Skip to main content
SANDT!

SANDT!

By Stefan Åberg

SANDT är en podcast som diskuterar ämnena Spel om pengar, Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Samordnaren Stefan Åberg från Helsingborg stad samtalar med sakkunniga gäster och andra aktörer som tycker till. Syftet med podcasten är att sprida kunskap där fokus är på det förebyggande arbetet.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

34. Vad pratade de om och vad lärde vi oss på konferensen Drogfokus?

SANDT!

1x
36. Framgångssagan för snuset, cigaretterna och e-ciggen?
36. Framgångssagan för snuset, cigaretterna och e-ciggen?
Går det att minska bruket och vilka strategier använder sig tobaksindustrin sig av? Helen Stjerna från a Non Smoking Generation förklarar och ger ovärderlig information till föräldrar, skolfolket och politikerna. 
45:30
January 24, 2023
35. Vad innebär Öckerömetoden?
35. Vad innebär Öckerömetoden?
En hel del kommuner använder sig av den förebyggande Öckerömetoden, men vad innebär arbetssättet och hur kan vi lära oss av metoden. Vad visar deras undersökningar och hur lyckas de med att engagera skolor och föräldrar. Håkan Fransson och Christine Hummelblad som sprider metoden förklarar.
30:15
December 13, 2022
34. Vad pratade de om och vad lärde vi oss på konferensen Drogfokus?
34. Vad pratade de om och vad lärde vi oss på konferensen Drogfokus?
Här kommer en sammanfattning av 2-dagskonferensen Drogfokus där eliten var samlade i det förebyggande arbetet i vård och behandling, och i det brottsförebyggande och hälsofrämjande kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar. Håkan Fransson och Christine Hummelblad från Öckerö kommun ger svar på tal.
36:44
November 29, 2022
33. Vad gör och hör Ungdomsmottagningen?
33. Vad gör och hör Ungdomsmottagningen?
Vilken hjälp erbjuder Ungdomsmottagningen och vad får de höra. Hur hanterar personalen intima och drogrelaterade frågor. Kuratorn Maria Jordy Valett och barnmorskan Jessica Klein ger svar på tal
36:23
November 03, 2022
32. Vad säger lagen och vad kan en åklagare lära oss?
32. Vad säger lagen och vad kan en åklagare lära oss?
Ungdomsåklagaren Magnus Larsson berättar om yrket, straffpåföljder, belastningsregistret och rättegångprocessen. Hur påverkas en åklagare av media och av ärendena. Blir det mildare dom om personen är påverkad av någon substans och hur vanligt är narkotikabrott för ungdomar. Hur ska samhälle bekämpa brott.
40:23
September 25, 2022
31. Hur summerar polischefen året?
31. Hur summerar polischefen året?
Vad har funkat bra och mindre bra. Vilka utmaningar har vi framför oss. Vilka brott minskar och ökar, enligt polischefen Karim Ottosson. Vilka fördelar är det att vara polis och hur påverkas polisen av yttre händelser.
30:36
August 29, 2022
30. Hur lyckas Tullen med sitt uppdrag?
30. Hur lyckas Tullen med sitt uppdrag?
Tullchefen Marcel Gabara ger en lägesbild av smugglingen av narkotika, doping och vapensmugglingen. Vilka hjälpverktyg används och vem stoppar de vid gränserna? Vilka bortförklaringar får Tullen höra och hur reagerar de som åker fast? Vilket sätt är vanligast att smuggla? 26 min.
26:06
May 29, 2022
29. Vem och varför använder vissa doping och kosttillskott?
29. Vem och varför använder vissa doping och kosttillskott?
Vilka konsekvenser blir det för individen och samhället. Hur kan vi förebygga bruket. Sakkunnige Socionomen Tommy Moberg ger svar på tal. Tommymoberg@mac.com. 45 min
45:06
April 23, 2022
28. Hur gör man en livsstilsförändring och vad krävs?
28. Hur gör man en livsstilsförändring och vad krävs?
Socionomen Markus Sjösvärd ger goda råd hur bryta ett destruktivt beteende som kriminell livsstil, missbruk samt vad Krami har att erbjuda. 32 min.
31:54
March 31, 2022
27. Året happening 30 maj till 3 juli (Bonusavsnitt)
27. Året happening 30 maj till 3 juli (Bonusavsnitt)
Nu närmar det sig stadsmässan H22 City Expo. Emilia Nordström är socialförvaltningens H22 koordinatorer och hon ger dig en inblick på allt du inte får missa då. 4 min.
04:18
March 16, 2022
26. Överraskande resultat på CAN:s nationella drogvaneundersökning?
