Skip to main content
Samfunnsfagpodden

Samfunnsfagpodden

By Caroline Baker & Even Røed
En podkast av Caroline Nesbø Baker og Even A. Røed. Det viktigste i samfunnsfag, etter vår mening, er å kunne få kunnskap, begreper og ferdigheter til å selv kunne forstå, diskutere og undersøke det som skjer med oss og rundt oss, i samfunnet. Målet er engasjerte samfunnsborgere, og da bør faget engasjere.

Samfunnsfagpodden kan brukes som lærestoff som elevene kan lytte på hjemme, som en del av omvendt undervisning, som utgangspunkt for felles diskusjon i klasserommet etterpå, og kanskje som en slags
modell-tekst for hvordan elevene selv kan angripe aktuelle problemstillinger og temaer.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Frontfagsmodellen og tillit i samfunnet
I denne episoden gjør vi greie for hva frontfagsmodellen handler om siden dette er et begrep som har kommet opp en del i dagens nyhetsbilde. Så diskuterer vi hva tillit betyr i et samfunn, og kommer nok en gang inn på kildekritikk og kritisk tenkning. Kilder: https://snl.no/frontfag#:~:text=Frontfag%20er%20fag%20eller%20tariffomr%C3%A5der,forhandles%20f%C3%B8rst%20i%20et%20tariffoppgj%C3%B8r. https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/_attachment/269579?_ts=1555305a1f0
27:29
April 5, 2021
22.juli. Med gjest AUF-generalsekretær Sindre Lysø
Vi snakker med Sindre Lysø, generalsekretær i AUF,  om 22.juli og ser både tilbake på den største terrorhendelsen på norsk jord siden andre verdenskrig. Vi snakker om hva det vil si å ta et oppgjør med 22.juli, og kan vi egentlig si at vi har gjort det?  Sindre var selv på Utøya den 22.juli. Episoden har skildringer av hendelsene der, så vi anbefaler at unge lyttere har mulighet til å snakke med noen om de sterke inntrykkene fra denne episoden. 
49:16
March 4, 2021
Hva er rasisme, og hva kan vi gjøre i skolen?
I denne episoden snakker vi om rasisme i skolen, og ser på noen begreper som kan bidra til å sette ord på ting ,noe som er nødvendig for å skape endring. Lenker til kilder og ting vi nevner i episoden: https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kronikker/2020/08/14/Kj%C3%A6re-l%C3%A6rer-Du-kan-stoppe-rasisme-22458101.ece https://utdanningsforskning.no/artikler/episode-16-rasisme-i-skolen/ https://www.utrop.no/nyheter/kultur/34320/ https://www.dagsavisen.no/kultur/rasisme-debatt-om-store-norske-leksikon-1.1244179 https://snl.no/rasisme https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Vb05RJ/hvite-privilegier-er-usynlige-for-de-fleste-hvite-mennesker-det-var-d
29:27
February 15, 2021
Hva vil det si å drøfte?
I denne episoden lar vi nyheter være nyheter, og bruker hele halvtimen på et dypdykk i hva det egentlig vil så å drøfte - et verb du møter mye i samfunnsfaget. Vi svarer også på et lytterspørsmål om privatisteksamen, men understreker at den praktiske gjennomføringen av denne kan variere fra fylke til fylke, så ta kontakt med skolen du skal ta eksamenen på og spør om praktisk info.  Kilder og nyttige lenker:  Info om privatisteksamen i Viken: https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/eksamen-og-vitnemal/privatisteksamen/ Læreplanen i samfunnskunnskap (ny plan) - klikk på "forklaring av verb" i den grønne boksen til høyre: https://www.udir.no/lk20/sak01-01/kompetansemaal-og-vurdering/kv48?Verb=true Å drøfte - definisjon og betydning : https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=+dr%C3%B8fte&begge=+&ordbok=begge
31:21
February 7, 2021
Kongress-storming i USA og vaksinemotstand i Norge
I denne episoden snakker vi om hvilke faktorer i amerikansk politikk og samfunn som kan forklare hvorfor halve USA tror på Trumps påstander om valgfusk, slik de som stormet kongressen var helt overbevist om. Tillit til statsapparatet er viktig i et samfunn, men hvor går grensen mellom kritisk tenkning og konspirasjonsteorier? Vi diskuterer vaksinemotstand og prøver å undersøke flere sider av saken. 
30:34
January 17, 2021
Demokratiet i USA etter valget , og hvorfor ønsker vi flere menn i norske barnehager?
Som alle andre diskuterer vi valgresultatet i USA, og ser på hvordan demokratiet har stått seg gjennom en uvanlig valgkamp. Så ser vi på hvorfor det er så få menn som jobber i barnehager i Norge: hva er årsaken til dette? Og hva slags konsekvenser har det? 
26:06
November 12, 2020
Lønnsoppgjør i korona-tider, og klimapolitikk fra høyre til venstre.
