Skip to main content
Roma Halkı ve Senatosu

Roma Halkı ve Senatosu

By Ænginius
Roma Medeniyeti konulu kronolojik sıralı podcast.
M.Ö. 753 senesinden başlayıp M.S. 1453 senesine kadar Roma Tarihi.
MÖ 753-MS1453/∞

www.patreon.com/spqrtr
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Özel Bölüm: Ben-Hur
Bu bölüm, bugüne kadarki bölümlerden biraz farklı, bu bölümde sohbet ediyoruz. Pilot Bölüm isimli sinema temalı podcastin sahibi ile podcastlerimizin ortak noktası olan bir konuda sohbet ettik. Roma’nın Judea’yı kontrol altına almaya başladığı dönemde geçen bir film olan Ben-Hur’u konuştuk. Biz keyif aldık, umarım dinlerken sizler de keyif alırsınız.
50:34
September 30, 2020
014- Roma Cumhuriyetinin Temel Kurumları
Bu bölümde Roma Anayasal Sisteminde önemli yer tutan ve geçtiğimiz bölümlerde adlarını sıkça andığımız ve gelecek bölümlerde de anmaya devam edeceğimiz Senato, Konsül, Diktatör, Pleb Tribünü, Comitia Centuriata gibi kurumların özelliklerini ana hatları ile konuştuk. Bir anayasal kurum olmamasına rağmen bölümün sonunda lejyonlara da çok kısaca değindik.
23:17
July 23, 2020
013- Latin Savaşı
Roma, Latin Savaşı sonunda Latinlerin şehir ve kasabalarına o güne kadar örneği olmayan bir yöntemi “divide et impera” yani “böl ve yönet” yöntemini uygulayarak bazılarını kendine entegre etmiş, bazılarını da izole ederek entegrasyona hazır hale getirmek için çalışmaya başlamıştı. Bunu yaparken de nüfus dengesine azami dikkat gösterdi. Yeni yurttaşların halihazırdaki Roma yurttaşlarına karşı büyük bir çoğunluk elde etmemesine özen gösterildiği kadar tebaa statüsüne alınan halkın da bir isyan ile istediklerini elde edebilecek kadar kalabalık olmamasına özen gösterildi.
15:38
July 01, 2020
012- Birinci Samnit Savaşı
Roma, Galyalıların şehri yağamalasından sonra 40 yıl içinde küllerinden yeniden doğmuş, Patrici-Pleb çekişmesini şimdilik yatıştırmış, zayıf anında kendisine saldıran komşularını dize getirmiş ve Orta İtalya'nın en kuvvetli devleti haline gelmişti. Bundan düşmanlar daha güçlü, kazançlar daha büyük, dış politika daha çetrefilli bütün İtalya çapında olacaktı. Bu yeni dönemin açılış sahnesi Birinci Samnit Savaşıydı.
22:50
June 16, 2020
011- Düşmüş Bir Şehir Hayatta Kalmaya Çalışıyor
Galyalılar Roma'yı yağmaladıktan sonra şehir oldukça zor durumdaydı. Şehrin tamamen terk edilmesi fikri hala sıcak bir tartışma konusuydu. Ölüm kalım mücadelesi veren şehre eski düşmanlarının yanı sıra müttefikleri ve dostları da saldırmaya başlamıştı, herkes düşmüş kurdun bir parçasını kendisine istiyordu. Roma bu alt üst oluştan inadı, inancı, sistemi, kahramanları ve esnekliği sayesinde güçlenerek çıktı. Podcastin sonunda çalan eser: https://open.spotify.com/track/3LXPJrKP5WI6vn8OkiLESz?si=MhQpjEKnRNSxSHx4uF1Qvg Podcast yayınlarının çözümlemeleri ve haritalar için: http://conventus.spqrcast.com
17:10
June 05, 2020
010- Roma Galyalılar Tarafından Yağmalanıyor
Veii'nin ilhakından sonra Roma'da keyifler yerindeydi; fakat Kuzey'de giderek büyüyen Galya tehlikesi Roma kapılarına vardığında Veii ile yıllar süren mücadeleden yorgun düşmüş olan şehir Galyalılara karşı ölüm kalım savaşına girecekti. Belki de diğer Etrüsk şehirleri de Veii'ye, kuzeyde büyüyen Galya tehlikesi yüzünden yardım edememişti. Şimdi Galyalılarla karşılaşma sırası Romalılardaydı. Podcast yayınlarının çözümlemeleri ve haritalar için: http://conventus.spqrcast.com
15:09
May 25, 2020
009- Roma O Güne Kadarki En Büyük Rakibi Veii'yi Yutuyor
Roma kıtlığın ardından nefes almaya başlamıştı ve eski gücüne kavuşuyordu. Veii ise değişen ticari şartlar nedeniyle zayıflamaya başlamıştı. Romalılar her fırsatta kendilerine saldıran Veiililerin bu zayıflığını affetmediler ve nihai saldırı için harekete geçtiler. Savaş Romalıların umut ettikleri kadar kolay olmayacak ve Roma üzerinde kalıcı etkileri olacaktı.
