Skip to main content
Fioretti

Fioretti

By Stadsklooster San Damiano
Fioretti is een tweewekelijkse podcast van Stadsklooster San Damiano. Fioretti betekent ‘bloempjes’. Onder deze naam zijn er veel verhalen over Franciscus van Assisi verschenen. Met de podcast willen we het veelkleurige en veelsoortige boeket van de spiritualiteit van Franciscus en Clara laten zien. Dit doen we door thema’s uit deze spiritualiteit te verbinden met het leven van alledag.
De podcasts worden gemaakt door zuster Elisabeth en de broeders Jan, Rangel, Roland, Hans-Peter en Fer.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Het Licht verwelkomen

Fioretti

1x
Moed
Naast je geloof in daden uit te dragen is het ook belangrijk er woorden aan te kunnen geven. Broeder Jan helpt je hierbij op weg.
08:32
September 21, 2022
Opnieuw beginnen
Elke keer mag je opnieuw beginnen in je leven! Br. Fer vertelt hoe juist binnen het christendom deze kans steeds weer geboden worden.
06:00
September 07, 2022
Vaderlijke liefde
Br. Hans-Peter verkent de Vaderlijke liefde van God.
06:56
August 24, 2022
Pelgrimeren
De nieuwste podcast staat online. De zomer is bij uitstek de tijd om een pelgrimstocht te maken. Broeder Rangel neemt je met Franciscus en Clara mee op innerlijke pelgrimsreis.
06:43
July 29, 2022
Vriendschap
Broeder Jan praat met je over wat vriendschap is en hoe hij de vriendschap met Jezus ervaart.
07:54
July 13, 2022
Vliegen met de voeten
Paus Franciscus ziet jongeren als mensen die vliegen met hun voeten. Broeder Fer neemt je mee op vliegles en kijkt hoe Franciscus en Clara van Assisi gingen vliegen met hun voeten.
06:24
June 15, 2022
Uitweg
De uitweg vinden van eenheidsworst naar hoe God je ten diepste bedoelt heeft. Broeder Hans-Peter verkent hoe je tot een andere mindset kunt komen om helemaal jezelf worden in plaats van een kopie van anderen.
06:26
June 01, 2022
Maria als influencer
Maria als influencer, broeder Roland bekijkt haar eens vanuit dit verassende perspectief. Welke boodschap verspreidt zij in de wereld?
05:60
May 18, 2022
Roeping
Hoe kom je je roeping op het spoor? Br. Rangel geeft je handvaten om deze op het spoor te kunnen komen.
06:50
May 04, 2022
Jezus leeft!
Is Jezus vandaag de dag nog werkelijk levend onder ons aanwezig? Het is soms moeilijk te bevatten. Zuster Elisabeth probeert Jezus’ aanwezigheid dichterbij te brengen.
06:24
April 20, 2022
Risico's nemen
Broeder Jan mijmert over wat de risico’s in het leven kunnen zijn en wat dit brengt. Kun je leven zonder risico’s te nemen of geeft het juist kleur aan je leven om risico’s te nemen? De website waar broeder Jan in de podcast naar verwijst is: www.stadskloostersandamiano.nl
06:49
April 06, 2022
Lichaam en ziel
Broeder Fer staat stil bij het verband tussen lichaam en ziel. Ze kunnen niet zonder elkaar, ze hebben elkaar nodig.
07:22
March 23, 2022
Andere ogen
God kijkt vaak met andere ogen dan wij mensen dat doorgaans doen. Broeder Hans-Peter neemt ons mee de bijbel in die die vol staat met voorbeelden hiervan en dat kan ons inspireren met andere ogen naar de wereld van vandaag te kijken.
06:48
March 09, 2022
Onbezonnenheid
Broeder Roland vertelt waarom hij bij Franciscus van Assisi zijn onbezonnenheid zo bewondert en hoe ook wij vandaag de dag de openheid die een onbezonnen houding kan brengen kunnen toepassen.
06:09
February 23, 2022
Gebed
Bidden opent een heilige ruimte. Broeder Rangel verkent in deze podcast de manieren en de functie van bidden.
07:07
February 09, 2022
Aandacht
‘Alles wat je aandacht geeft groeit!’ Een al lang bestaande uitspraak die nog niets aan waarde heeft verloren. Zuster Elisabeth neemt je mee in hoe deze uitspraak in het leven van Franciscus en Clara van Assisi waarheid werd en hoe het ook in jouw leven beleefd kan worden.
06:18
January 26, 2022
Hoop
Aan het begin van het jaar hopen we dat het goede aan ons mag gebeuren dit jaar. Broeder Jan vertelt dat er twee soorten hoop zijn. Met welke van de twee ga jij het nieuwe jaar tegemoet?
05:59
January 12, 2022
Broederschap
Broeder Fer daagt je in deze podcast uit om broederschap om je heen te laten groeien!