Vi diskuterer streik og lønnsoppgjør i korona-tider. Hvorfor er det greit å streike? Og hvordan henger klima og politikk sammen i Norge i 2020?  Takk til Kongsberg bibliotek for podcast-studio! Kilder:  https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/dldbbO/3800-bussjaafoerer-i-streik-varsler-rask-opptrapping https://www.nrk.no/norge/landets-sykepleiere-utelukker-ikke-streik-i-arets-lonnsoppgjor-1.15017325 https://ndla.no/subjects/subject:3/topic:1:55212/topic:1:175218/resource:1:168589?filters=urn:filter:19dae192-699d-488f-8218-d81535ce3ae3 https://energiogklima.no/nyhet/fem-paa-fredag/fem-pa-fredag-kinas-klimalofte-gir-hap/ https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/dette-mener-de-om-klima-og-olje-1.1024199 https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/samarbeid-for-aa-naa-maalene
30:03
October 6, 2020
Hva skal vi med samfunnsfaget og hvorfor har joikaboller vært gjenstand for debatt?
Kilder https://no.wikipedia.org/wiki/De_fem_hersketeknikker https://snl.no/fornorskingspolitikk https://snl.no/urbefolkning https://www.nrk.no/kultur/diplom-is-vurderer-a-endre-inuitt-logoen-_-hatting-faser-ut-_hovding_-1.14994531 https://www.dagbladet.no/kultur/jeg-kommer-aldri-til-a-roe-meg-ned/72385105
28:41
May 25, 2020
Lørenskogsaken, kriminalitet, kjønn og statistikk
Aktuell sak https://www.nrk.no/norge/anne-elisabeth-hagens-ektemann-tom-hagen-siktet_-_-han-synes-det-er-svaert-vanskelig-a-bli-anklaget-1.14998021 Vold i nære relasjoner https://www.krisesenter.com/sekretariatet/statistikk/ https://amnesty.no/vold-mot-kvinner https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/drap/drapsoversikt-2018.pdf?fbclid=IwAR1xqJwPeHlHtjtymRv6EEr2nqLr97gwiGhbI2QaRIBYWUtrL1HI1a_pNNw https://sml.snl.no/epigenetikk https://www.aftenposten.no/norge/i/85Od/reagerer-sterkt-paa-den-hoeye-andelen-voldsutoevere-med-innvandrerbakgrunn? https://www.kk.no/livet/nar-ektemenn-dreper---jeg-har-mott-kvinner-som-har-endt-med-a-bli-drept/69351056 https://www.aftenposten.no/norge/i/85Od/reagerer-sterkt-paa-den-hoeye-andelen-voldsutoevere-med-innvandrerbakgrunn? Rettsstat https://snl.no/rettssikkerhet https://jusleksikon.no/wiki/Rettsstat https://snl.no/strafferettslig_bevisbyrde https://snl.no/maktfordelingsprinsippet
29:44
April 30, 2020
Medier, propaganda og krisetid
NATO - Russland og Kina sprer falske nyheter https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/y3dV4J/nato-sjefen-russland-og-kina-sprer-falske-covid-19-nyheter https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/4/pdf/2004-Factsheet-Russia-Myths-COVID-19_en.pdf Trump og USA trekker støtten til WHO https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/naxJ0L/donald-trump-stanser-stoetten-til-who-forsoek-paa-aa-lede-oppmerksomheten-bort-fra-egne-feil Trump - Ingen forutså en pandemi. Obama - If and when a new strain of flu, like the Spanish flu, crops up five years from now or a decade from now, https://edition.cnn.com/2020/03/15/politics/fact-check-trump-coronavirus-nobody-predicted/index.html https://edition.cnn.com/videos/politics/2020/04/10/barack-obama-2014-pandemic-comments-sot-ctn-vpx.cnn https://www.snopes.com/fact-check/obama-pandemic-preparedness-2014/ Sosiale medier og feilinformasjon https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/rAJG4w/informasjonsepidemi-paa-helsen-loes-petter-bae-brandtzaeg https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/1nb83l/facebook-norge-om-viruspandemien-og-sosiale-medier-vi-bidrar-til-aa-holde-folk-trygge-og-informerte Propaganda og media  https://snl.no/propaganda https://ndla.no/nb/subjects/subject:14/topic:1:79218/resource:1:168477
27:09
April 15, 2020
Hva har koronaviruset med økonomi å gjøre?
Kilder:  https://www.nrk.no/norge/nho-tror-de-unge-ma-betale-prisen-1.14956876 https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/EWn9r3/trump-skjerper-corona-tiltak-fornoeyd-med-egen-innsats https://www.nettavisen.no/okonomi/norwegian-sjefen---dette-er-en-krise-for-hele-luftfarten/3423940721.html https://www.nrk.no/norge/enighet-om-krisepakke-til-koronarammet-naeringsliv-1.14945891
29:52
March 25, 2020
Korona-spesial
I denne episoden diskuterer vi den pågående situasjonen rundt korona-virus med samfunnsfaget som utgangspunkt. Vi har også besøk av helsesykepleier Marit Fossan som forteller litt om smittekjeden og kildekritikk.  Kilder: https://sml.snl.no/helsevesenet https://www.fhi.no
28:14
March 18, 2020
Hvorfor ble Donald Trump ble stilt for riksrett?
