Skip to main content
STOF - Viden om rusmidler og samfund

STOF - Viden om rusmidler og samfund

By Center for Rusmiddelforskning
Hør om forbrug af alkohol og stoffer, behandling af alkoholmisbrug og stofmisbrug, politik og lovgivning om rusmidler og forebyggelse af misbrug, når forskere fra Center for Rusmiddelforskning læser artikler fra STOF eller fortæller til journalist Marianne Pilegaard.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Stitcher Logo

Stitcher

Currently playing episode

Helhedsorienteret indsats for unge, som både er i stofbehandling og i kontakt med Kriminalforsorgen

STOF - Viden om rusmidler og samfund

1x
Køb og salg af stoffer med budservice - og hvordan man undersøger handel med stoffer
Antropolog og lektor Thomas Friis Søgaard fortæller, hvordan handel med stoffer har udviklet sig og budservice med stoffer har vundet frem. Thomas' forskning viser bl.a. at: stofmarkedet er udvidet med flere måder at købe stoffer på stofkøb især af cannabis og kokain gennem bude er populært bl.a. pga kundeservice og fleksibilitet Find mere viden om stofsalg med budservice. Podcasten er produceret af journalist Marianne Pilegaard, som også er vært på podcasten.
26:22
July 2, 2020
Forbrug af rusmidler - hvornår kalder vi det normalt, problematisk eller afhængigt?
Misbrug af stoffer, hyggedruk, afhængighed, problematisk brug og sundhedsskadeligt forbrug af alkohol. Samtale med antropolog og professor Vibeke Asmussen Frank om de forskellige begreber, vi bruger om det at drikke alkohol og tage stoffer. Vibeke forklarer også, hvorfor vi skal forske i, hvordan, hvornår og hvorfor folk bruger rusmidler - også de illegale som heroin og cannabis. Podcasten er produceret af journalist Marianne Pilegaard, som også er vært på podcasten
35:47
June 29, 2020
Nogle opioidbrugere har højere risiko end andre for at få en overdosis
I Danmark dør dobbelt så mange af opioidoverdosis som i andre lande i Europa. Visse faktorer som det at være ung kvinde og bo alene, bruge stoffer intravenøst - altså sprøjte dem ind i blodårerne og samtidig indtage alkohol, benzodiapiner eller andre rusmidler højner risikoen for at få en overdosis. I denne artikel gennemgår forfatterne både risikofaktorer og beskyttende faktorer i forhold til at få en ikke-dødelig eller en dødelig overdosis af opioider som heroin, metadon, fentanyl m.m.
18:03
June 23, 2020
'Vi-modellen' - hjælp til forældre til unge, som både har en psykisk lidelse og rusmiddelproblemer
Vi-modellen er et samtaleforløb for forældre til unge, som både har psykiske lidelser og et stort forbrug af stoffer eller alkohol eller begge. Vi-modellen hjælper forældrene med at passe på sig selv og familiens trivsel samtidig med, at de støtter deres store barn. I denne podcast læser videnskabelige assistent Sidsel Schrøder to artikler op. Den første handler om udviklingen af Vi-modellen, og forældrenes forventninger til forløbet. Den anden artikel handler om forældrenes erfaringer med at deltage i Vi-modellen.
25:09
June 23, 2020
"Bringer I ud?" Service og hurtig levering betyder en del for personer, som køber illegale rusmidler
Købere af stoffer via bude ønsker hurtig og fleksibel levering og venlig betjening. Det betyder mere end prisen på og kvaliteten af det cannabis eller kokain, de køber. På den måde er det samme logik, som gør sig gældende ved salg af illegale stoffer som i almindelige butikker og i fastfoodbranchen. Hør  stofkøbernes erfaringer, og hvad der betyder noget for dem, når de køber stoffer.
14:15
June 23, 2020
"Torvet har et bedre tilbud til mig" Fællesskaber blandt udsatte grønlændere udgør et uformelt hjælpesystem
Hvordan klarer socialt udsatte grønlændere tilværelsen i periferien af det danske velfærdssystem? De hjælper i stor grad hinanden med mad, husly, gode råd og omsorg i uformelle fællesskaber på gaden og på torve. Dette er forskere fra Center for Rusmiddelforskning ved at kortlægge via interview og feltobservationer, og i denne artikel fortæller de om deres observationer og holder dem op mod tidligere undersøgelser og teorier om ressourcer og fællesskaber blandt udsatte mennesker.
