Skip to main content
BB-podden

BB-podden

By Bergen Bibelskole
Bergen Bibelskole sin egen podcast.

De første 7 episodene er direkte rettet mot potensielle elever til et skoleår her hos oss ved BB, og vil belyse viktige tema som BB vektlegger i løpet av et skoleår.
Deretter vil vi regelmessig legge ut episoder som handler om samtalen rundt viktige tema som Bibelen vektlegger.
Hva sier faktisk Bibelen om viktige tema, og hva skal vi som kristne gjøre med det som faktisk er skrevet?
Ulike lærere ved skolen vil samtale rundt aktuelle tema for hva det vil si å være en etterfølger av Jesus i dag!
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

BB-PODDEN #23 "Oppstandelse fra de døde - Grunnvollen Jesus Kristus utifra Heb.6,1-2"
Målet for denne episoden er å inspirere og utfordre folk til å kjenne Jesus slik han beskrives i Heb.6,1-2.  Forfatteren av brevet tydeliggjør at han vil “la den grunnleggende læren om Kristus ligge…og ikke igjen legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger, tro på Gud, med lære om dåp(er), om Håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom”.  Hva menes med oppstandelse fra de døde? Når kjenner man egentlig Jesus på en slik måte at oppstandelse fra de døde er del av grunnvollen i livet mitt? Hva sier Bibelen skal skje når vi dør? Hvordan er livet etter døden? På hvilken måte skal det nye livet med Jesus, oppstandelseslivet her og nå, se ut i vårt daglige liv? Disse og andre spørsmål adresserer vi i denne 7. av 8 episoder om “Grunnvollen Jesus Kristus.” Viktige Bibelvers i denne episoden: 1.Kor.15,14-19 Rom.6,1-14 Ef.2,1-3 Rom.4,25 Rom.5,12 Luk.20,37-38 Gal.2,20-21 Rom.12,1-2 Gal.5,22-23 Joh.11,25-26 1.Tess.4,13 Fil.1,22-24 1.Tess.4,13-18 1.Kor.15,42-44 + 48-49 Fil.3,21
49:22
May 26, 2022
BB-podden #22 "Håndspåleggelse - Grunnvollen Jesus Kristus utifra Heb.6,1-2" m/ Norleif Askeland og Jarle Solheim
Målet for denne episoden er å inspirere og utfordre folk til å kjenne Jesus slik han beskrives i Heb.6,1-2.  Forfatteren av brevet tydeliggjør at han vil “la den grunnleggende læren om Kristus ligge…og ikke igjen legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger, tro på Gud, med lære om dåp(er), om Håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom”.  Hva menes med håndspåleggelse? Er håndspåleggelse for alle? Hva skjer i håndspåleggelse egentlig og hvorfor er dette så viktig? Når kjenner man egentlig Jesus på en slik måte at håndspåleggelse er del av grunnvollen i livet mitt? Disse og andre spørsmål adresserer vi i denne 6. av 8 episoder om “Grunnvollen Jesus Kristus.” Viktige bibelvers i denne episoden: Markus 16,15-18 Mark.10,16 APG.9,17-18 APG.6,1-6 Ap.13,1-4 1.Tim.4,14 2.Tim.1,6 1.Mos.48,1-5 3.Mos.16,20-22 1.Tim.5,22 Luk.4,40 Bergen Bibelskole har tatt i mot elever i mer enn 30 år. Følg oss på INSTA og lik oss på FACE for å bli regelmessig oppdatert.  @bergenbibelskole Sjekk også ut mer på  www.bbskole.no
45:04
May 13, 2022
BB-podden #21 "Dåpen i Den Hellig Ånd - Grunnvollen Jesus Kristus utifra Heb.6,1-2" m/ Elise Litleskare og Per Arne Gjerde
