! www.restzetel.nl
08:14
November 05, 2021
06. Alg. Beschouwing 2021 – PvdA: Dhr. Montens
06. Alg. Beschouwing 2021 – PvdA: Dhr. Montens
Op donderdag 4 november 2021 waren de algemene beschouwingen over de Dongense begroting 2022-2025. Luister naar de integrale bijdrage van Meneer Montens (PvdA Dongen) en deel het met iedereen. Wil jij als eerste de nieuwe podcastafleveringen van De Restzetel ontvangen? Meld je dan aan voor De Restzetel-WhatsApp-Updates (06 822 544 91). Luister ook naar onze 50ste feestaflevering! www.restzetel.nl
06:29
November 05, 2021
AFL. #49 – GO-Scooters, De Cammeleur, Toezeggingenlijst
AFL. #49 – GO-Scooters, De Cammeleur, Toezeggingenlijst
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week is het voor de gemeenteraad herfstreces. De mannen gaan uiteraard wél door en blikken terug op twee openstaande onderwerpen: De Cammeleur en actiepunten van de toezeggingenlijst. TIJD – ONDERWERP 09:31 – Het Dossierstuk (De Cammeleur) 26:34 – De Raadsvergadering (toezeggingenlijst) 36:08 – De Voorspelling (eindtijd begrotingsdebat)
42:46
October 29, 2021
AFL. #48 – Verkiezingsnieuws, Geloofsbrievencommissie, Gesprekstafels
AFL. #48 – Verkiezingsnieuws, Geloofsbrievencommissie, Gesprekstafels
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken ze het verkiezingsnieuws vanuit het CDA en de VVD. Verder ontvingen de heren een mail van de griffier en evalueren ze de opzet van de gesprekstafels. TIJD – ONDERWERP 03:27 – De Gemeenteraadsverkiezingen (VVD & CDA) 13:41 – De Stemming (dorpsteam) 22:44 – De Terugblik (geloofsbrievencommissie & gesprekstafels) 29:54 – De Voorspelling (D66-kandidatenlijst)
35:38
October 22, 2021
AFL. #47 – Benoeming wethouder Zijlmans, Dorpsteam, Verkiezingsnieuws
AFL. #47 – Benoeming wethouder Zijlmans, Dorpsteam, Verkiezingsnieuws
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week zoomen ze in op de benoeming van wethouder Cors Zijlmans en bewandelen ze de weg naar het nieuwe dorpsteam. TIJD – ONDERWERP 06:18 – De Wethouder (Cors Zijlmans) 18:16 – Het Bespreekstuk (dorpsteam) 27:30 – De Voorspelling (VVD'er Horsten op publieke tribune)
33:31
October 15, 2021
AFL. #46 – Voordracht nieuwe wethouder, Pilot-avond, TUF Recycling
AFL. #46 – Voordracht nieuwe wethouder, Pilot-avond, TUF Recycling
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week nemen zij op luchtige wijze de ontwikkelingen van deze week door. Ze kijken kritisch naar de eerste pilot-avond in het kader van de democratische vernieuwing en bespreken nog enkele, achterstallige rondvragen. TIJD – ONDERWERP 06:27 – De Samenvatting (pilot democratische vernieuwing) 20:36 – De Rondvraag (haven, coalitieakkoord, TUF) 30:43 – De Voorspelling (VVD'er Horsten op publieke tribune)
35:56
October 08, 2021
AFL. #45 – Nieuwbouw Noorderlaan, De Cammeleur, Twee kandidaat-wethouders
AFL. #45 – Nieuwbouw Noorderlaan, De Cammeleur, Twee kandidaat-wethouders
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week zijn de mannen zeer benieuwd naar de nieuwe werkhouding van de PvdA. Ze gissen naar de nieuwe wethouder en nemen de onderzoeksrapportage met de toekomstscenario's van De Cammeleur onder de loep. TIJD – ONDERWERP 02:57 – Het Bespreekstuk (nieuwbouw Noorderlaan) 15:08 – Het Dossierstuk (De Cammeleur) 24:19 – Het dilemma (nieuwe wethouder) 35:51 – De Voorspelling (aanwezigen pilot)
41:10
October 01, 2021
AFL. #44 – SPECIAL: Wethouder Van Boxtel (PvdA) stapt op
AFL. #44 – SPECIAL: Wethouder Van Boxtel (PvdA) stapt op