26. Överraskande resultat på CAN:s nationella drogvaneundersökning?
Utredaren Isabella Gripe från CAN förklarar hur drogsituationen är och hur det har utvecklats de senaste 50 åren. Har det blivit bättre eller sämre?
34:06
March 01, 2022
25. Ungdomen, hälsan och droger?
25. Ungdomen, hälsan och droger?
Hjälper det att arbeta främjande och förebyggande för att ungdomar ska må bra. Kan skolan och föräldrar påverka ungdomars ohälsa och droganvändningen. F.d. skolöverläkaren Nils Lundin ge svar på tal.
34:57
February 01, 2022
24. Är det dags för Sverige att legalisera Cannabis?
24. Är det dags för Sverige att legalisera Cannabis?
Om vi legalisera, hur kommer detta att påverka samhället? Sakkunnige, pedagogen och författaren Staffan Hübinette ge svar på tal.
40:26
January 03, 2022
23. Hur ska vi minska psykiska ohälsan och självmorden
23. Hur ska vi minska psykiska ohälsan och självmorden
Linnea Hasslin, arbetar med psykisk hälsa och är samordnare för suicidprevention. Vilka samband har detta med tobak, alkohol och narkotika. 28 min.
28:12
November 25, 2021
22. Hur ska vi bekämpa drogerna och parallellsamhällen?
22. Hur ska vi bekämpa drogerna och parallellsamhällen?
Kommunalrådet Christian Orsing förklarar hur vi ska motarbeta narkotikan och den organiserad brottsligheten. Vad är politikens utmaningar?
25:29
October 27, 2021
21. Ny Polischef, hur bekämpa kriminaliteten och skapa trygghet!
21. Ny Polischef, hur bekämpa kriminaliteten och skapa trygghet!
Hur vill Helsingborgs nya polischef Karim Ottosson arbeta för att minska brotten, drogbruket och öka tryggheten.  Hur funkar samverkan med politiken, skolan, olika organisationer och med kommuninvånarna. Vad funkar bra och vad behövs stärkas upp.
27:51
September 30, 2021
20. Elevhälsans arbete och skolans drogriktlinjer
20. Elevhälsans arbete och skolans drogriktlinjer
Åsa Ottosson och Nina Jönsson berättar hur det är att arbeta på elevhälsan och om Helsingborgs nya drogrutiner för skolan.
20:45
September 01, 2021
19. Stadens ögon på ungdomarna
19. Stadens ögon på ungdomarna
Carina Cronqvist, Ann-Charlott Salomonsson och Johan Lunell berättar vad Mobila Teamet erbjuder och hur de arbetar. Vad ser och gör de. 
23:00
August 02, 2021
18. 2 minuter information om LUFT-konferensen
18. 2 minuter information om LUFT-konferensen
9 september är det Sveriges största digitala tobakskonferens i Helsingborg. Ta del av vad dagen bjuder på under 2 min.
02:08
July 01, 2021
17. Preventiva framgångsknep i tobak/nikotin arbetet, LUFT
17. Preventiva framgångsknep i tobak/nikotin arbetet, LUFT
Sakkunnige Ywonne Wiklund skildrar tobak/nikotinets utveckling och hur en framgångsrik tobaksavvänjning funkar. Vad kommer hända på LUFT 9 september? 25 min.
25:02
July 01, 2021
16. Polis, krogen och ordningsvakter
16. Polis, krogen och ordningsvakter
Jens Löfmark och Patrik Dahlin Jönsson har ett specifikt polisuppdrag. Hur sköter sig kroggästerna och de som serverar alkohol. Var är okej att dricka någonstans och vad är en ordningsvakts uppgift. Hur ska vi agera vid problem och hur går det att förebygga svårigheter. 29 min.
28:25
June 13, 2021
15. Modernt och effektivt hälsofrämjande arbete i skolan
15. Modernt och effektivt hälsofrämjande arbete i skolan
VD Per Hazelius och Livsstilspedagog Anna Nygren berättar varför det är viktigt att prata om alkohol och varför ungdomsdrickandet har minskat. Hur funkar tonårshjärnan och vilken betydelse har skolpersonalen i ämnet.
28:32
May 31, 2021
14. Kan en teaterpjäs sticka hål på hemlighetsballongen
14. Kan en teaterpjäs sticka hål på hemlighetsballongen
Marcus Bellatreccia från Adesso Productions skildrar pjäsen Bengtson på dörren som handlar om att växa upp i en familj med miss/riskbruk. Vad kan olika yrken lära sig av teaterbranschen och vad för hjälp finns det att få.
25:40
May 10, 2021
13. Tonårsförälders utmaningar
13. Tonårsförälders utmaningar
VD Karin Hagman från IQ ger konkreta tips hur boken Tonårsparlören kan vara till dig hjälp. Vad är det som män är mindre bra på.
25:23
April 22, 2021
12. Polis, narkotika, vad görs och vad kan vi göra?
12. Polis, narkotika, vad görs och vad kan vi göra?