Målet for denne episoden er å inspirere og utfordre folk til å kjenne Jesus slik han beskrives i Heb.6,1-2.  Forfatteren av brevet tydeliggjør at han vil “la den grunnleggende læren om Kristus ligge…og ikke igjen legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger, tro på Gud, med lære om dåp(er), om Håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom”.  Hva vil det si å være døpt i Den Hellig Ånd? Når kjenner man egentlig Jesus på en slik måte at Dåpen i Den Hellige Ånd er del av grunnvollen i livet mitt? Hva er forskjellen mellom å bli døpt i Den Hellig Ånd og bli fylt med Den Hellige Ånd? Hvorfor er tungetale viktig? Disse og andre spørsmål adresserer vi i denne 5. av 8 episoder om “Grunnvollen Jesus Kristus.” Viktige bibelvers i denne episoden: APG 2,37-41 Rom.14,7 Rom.12,11 Gal.3,3 Rom.8,14 1.Kor.12,3 APG.19,1-6 Gal.5,16 Rom.8,1-2 Rom.8,13 Joh.14,25-26 Joh.16,12-14
58:56
May 06, 2022
BB-PODDEN #20 "Dåp i vann - Grunnvollen Jesus Kristus utifra Heb.6,1-2" m/ Lars Gunnar Solheim og Norleif Askeland
Målet for denne episoden er å inspirere og utfordre folk til å kjenne Jesus slik han beskrives i Heb.6,1-2.  Forfatteren av brevet tydeliggjør at han vil “la den grunnleggende læren om Kristus ligge…og ikke igjen legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger, tro på Gud, med lære om dåp(er), om Håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom”.  Hvorfor er dåpen i vann viktig? Når kjenner man egentlig Jesus på en slik måte at dåp i vann er del av grunnvollen i livet mitt? Hva er kriteriene ifølge bibelen for å la meg døpe i vann? Er dåpen i vann mer enn en symbolsk handling?  Disse og andre spørsmål adresserer vi i denne 4. av 8 episoder om “Grunnvollen Jesus Kristus.” Nøkkel bibelvers til denne episoden: Luk.4,21 Matt.28,18-20 Markus 16,15-16 APG.2,37-38 Rom.6,1-11 Titus.3,5-6 1.Pet.3,20-22 APG.8,12-13 APG.8,35-38
55:50
April 29, 2022
BB-podden #19 "Tro på Gud - Grunnvollen Jesus Kristus utifra Heb.6,1-2" m/ Rune Ørnes og Norleif Askeland
Målet for denne episoden er å inspirere og utfordre folk til å kjenne Jesus slik han beskrives i Heb.6,1-2.  Forfatteren av brevet tydeliggjør at han vil “la den grunnleggende læren om Kristus ligge…og ikke igjen legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger, tro på Gud, med lære om dåp(er), om Håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom”.  Hva vil det si å tro på Gud? Når kjenner man egentlig Jesus på en slik måte at Tro på Gud er del av grunnvollen i livet mitt? Hva er det egentlig vi må tro på for å leve det livet som Bibelen beskriver? Hvordan vokser en i troen? Tro for helbredelse? Disse og andre spørsmål adresserer vi i denne 3. av 8 episoder om “Grunnvollen Jesus Kristus.” Nøkkel vers i denne episoden: Heb.11,1-3 Heb.11,6 Heb.4,2 1.Tess.1,3 Joh.15,14-17 Jak.2,14-26 Luk.17,5-10 Mark.6,4-6
50:34
April 26, 2022
BB-podden #18 "Omvendelse fra døde gjerninger - Grunnvollen Jesus Kristus utifra Heb.6,1-2" m/ Ingrid Aglen og Per Arne Gjerde
Målet for denne episoden er å inspirere og utfordre folk til å kjenne Jesus slik han beskrives i Heb.6,1-2.  Forfatteren av brevet tydeliggjør at han vil “la den grunnleggende læren om Kristus ligge…og ikke igjen legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger, tro på Gud, med lære om dåp(er), om Håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom”.  Hva betyr egentlig omvendelse? Når kjenner man egentlig Jesus på en slik måte at omvendelse er del av grunnvollen i livet mitt? Holder det ikke bare å vende om til Gud en gang når jeg blir en kristen? Hva skjer om jeg ikke vender om?  Dette og andre spørsmål adresserer vi i denne 2. av 8 episoder om “Grunnvollen Jesus Kristus.” Nøkkelvers i denne episoden: Heb.6,1-2 Matt.4,17 1.Tess.1,9 Apg.26,20 Matt.3,8 Mark.7,15 + 21-23 Galaterbrevet 5,19-21 Gal.4,9-11 Matt:5,48 1.Joh.2,1