06:58
December 29, 2021
De wijsheid
De nieuwste podcast gaat over de wijsheid. Broeder Hans-Peter verkent als jongste bewoner van Stadsklooster San Damiano de wijsheid. Wat is het verschil tussen eigen wijsheid en Gods wijsheid? En hoe kleurt de Advent het begrip wijsheid?
07:18
December 15, 2021
Elkaar dragen
Broeder Roland verkent op welke manier en vanuit welke perspectieven je elkaar kunt dragen in het dagelijks leven.
06:23
December 01, 2021
Vreugde
Vreugde is een kernwoord in de Franciscaanse spiritualiteit. Broeder Rangel vertelt erover.
07:01
November 17, 2021
Eenvoud
Hoe kun je komen tot eenvoudig leven? Deze vraag richt ons naar ons binnenste. Broeder Jan vertelt hoe je deze weg naar binnen kunt gaan om jouw eenvoud te ontdekken. 
05:30
November 03, 2021
Onbezorgdheid
Onbezorgd door het leven gaan is niet altijd even gemakkelijk. Zr. Elisabeth duikt in de Bijbel en in de teksten van Clara van Assisi op zoek naar bemoedigende teksten die ons lichtvoetiger door het leven kunnen laten gaan. 
07:29
October 20, 2021
Geduld
Ons geduld wordt nogal eens op de proef gesteld. Broeder Fer verkent de weg om je innerlijke vrede te bewaren. Hij kijkt daarbij hoe Franciscus van Assisi en Jezus dat deden.
05:27
October 06, 2021
De liefde
Broeder Hans-Peter verkent de liefde en hoe o.a. Franciscus van Assisi zich verhoudt tot de liefde.
08:15
September 22, 2021
Vrede
In het kader van de Vredesweek, spreekt br. Roland over de  opdracht van Franciscus van Assisi om in élk huis waar we ook binnengaan, "Vrede" het eerste woord te laten zijn. Als een omgekeerde regenboog willen we vrede en al het goede in Gods naam aan iedereen toewensen.
06:32
September 08, 2021
Verbondenheid
Na lange tijd van fysieke afstand behouden van elkaar, beseffen we hoe we naar verbondenheid verlangen. Maar er kan een nog dieper verlangen naar verbondenheid zijn: onze levensstroom met God. Br. Rangel stelt hierbij het beeld van de wijnstok centraal.
06:02
August 25, 2021
Verwondering
Zuster Elisabeth verbaasd zich erover hoe Clara van Assisi, die 800 jaar geleden leefde, haar nog dagelijks kan inspireren om verwonderd in het leven te staan.
06:26
August 11, 2021
Rijkdom
Broeder Jan neemt je mee in de wereld van rijkdom. Wat kan rijkdom met je doen en hoe vind je de schat in jezelf?
06:14
July 28, 2021
Toewijding
Broeder Fer verkent het woord ‘toewijding’ met je. Wat is dit eigenlijk, wat voor gedachten heb je hier zelf bij? Franciscus van Assisi is een uitgelezen voorbeeld van iemand die toegewijd leefde.
07:06
July 14, 2021
Stilte
Br. Hans-Peter verkent de stilte en geeft tips hoe je de stilte kunt laten spreken in je leven.
07:43
June 30, 2021
Pelgrim en vreemdeling
In deze podcast neemt br. Roland je mee in het leven van de pelgrim en de vluchteling. Clara van Assisi begreep hoe het was zo te leven ook al leefde ze veelal in de beslotenheid van het klooster.
09:19
June 16, 2021
Pelgrimeren
Er zijn vele pelgrimspaden om te bewandelen. Zr. Elisabeth verkent het pelgrimeren en je hoort hoe Franciscus en Clara van Assisi het pelgrimeren als levenshouding aannemen.
07:53
June 02, 2021
Inspiratie, intuïtie, toeval
Inspiratie, intuïtie en toeval zijn woorden die broeder Jan verbindt met de heilige Geest. De heilige Geest staat centraal op het feest van Pinksteren, maar komt elke dag als een cadeautje naar ons toe!
05:52
May 19, 2021
Mei maand Maria
In de maand mei wordt Maria extra in het licht gezet. Br. Rangel neemt je mee in het leven van Maria. 
06:44
May 05, 2021
Tussen Pasen en Hemelvaart
In de Bijbel zijn de verschijningen van Jezus aan zijn leerlingen tussen Pasen en Hemelvaart anders van kleur dan vóór Pasen. Zr. Elisabeth neemt je mee in deze Bijbelverhalen en hoe ook wij ons kunnen oefenen om Zijn verschijningen in ons leven te herkennen.
06:14
April 21, 2021
Paasgevoel
Broeder Roland neemt je mee in het Paasgevoel en vertelt over Franciscus en Clara die leefden met de dood en de opstanding.
05:59
April 07, 2021
Een nieuwe lente
In deze podcast neemt br. Rangel je mee de lente in die je in aanraking brengt met de Paasboodschap.
07:14
March 24, 2021
Omvorming
In deze podcast denkt broeder Jan met je na over hoe je elke dag een beetje beter mens wordt en hoe je anderen helpen kan om zich om te vormen naar de mooist denkbare persoon.