Kilder:  https://www.nrk.no/nyheter/riksrett-mot-donald-trump-1.13222460 https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Arbeidet/Riksrett/ https://snl.no/riksrett_i_USA
13:05
February 10, 2020
Hvorfor truer FRP med å gå ut av regjeringen og hva skjer med Iran?
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/1n3OPB/partitopper-vil-ha-frp-exit-uansett https://www.nrk.no/norge/is-kvinne-og-barna-hennes-til-norge_-dette-kan-skje-nar-de-lander-1.14860174 https://www.nettavisen.no/nyheter/mh17-gransker-hvorfor-ble-ikke-luftrommet-i-iran-stengt/3423909169.html https://www.dagbladet.no/nyheter/ekspert---derfor-kom-innrommelsen/72017201
29:24
January 20, 2020
Umoralsk å handle på black friday? Visste du at klimaendringene er tull og at jorda er flat?
NRK: USA og Kina https://www.nrk.no/nyheter/usa-og-kina-1.11504753?fbclid=IwAR2uVhnD0hBQw_sqgG7VRKtbHi89mUruDJG-wj28p5Pnl6UKaLO_oqx2miY Amnesty: Historien ingen vil fortelle https://amnesty.no/falun-gong-historien-ingen-ville-fortelle?fbclid=IwAR39X5wxDRWrWrFlYpYy5KLu_OLLmopmGqu4xDrsCITkdW1s90iZLPC3rgA FN: Arbeidsliv https://www.fn.no/Tema/Arbeidsliv?fbclid=IwAR1tqgbyENgvJj_RnA0aG9rYNNr6hcJ05Sm2ZAh6ebVk22AjuD8UWuroFpM Faktisk.no: Er 5G farlig? https://www.faktisk.no/artikler/ARK/er-5g-farlig?fbclid=IwAR1FD9imU2TlKiNRS8MA_YPkmwzFQu0pzaVWKGOV-DHV7TC8Azy-uuHP1Xg Folkeopplysningen: Konspirasjonsteorien https://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/2019/KMTE50000419/avspiller Dagbladet.no: Det er jo dette som er problemet https://www.dagbladet.no/kultur/det-er-jo-dette-som-er-problemet/71864792
29:39
December 2, 2019
Instagram fjerner likes og homoterapi
Din side: Nå gjemmer instagram likes https://www.dinside.no/mobil/na-gjemmer-instagram-likes/71804694 VG: Homoterapi https://www.vg.no/spesial/2019/homoterapi/
28:04
November 22, 2019
NAV-skandalen og noen gode klimanyheter
VG: Jusprofessor om NAV-skandalen https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/8mVmz1/jusprofessor-om-nav-skandalen-har-aldri-sett-systematiske-feil-i-saa-stort-omfang?fbclid=IwAR1bAkn4Rykn5Mky6WVKB6GHybsUULvWnAfOqDekq0MnlaxSsraYLlzDM2U
27:46
November 7, 2019
Hvem har 10 000 mrd på sparekontoen? Hvorfor er det så høy standard på norske fengsler?
BBC: How Norway turns criminal into good neighbours https://www.bbc.com/news/stories-48885846 National Institute of Justice: Measuring recidivism https://nij.ojp.gov/topics/articles/measuring-recidivism NRK: New York lærer av halden når de legger ned beryktet fengsel https://www.nrk.no/ostfold/new-york-laerer-av-halden-nar-de-legger-ned-beryktet-fengsel-oy-1.14751651 E24: Oljefondet passerer magisk grense for første gang https://e24.no/boers-og-finans/i/BRnA6v/oljefondet-passerer-magisk-grense-for-foerste-gang-noensinne-er-norges-oljeformue-paa-over-10-000-milliarder-kroner  E24: Stortinget skjerper oljefondets kullkrav https://e24.no/energi/i/0nrdyJ/stortinget-skjerper-oljefondets-kullkrav-storebrand-vil-gaa-lenger
29:20
October 28, 2019
Hva gjør Tyrkia i Syria og hvordan havner ditt søppel i Afrika?