58:32
April 08, 2022
BB-podden #17 "Innledning - Grunnvollen Jesus Kristus utifra Heb.6,1-2" m/ Norleif Askeland og Runar Gjertsen
Målet for denne episoden er å inspirere og utfordre folk til å kjenne Jesus slik han beskrives som grunnvollen i Heb.6,1-2.  Forfatteren av brevet tydeliggjør at han vil “la den grunnleggende læren om Kristus ligge...og ikke igjen legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger, tro på Gud, med lære om dåp(er), om Håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom”.  Hva betyr egentlig dette? Når er en grunnvoll i et liv lagt egentlig? Hva skal til for at vi kjenner Kristus gjennom læren på disse områder? Dette og andre spørsmål adresserer vi i denne første av 8 episoder om “Grunnvollen Jesus Kristus utifra Heb.6,1-2” Nøkkel vers i denne episoden: - Heb.5,12 - 6,2 - 1.Kor.3,11-14 - 1.Joh.2,12-14 - Kol.2,6 - 23
41:57
April 01, 2022
BB-podden #16 "Kjønnsidentitet og seksuell identitet - De gode eksemplene" m/Runar Gjertsen og Terje Dahle
Målet med disse tre episodene med temaet kjønnsidentitet og seksuell identitet, er følgende: Episodene er rettet mot de som selv har tatt et valg om å følge Jesus, og som mener at Bibelen er Guds eget ord til oss i dag og at den gir svar til alle kristne på spørsmål som angår hverdagen vår. Finne Bibelens standpunkt på dette området. Ønsker å skape større rom for de av oss som kjenner på annerledeshet på det seksuelle området, og peke på etterfølgelsen av Jesus som høyeste mål for alle disipler som vil følge Han. I denne episoden tar vi opp spørsmål som: - Kan man skape rom i mellom oss for alle som ønsker å følge Jesus? - Hva kreves det av menighetsfellesskapet? - Er det egentlig rom for feminine menn og maskuline kvinner i norske menigheter? - Hva er egentlig bibelsk maskulinitet og femininitet? - Hva kreves av den som lever med press på det seksuelle området og sin seksuelle identitet? Ressurser og historier: - Bøker/Historier: Espen Ottosen: “En annerledes vei”, Bjørn Helge Sandvei Beckett cook, “A change of affection” Sam Allberry: “Is God anti gay?”,  “7 myths of singleness” - anglikansk prest, singel og kjenner på tiltrekning til det samme kjønn Rosaria Champagne Butterfield: “The secret thoughts of an unlikely convert” “The gospel comes with a house key” Christopher Yuan: “Holy Sexuality” Rachel Gibson: “Born again this way” Preston Sprinkle: “People to be loved, Why homosexuality is not just an issue”,  “Embodied” - Ressurser: Podcast: Theology in the raw, Preston Sprinkle Hole in my heart: Laurie and Matt Krieg Ottosen og generalen: Et par episoder der de snakker om denne tematikken. Nettsider: Samlivsbanken.no: morfarbarn Samlivsrevolusjonen.no: Kjell Skartveit Transinfo.no: Kjell Skartveit guttogjente.no centerforfaith.com Bergen Bibelskole har tatt i mot elever i mer enn 30 år. Følg oss på INSTA og lik oss på FACE for å bli regelmessig oppdatert. @bergenbibelskole Sjekk også ut mer på  www.bbskole.no Fortell gjerne videre om BB-podden, Følg og Rate den gjerne på iTunes (Apple podcast) og/eller legg igjen en kommentar.
