Skip to main content
STOF - Rusmidler, mennesker og samfund

STOF - Rusmidler, mennesker og samfund

By Center for Rusmiddelforskning
Hør om nyeste rusmiddelforskning. Forbrug af alkohol og stoffer, behandling af alkoholmisbrug og stofmisbrug, forebyggelse af misbrug og lovgivning om rusmidler. Forskere fra Center for Rusmiddelforskning læser deres artikler op eller fortæller til journalist Marianne Pilegaard.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Stitcher Logo

Stitcher

Currently playing episode

Hverdagsliv på den åbne stofscene

STOF - Rusmidler, mennesker og samfund

1x
Psykedeliske stoffer i små og store doser bruges til terapi og selvudvikling
Er vi på vej ind i en 'psykedelisk renæssance'? Forskere, terapeuter og almindelige mennesker interesserer sig i disse år mere og mere for at bruge psykedeliske stoffer som psilocybinsvampe og Ayahuasca til selvudvikling eller mod fx angst og depression. Her er både tale om større doser som MDMA, som nogle tager i en flere timers terapisession med en psykoterapeut, og at andre prøver at optimere deres daglige trivsel med små doser af fx psilocybinsvampe. Denne podcast giver et øjebliksbillede af tendenserne med psykedeliske stoffer. 
17:20
March 24, 2021
Nedlukket stofbehandling i fængsler under COVID-19 gav tilbagefald og har konsekvenser for indsatte med stofproblemer
Interview med tre mandlige indsatte viser, hvordan deres dagligdag og kamp for at blive stoffri blev væltet omkuld, da stofbehandlingeni fængslet blev lukket ned i forbindelse med COVID-19-pandemien. Udover, at deres behandling for problematisk stofbrug blev sat i stå, betød nedlukningen også færre besøg, udgang og manglende aktiviteter og beskæftigelse.
12:00
March 24, 2021
Unges alkoholforbrug handler mere om fællesskab end gruppepres
Unges forbrug af alkohol handler først og fremmest om at deltage i og bidrage til fællesskabet. Gruppepres og at kunne sige nej spiller en mindre rolle. Så hvis vi vil forandre unges alkoholkultur, må vi hjælpe de unge med at afstemme forventningerne til hinanden og fællesskabet. Hør om nogle af de fund, som tre rusmiddelforskere har gjort ved at interviewe 140 unge mellem 18 og 25 år om, hvorfor, hvornår og med hvem de drikker alkohol.
13:53
March 24, 2021
Hvorfor har mennesker med rusmiddelproblemer højere risiko for at begå selvmord end andre?
Hvis mennesker er afhængige af stoffer eller alkohol, har de en højere risiko for at begå selvmord end andre, og hvis de samtidig er plaget af psykiske lidelser stiger risikoen for selvmord yderligere. Derfor bør rusmiddelbehandlere være opmærksomme på psykiske problemer, der kan få et menneske til at overveje at tage sit liv. Det er ikke ny viden, at rusmiddelproblemer, psykisk sygdom og selvmord hænger sammen, men vi ved  meget lidt om præcis, hvorfor det hænger sådan sammen. Hør om CRFs undersøgelse af sammenhængen mellem stofafhængighed, psykiske lidelser og selvmord i STOF.
11:11
January 29, 2021
Samtale: Hvordan klarer socialt udsatte coronakrisen?
Lektor og antropolog Maj Nygaard-Christensen og antropologistuderende Nikolaj Mørk Thorsen fortæller, hvordan socialt udsatte mennesker på væresteder, herberger, stofindtagelsesrum m.m. klarer coronakrisen og nedlukningen af samfundet. Sammen med videnskabelig assistent Siri Mørch Pedersen har de interviewet brugere og medarbejdere og lavet deltagerobservation på sociale hjælpetilbud. Deres fund viser bl.a. at: - Socialt udsatte bliver ramt meget forskelligt. Nogle er bange for at blive isoleret, mens andre nyder roen på gaden - Socialt udsatte trækker på erfaringer fra et udsat liv for at komme igennem aktuelle kriser som coronanedlukning.  - Lav smitte blandt socialt udsatte under pandemiens første bølge, og mange ville gerne testes Læs om undersøgelsen 'Coronakrisen og social marginalisering', som stadig er i gang Podcasten er produceret af journalist Marianne Pilegaard, som også er vært på podcasten.
35:09
January 11, 2021
Vi bør lytte til de unge, hvis vi vil hjælpe dem ud af stofmisbrug og kriminalitet
