Skip to main content
SPIDERUM CHANNEL

SPIDERUM CHANNEL

By SPIDERUM
Kênh Podcast chính thức của Spiderum - cộng đồng viết với tên gọi thân thương "Động Nhện" - địa bàn hoạt động của 50.000 thành viên, những người đã và đang tiếp tục đóng góp hơn 40.000 bài viết tại website spiderum.com
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Những bài học trường đời - Phần 2 | SPIDERUM | DuongAQ | Góc tâm sự
Subscribe ngay kênh SPIDERUM GIẢI TRÍ của nhà Nhện: https://b.link/spiderum-giai-tri-youtube​  Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy​  Mua sách "Người Trong Muôn Nghề: Ngành Kinh Tế có gì?" tại đây:  https://b.link/ntmn-kinhte-youtube​ ______________  Bài viết: [Cà phê 1 mình]  Những bài học trường đời - Phần 2 Được viết bởi:  DuongAQ  Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Ca-phe-1-minh-Nhung-bai-hoc-truong-doi-Phan-2-w83
06:04
May 5, 2021
SENECA: BẬC THÁNH NHÂN VĨ ĐẠI! | SPIDERUM | Andy Luong | Phát triển bản thân
Subscribe ngay kênh SPIDERUM GIẢI TRÍ của nhà Nhện: https://b.link/spiderum-giai-tri-youtube​  Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy​  Mua sách "Người Trong Muôn Nghề: Ngành Kinh Tế có gì?" tại đây:  https://b.link/ntmn-kinhte-youtube​ ______________  Bài viết: Stoicism P5: Seneca là ai? - Không phải thánh, chắc chắn, nhưng cũng phải đến mức thánh nhân!  Được viết bởi: Andy Luong  Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Stoicism-P5-Seneca-K-phai-thanh-chac-chan-nhung-cung-phai-den-muc-thanh-nhan-7db
10:00
May 5, 2021
ĐÀN ÔNG TINH TẾ: Làm sao để tinh tế hơn? | SPIDERUM | Limitless | Tâm lý học
Subscribe ngay kênh SPIDERUM GIẢI TRÍ của nhà Nhện: https://b.link/spiderum-giai-tri-youtube​  Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy​  Mua sách "Người Trong Muôn Nghề: Ngành Kinh Tế có gì?" tại đây:  https://b.link/ntmn-kinhte-youtube ______________  Bài viết: Đàn ông tinh tế   Được viết bởi: Limitless  Link bài viết: https://b.link/youtube-Dan-Ong-Tinh-Te
21:59
May 5, 2021
Chúng ta cần giáo dục con trẻ như thế nào? | SPIDERUM | Gác Xép Bookstore | Phát triển bản thân
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy​  Mua sách "Người Trong Muôn Nghề: Ngành Kinh Tế có gì?" tại đây:  https://b.link/ntmn-kinhte-youtube​ ______________  Bài viết: Yuval Noah Harari: Chúng ta cần giáo dục con trẻ như thế nào để thành công vào năm 2050?  Được viết bởi: Gác Xép Bookstore Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Yuval-Noah-Harari-Chung-ta-can-giao-duc-con-tre-nhu-the-nao-de-thanh-cong-vao-nam-2050-o2q
22:35
May 5, 2021
BỎ HỌC ĐẠI HỌC liệu có đúng? | SPIDERUM | The Merc | Phát triển bản thân
Subscribe ngay kênh SPIDERUM GIẢI TRÍ của nhà Nhện: https://b.link/spiderum-giai-tri-youtube   Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy   Mua sách "Người Trong Muôn Nghề: Ngành Kinh Tế có gì?" tại đây:  https://b.link/ntmn-kinhte-youtube ______________  Bài viết: Làm gì nếu như bỏ học đại học?  Được viết bởi: The Merc Link bài viết: http://themerc.spiderum.com/bai-dang/Lam-gi-neu-nhu-bo-hoc-dai-hoc-g1g
13:15
May 5, 2021
Những bài học trường đời (Phần 1) | SPIDERUM | DuongAQ | Góc tâm sự
Subscribe ngay kênh SPIDERUM GIẢI TRÍ của nhà Nhện: https://b.link/spiderum-giai-tri-youtube​ Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy​ Mua sách "Người Trong Muôn Nghề: Ngành Kinh Tế có gì?" tại đây:  https://b.link/ntmn-kinhte-youtube ​______________  Bài viết: [Cà phê 1 mình] Những bài học trường đời - Phần 1  Được viết bởi: DuongAQ  Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Ca-phe-1-minh-Nhung-bai-hoc-truong-doi-Phan-1-w7r
07:25
April 26, 2021
ĐỆ NHẤT THẾ CHIẾN: Khởi nguồn của mọi cuộc chiến | SPIDERUM | Hùng Lý | Lịch sử - Văn hóa
Subscribe ngay kênh SPIDERUM GIẢI TRÍ của nhà Nhện: https://b.link/spiderum-giai-tri-youtube​ Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy​ Mua sách "Người Trong Muôn Nghề: Ngành Kinh Tế có gì?" tại đây:  https://b.link/ntmn-kinhte-youtube ​______________  Bài viết: Con đường dẫn đến Đại chiến thế giới: Vở bi kịch lớn nhất mọi thời đại  Được viết bởi: Hùng Lý  Link bài viết: http://williamhungly.spiderum.com/bai-dang/Con-duong-dan-den-Dai-chien-the-gioi-Vo-bi-kich-lon-nhat-moi-thoi-dai-bvu
24:37
April 26, 2021
TÌNH YÊU trong LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI | SPIDERUM | Hachane | Kỹ Năng Tư Duy
Subscribe ngay kênh SPIDERUM GIẢI TRÍ của nhà Nhện: https://b.link/spiderum-giai-tri-youtube​ Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy​ Mua sách "Người Trong Muôn Nghề: Ngành Kinh Tế có gì?" tại đây:  https://b.link/ntmn-kinhte-youtube ​______________  Bài viết: Lý thuyết trò chơi và vận dụng vào bài toán tình yêu Được viết bởi: Hachane Link bài viết: http://hachane.spiderum.com/bai-dang/Ly-thuyet-tro-choi-va-van-dung-vao-bai-toan-tinh-yeu-58r 
09:52
April 26, 2021
CUỘC ĐỜI KHÓ KHĂN NHƯ THẾ NÀO? | SPIDERUM | Hex | Góc tâm sự
Subscribe ngay kênh SPIDERUM GIẢI TRÍ của nhà Nhện: https://b.link/spiderum-giai-tri-youtube​ Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy​ Mua sách "Người Trong Muôn Nghề: Ngành Kinh Tế có gì?" tại đây:  https://b.link/ntmn-kinhte-youtube Bài viết: Life is hard Được viết bởi: Hex Link bài viết: https://b.link/youtube-Life-is-hard-ekj
16:57
April 26, 2021
Thành Công: KẺ THÙ CỦA TUỔI TRẺ? | SPIDERUM | RonnNG | Góc Drama
Subscribe ngay kênh SPIDERUM GIẢI TRÍ của nhà Nhện: https://b.link/spiderum-giai-tri-youtube Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy ______________ Bài viết: [KHI BẠN CÓ CẢ TÌNH YÊU VÀ TIỀN BẠC QUÁ SỚM Ở TUỔI TRẺ, CUỘC SỐNG SẼ NHƯ THẾ NÀO] Được viết bởi: RonnNG Link bài viết: https://b.link/youtube-KHI-BAN-CO-CA-TINH-YEU-VA-TIEN-BAC-QUA-SOM-O-TUOI-TRE-CUOC-SONG-SE-NHU-THE-NAO-mdj
11:43
April 20, 2021
Hội chứng "LUÔN CẢM THẤY KHÔNG ĐỦ" | SPIDERUM | Trangps | Tâm lý học
Subscribe ngay kênh SPIDERUM GIẢI TRÍ của nhà Nhện: https://b.link/spiderum-giai-tri-youtube Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy ______________ Bài viết: Hội chứng "luôn cảm thấy không đủ" của chúng ta Được viết bởi: Trangps Link bài viết: https://b.link/youtube-Hoi-chung-luon-cam-thay-khong-du-cua-chung-ta-6bs
06:52
April 20, 2021
CHIẾN TRANH MẬU THÌN - Chấm dứt Mạc Phủ Tokugawa | SPIDERUM | Hải Stark | Lịch Sử Văn Hoá
Subscribe ngay kênh SPIDERUM GIẢI TRÍ của nhà Nhện: https://b.link/spiderum-giai-tri-youtube Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy ______________ Bài viết: Chiến tranh Mậu Thìn và sự chấm dứt của Mạc phủ Tokugawa Được viết bởi:  Hải Stark Link bài viết: https://b.link/youtube-Chien-tranh-Mau-Thin-va-su-cham-dut-cua-Mac-phu-Tokugawa
28:58
April 20, 2021
Chiến tranh Genpei và sự thành lập Mạc phủ Kamakura | SPIDERUM | Hải Stark| Lịch sử - Văn hóa
Subscribe ngay kênh SPIDERUM GIẢI TRÍ của nhà Nhện: https://b.link/spiderum-giai-tri-youtube Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy ______________ Bài viết: Chiến tranh Genpei và sự thành lập Mạc phủ Kamakura - sự trỗi dậy của tầng lớp samurai Được viết bởi: Hải Stark Link bài viết: https://b.link/youtube-Chien-tranh-Genpei-va-su-thanh-lap-Mac-phu-Kamakura-su-troi-day-cua-tang-lop-samurai-c1u
34:50
April 20, 2021
Những Giấc Mơ Không Bao Giờ Hết | SPIDERUM | The Mighty Piggy | Góc tâm sự
Subscribe ngay kênh SPIDERUM GIẢI TRÍ của nhà Nhện: https://b.link/spiderum-giai-tri-youtube Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy ______________ Bài viết: Những Giấc Mơ Không Bao Giờ Hết Được viết bởi: The Mighty Piggy Link bài viết:  https://b.link/youtube-Nhung-Dieu-Tot-Dep-Khong-Bao-Gio-Het-d0z
13:17
April 20, 2021
Vì BA MẸ mà THAY ĐỔI | SPIDERUM | Limitless | Góc tâm sự
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy ______________ Bài viết: Ba Mẹ không đổi thì Ta đổi Được viết bởi: Limitless Link bài viết: https://b.link/youtube-Ba-Me-khong-doi-thi-Ta-doi-xof
19:04
April 13, 2021
PHÂN TÍCH về Chiến Tranh NGUYÊN MÔNG - ĐẠI VIỆT LẦN 1 | SPIDERUM | Hải Stark | Lịch sử - Văn hóa
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy ______________ Bài viết: Những phân tích sâu hơn về Cuộc chiến tranh Mông Cổ - Đại Việt lần 1 năm 1258 Được viết bởi: Hải Stark Link bài viết: https://b.link/youtube-Nhung-phan-tich-sau-hon-ve-Cuoc-chien-tranh-Mong-Co-Dai-Viet-lan-1-nam-1258-u0v
26:55
April 13, 2021
ASPERGER - CĂN BỆNH của THIÊN TÀI??? | SPIDERUM | TRUÊ | Tâm Lý học
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy ______________ Bài viết: Asperger, căn bệnh hay hội chứng của những thiên tài? Được viết bởi: True Link bài viết: https://b.link/youtube-Asperger-can-benh-hay-hoi-chung-cua-nhung-thien-tai
06:53
April 13, 2021
POKER và CỜ VUA: Trò nào tư duy chiến lược hơn? | SPIDERUM | Gerard Do | Kỹ Năng Tư Duy
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy ______________ Bài viết: Vì sao chơi poker giúp bạn tư duy chiến lược tốt hơn cờ vua? Tất tần tật về Thiên Nga Đen Được viết bởi: Gerard Do Link bài viết: https://b.link/youtube-Vi-sao-choi-poker-giup-ban-tu-duy-chien-luoc-tot-hon-co-vua-Tat-tan-tat-ve-Thien-Nga-Den-d24
07:04
April 13, 2021
Làm sao để cải thiện KỸ NĂNG VIẾT? | SPIDERUM | Tragtrag | Phát Triển Bản Thân
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy ______________ Bài viết: Cải thiện kỹ năng Viết mỗi ngày từ những điều đơn giản Được viết bởi: Tragtrag Link bài viết: https://b.link/youtube-Cai-thien-ky-nang-Viet-moi-ngay-tu-nhung-dieu-don-gian-vzo
13:28
April 13, 2021
Có phải khoa học chỉ là NIỀM TIN? | SPIDERUM | Huskywannafly | Góc Drama
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy ______________ Bài viết: Khoa học có phải chỉ là niềm tin? Được viết bởi: Huskywannafly Link bài viết: https://b.link/youtube-Khoa-hoc-co-phai-chi-la-niem-tin-8et
10:46
April 6, 2021
JONESTOWN - Sự mù quáng của đám đông | SPIDERUM | Truê | Tâm lý học
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy ______________ Bài viết: Jonestown và sự mù quáng của đám đông Được viết bởi: Truê Link bài viết: https://b.link/youtube-Jonestown-va-su-mu-quang-cua-dam-dong-3g6
08:35