51:34
January 07, 2022
BB-podden #15 "Kjønnsidentitet og seksuell identitet - Kan man være homofil og kristen?" m/Runar Gjertsen og Terje Dahle
Målet med disse tre episodene med temaet kjønnsidentitet, er følgende: Episodene er rettet mot de som selv har tatt et valg om å følge Jesus, og som mener at Bibelen er Guds eget ord til oss i dag og at den gir svar til alle kristne på spørsmål som angår hverdagen vår. Finne Bibelens standpunkt på dette området. Ønsker å skape større rom for de av oss som kjenner på annerledeshet på det seksuelle området, og peke på etterfølgelsen av Jesus som høyeste mål for alle disipler som vil følge Han. I denne episoden tar vi opp spørsmål som: - Hva er det Bibelens syn på seksualitet og identitet? - Kan man være kristen og homofil? - Kan, i følge Bibelen, to av samme kjønn gifte seg? - Kan man, i følge Bibelen være født i feil kropp? - Er det feil av en kristen å gjennomføre kjønnskorrigerende inngrep? Bergen Bibelskole har tatt i mot elever i mer enn 30 år. Følg oss på INSTA og lik oss på FACE for å bli regelmessig oppdatert. @bergenbibelskole Sjekk også ut mer på  www.bbskole.no Fortell gjerne videre om BB-podden, Følg og Rate den gjerne på iTunes (Apple podcast) og/eller legg igjen en kommentar.
48:36
January 07, 2022
BB-podden #14 "Kjønnsidentitet og seksuell identitet - Hvorfor er denne samtalen viktig?" m/ Runar Gjertsen og Terje Dahle
Målet med disse tre episodene med temaet kjønnsidentitet og seksuell identitet, er følgende: Episodene er rettet mot de som selv har tatt et valg om å følge Jesus, og som mener at Bibelen er Guds eget ord til oss i dag og at den gir svar til alle kristne på spørsmål som angår hverdagen vår. Finne Bibelens standpunkt på dette området. Ønsker å skape større rom for de av oss som kjenner på annerledeshet på det seksuelle området, og peke på etterfølgelsen av Jesus som høyeste mål for alle disipler som vil følge Han. I denne episoden tar vi opp spørsmål som:  - Hvorfor engasjerer dette tema så mange?  - Hvorfor kan ikke kristne bare la folk være i fred når det gjelder egen seksuell identitet?  - På hvilken måte er kjønn viktig for vår identitet i Bibelen?  - Er det rom for mer enn to kjønn i Bibelen?  - Hva er Guds hensikt med å skape mennesket i Hans bilde? Bergen Bibelskole har tatt i mot elever i mer enn 30 år. Følg oss på INSTA og lik oss på FACE for å bli regelmessig oppdatert. @bergenbibelskole Sjekk også ut mer på  www.bbskole.no Fortell gjerne videre om BB-podden, Følg og Rate den gjerne på iTunes (Apple podcast) og/eller legg igjen en kommentar.
44:36
September 17, 2021
BB-podden #13 “Praktiske tips til hvordan lese Bibelen” m/ Daniel Sæbjørnsen
Målet for denne episoden er å inspirere og utfordre folk til å lese regelmessig i Bibelen, og følge det som står der. Hvordan skal vi ta eierskap i en travel hverdag på dette området?  Hva sier Bibelen om leserutiner? Hvorfor er det viktig med gode lesevaner i sin bibellesing? Noen praktiske tips? Bergen Bibelskole har tatt i mot elever i mer enn 30 år. Følg oss på INSTA og lik oss på FACE for å bli regelmessig oppdatert.  @bergenbibelskole Sjekk også ut mer på  www.bbskole.no Fortell gjerne videre om BB-podden, følg oss på den plattformen som du foretrekker,  abonnere og rate den gjerne på iTunes (Apple podcast)
48:12
August 13, 2021
BB-podden #12 "Bibelens store historie og røde tråd" m/ Per Arne Gjerde og Norleif Askeland
