Skip to main content
Evangelický Salvátor

Evangelický Salvátor

By Kostel U Salvátora
Nahrávky z evangelického kostela U Salvátora v Praze
www.kostelusalvatora.cz
Salvátorská 1, Praha 1 - Staré Město
www.facebook.com/evangelickysalvator
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

6.6.2021 - Nepolevuj ve svém díle
Kazatel 11, 1 - 6 káže farář Dalibor Antalík
16:32
June 6, 2021
23.5.2021 - Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží
Rozhovor Ježíše s Nikodémem Jan 3, 1 - 8 na Svatodušní neděli káže farář Dalibor Antalík
29:40
May 23, 2021
16.5.2021 - Otevřel nám písma i hlavy
Lukáš 24, 44 - 51 káže farář Tomáš Trusina
27:53
May 16, 2021
9.5.2021 - Žádost synů Zebedeových
Matouš 20, 17 - 22 káže farář Dalibor Antalík
29:01
May 9, 2021
2.5.2021 - Abychom nebyli oklamatelní
Efezským 4, 7 - 15 káže farář Tomáš Trusina
32:15
May 2, 2021
18.4.2021 - Šli večer do Emauz
Lukáš 24,13-35 káže farář Tomáš Trusina
22:10
April 18, 2021
11.4.2021 - Mojžíšova a Mirjamina píseň
Exodus 15, 1 - 21 káže farář Dalibor Antalík
32:06
April 11, 2021
4.4.2021 - Hod Boží Velikonoční
Mojžíš uprostranil cestu mořem Exodus 14  káže farář Tomáš Trusina
23:56
April 4, 2021
2.4.2021 - Velký pátek
Desátá egyptská rána a ustanovení Hodu Beránka Exodus 11 a 12 káže farář Dalibor Antalík
36:09
April 2, 2021
28.3.2021 - O egyptských ranách
Genesis 7 - 11 káže farář Tomáš Trusina Palmarum - Květná neděle
43:39
March 28, 2021
21.3.2021 - Boží odpověď na Mojžíšovy výčitky
káže farář Dalibor Antalík Exodus 9, 2 - 12 Judica - pátá neděle postní
33:19
March 21, 2021
14.3.2021 - Mojžíšova první audience u faraona
káže farář Dalibor Antalík Exodus 4,27 - 5,23 Laetare - čtvrtá neděle postní
35:10
March 14, 2021
7.3.2021 - Vyvolení milovaného syna
káže farář Tomáš Trusina Exodus 2,23 - 3,15 + 4,22 Oculi - třetí neděle postní
38:44
March 7, 2021
28.2.2021 - Mojžíš vychází na secénu
káže farář Tomáš Trusina Exodus 2, 11 - 22 Reminiscere - druhá neděle postní
39:47
February 28, 2021
21.2.2021 - Plaváček Mojžíš
káže farář Dalibor Antalík Exodus 1, 22 - 2, 10 Invocavit - první neděle postní
38:56
February 21, 2021
14.2.2021 - Jak ta bába se Boha bát
káže farář Tomáš Trusina Exodus 1, 1 - 21
19:16
February 14, 2021
7.2.2021 - Vy všichni jste synové světla a synové dne
káže farář Dalibor Antalík 1. List Tesalonickým 5, 5 - 10
31:10
February 6, 2021
31.1.2021 - Radujte se v Pánu vždycky
Kázání z neděle 31.1.2021 káže farář Tomáš Trusina čtení z Listu Filipským 4, 4 - 7
26:48
January 31, 2021
24.1.2021 - Oblecte nové lidství
káže farář Dalibor Antalík List Efezským 4, 22 - 24
30:24
January 24, 2021
17.1.2021 - Spatřujeme světlo
káže farář Tomáš Trusina Žalm 36
29:42
January 17, 2021
11.1.2021 - Homo Ludens - Člověk hravý
káže farář Dalibor Antalík 1. List Korintským 9, 22 - 27
29:00
January 11, 2021
3.1.2021 - Co je to čas
Novoroční kázání káže farář Dalibor Antalík Filipským 3, 12 - 14
30:11
January 3, 2021
24.12.2020 - Štědrovečerní kázání Svatopluka Karáska
kázání přednesl farář Tomáš Trusina Izajáš 9, 6 - 7
19:41
December 24, 2020
13.12.2020 - Utišení bouře, Ježíš kráčí po moři
kázání ze třetí neděle adventní 13. prosince 2020 káže farář Dalibor Antalík Marek 4, 35-4 & 6, 45-51
25:15
December 13, 2020
6.12.2020 - Já to nejsem (Jan 1, 6-8, 19-28)
káže farář Tomáš Trusina kázání na druhou adventní neděli
24:52
December 11, 2020
22.11.2020 - Pořadí určuje Bůh
káže farář Dalibor Antalík 690 - Soudce světa všeho Žalm 119, 9 Svítá 216 - Nevím Pane, co ti dát 239 - Ó všichni my nyní znejme dobrodiní 583 - Otče náš 452 - Za dar slova Bože milý
38:12
November 21, 2020
15.11.2020 - Co tam asi naleznem?