06:13
March 10, 2021
Woestijntijd
De veertigdagentijd wordt ook wel woestijntijd genoemd. Zr. Elisabeth neemt je mee de woestijn in en verkent hoe we een goede invulling kunnen geven aan onze de veertigdagentijd.
06:25
February 24, 2021
Zalig de zachtmoedigen... Bernadette Soubirous
Naar aanleiding van de verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous op 11 februari neemt broeder Roland je mee in het leven van Bernadette en komt zo bij de zaligsprekingen uit.
06:02
February 10, 2021
Aan het licht komen
In deze tijd waarin het coronavirus nog heerst en de maatregelen het duister in de mensen naar boven haalt ziet br. Jan of er in deze tijd toch ook iets aan het licht kan komen. 
06:02
January 27, 2021
Dromen in winterstilte
Br. Rangel neemt je mee in het thema 'dromen in winterstilte'. 
07:35
January 13, 2021
KERSTSPECIAL afl. 4 van 4, figuren in de kersstal: schaapherder
In deze kerstspecial van 4 afleveringen kijken we elke keer naar één figuur uit de kerststal. Dit keer verkent br. Roland de schaapherder in de stal.
07:45
December 24, 2020
KERSTSPECIAL afl. 3 van 4, figuren in de kersstal: Jozef
In deze kerstspecial van 4 afleveringen kijken we elke keer naar één figuur uit de kerststal. Dit keer staat br. Jan stil bij Jozef, een figuur die niet meteen de meeste aandacht trekt in de stal. Des te boeiender is het om te zien wat we van Jozef kunnen leren.
05:21
December 23, 2020
KERSTSPECIAL afl. 2 van 4, figuren in de kersstal: os
In deze kerstspecial van 4 afleveringen kijken we elke keer naar één figuur uit de kerststal. Dit keer staat br. Rangel stil bij de os. Waarom heeft Franciscus van Assisi in zijn tijd de os in de kerststal geplaatst?
08:38
December 22, 2020
KERSTSPECIAL afl. 1 van 4, figuren in de kersstal: ezel
In deze kerstspecial van 4 afleveringen kijken we elke keer naar één figuur uit de kerststal. Dit keer staat zr. Elisabeth stil bij de ezel: wat doet dit dier in de kerststal en wat kunnen we van de ezel leren?
06:52
December 21, 2020
Het Licht verwelkomen
In de Advent waarin de dagen kort en donker zijn verkent zr. Elisabeth hoe we het Licht van Kerstmis kunnen verwelkomen.
06:07
December 09, 2020
Verwachting
Rondom het begin van de Advent, de tijd van verwachting, reikt broeder Jan je in deze podcast twee dimensies van verwachting aan: geduld en hoop.
06:08
November 25, 2020
Elisabeth van Thuringen
Br. Roland neemt je mee in het leven van de heilige Elisabeth van Thuringen. Hoe kunnen we deze vrouw die 800 jaar geleden leefde in verband brengen met fairtrade en wat kunnen we van haar leren als het gaat om omzien naar onze kwetsbare naasten?
05:52
November 12, 2020
Heiligen
Heiligen zijn inspirerende mensen. Maar wat maakt dat ze heilig zijn en hoe kunnen wij zelf heilig worden? Br. Jan neemt je mee op verkenning. 
07:17
October 28, 2020
De aarde vieren
Zr. Elisabeth neemt je mee in het thema 'De aarde vieren'. Ze laat Clara van Assisi aan het woord wat zij hier over te zeggen heeft en verkent wat de aarde zelf aan wijsheid in zich meedraagt.
06:46
October 14, 2020
Franciscus
Br. Rangel neemt je mee in het spoor van Franciscus van Assisi de weg van vrede en verzoening op.
08:37
October 02, 2020
Boodschapper van vrede worden
Br. Roland neemt je dit keer mee in de jaarlijkse gebedsweek voor de vrede en verkent hoe je zelf boodschapper van vrede kunt worden.
05:42
September 16, 2020
De warmte bewaren
Br. Rangel laat ons in de 5e podcast horen hoe je iets van de warmte kunt bewaren als het voorbij is. Daarvoor neemt hij je mee in enkele liturgische Lichtfeesten en ook Clara van Assisi komt aan het woord.
08:14
August 26, 2020
Maria
Br. Jan staat stil bij de vraag waarom zoveel mensen een kaarsje branden bij Maria aan de hand van drie steekwoorden: dragen, baren en trouw zijn.
08:29
August 12, 2020
Levensspiegel
Zr. Elisabeth neemt je mee in de levensspiegel van Clara van Assisi.
06:38
July 29, 2020
Echt leven
Broeder Roland vertelt over de franciscaanse heilige Bonaventura en de keuze die hij maakt om echt te leven.
06:36
July 15, 2020
Zomer
Broeder Rangel neemt je mee een mooie zomer in.
06:11
July 01, 2020