April 6, 2021
NHÀN RỖI sinh ra BỆNH TÂM LÝ như thế nào? | SPIDERUM | Hoàng Dương | Tâm lý học
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy ______________ Bài viết: Nhàn rỗi không sinh nông nổi mà sinh sự tầm thường và bệnh tâm lý Được viết bởi: Hoàng Dương Link bài viết: https://b.link/youtube-Nhan-roi-khong-sinh-nong-noi-ma-sinh-su-tam-thuong-va-benh-tam-ly
10:40
April 6, 2021
Giáo sư Tôn Thất Tùng - Thầy thuốc của Nhân Dân | SPIDERUM | AGoose | Lịch sử văn hoá
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy ______________ Bài viết: Giáo sư Tôn Thất Tùng - Người thầy thuốc của nhân dân Được viết bởi: AGoose Link bài viết: https://b.link/youtube-Giao-su-Ton-That-Tung-Nguoi-thay-thuoc-cua-nhan-dan
08:31
April 6, 2021
QUANG TRUNG - Dã tâm của Kẻ Chinh Phục | SPIDERUM | Dũng Phan | Lịch sử văn hoá
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy ______________ Bài viết: 5 VỊ TƯỚNG TÀI BA NHẤT LỊCH SỬ VIỆT NAM (Phần cuối) Được viết bởi: Dũng Phan Link bài viết: https://b.link/youtube-5-VI-TUONG-TAI-BA-NHAT-LICH-SU-VIET-NAM-Phan-cuoi-rfg
19:44
April 6, 2021
Mình đã lớn lên ở Spiderum như thế nào? | SPIDERUM | DuongAQ | Góc Tâm Sự
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: https://shp.ee/ynm7jgy ______________ Bài viết:  Mình đã lớn lên ở Spiderum như thế nào?  Được viết bởi: DuongAQ  Link bài viết: https://b.link/youtube-Minh-da-lon-len-o-Spiderum-nhu-the-nao
08:34
April 6, 2021
NÓI LÝ với người KHÔNG NGHE LÝ?| SPIDERUM | Viet Anh Tran | Kỹ Năng Tư Duy
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Nói lý với người không nghe lý? Được viết bởi: Viet Anh Tran Link bài dịch: b.link/Noi-ly-voi-nguoi-khong-nghe-ly Link bài viết gốc: https://www.nytimes.com/2021/01/31/opinion/change-someones-mind.html
09:40
March 30, 2021
Tác hại của việc TƯ DUY TÍCH CỰC | SPIDERUM | TRÀ KHA | Kỹ Năng Tư Duy
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Mặt trái của Tư duy tích cực Được viết bởi: Trà Kha Link bài viết: https://b.link/youtube-Mat-trai-cua-Tu-duy-tich-cuc
20:43
March 30, 2021
Wounded Knee: VẾT NHƠ trong lịch sử nước Mỹ | SPIDERUM | Hùng Lý | Lịch sử - Văn hóa
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Wounded Knee: Vết nhơ trong lịch sử nước Mỹ Được viết bởi: Hùng Lý Link bài viết: https://b.link/youtube-Wounded-Knee-Vet-nho-trong-lich-su-nuoc-My-4vv
06:27
March 30, 2021
Đại tướng Lê Trọng Tấn - Tướng đánh trận giỏi nhất | SPIDERUM | Dũng Phan | Lịch sử - văn hóa
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: 5 VỊ TƯỚNG TÀI BA NHẤT LỊCH SỬ VIỆT NAM ( PHẦN 4) Được viết bởi: Dũng Phan Link bài viết: https://b.link/youtube-5-VI-TUONG-TAI-BA-NHAT-LICH-SU-VIET-NAM-P4-rfd
04:53
March 30, 2021
TRẢI NGHIỆM quan trọng thế nào? | SPIDERUM | Loveless | Góc tâm sự
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Trải nghiệm, hiểu biết và phán xét Được viết bởi: Loveless Link bài viết: https://b.link/youtube-trai-nghiem-hieu-biet-va-phan-xet-8b9
10:08
March 30, 2021
Anima cô gái sống trong tâm trí nam giới | SPIDERUM | Tú Anh | Tâm Lý Học
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Anima - Sự nữ tính trong tâm trí nam giới Được viết bởi: Tú Anh Link bài viết: https://b.link/youtube-Anima-Su-nu-tinh-trong-tam-tri-nam-gioi
12:50
March 23, 2021
Những LỖI NGỤY BIỆN ai cũng mắc phải | SPIDERUM | Hachane | Kỹ Năng Tư Duy
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Fallacy - Ngụy biện (Phần II) Được viết bởi: Hachane Link bài viết: https://b.link/youtube-Fallacy-Nguy-bien-Phan-II-3u9
15:20
March 23, 2021
NGUYỄN TRÃI Ở ĐÂU trong Bình Ngô Đại Chiến? | SPIDERUM| Sử Talk | Lịch Sử văn hóa
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Nguyễn Trãi ở đâu trong Bình Ngô Đại Chiến? Bài viết của: Sử talk Link bài viết: b.link/Nguyen-Trai-Binh-Ngo
07:10
March 23, 2021
ĐINH BỘ LĨNH - Vạn Thắng Vương | SPIDERUM | Dũng Phan | Lịch sử - Văn hóa
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: 5 VỊ TƯỚNG TÀI BA NHẤT LỊCH SỬ VIỆT NAM (P3) Được viết bởi: Dũng Phan Link bài viết: https://b.link/youtube-5-VI-TUONG-TAI-BA-NHAT-LICH-SU-VIET-NAM-P3
04:24
March 23, 2021
TÌNH TRƯỜNG CỦA MỘT THẰNG.. NHÁT GÁI | SPIDERUM | Limitless | Góc tâm sự
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Giờ nghĩ lại... Được viết bởi: Limitless Link bài viết: https://b.link/youtube-Gio-nghi-lai-xlv
16:47
March 23, 2021
LITHROMANTIC - Yêu hay không yêu nói một lời | SPIDERUM | AGoose | Chuyện tình yêu
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Lithromantic: Yêu hay không yêu nói một lời Được viết bởi: AGoose Link bài viết: https://b.link/youtube-Lithromantic-Yeu-hay-khong-yeu-noi-mot-loi-u13
06:46
March 16, 2021
Các loại THÀNH KIẾN về NHẬN THỨC (Phần 1) | SPIDERUM | SimpleMan | Kĩ năng tư duy
Chúng ta thường suy diễn mọi thứ dựa vào kiến thức và kinh nghiệm sẵn có của bản thân. Nhìn vậy mà không phải vậy, tưởng hiểu mà không phải hiểu và đúng sai khó phân định. Có những 25 loại thành kiến về nhận thức, và chúng ảnh hưởng lớn đến quá trình chúng ta ra tưu duy và ra quyết định. Tại bài viết này, tôi xin tổng hợp ra những loại thành kiến mà bản thân tâm đắc nhất. Hi vọng với chút kiến thức ít ỏi, có thể giúp người đọc có cái để nhâm nhi bên tách và phê. Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Các loại thành kiến về nhận thức (Phần 1) Được viết bởi: SimpleMan Link bài viết: https://b.link/youtube-Cac-loai-thanh-kien-ve-nhan-thuc-Phan-1-b70
06:57
March 16, 2021
HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG: Bất diệt với non sông | SPIDERUM| Dũng Phan | Lịch Sử văn hóa
Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn là một thiên tài quân sự, một tấm gương chiếu soi cả sử xanh, một con người bất diệt với non sông dân tộc. Ông bất tử trong lòng người dân, không chỉ bởi sự vĩ đại của một con người kiệt xuất văn võ song toàn, mà còn cả một tấm lòng yêu dân vô cùng. Ông là Đức Thánh Trần của dân tộc Việt Nam. Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum​ ______________ Bài viết: 5 VỊ TƯỚNG TÀI BA NHẤT LỊCH SỬ VIỆT NAM (P2) Được viết bởi: Dũng Phan Link bài viết: b.link/youtbe-5-VI-TUONG-TAI-BA-NHAT-LICH-SU-VIET-NAM-P2
07:11
March 16, 2021
MẸ và TIỀN MÃN KINH | SPIDERUM | Gấu SP | Góc tâm sự
Mẹ dành nhiều thời gian trong ngày để search về hiện tượng tiền mãn kinh, về các phòng khám tốt, về các loại thuốc bổ trợ cho nữ giới. Mẹ gọi điện cho bà hỏi về kinh nghiệm của bà ngày xưa, đôi khi cuộc gọi chỉ để khẳng định chắc chắn là bà phải đến 55 tuổi mới mãn kinh thực sự. Lúc ấy tôi thấy mẹ thật kì lạ, cứ băn khoăn như một cô gái chưa có kinh nghiệm về cuộc đời. Mẹ lúc ấy thật chẳng giống người phụ nữ đã có chồng và hai con chút nào :). Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Mẹ và tiền mãn kinh Được viết bởi: Gấu SP Link bài viết: https://b.link/youtube-Me-va-tien-man-kinh-4ob
07:43
March 16, 2021
QUYỀN LỰC KHÁN GIẢ hay là TA XẤU TÍNH? | SPIDERUM | Surphi28 | GÓC DRAMA
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: 1001 drama: Thực thi quyền lực của khán giả hay đơn giản là Chúng ta ngày càng xấu tính? Được viết bởi: Surphi28 Link bài viết: b.link/youtube-1001-drama-Thuc-thi-quyen-luc-cua-khan-gia-hay-don-gian-la-Chung-ta-ngay-cang-xau-tinh-xep
06:30
March 9, 2021
DEEP WORK để làm việc hiệu quả | SPIDERUM | Trà Kha | Kỹ năng tư duy
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Deep Work: Kỳ cùng chuyên tâm Được viết bởi: Trà Kha Link bài viết: https://b.link/youtube-Deep-Work-Ky-cung-chuyen-tam-v69
20:35
March 9, 2021
LÊ LỢI từng là QUAN nhà MINH? | SPIDERUM | Sử Talk | Lịch sử - Văn hóa
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Thực hư chuyện Lê Lợi từng làm quan cho nhà Minh Được viết bởi: Sử Talk Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Thuc-hu-chuyen-Le-Loi-tung-lam-quan-cho-nha-Minh-x5t
07:37
March 9, 2021
TẠ QUANG BỬU: Một đời cống hiến | SPIDERUM | AGoose | Lịch Sử Văn Hóa
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi:  ttp://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Giáo sư Tạ Quang Bửu - “Điều cốt yếu không phải sống là gì, mà là làm gì trong lúc sống" Được viết bởi: AGoose Link bài viết: https://b.link/youtube-Giao-su-Ta-Quang-Buu-Dieu-cot-yeu-khong-phai-song-la-gi-ma-la-lam-gi-trong-luc-song-xaa
08:35
March 9, 2021
MARKETING HOÁ: GIẢ TẠO để TÍCH CỰC hơn? (P1) | SPIDERUM | Surphi10 | Góc Drama
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Cấm kỵ bất hạnh, Vật tổ tích cực, & Con người Marketing hoá Được viết bởi: Surphi10 Link bài viết: https://b.link/youtube-Cam-ky-bat-hanh-Vat-to-tich-cuc-and-Con-nguoi-Marketing-hoa-ww5
22:44
March 2, 2021
Mình đã "CHỈNH KHUNG NHẬN THỨC" như thế nào? | SPIDERUM | Đông Hạ | Tâm lý học
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Mình đã áp dụng khái niệm "Chỉnh khung nhận thức" trong tâm lí học như thế nào? Được viết bởi: Đông Hạ Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Minh-da-ap-dung-khai-niem-Chinh-khung-nhan-thuc-Reframing-trong-tam-li-hoc-nhu-the-nao-n7m
12:36
March 2, 2021
Cuộc chiến tranh đã định hình lại một thế hệ người Mỹ | SPIDERUM | NGA LEVI | Lịch sử văn hóa
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Bài viết: Việt Nam: cuộc chiến tranh đã định hình lại một thế hệ người Mỹ Được viết bởi: Nga Levi Link bài viết: https://b.link/youtube-Viet-Nam-cuoc-chien-tranh-da-dinh-hinh-lai-mot-the-he-nguoi-My
10:32
March 2, 2021
Làm THỰC TẬP SINH có khó lắm không? | SPIDERUM | Lawrence Pham | Phát triển bản thân
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Bài viết: Dear Interns Được viết bởi: Lawrence Pham Link bài viết: https://b.link/youtube-dear-intern
15:43
March 2, 2021
Sức mạnh của LỜI KHEN | SPIDERUM | Limitless | Phát triển bản thân
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Sức mạnh của Lời Khen Được viết bởi: Limitless Link bài viết: https://b.link/youtube-Suc-manh-cua-Loi-Khen-v7n
07:26
February 23, 2021
Suy nghĩ PHỨC TẠP để sống ĐƠN GIẢN hơn? | SPIDERUM | Huskywannafly | Kỹ năng tư duy
