Skip to main content
På lantbrukets hållbarhetsfront

På lantbrukets hållbarhetsfront

By LRF Västra Sverige & Klimat 2030

En podd för lantbrukare om lantbruk på gårdsnivå. Hur kan ekonomisk- och ekologisk hållbarhet gå hand i hand? Hur ökar du självförsörjningsgraden? Detta och mycket mer kan du lyssna på här!
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

KLIMATKLIVET

På lantbrukets hållbarhetsfront

1x
 LANTBRUKET SOM ELPRODUCENT: "VI BESTÄMDE OSS FÖR ATT SATSA"
LANTBRUKET SOM ELPRODUCENT: "VI BESTÄMDE OSS FÖR ATT SATSA"
LRF har i sitt energipaket till den nya regeringen skickat med att de gröna näringarna kan tillföra 50 terawattimmar ren energiproduktion om politiska och ekonomiska förutsättningar ges, vilket i så fall skulle motsvara lika mycket energi som den svenska kärnkraften genererar under ett år. Men vad finns det för olika alternativ och affärsmöjligheter när det kommer till gårdsbaserad elproduktion, lagring och konsumtion? I dagens avsnitt berättar årets bonde 2022 Veronica Svenzén hur hon och maken kombinerar både livsmedelsproduktion och energiproduktion på mjölkgården utanför Kalmar. Mats Leijon, professor i elektricitetslära ger oss ett större perspektiv på den energikris vi befinner oss i, både genom att blicka framåt och bakåt i den svenska energihistorien och vi får också höra om hur batterier och energilagring på gården kan bidra både till säkerhet i produktionen och nya affärsmöjligheter. Länkar och litteraturtips: https://www.lrf.se/politikochpaverkan/foretagarvillkor-och-konkurrenskraft/Energipaketet/det-ar-dags-att-utnyttja-jord--och-skogsbrukets-fulla-potential/ https://www.ja.se/artikel/2231798/batterier-kan-ge-bde-skerhet-och-inkomst-till-lantbruksfretagen.html
27:37
January 27, 2023
DET ELDRIVNA LANTBRUKET
DET ELDRIVNA LANTBRUKET
Lantbruksbranschen har åtagit sig att till 2030 vara fossilfri, och för att klara detta kommer ökad elektrifiering vara nödvändigt. Däremot kommer elektrifieringen med både utmaningar och möjligheter. I detta avsnitt berättar Oscar Lagnelöv om sin forskning om elfordon i lantbruket och vi får lära oss mer om eldrivna inomgårdsmaskiner och fältmaskiner som drivs genom batterier eller bränsleceller. Vi får även höra lantbrukaren Christian Olssons berätta om deras ökade elektrifiering på gården, och hur det påverkar deras lönsamhet och arbetsåtgång. Lästips:  El-traktorers potential att minska Sveriges klimatpåverkan – En studie av maskinsystem i lantbruket: https://mistrafoodfutures.se/content/uploads/2022/11/mistra-food-futures-report-10-web.pdf Rapport om Lantbrukets elektrifiering: https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/om-slu/orter/skara/vastsvenska-gruppen/lantbrukets-elektrifiering-februari-2022.pdf Music: https://www.purple-planet.com
24:27
December 02, 2022
GASEN I BOTTEN: NU PRODUCERAR VI BIOGAS PÅ GÅRDEN DEL II
GASEN I BOTTEN: NU PRODUCERAR VI BIOGAS PÅ GÅRDEN DEL II
Biogas är viktigt för att möjliggöra en fossilfri och recirkulär energiförsörjning, och flera potentialstudier visar att lantbruket och dess substrat står för den största potentialen att producera mer biogas i Sverige. Detta avsnitt är det andra i vår serie om lantbruksbaserad biogasproduktion, där vi får möta rådgivningsexperten på biogas, Karin Ahlberg Eliasson, som berättar om den långsiktiga hållbarhetsinvestering som biogasen innebär, och om hur lantbrukare kan maximera nyttan vid biogasproduktion. Dessutom berättar lantbrukaren och delägaren till Alvesta biogas, Stefan Bengtsson, om sina erfarenheter av att gå samman flera lantbrukare och driva en större biogasanläggning ihop. Klimatklivet och elproduktion från biogas: https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/bra-mojligheter-for-sveriges-lantbruk-att-producera-mer-el-fran-biogas/  Musik:  https://www.purple-planet.com
23:29
October 07, 2022
GASEN I BOTTEN: NU PRODUCERAR VI BIOGAS PÅ GÅRDEN DEL I
GASEN I BOTTEN: NU PRODUCERAR VI BIOGAS PÅ GÅRDEN DEL I
Biogas är en viktig pusselbit för att möjliggöra fossilfri och cirkulär energi. Vi ser att efterfrågan ökar stadigt både från transport-, och industrisektorn. Flera undersökningar visar att jordbruket och dess substrat har en central roll för att öka svensk biogasproduktion. I detta avsnitt kikar vi närmre på hur stor potentialen är för vanliga men också mer ovanliga substrat. Vi får också höra lantbrukaren Andreas Markusson på Götestorp i Vesene berätta om hur det är att driva en biogasanläggning i praktiken. Länkar: Stephanies exjobb: https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=9090046&fileOId=9090065 RISE potentialstudie biogas: https://www.biogasvast.se/wp-content/uploads/sites/4/2022/05/potentialstudie-for-biogassubstrat-i-vastra-gotaland-halland-och-skane.pdf Music: https://www.purple-planet.com
23:29
August 26, 2022
SNABBA CASH
SNABBA CASH