16:50
June 17, 2020
Helhedsorienteret indsats for unge, som både er i stofbehandling og i kontakt med Kriminalforsorgen
Ansatte i Kriminalforsorgen og i frivilligorganisationer, som skal hjælpe unge, der både har et stofbrug og fx sidder varetægtsfængslet eller går med fodlænke, arbejder under meget forskellige vilkår. Det giver udfordringer, når de skal samarbejde og tilbyde unge en helhedsorienteret indsats, som støtter de unge i at reducere deres stofbrug, komme i gang med en uddannelse, få en bolig, styrke deres sociale netværk, få struktur på hverdagen etc.
15:57
May 25, 2020
Venner og alkohol har stor betydning for unge kvinders opfattelse af egne seksuelle grænser
Danske unges alkoholbrug er bl.a. formet af deres forestillinger om, hvordan de forskellige køn bør opføre sig. For unge kvinder betyder det, at alkohol kan gøre det svært for dem at skelne mellem, hvornår en seksuel oplevelse var sjov, grænseoverskridende eller et overgreb. 
13:47
May 6, 2020
Injektion af ADHD-medicin kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser
Bl.a. indholdet af mineralet talk i fx Ritalin-piller gør, at det kan være skadeligt for flere af kroppens organer, at opløse pillerne og sprøjte dem ind i blodårerne. Psykolog og adjunkt Sheila Jones gennemgår, hvorfor og hvordan injektion af ADHD-medicin kan give alvorlige skader på kroppen og potentielt føre til døden.
12:52
April 1, 2020
Behovet for tilstedeværelse i arbejdet med socialt udsatte
I denne artikel fortæller Louise Christensen, hvordan især tre forskellige måder at arbejde med socialt udsatte på udfolder og har betydning for de socialt udsatte mennesker. Hun beskriver arbejdet med at motivere til forandring, at arbejde med mål og ikke mindst bare at være tilstede. Tilstedeværelser fylder i praksis meget i arbejdet på fx væresteder, men er måske ikke lige skrevet ind i en målplan for stedet.
13:47
February 19, 2020
Unge indsattes erfaringer med indsatser, som skal reducere deres stofbrug
I danske fængsler og arresthuse tilbydes forskellige former for hjælp til unge for at sænke deres forbrug af stoffer. I denne artikel beskrives de unges oplevelse af og holdninger til at deltage i forløb, program eller anden indsats i Kriminalforsorgen, som skal hjælpe dem med at reducere deres stofbrug. 
13:02
February 19, 2020
Et højt tempo i studielivet får studerende til at bruge medicin
Studerende, der bruger medicin som Modafinil (narkolepsimedicin) og Ritalin (ADHD-medicin) for at kunne koncentrere sig i længere tid, synes egentlig, at det er moralsk forkert, men de bruger medicinen, fordi de føler, at de står i en akut krisesituation med at klare både studie, arbejde og andre gøremål. Dette har Lea Trier Krøll undersøgt i sit ph.d.-projekt  og skriver om i denne artikel læst op af Else-Marie Elmholdt.
14:34
February 19, 2020
Et neuroudviklingsblik på rusmiddelbrug blandt teenagere: Anbefalinger til behandling
Behandling af alkohol- og stofmisbrug hos teenagere bør fokusere mindre på problemer og mere på den udvikling teenageres hjerner er i gang med. Denne udvikling betyder nemlig, at teenagere har lettere ved at ændre vaner end voksne, reflekterer en del over, hvem de er, og samtidig er de socialt positive og har stor lyst til at påvirke andre positivt. Det sidste kan fx betyde, at teenagere gerne gør noget godt for fællesskabet og gerne vil være forbilleder for yngre kammerater fx ift brug af rusmidler. Alt dette forklarer Sarah Feldstein Ewing og Kristine Rømer Thomsen i indgående i artiklen her.
14:34
February 19, 2020
25 år i rusmiddelforskningens tjeneste
Artikel om Center for Rusmiddelforsknings 25 år og arbejdet med at styrke og udvikle behandling af alkohol- og stofmisbrug, kvalificere politiske beslutninger, forebygge rusmiddelproblemer og informere bredt om danskernes adfærd i forhold til rusmidler. Så hør, hvordan vi forsker i netop behandling, policy, forebyggelse/skadesreduktion og forbrug.
