Solunery

สมดุลชีวิต คิดอย่างวิศวกร​กับโย ภิญโญ

An episode of Solunery

Avatar
By Tei Meilian
เราจะเอาประสบการณ์ของเราช่วยเหลือคนอื่น หลักๆแล้วพูดเรื่องชีวิตกับการพัฒนาตัวเอง เป็นเหมือนหนังสือที่เป็นหนังสือที่มีชีวิต โตไปพร้อมกับคนฟัง แชร์ประสบการณ์ที่เรารู้ตอนนี้ ให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น
More places to listen

More places to listen

สมดุลชีวิต คิดอย่างวิศวกร​กับโย ภิญโญ
เริ่มต้นลงมือทำความฝันของเราให้เป็นจริงกับแนวคิดอย่างวิศวกร เมื่อชีวิตมีหลายอย่างให้รับผิดชอบ เราจะบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร/ เหตุผลต้องปะทะกับอารมณ์เราจะรับมืออย่างไร/ ตัวตนที่เราเป็นกับตัวตนที่คนอื่นมองเรา / การหาจุดสมดุลให้ชีวิต คิดให้มีความสุข https://www.solunery.com
36:46
June 4, 2019
Make your own podcast for free with Anchor!