Med skenande priser på el och diesel är frågan om energibesparing inom lantbruket återigen högaktuell. I dagens avsnitt får vi ta del av energirådgivarnas bästa tips för att spara energi på gården, både inom växtodling och djurhållning, tips som gör nytta för både klimat och plånbok. För dig som vill läsa mer på ämnet eller hitta ditt rådgivningsföretag: Hitta rådgivningsföretag som utför energikollen inom Greppa Näringen: Greppa - hitta rådgivningsföretag Sparsam körning: Hushållningssällskapet - kalender, rapport från Jordbruksverket: Sparsam körning - Ett enkelt sätt att spara pengar Rapporter om energieffektivisering: LRF - resurseffektivisering/spara energi Musik:https://www.purple-planet.com
35:25
June 03, 2022
STEG MOT ETT MER KLIMATNEUTRALT LANTBRUK
STEG MOT ETT MER KLIMATNEUTRALT LANTBRUK
Den här gången gästar podden Cecilia Hermansson, projektledare på Hushållningssällskapet Sjuhärad och Agroväst, för att prata om Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk. Ett interregprojekt med projektpartners i Danmark och Norge. Tillsammans ska de synliggöra olika alternativ för omställning inom lantbruket, engagera unga som är framtidens ledare och sprida kunskap inom en mängd olika områden. God lyssning!
25:30
November 24, 2021
HANDLÄGGARENS PERSPEKTIV
HANDLÄGGARENS PERSPEKTIV
I det här avsnittet pratar vi med handläggaren Jakob Länje på Länsstyrelsen Västra Götaland. Han arbetar bland annat med klimatklivetansökningar och berättar om hur de inom Klimatklivet får prioritera åtgärder inom lantbruket, vad som är viktigt att tänka på i samband med en ansökan och förklarar hur processen går till hos dem när ansökan väl är inskickad.  Förhoppningsvis får du några tips på vägen som gör din ansökningsprocess lite lättare.  God lyssning!
23:02
October 08, 2021
KLIMATKLIVET
KLIMATKLIVET
Andra säsongen av På lantbrukets hållbarhetsfront är igång!  I det här avsnittet berättar den värmländska bonden Erik Forsberg klimatklivetansökan för en elektrifierad lastare som blev godkänd. Med oss har vi också Anders Söderberg som var med och skrev ansökan till Naturvårdsverket. Tillsammans diskuterar vi processen, vad som är viktigt att tänka på och varför hållbarhetsfrågor är en viktig del av Eriks verksamhet.  God lyssning!
23:24
September 27, 2021
DEN BLOMSTERTID SOM NU KOMMER
DEN BLOMSTERTID SOM NU KOMMER
Första säsongens sista avsnitt finns nu ute! I det här avsnittet pratar vi med Hallands hållbarhetsambassadör Emma Svensson. Vi pratar med en av Agrovästs projektledare Thomas Börjesson och till sist också med LRF Västra Götalands ordförande Sofia Karlsson.  Vi blandar prat om vikten av kontakt med allmänhet och att förmedla lantbrukets nyckelroll i mer hållbara samhällen med prat om teknik för att bli mer precis i förebyggandet och bekämpningen av svamp- och insektsangrepp. Dessutom blir det prat om investeringar för en mer hållbar livsmedelsproduktion på gårdsnivå.  God lyssning!
30:03
June 22, 2021
DET FOSSILOBEROENDE JORDBRUKETS FRAMTID
DET FOSSILOBEROENDE JORDBRUKETS FRAMTID
I det här avsnittet pratar jag med ingen mindre än jordbrukaren, landshövdingen, före detta LRF förbundsordföranden tillika utredaren Helena Jonsson om utredningen Ett fossiloberoende jordbruk.  Trots att vårt samtal inte gav svar på alla frågor som kan tänkas finnas kring utredningens resultat, de kommer först sista juli när utredningen offentliggörs, så kan du lyssna på ett samtal kring områden som utredningens övriga deltagare, nya tekniker för minskade utsläpp och för- samt nackdelar med olika alternativ till dagens återbetalning av dieselskatten.  God lyssning!
25:53
June 08, 2021
FOSSILOBEROENDE I PRAKTIKEN
FOSSILOBEROENDE I PRAKTIKEN
I det här avsnittet berättar Anders Roth (IVL) om transportsektorns omställningsresa, om utmaningarna men också kopplingarna mellan transporter och svenskt lantbruk.  Vi får även höra Johan Wågstam och Claes Johansson från Lantmännen berätta om hållbarhetsarbetet som pågår för fullt och rapporter från den nyligen invigda Framtidsgården Bjertorp.  God lyssning!
34:35
May 10, 2021
FOSSILFRIA FÄRDPLANER
FOSSILFRIA FÄRDPLANER
I detta avsnitt av "På lantbrukets hållbarhetsfront" tittar jag tillsammans med Jenny Näslund (LRF) och Sofie Quant (Drivkraft Sverige) närmare på två av 22 fossilfria färdplaner. Nämligen lantbruksbranschens egna men också petroleum- och biodrivmedelsbranschens färdplaner.  Vi går igenom grunderna i respektive färdplaner, vad som är viktigast att ta med sig och vad du kan göra för att hänga med på omställningsresan. God lyssning!
28:09
April 08, 2021
ETT STEG UTANFÖR BOXEN
ETT STEG UTANFÖR BOXEN
Välkommen att lyssna på det allra första avsnittet av "På lantbrukets hållbarhetsfront"! I det här avsnittet får du höra Ulrika Åkesson på Agroväst berätta om bioraffinaderiprojektet Green Valleys och vad det innebär. Bengt Engdahl berättar om den så- och ogräsrobot de investerat i på gården och till sist berättar också Anders Gunnarsson om det kretsloppstänk som ligger bakom de nya investeringarna på gården.  God lyssning!
43:46
March 09, 2021