Skip to main content
ری‌را | Rira

ری‌را | Rira

By Saman Javaherian
پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

قسمت یازدهم: سرود ابراهیم در آتش

ری‌را | Rira

1x
قسمت یازدهم: سرود ابراهیم در آتش
ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت یازدهم: «سرود ابراهیم در آتش» از احمد شاملو| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا: https://soundcloud.com/user-103261569
29:57
October 12, 2020
قسمت سیزدهم: دست تو
ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت سیزدهم: «دست تو» از احمدرضا احمدی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| موسیقی پایانی: «خانه‌ام ابری است» با آهنگسازی مجید درخشانی و صدای محمدرضا شجریان حمایت مالی از پادکست ری‌را
22:33
October 9, 2020
قسمت دوازهم: کوچه
ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر|  قسمت دوازدهم: «کوچه» از فریدون مشیری|  سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان|  موسیقی: گروه پرسونا|  ویرایش صوتی: آرمین صالحی|  نشانی صفحه‌ی گروه پرسونا: https://soundcloud.com/user-103261569 
16:56
September 16, 2020
قسمت دهم: آرش کمانگیر
ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت  با محوریت یک شعر| قسمت دهم: «آرش کمانگیر» از سیاوش کسرایی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا: https://soundcloud.com/user-103261569
35:31
August 5, 2020
قسمت نهم: کتیبه
ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت نهم: «کتیبه» از مهدی اخوان ثالث| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا: https://soundcloud.com/user-103261569
21:48
July 22, 2020
قسمت هشتم: فالگیر
ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت هشتم: «فالگیر» از نادر نادرپور| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا: https://soundcloud.com/user-103261569
16:03
July 7, 2020
قسمت هفتم: نفرین‌شده
ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت هفتم: «نفرین‌شده» از نصرت رحمانی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی|
21:26
June 23, 2020
قسمت ششم: گریز
ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت ششم: «گریز» از هوشنگ ایرانی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی|
17:48
June 2, 2020
قسمت پنجم: کاروان
ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت پنجم: «کاروان» از هـ. ا. سایه، همراه با بحثی درباره‌ی نسل اول شاگردان نیما و شعر متعهد چپ‌گرا| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی|
22:57
May 20, 2020
قسمت چهارم: کارون
ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت چهارم: «کارون» از فریدون توللی، همراه با بحثی درباره‌ی شعر نوگرای محافظه‌کار و نسبتش با شعر نیمایی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی|
20:37
May 4, 2020
قسمت سوم: آی آدم‌ها
ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت سوم: «آی آدم‌ها» از نیما یوشیج، همراه با بحثی درباره‌ی قالب آزاد و ساختار شعر نیمایی| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی|
26:52
April 18, 2020
قسمت دوم: سنگر خونین
ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت دوم: «سنگر خونین» از ابوالقاسم لاهوتی، همراه با بحث کوتاهی درباره‌ی زمینه‌های شکل‌گیری قالب آزاد| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی| صفحه‌ی گروه پرسونا: https://soundcloud.com/user-103261569
19:56
April 4, 2020
قسمت اول: یاد آر ز شمع مرده
ری‌را: پادکست شعر معاصر؛ هر قسمت با محوریت یک شعر| قسمت اول: «یاد آر ز شمع مرده» از علی‌اکبر دهخدا، همراه با بحث کوتاهی درباره‌ی شعر دوره‌ی مشروطه| سازنده‌ی پادکست: سامان جواهریان| موسیقی: گروه پرسونا| ویرایش صوتی: آرمین صالحی|
18:11
March 20, 2020