Data Play Podcast

Data Play Podcast

By SICA and Uyanga
Судалгаа, тоо баримт, датанд суурилан шийдвэрийг хэрхэн оновчтой гаргах вэ? Өөрт байгаа тоо баримтыг хэрхэн таниж, цуглуулж, цэвэрлэж, анализ хийн, хэрэгтэй мэдээллээ гарган авах вэ? асуултуудад хариулах, энэ төрлийн ур чадваруудыг эзэмшихэд нь туслах зорилгоор энэхүү подкастыг танилцуулж байна.
Where to listen
Apple Podcasts Logo
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Түүвэрлэлт хийх аргууд#DataPlay S1 EP6
Түүвэрлэлтийн аргууд, түүврийн хэмжээг тооцоолох арга аргачлал, түүвэр хийхэд анхаарах асуудлын талаар ярилцлаа.
19:25
May 27, 2020
Дата мэдээлэл цуглуулалт#DataPlay S1 EP5
Түүвэр судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын аргууд, анхаарах зүйлсийн талаар ярилцлаа.
19:43
May 6, 2020
Асуулгын хуудас боловсруулалт ба анхаарах зүйлс#DataPlay S1 EP4
Судалгааны асуулгын хуудасны бүтэц, хэрхэн боловсруулах, боловсруулахад анхаарах асуудлуудын талаар ярилцлаа.
22:47
April 6, 2020
Судалгааны аргаа сонгох нь #DataPLay S1 EP3
Судалгааны аргууд, тэдгээрийн зорилго болон хэрхэн ашиглагддаг талаар ярилцлаа.
20:07
March 2, 2020
Асуудлыг хэрхэн судалгааны асуулт, таамаглалд хувиргах вэ? #DataPlay S1 EP 2
Судалгааны үе шатууд, судалгааны асуудлаа хэрхэн тодорхойлох, түүнийг хэрхэн таамаглал болгон хувиргах , мэдээлэл цуглуулах төрлүүдийн талаар энэ  дугаараар ярилцлаа.
15:03
February 17, 2020
Дата ба Судалгаа #DataPlay S1 EP 1
Судалгаа болон дата-г шийдвэр гаргалтандаа хэрхэн үр дүнтэй ашиглах тухай ярих DataPlay подкастийн танилцуулга.
14:53
February 8, 2020