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Suy Nghĩ Đơn Giản Không Giúp Cuộc Sống Của Bạn Đơn Giản Được viết bởi: Huskywannafly Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Suy-nghi-don-gian-khong-giup-cuoc-song-cua-ban-don-gian-8w0
19:04
February 23, 2021
THÚ CƯNG giúp bạn xoa dịu nỗi đau như thế nào? | SPIDERUM | Anh Thư | Tâm Lý Học
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Fluffy therapy - Xoa dịu nỗi đau từ những sinh vật “bông gòn” Được viết bởi: Anh Thư (https://m.facebook.com/anhthu.vu.7564/) Link bài viết: https://b.link/youtube-xoa-diu-noi-dau-tu-nhung-sinh-vat-bong-gon
09:25
February 23, 2021
Chuyện của một GAMER | SPIDERUM | Hải Stark | Góc kể chuyện
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spideru ______________ Bài viết: Chuyện của một gamer Được viết bởi: Hải Stark Link bài viết: https://b.link/youtube-chuyen-cua-mot-gamer
10:03
February 23, 2021
Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP: Tầm vóc quân sự thiên tài | SPIDERUM | Dũng Phan | Lịch Sử văn hóa
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: 5 VỊ TƯỚNG TÀI BA NHẤT LỊCH SỬ VIỆT NAM (P1) Được viết bởi: Dũng Phan Link bài viết: https://b.link/youtube-5-vi-tuong-tai-ba-nhat-lich-su-viet-nam
07:30
February 23, 2021
Đừng tiếc nuối mãi TUỔI TRẺ | SPIDERUM | Endless | Góc Tâm Sự
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Tuổi trẻ rồi sẽ qua, tuổi già rồi sẽ đến Được viết bởi: Endless Link bài viết: https://b.link/youtube-Tuoi-tre-roi-se-qua-tuoi-gia-roi-se-den
05:33
February 23, 2021
TÌNH YÊU thời nay thật là NHẠT NHẼO | SPIDERUM | Howdreamerfalls | Chuyện tình yêu
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Tình yêu thời nay thật nhạt nhẽo: "Hôm nay mình đi đâu, làm gì bây giờ nhỉ?" Được viết bởi: Howdreamerfalls Link bài viết: https://b.link/youtube-tinh-yeu-thoi-nay-that-nhat-nheo
11:52
February 17, 2021
Con gái à, hãy tập “YÊU” bản thân hơn | SPIDERUM | .Ngưn. | Giáo dục giới tính
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Này cô gái, thẩm du cũng là một cách yêu thương chính mình Được viết bởi: .Ngưn. Link bài viết: https://b.link/youtube-Nay-co-gai-tham-du-cung-la-mot-cach-yeu-thuong-chinh-minh-x3h
11:04
February 17, 2021
8x-9x sẽ bị ĐÈ BẸP nếu KHÔNG THAY ĐỔI! | SPIDERUM | Vũ Minh Trà | Phát triển bản thân
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: 8x-9x sẽ bị chết bẹp nếu không thay đổi Được viết bởi: Vũ Minh Trà Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/8x-9x-se-bi-chet-bep-neu-khong-thay-doi-p10
04:21
February 17, 2021
Elon Musk - Bậc thầy tư duy độc lập | SPIDERUM | Pandita | Kỹ năng tư duy
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Elon Musk - Bậc thầy tư duy độc lập Được viết bởi: Pandita Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/ELON-MUSK-BAC-THAY-TU-DUY-DOC-LAP-wun
10:28
February 17, 2021
STOICISM - CHỦ NGHĨA KHẮC KỶ (P1) | SPIDERUM | Andy Luong | Tâm lý học
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Bài viết: Stoicism - Triết học khắc kỷ hay triết học của bản lĩnh và bình thản trong tâm hồn (P1) Được viết bởi: Andy Luong Link bài viết: https://b.link/youtube-Stoicism-Triet-hoc-khac-ky-hay-triet-hoc-cua-ban-linh-va-binh-than-trong-tam-hon-P1-6n9
07:43
February 17, 2021
Làm sao để GIÀU (Phần 2) | SPIDERUM | HUSKYWANNAFLY | Cách Làm Giàu
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Làm Sao Để Giàu? Được viết bởi: Huskywannafly Link bài viết: http://b.link/youtube-lam-sao-de-giau
14:20
February 11, 2021
SỨC MẠNH QUÂN SỰ của dân tộc là thứ duy nhất đáng TỰ HÀO? | SPIDERUM | WiKiWi | Lịch sử - văn hoá
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Nhìn lại lịch sử nghìn năm dựng nước giữ nước: Chúng ta có nên quá tự hào về sức mạnh quân sự của dân tộc? Được viết bởi: WiKiWi Link bài viết: https://b.link/youtube-Nhin-lai-lich-su-nghin-nam-dung-nuoc-giu-nuoc-chung-ta-co-nen-qua-tu-hao-ve-suc-manh-quan-su-cua-dan-toc-aj7
12:25
February 11, 2021
Những BINH KHÍ THAY ĐỔI CHIẾN TRANH (Phần 2) | SPIDERUM | GordonFreeman | Lịch sử văn hóa
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: NHỮNG VŨ KHÍ LÀM THAY ĐỔI CHIẾN TRANH (P2) Được viết bởi:  GordonFreeman Link bài viết: https://b.link/youtube-NHUNG-VU-KHI-LAM-THAY-DOI-CHIEN-TRANH-P2-4cs
11:47
February 11, 2021
Làm sao để chống lại NGỤY KHOA HỌC? | SPIDERUM | Huskywannafly | Kĩ năng tư duy
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: ______________ Bài viết: Làm sao để chống lại ngụy khoa học? Được viết bởi: Huskywannafly Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Lam-sao-de-chong-lai-nguy-khoa-hoc-67a
12:37
February 11, 2021
4 CÂU HỎI CHO TÂN SINH VIÊN | SPIDERUM | Huskywannafly | Chuyện hướng nghiệp
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Những Kì Vọng Lớn Lao và Bốn Câu Hỏi Dành Cho Tân Sinh Viên Được viết bởi: Huskywannafly Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Nhung-Ki-Vong-Lon-Lao-va-Bon-Cau-Hoi-Danh-Cho-Tan-Sinh-Vien-bbj
13:57
February 11, 2021
Fordlandia: THIÊN ĐƯỜNG HẠ GIỚI của Henry Ford | SPIDERUM | Truê | Lịch sử - Văn hóa
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Lost cities #10: Fordlandia - Thiên Đường Hạ Giới Của Ông Trùm Tư Bản Henry Ford Được viết bởi: Truê Link bài viết: http://trueham.spiderum.com/bai-dang/Lost-cities-10-Fordlandia-Thien-Duong-Ha-Gioi-Cua-Ong-Trum-Tu-Ban-Henry-Ford-4un
14:54
February 11, 2021
TƯ DUY PHẢN BIỆN nâng cao sức khoẻ tinh thần | SPIDERUM | Limitless | Kỹ năng tư duy
Mua sách "Người Trong Muôn Nghề: Ngành Kinh Tế có gì?" tại đây: https://book.spiderum.vn/ntmn-kinhte Bài viết: Xây dựng sức khỏe tinh thần từ sớm nhờ Tư Duy Phản Biện Được viết bởi:  Limitless Link bài viết: https://b.link/youtube-Xay-dung-suc-khoe-tinh-than-tu-som-nho-Tu-Duy-Phan-Bien
12:12
February 2, 2021
TẠI SAO PHẢI làm việc 70 TIẾNG/tuần? | SPIDERUM | Huskywannafly | Chuyện hướng nghiệp
Mua sách "Người Trong Muôn Nghề: Ngành Kinh Tế có gì?" tại đây: https://book.spiderum.vn/ntmn-kinhte Bài viết: Nếu Đã Thành Công, Sao Bạn Vẫn Phải Làm Việc 70 Tiếng/tuần? Được viết bởi: Huskywannafly Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Neu-da-thanh-cong-sao-ban-van-phai-lam-viec-70-tiengtuan-le8
09:47
February 2, 2021
Học cách HỌC LẠI TỪ ĐẦU | SPIDERUM | Gerard Do | Phát triển bản thân
Mua sách "Người Trong Muôn Nghề: Ngành Kinh Tế có gì?" tại đây: https://book.spiderum.vn/ntmn-kinhte Bài viết: Học cách học lại từ đầu - Paul Graham Được dịch bởi: Gerard Do Link bài dịch: https://b.link/youtube-Hoc-cach-hoc-lai-tu-dau-Paul-Graham-pvn Link bài viết gốc: http://www.paulgraham.com/lesson.html
22:48
February 2, 2021
Trịnh Thị Ngọ: Giọng nói MA LỰC ám ảnh lính Mỹ | SPIDERUM | Nga Levi | Lịch sử - Văn hóa
Mua sách "Người Trong Muôn Nghề: Ngành Kinh Tế có gì?" tại đây: https://book.spiderum.vn/ntmn-kinhte Bài viết: "Hanoi Hannah": Nữ phát thanh viên ngọt ngào đầy ám ảnh với hàng ngàn lính Mỹ Được viết bởi: Nga Levi Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/andquotHanoi-Hannahandquot-Nu-phat-thanh-vien-ngot-ngao-day-am-anh-voi-hang-ngan-linh-My-54r
08:22
February 2, 2021
GỬI NHỮNG CÔ CON GÁI 18 TUỔI.. | SPIDERUM | HEX | Góc tâm sự
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Nếu con gái tôi 18 tuổi Được viết bởi: Hex Link bài viết: https://b.link/youtube-Neu-con-gai-toi-18-tuoi-fuz
05:38
January 26, 2021
Về việc viết một cách tự nguyện | SPIDERUM | HEX | Phát triển bản thân
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Viết một cách “tự nguyện”? | SPIDERUM | Hex | Phát triển bản thân ______________ Bài viết :Về việc viết một cách tự nguyện. Được viết bởi: HEX Link bài viết: http://b.link/youtube-ve-viec-viet-mot-cach-tu-nguyen
11:34
January 26, 2021
Từ thiện "LÊN ĐỒNG": Bi kịch của xã hội PHILISTINE | SPIDERUM | Tornad | Kinh tế - Xã hội
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Từ thiện lên đồng: Bi kịch của một xã hội Philistine Được viết bởi: Tornad Link bài viết: https://b.link/youtube-Tu-thien-len-dong-Bi-bich-cua-mot-xa-hoi-Philistine-v0n
11:17
January 26, 2021
THIÊN KIẾN SO SÁNH: Sao ta mắc sai lầm? | SPIDERUM | SimpleMan | Tâm lý học
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Thiên kiến so sánh: Sao ta cứ mắc sai lầm khi đưa ra các quyết định trong cuộc sống? Được viết bởi: SimpleMan  Link bài viết: https://b.link/youtube-thien-kien-so-sanh
10:07
January 26, 2021
Chiến Tranh Napoleon: Nhím và Cáo | SPIDERUM | Huskywannafly | Lịch sử văn hoá
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________  Bài viết: Chiến Tranh Napoleon - Nhím và Cáo Được viết bởi: Huskywannafly Link bài viết: https://b.link/youtube-Chien-Tranh-Napoleon-Nhim-va-Cao
38:53
January 26, 2021
Khi "ƯỚC MƠ" đối mặt với "THỰC TẾ" | SPIDERUM | Sơ Nguyên | Chuyện trò - Tâm sự
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Sông dài cá lặn biệt tăm Được viết bởi: Sơ Nguyên Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Song-dai-ca-lan-biet-tam-hqq
20:51
January 19, 2021
Mô hình đầu tư sinh lời 360 TRIỆU/NĂM mỗi năm | SPIDERUM | Jenny Nguyễn | Cách làm giàu
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Bài viết: Chia sẻ mô hình tôi đang đầu tư - Lợi nhuận lên đến 360 triệu mỗi năm Được viết bởi: Jenny Nguyễn Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Chia-se-mo-hinh-toi-dang-dau-tu-Loi-nhuan-len-den-360-trieu-moi-nam-wgu
06:09
January 19, 2021
THIÊN TÀI thì hiếm, nhưng CAN ĐẢM còn hiếm hơn | SPIDERUM | Huskywannafly| Kỹ Năng Tư Duy
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Tư Duy Sáng Suốt Thì Hiếm, Nhưng Lòng Can Đảm Thì Còn Hiếm Hơn Thiên Tài Được viết bởi: Huskywannafly Link bài viết: http://huskywannafly.spiderum.com/bai-dang/Tu-Duy-Sang-Suot-Thi-Hiem-Nhung-Long-Can-Dam-Thi-Con-Hiem-Hon-Thien-Tai-kw5
15:40
January 19, 2021
[DỊCH] Hồn ma của Karl Marx - Ronan de Calan | SPIDERUM | Chanhndh | Góc kể chuyện
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Bài viết:[DỊCH] Hồn ma của Karl Marx - Ronan de Calan Được viết bởi: Chanhndh Link bài viết: http://quanhcxc.spiderum.com/bai-dang/DICH-Hon-ma-cua-Karl-Marx-Ronan-de-Calan-9nu
