Skip to main content
SANDT!

SANDT!

By Stefan Åberg
SANDT är en podcast som diskuterar ämnena Spel om pengar, Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Samordnaren Stefan Åberg från Helsingborg stad samtalar med sakkunniga gäster och andra aktörer som tycker till. Syftet med podcasten är att sprida kunskap där fokus är på det förebyggande arbetet.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

14. Kan en teaterpjäs sticka hål på hemlighetsballongen

SANDT!

1x
18. 2 minuter information om LUFT-konferensen
9 september är det Sveriges största digitala tobakskonferens i Helsingborg. Ta del av vad dagen bjuder på under 2 min.
02:08
July 1, 2021
17. Preventiva framgångsknep i tobak/nikotin arbetet, LUFT
Sakkunnige Ywonne Wiklund skildrar tobak/nikotinets utveckling och hur en framgångsrik tobaksavvänjning funkar. Vad kommer hända på LUFT 9 september? 25 min.
25:02
July 1, 2021
16. (bonusavsnitt) - Polis, krogen och ordningsvakter
Jens Löfmark och Patrik Dahlin Jönsson har ett specifikt polisuppdrag. Hur sköter sig kroggästerna och de som serverar alkohol. Var är okej att dricka någonstans och vad är en ordningsvakts uppgift. Hur ska vi agera vid problem och hur går det att förebygga svårigheter. 29 min.
28:25
June 13, 2021
15. Modernt och effektivt hälsofrämjande arbete i skolan
VD Per Hazelius och Livsstilspedagog Anna Nygren berättar varför det är viktigt att prata om alkohol och varför ungdomsdrickandet har minskat. Hur funkar tonårshjärnan och vilken betydelse har skolpersonalen i ämnet.
28:32
May 31, 2021
14. Kan en teaterpjäs sticka hål på hemlighetsballongen
Marcus Bellatreccia från Adesso Productions skildrar pjäsen Bengtson på dörren som handlar om att växa upp i en familj med miss/riskbruk. Vad kan olika yrken lära sig av teaterbranschen och vad för hjälp finns det att få.
25:40
May 10, 2021
13. Tonårsförälders utmaningar
VD Karin Hagman från IQ ger konkreta tips hur boken Tonårsparlören kan vara till dig hjälp. Vad är det som män är mindre bra på.
25:23
April 22, 2021
12. Polis, narkotika, vad görs och vad kan vi göra?
Polisen Mathias Lööw expert inom narkotika delar med sig sina narkotikakunskaper och ger oss en inblick i polisyrket. Hur är narkotikaläget idag och hur kan vi förebygga bruket. 32 min.
30:29
March 22, 2021
11. Att söka hjälp när man är ung och har bekymmer med alkohol och/eller droger?
Sigbritt Arwidson som är boss på Maria Skåne Nordväst berättar mer om hur den hjälpen kan se ut. Du får även många användbara tips och annan information som troligtvis är nytt för dig. 27 min
27:03
February 17, 2021
10. Hälsa, träning, doping och kosttillskott
Mästarbrottaren Martin Lidberg delar med sig sina erfarenheter. Hur blir du bäst och hur får du en bra hälsa. Vad är bra träning och hur ändrar man sin livsstil. Dopingtest och kosttillskott hur funkar det.
18:42
January 25, 2021
9. Knarkets flöde i Sverige och resten av världen
Ska vi legalisera eller avkriminalisera cannabis i vårt land och hur är lägessituationen i vår värld. Peter Moilanen från Narkotikapolitiska center ger svar på tal.
31:10
December 22, 2020
8. Media kändisen Martin Lidberg, att växa upp med beroende i familjen
Brottarvärldsmästaren och let´s dance vinnaren Martin Lidberg och hans bror Jimmy släppte nyligen boken Brottar bröder, en fight för livet. Boken har fått mycket uppmärksamhet i media och har en gripande berättelse på hur spelproblematik formar omgivningen. Martin delar med sig sina erfarenheter hur han har hanterat situationen. Dessutom kommer några överraskande samtalsämne.
27:30
December 10, 2020
7. Reningsverket kan se hur mycket droganvändning det är i din kommun
Hur går det till och vad är fördelarna med denna metod. Vilka är de bästa drogförebyggande metoderna och bästa konferenser. Sakkunnige Owe Rindstrand från Skurup dela med sig sina kunskaper. 
28:54
November 26, 2020
6. Spel om pengar är det ett växande folkhälsoproblem?
Hur ser det ut med spelproblemet, vilka samband finns, hur påverkar spelreklam oss och vilka tecken ska man titta efter. Anders Håkansson, professor i beroendemedicin och överläkare svarar på frågorna. 25:18 min 
25:18
November 13, 2020
5. Tobaksfria veckan och tobaksinformation
Hur kan skolorna arbeta med tobaksfrågan, vad innebär tobaks fria veckan och Tobacco Endgame. 19 åriga Emilia Hagesäter (emiliajosse@gmail.com) som har arbetat med A Non Smoking Generation ger svar på tal.
21:57
October 29, 2020
4. Hur gör man ett succéprojekt om tobak i skolan?
Vi pratar om hur processarbetet gick till för att skapa succéprojektet rökförbudsskyltar. Dessutom diskuteras tobakens baksidor för hälsan och miljön samt vad som krävs av skolorna enligt tobakslagstiftningen. Pedagogen, miljövetaren och miljösamordnaren Emma Sjöberg hjälper till att besvara dessa frågor.
19:35
October 14, 2020
3. Hur har narkotikapriset förändrats de senaste 30 åren?
Utredaren Ulf Guttormsson från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) besvarar frågan.
20:58
September 29, 2020
2. Hur har alkoholdrickandet, tobaksrestriktionerna och Covid-19 påverkat pub livet?
Ägaren för puben Utposten Tord Åkesson förklarar deras olika utmaningar de har haft under åren. Hur har det påverkat personalen och kunderna och hur har beteendemönstret förändrats.    
20:19
September 14, 2020
1. Hur har ungas attityder till narkotika förändrats de senaste åren?
Doktoranden och utredaren Isabella Gripe från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) besvarar frågan.
17:01
August 28, 2020