Dagsavisen: Mange skadd i uro i Barcelona etter dommer mot katalanske politikere https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/mange-skadd-i-uro-i-barcelona-etter-dommer-mot-katalanske-politikere-1.1600589 Wikipedia: Kurdistan https://no.wikipedia.org/wiki/Kurdistan NRK: Tyrkias invasjon i Syria https://www.nrk.no/nyheter/tyrkias-invasjon-i-syria-1.14736916  Bergen tidende: Bergen blir egen nasjonalstat https://www.bt.no/kultur/i/W6Kbj/bergen-blir-egen-nasjonalstat  FN: Bærekraftsmålene https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal NRK: Søppelsmuglerne https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/2019/MDDP11000819
23:26
October 21, 2019
Teknologi og etikk, Saudi-Arabia og verdenssamfunnet
I første del av denne episoden ser vi på etiske problemstillinger knyttet til ny teknologi, fra selvkjørende biler til droner og drapsroboter. I andre del diskuterer vi hvorfor Saudi-Arabia og USA er allierte, og kommer inn på andre begreper og aktuelle saker som handler om konflikter og verdenssamfunnet, i tillegg til å snakke om Norges våpeneksport. Hvis du vil finne ut mer om noen av  problemstillingene vi diskuterer, eller faktasjekke det vi snakker om, kan du se på disse kildene som vi har basert vår diskusjon på: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_self-driving_car_fatalities https://3600.no/det-handler-ikke-bare-om-bussen/ https://waymo.com/ https://www.theverge.com/2019/6/12/18662626/uber-volvo-self-driving-car-safety-autonomous-factory-level https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attack-drones/u-s-drone-strike-kills-30-pine-nut-farm-workers-in-afghanistan-idUSKBN1W40NW https://www.youtube.com/watch?v=BUeepNW3lzY https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/ https://www.youtube.com/watch?v=bGA8RFB0VSw https://www.dagsavisen.no/innenriks/norge-en-av-verdens-storste-vapenprodusenter-1.831980 https://www.ssb.no/utenriksokonomi/artikler-og-publikasjoner/okt-eksport-av-vapen-i-2017 https://www.rodekors.no/vart-arbeid/folkerett/ https://www.dagsavisen.no/innenriks/tror-man-kan-bryte-regler-i-krig-1.283260 https://www.fn.no/Tema/Konflikt-og-fred/FN-fred-og-sikkerhet https://www.klassekampen.no/article/20190918/ARTICLE/190919966 https://www.dagbladet.no/kultur/amerikanske-prinsipper-til-salgs-under-donald-trump/70497958 https://www.aftenposten.no/verden/i/9m9o9r/Kvinnene-kjorte-bil-i-Saudi-Arabia-i-fjor-Na-ma-de-svare-for-forbrytelsen-i-retten https://www.dn.no/teknologi/saudi-arabia/mohammed-bin-salman/jamal-khashoggi/saudi-arabia-forsvarer-app-som-lar-menn-spore-kvinnelige-slektninger/2-1-545710
27:47
September 22, 2019
Valgresultatet og reality-tv
I ukens episode snakker vi om hvilke saker som har påvirket valgresultatet. Vi diskuterer også reality-tv knyttet opp mot samfunnsfaglige begreper som normer og sanksjoner. Kilder: Ghazala Boje - Effects of Reality Shows on Teenagers https://www.academia.edu/35539251/Effects_of_Reality_Shows_on_Teenagers Redd Barna: Slik ville Norge sett ut om barn fikk bestemme https://www.reddbarna.no/nyheter/slik-ville-norge-sett-ut-om-barn-fikk-bestemme Valgresultat https://valgresultat.no/?type=ko&year=2019
26:58
September 16, 2019
Menneskerettigheter, BPA og NRKs manipulasjon av valget
NRK: Brennpunkt https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt NRK: Flere elever til NRK: Føler oss ikke lurt av folkeopplysningen https://www.nrk.no/norge/flere-elever-til-nrk_-foler-oss-ikke-lurt-av-folkeopplysningen-1.14688441 NRK: Bergljot falt inn i en annen verden https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bergljot-falt-inn-i-en-annen-verden-1.14678778
27:42
September 9, 2019
Valgspesial med Simen Murud
I dag har vi en samtale om valget med ungdomspolitiker Simen Murud. Vi snakker om hvorfor det er viktig å stemme, hvordan man kan engasjere seg og hvor viktig det er at unge deltar i politikken. Husk å bruke stemmeretten!