20:49
January 19, 2021
MỐI TÌNH ĐẦU | SPIDERUM | SÁCH MÙI MẸ | Góc Tâm Sự
Link mua sách Mùi Mẹ: http://b.link/mui-me-Youtube  Ghé Cửa Tiệm Spiderum ngay để rinh những chiếc áo đặc biệt: http://b.link/cua-tiem-spiderum-youtube  Mã khuyến mãi: SPIDERUM-SHOP Giảm 20,000 ₫ cho nhóm sản phẩm Cửa tiệm Spiderum từng sản phẩm trong đơn hàng (khi mua 1 sản phẩm trở lên) Bài viết: Mối tình đầu Được trích trong: Sách Mùi Mẹ
06:03
January 19, 2021
Có 2 TỶ, thì nên MUA NHÀ hay THUÊ NHÀ? | SPIDERUM | Vũ Minh Trà | Cách Làm Giàu
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Mua nhà hay thuê nhà Được viết bởi: Vũ Minh Trà Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Mua-nha-hay-thue-nha-ozs
09:07
January 12, 2021
Có những ngày chỉ muốn đi về nhà | SPIDERUM | Sweetie Cherish | Góc Tâm Sự
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Có những ngày chỉ muốn trở về quê Được viết bởi: Sweetie Cherish Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Co-nhung-ngay-chi-muon-tro-ve-que-ptr
11:02
January 12, 2021
SỐNG NHƯ NGÀY MAI BẠN VẪN... CÒN SỐNG | SPIDERUM | HEX | Chuyện trò - Tâm sự
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________  Bài viết: HÃY SỐNG NHƯ NGÀY MAI BẠN VẪN... CÒN SỐNG (có hiển nhiên quá không?) Được viết bởi: HEX Link bài viết: http://hexpion.spiderum.com/bai-dang/HAY-SONG-NHU-NGAY-MAI-BAN-VAN-CON-SONG-co-hien-nhien-qua-khong-wbi
09:24
January 12, 2021
Số phận viên tướng ''lươn lẹo'' nhất Trung Hoa | SPIDERUM | Nghiên Cứu Lịch Sử | Lịch sử - văn hóa
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________  Bài viết: Thịnh Thế Tài và số phận viên tướng ''lươn lẹo'' nhất Trung Hoa hiện đại. Được viết bởi: Nghiên Cứu Lịch Sử Link bài viết: http://nghiencuulichsu.spiderum.com/bai-dang/Thinh-The-Tai-va-so-phan-vien-tuong-luon-leo-nhat-Trung-Hoa-hien-dai-noh
10:59
January 12, 2021
LINH HỒN của bạn BAO NHIÊU TUỔI? | SPIDERUM | Ji Eunn | Kiến thức cuộc sống
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________  Bài viết: Linh hồn bạn bao nhiêu tuổi — How old is your soul? Được viết bởi: Ji Eunn Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Linh-hon-ban-bao-nhieu-tuoi-How-old-is-your-soul-v4w
05:24
January 12, 2021
Làm sao để GIÀU (Phần 1) | SPIDERUM | HUSKYWANNAFLY | Cách Làm Giàu
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Làm Sao Để Giàu? Được viết bởi: Huskywannafly Link bài viết: http://b.link/youtube-lam-sao-de-giau
13:30
January 4, 2021
Đại tướng LÊ TRỌNG TẤN đánh trận GIỎI NHẤT LỊCH SỬ | SPIDERUM | VIET ANH TRAN | Lịch Sử Văn Hóa
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Đại tướng Lê Trọng Tấn: Ba lần "cãi" chỉ huy và danh xưng vị tướng đánh trận giỏi nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam Được viết bởi: VietAnhTran Link bài viết: http://b.link/dai-tuong-le-trong-tan
10:08
January 4, 2021
Những BINH KHÍ đã THAY ĐỔI CHIẾN TRANH (P1) | SPIDERUM | GordonFreeman | Lịch sử văn hóa
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi:  http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: NHỮNG VŨ KHÍ LÀM THAY ĐỔI CHIẾN TRANH (P.1) Được viết bởi: GordonFreeman Link bài viết: http://b.link/youtube-NHUNG-VU-KHI-LAM-THAY-DOI-CHIEN-TRANH-P1-41k
13:17
January 4, 2021
CÔ GÁI MẶT TRĂNG và CHÀNG TRAI MẶT TRỜI | SPIDERUM | Nga Levi | Chuyện tình yêu
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi:  http://b.link/youtube-shop-spiderum  ______________  Bài viết: Khi cô gái mặt trăng tìm thấy chàng trai mặt trời (hay giải pháp thông minh cho tình yêu thời hiện đại) Được dịch bởi: Nga Levi Link bài dịch: http://b.link/youtube-Khi-co-gai-mat-trang-tim-thay-chang-trai-mat-troi-hay-giai-phap-thong-minh-cho-tinh-yeu-thoi-hien-dai-4u0  Link bài viết gốc: https://www.nytimes.com/2016/12/23/style/modern-love-dating-sleep-disorder.html?_r=1
10:41
January 4, 2021
2020 - năm BI KỊCH của THẾ KỶ 21| SPIDERUM | Dũng Phan | Kinh tế - Xã hội
Bài viết: NĂM 2020, NĂM BI KỊCH CỦA THẾ KỶ 21 Được viết bởi: Dũng Phan Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/NAM-2020-NAM-BI-KICH-CUA-THE-KY-21-wpb
12:29
December 31, 2020
Các KỸ NĂNG CHUYỂN ĐỔI không nên bỏ qua | SPIDERUM | Lavender Nguyen | Phát triển bản thân
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Bài viết: Hiểu về Transferable Skills – các kỹ năng có thể chuyển đổi cần thiết cho học tập, công việc, cuộc sống Được viết bởi: Lavender Nguyen Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Hieu-ve-Transferable-Skills-cac-ky-nang-co-the-chuyen-doi-can-thiet-cho-hoc-tap-cong-viec-cuoc-song-aek
10:50
December 28, 2020
Khi BẠO LỰC trở thành LẼ PHẢI! | SPIDERUM | Tornad | Kỹ năng tư duy
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Bài viết: Nhân danh công lí, hãy tôn sùng bạo lực và tôn vinh thảo khấu Được viết bởi: Tornad Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Nhan-danh-cong-li-hay-ton-sung-bao-luc-va-ton-vinh-thao-khau-we8
12:55
December 28, 2020
Tại sao ngày lễ giáng sinh được tổ chức vào 25-12?? | SPIDERUM | NamNguyenFB | Lịch sử văn hóa
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Bài viết: Ý NGHĨA CỦA LỄ GIÁNG SINH Được viết bởi: NamNguyenFB Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Y-NGHIA-CUA-LE-GIANG-SINH-4qu
09:02
December 28, 2020
10 KỸ THUẬT GIAO TIẾP học từ FBI | SPIDERUM | Ngô Quang Đạo | Kỹ năng tư duy
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Bài viết: Theo chuyên gia hành vi của FBI, 10 kỹ thuật sẽ giúp bạn có được sự tin tưởng trong giao tiếp với bất cứ ai Được viết bởi: Ngô Quang Đạo Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Theo-chuyen-gia-hanh-vi-cua-FBI-10-ky-thuat-se-giup-ban-co-duoc-su-tin-tuong-trong-giao-tiep-voi-bat-cu-ai-uuw
09:15
December 28, 2020
Giải NOBEL duy nhất của Việt Nam bị từ chối | SPIDERUM | Viet Anh Tran | Lịch Sử Văn Hóa
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Bài viết: Lê Đức Thọ - Henry Kissinger: Những cuộc đàm phán bí mật và giải Nobel bị từ chối Được viết bởi: Viet Anh Tran Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Le-Duc-Tho-Henry-Kissinger-Nhung-cuoc-dam-phan-bi-mat-va-giai-Nobel-bi-tu-choi-4sd
08:54
December 28, 2020
Hậu quả của việc NUÔNG CHIỀU BẢN THÂN | SPIDERUM | Vananh | Kỹ năng tư duy
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Bài viết: Hiệu ứng "Thôi Kệ Đi" khiến ý chí của bạn suy giảm như thế nào? Được viết bởi: Vananh Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Hieu-ung-Thoi-Ke-Di-khien-y-chi-cua-ban-suy-giam-nhu-the-nao-5ng
05:09
December 22, 2020
Hưu chiến Lễ Giáng Sinh: Chút ấm lòng thời chiến | SPIDERUM | Hùng Lý | Lịch sử văn hoá
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Bài viết: Hưu chiến Lễ Giáng Sinh: Chút ấm lòng thời chiến Được viết bởi: Hùng Lý Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Huu-chien-Le-Giang-Sinh-Chut-am-long-thoi-chien-duc
08:00
December 22, 2020
Người duy nhất nói thật chính là kẻ nói dối!? | SPIDERUM | NGUYỄN BẢO TRUNG | Góc kể chuyện
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Bài viết: Người duy nhất nói thật chính là kẻ nói dối!? Được viết bởi: Nguyễn Bảo Trung Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Nguoi-duy-nhat-noi-that-chinh-la-ke-noi-doi-vqx
08:14
December 22, 2020
Làm thế nào để tình dục an toàn hơn | SPIDERUM | Hoàng Thị Thanh Thư | Giáo dục giới tính
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Bài viết: TÌNH DỤC AN TOÀN - PHẦN 2 Được viết bởi: Hoàng Thị Thanh Thư Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/TINH-DUC-AN-TOAN-PHAN-2-val
07:06
December 22, 2020
Ổn định không phải là làm mãi ở một nơi, mà đi đâu cũng làm được!| SPIDERUM|Ntech | Góc Hướng Nghiệp
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/ao-spiderum-xmas-2020-YOUTUBE Bài viết: Ổn định không phải là làm mãi ở một nơi, mà đi đâu cũng làm được! Được viết bởi: Ntech Link bài viết: http://b.link/bx8xk
06:13
December 15, 2020
Những bệnh tình dục thường gặp | SPIDERUM | Hoàng Thị Thanh Thư | Giáo dục giới tính
Ghé Shop để mua áo giáng sinh nào các bạn ơiiiiiiii http://b.link/ao-spiderum-xmas-2020-YOUTUBE Bài viết:TÌNH DỤC AN TOÀN - PHẦN 1 Được viết bởi: Hoàng Thị Thanh Thư  Link bài viết:http://b.link/youtube-tinh-duc-an-toan-phan-1
12:52
December 15, 2020
Thí nghiệm Marshmallow và điều gì đảm bảo sự thành công trong tương lai| SPIDERUM| Truê | Tâm Lý Học
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/ao-spiderum-xmas-2020-YOUTUBE Bài viết: Thí nghiệm Marshmallow Stanford và điều gì đảm bảo sự thành công trong tương lai Được viết bởi: Truê Link bài viết: http://b.link/youtube-Thi-nghiem-Marshmallow-Stanford-va-dieu-gi-dam-bao-su-thanh-cong-trong-tuong-lai-3il
04:36
December 15, 2020
Đàn ông là gì?? | SPIDERUM | Andy Luong | Góc Kể Chuyện
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Bài viết:Đàn ông là gì? Hay vài thay đổi trong suy nghĩ từ khi còn là một cậu nhóc đến giờ Được viết bởi: Andy Luong Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Dan-ong-la-gi-Hay-vai-thay-doi-trong-suy-nghi-tu-khi-con-la-mot-cau-nhoc-den-gio-r3d
08:30
December 8, 2020
Những điều cần lưu ý dành cho NGƯỜI LÀM SÁNG TẠO (Phần 2) | SPIDERUM | Hùng Vũ | Phát triển bản thân
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Trên đời chẳng có việc nào là dễ, và việc sáng tạo cũng vậy. Những khó khăn của nghề sáng tạo thì nhiều chẳng kém ai, nhưng đa số đều không bao giờ được người trong cuộc nhắc đến. Phần vì họ biết rằng hầu hết chẳng có ai muốn quan tâm. Phần vì đôi khi ngay cả chính bản thân họ cũng không nhận thức rõ ràng được chúng.
09:33
December 8, 2020
Những điều cần lưu ý dành cho NGƯỜI LÀM SÁNG TẠO (Phần 1) | SPIDERUM | Hùng Vũ | Phát triển bản thân
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Trên đời chẳng có việc nào là dễ, và việc sáng tạo cũng vậy. Những khó khăn của nghề sáng tạo thì nhiều chẳng kém ai, nhưng đa số đều không bao giờ được người trong cuộc nhắc đến. Phần vì họ biết rằng hầu hết chẳng có ai muốn quan tâm. Phần vì đôi khi ngay cả chính bản thân họ cũng không nhận thức rõ ràng được chúng.
