Skip to main content
På lantbrukets hållbarhetsfront

På lantbrukets hållbarhetsfront

By LRF Västra Sverige & Klimat 2030
I den här podden ska vi titta närmare på olika delar av arbetet som pågår för att lantbruket och matproduktion ska bli än mer hållbart.
Mer info på: palantbruketshallbarhetsfront.wordpress.com/
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

DEN BLOMSTERTID SOM NU KOMMER

På lantbrukets hållbarhetsfront

1x
DEN BLOMSTERTID SOM NU KOMMER
Första säsongens sista avsnitt finns nu ute! I det här avsnittet pratar vi med Hallands hållbarhetsambassadör Emma Svensson. Vi pratar med en av Agrovästs projektledare Thomas Börjesson och till sist också med LRF Västra Götalands ordförande Sofia Karlsson.  Vi blandar prat om vikten av kontakt med allmänhet och att förmedla lantbrukets nyckelroll i mer hållbara samhällen med prat om teknik för att bli mer precis i förebyggandet och bekämpningen av svamp- och insektsangrepp. Dessutom blir det prat om investeringar för en mer hållbar livsmedelsproduktion på gårdsnivå.  God lyssning!
30:03
June 22, 2021
DET FOSSILOBEROENDE JORDBRUKETS FRAMTID
I det här avsnittet pratar jag med ingen mindre än jordbrukaren, landshövdingen, före detta LRF förbundsordföranden tillika utredaren Helena Jonsson om utredningen Ett fossiloberoende jordbruk.  Trots att vårt samtal inte gav svar på alla frågor som kan tänkas finnas kring utredningens resultat, de kommer först sista juli när utredningen offentliggörs, så kan du lyssna på ett samtal kring områden som utredningens övriga deltagare, nya tekniker för minskade utsläpp och för- samt nackdelar med olika alternativ till dagens återbetalning av dieselskatten.  God lyssning!
25:53
June 8, 2021
FOSSILOBEROENDE I PRAKTIKEN
I det här avsnittet berättar Anders Roth (IVL) om transportsektorns omställningsresa, om utmaningarna men också kopplingarna mellan transporter och svenskt lantbruk.  Vi får även höra Johan Wågstam och Claes Johansson från Lantmännen berätta om hållbarhetsarbetet som pågår för fullt och rapporter från den nyligen invigda Framtidsgården Bjertorp.  God lyssning!
34:35
May 10, 2021
FOSSILFRIA FÄRDPLANER
I detta avsnitt av "På lantbrukets hållbarhetsfront" tittar jag tillsammans med Jenny Näslund (LRF) och Sofie Quant (Drivkraft Sverige) närmare på två av 22 fossilfria färdplaner. Nämligen lantbruksbranschens egna men också petroleum- och biodrivmedelsbranschens färdplaner.  Vi går igenom grunderna i respektive färdplaner, vad som är viktigast att ta med sig och vad du kan göra för att hänga med på omställningsresan. God lyssning!
28:09
April 8, 2021
ETT STEG UTANFÖR BOXEN
Välkommen att lyssna på det allra första avsnittet av "På lantbrukets hållbarhetsfront"! I det här avsnittet får du höra Ulrika Åkesson på Agroväst berätta om bioraffinaderiprojektet Green Valleys och vad det innebär. Bengt Engdahl berättar om den så- och ogräsrobot de investerat i på gården och till sist berättar också Anders Gunnarsson om det kretsloppstänk som ligger bakom de nya investeringarna på gården.  God lyssning!
43:46
March 9, 2021