Polisen Mathias Lööw expert inom narkotika delar med sig sina narkotikakunskaper och ger oss en inblick i polisyrket. Hur är narkotikaläget idag och hur kan vi förebygga bruket. 32 min.
30:29
March 22, 2021
11. Att söka hjälp när man är ung och har bekymmer med alkohol och/eller droger?
11. Att söka hjälp när man är ung och har bekymmer med alkohol och/eller droger?
Sigbritt Arwidson som är boss på Maria Skåne Nordväst berättar mer om hur den hjälpen kan se ut. Du får även många användbara tips och annan information som troligtvis är nytt för dig. 27 min
27:03
February 17, 2021
10. Hälsa, träning, doping och kosttillskott
10. Hälsa, träning, doping och kosttillskott
Mästarbrottaren Martin Lidberg delar med sig sina erfarenheter. Hur blir du bäst och hur får du en bra hälsa. Vad är bra träning och hur ändrar man sin livsstil. Dopingtest och kosttillskott hur funkar det.
18:42
January 25, 2021
9. Knarkets flöde i Sverige och resten av världen
9. Knarkets flöde i Sverige och resten av världen
Ska vi legalisera eller avkriminalisera cannabis i vårt land och hur är lägessituationen i vår värld. Peter Moilanen från Narkotikapolitiska center ger svar på tal.
31:10
December 22, 2020
8. Media kändisen Martin Lidberg, att växa upp med beroende i familjen
8. Media kändisen Martin Lidberg, att växa upp med beroende i familjen
Brottarvärldsmästaren och let´s dance vinnaren Martin Lidberg och hans bror Jimmy släppte nyligen boken Brottar bröder, en fight för livet. Boken har fått mycket uppmärksamhet i media och har en gripande berättelse på hur spelproblematik formar omgivningen. Martin delar med sig sina erfarenheter hur han har hanterat situationen. Dessutom kommer några överraskande samtalsämne.
27:30
December 10, 2020
7. Reningsverket kan se hur mycket droganvändning det är i din kommun
7. Reningsverket kan se hur mycket droganvändning det är i din kommun
Hur går det till och vad är fördelarna med denna metod. Vilka är de bästa drogförebyggande metoderna och bästa konferenser. Sakkunnige Owe Rindstrand från Skurup dela med sig sina kunskaper. 
28:54
November 26, 2020
6. Spel om pengar är det ett växande folkhälsoproblem?
6. Spel om pengar är det ett växande folkhälsoproblem?
Hur ser det ut med spelproblemet, vilka samband finns, hur påverkar spelreklam oss och vilka tecken ska man titta efter. Anders Håkansson, professor i beroendemedicin och överläkare svarar på frågorna. 25:18 min 
25:18
November 13, 2020
5. Tobaksfria veckan och tobaksinformation
5. Tobaksfria veckan och tobaksinformation
Hur kan skolorna arbeta med tobaksfrågan, vad innebär tobaks fria veckan och Tobacco Endgame. 19 åriga Emilia Hagesäter (emiliajosse@gmail.com) som har arbetat med A Non Smoking Generation ger svar på tal.
21:57
October 29, 2020
4. Hur gör man ett succéprojekt i skolan?
4. Hur gör man ett succéprojekt i skolan?
Vi pratar om hur processarbetet gick till för att skapa succéprojektet rökförbudsskyltar. Dessutom diskuteras tobakens baksidor för hälsan och miljön samt vad som krävs av skolorna enligt tobakslagstiftningen. Pedagogen, miljövetaren och miljösamordnaren Emma Sjöberg hjälper till att besvara dessa frågor.
19:35
October 14, 2020
3. Hur har narkotikapriset förändrats de senaste 30 åren?
3. Hur har narkotikapriset förändrats de senaste 30 åren?
Utredaren Ulf Guttormsson från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) besvarar frågan.
20:58
September 29, 2020
2. Hur har alkoholdrickandet, tobaksrestriktionerna och Covid-19 påverkat utelivet?
2. Hur har alkoholdrickandet, tobaksrestriktionerna och Covid-19 påverkat utelivet?
Ägaren för puben Utposten Tord Åkesson förklarar deras olika utmaningar de har haft under åren. Hur har det påverkat personalen och kunderna och hur har beteendemönstret förändrats.    
20:19
September 14, 2020
1. Hur har ungas attityder till narkotika förändrats de senaste åren?
1. Hur har ungas attityder till narkotika förändrats de senaste åren?
Doktoranden och utredaren Isabella Gripe från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) besvarar frågan.
17:01
August 28, 2020