10:27
December 8, 2020
Tại sao những điều tốt đẹp trên đời lại luôn trái ngược? | SPIDERUM | Truê | Tâm Lý Học
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Bài viết: Tại sao những điều tốt đẹp trên đời lại luôn trái ngược? Được dịch bởi: Truê Link bài viết: http://trueham.spiderum.com/bai-dang/Tai-sao-nhung-dieu-tot-dep-tren-doi-lai-luon-trai-nguoc-bkb
12:40
December 8, 2020
Bàn về KÝ ỨC | SPIDERUM | Andy Luong | Phát triển bản thân
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Bài viết: [Stoicism] - Dịch Seneca (49): Bàn về ký ức, về sự ngắn ngủi của cuộc đời! Tác Giả: Andy Luong Link bài viết: http://adreamer.spiderum.com/bai-dang/Stoicism-Dich-Seneca-49-Ban-ve-ky-uc-ve-su-ngan-ngui-cua-cuoc-doi-va-lai-ve-may-tro-bien-luan-vo-gia-tri-pn7
07:31
December 8, 2020
Điều cần học đầu tiên: đó là cách tự học (PHẦN 2) | SPIDERUM | Bảo Hoàng | Phát Triển Bản Thân
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Bài viết: Điều cần học đầu tiên: đó là cách tự học Được viết bởi: Bảo Hoàng Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Dieu-can-hoc-dau-tien-do-la-cach-tu-hoc-pri
06:35
December 8, 2020
Điều cần học đầu tiên: đó là cách tự học (PHẦN 1) | SPIDERUM | Bảo Hoàng | Phát Triển Bản Thân
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Bài viết: Điều cần học đầu tiên: đó là cách tự học Được viết bởi: Bảo Hoàng Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Dieu-can-hoc-dau-tien-do-la-cach-tu-hoc-pri
10:51
December 8, 2020
Tầm quan trọng của ấn tượng đầu tiên | SPIDERUM | Limitless | Phát triển bản thân
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Việt Nam ta có câu: “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Phương Tây có câu: “Đừng đánh giá một quyển sách qua trang bìa”. Ý nghĩa của 2 câu này ra sao, có lẽ tôi không cần giải thích. Tuy nhiên, sự đúng đắn của nó cần được cân nhắc kỹ lưỡng.
08:45
December 1, 2020
Bạn đã hiểu đúng về No Nut November?? | SPIDERUM | AGoose | Giáo dục giới tính
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Đây là những chia sẻ điển hình từ nhiều người tham gia thử thách “No nut November”, hay còn được biết đến ở Việt Nam với cái tên tháng 11 “chay tịnh”.
07:27
December 1, 2020
Những kinh nghiệm cho người mới đi làm | SPIDERUM | Khánh Nguyễn | Góc Hướng Nghiệp
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum Mãi sau khi đi làm một thời gian dài, tôi mới nhận ra, những thứ cần thiết nhất, quan trọng nhất, lại không hề được dạy ở trường học. Dưới đây là 4 điều mà bạn không thể bỏ qua, nếu muốn có một khởi đầu sự nghiệp thực sự như ý.
05:45
December 1, 2020
Luận về việc tốt, việc xấu và nhân quả | SPIDERUM | Andy Lương | Phát triển bản thân
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum Chúng ta ai cũng được học 1 loạt những câu thành ngữ tục ngữ về thiện giả ác báo, về quy luật nhân quả của cuộc đời. Nhưng cuộc sống ngoài kia đâu có như thế. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao nhiều người lương thiện vẫn gặp tai ương, mà nhiều kẻ thủ ác thì vẫn ung dung sống cuộc đời hưởng thụ. Và nếu quy luật nhân quả không đúng, phải chăng chúng ta cũng chẳng cần làm việc tốt, vì cuối cùng thì chắc gì chúng ta đã gặt được quả ngọt trong đời?
05:13
November 24, 2020
U30 ĐI XEM MẮT! | SPIDERUM | Quynh Nguyen | Chuyện tình yêu
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum Bài viết: U30 đi xem mắt! Được viết bởi: Quynh Nguyen Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/U30-di-xem-mat-qs3
07:21
November 24, 2020
Tại sao Entropy trở thành vấn đề trong cuộc sống của chúng ta? | SPIDERUM| Ntech | Tâm lý học
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum Hôm trước, tình cờ xem được đoạn video review TENET của phê phim, nghe tới khái niệm entropy. Hôm sau, một anh đồng nghiệp share một bài viết cũng về entropy khi gặp một vài vấn đề trong dự án.
11:56
November 24, 2020
DOPAMINE, SMARTPHONES VÀ MỘT TRẬN CHIẾN CHO THỜI GIAN | SPIDERUM | Leaves | Kinh Tế Xã Hội
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum Bài viết: DOPAMINE, SMARTPHONES VÀ MỘT TRẬN CHIẾN CHO THỜI GIAN [BÀI DỊCH] Được viết bởi: Leaves Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/DOPAMINE-SMARTPHONES-VA-MOT-TRAN-CHIEN-CHO-THOI-GIAN-BAI-DICH-ruf
10:45
November 24, 2020
CHỌN VỢ | SPIDERUM | Limitless | Chuyện tình yêu
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum DISCLAIMER: Bài viết chỉ dành cho những anh em đang có ý định lập gia đình. Một số lời khuyên trong đây có thể áp dụng để lựa đối tượng cho một mối quan hệ lâu dài, nhưng nếu chỉ xác định yêu để yêu, chưa muốn lấy thì có thể du di đi vài điều. Bài viết này sẽ có nhiều phần hơn bài Chọn Chồng trước của tôi, vì tôi là đàn ông nên có nhiều cái để chia sẻ hơn đứng từ vị trí đàn ông.
13:16
November 24, 2020
Kỹ nghệ làm tình có phải là thứ đáng để đọc? | SPIDERUM | DUONGAQ | Giáo dục giới tính
Kỹ nghệ làm tình là nói 1 cách hoa mĩ thôi, còn nói trắng ra là "làm thế nào cho bạn tình sướng". Và khi có những bài viết trúng chủ đề này, lập tức thiên hạ dậy sóng. Có 2 luồng sóng lớn là "Hay, hưởng ứng" và "đồi trụy, phản cảm, không nên đọc". Bài viết này mình xin mạn phép bàn về "nó có đáng để đọc không".
16:36
November 17, 2020
Bền bỉ là một đức tính có thể học được như thế nào? | SPIDERUM | Truê | Tâm Lý Học
Bài viết: Bền bỉ là một đức tính có thể học được như thế nào? Được dịch bởi: Truê Link bài dịch: http://b.link/YOUTUBE-Ben-bi-la-mot-duc-tinh-co-the-hoc-duoc-nhu-the-nao
13:55
November 17, 2020
Tôi lười biếng, chúng ta lười biếng, mọi người lười biếng | SPIDERUM | MisoRamen | Tâm Lý Học
Bài viết: Tôi lười biếng, chúng ta lười biếng, mọi người lười biếng. Được viết bởi:  MisoRamen  Link bài viết: http://b.link/youtube-Toi-luoi-bieng-chung-ta-luoi-bieng-moi-nguoi-luoi-bieng
04:27
November 17, 2020
Đi tù và những chuyện khác | SPIDERUM | Hạt Gạo Xinh Monet | Góc kể chuyện
Bài viết: Đi tù, và những chuyện khác Được viết bởi: Hạt Gạo Xinh Monet Link bài viết: http://b.link/YOUTUBE-di-tu-va-nhung-chuyen-khac
14:40
November 17, 2020
Bọn Nghệ Sỹ | SPIDERUM | TheMerc | Góc kể chuyện
Bài viết: Bọn nghệ sỹ Được viết bởi: TheMerc Link bài viết: http://b.link/YOUTUBE-Bon-nghe-sy-gme
19:40
November 17, 2020
Đôi dòng về chỉnh đốn bản thân | SPIDERUM | Andy Luong | Phát triển bản thân
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum ______________  Bài viết: [Stoicism] - Dịch Seneca (25): Đôi dòng về chỉnh đốn bản thân Được viết bởi: Andy Luong Link bài viết: http://b.link/YOUTUBE-Stoicism-Dich-Seneca-25-Doi-dong-ve-chinh-don-ban-than
03:38
November 9, 2020
Nghiệp Hình sự - Cho tôi nhiều mà lấy đi của tôi cũng không ít | SPIDERUM | Nguyễn Sáng | Góc tâm sự
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: Nghiệp Hình sự - Cho tôi nhiều mà lấy đi của tôi cũng không ít. Được viết bởi: Nguyễn Sáng Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Nghiep-Hinh-su-Cho-toi-nhieu-ma-lay-di-cua-toi-cung-khong-it-ezb?fbclid=IwAR0r2OTwdVbK91tONwnXDpPtxHKeCzwGtqoIZwMz4Hi5ZBXVheIgUhAUK0Q
08:26
November 9, 2020
Học lại đại học ở tuổi 27, tôi có quá điên rồ?? | SPIDERUM | Nguyễn Bảo Trung | Chuyện Hướng Nghiệp
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________ Bài viết: 27 tuổi, tôi có quá điên rồ khi học lại Bachelor tại nước ngoài? Được viết bởi: Nguyễn Bảo Trung Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/27-tuoi-toi-co-qua-dien-ro-khi-hoc-lai-Bachelor-tai-nuoc-ngoai-rx2
08:40
November 9, 2020
Dòng nhạc Lo-fi: Nghệ thuật từ sự không hoàn hảo | SPIDERUM | Miinnn | Kiến thức cuộc sống
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/youtube-shop-spiderum ______________  Bài viết: Một vài thứ mà mình vừa tìm hiểu được về nhạc Lo-fi (reup). Được viết bởi: Miinnn Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Mot-vai-thu-ma-minh-vua-tim-hieu-duoc-ve-nhac-Lo-fi-reup-9u6
07:39
November 9, 2020
Viết cho mấy người mới yêu - MƯA (Phần 2) | SPIDERUM | The Merc | Chuyện tình yêu
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum Viết cho mấy người mới yêu - MƯA(p2) | SPIDERUM | The Merc | Chuyện tình yêu Bài viết: Viết cho mấy người mới yêu Được viết bởi:  The Merc
10:29
November 9, 2020
Người vùng lũ muốn nói điều gì về chuyện lụt? | SPIDERUM | ThanhCj | Góc tâm sự
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum Được viết bởi: ThanhCj   Link bài viết: http://b.link/WEWE-Nguoi-vung-lu-muon-noi-dieu-gi-ve-chuyen-lut
11:13
November 3, 2020
Viết cho mấy người mới yêu (Phần 1) | SPIDERUM | THE MERC | Chuyện tình yêu
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum  Viết cho mấy người mới yêu - MƯA(p2) | SPIDERUM | The Merc | Chuyện tình yêu  Bài viết: Viết cho mấy người mới yêu Được viết bởi:  The Merc Link bài viết: http://b.link/WEWE-Viet-cho-may-nguoi-moi-yeu
10:06
November 3, 2020
Những điều căn bản cần biết về bệnh mù cảm xúc | SPIDERUM | Triskele Society | Tâm Lý Học
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum Bài viết: Những điều căn bản cần biết về bệnh mù cảm xúc Alexithymia Được viết bởi: Triskele Society Link bài viết: http://b.link/WEWE-Nhung-dieu-can-ban-can-biet-ve-benh-mu-cam-xuc
06:36
November 3, 2020
SAU CÁI CHẾT, chúng ta đi đâu? | SPIDERUM | Mystic Cat Lady | Kiến thức cuộc sống
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum Bài viết: Sau cái chết, chúng ta đi đâu? Được viết bởi: Mystic Cat Lady Link bài viết:http://b.link/WEWE-Sau-cai-chet-chung-ta-di-dau
09:49
November 3, 2020
VỤ ÁN MA TUÝ của trinh sát hình sự trẻ - Phần 2 | SPIDERUM | NGUYỄN SÁNG | Góc Kể Chuyện
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum  Bài viết: VỤ ÁN MA TUÝ của trinh sát hình sự trẻ - Phần 2: Phá án Được viết bởi: Nguyễn Sáng Link bài viết: http://b.link/WEWE-Vu-an-ma-tuy-dau-doi-cua-trinh-sat-hinh-su-tre-Phan-2
09:14
November 3, 2020
VỤ ÁN MA TUÝ của trinh sát hình sự trẻ - Phần 1 | SPIDERUM | NGUYỄN SÁNG | Góc Kể Chuyện