36:13
September 2, 2019
Terrorangrepet på Al-Noor og lokalvalg
Kilder:  VG: Angrepet på Al-Noor moskeen i Bærum https://www.vg.no/spesial/2019/angrepet-paa-al-noor-moskeen-i-baerum/ NRK: Firebarnsmor: – Vi lever på 4000 kroner i måneden https://www.nrk.no/buskerud/firebarnsmor_-_-vi-lever-pa-4000-kroner-i-maneden-1.14669880 Dagbladet: 105 538 fattige barn i Norge https://www.dagbladet.no/nyheter/105-538-fattige-barn-i-norge/71467031
25:60
August 27, 2019
10 tips til muntlig eksamen og neste sesong
Da er et klart for sesongavslutning i samfunnsfagpodden. Vi gir 10 tips til deg som skal opp til muntlig samfunnsfageksamen. Vi gir også et innblikk i hva neste sesong vil inneholde.  Youtube: Interleaved Learning (Brain Hack) https://www.youtube.com/watch?v=WbDpYMp8F6o Youtube: Sleep deprivation and memory problems | Robbert Havekes | TEDxDenHelder https://www.youtube.com/watch?v=F39IBJZlsek
26:16
June 13, 2019
Toleranse, homofili og EU/EØS
I denne episoden diskuterer vi saker knytte til toleranse og homofili. Vi tar opp Durertes utsagn om at han kurerte seg selv for homofili og angrepet på et lesbisk par i Sandnes. Videre tar vi opp debatten på NRK om EU og EØS, her forsøker vi å forenkle og forklare de ulike sidene av debatten.  Del 1: Toleranse og homofili  VG: Innbrudd og hærverk på familiebolig i Sandnes https://www.vg.no/nyheter/i/4qr7yR/innbrudd-og-haerverk-paa-familiebolig-i-sandnes VG: Duterte: Jeg var homofil før jeg kurerte meg selv https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/70jdWB/duterte-jeg-var-homofil-foer-jeg-kurerte-meg-selv Dagen: Krisemøte etter Hareide i Prideparaden https://www.dagen.no/Nyheter/bergen/Krisemøte-etter-Hareide-i-Pride-paraden-359274?fbclid=IwAR1mTm3mBTfk7PsrAtDSVlftB4QEfIrJEH_jNI1F9y6VO6HjWeBoxM7xVig BT: Hareide i Prideparaden https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/xrrJp/Hareide-i-Pride-paraden---Angar-oss-alle-sammen SML: Homofili https://sml.snl.no/homofili Blikk.no: Ingen er fri før alle er fri https://blikk.no/ingen-er-fri-for-alle-er-fri/ Filmweb: Pride https://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1203557.ece?fbclid=IwAR0FPlFqV-9Udn0TFme7L_isdMe7Q1xCf5-fJIM36oLBCZ2fEEz9dGQNgZg Humanist.no: Toleransens selvmorderiske paradoks https://humanist.no/2017/09/toleransens-selvmorderiske-paradoks/ Vårt Oslo: Homofile muslimer ønsker sin egen moske. – Folk skal ikke måtte velge mellom å være homofil eller muslim https://www.vartoslo.no/homofile-muslimer-onsker-sin-egen-moske-folk-skal-ikke-matte-velge-mellom-a-vaere-homofil-eller-muslim/ Del 2: EU og EØS  SSB: Norges viktigste handelspartnere https://www.ssb.no/utenriksokonomi/artikler-og-publikasjoner/norges-viktigste-handelspartnere Debatten: 28. mai - Partilederdebatten https://tv.nrk.no/serie/debatten/201905/NNFA51052819/avspiller NRK: Moxnes: AP vendte arbeiderne ryggen i ACER-saken https://www.nrk.no/norge/moxnes_-_-ap-vendte-arbeiderne-ryggen-i-acer-saken-1.14545621 Regjeringen: Ber stortinget slutte seg til klimaavtale med EU https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ber-stortinget--slutte-seg-klimaavtale-med-eu/id2641782/
28:29
June 3, 2019
Likestilling, arbeidsmiljø og streik
I denne episoden diskuterer vi likestilling, der vi ser spesielt på guttenes situasjon. Er guttene presset inn i en maskulin boks? Videre tar vi for oss arbeidsmiljø, verneombudets rolle og streik.  Del 1: Likestilling Utdanning.no: Kjønnsdelt arbeidsmarked https://min.utdanning.no/utdanningsvalg_artikkel_kjonnsdelt_arbeidsmarked The representation project: The mask you live in http://therepresentationproject.org/film/the-mask-you-live-in-film/ SSB: Likestilling https://www.ssb.no/befolkning/faktaside/likestilling SSB: Guttene havner bakpå https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/guttene-havner-bakpa Regjeringen: Stoltenbergutvalget https://nettsteder.regjeringen.no/stoltenbergutvalget/ NRK: Fem myter om likestilling https://www.nrk.no/dokumentar/xl/fem-myter-om-likestilling-1.14542055 NRK: Skogen Lund: – Menn diskrimineres også i arbeidslivet https://www.nrk.no/norge/skogen-lund_-_-menn-diskrimineres-ogsa-i-arbeidslivet-1.14542799 Del 2: Arbeidsliv  NRK: