The Rotten Grapes Comedy podcast

The Rotten Grapes Comedy podcast

By Rotten Grapes
We discuss then we improvise scene
More places to listen

More places to listen

Đêm nhạc chế
Những bài hát được thu âm trực tiếp từ đêm hài nhạc chế bài ca không quên lời
18:14
March 3, 2019
Episode 11 - Party and saliva
A short episode recorded at our group practice on Jan 6, 2019.
10:26
January 8, 2019
NQNT tập 3 - Rich kid - Lực Sĩ Xúc Động - Đi Lính Và Cái Kết - Siêu Kế Hoạch Tán Gái
Latest episode of The Rotten Grapes Comedy podcast
22:17
September 27, 2018
Gọi đồ ăn/uống theo nghề nghiệp
Latest episode of The Rotten Grapes Comedy podcast
07:31
September 27, 2018
NQNT tập 3,14 - Chó muốn tự tử - Một con vịt bài hát hit
Latest episode of The Rotten Grapes Comedy podcast
07:15
September 27, 2018
Accent Challenge - TRGP ep 4.5
Latest episode of The Rotten Grapes Comedy podcast
11:36
September 27, 2018
Beauty rules -Control your madness -Bullies make the world better - TRGP ep 4
Latest episode of The Rotten Grapes Comedy podcast
16:40
September 27, 2018
TET Holiday - TRGP ep 3
Latest episode of The Rotten Grapes Comedy podcast
27:36
September 27, 2018
Hanoi Massive and Cancer - TRGP ep 2
Latest episode of The Rotten Grapes Comedy podcast
17:39
September 27, 2018
NQNT tập 2 - Ôn thi đại học và fof
Latest episode of The Rotten Grapes Comedy podcast
09:32
September 27, 2018
Live Recorded At Comedy Festival
Live recording of The Rotten Grapes podcast at our comedy festival Feb 2018
35:06
September 27, 2018
NQNT tập 1 - Sữa Chua
Những quả nho thối podcast tiếng việt
08:37
September 27, 2018
Make your own podcast for free with Anchor!