The Rotten Grapes Comedy podcast

The Rotten Grapes Comedy podcast

By Rotten Grapes
We discuss then we improvise scene
Available on 10 platforms
Episode 11 - Party and saliva
A short episode recorded at our group practice on Jan 6, 2019.
10:26
January 8, 2019
NQNT tập 3 - Rich kid - Lực Sĩ Xúc Động - Đi Lính Và Cái Kết - Siêu Kế Hoạch Tán Gái
Latest episode of The Rotten Grapes Comedy podcast
22:17
September 27, 2018
Gọi đồ ăn/uống theo nghề nghiệp
Latest episode of The Rotten Grapes Comedy podcast
07:31
September 27, 2018
NQNT tập 3,14 - Chó muốn tự tử - Một con vịt bài hát hit
Latest episode of The Rotten Grapes Comedy podcast
07:15
September 27, 2018
Accent Challenge - TRGP ep 4.5
Latest episode of The Rotten Grapes Comedy podcast
11:36
September 27, 2018
Beauty rules -Control your madness -Bullies make the world better - TRGP ep 4
Latest episode of The Rotten Grapes Comedy podcast
16:40
September 27, 2018
TET Holiday - TRGP ep 3
Latest episode of The Rotten Grapes Comedy podcast
27:36
September 27, 2018
Hanoi Massive and Cancer - TRGP ep 2
Latest episode of The Rotten Grapes Comedy podcast
17:39
September 27, 2018
NQNT tập 2 - Ôn thi đại học và fof
Latest episode of The Rotten Grapes Comedy podcast
09:32
September 27, 2018
Live Recorded At Comedy Festival
Live recording of The Rotten Grapes podcast at our comedy festival Feb 2018
35:06
September 27, 2018
NQNT tập 1 - Sữa Chua
Những quả nho thối podcast tiếng việt
08:37
September 27, 2018
Make your own podcast for free with Anchor!
Anchor logo

Make your own podcast for free with Anchor!