Unge, som både har et stofmisbrug og er i kontakt med Kriminalforsorgen, har ifølge dem selv brug for, at medarbejdere i fx Kriminalforsorgen, på rusmiddelcentret og på kommunen er fleksible og møde de unge med tillid og anerkendelse i forhold til deres liv og deres erfaringer. Det viser en kvalitativ undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning af unge, som bruger stoffer og er under Kriminalforsorgen. Hør om nogle af de unges egne bud på bedre hjælp.  
14:48
November 11, 2020
Vi mangler viden om unge, som sælger sex
Trods megen omtale af sugardating i danske medier mangler vi viden om, hvem, hvorfor, deres baggrund, og hvordan vi kan hjælpe unge, som sælger sex for gaver, stoffer eller penge til voksne eller ældre mennesker. Især mangler vi at høre om erfaringer og holdninger fra de unge selv, som vil være brugbart for fx sociale steder, der hjælper udsatte unge. Der er også et stort mørketal ift. hvor mange unge, især unge mænd, som sælger sex. Jeanett Bjønness, som deltager i stor undersøgelse af sugardating i Danmark, ridser udfordringer op i denne artikel.
14:39
November 11, 2020
Corona-konsekvenser for drikkegrupper, der mødes udendørs
Hør, hvordan en gruppe mennesker, som dagligt mødes i et skur ved Aarhus for at drikke sammen, oplever coronakrisen. For dem er det sociale samvær og at drikke sammen så vigtigt, at de er mødtes under hele coronatiden, men samtidig har de fulgt retningslinjer med at holde afstand og afspritte hænder.
10:58
November 11, 2020
Coronanedlukning var med til både at åbne og lukke døre for socialt udsatte
Hvad betød nedlukningen af Danmark i marts 2020 i forbindelse med COVID-19-epidemien for brugere af væresteder, herberger og stofindtagelsesrum? Hør hvad tre forskere fra Center for Rusmiddelforskning fandt ud af ved observationer og interview med brugere og personale på sociale hjælpesteder. Blandt andet at for nogle var det meget hårdt ikke at få det sociale med, når de ville spise på værestedet. For andre betød nedlukningen mere ro på en ellers presset hverdag.
13:51
November 9, 2020
Samtale: Køb og salg af stoffer med bude - og hvordan man undersøger handel med stoffer
Antropolog og lektor Thomas Friis Søgaard fortæller, hvordan handel med stoffer har udviklet sig og budservice med stoffer har vundet frem. Thomas' forskning viser bl.a. at: stofmarkedet er udvidet med flere måder at købe stoffer på stofkøb især af cannabis og kokain gennem bude er populært bl.a. pga kundeservice og fleksibilitet Find mere viden om stofsalg med budservice. Podcasten er produceret af journalist Marianne Pilegaard, som også er vært på podcasten.
26:23
July 2, 2020
Samtale: Forbrug af rusmidler - normalt, problematisk eller afhængigt?
Misbrug af stoffer, hyggedruk, afhængighed, problematisk brug og sundhedsskadeligt forbrug af alkohol. Samtale med antropolog og professor Vibeke Asmussen Frank om de forskellige begreber, vi bruger om det at drikke alkohol og tage stoffer. Vibeke forklarer også, hvorfor vi skal forske i, hvordan, hvornår og hvorfor folk bruger rusmidler - også de illegale som heroin og cannabis. Podcasten er produceret af journalist Marianne Pilegaard, som også er vært på podcasten
35:48
June 29, 2020
Nogle opioidbrugere har højere risiko end andre for at få en overdosis
I Danmark dør dobbelt så mange af opioidoverdosis som i andre lande i Europa. Visse faktorer som det at være ung kvinde og bo alene, bruge stoffer intravenøst - altså sprøjte dem ind i blodårerne og samtidig indtage alkohol, benzodiapiner eller andre rusmidler højner risikoen for at få en overdosis. I denne artikel gennemgår forfatterne både risikofaktorer og beskyttende faktorer i forhold til at få en ikke-dødelig eller en dødelig overdosis af opioider som heroin, metadon, fentanyl m.m.
18:03
June 23, 2020
'Vi-modellen' - hjælp til forældre til unge, som både har en psykisk lidelse og rusmiddelproblemer
Vi-modellen er et samtaleforløb for forældre til unge, som både har psykiske lidelser og et stort forbrug af stoffer eller alkohol eller begge. Vi-modellen hjælper forældrene med at passe på sig selv og familiens trivsel samtidig med, at de støtter deres store barn. I denne podcast læser videnskabelige assistent Sidsel Schrøder to artikler op. Den første handler om udviklingen af Vi-modellen, og forældrenes forventninger til forløbet. Den anden artikel handler om forældrenes erfaringer med at deltage i Vi-modellen.