Dětské Bohoslužby o putování Abrahama do země zaslíbené káže farář Tomáš Trusina 1. čtení Genesis 12, 1 - 7 Pásně:  EZ 607 - Bůh je náš Pán a Král BTS 18 - Děkujem ti Pane Bože EZ 367 - Studně nepřevážená podle Svítá 379 - Vstaň a hledat pojď tu zem (pokračování) BTS 32 - Pane Bože prosímě tě EZ 84, 5 - 6 - Věčný Bože, silný v boji
44:31
November 14, 2020
8.11.2020 - Nechci bejt prezident a nechci bejt král
Bohoslužby 8.11.2020 Nechci bejt prezident a nechci bejt král 1. čtení: Daniel 5, 1-7, 23 - 28 text kázání: Matouš 14 a 17 & Marek 6 káže farář Dalibor Antalík 690 - Soudce světa všeho Žalm 74 - Proč nás tak dlouho, Bože, opouštíš Svítá 115 - Jdou, stále jdou se zprávou EZ 684 - Učiň mne, Pane, nástrojem EZ 486 - Svaté Boží požehnání
50:28
November 6, 2020
1.11.2020 - Janova hlava sťata
Bohoslužby 1.11.2020 Janova hlava sťata káže farář Tomáš Trusina Čtení Žalm 11; text kázání Marek 6, 19 - 29 písně 690 - Soudce světa všeho 692 - Temnou, divnou mlhou bloudím Svítá 280 - Přijď království Tvé 697 - Moc předivná
45:27
November 1, 2020
25.10.2020 - Jsi ten, kterého nám posílá Bůh?
káže farář Dalibor Antalík Čtení  Lukáš 7,18-23; text kázání  Lukáš 7,24-35  písně 690, sl. 1 a 3 - Soudce světa všeho 182 - Pán Bůh je síla má 172 - Od věků Bůh, od věků král  246 - Přišlo k nám padlým spasení 636 - Z tvé ruky, Pane můj
55:42
October 25, 2020
18.10.2020 - Půst versus svatba
Čtení Izaiáš 62,1-5; text kázání Matouš 9,14-17 káže farář Tomáš Trusina písně 690 (Soudce světa všeho) 98 (Zpívejte Pánu nové písně) Svítá 141 (Kde jsi můj přemilý) 694 (V království Božím místa dost) 635 (Tvá Pane láska)
45:49
October 18, 2020
Prezidentův vězeň (Marek 6, 17 - 20 a Marek 1, 12 - 13)
kázání ze dne 11.10.2020 káže farář Dalibor Antalík další ze série kázání o Janu Křtiteli
30:02
October 11, 2020
Co máme dělat? (Lukáš 3, 1 - 18)
4.10.2020 - Neděle Díkčinění káže farář Tomáš Trusina
24:42
October 4, 2020
Jak Jan ukazuje k otevřenému nebi (Matouš 3, 13 - 17)
neděle 27.9.2020 káže farář Tomáš Trusina
21:59
September 27, 2020
Vy zmije! (Matouš 3, 1 - 10)
neděle 20.9.2020 káže farář Dalibor Antalík
28:16
September 20, 2020
Uzdravení hluchoněmého (Marek 7, 31 - 37)
neděle 30.8.2020 káže vikářka Eliška Havelková
16:58
August 30, 2020
... a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal (Matouš 28,16-20)
neděle 16.8.2020 káže farář Tomáš Trusina
21:46
August 16, 2020
Co je člověk? - Žalm 144, 3 - 4
neděle 12.7.2020 káže farář Tomáš Trusina
22:08
July 12, 2020
14.6.2020 - První neděle po sv. Trojici
Ježíš a děti (Lukáš 18, 15 - 17) káže farář Tomáš Trusina
32:40
June 17, 2020
7.6.2020 - Neděle svaté Trojice
Noční rozhovor s Nikodémem (Jan 3, 1 - 8) káže vikářka Eliška Havelková
32:10
June 9, 2020
31.5.2020 - Svatodušní neděle (Letnice)