12:54
May 18, 2020
Özel Bölüm: Antonine Salgını
Korona günlerine özel bölümlere devam ediyoruz. İlk özel bölümde Justinianus Vebası’nı konuşmuştuk, bu bölümde de kronolojik sıradan bir kez daha saparak başka bir salgını Antonine Salgınını konuşacağız.  Hangi yollarla bulaşıyordu? Kaç kişiyi öldürdü, kaynağı neydi? Roma'yı nasıl sarstı? Hristiyanlığın yayılmasına etkisi neydi? Tarihi nasıl etkiledi? Cevaplar podcastte.
15:41
May 12, 2020
008- Roma'da İşler Karışıyor, Cincinnatus Cumhuriyeti Kurtarıyor
On İki Levha Kanunlarının yayınlanmasını takip eden yıllar Roma için çok zordu. Kıtlık ve kuraklığın vurduğu şehir hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Tahıl ticaretine devletin müdahalesinin ters tepmesi üzerine Romalılar tahıla tamamen ulaşamaz hale gelmişti. Bu çaresizlik anında ortaya çıkan zengin bir tahıl tüccarı Spurius Maeilus tüm ihtiyaç sahiplerine tahıl dağıtarak oldukça sevilen bir kişi haline gelmişti. Siyasi hırsları yeteneklerinin ötesinde olan bu şahıs krallık hayalleri görmeye başladı ve cumhuriyeti devirmek için girişimlerini başlattı. Bu durumdan senatonun haberdar olması üzerine, tehlikeyi bastırmak üzere Senato tarafından diktatör olarak atanan Lucius Quinctius Cincinnatus, Spurius Maeilus'u yargılamak üzere harekete geçti. Durumun kötüye gittiğini gören Spurius Maeilus kaçmaya çalıştı ve çıkan arbedede öldürüldü. Roma'nın zayıf durumundan yararlanmaya çalışan komşu halklar ve egemenlik altındaki şehirler Roma'ya saldırdı ve isyan etti. M.Ö. 5 yüzyılın ikinci yarısı Roma için çetin geçiyordu.
22:53
May 05, 2020
007- On İki Levha Kanunları
Oniki Levha Kanunları'nın yayınlanması ile Romalılar o güne kadar Antik Dünya'da var olan hukuk kurallarını yazılı olarak ilan etme çıtasını yukarı taşımış, yönetenlerin de yönetilenlerle aynı kurallara tabi olması ilkesini ilk uygulayanlar olarak tarihin ilk hukuk devletine sahip olmuşlardı. Roma, hukuk sistemi ve kurumları sayesinde bildiğimiz Roma oldu ve siyasal gücünü yitirdikten sonra dahi bir fikir olarak tüm dünyayı etkisi altında tutmaya devam etti. Firavunların Mısır’ı her zaman Roma’dan zengin ve güçlüydü fakat kişi kültüne dayalı medeniyetleri kurumlar inşa etme kabiliyetinden yoksun oluğu için yıkılmaya mahkumdu ve en nihayetinde de Gaius Julius Caesar emrindeki birkaç leyjonu sayesinde binlerce yıllık Antik Mısır’ı Roma’nın bir eyaleti yapıverdi. Roma'ya çağları aşan bu gücü veren kural ve kurumlarıydı. Bu bölümde, kural kurumların nüvelerinden olan, Roma'nın ilk yazılı ve aleni yasalarını, o yasaları yazanların nasıl ilk ihlal edenler olduklarını ve Romalılar'ın tepkisini konuşuyoruz.
16:11
April 29, 2020
006- Roma Latium'un Merkezi Haline Geliyor ve Tarihin İlk Grevi Gerçekleşiyor
Latinler ve Sabinler Roma'yı geriletmek isterken, Plebler de Patrici fırsatçılığına karşı şehirden ayrılma tehdidi ile tarihin ilk grevi sayılan Secessio Plebis'i gerçekleştiriyor. Patriciler Pleblere karşı Cumhuriyet tarihi boyunca verecekleri tavizlerden ilkini vererek Pleblerin kendi Tribünlerini seçme hakkını tanıyor.