Streik kan stoppe eksamen  https://www.nrk.no/ostfold/streik-kan-stoppe-eksamen_-_-jeg-vil-ha-eksamen_-1.14560622 NRK: Lærerne lønn er viktigere enn min egen eksamen  https://www.nrk.no/nordland/aurora-_17__-_-laerernes-lonn-er-viktigere-enn-min-egen-eksamen-1.14560674 NRK: Full stans i arbeidet på campus Nesna  https://www.nrk.no/nordland/full-stans-i-arbeidet-pa-campus-nesna_-_-fare-for-liv-og-helse-1.14560855 NRK: Arbeidsrettsekspert: – Stengingen av studiestedet er ulovlig https://www.nrk.no/nordland/studiested-pa-nesna-stengt_-_-stengingen-er-ulovlig-1.14561917 Lovdata: Arbeidsmiljøloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
31:42
May 26, 2019
Bompenger, revidert nasjonalbudsjett og oljefondet
utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg gjere greie for sentrale kjenneteikn ved den økonomiske politikken i Noreg diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei Del 1: Bompenger Dagbladet: 200 millioner i bomløfte https://www.dagbladet.no/nyheter/200-millioner-i-bomlofte/71039905 https://www.nrk.no/ostlandssendingen/sier-ja-til-e18---og-enda-mer-bompenger-1.14549946 NRK Debatten: Bompenger https://tv.nrk.no/serie/debatten/201905/NNFA51050919/avspiller Dagsavisen: Dette er et bedre alternativ enn bompenger https://www.dagsavisen.no/debatt/dette-er-et-bedre-alternativ-enn-bompenger-1.1511772 Del 2: Oljefondet og revidert nasjonalbudsjett Dagbladet: Alt du trenger å vite om revidert nasjonalbudsjett https://www.dagbladet.no/nyheter/alt-du-trenger-a-vite-om-revidert-nasjonalbudsjett/71076180 Norges Bank - Oljefondet https://www.nbim.no Norges bank – Oljefondets historie https://www.nbim.no/no/oljefondet/oljefondets-historie/ Urbanet: Bypakker, bymiljøavtaler og finansiering https://urbanet.no/fagomrader/bypakker-bymiljoavtaler-og-finansiering Takk til Albert Nesbø Baker for jingle! Sjekk han ut på Spotify:  https://open.spotify.com/artist/11MYWeFyco4LhAkzKhTmUR?si=M-I_CsVGRnSDqn9ntOmsug
35:23
May 20, 2019
1. mai og innvandringspolitikk
Læreplanmål: - bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling - analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer - diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar - drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette - gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår - utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad - analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg Del 1: 1. mai – Arbeidernes internasjonale kampdag (00:00-18:58) Framtida.no: «Ungdomspolitikarane: Er det framleis vits i å markere 1. mai?» https://framtida.no/2019/04/30/ungdomspolitikarane-er-det-framleis-vits-i-a-markere-1.-mai?fbclid=IwAR24IIfKIvjAzmaP8zOxyDR0y44_2epc0oksAFDAWmA5vU2LLWhT2by3-Nk NRK: «Seks nordmenn anholdt under svensk nazi-demonstrasjon» https://www.nrk.no/urix/seks-nordmenn-anholdt-under-svensk-nazi-demonstrasjon-1.14536292 Dagbladet: «Storbritannia erklærer klimakrise» https://www.dagbladet.no/nyheter/storbritannia-erklaerer-klimakrise/71033224?fbclid=IwAR1Yf5kq2-s4mets7zW6wg-XVVGTjLixvhynkbzOOlo6UHGSnv6uiZP_XEE LO-Oslo: 1.mai  https://lo-oslo.no/1mai/ SNL: 1. Mai  https://snl.no/F%C3%B8rste_mai Del 2: Innvandringspolitikk – AP og FRP med ny politikk (18:58-31:11) Nettavisen: Sylvi Listhaug legger fram integreringsrapport https://www.nettavisen.no/nyheter/sylvi-listhaug-legger-frem-integreringsrapport/3423679265.html ABC Nyheter: Sverige har tatt imot for mange flyktninger https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/05/04/195393472/sverige-har-tatt-imot-for-mange-flyktninger Dagsavisen: «Listhaug vil ha strengere straff i belastede områder»  https://www.dagsavisen.no/oslo/listhaug-vil-ha-strengere-straff-i-belastede-omrader-1.1474809?fbclid=IwAR1Qa219jOyKwqCPVRuHCaWqLTqXDNf7MdcCrBj1DwdJ4PoV9fi4LW1Oz_g Dagbladet: Slik er Arbeiderpartiets nye innvandringspolitikk https://www.dagbladet.no/nyheter/slik-er-arbeiderpartiets-nye-innvandringspolitikk/70951993 Dagbladet: «AP stort sett på linje med FRP i asyl og innvandringspolitikken https://www.dagbladet.no/kultur/ap-er-stort-sett-pa-linje-med-frp-i-asyl--og-innvandringspolitikken/70961502 Faktisk.no: Nei, kvinner jobber ikke gratis resten av året fra 19. oktober https://www.faktisk.no/faktasjekker/WbW/fra-19-oktober-jobber-kvinner-gratis-ut-aret Spurious Correlation: Per capita consumption of cheese (US) correlates with Number of people who died by becoming tangled in their bedsheets http://tylervigen.com/view_correlation?id=7 Takk til Albert for Jingle, du finner han her:  https://open.spotify.com/artist/11MYWeFyco4LhAkzKhTmUR