25:10
June 23, 2020
"Bringer I ud?" Service og hurtig levering betyder en del for personer, som køber illegale rusmidler
Købere af stoffer via bude ønsker hurtig og fleksibel levering og venlig betjening. Det betyder mere end prisen på og kvaliteten af det cannabis eller kokain, de køber. På den måde er det samme logik, som gør sig gældende ved salg af illegale stoffer som i almindelige butikker og i fastfoodbranchen. Hør  stofkøbernes erfaringer, og hvad der betyder noget for dem, når de køber stoffer.
14:16
June 23, 2020
"Torvet har et bedre tilbud til mig" Fællesskaber blandt udsatte grønlændere udgør et uformelt hjælpesystem
Hvordan klarer socialt udsatte grønlændere tilværelsen i periferien af det danske velfærdssystem? De hjælper i stor grad hinanden med mad, husly, gode råd og omsorg i uformelle fællesskaber på gaden og på torve. Dette er forskere fra Center for Rusmiddelforskning ved at kortlægge via interview og feltobservationer, og i denne artikel fortæller de om deres observationer og holder dem op mod tidligere undersøgelser og teorier om ressourcer og fællesskaber blandt udsatte mennesker.
16:51
June 17, 2020
Helhedsorienteret indsats for unge, som både er i stofbehandling og i kontakt med Kriminalforsorgen
Ansatte i Kriminalforsorgen og i frivilligorganisationer, som skal hjælpe unge, der både har et stofbrug og fx sidder varetægtsfængslet eller går med fodlænke, arbejder under meget forskellige vilkår. Det giver udfordringer, når de skal samarbejde og tilbyde unge en helhedsorienteret indsats, som støtter de unge i at reducere deres stofbrug, komme i gang med en uddannelse, få en bolig, styrke deres sociale netværk, få struktur på hverdagen etc.
15:57
May 25, 2020
Venner og alkohol har stor betydning for unge kvinders opfattelse af egne seksuelle grænser
Danske unges alkoholbrug er bl.a. formet af deres forestillinger om, hvordan de forskellige køn bør opføre sig. For unge kvinder betyder det, at alkohol kan gøre det svært for dem at skelne mellem, hvornår en seksuel oplevelse var sjov, grænseoverskridende eller et overgreb. 
13:47
May 6, 2020
Injektion af ADHD-medicin kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser
Bl.a. indholdet af mineralet talk i fx Ritalin-piller gør, at det kan være skadeligt for flere af kroppens organer, at opløse pillerne og sprøjte dem ind i blodårerne. Psykolog og adjunkt Sheila Jones gennemgår, hvorfor og hvordan injektion af ADHD-medicin kan give alvorlige skader på kroppen og potentielt føre til døden.
12:52
April 1, 2020
Behovet for tilstedeværelse i arbejdet med socialt udsatte
I denne artikel fortæller Louise Christensen, hvordan især tre forskellige måder at arbejde med socialt udsatte på udfolder og har betydning for de socialt udsatte mennesker. Hun beskriver arbejdet med at motivere til forandring, at arbejde med mål og ikke mindst bare at være tilstede. Tilstedeværelser fylder i praksis meget i arbejdet på fx væresteder, men er måske ikke lige skrevet ind i en målplan for stedet.
13:47
February 19, 2020
Unge indsattes erfaringer med indsatser, som skal reducere deres stofbrug
I danske fængsler og arresthuse tilbydes forskellige former for hjælp til unge for at sænke deres forbrug af stoffer. I denne artikel beskrives de unges oplevelse af og holdninger til at deltage i forløb, program eller anden indsats i Kriminalforsorgen, som skal hjælpe dem med at reducere deres stofbrug. 
13:02
February 19, 2020
Et højt tempo i studielivet får studerende til at bruge medicin
Studerende, der bruger medicin som Modafinil (narkolepsimedicin) og Ritalin (ADHD-medicin) for at kunne koncentrere sig i længere tid, synes egentlig, at det er moralsk forkert, men de bruger medicinen, fordi de føler, at de står i en akut krisesituation med at klare både studie, arbejde og andre gøremål. Dette har Lea Trier Krøll undersøgt i sit ph.d.-projekt  og skriver om i denne artikel læst op af Else-Marie Elmholdt.
14:35
February 19, 2020
Et neuroudviklingsblik på rusmiddelbrug blandt teenagere: Anbefalinger til behandling