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum Bài viết: Vụ án ma tuý đầu đời của trinh sát hình sự trẻ - chuyện hậu trường. Phần 1 :" Nghi vấn" Được viết bởi: Nguyễn Sáng  Link bài viết: http://b.link/WEWE-vu-an-ma-tuy-dau-doi-cua-trinh-sat-hinh-su-tre-chuyen-hau-truong
09:46
October 26, 2020
Giải quyết vấn đề trong cuộc sống bằng "TƯ DUY LẬP TRÌNH" | SPIDERUM | Hùng Vũ | Kỹ năng tư duy
Podcast được tài trợ bởi Công ty cổ phần OWS Việt Nam: http://ows.vn/  Công ty cổ phần OWS Việt Nam là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ Là một doanh nghiệp trẻ được xây dựng nên bởi những con người trẻ trung năng động đã từng học tập làm việc tại các nước tiên tiến như Mỹ, Nhật, Bỉ, OWS hướng tới việc dẫn đầu Việt Nam và Đông Nam Á trong việc đem những khoa học công nghệ tiên tiến nhất vào ứng dụng trong cuộc sống.   Nếu mong muốn theo đuổi ngành lập trình, đừng bỏ qua cuốn sách hướng nghiệp ngành CNTT hot nhất năm 2020 của nhà Nhện: http://b.link/IT-NTMN-WEWE ______________ Bài viết: Tư duy lập trình phục vụ cuộc sống Được viết bởi: Hùng Vũ Link bài viết: http://b.link/WEWE-Tu-duy-lap-trinh-phuc-vu-cuoc-song-afo
16:38
October 26, 2020
Tại sao giới trẻ lại nghiện TINDER như vậy?? | SPIDERUM | Tú Anh | Chuyện tình yêu
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum Tại sao giới trẻ lại nghiện TINDER như vậy?? | SPIDERUM | Tú Anh | Chuyện tình yêu   Bài viết: Nghiện Tinder có thể Lào Cai?  Được viết bởi: Tú Anh  Link bài viết: http://b.link/WEWE-Nghien-Tinder-co-the-Lao-Cai-pus
08:09
October 26, 2020
NGƯỜI NÔ LỆ CỦA GIA ĐÌNH TÔI | SPIDERUM | NGA LEVI | Góc Kể Chuyện
Link mua sách "MÙI MẸ": http://b.link/mui-me-WEWE Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum Bài viết: Người nô lệ của gia đình tôi   Được viết bởi:  NGA LEVI   Link bài viết: http://b.link/WEWE-Nguoi-no-le-cua-gia-dinh-toi-62c
47:15
October 26, 2020
Hồ Quý Ly – ANH TÀI sinh nhầm thời hay TỘI NHÂN thiên cổ? | SPIDERUM | Hải Stark | Lịch sử - Văn hoá
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum Bài viết: Hồ Quý Ly – bậc anh tài sinh nhầm thời hay kẻ tội nhân thiên cổ?  Được viết bởi: Hải Stark  Link bài viết: http://b.link/WEWE-Ho-Quy-Ly-bac-anh-tai-sinh-nham-thoi-hay-ke-toi-nhan-thien-co-duh
41:42
October 20, 2020
[Stoicism]Hãy mạnh dạn từ bỏ những thứ không quan trọng | SPIDERUM | Andy Luong |Phát triển bản thân
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum Bài viết: [Stoicism] - Dịch Seneca (22): Hãy mạnh dạn từ bỏ những thứ không quan trọng, và tập trung vào những thứ có ý nghĩa với bản thân bạn. Hãy mong mình sống tốt, chứ không phải sống lâu!  Được dịch bởi: Andy Luong  Link bài viết: http://b.link/WEWE-Hay-manh-dan-tu-bo-nhung-thu-khong-quan-trong
08:37
October 20, 2020
HỌC CÁCH HỌC TỪ COURSERA (PHẦN III) | SPIDERUM | Vu Pham | Phát triển bản thân
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum Bài viết: Learning How to Learn - Week 2 - Part 2  Được viết bởi: Vu Pham   Link bài viết: http://b.link/WEWE-Learning-How-to-Learn-Week-2-Part-2-5kz
13:54
October 20, 2020
Bốn cô công chúa bị lãng quên của nước Nga | Spiderum | Huskywannafly | Lịch Sử - Văn Hoá
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum ______________ Bài viết: Bốn cô công chúa bị lãng quên của nướcNga Được viết bởi: Huskywannafly Link bài viết: http://b.link/WEWE-Bon-co-cong-chua-bi-lang-quen-cua-nuoc-Nga-Phan-1-5gi
15:12
October 20, 2020
SỨC MẠNH của CHỦ NGHĨA KHẮC KỶ | SPIDERUM | Tú Anh | Tâm Lý Học
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum Bài viết: Đạp lên cái nóng bằng chủ nghĩa Khắc kỷ  Được viết bởi: Tú Anh   Link bài viết: http://b.link/WEWE-Dap-len-cai-nong-bang-chu-nghia-Khac-ky-g7o
06:21
October 12, 2020
DRACULA - MA CA RỒNG ngoài đời thật | SPIDERUM | Nghiên Cứu Lịch Sử | Lịch Sử - Văn Hoá
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum Bài viết: Dracula - Ác Quỷ hay người anh hùng cứu rỗi Châu Âu?  Được viết bởi: Nghiên Cứu Lịch Sử  Link bài viết: http://b.link/WEWE-Dracula-Ac-Quy-hay-nguoi-anh-hung-cuu-roi-Chau-Au-l9u
32:37
October 12, 2020
HỘI CHỨNG FOMO-NỖI SỢ BỊ LÃNG QUÊN !!! | SPIDERUM | Mạnh Chung | Tâm Lý Học
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum Bài viết: HỘI CHỨNG FOMO-NỖI SỢ BỊ LÃNG QUÊN !!!  Được viết bởi:  Mạnh Chung Link  bài viết: http://b.link/WEWE-HOI-CHUNG-FOMO-NOI-SO-BI-QUEN-LANG-nz6
10:33
October 12, 2020
HỌC CÁCH HỌC TỪ COURSERA (PHẦN II) | SPIDERUM | Vu Pham | Phát triển bản thân
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum Bài viết:Learning How to Learn Được viết bởi: Vu Pham   Link bài viết: http://b.link/WEWE-Learning-How-to-Learn-Week-2-Part-1-5kh
09:14
October 12, 2020
TRƯỞNG THÀNH trong mắt ĐỨA TRẺ 24 TUỔI | SPIDERUM | Saiky_rain | Góc tâm sự
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum ______________ Bài viết: TRƯỞNG THÀNH TRONG MẮT "ĐỨA TRẺ" 24 TUỔI Được viết bởi: Saiky_rain Link bài viết: http://b.link/WEWE-TRUONG-THANH-TRONG-MAT-DUA-TRE-24-TUOI-qzg
05:15
October 12, 2020
BABYLON - Chiến tranh HUỶ DIỆT Di tích VĨ ĐẠI NHẤT loài người | SPIDERUM | TRUÊ | Kinh tế xã hội
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum Bài viết: Lost cities #1: Babylon - chiến tranh đã hủy diệt di tích vĩ đại nhất của loài người như thế nào  Được dịch bởi: Truê  Link bài dịch: http://b.link/WEWE-Lost-cities-1-Babylon-chien-tranh-da-huy-diet-di-tich-vi-dai
06:49
October 5, 2020
Làm sao để HỐT một anh SPIDERUM về?? | SCARLET | SPIDERUM | Chuyện tình yêu
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum Bài viết: Làm sao để "hốt" một anh từ Spiderum về?  Được viết bởi: Scarlet  Link bài viết: http://b.link/WEWE-Lam-sao-de-hot-mot-anh-tu-Spiderum-ve
11:56
October 5, 2020
SỰ KHỐN NẠN CỦA ĐÁM ĐÔNG ĐỊNH KIẾN | Nguyễn Bảo Trung | SPIDERUM | Tâm lý học
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum ______________ Bài viết: Sự khốn nạn của số đông định kiến Được viết bởi: Nguyễn Bảo Trung Link bài viết: http://b.link/WEWE-Su-khon-nan-cua-so-dong-dinh-kien-opa
10:26
October 5, 2020
Như là hạnh phúc rồi mới yêu... | SPIDERUM | Nguyễn Mai Thương | Góc Tâm Sự
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum Bài viết: Như là hạnh phúc rồi mới yêu ...  Được viết bởi: Nguyễn Mai Thương  Link bài viết: http://b.link/WEWE-Nhu-la-hanh-phuc-roi-moi-yeu-qfm
03:17
October 5, 2020
Trung thu trong bạn là gì? | SPIDERUM | Góc tâm sự
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum
14:00
October 2, 2020
Cuộc đời bạn như cái quần què? | SPIDERUM | ThanhCj | Tâm lý học
Bài viết:Cuộc đời bạn như cái quần què? Được viết bởi:ThanhCj  Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Cuoc-doi-ban-nhu-cai-quan-que-88u
07:58
September 28, 2020
Sự LỤI TÀN của XE ÔM TRUYỀN THỐNG | Spiderum | SƠ NGUYÊN | Góc tâm sự
Bài viết:The last "xe ôm" driver Được viết bởi: Sơ Nguyên Link bài viết: https://bit.ly/3hPs0lW
19:52
September 28, 2020
NHỮNG ĐIỀU ĐƯỢC - MẤT của chiến tranh biên giới 1979 | SPIDERUM | PLEASE | Kinh tế xã hội
Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi: http://b.link/WEWE-shop-spiderum  ______________  Bài viết:  Chiến tranh biên giới 1979 và canh bạc của Đặng Tiểu Bình (p2): Hai mươi chín ngày đêm không ngủ  Link bài viết: http://b.link/WEWE-Chien-tranh-bien-gioi-1979-va-canh-bac-cua-Dang-Tieu-Binh-p2-Chien-tranh-no-ra-5a1   Chiến tranh biên giới 1979 và canh bạc của Đặng Tiểu Bình (p3): Những điều được - mất . . .  Link bài viết: http://b.link/WEWE-Chien-tranh-bien-gioi-1979-va-canh-bac-cua-Dang-Tieu-Binh-p3-Nhung-dieu-duoc-mat-5b3   Được viết bởi: Viet Anh Tran
13:42
September 28, 2020
Nguyên nhân thật sự của Chiến tranh biên giới 1979 | SPIDERUM | PLEASE | Kinh tế xã hội
Bài viết: Chiến tranh biên giới 1979 và canh bạc của Đặng Tiểu Bình (p1): Nguyên nhân và sự chuẩn bị Được viết bởi: Viet Anh Tran Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Chien-tranh-bien-gioi-1979-va-canh-bac-cua-Dang-Tieu-Binh-p1-Nguyen-nhan-va-chuan-bi-59d
07:14
September 28, 2020
Bạn là NGƯỜI TỐT hay NÔ LỆ của hình ảnh TỬ TẾ? | SPIDERUM | MAYANVIE | Tâm lý học
Bài viết: Hội chứng "People Pleaser" - Người tốt hay nô lệ của hình ảnh tử tế ? Được viết bởi: Mayanvie Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Nguoi-tot-hay-no-le-cua-hinh-anh-tu-te-nwu
16:42
September 22, 2020
HỌC CÁCH HỌC TỪ COURSERA (PHẦN I) | SPIDERUM | VU PHAM | Phát triển bản thân
Loạt bài này mình sẽ chia sẻ những gì mình đã học được từ khoá học Learning How to Learn của Coursera.
17:46
September 22, 2020
Tại sao hội họa KHÔNG CÒN GIỐNG THẬT? | SPIDERUM | Thủy Mẫn | Kiến Thức Cuộc Sống
Bài viết: Ấn Tượng và Tại Sao Hội Họa Không Còn Giống Thật? Được viết bởi: Thủy Mẫn Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/An-Tuong-va-Tai-Sao-Hoi-Hoa-Khong-Con-Giong-That-qee Link blog của tác giả: https://spiderum.com/nguoi-dung/thuyman95#profile
08:24
September 22, 2020
Lịch sử quân sự qua góc nhìn CHUỖI CUNG ỨNG (II) | Spiderum | Huskywannafly | Kinh tế xã hội
Bài viết: Lịch sử quân sự qua góc nhìn chuỗi cung ứng (II) Được viết bởi: Huskywannafly Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Lich-su-quan-su-qua-goc-nhin-chuoi-cung-ung-II-6sd
13:02
September 14, 2020
Tại sao khi STRESS chúng ta ăn nhiều ĐỒ NGỌT ?? | SPIDERUM | ProtoSci | Kiến Thức Cuộc Sống
Bạn, vừa trở về nhà sau nhiều tiếng làm việc, học hành liên tục, nằm ườn trên những nơi có thể nằm, nghĩ về gì đó xa xăm, rồi vội cầm chiếc điện thoại, lướt nhẹ trên newfeed. Bạn đang stressed. Bạn cần một tí đồ ngọt. Why do we crave sweets when we're stressed?
03:22
September 14, 2020
Bạn có biết CƯỜI VÀO MẶT.. mình chưa? | SPIDERUM | LIMITLESS | Kỹ năng tư duy
Bài viết: Bạn có biết cười vào mặt... mình chưa? Được viết bởi: Limitless Link bài viết: http://limitless.spiderum.com/bai-dang/Ban-co-biet-cuoi-vao-matminh-chua-e8v
04:04
September 14, 2020
Nghĩ suy về TRẺ TRÂU thời nay | SPIDERUM | Torashi Notes | Góc tâm sự
Trẻ Trâu, một từ không quá xa lạ với mọi người, xuất hiện với tần suất rất nhiều trên các trang báo mạng, hội game thủ nghiệp dư hay các nhà bàn phím gia. Trẻ Trâu suất hiện ở khắp các lối nhỏ, từ ngõ hẻm trong những group Người Tối Cổ cho đến phố lớn như NTN.