Målet for denne episoden er å inspirere og utfordre folk til å lese Bibelen som en hel bok.  Hva er Bibelens store historie og røde tråd?  Hva er, slik Paulus beskriver det, Guds hemmelighet, og hva er konsekvensen av denne hemmeligheten for oss som kristne i dag? Bergen Bibelskole har tatt i mot elever i mer enn 30 år. Følg oss på INSTA og lik oss på FACE for å bli regelmessig oppdatert.  @bergenbibelskole Sjekk også ut mer på  www.bbskole.no Fortell gjerne videre om BB-podden, følg oss på den plattformen som du foretrekker,  abonnere og rate den gjerne på iTunes (Apple podcast) 
58:10
August 06, 2021
BB-podden #11 "Hvordan forstå Bibelen? (fortolkningsnøkler)" m/ Erling Thu og Norleif Askeland
Dette er den første av 3 episoder med temaet: Bibelen 1. Hvordan forstå Bibelen (fortolkningsnøkler) 2. Hva er Bibelens store historie og røde tråd? 3. Praktiske tips til hvordan lese Bibelen Målet for denne episoden er å inspirere og utfordre folk til å lese i Bibelen regelmessig, og forstå viktige fortolkningsnøkler i sin lesing av denne boken. Hva er viktig? Hva er uviktig? Hvordan skal vi tolke bibelen? Hvilke fallgruver er det og hva må vi være obs på? Bibelen er den mest solgte boken år etter år, men leses den tilsvarende mye? Mange synes det er en vanskelig bok. Hvilke viktige tips kan vi gi for å forstå denne livsviktige boken? Bergen Bibelskole har tatt i mot elever i mer enn 30 år. Følg oss på INSTA og lik oss på FACE for å bli regelmessig oppdatert. @bergenbibelskole Sjekk også ut mer på  www.bbskole.no Fortell gjerne videre om BB-podden, Følg og Rate den gjerne på iTunes (Apple podcast) og/eller legg igjen en kommentar.
43:33
July 16, 2021
BB-podden #10 "Disippel og tungens makt" m/ Per Arne Gjerde og Jarle Solheim
Målet for denne episoden er å inspirere og utfordre folk til å leve et disippelliv for Jesus, bevisst på hva vi bruker munnen til. Men hva sier egentlig Bibelen om hva vi som etterfølgere av Han sier. Har ordene mine noe å si for utfallet av mitt liv? Kan jeg bekjenne meg frisk? Kan ordene mine gjøre meg syk? Hvorfor er ord så viktig for Gud? Disse og flere andre spørsmål tar vi, Runar Gjertsen, Per Arne Gjerde og Jarle Solheim, opp i denne episoden av BB-podden. Bergen Bibelskole har tatt i mot elever i mer enn 30 år. Følg oss på INSTA og lik oss på FACE for å bli regelmessig oppdatert. @bergenbibelskole Sjekk også ut mer på  www.bbskole.no Fortell gjerne videre om BB-podden, Følg og Rate den gjerne på iTunes (Apple podcast) og/eller legg igjen en kommentar.
50:33
June 25, 2021
BB-podden #9 "Disippelskap og hellighet" m/ Noralv Askeland og Morten Gundersen
(Beklager litt lavt lydnivå i denne episoden, dette pga litt tekniske problemer) Disippelskap og Hellighet. Ordet Hellig er brukt, i ulike former, mer enn 1000 ganger i Bibelen. Hvorfor er dette så viktig? Hvordan ser det ut i hverdagen og spesielt på områdene porno og sex? Endrer dette seg om du gifter deg? Hvordan leve hellig slik som Bibelen snakker om? Disse og andre spørsmål tar vi opp i dagens episode. Bergen Bibelskole har tatt i mot elever i mer enn 30 år. Følg oss på INSTA og lik oss på FACE for å bli regelmessig oppdatert. @bergenbibelskole Sjekk også ut mer på  www.bbskole.no Fortell gjerne videre om BB-podden, Følg og Rate den gjerne på iTunes (Apple podcast) og/eller legg igjen en kommentar.