10:27
April 24, 2020
Özel Bölüm: Antik Roma'da Hijyen ve İdrar Vergisi
Romalılar nasıl yıkanıyordu, dişlerini idrar ile mi temizliyorlardı, idrardan vergi alındığı doğru mu, hastalıklar yaygın mıydı, ismi halk tarafından tuvaletlere verilen imparator kimdi? Podcastte. Karantina günlerinde özel bölümler devam ediyor. Bu özel bölümün ana teması Antik Roma'da hijyen. Kullanılan Parça: Orkundk - Vergileri İndir
15:33
April 18, 2020
005- Cumhuriyetin Kurulması ve İlk Konsüller
Roma Cumhuriyeti nasıl bir ortamda kuruldu, kuruluş sancılarını nasıl atlattı, tarihteki ilk hukuk devletinin doğumunu hazırlayan faktörler nelerdi, ilk konsüllerin icraat ve eylemleri cumhuriyetin ve medeniyetin geleceğini nasıl etkiledi?
11:18
April 12, 2020
Özel Bölüm: Justinianus Vebası
Korona Virüsü'nün tüm insanlığı etkisi altına aldığı bugünlerde, kronolojik sıradan saparak özel bir bölüm ile M.S. 6. yüzyılda Roma Medeniyetini derinden sarsan Justinianus Vebası ve etkilerinden bahsettim.
06:57
April 08, 2020
004- Son Kral Lucius Tarquinius Superbus
Bu bölümde Roma'nın 7 kralından sonuncusu, Lucius Tarquinius Superbus'un kardeşini devirmesi, tiranlığı, devrilmesi ve Roma Cumhuriyeti'nin ilanından bahsettik.
12:14
April 05, 2020
003- Roma'nın Son İyi Kralları
Bu bölümde Roma'nın son iki iyi kralı Lucius Tarquinus Priscus ve Servius Tullius'tan, taht oyunlarından, değişen seçim sisteminden ve Roma sınıf sisteminden bahsettik.
11:25
April 03, 2020
002- Romulus Sonrası 3 Kral
Roma'nın ilk Kralı Romulus'tan ile kardeşi Romus'tan ilk yayında bahsetmiştik.  Bu yayında 2. kral Numa Pompilius, 3. kral Tullus Hostilius ve 4. kral Ancus Marcius'tan, bu kralların Roma'ya katkılarından bahsettik. Genç şehrin yavaş yavaş şekillenmeye başlayan kurumlarının Roma'nın geleceğine etkilerinden çok kısaca bahsettik.
15:19
March 31, 2020
001- Romus ve Romulus'un Roma'yı Kurması Efsanesi
Roma Şehri'nin kuruluşuna giden yolda meydana gelen olaylar, Romus ve Romulus'un doğumları, kurt tarafından büyütülmeleri, Roma'yı kurmaları ve şehrin ilk yılları ile; bu kuruluş efsanesinin Habil ile Kabil, Hz.Meryem ile Hz.İsa, Bozkurt Destanı arasındaki benzerliklerden bahsettim.
11:27
March 29, 2020
Podcast Tanıtımı
Merhabalar, Bu podcastte Cihanşümul Roma Medeniyetini her yönü ile konuşmayı planlıyorum. Yayınlar genel olarak kronolojik sıra ile olacak fakat bu arada sırada kronolojik sıradan ayrılarak bonus bölümler yapmayacağım manasına gelmiyor. Roma bir devlet olmaktan ziyade binlerce yılda insanlığa kattıkları ile çok daha öte bir kavrama, bir fikre dönüştü. Bu podcastte bu fikri takip edecek, zamanla gelişimini, olgunlaşmasını ve hatta diğer toplumların da kılcal damarlarına nüfuz edişini izleyeceğiz. Roma’nın M.Ö. 753 yılında Romus ve Romulus tarafından kuruluşundan başlayacağım fakat nerede bitireceğimi bilmiyorum. 1453 İstanbul’un düşüşü, 1461 Trabzon’un düşüşü bitirme tarihi olabilir yahut Kayzer-i Rum Fatih Sultan Mehmet ile de devam ederek, Kayzer-i Rum’ların yani Roma Sezarlarının yönettiği Osmanlı Ülkesine de temas edebilirim. Bildiğim kadarı ile Roma ile ilgili Türkçe bu podcastten ve yine tarafımca hazırlanan Roma Halkı ve Senatosu isimli YouTube kanalından başka sesli online bir kaynak yok. Roma’nın hukuki mirasçısı konumundaki ülkelerin en önde geleni olan Türkiye için bu boşluğu da naçizane kapatmaya çalışmış olacağım. Tarihe merakınız varsa sıkılmayacağınızı umarak takip et butonuna basmanızı rica ediyorum. Podcast yayınlarında görüşmek üzere.
01:16
March 29, 2020