Skip to main content
Snack om funktionshinder

Snack om funktionshinder

By SAMS rf
Snack om funktionshinder är en podd om aktuella ämnen inom funktionshinderfältet.
Currently playing episode

COVID-19 och funktionshinder – utmaningar och respons i Norden

Snack om funktionshinder

1x
Empatitrötthet
Arbetshandledaren Nina Jansson föreläser om empatitrötthet. Diskussionen modereras av SAMS vänverksamhets koordinator Anna Caldén.
23:29
April 29, 2021
Hörsel och delaktighet
Den 3.3 firades den internationella Hörseldagen med Frukostsnack om funktionshinder – hörsel och delaktighet. SAMS hade bjudit in Siw Östman, evenemangskoordinator vid Svenska hörselförbundet. I diskussionen deltog också Maija Nilsson, ansvarig för internationella verksamheten och intressebevakning vid Svenska hörselförbundet, Marja-Lena Södergård och Rut Nordlund-Spiby, webbredaktör för Handbok för funktionshinderservice vid THL. Diskussionen modererades av SAMS juridiska ombud Elias Vartio. Nu kan du lyssna på diskussionen i podcast-format.
36:31
March 16, 2021
Vardagssäkerhet
Den 11.2 firade vi 112-dagen med årets första Frukostsnack om funktionshinder. Temat var vardagssäkerhet för personer med särskilda behov och om ämnet diskuterade pedagogen Daniel Saarinen från Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland -  SPEK och erfarenhetsexperten Ulla Jensen. Frukostsnacket modereras av SAMS juridiska ombud Elias Vartio. Nu kan du lyssna på snacket i podcast-format. I podden får vi också höra kommentarer av Sami Virtanen, specialsakkunnig vid Kuuloliitto, Paulina Hannus, vice ordförande vid FSS och Marja-Lena Södergård.
35:07
February 23, 2021
Ett självständigt liv
Lyssna på en diskussion om vilken inverkan personlig assistans har på delaktighet och självbestämmande. Om ämnet diskuterar juristen Ola Linder från Independent Living Institute, Ulf Gustavsson, verksamhetsledare för Funktionsrätt med ansvar, och Ina Ahlroos, VD för JAG Assistans. Vi får även höra kommentarer av Henrik Lagerberg från Ålands Handikappförbund, Ylva Krokfors sakkunnig inom social- och hälsovårdspolitik vid Invalidförbundet och mamma till en ungdom med funktionsutmaningar, Sif Holst från Danske Handicaporganisationer (på danska) och Inger Karlsson. Som moderator fungerar Elias Vartio, juridiskt ombud vid SAMS.
56:55
June 10, 2020
Barnfamiljer och coronaviruset
Lyssna på en diskussion om familjer med barn med funktionsnedsättningar och deras utmaningar under coronakrisen online. Om ämnet diskuterar Camilla Forsell, koordinator för familjearbete i Österbotten och projektledare för Familjen i centrum -projektet vid FDUV. Vi får också höra Åsa Broos erfarenheter av coronavardagen. Hon har 3 barn varav ett har en intellektuell funktionsnedsättning.
53:10
June 4, 2020
Finlandssvenskt teckenspråk
Frukostsnack om funktionshinder ordnades den 14.5.2020 med temat finlandssvenskt teckenspråk. Den 14.5 firas också teckenspråkets dag i Sverige. Om ämnet diskuterade Annika Aalto, specialsakkunnig från Finlands Dövas förbund. Som moderator fungerade Elias Vartio, juridiskt ombud vid SAMS. I podcasten får vi även höra kommentarer av teckentolken Gun-Britt Westerlund, Ulla Jensen från SAMS, Birgitta Autere, specialsjukskötare vid HUS samt Magdalena Kintopf-Huuhka och Cecilia Hanhikoski från Finlandssvenska teckenspråkiga rf.
54:24
May 20, 2020
Psykisk ohälsa inom specialgrupper i kristider
Lyssna på en diskussion om psykisk ohälsa inom specialgrupper i kristider. Om ämnet diskuterar Johanna Cresswell-Smith från THL. Johanna är också verksam i Psykosociala förbundets styrelse och som Psykosociala föreningen Sympatis ordförande. Vi får också höra kommentarer av Ulla Jensen och Anna Caldén från SAMS, som delar med sig av sina erfarenheter. I podden hör vi också kommentarer Marja-Lena "Malla" Södergård, Annika Aalto från Dövas förbund, psykologen Thomas Londen och Tina Kärkinen från Psykosociala förbundet.
45:59
May 13, 2020
COVID-19 och funktionshinder – utmaningar och respons i Norden
Lyssna på en diskussion om coronavirusets påverkan på funktionshinderfältet i Norden och det övriga Europa. Om ämnet diskuterar Maria Montefusco, Projektledare i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder vid Nordens välfärdcenter och Pirkko Mahlamäki, Generalsekreterare vid Handikappforum samt styrelsemedlem för European Disability Forum. I diskussionen deltar även Sif Holst från Danske Handicaporganisationer, Marja-Leena Södergård från Röda korset, Anna Caldén från SAMS, Jonna Skand från Folkhälsan och Sanna Huldén från DuvTeatern. Diskussionen modereras av Marica Nordman från SAMS. Diskussionen är på svenska och engelska.
49:11
May 5, 2020
Internationella ledarhundsdagen
Varje vår, på den sista onsdagen i april, firas internationella ledarhundsdagen. I år sammanfaller dagen just innan vappen och mitt under coronakrisen den 29.4.2020. Vad betyder en ledarhund för sin användare? Och vem kan få en ledarhund? Vi vände oss med dessa frågor till vår medarbetare på SAMS, Ulla Jensen. 
06:11
April 29, 2020
Påverkansarbete i kristider
Lyssna på en diskussion om påverkansarbete i kristider med Laura Andersson, direktör för samhällsärenden på Invalidförbundet och Linnea Henriksson, universitetslärare i offentlig förvaltning på Åbo Akademi. I diskussionen deltar även Pirkko Mahlamäki, generalsekreterare för Handikappforum och styrelsemedlem i European Disability Forum, Marika Rönnberg, specialsakkunnig vid Dövas förbund, Ylva Krokfors från Invalidförbundet, Annette Tallberg-Haahtela från FDUV och Ina Ahlroos, VD på JAG Assistans. Diskussionen är tvåspråkig. 
48:50
April 28, 2020