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij het directe vertrek van Wethouder van Boxtel uit het college van B&W en het terugtreden van de PvdA-fractie uit de Dongense coalitie. TIJD – ONDERWERP 02:01 – Het Spreekrecht 04:23 – De Terugblik 13:28 – De Special 26:03 – De Restzetel.NL 42:34 – De Voorspelling (nieuwe wethouder)
49:13
September 24, 2021
AFL. #43 – Motie van afkeuring, Raadsvoorstel schuldquote, VVD'er Horsten
AFL. #43 – Motie van afkeuring, Raadsvoorstel schuldquote, VVD'er Horsten
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week zijn de mannen nog vol adrenaline van een spannende raadsvergadering. Wethouder van Boxtel kreeg een motie van afkeuring aan d'r broek. Tijd voor een reconstructie van deze bewogen raadsavond. TIJD – ONDERWERP 02:32 – De Wethouder (Van Boxtel-motie van afkeuring) 20:16 – De Dobbelsteen (diverse onderwerpen schuldquote) 35:15 – Wat U en ons opviel (assorti van raadsvergadering) 42:13 – De Voorspelling (Volkspartij Dongen)
46:47
September 17, 2021
AFL. #42 – CDA-lijsttrekker Stijn Sips, Schuldquote, De Voorspelling
AFL. #42 – CDA-lijsttrekker Stijn Sips, Schuldquote, De Voorspelling
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week keren de heren terug van een lange zomervakantie! Ze starten het tweede seizoen met de bespreking van de eerste raadsvergadering van het politieke jaar. Verder blikken de mannen voorzichtig vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022. TIJD – ONDERWERP 06:14 – De Raadsvergadering (onderwijshuisvesting, schuldquote) 18:36 – De Gemeenteraadsverkiezingen (CDA'er Stijn Sips) 27:47 – De Voorspelling (meestervoorspeller)
31:37
September 10, 2021
AFL. #41 – SPECIAL: Het Raadslid van het jaar 2020-2021
AFL. #41 – SPECIAL: Het Raadslid van het jaar 2020-2021
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week sluiten de mannen het eerste seizoen op feestelijke wijze af. Ze beantwoorden de volgende vraag: welke Dongense volksvertegenwoordiger gebruikte dit politieke seizoen de meeste spreektijd en wint de titel? TIJD – ONDERWERP 04:28 – De Restzetel (plek 21 t/m 13) 12:41 – Doorgeefluik, Vliegwiel en Waakhond (plek 12 t/m 4) 17:41 – De Voorspelling (winnaar) 20:54 – Het Raadslid van het jaar (plek 3 t/m 1) 28:47 – De Terugblik (Eerste seizoen)
35:12
July 23, 2021
AFL. #40 – TUF, VVD'er Angela Horsten, Kadernota 2022
AFL. #40 – TUF, VVD'er Angela Horsten, Kadernota 2022
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week beschouwen de mannen de laatste raadsvergadering voordat het zomerreces begint. Hoe verliep het slotstuk van de kadernota en welke rol speelde raadslid Horsten hierin? Wat gebeurt er deze zomer met De Cammeleur en TUF? TIJD – ONDERWERP 01:46 – Het Raadsvoorstel (Kadernota 2022) 13:07 – Het Vragenhalfuurtje (TUF & De Cammeleur) 23:58 – Het Raadslid (VVD'er Angela Horsten) 35:52 – De Voorspelling
38:34
July 16, 2021
AFL. #39 – De Cammeleur, J.J. Anspachschool, Vergaderorde
AFL. #39 – De Cammeleur, J.J. Anspachschool, Vergaderorde
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week mochten de heren eindelijk fysiek aanwezig zijn bij de twee raadsvergaderingen. Hoe verliepen deze vergaderingen? En wat gebeurde er deze week bij De Cammeleur? TIJD – ONDERWERP 02:38 – Het Dilemma (J.J. Anspachschool) 16:14 – De Raadsvergadering (vergaderorde) 26:16 – Het Dossierstuk (De Cammeleur) 37:05 – De Voorspelling (eindtijd)
42:00
July 09, 2021