38:03
June 04, 2021
BB-podden #8 "Hva vil det si å være en disippel av Jesus?" m/ Norleif Askeland og Jarle Solheim
Hva er en disippel? Hva vil det si å ta opp sitt kors hver dag og følge Jesus? Er det ikke nok å bare tro? Ber Guds ord oss om noe mer? Disse og flere spørsmål er det som preger dagens samtale med bibellærerne Norleif Askeland og Jarle Solheim.  Begge lærere ved Bergen bibelskole, begge opptatt av å ta Bibelens lære på alvor! Bergen Bibelskole har tatt i mot elever i mer enn 30 år. Følg oss på INSTA og lik oss på FACE for å bli regelmessig oppdatert. @bergenbibelskole Sjekk også ut mer på  www.bbskole.no Fortelle gjerne videre om BB-podden, følg den, legg igjen en kommentar og rate oss gjerne på iTunes (Apple podcast)
36:51
May 14, 2021
BB-podden #4 "Å dele evangeliet" med Arne Skagen og Elise Litleskare
Da Jesus hadde stått opp fra de døde og etterhvert skulle dra hjem til Gud sin Far, hadde han noen viktige ting Han ville at vi som hans disipler skulle vektlegge. Å dele budskapet om han med alle, overalt, alltid! Hva var det vi skulle dele? Skulle alle dele det, og på hvilken måte? Hva med den delen som handler om å hjelpe alle til å følge det som Gud har befalt? Disse og flere spørsmål adresserer vi i denne episoden, sammen med to av lærerne ved Bergen Bibelskole: Arne Skagen (Evangelist og forfatter av bøkene: "Endelig mandag" og "Jeg fant, jeg fant") og Elise Litleskare (evangelist, og en del av den faste staben ved BB) Bergen Bibelskole feiret i 2020, 30 år med skoledrift. Følg BB-podden og rate oss gjerne på iTunes og legg igjen en kommentar. Følg oss på INSTA og lik oss på FACE for å bli regelmessig oppdatert.  @bergenbibelskole Sjekk også ut mer på  www.bbskole.no
28:26
May 14, 2021
BB-podden #7 "Elev episode" m/ Reidun Valen, Hanna Vae og Isak Hystad
I denne episoden får vi endelig høre sannheten om Bergen Bibelskole. Dette er den siste av en serie på 7 episoder rettet mot potensielle søkere til BB,  og vi kjører en elev episode. Med oss i denne ærlige drøye halvtimen har vi 3 elever fra årets kull; Reidun, Isak og Hanna. Hanna og Isak kommer rette fra videregående, mens Reidun har tatt en pause i fra arbeidslivet for å ta et år med ekstra fokus på Gud og Hans ord. Hva er erfaringen etter å være elev i nesten 1 år her ved BB? Hva har vært bra, og hva har vært utfordrende? Hvordan stod skoleåret i stil med forventningene på forhånd? Hva tar de med seg videre etter skoleåret? Hva er nå mer viktig enn før de begynte? Bli med og få flere svar enn spørsmål forhåpentligvis! Bergen Bibelskole har tatt i mot elever i mer enn 30 år. Følg oss på INSTA og lik oss på FACE for å bli regelmessig oppdatert.  @bergenbibelskole Sjekk også ut mer på  www.bbskole.no Fortelle gjerne videre om BB-podden, Følg den og legg gjerne igjen en kommentar og Rate oss gjerne på iTunes (Apple podcast)
37:15
May 07, 2021
BB-podden #6 "Praktisk informasjon" m/ Sissel Gundersen
Praktisk informasjon til deg som vurderer eller har bestemt deg for et år her hos oss ved BB  - Hva koster et år her på BB, og hva får jeg om jeg betaler disse pengene?  - Hvor kan jeg bo?  - Hva inneholder et år, og hvordan ser en skoledag ut?  - Hvorfor er det en fordel at skolen ligger i Bergen?   - Må jeg snakke bergensk om jeg skal ta et år hos dere? Disse og andre spørsmål landes av, Runar Gjertsen og Sissel Gundersen, i løpet av denne episoden av BB-podden. Bergen Bibelskole feiret i 2020, 30 år med skoledrift. Følg BB-podden og rate oss gjerne på iTunes og legg igjen en kommentar. Følg oss på INSTA og lik oss på FACE for å bli regelmessig oppdatert.  @bergenbibelskole Sjekk også ut mer på  www.bbskole.no
