Skip to main content
Data Play Podcast

Data Play Podcast

By SICA and Uyanga
Судалгаа, тоо баримт, датанд суурилан шийдвэрийг хэрхэн оновчтой гаргах вэ? Өөрт байгаа тоо баримтыг хэрхэн таниж, цуглуулж, цэвэрлэж, анализ хийн, хэрэгтэй мэдээллээ гарган авах вэ? асуултуудад хариулах, энэ төрлийн ур чадваруудыг эзэмшихэд нь туслах зорилгоор энэхүү подкастыг танилцуулж байна.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Судалгааны зах зээл ба хэрэглээ#DataPlay S1 EP10
DATAPLAY подкастын 10 дахь дугаараа та бүхэндээ хүргэж байна. 10 дугаарын турш бидэнтэй хамт байсан сонсогчдодоо баярлалаа. Бид энэ удаа “СУДАЛГААНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ БА ХЭРЭГЛЭЭ”-ны талаар дэлгэрэнгүй ярилцлаа.
19:44
June 26, 2020
Датанд суурилсан шийдвэр гаргалт#DataPlay S1 EP9
DATAPLAY подкастын энэ дугаараар “Датанд суурилсан шийдвэр гаргалтын”-ны талаар дэлгэрэнгүй ярилцлаа.Судалгаа шинжилгээ, датаны чиглэлээр сурдаг, энэ чиглэлийг сонирхдог, ажилладаг хүн бүхэнд нээлттэй.
18:04
June 17, 2020
Монголын нийгмийн үеийг тодорхойлох судалгаа#DataPlay S1 EP8
Монголын нийгмийн үеийг тодорхойлох судалгаа хэрхэн бүтсэн, ямар арга зүй ашигласан талаар ярилцлаа.
22:50
June 11, 2020
Түүвэр судалгааны анализ#DataPlay S1 EP7
Тоон болон чанарын судалгаанаас цуглуулсан мэдээлэлд хэрхэн анхан шатны дүн шинжилгээ хийж, үр дүн гаргах талаар ярилцлаа.
13:01
June 03, 2020
Түүвэрлэлт хийх аргууд#DataPlay S1 EP6
Түүвэрлэлтийн аргууд, түүврийн хэмжээг тооцоолох арга аргачлал, түүвэр хийхэд анхаарах асуудлын талаар ярилцлаа.
19:26
May 27, 2020
Дата мэдээлэл цуглуулалт#DataPlay S1 EP5
Түүвэр судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын аргууд, анхаарах зүйлсийн талаар ярилцлаа.
19:43
May 06, 2020
Асуулгын хуудас боловсруулалт ба анхаарах зүйлс#DataPlay S1 EP4
Судалгааны асуулгын хуудасны бүтэц, хэрхэн боловсруулах, боловсруулахад анхаарах асуудлуудын талаар ярилцлаа.
22:48
April 06, 2020
Судалгааны аргаа сонгох нь #DataPLay S1 EP3
Судалгааны аргууд, тэдгээрийн зорилго болон хэрхэн ашиглагддаг талаар ярилцлаа.
20:08
March 02, 2020
Асуудлыг хэрхэн судалгааны асуулт, таамаглалд хувиргах вэ? #DataPlay S1 EP 2
Судалгааны үе шатууд, судалгааны асуудлаа хэрхэн тодорхойлох, түүнийг хэрхэн таамаглал болгон хувиргах , мэдээлэл цуглуулах төрлүүдийн талаар энэ  дугаараар ярилцлаа.
15:04
February 17, 2020
Дата ба Судалгаа #DataPlay S1 EP 1
Судалгаа болон дата-г шийдвэр гаргалтандаа хэрхэн үр дүнтэй ашиглах тухай ярих DataPlay подкастийн танилцуулга.
14:54
February 08, 2020