20:31
December 12, 2019
Udsatte grønlændere i det danske velfærdssystem
Borgere med grønlandsk baggrund har de samme rettigheder, som danskere til velfærdsydelser i Danmark, men oplever til tider særlige problemer i velfærdssystemet. Indsatser målrettet socialt udsatte grønlændere har til formål at støtte deres inklusion i velfærdssamfundet. I fx Aarhus Kommune har det hjulpet både grønlænderne og de ansatte, som skal hjælpe dem, at danne faglige netværk på tværs af organisationer og at fokusere på relationen til borgerne. Det fortæller Maj Nygaard-Christensen om.
13:35
December 12, 2019
Udviklingen af den faglige opfattelse af metadon fra 1977 til 2000
I dag er det ikke ualmindeligt at høre metadon betegnet som medicin, og at en person har brug for metadon for at blive 'rask'. Den slags vendinger ville have været utænkelige for 20, 30 eller 40 år siden
21:39
December 12, 2019
Opioider og opioidafhængighed - hvad er det?
Det er blevet betegnet som en national krise og en epidemi, at overdoser af opioider er blevet den hyppigste dødsårsag blandt unge voksne i USA, og  i visse områder af landet er det den hyppigste dødsårsag blandt alle. Får vi et lignende problem i Danmark?
13:01
November 11, 2019
Problematisk brug af rusmidler blandt unge hænger sammen med impulsiv adfærd
Bestemte former for impulsiv adfærd, som besvær med at færdiggøre opgaver, hænger sammen med problematisk forbrug af alkohol og stoffer blandt unge. Det viser en undersøgelse på Center for Rusmiddelforskning blandt unge. I denne artikel forklarer lektor og psykolog Kristine Rømer Thomsen hvordan.  
12:06
June 12, 2019
Syntetiske cannabinoider i Danmark
Syntetiske cannabinoider dukkede op i Danmark og Europa i 2008. På europæisk plan er der rapporteret alvorlige skader som psykose, kramper, bevidstløshed og dødsfald efter brug. Udbredelsen af syntetiske cannabinoider monitoreres derfor i alle europæiske lande, men udbredelsen og skader ser ud til at være begrænset i Danmark.
12:51
March 19, 2019
De ringer - vi bringer. Cannabislevering til døren
Illegale stofmarkeder og distributionen af stoffer er under evig forandring. Budservice med stoffer er et eksempel på en nyere form for stofhandel
18:13
January 22, 2019
"Så tager vi lige en enkelt... det gør vi en del herude"
Alkoholforbrug og ungdomsliv i danske landbrugsområder
13:50
January 17, 2019
"Det handler om at gå den der ekstra mil"
Mennesker med komplekse problemer som fx både stofmisbrug, psykiske problemer og arbejdsløshed har behov for hjælp fra flere instanser og fagligheder. CRF har undersøgt udfordringer og succeser med at hjælpe disse særligt udsatte borgere.
16:34
January 17, 2019
Stofmiljøet på Vesterbro og politikken i forhold til det
En åben stofscene, politikker og strategier på Indre Vesterbro
16:18
June 8, 2018
Nye psykoaktive stoffer: En ny bekymring i det danske stoflandskab?
Hvad – og hvor udbredt – er NPS? Og hvordan lovgives der om dem?
18:02
June 8, 2018
Medicinsk alkoholbehandling – efter Antabus
Danmark er ét de få lande, hvor Disulfiram (Antabus®) har vundet stor udbredelse. Det er ærgerligt, for der er i de sidste 20 år udviklet af midler, som er særdeles veldokumenterede.
18:53
June 8, 2018
Hverdagsliv på den åbne stofscene
To måneders feltarbejde på Indre Vesterbro viste et komplekst billede
15:20
June 8, 2018
Forskellige cannabinoider virker modsat
Forskellige typer af cannabis påvirker vores hjerne, kognition og adfærd forskelligt
09:28
June 8, 2018
Opdagelsen af medicinsk cannabis
Forskerne begyndte at interessere sig for cannabis som medicin for knap 200 år siden
22:34
June 8, 2018
Afskrækkelse som forebyggelsesstrategi og unges oplevelser heraf
For at højne trygheden i nattelivet udsteder politiet flere steder restaurationsforbud
18:05
June 8, 2018
’12-tals pigerne’ og ’ADHD-drengene’ – Vejlederes erfaringer med pressede unge
Studievejlederes oplevelse af unges udfordringer og strategier i et krævende uddannelsessystem
14:18
June 8, 2018