21:49
April 30, 2021
BB-podden #5 "Praksisreiser" m/ Noralv Askeland og Sissel Gundersen
30% av skoleåret her ved BB er praksis, men hva innebærer egentlig dette? Hvorfor drar vi? Hvor drar vi? Hva gjør vi på?  Dette er noen av spørsmålene som vi adresserer i denne episoden. Med oss i samtalen er Noralv Askeland, pioner og misjonær, og Sissel Gundersen, lærer og praksis ansvarlig her ved skolen. Bergen Bibelskole feiret i 2020, 30 år med skoledrift. Følg BB-podden og rate oss gjerne på iTunes og legg igjen en kommentar. Følg oss på INSTA og lik oss på FACE for å bli regelmessig oppdatert.  @bergenbibelskole Sjekk også ut mer på  www.bbskole.no
31:45
April 23, 2021
BB-podden #2 "Bibelen" med Jarle Solheim og Norleif Askeland
Norleif Askeland og Jarle er begge bibel lærere ved Bergen Bibelskole, og snakker i denne episoden av BB-podden om hvorfor vi som skole vekter  så mye av både tid og fokus på Bibelen gjennom skoleåret. Jesus refererte til ordet som viktig, han var til og med selv Ordet som kom til jorden. Hvilken praktisk betydning skal det ha i våre liv?  I hvilken grad kan, og bør, vi som etterfølgere av Jesus vektlegge Bibelen som veileder i livets mange valg? Følg oss på INSTA og lik oss på FACE for å bli regelmessig oppdatert om BB.     @bergenbibelskole Sjekk også ut mer på  www.bbskole.no
29:14
April 12, 2021
BB-podden #3 "Menighet" med Per Arne Gjerde og Morten Gundersen
Menighet er et tema du finner som en rød tråd fra perm til perm i Bibelen, og dermed et viktig tema her på Bergen Bibelskole. Men hva er menighet, hva er poenget, og ikke minst hvorfor være en del av det? Disse spørsmålene vil du få svar på i denne episoden, i tillegg til informasjon om hvordan elever ved BB blir inkludert i menighetsliv i Bergen under skoleåret. Bergen Bibelskole feiret i 2020, 30 år med skoledrift. Følg BB-podden og rate oss gjerne på iTunes og legg igjen en kommentar. Følg oss på INSTA og lik oss på FACE for å bli regelmessig oppdatert.  @bergenbibelskole Sjekk også ut mer på  www.bbskole.no
36:48
April 09, 2021
BB-podden #1 "Oppstarten" med Erling Thu og Noralv Askeland
Bergen Bibelskole har drevet skolen i mer enn 30 år.  Noralv Askeland og Erling Thu var initiativtakerene bak BB,  og snakker i denne episoden av BB-podden om formålet med skolen , samt hva den har betydd for både enkeltmennesker og menighets sammenhenger både nasjonalt og internasjonalt. Bli med og få et kort innblikk i BBs oppstart og viktige innflytelse på mer enn 600 elever som har fullført et år ved Bergen Bibelskole. Bergen Bibelskole feiret i 2020, 30 år med skoledrift. Følg BB-podden og rate oss gjerne på iTunes og legg igjen en kommentar. Følg oss på INSTA og lik oss på FACE for å bli regelmessig oppdatert.  @bergenbibelskole Sjekk også ut mer på  www.bbskole.no
25:14
March 26, 2021
BB-podden #Intro Episode med Runar Gjertsen
Hva skal BB-podden handle om? Hvem står bak den og hvem produseres den for? Runar Gjertsen, en av lærerne ved Bergen Bibelskole gir deg et kort innblikk i hva som venter den som blir med på reisen. God fornøyelse og bli med! Bergen Bibelskole feiret i 2020, 30 år med skoledrift. Følg BB-podden og rate oss gjerne på iTunes og legg igjen en kommentar. Følg oss på INSTA og lik oss på FACE for å bli regelmessig oppdatert.  @bergenbibelskole Sjekk også ut mer på  www.bbskole.no
11:03
March 26, 2021