AFL. #38 – Jaarrekening 2020, Raadslid van het jaar, Afvalinzamelsysteem
AFL. #38 – Jaarrekening 2020, Raadslid van het jaar, Afvalinzamelsysteem
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week maken de mannen de balans op van de gemeentelijke jaarrekening 2020. Tevens bekijken ze de huidige stand van zaken rondom het nieuwe afvalinzamelsysteem. TIJD – ONDERWERP 01:43 – De Terugblik (jaarrekening 2020) 16:05 – De Restzetel (Raadslid van het jaar) 18:13 – De Raadsinformatiebrief (afvalinzamelsysteem) 27:54 – De Voorspelling (technische vragen)
34:48
July 02, 2021
AFL. #37 – J.J. Anspachschool, Vragenhalfuurtje, Openbaarheid raadsvergadering
AFL. #37 – J.J. Anspachschool, Vragenhalfuurtje, Openbaarheid raadsvergadering
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week duiken de heren in de woelige onderwijswereld. Daarnaast zetten zij weer hun vraagtekens bij het democratische gehalte van de aankomende raadsvergaderingen. TIJD – ONDERWERP 01:49 – Het Dilemma (J.J. Anspachschool) 12:54 – De Rondvraag (o.a. De Cammeleur & goederenbank) 29:33 – De Raadsvergadering (Openbaarheid raadsvergadering) 39:10 – De Voorspelling (technische vragen)
43:23
June 25, 2021
AFL. #36 – Wethouder Jansen/OCD, Glorieux, Biezenplein
AFL. #36 – Wethouder Jansen/OCD, Glorieux, Biezenplein
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week blikken zij terug op de terugtrekking van wethouder Jansen uit stichting OCD. Tevens stellen zij vragen over inwonersparticipatie bij het voormalig broederhuis Glorieux en de beëindiging van de bouwplannen op het Biezenplein. TIJD – ONDERWERP 01:26 – De Terugblik (wethouder Jansen - OCD) 15:10 – Luister naar de ongehoorde stem (Martin Montens) 17:52 - Het Dossierstuk (Glorieux) 26:37 – Het Bespreekstuk (Biezenplein) 36:49 – De Voorspelling (facebookreacties)
42:42
June 18, 2021
AFL. #35 – Onderwijshuisvesting, Arbeidsmigranten, Financiële Commissie
AFL. #35 – Onderwijshuisvesting, Arbeidsmigranten, Financiële Commissie
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week spreken zij tweemaal over huisvesting: van basisschoolleerlingen en van arbeidsmigranten. Verder zoomen de heren in op de dubbele functie van Gert-Jan van Broekhoven (VPD). TIJD – ONDERWERP 01:17 – Wat u en ons opviel (Afl. #34) 04:54 – Het Raadslid (G.J. van Broekhoven) 17:38 – De Terugblik (arbeidsmigranten) 27:32 – Het Dossierstuk (onderwijshuisvesting) 35:40 – De Voorspelling (tijd bij agendapunt)
40:20
June 11, 2021
AFL. #34 – SPECIAL: De dubbele pet van wethouder Jansen (VPD)
AFL. #34 – SPECIAL: De dubbele pet van wethouder Jansen (VPD)
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de OCD-bestuursdeelname van wethouder Jansen (VPD). De mannen gaan op onderzoek: is hier sprake van de schijn van belangenverstrengeling? TIJD – ONDERWERP 01:50 – De Special 05:25 – Stichting OCD 13:57 – Wethouder Jansen 23:02 – Interpellatiedebat 2013 34:10 – Vragen & Dillema's 48:18 – De Voorspelling (bingokaart)
54:42
June 05, 2021
AFL. #33 – Verenigingshal, De Cammeleur, Toeristenbelasting
AFL. #33 – Verenigingshal, De Cammeleur, Toeristenbelasting
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de invoering van toeristenbelasting. Verder kijken ze hoe het nu verder moet met de Verenigingshal en De Cammeleur. TIJD – ONDERWERP 01:26 – Wat u en ons opviel (De Cammeleur) 14:44 – De Trailer (Special AFL. #34) 15:27 – Het Raadsvoorstel (toeristenbelasting) 24:28 – De Ingekomen Stukken (Verenigingshal) 39:34 – De Voorspelling (geen?!)