31:12
May 5, 2019
SAS-streiken, Frode Berg og terrorangrepene på Sri Lanka
Ukens læreplanmål: Del 1: - gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår - gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukarens etiske ansvar Del 2:  - definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet - analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer Del 3:  - definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering - diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme Del 1: SAS-streiken NRK: Mister gudbarnets konfirmasjon på grunn av SAS-streiken https://www.nrk.no/norge/mister-gudbarnets-konfirmasjon-pa-grunn-av-sas-streiken-1.14528554 E24: Dette krever SAS-pilotene https://e24.no/naeringsliv/sas/dette-krever-sas-pilotene/24610008 E24: Storstreik i SAS https://e24.no/naeringsliv/sas/svenske-piloter-tas-ut-i-streik/24609967 NRK: Rammet av flystreik? – Sjekk hva du har krav på.  https://www.nrk.no/norge/rammet-av-flystreik_-sjekk-hva-du-har-krav-pa-1.14528547 Del 2: Frode Berg-saken VG: Frode Berg dømt til 14 års i fengselskoloni https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/xPlmXR/frode-berg-doemt-til-14-aar-i-fengselskoloni Aftenposten:Presidentens talsmann: Vladimir Putin skal selv vurdere benådning av Frode Berg https://www.aftenposten.no/verden/i/Jornbm/Presidentens-talsmann-Vladimir-Putin-skal-selv-vurdere-benadning-av-Frode-Berg Del 3: Terrorangrepene på Sri Lanka NRK: IS hevder de står bak terrorangrepet på Sri Lanka https://www.nrk.no/urix/is-hevder-de-star-bak-terrorangrepet-pa-sri-lanka-1.14524687 Dagbladet: Pekt ut som hjernen bak terroren. Rapporteres drept.  https://www.dagbladet.no/nyheter/pekt-ut-som-hjernen-bak-terroren-rapporteres-drept/71003163 NRK: 290 drepte – 24 pågrepet på Sri Lanka https://www.nrk.no/urix/290-drepte-_-24-pagrepet-pa-sri-lanka-1.14523003
27:03
April 28, 2019
Julian Assange, WikiLeaks, ungdomsengasjement og psykisk helse
NRK: "Det du behøver å vite om Julian Assange" https://www.nrk.no/urix/det-du-behover-a-vite-om-julian-assange-1.13123737 Dagsavisen: "Assange vil bestride utlevering til USA" https://www.dagsavisen.no/verden/assange-vil-bestride-utlevering-til-usa-1.1464838 NRK Beta: Kan arrestasjonen av Julian Assange bety starten på slutten for Wikileaks? https://nrkbeta.no/2019/04/11/kan-arrestasjonen-av-julian-assange-bety-starten-pa-slutten-for-wikileaks/ Futurism: "Russia internet security" https://futurism.com/russia-internet-security-test Wired: WHAT HAPPENS IF RUSSIA CUTS ITSELF OFF FROM THE INTERNET https://www.wired.com/story/russia-internet-disconnect-what-happens/ Wired: China social credit system explained https://www.wired.co.uk/article/china-social-credit-system-explained Aftenposten: Google snur: Vil likevel ikke utvikle søkemotor tilpasset Kina https://www.aftenposten.no/verden/i/p6RV2R/Google-snur-Vil-likevel-ikke-utvikle-sokemotor-tilpasset-Kina Laagendalsposten: – Vi må snakke sammen, se hverandre og bli kvitt utenforskapet https://www.laagendalsposten.no/helse/ungdom/barn/vi-ma-snakke-sammen-se-hverandre-og-bli-kvitt-utenforskapet/s/5-64-673484
25:53
April 22, 2019
LoVeSe, utenforskap og russetid
Kilder Nettavisen: "Flere med sterk kritikk av Aps Lofoten-vedtak" https://www.nettavisen.no/nyheter/flere-med-sterk-kritikk-av-aps-lofoten-vedtak/3423654528.html NRK: "AUF feirer: Ap dropper oljeleting i LoVeSe" https://www.nrk.no/norge/auf-feirer_-ap-dropper-oljeleting-i-lovese-1.14506091 Nettavisen: Kolberg frykter utmeldinger i AP https://www.nettavisen.no/nyheter/kolberg-frykter-utmeldinger-i-ap/3423657406.html VG: "Jeg blir jo ikke invitert på noen ting" https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/L0G3Rq/jeg-blir-jo-ikke-invitert-paa-noen-ting NRK: "Tar et oppgjør med ukulturen: – Hele konseptet russetid er blitt så trist" https://www.nrk.no/norge/tar-et-oppgjor-med-ukulturen_-_-hele-konseptet-russetid-er-blitt-sa-trist-1.14166192 Laagendalsposten: "Ungdommen viste seg fra sin beste side" https://www.laagendalsposten.no/helse/kongsberg/skole/ungdommen-viste-seg-fra-sin-beste-side/s/5-64-671205