05:47
September 14, 2020
Thời đại cuteeeeeei | Spiderum | Nuôi Cá Xác Sống | Kiến Thức Cuộc Sống
Book Grap thay vì Go Viet vì anh tài xế cute, đăng ký học ở trung tâm này vì giảng viên cute, hay quyết định gắn bó với công việc vì sếp cute,... Chính việc để yếu tố cute chiếm vai trò hàng đầu trong mọi quyết định đang tiết lộ một xu hướng sống của Gen Z: Đây là thời đại cuteee!
07:53
September 14, 2020
TÔI KHÔNG HOÀN HẢO! CHẢ SAO CẢ! | Spiderum | Nguyễn Mai Thương | Góc tâm sự
Bài viết: Nói với cả thế giới rằng tôi không hoàn hảo Được viết bởi: Nguyễn Mai Thương Link bài viết:  https://spiderum.com/bai-dang/Noi-voi-ca-the-gioi-rang-toi-khong-hoan-hao-m01
04:15
September 8, 2020
Người trong A - LẦY | SPIDERUM | NGÀOO | Góc kể chuyện
Nè đừng lộn với Người trong Ao hồ, à nhầm, Người trong Giang hồ có Trần Hạo Nam đóng nghen. Để giải thích cho nghe: A-lầy (alley), nghĩa là những lối đi nhỏ, cắt ngang xẻ dọc giữa 2 trục đường hoặc một khu phố, một dãy nhà. A-lầy, nhiều lúc chính là lối thoát trong giờ cao điểm, nhưng có khi lại là mê hồn trận lạc vào không biết lối ra. A-lầy, là nơi sáng sáng hay thấy mấy chú xe ôm ngồi trực, chiều chiều dễ gặp mấy dì, mấy cô đẩy xe bún bò, cháo sườn đi về; còn buổi tối, thì không thấy cái chi hết - vì nơi đó thường không có ánh đèn đường. Vầng, A-lầy – chính là những con hẻm.
10:00
September 8, 2020
Một số lỗi tư duy khiến cuộc sống của bạn khó khăn | SPIDERUM | Huskywannafly| Kỹ năng tư duy
Những lỗi tư duy này không phải là ngụy biện. Ngụy biện theo mình thấy chỉ là dấu hiệu của tư duy lỗi, giống như người nóng sốt là dấu hiệu của bệnh sốt rét. Nếu không chữa trị sốt rét mà chỉ nhằm hạ sốt thì người bệnh không khỏi được. Bài viết này nhằm giúp chúng ta phát hiện các lỗi tư duy hay mắc phải.
07:53
September 8, 2020
Ngủ bao nhiêu mới là đủ? | SPIDERUM | ThanhCj | Kiến thức cuộc sống
Nhiều người sẽ cho rằng biểu hiện mệt mỏi và buồn ngủ của một cơ thể bình thường là dấu hiệu cho thấy cơ thể đó cần một giấc ngủ. Nhưng liệu điều đó có đúng không? Và đôi khi họ hồi đáp dấu hiệu đó bằng một giấc ngủ nhưng khi thức giấc lại thấy mệt mỏi và dễ buồn ngủ hơn nữa. Tại sao lại có chuyện này xảy ra? Bài viết này sẽ chia sẻ một số thông tin về giấc ngủ và cách để có một giấc ngủ chất lượng.
09:39
September 8, 2020
TIẾNG là TIỀN | SPIDERUM | Samurice | Kỹ năng tư duy
Hồi bé chắc chắn ai cũng từng được các phụ huynh thúc vào đýt để học Tiếng Anh. Tôi còn nhớ rõ cái quyển sách Let's Go hồi cấp 1 nó to hơn cả cái cặp của mình thường xuyên bị bố mẹ lôi ra "nhắn nhủ" như thế nào. Lời nhắn nhủ nó ăn vào từng thớ mông mỗi khi điểm kém, quên thế mợ nào được?
06:15
September 8, 2020
Những chiếc TỬ CUNG BIẾT ĐI | SPIDERUM | TÚ ANH | Góc tâm sự
Bài viết: Những chiếc tử cung biết đi Được viết bởi: Tú Anh Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Nhung-chiec-tu-cung-biet-di-q1d?fbclid=IwAR35_hUC9-a8mXXGpRdq_Cjno8DkSqOwMqpNtpCXHRccJvLpPA9Eq6Tcr2o
09:00
August 31, 2020
THỜI TÀN của đối thoại: Vấn nạn CÒM DẠO | SPIDERUM | Tornad | Kỹ năng tư duy
Còm dạo là vấn nạn tôi đã nhận thấy từ lâu và cũng muốn viết về từ lâu. Gần đây nhân dịp trao đổi với Humans of Spiderum có nhắc qua, tôi nghĩ chủ đề này xứng đáng được triển khai thêm và viết kĩ hơn.
13:53
August 31, 2020
NHỮNG HIỂU LẦM THƯỜNG GẶP VỀ LOÀI RẮN 🐍🐍🐍 | SPIDERUM | CreatureLover | Góc sở thú
Rắn là một loài động vật mà hẳn ai cũng sợ... Nhưng trái với ngoại hình mà mọi người thường cho là "nhìn ghê ghê và tởm tởm" ấy, nó là một loài động vật rất đáng yêu, thật đấy! Để giải quyết một số thắc mắc về loài rắn, mời mấy bạn mấy anh mấy em mấy cô mấy chú đọc đi nha...
06:33
August 31, 2020
Lịch sử quân sự qua góc nhìn CHUỖI CUNG ỨNG | Spiderum | Huskywannafly | Kinh tế xã hội
Lịch sử ở Việt Nam được dạy theo kiểu ngồi nghe kể chuyện và giáo dục đạo đức, tức vào năm đó chuyện này xảy ra, có ông vua này làm điều này và chuyện này xảy ra, người dân sống thế nào. Sau đó là một bài học, ý nghĩa lịch sử rút ra từ những chuyện ấy. Vấn đề với cách dạy này là nó chỉ có một câu truyện và lũ trẻ chỉ biết được câu truyện do người khác kể cho nó. Và khi bạn cứ nghe người ta kể truyện hoài bạn sẽ chán. Không chỉ thế, khi bạn kể cùng một câu truyện cho hàng nghìn đứa trẻ và bắt chúng học thuộc, thì bạn sẽ tạo ra hàng nghìn đứa trẻ chán lịch sử. Có một giải pháp là hãy dạy làm sao để những đứa trẻ biết phân tích. Khi một đứa trẻ biết phân tích chúng sẽ tự tìm ra nhiều câu truyện khác nhau, và giống như những nhà khảo cổ vui mừng khi tìm thấy các vết tích cổ xưa, những đứa trẻ cũng sẽ vui mừng khi tự chúng tìm ra được một câu truyện nào đó bị vùi lấp trong những chữ nghĩa cổ xưa. Và đây là một câu truyện khác được tìm thấy trong lịch sử, câu truyện về chuỗi cung ứng trong lịch sử quân sự.
10:33
August 31, 2020
CÀNG NHỎ CÀNG TO | SPIDERUM | SAMURICE | Góc tâm sự
Chào bạn, bạn đang đọc những dòng chữ được biên tập trong đầu lúc đi đường nhưng khi về nhà thì phải viết đi viết lại rất nhiều lần mà chẳng hiểu vì sao. Có lẽ vì càng nhỏ thì càng to...
05:54
August 31, 2020
Nhạc nền Spiderum hay dùng (Phần II) | SPIDERUM | Q&A
Hi vọng những bản nhạc này sẽ giúp mọi người có thể thư giãn sau một ngày dài làm việc. À, chúng mình cũng sắp đạt được nút bạc rồi đó hihi^^. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng Nhện trong suốt thời gian vừa qua, thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều! Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ chúng mình trong tương lai
35:00
August 25, 2020
Bà chúa SUGAR BABY của Việt Nam | SPIDERUM | TRUÊ | Góc kể chuyện
Dân chơi Hà thành những năm Pháp thuộc không ai là không biết đến giai thoại cô Bé Tý (Betty), người không chỉ giàu ngang ngửa cô Tư Hồng mà còn là người cặp với nhiều quan chức người Pháp nhất thời bấy giờ.
07:00
August 25, 2020
TIỀN Ở ĐÂU - ĐẦU Ở ĐÓ | SPIDERUM | PLEASE | Kỹ năng tư duy
Bài viết: Tiền ở đâu - Đầu ở đó Được viết bởi: Viet Anh Tran Link bài viết: http://vietanhtran.spiderum.com/bai-dang/Tien-o-dau-Dau-o-do-ab7
10:00
August 25, 2020
Thiết kế luật chơi trong xã hội | SPIDERUM | HUSKYWANNAFLY | Kỹ năng tư duy
Chúng ta có thể coi rằng cả xã hội lớn này là một sân chơi và những người sống trong xã hội đó, bao gồm người viết bài này và người đọc bài này, đều là một người chơi trong xã hội này. Cách chúng ta chơi phản ánh luật chơi trong xã hội và đó, chính những luật chơi đó, là nguyên nhân của hàng loạt vấn đề lớn trong xã hội này.
10:27
August 25, 2020
Lược Sử Tình Yêu | SPIDERUM | MINH ĐÀO | Chuyện tình yêu
Điều kì lạ của tình yêu nằm ở chỗ cho dù chúng ta có nếm trải nó một cách rất riêng tư và đầy bản năng, tình yêu đã có một lịch sử lâu đời. Hay nói cách khác, con người khắp thế giới không phải lúc nào cũng yêu như thời hiện đại. Mục đích của việc kể lại một vài giây phút trọng đại trong lịch sử tình yêu là để nhắc nhở chúng ta rằng có nhiều cách để dàn xếp các mối quan hệ, tùy thuộc vào niềm tin của xã hội thời nào. Tình yêu là một sáng tạo văn hóa và chúng ta vẫn chưa đạt tới phiên bản cuối cùng của sản phẩm đó. Trên thực tế, chúng ta có lẽ mới còn đang ở giai đoạn đầu của tình sử. Chúng ta vẫn đang học xem mình cần gì và làm sao để thành công hơn trong tình yêu.
11:32
August 25, 2020
THIÊN KIẾN XÁC NHẬN ảnh hưởng đến bạn như thế nào? | SPIDERUM | SimpleMan | Kỹ Năng Tư Duy
Bài viết: Thiên kiến xác nhận: Nguyên nhân cho những quyết định sai lầm bạn hay mắc phải trong cuộc sống Được dịch bởi: SimpleMan Link bài dịch: https://spiderum.com/bai-dang/Thien-kien-xac-nhan-Nguyen-nhan-cho-nhung-quyet-dinh-sai-lam-ban-hay-mac-phai-trong-cuoc-song-7wu
10:06
August 17, 2020
Tập QUẢN LÝ TÀI CHÍNH cho VỢ CHỒNG TRẺ | SPIDERUM | Lương Hoàng Phan | Góc làm giàu
‘Khi cưới nhau rồi, tiền bạc sẽ phân chia thế nào?’ Nếu bạn chuẩn bị (hoặc vừa) kết hôn, quản lý tài chính là một trong những thay đổi lớn nhất so với cuộc sống độc thân. Đã quá quen với việc tự kiếm tiền – tự tiêu tiền, rất nhiều cặp vợ chồng trẻ cảm thấy bối rối khi bắt đầu chia sẻ tài khoản riêng tư của mình với một người khác.
09:00
August 17, 2020
HÃY THẤT NGHIỆP một lần ở TUỔI 25 | SPIDERUM | NGA LEVI | Hướng nghiệp
Không phải là đi phượt vòng quanh thế giới, cũng chẳng phải là có một tình yêu đáng ngưỡng mộ. 25 tuổi, nếu chưa từng trải qua cảm giác thất nghiệp thì có lẽ bạn còn đang thiếu một trải nghiệm cần thiết của hành trình trưởng thành. 25 tuổi – thời điểm tuyệt vời để… thất nghiệp
10:00
August 17, 2020
CỦ KHOAI LINH TINH SỬ | SPIDERUM | Nguyễn Văn Hiệu | Kiến thức cuộc sống
Đúng như tiêu đề, bài viết này sinh ra khá nhảm nhí theo kiểu “cái sảy nảy cái ung”, nguyên do bắt đầu từ việc mấy hôm trước mình đọc cuốn Lịch sử giao thương của Alphabook, vừa đọc vừa ăn… khoai lang. Trong sách tác giả có một số đoạn nhắc tới việc khi người Châu Âu đến Châu Mỹ và mở giao thương, đã khiến một số loại thực phẩm bản địa được phát tán ra khắp thế giới, như bí ngòi, bí ngô, đu đủ, bơ, dứa, cà phê, ca cao… Mình nhìn vào củ khoai lang đang ăn và thắc mắc là khoai lang có nằm trong số các loại cây “nhập khẩu” đó không và lịch sử của loại cây này ở nước ta như thế nào? Nên mình quyết định tự tìm hiểu một chút.