42:13
May 28, 2021
AFL. #32 – V.V. Dongen, De Cammeleur, De Voorspelling
AFL. #32 – V.V. Dongen, De Cammeleur, De Voorspelling
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de twee hoofdpijndossiers die wethouder Jansen al jaren teisteren. In welke stap van het stappenplan begeeft V.V. Dongen zich en wat brengt de toekomst voor De Cammeleur? TIJD – ONDERWERP 02:38 – De Raadsinformatiebrief (V.V. Dongen) 12:18 – Het Dossierstuk (De Cammeleur) 45:40 – De Voorspelling (aantal moties)
50:04
May 21, 2021
AFL. #31 – Integriteit Initia, De Coolhof, Openbaar groen
AFL. #31 – Integriteit Initia, De Coolhof, Openbaar groen
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij het integriteitsrisico voor VVD-raadslid Horsten als nieuwe stichtingsdirecteur van scholengemeenschap Initia. Harrie stapt met zijn oude theepot op de fiets en Stefan vat de raadsinformatieavond samen. TIJD – ONDERWERP 02:02 – Het Raadslid (VVD'er Mevr. Horsten) 16:02 – De Terugblik (toegankelijkheid milieustraat) 20:45 – De Samenvatting (beheer openbare ruimte) 31:32 – De Voorspelling (openbaarheid & integriteit)
37:11
April 30, 2021
AFL. #30 – Coronacompensatie, Stemmingen, Podcastbrief
AFL. #30 – Coronacompensatie, Stemmingen, Podcastbrief
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij diverse kleine thema's. Het gaat van de afwezigheid van burgemeester Starmans tot aan een chocoladekraam. TIJD – ONDERWERP 02:27 – Wat u en ons opviel (allerlei) 10:36 – Het Vragenhalfuurtje (coronasubsidie / Achter de Banken) 22:51 – De Ingekomen Stukken (podcastbrief) 33:40 – De Voorspelling (raadsinformatieavonden)
39:34
April 23, 2021
AFL. #29 – Cambreur, Hoogspanningslijn, Emmalaan
AFL. #29 – Cambreur, Hoogspanningslijn, Emmalaan
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de nieuwbouw van het Cambreur College. Verder veel 's Gravenmoers nieuws: de hoogspanningslijn en de wegwerkzaamheden in de Emmalaan. TIJD – ONDERWERP 01:53 – Nieuwbouw Cambreur 10:46 – Het Dossierstuk (hoogspanningslijn) 24:01 – De Rondvraag (milieustraat, Emmalaan, schuldhulpverlening ondernemers) 34:14 – De Voorspelling (brief aan raad)
38:01
April 16, 2021
AFL. #28 – Sociaal Domein, Geluidshinder, Politieke Paasquiz
AFL. #28 – Sociaal Domein, Geluidshinder, Politieke Paasquiz
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij onder andere een mail van een luisteraar over de toegankelijkheid van milieustraat 'De Coolhof'. Tevens wordt de winnaar van de Politieke Paasquiz bekend gemaakt! TIJD – ONDERWERP 03:48 – De Mail van een luisteraar (De Coolhof) 10:39 – Het Dossierstuk (sociaal domein) 19:19 – Het Getal (geluid vliegbasis Gilze-Rijen) 27:23 – De Politieke Paasquiz (uitslag) 32:58 – De Voorspelling (spreekrecht)
41:49
April 09, 2021
AFL. #27 – Politieke Paasquiz, Schuldanalyse, Onderwijshuisvesting
AFL. #27 – Politieke Paasquiz, Schuldanalyse, Onderwijshuisvesting
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de toekomstige nieuwbouw van schoolgebouwen en de gemeentelijke schuldenaanpak. De mannen dagen alle luisteraars uit voor de enige echte Politieke Paasquiz! TIJD – ONDERWERP 05:51 – De Raadsinformatiebrief (onderwijsmonitor) 14:39 – De Terugblik (aanpak en analyse gemeenteschuld) 26:17 – De Politieke Paasquiz 30:30 – De Voorspelling (onderwerp raadsinformatieavond)
36:38
April 02, 2021