20:54
April 9, 2019
Trump, Golanhøydene og "New Silk Road"
Aftenposten: "Italienerne tok imot Xi Jinping som en keiser" https://www.aftenposten.no/verden/i/xPmGxX/Italienerne-tok-imot-Xi-Jinping-som-en-keiser-Men-det-var-Frankrikes-president-som-fikk-mest-igjen-for-besoket-fra-Kina BBC: "Italy joins China's New Silk Road project" https://www.bbc.com/news/world-europe-47679760 NRK: "Seks ting du må vite om Trump og Golanhøydene https://www.nrk.no/urix/seks-ting-du-ma-vite-om-trump-og-golanhoydene-1.14485830 NRK: "Nye angrep mot Gaza og sørlige Israel"  https://www.nrk.no/urix/nye-angrep-mot-gaza-og-sorlege-israel-1.14490558
26:48
April 1, 2019
Bloggere, kroppspress og skolestreik for klimaet
Vi snakker i dag om debatten som har vært rundt bloggernes makt og kroppspress og skolestreiken for klimaet.  Kahoot:  https://create.kahoot.it/share/uke-12-samfunnsfagpodden-episode-6/64f24a2d-8089-4995-b6d2-fc13809dac6a Kilder:  NRK Debatten: Bloggermakt og kroppspress https://tv.nrk.no/serie/debatten/201903/NNFA51031919/avspiller Kristin og Dennis: NÅ ER DET NOK, SOPHIE ELISE! https://www.youtube.com/watch?v=JaZ9sT2j4Y8 Dagbladet: Helsesista om bloggdebatten: Gjør at friske personer leter etter feil hos seg selv https://www.dagbladet.no/kjendis/helsesista-om-blogg-debatten---gjor-at-friske-personer-leter-etter-feil-hos-seg-selv/70876894 Dagbladet: Har fått rekordmange nominasjoner etter bloggkrigen https://www.dagbladet.no/kjendis/har-fatt-rekordmange-nominasjoner-etter-blogg-krigen---det-er-trist/70895414 VG: Nektes gyldig klima-fravær https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/4d5g5G/nektes-gyldig-klima-fravaer SSB: Lav valgdeltakelse blant unge voksne https://www.ssb.no/valg/artikler-og-publikasjoner/lav-valgdeltakelse-blant-unge-voksne Takk til Gavin Baker som gjorde opptak under klimastreiken i Kongsberg!
23:35
March 25, 2019
Wara-saken og terrorangrepet i New Zealand
Kilder: - Manifest: Skal ha blitt inspirert av Breivik www.vg.no/nyheter/utenriks/i/1…nt&utm_content=row-1 - New Zealand-terroren: Antatt gjerningsmann refererer til Breivik i manifest www.nrk.no/urix/new-zealand-te…manifest-1.14474279 - Kom som et sjokk på hele regjeringen www.nrk.no/norge/statsminister…jeringen-1.14473510 - «Black Box»-regissør ber statsministeren beklage – men Solberg nekter www.nrk.no/kultur/_black-box_-…g-nekter-1.14473609 - Carl I Hagen: – Jeg tenker akkurat det samme som før www.dagsavisen.no/innenriks/carl-i…zhgNr9rUQEhJrhms
30:26
March 17, 2019
Fraværsgrensa for ungdomsskolen, gruveavfall og beredskap
Vi snakker om fraværsgrensa for ungdomsskolen, gruveavfall og beredskap
21:41
March 11, 2019
Insektsdød, Donald Trumps mur og monarkiet
Insektsdød, Donald Trumps mur og monarkiet
31:21
February 4, 2019
World Economic Forum, Eirik Jensen-saken og utvidelse av regjeringen
Vi snakker om World Economic Forum, Eirik Jensen-saken og utvidelse av regjeringen
23:34
February 4, 2019
Solberg, Amundsen, regjeringsforhandlinger og Trumps "lockdown"
I denne episoden tar vi opp Erna Solbergs utspill om at vi må få flere barn i Norge, samt etterspillet med Per-Willy Amundsens utspill. Regjeringsforhandlingene har gjort seg aktuelle og Ropstad utspill om kvinners evne til å bære fram tvillinger blir diskutert. Avslutningsvis går vi gjennom Trumps "lockdown" og ønske om å bygge mur mot Mexico. Saker: "Frp-kollega om Amundsen-utspill: – Forkastelig " - www.nrk.no/norge/frp-kollega-o…astelig_-1.14380977 "Fire kvinner til Erna: – Derfor venter vi med å få barn" - www.nrk.no/trondelag/fire-kvin…-fa-barn-1.14375645 "Donald Trump mener fortsatt USA trues av invasjon" - www.nrk.no/urix/donald-trump-m…invasjon-1.14377311 "– Ropstad vet ikke hva han snakker om" - www.tv2.no/a/10353712/ "Dette blir den nye regjeringens politikk" - www.vg.no/nyheter/innenriks/i/…egjeringens-politikk
20:40
January 20, 2019