Skip to main content
Verhalen uit de beweging

Verhalen uit de beweging

By Radicale vernieuwing langdurige ggz
Wij zijn een netwerk dat werkt aan een ggz waarin mensen het belangrijkst zijn. En niet de regels, protocollen of gewoontes. Het gaat om wat belangrijk is voor de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen. Daarom werken we aan een beweging van regels naar relaties.
Listen on
Kennismaken met: Liesbeth van Gent (de Nederlandse ggz)
Liesbeth van gent over wat haar drijft om zich namens de Nederlandse ggz in te zetten voor radicale vernieuwing van de langdurige ggz. Over hoe zij de toekomst van de ggz voor zich ziet, welke potentie ze ziet in de vernieuwingsbeweging en welke rol ze kan spelen. “Daarom is samenwerken met andere organisaties zo belangrijk wil je radicaal vernieuwen. Het sluit aan op een cultuurverandering die bij een aantal instellingen nodig is. Mijn ervaring is dat mensen zich vaak beperkt voelen door de regels en daarom onvoldoende mogelijkheden zien om waardevolle zorg te bieden." "Het inspireert als je voorbeelden krijgt van collega-instellingen. Laten we zorgen dat we de principes waar we allemaal achter staan weer tot uiting brengen. De vernieuwing werkt dan niet alleen door de organisaties heen, maar ook in de maatschappij. Daarmee beïnvloedt het ook het denken over psychische gezondheid.”
07:18
June 8, 2021
Kennismaken met: Rina Beers (Valente)
Rina Beers over wat haar drijft om zich namens Valente in te zetten voor radicale vernieuwing van de langdurige ggz. Over hoe zij de toekomst van de ggz voor zich ziet, welke potentie ze ziet in de vernieuwingsbeweging en welke rol ze kan spelen. “Het is in de ggz heel lang stilstaand water geweest. Er is veel gepraat en veel vernieuwingsbewegingen schieten te weinig wortel. Als we dan toch een nieuw stelsel bouwen, laten we dan kijken naar wat we echt voor mensen kunnen betekenen. Zodat de beweging van vaste waarde wordt, die blijft vernieuwen." "Op dit moment is het resultaat voor deze doelgroep niet zo best – daar is veel winst te boeken. Dit kunnen we doen door elkaar de hand te reiken. Dat is de kans die er nu in zit.”
09:36
June 8, 2021