AFL. #26 – Trapveldje Hertog Jan, Contactformulier, Vragenhalfuurtje
AFL. #26 – Trapveldje Hertog Jan, Contactformulier, Vragenhalfuurtje
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de verplaatsing van het trapveldje. Verder praten de heren over enkele onderwerpen uit het vragenhalfuurtje en over het contact tussen burgers en de gemeente. TIJD – ONDERWERP 05:12 – Het Vragenhalfuurtje (goederenbank) 15:00 – Het Raadslid (contactformulieren) 23:57 – Het Hamerstuk (trapveld Hertog Jan) 32:06 – De Voorspelling (raadsinformatieavonden)
38:25
March 26, 2021
AFL. #25 – TK-Verkiezing, Wachtgeldwethouder, Werkdruk gemeente
AFL. #25 – TK-Verkiezing, Wachtgeldwethouder, Werkdruk gemeente
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij het aflopen van de wachtgeldtermijn van oud-wethouder Vullings (VVD). Verder blikken de heren terug op de Tweede Kamerverkiezing en de raadsvergadering. TIJD – ONDERWERP 01:44 – De Verkiezingen (Tweede Kamer 2021) 09:48 – Het Dossierstuk (wachtgeldwethouder Vullings) 18:20 – De Raadsvergadering (prioritering werkdruk) 30:48 – De Voorspelling (opkomstpercentage)
34:52
March 19, 2021
AFL. #24 – SPECIAL: TK-Verkiezing
AFL. #24 – SPECIAL: TK-Verkiezing
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij alles over het stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezing. Hoor hier alle feiten, cijfers en wetenswaardigheden om goed voorbereid jouw stem uit te brengen! TIJD – ONDERWERP 02:53 – Algemene informatie 16:26 – De stemmer 22:00 – Het stembureau 30:15 – De telling 34:20 – De Voorspelling (opkomstpercentage)
39:13
March 12, 2021
AFL. #23 – SPECIAL: Rapport De Cloe
AFL. #23 – SPECIAL: Rapport De Cloe
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij het rapport van Dick de Cloe. Deze oud-bestuurder onderzocht het wanbestuur van Geertruidenberg. Zijn observaties, aanbevelingen en vragen leggen de heren als sjabloon over de Dongense politiek. TIJD – ONDERWERP 03:10 – Inleiding: Casus Geertruidenberg 10:06 – Nr. 2 (griffie) 17:21 – Nr. 6 (Ambtenarenapparaat en gemeentesecretaris) 21:07 – Nr. 3 (Reglement van Orde) 26:55 – Nr. 4 (burgemeester) 34:12 – Nr. 5 (college B&W) 38:18 – Nr. 1 (gemeenteraad) 51:18 – De Voorspelling (bezoek aan griffier)
55:45
March 05, 2021
AFL. #22 – V.V. Dongen, De Entree, Nieuw raadslid
AFL. #22 – V.V. Dongen, De Entree, Nieuw raadslid
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de persverklaring over V.V. Dongen. Het amendement en de motie over De Entree en de toelating van het nieuwe VPD-raadslid. TIJD – ONDERWERP 03:07 – Het Vragenhalfuurtje (V.V. Dongen, Glorieux, consultatiebureau IKC Beljaart) 13:18 – De Raadsvergadering (De Entree) 21:40 – De Voorspelling (nieuw VPD-raadslid)
34:47
February 26, 2021
AFL. #21 – De Entree, Democratische Vernieuwing, De Rondvraag
AFL. #21 – De Entree, Democratische Vernieuwing, De Rondvraag
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de nieuwe invulling voor De Entree en de raadswerkgroep 'democratische vernieuwing'. De rondvraagonderwerpen gaan van goederenbank tot gladheidsbestrijding en van V.V. Dongen tot De Cammeleur. TIJD – ONDERWERP 09:09 – Het Getal (De Entree) 18:41 – De Ingekomen Stukken (democratische vernieuwing) 29:19 – De Rondvraag (diverse) 42:49 – De Voorspelling (nieuw VPD-raadslid)
47:38
February 12, 2021
