Skip to main content
Samlaget podkast

Samlaget podkast

By Det Norske Samlaget
Samlaget har gitt ut kvalitetslitteratur på nynorsk i over 150 år. Høyr intervjuar med forfattarar i Samlaget podkast.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Spotify Logo

Spotify

Ingjerd Veiden Brakstad: Om jødane i Noreg etter krigen
I boka Etter folkemordet undersøkjer historikar Ingjerd Veiden Brakstad korleis det var for jødane å komme attende til Noreg etter frigjeringa. I ei tid prega av sorg, uvisse og sakn skulle dei bygge opp livet sitt igjen frå grunnen. Dei var fråtekne leilegheiter, hus, forretningar og alle personlege eigedelar. Møt Ingjerd Veiden Brakstad i samtale med redaktør Therese Tungen.
43:29
December 26, 2021
Maria Lavik: Fattigdom i Noreg
Maria Lavik har blitt kjent med åtte fattige norske barnefamiler og skriv om dei i boka Vi, dei fattige. Korleis er det eigentleg å vere ein fattig forsørgar, og korleis er det å vekse opp som eit fattig barn? Møt Maria Lavik i samtale med redaktør Cecilie Seiness.
27:54
December 26, 2021
Jon Fosse: Storverket er komplett
Endeleg er heile Septologien ute, eit mektig tre-bands romanverk om den aldrande kunstmålaren Asle. Verket rommar så mykje, korleis skal ein lese og forstå det? Kva har Fosse sjølv tenkt? Møt Jon Fosse i samtale med forfattar og redaktør Alf van der Hagen.
52:08
December 26, 2021
Kari Anne Bye: Det vanskelege samlivet
I diktboka Eg bur her no forsøker forfattar Kari Anne Bye å forstå den ferske kjærleiken og samlivet til eit par som nett har flytta saman. Bye møter psykolog og samlivsterapeut Sissel Gran til ei samtale om det aller viktigaste i livet;  kjærleik og litteratur.
01:00:39
December 26, 2021