Povede vás Paraklétos (Jan 16, 5 - 14) káže vikářka Eliška Havelková
01:03:53
June 1, 2020
24.5.2020 Exaudi | Vyslyš mne, Hospodine!
Jan 21, 18 - 22 Následuj mne, kam nechceš káže farář Tomáš Trusina
21:56
May 24, 2020
17.5.2020 - Pátá neděle po Velikonocích | Rogate - Modlete se!
Jan 21, 15 - 17 - Rozhovor s Šimonem Petrem káže farář Tomáš Trusina Připojte se se zpěvníkem: EZ 667 - Vítězi k poctě zpvíjeme EZ 697 - Moc předivná EZ 487 - Amen, Otče, rač to dáti
40:05
May 18, 2020
10.5.2020 - Čtvrtá neděle po Velikonocích (Cantate)
Jan, 21, 1 - 14 - Zjevení v Galileji káže vikářka Eliška Havelková Připojte se se zpěvníkem: EZ 98 - Zpívejte pánu nové písně Svítá 487 - Obětování Svítá 447 - Každý den Svítá 483 - Přijímání Svítá 484 - Závěr
48:05
May 10, 2020
3.5.2020 - Třetí neděle po Velikonocích (Jubilate)
Jan 20, 29 - 31 - Blahoslavení, kteříž neviděli a uvěřili káže farář Tomáš Trusina Připojte se se zpěvníkem: EZ 692 (Svítá 327) - De profundis EZ 675 (Svítá 278) - Prosba EZ 648 - Kristus je má síla Svítá 331 - To já ó Pane můj
41:11
May 3, 2020
26.4.2020 - Druhá neděle po Velikonocích (MIsericordias Domini)
Jan 20, 24 - 29 - Nevěřící Tomáš káže vikářka Eliška Havelková Připojte se se zpěvníkem: EZ 662 - Do zěmě se skrývá Svítá 210 - Někdo mě vede za ruku Svítá 339 - Hvězda EZ 636 - Z Tvé ruky pane můj Svítá 239 - Připravujte cestu
37:29
April 26, 2020
Neděle 19.4.2020 - Pokoj Vám!
káže farář Tomáš Trusina Připojte se se zpěvníkem Svítá: 373 - Nedělní chvalozpěv 50 - Divné to věci dnes 284 - Radujte se bratři 280 - Přijď království Tvé 401 - Zůstaň s námi
46:26
April 19, 2020
Velikonoční neděle 12.4.2020
Prázdný hrob (Jan 20, 1 - 18) káže vikářka Eliška Havelková Přidejte se se zpěvníkem: EZ 338, 350, Svítá 324, 305, EZ 346
43:16
April 12, 2020
Velký pátek 10.4.2020
Ukřižování (Matouš 27, 35 a násl.) káže farář Tomáš Trusina Přidejte se se zpěvníkem: EZ 72, 320, 308, Svítá 167, 25
54:47
April 10, 2020
Bohoslužby 5.4.2020
Květná neděle (Palmarum) - 5. dubna 2020 Vjezd do Jeruzaléma (Matouš 21, 1 - 16) káže vikářka Eliška Havelková
44:25
April 5, 2020
Bohoslužby 29.3.2020
Judica - 5. neděle postní Abrahamův a Ježíšův den (Jan 8, 51 - 58) káže farář Tomáš Trusina
33:30
March 29, 2020
Bohoslužby 22.3.2020
Laetare - 4. neděle postní Radujte se z rozdíleného chleba (Jan 6, 1 - 15) káže farář Tomáš Trusina
36:39
March 22, 2020
Bohoslužby 15.3.2020
Oculi - 3. neděle postní Ježíš a Belzebul (Lukáš 11, 14 - 23) káže farář Tomáš Trusina
29:43
March 15, 2020