AFL. #20 – SPECIAL: Herbenoeming burgemeester Starmans
AFL. #20 – SPECIAL: Herbenoeming burgemeester Starmans
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de herbenoeming van burgemeester Marina Starmans. De heren evalueren haar eerste ambtstermijn. Hoe heeft burgemeester Starmans de afgelopen zes jaar gefunctioneerd? En welke uitdagingen zullen nog volgen?  TIJD – ONDERWERP 02:55 - Algemeen (salaris/ taken/ portefeuille) 07:36 - Het Verleden (profielschets) 23:07 - Het Heden (herbenoemingsprocedure) 29:49 - De Toekomst (uitdagingen) 35:29 - De Voorspelling (ambtstermijn)
43:26
February 05, 2021
AFL. #19 – Vaccinatielocatie, De Coolhof, De Cammeleur
AFL. #19 – Vaccinatielocatie, De Coolhof, De Cammeleur
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week nemen zij de geliefde dobbelsteen weer ter handen. Zes onderwerpen passeren iedere keer in (ongeveer) drie minuten de revue. TIJD – ONDERWERP 06:01 – Vuurwerkshows 09:44 – Vaccinatielocatie Waalwijk 13:55 – Milieustraat De Coolhof 17:47 – De Cammeleur 24:18– Tweede Kamerverkiezingen 28:10 – Financiële stresstest 31:46 – De Voorspelling (E-learning-toets stembureau)
35:08
January 29, 2021
AFL. #18 – Digitaal vergaderen, Voedselbank, Zienswijzen JAL-terrein
AFL. #18 – Digitaal vergaderen, Voedselbank, Zienswijzen JAL-terrein
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de digitale vergaderwijze, het naderende einde voor de voedselbank en over de ingediende zienswijzen voor het JAL-bouwterrein. TIJD – ONDERWERP 02:02 – Digitaal vergaderen (rechtsgeldigheid & openbaarheid) 10:52 – De Rectificatie (voedselbank) 24:18 – Het Citaat (zienswijzen JAL-terrein) 28:45 - Digitaal vergaderen (techniek) 31:58 – De Voorspelling (aanwezigheid)
35:20
January 22, 2021
AFL. #17 – Financiële stresstest, JAL-terrein, TUF-uitspraak
AFL. #17 – Financiële stresstest, JAL-terrein, TUF-uitspraak
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de slechte, financiële positie van de gemeente Dongen, het bestemmingsplan van het JAL-terrein en de rechtelijke uitspraak in hoofdpijndossier TUF. TIJD – ONDERWERP 01:35 – Het Getal (onvoldoende voor financiële stresstest) 09:53 – Het Hamerstuk (bestemmingsplan JAL-terrein) 18:21 – De Ingekomen Stukken (uitspraak TUF-Recycling B.V.) 30:00 – De Voorspelling (eed of belofte)
33:36
January 15, 2021
AFL. #16 – Terugblik, Vooruitblik, Voorspelling
AFL. #16 – Terugblik, Vooruitblik, Voorspelling
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij maar liefst zes onderwerpen over 2020 en 2021. De ingrediënten: een grote dobbelsteen en een stopwatch! TIJD – ONDERWERP 02:50 – Dongense jeugd in coronatijd 07:15 – Nieuwbouw Cambreur en mozaïeken 11:21 – Direct Duidelijk Deal 15:43 – Tweede Kamerverkiezingen 21:00 – De Cammeleur 24:45 – Coalitie v.s. Oppositie 28:55 – De Voorspelling (gemeentebericht)
34:02
January 08, 2021
AFL. #15 – SPECIAL: V.V. Dongen v.s. Gemeente Dongen
AFL. #15 – SPECIAL: V.V. Dongen v.s. Gemeente Dongen
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij maar één onderwerp: V.V. Dongen. In deze speciale aflevering reconstrueren de heren de jarenlange onenigheid tussen de voetbalvereniging en de gemeente. TIJD – ONDERWERP 02:57 – De Hoofdrolspelers 38:03 – De Voorspelling (nieuwjaarstoespraak) 41:17 - V.V. Dongen-clublied
42:28
December 18, 2020