06:02
August 17, 2020
ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC là phải biết RỬA BÁT? | SPIDERUM | TRUÊ | Góc tâm sự
Bài viết: Đời đàn ông nhìn qua đám bọt xà phòng (Hay Làm thế nào để trở thành đàn ông đích thực: Hãy học cách rửa bát) Được dịch bởi: Truê Link bài dịch: http://trueham.spiderum.com/bai-dang/Cuoc-doi-nguoi-dan-ong-nhin-qua-dam-bot-xa-phong-Hay-Lam-the-nao-de-tro-thanh-dan-ong-dich-thuc-Hay-hoc-cach-rua-bat-7h3
08:00
August 17, 2020
YÊU THƯƠNG là thứ ai cũng cần phải học | SPIDERUM | NGA LEVI | Góc tâm sự
Bài viết: Hạnh phúc, Mèo và Circle K Được viết bởi: Nga Levi Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Hanh-phuc-meo-va-Circle-K-612
12:00
August 10, 2020
NETFLIX - Cạnh tranh bất chấp mọi đối thủ | SPIDERUM | HUSKYWANNAFLY | Kinh tế xã hội
Netflix dưới sự dẫn dắt của Giám đốc điều hành Reed Hastings là một phiên bản M18 trong thế giới truyền hình số. Đó là công ty nổ phát súng đầu tiên khai phá thị trường này và khi các kẻ thù sừng sỏ bắt đầu lao vào mỏ vàng mới được phát hiện, thì Netflix luôn cố gắng đi nhanh hết sức để đối phương không bắt kịp. Công ty này không có bất cứ khả năng phòng thủ nào ngoài tốc độ của mình..
11:19
August 10, 2020
Tarot - Những lá bài huyền bí | SPIDERUM | Duc Huy Nguyen | Kiến thức cuộc sống
Mấy hôm nay tự dưng thấy có nhiều bạn hỏi về Tarot thực sự là gì. Tuy mới chỉ tìm hiểu về Tarot trong khoảng 2 năm, nhưng mình thiên về hướng nghiên cứu Tarot nhiều hơn là dùng nó để bói toán. Thế nên mình cũng có 1 số nhận định riêng về bộ bài bí ẩn này và xin được chia sẻ ở đây.
06:53
August 10, 2020
Nhạc nền Spiderum hay dùng (Phần I): PIANO | SPIDERUM | Q&A
Do có nhiều bạn hỏi về các bản nhạc nền, nên chúng mình quyết định sẽ làm hẳn một video tổng hợp luôn. Đầu tiên, hãy bắt đầu từ các bản nhạc Piano nhaaaaa.
36:36
August 10, 2020
GIÀY ĐEN TẤT TRẮNG??? | SPIDERUM | Tornad | Kỹ năng tư duy
Bài viết: Giày đen tất trắng – đừng làm nô lệ cho các nguyên tắc Được viết bởi: Tornad Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Giay-den-tat-trang-dung-lam-no-le-cho-cac-nguyen-tac-5ou
04:04
August 10, 2020
BƯỚC NGOẶT LỚN CỦA APPLE | SPIDERUM | HUSKYWANNAFLY | KINH TẾ XÃ HỘI
Bài viết: Kẻ Đi Lên Mây, Người Bước Xuống Đất - Phần 1: Apple Được viết bởi: Huskywannafly Link bài viết: http://huskywannafly.spiderum.com/bai-dang/Ke-Len-May-Nguoi-Xuong-Dat-Phan-1-Apple-jeu
11:30
August 3, 2020
10 PHONG CÁCH SỐNG TRÊN THẾ GIỚI (PHẦN 1) | SPIDERUM | The Fool | Kiến thức cuộc sống
Có thể bạn đã nghe đến những cái tên như hygge – phong cách sống tìm hạnh phúc từ những điều bình dị của người Đan Mạch hay quan niệm sống lagom – “biết đủ là hạnh phúc” của người Thuỵ Điển.
10:10
August 3, 2020
NÉT CHỮ NẾT NGƯỜI? | SPIDERUM | Le Nguyen Vi Ha | Kiến thức cuộc sống
Tôi có đứa bạn, tiêu chí chọn người yêu ngoài những yếu tố quan trọng liên quan đến: tuổi tác, tính tình, ngoại hình, sự nghiệp, nó còn thêm một cái nữa đó là "viết chữ bự". Những câu như: "Chữ này viết vừa nhỏ vừa san sát thì chắc tính tình keo 502 lắm đây", hay "chữ này bay bướm nghiêng ngả, đá nét búa lua xua thì chắc chắn lăng nhăng, không chung thủy", ắt rằng nhiều người trong chúng ta đã từng nghe qua. Vậy thì điều gì ẩn chứa đằng sau nét chữ của mỗi người? Có thật rằng chữ viết sẽ phản ánh tính cách của người viết giống như ông bà ta thường nói: "Nét chữ là nết người"?
11:30
August 3, 2020
Bàn luận về "Sự Chửi" | SPIDERUM | Phạm Việt Hà | Góc Tâm Sự
Tôi những tưởng, chửi là đặc quyền riêng của những người không còn đặc quyền nào khác. Thế nhưng, lớn lên, vào đại học rồi ra đời, tôi ngộ ra rằng, không chỉ những người dân quần lấm, đít nhọ mới chửi tục. Dân trí thức -nghệ sĩ mới là những kẻ nghiện chửi và nâng tầm chửi nhau thành ít ra là một môn khoa học, cao hơn là một môn nghệ thuật dân gian.
06:02
August 3, 2020
Gửi những người ĐANG CHÁN VIỆC | SPIDERUM| HEX| Chuyện hướng nghiệp
Trào lưu "nhảy việc" đang ngày càng phổ biến, nhiều người đang dần dễ dàng cảm thấy chán ghét công việc hiện tại hơn. Có lẽ khi có quá nhiều sự lựa chọn, chúng ta dễ lạc lối hơn, hời hợt và quên đi việc tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Tôi chỉ muốn hỏi các bạn một câu: "Hôm nay đi làm có vui không?"
09:17
August 3, 2020
LÀM VÌ TIỀN | SPIDERUM | HUSKYWANNAFLY | Cách làm giàu
Chúng ta kỳ vọng những bác sĩ, những y tá nhận lương chết đói nhưng phải hoàn thành những nhiệm vụ cao cả của xã hội, phải hết lòng vì người bệnh, phải thanh cao. Các bác sĩ ở huyện hay trạm y tế xã thực hiện chiến dịch tiêm phòng chỉ được trả vài chục ngàn một ngày, không đủ ăn tô phở, nhưng nếu có chuyện lớn xảy ra như tai biến khi tiêm vắc-xin thì họ có thể bị kỷ luật, mất việc, bị lôi lên báo chỉ trích.
15:44
July 27, 2020
IRON MAN giống phim XẾP HÌNH như thế nào? | SPIDERUM | RUSKIA | Kiến thức cuộc sống
Bài viết: Iron man giống phim xếp hình như thế nào? Được viết bởi:Ruskia Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Iron-Man-giong-phim-sex-ra-sao-4je
10:01
July 27, 2020
HÔN CON GÁI | SPIDERUM | HUSKYWANNAFLY | Chuyện tình yêu
Bài viết: Hôn Con Gái Được viết bởi: Huskywannafly Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Hon-con-gai-7n6
10:00
July 27, 2020
Hãy sống như một CON CHÓ | SPIDERUM | CHANHNDH | Góc Tâm Sự
Bài dịch: [DỊCH] Diogenes – Hãy sống như một con chó (Yan Marchand, Vincent Sorel) Được dịch bởi: Chanhndh Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/DICH-Diogenes-Hay-song-nhu-mot-con-cho-Yan-Marchand-Vincent-Sorel-9r8
35:46
July 27, 2020
SỰ ĐÓI GÁI của tư duy săn gái | SPIDERUM | Tornad | Kỹ năng tư duy
Bạn chưa tìm được người yêu ư? Bạn muốn thấu hiểu phụ nữ ư? Bạn muốn bắt chuyện với phụ nữ dễ dàng ư? Thậm chí ngay cả khi bạn muốn chinh phục tất cả phụ nữ trên đời? Câu trả lời là đều chẳng có gì khó cả.
08:16
July 27, 2020
Giàu có nhờ buôn.. ỚT?? |SPIDERUM | WiKiWi | Kiến thức cuộc sống
Bài viết: Gia vị và hành trình mở rộng thế giới. Phần II: những đế chế hàng hải và thời đại khám phá. Được viết bởi: WiKiWi Link bài viết: http://wikiwi.spiderum.com/bai-dang/Gia-vi-va-hanh-trinh-mo-rong-the-gioi-Phan-II-nhung-de-che-hang-hai-va-thoi-dai-kham-pha-bie?gi=uBy77G0KtP3n
07:37
July 20, 2020
LƯỢC SỬ VỀ PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC TẠI HOA KỲ | SPIDERUM | Louis Nguyen | Kinh tế - Xã Hội
Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là niềm tin rằng một chủng tộc, màu da, hay nói chung hơn, một bộ phận người nào đó, có thể mang bản sắc tôn giáo, quốc gia hoặc dân tộc, vượt trội hơn so với phần còn lại của nhân loại. Rất nhiều nhóm người khác nhau đã phải gánh chịu những gánh nặng từ vấn nạn này, được thể hiện trong các điều luật phân biệt đối xử (mà rõ ràng nhất là Đạo luật Jim Crow [1]), thực tiễn xã hội, và những hành vi phạm tội nhắm vào một nhóm 'mục tiêu'.
10:01
July 20, 2020
Làm thế nào để lấy vợ?? | SPIDERUM | ELBE040 | GÓC TÂM SỰ
Bài viết: Làm thế nào để lấy vợ Được viết bởi: ELBE040 Link bài viết:http://elbe040.spiderum.com/bai-dang/Lam-the-nao-de-lay-vo-m3j
08:52
July 20, 2020
Hạt tiêu đắt hơn vàng?? |SPIDERUM | WiKiWi | Kiến thức cuộc sống
Trong giai đoạn này giá của gia vị cũng được đẩy lên cao tới mức khủng khiếp, những ghi chép cho thấy dưới thời Hoàng đế La Mã Diocletian, một pound gừng (khoảng 0.4 kg) có giá 5000 ngày lương của một lao động phổ thông (khoảng gần 14 năm làm việc không một ngày nghỉ)! Người La Mã nhận thức được giá trị thương mại to lớn của gia vị và đã tổ chức nhiều cuộc thám hiểm bằng đường biển xa hơn nữa về phía Đông để tìm kiếm gia vị  Bài viết: Gia vị và hành trình mở rộng thế giới.Phần 1 Được viết bởi: WiKiWi Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Gia-vi-va-hanh-trinh-mo-rong-the-gioi-Phan-II-nhung-de-che-hang-hai-va-thoi-dai-kham-pha-bie
08:28
July 14, 2020
Hướng Nội? Đừng nguỵ biện nữa! | SPIDERUM | TRANGPS | Tâm Lý Học
Cấp 3 đổ xuống, tôi luôn tránh các buổi tiệc tùng của lớp, thậm chí, cũng chưa từng tự tổ chức sinh nhật cho mình lấy một lần nào. Đây cũng là lần đầu tiên tôi chia sẻ sự thật về việc tôi chưa bao giờ mong muốn sinh nhật của mình là một dịp gì đó đặc biệt với tôi hay bất cứ ai vây quanh cuộc sống của tôi, tôi hi vọng đó chỉ là một ngày hết sức bình thường như bao ngày bình thường khác trong năm. Nhưng.. Bài viết: Hướng nội, ngụy biện và dán mác Được viết bởi: Trangps Link bài viết: http://trangps.spiderum.com/bai-dang/Huong-noi-nguy-bien-va-dan-mac-hkx
09:58
July 14, 2020
Tôi vào danh sách hacker thiện chí của Google | SPIDERUM | Curly Rae Braces | Phát triển bản thân
Bài viết: Chuyện tôi vào danh sách hacker thiện chí của Google Được viết bởi: Curly Rae Braces Link bài viết: http://wasabi.spiderum.com/bai-dang/Chuyen-vao-danh-sach-hacker-thien-chi-cua-Google-dov
06:14
July 14, 2020
XẤU LÀ XẤU, KHÔNG LẰNG NHẰNG!!!| SPIDERUM | LIMITLESS | GÓC TÂM SỰ
Bài viết: Xấu là xấu, không lằng nhằng! Được viết bởi: LIMITLESS  Link bài viết: http://limitless.spiderum.com/bai-dang/Xau-la-xau-khong-lang-nhang-fuo
05:51
July 14, 2020
GIÁN quan trọng với chúng ta như thế nào? | SPIDERUM | MẠNH CHUNG | Kiến thức cuộc sống
Bài viết: THẾ GIỚI SẼ RA SAO NẾU KHÔNG CÓ "GIÁN" ? Được viết bởi: Mạnh Chung Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/THE-GIOI-SE-RA-SAO-NEU-KHONG-CO-GIAN-nrh
06:42
July 14, 2020
Kỹ năng Macro-Micro và áp dụng trong đời sống | SPIDERUM | Curly Rae Braces | Kỹ năng tư duy
Bài viết: Macro, micro và những quyết định trong cuộc sống Được viết bởi: Curly Rae Braces Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Macro-micro-va-nhung-quyet-dinh-trong-cuoc-song-k34
05:36
July 6, 2020