AFL. #14 – Beljaart, Voedselbank, Nieuwe griffier
AFL. #14 – Beljaart, Voedselbank, Nieuwe griffier
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de onderwerpen uit de laatste raadsvergadering van dit jaar. Van voedselbank tot nieuwe griffier en van scheefwonen tot 1,5-meter in de raadszaal. TIJD – ONDERWERP 01:42 – De Rondvraag (scheefwonen, Beljaart, voedselbank) 12:53 – Het Getal (belastingverordening) 25:49 – Het Citaat (nieuwe griffier) 30:58 – De Voorspelling (coronacampagne)
37:04
December 11, 2020
AFL. #13 – Leges, N629 & F629, Pers v.s. Politiek
AFL. #13 – Leges, N629 & F629, Pers v.s. Politiek
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij nog eenmaal de tariefverhogingen voor 2021, de aanleg van de N629 & F629 en het fysiek weren van journalisten bij openbare raadsvergaderingen. TIJD – ONDERWERP 01:17 – Het Spreekrecht (Sinterklaas) 02:54 – De Rondvraag (gemeentebelastingen 2021) 11:18 – Het Getal (N629 & F629) 21:09 – Het Citaat (pers v.s. politiek) 33:34 – De Voorspelling (brandstichting bij TUF)
36:36
December 04, 2020
AFL. #12 – De Cammeleur, Mondkapjesplicht, Vuurwerkverbod
AFL. #12 – De Cammeleur, Mondkapjesplicht, Vuurwerkverbod
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de aanhoudende onrust bij De Cammeleur, personeelstekorten in het gemeentehuis, gratis mondkapjes voor de minima en het handhaven van het vuurwerkverbod. TIJD – ONDERWERP 02:19 – De Raadsinformatiebrief (De Cammeleur) 12:51 – Het Getal (personeelstekort en mondkapjesplicht) 22:52 – De Rondvraag (vuurwerkverbod) 28:00 – De Voorspelling (toekomstperspectief 3.0)
33:16
November 27, 2020
AFL. #11 – V.V. Dongen, Spookwoningen, Gemeentebelastingen 2021
AFL. #11 – V.V. Dongen, Spookwoningen, Gemeentebelastingen 2021
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de onenigheid tussen V.V. Dongen en het College van B&W, spookwoningen vol met arbeidsmigranten en de belastingverordeningen voor volgend jaar. En er worden drie cadeautjes uitgedeeld aan onze vaste luisteraars! TIJD – ONDERWERP 02:41 – Het Citaat (V.V. Dongen) 13:51 – De Ingekomen Stukken (spookwoningen) 23:07 – Het Getal (gemeentebelasting 2021) 31:04 – De Voorspelling (inbreng PvdA)
34:27
November 20, 2020
AFL. #10 – Gemeentebegroting (deel 2), Verschuivende verhoudingen, Voorspelling
AFL. #10 – Gemeentebegroting (deel 2), Verschuivende verhoudingen, Voorspelling
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij het tweede deel van de raadsvergadering over de gemeentebegroting. En vragen zich af: Ontstaan er barstjes in de coalitie? En, wie jarig is trakteert! TIJD – ONDERWERP 01:51 – Het Citaat (inhoud van de begroting) 18:50 – Vorm van het begrotingsdebat 28:25 – De Voorspelling (cadeautje voor de luisteraar)
33:34
November 13, 2020
AFL. #9 – Gemeentebegroting, verbouwing gemeentehuis, prijzenslag
AFL. #9 – Gemeentebegroting, verbouwing gemeentehuis, prijzenslag
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de belangrijkste raadsvergadering van het jaar: de gemeentebegroting. Hoe wordt de €64,6 miljoen verdeeld? TIJD – ONDERWERP 02:00 – Het Getal (inhoud van de begroting) 15:14 – Het Citaat (vorm van de begroting) 24:43 – De Voorspelling (moties & amendementen)
30:41
November 06, 2020
AFL. #8 – De Salamander, Hoe werkt de Dongense politiek?
AFL. #8 – De Salamander, Hoe werkt de Dongense politiek?
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij Julianastraat 119, de petitie over De Salamander en verdiepen zij zich in de vraag van Jaap: hoe werkt de Dongense politiek en hoe heeft de Dongenaar hier invloed op? TIJD  – ONDERWERP 02:57 – Het Hamerstuk (De Salamander) 10:46 – Het Spreekrecht (werkwijze Dongense politiek) 35:15 – De Voorspelling (schorsing)
40:10
October 30, 2020
AFL. #7 - Hoogspanningslijn, Beljaart, Salamander-petitie
AFL. #7 - Hoogspanningslijn, Beljaart, Salamander-petitie
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de nieuwe hoogspanningslijn in 's Gravenmoer, de energieproblematiek in De Beljaart en de petitie van De Salamander. TIJD  – ONDERWERP 01:32 – De Rectificatie 03:21 – De Ingekomen Stukken (hoogspanningslijn) 10:38 – Het Citaat (energieproblematiek Beljaart) 17:51 - De Voorspelling (Salamander-petitie)
24:03
October 23, 2020
AFL. #6 – De borrel, Julianastraat, Coronacampagne: Dáár doe ik het voor
AFL. #6 – De borrel, Julianastraat, Coronacampagne: Dáár doe ik het voor
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de borrel na afloop van een raadsvergadering, acht patiowoningen aan de Julianastraat 119 en het gemeentelijke coronacampagnefilmpje 'Dáár doe ik het voor'. TIJD  – ONDERWERP 01:27 – Het Spreekrecht (borrel) 08:56 – Het Hamerstuk (Julianastraat 119) 20:15 – De Voorspelling (coronacampagnefilmpje)
27:29
October 16, 2020
AFL. #5 - De Salamander, Vergaderorde, Onderwijsvisie
AFL. #5 - De Salamander, Vergaderorde, Onderwijsvisie
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij het bestemmingsplan van De Salamander, de vergaderorde en de SMART-methode van de onderwijsvisie. TIJD - ONDERWERP 02:10 - Het Spreekrecht (De Salamander) 17:42 - De Raadsinformatiebrief (Onderwijsvisie) 23:31 - De Voorspelling (Omgevingsdialoog)
28:33
October 09, 2020
AFL. #4 - Omgevingsdialoog, Knalapparaten, Tweede Kamerverkiezingen
AFL. #4 - Omgevingsdialoog, Knalapparaten, Tweede Kamerverkiezingen
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de omgevingsdialoog, gaskanonnen en knalapparaten en de corona-uitdagingen m.b.t. de Tweede Kamerverkiezingen. TIJD - ONDERWERP 01:43 - Het Spreekrecht (omgevingsdialoog) 09:14 - De Rondvraag (knalapparaten) 16:04 - Het Getal (verkiezingen) 24:21 - De Voorspelling (raadsvergadering)
32:23
October 02, 2020
AFL. #3 - Wachtgeld, Carnaval, Corona, Stemmingen
AFL. #3 - Wachtgeld, Carnaval, Corona, Stemmingen
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij het wachtgeld van ex-wethouder Vullings (VVD), of carnaval wel doorgaat, het corona-virus in Dongen en de stemmingen van de laatste besluitvormende raadsvergadering. TIJD - ONDERWERP 01:37 - Het Spreekrecht (wachtgeld Vullings) 11:26 - Het Hamerstuk (stemmingen) 18:11 - De Raadsinformatiebrief (carnaval, Sinterklaas) 25:06 - De Voorspelling (corona-besmettingen in Dongen)
30:53
September 25, 2020
AFL. #2 - Griffier, De Geubel, Centrumgebied
AFL. #2 - Griffier, De Geubel, Centrumgebied
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij het (winkel)centrumgebied van Dongen, De Geubel in 's Gravenmoer en de actuele zaken rondom de nieuwe griffier. TIJD - ONDERWERP 03:36 - Het Spreekrecht (centrumgebied) 10:01 - De Ingekomen Stukken (openbaarheid raadsvergadering / De Geubel) 13:42 - Het Getal (de griffier) 25:39 - De Voorspelling
29:09
September 18, 2020
AFL. #1 - Afvalinzameling, De Cammeleur, herbenoeming burgemeester
AFL. #1 - Afvalinzameling, De Cammeleur, herbenoeming burgemeester
Harrie, Stefan en Tjietse nemen plaats op De Restzetel en vertolken de ongehoorde stem. Deze week bespreken zij de herbenoeming van burgemeester Starmans, de problemen bij De Cammeleur en de ingrijpende en vernieuwde afvalinzameling.  TIJD - ONDERWERP 01:50 - Het Spreekrecht 05:00 - De Cammeleur 11:20 - Herbenoeming burgemeester Starmans 19:40 - Afvalinzameling 27:37 - De Voorspelling
33:11
September 11, 2020