Behandling af alkohol- og stofmisbrug hos teenagere bør fokusere mindre på problemer og mere på den udvikling teenageres hjerner er i gang med. Denne udvikling betyder nemlig, at teenagere har lettere ved at ændre vaner end voksne, reflekterer en del over, hvem de er, og samtidig er de socialt positive og har stor lyst til at påvirke andre positivt. Det sidste kan fx betyde, at teenagere gerne gør noget godt for fællesskabet og gerne vil være forbilleder for yngre kammerater fx ift brug af rusmidler. Alt dette forklarer Sarah Feldstein Ewing og Kristine Rømer Thomsen i indgående i artiklen her.
14:35
February 19, 2020
25 år i rusmiddelforskningens tjeneste
Artikel om Center for Rusmiddelforsknings 25 år og arbejdet med at styrke og udvikle behandling af alkohol- og stofmisbrug, kvalificere politiske beslutninger, forebygge rusmiddelproblemer og informere bredt om danskernes adfærd i forhold til rusmidler. Så hør, hvordan vi forsker i netop behandling, policy, forebyggelse/skadesreduktion og forbrug.
20:31
December 12, 2019
Udsatte grønlændere i det danske velfærdssystem
Borgere med grønlandsk baggrund har de samme rettigheder, som danskere til velfærdsydelser i Danmark, men oplever til tider særlige problemer i velfærdssystemet. Indsatser målrettet socialt udsatte grønlændere har til formål at støtte deres inklusion i velfærdssamfundet. I fx Aarhus Kommune har det hjulpet både grønlænderne og de ansatte, som skal hjælpe dem, at danne faglige netværk på tværs af organisationer og at fokusere på relationen til borgerne. Det fortæller Maj Nygaard-Christensen om.
13:36
December 12, 2019
Udviklingen af den faglige opfattelse af metadon fra 1977 til 2000
I dag er det ikke ualmindeligt at høre metadon betegnet som medicin, og at en person har brug for metadon for at blive 'rask'. Den slags vendinger ville have været utænkelige for 20, 30 eller 40 år siden
21:39
December 12, 2019
Opioider og opioidafhængighed - hvad er det?
Det er blevet betegnet som en national krise og en epidemi, at overdoser af opioider er blevet den hyppigste dødsårsag blandt unge voksne i USA, og  i visse områder af landet er det den hyppigste dødsårsag blandt alle. Får vi et lignende problem i Danmark?
13:02
November 11, 2019
Problematisk brug af rusmidler blandt unge hænger sammen med impulsiv adfærd
Bestemte former for impulsiv adfærd, som besvær med at færdiggøre opgaver, hænger sammen med problematisk forbrug af alkohol og stoffer blandt unge. Det viser en undersøgelse på Center for Rusmiddelforskning blandt unge. I denne artikel forklarer lektor og psykolog Kristine Rømer Thomsen hvordan.  
12:06
June 12, 2019
Syntetiske cannabinoider i Danmark
Syntetiske cannabinoider dukkede op i Danmark og Europa i 2008. På europæisk plan er der rapporteret alvorlige skader som psykose, kramper, bevidstløshed og dødsfald efter brug. Udbredelsen af syntetiske cannabinoider monitoreres derfor i alle europæiske lande, men udbredelsen og skader ser ud til at være begrænset i Danmark.
12:52
March 19, 2019
De ringer - vi bringer. Cannabislevering til døren
Illegale stofmarkeder og distributionen af stoffer er under evig forandring. Budservice med stoffer er et eksempel på en nyere form for stofhandel
18:13
January 22, 2019
"Så tager vi lige en enkelt... det gør vi en del herude"
Alkoholforbrug og ungdomsliv i danske landbrugsområder
13:51
January 17, 2019
"Det handler om at gå den der ekstra mil"
Mennesker med komplekse problemer som fx både stofmisbrug, psykiske problemer og arbejdsløshed har behov for hjælp fra flere instanser og fagligheder. CRF har undersøgt udfordringer og succeser med at hjælpe disse særligt udsatte borgere.
16:34
January 17, 2019
Stofmiljøet på Vesterbro og politikken i forhold til det
En åben stofscene, politikker og strategier på Indre Vesterbro
16:18
June 8, 2018
Nye psykoaktive stoffer: En ny bekymring i det danske stoflandskab?
Hvad – og hvor udbredt – er NPS? Og hvordan lovgives der om dem?
18:02
June 8, 2018
Medicinsk alkoholbehandling – efter Antabus
Danmark er ét de få lande, hvor Disulfiram (Antabus®) har vundet stor udbredelse. Det er ærgerligt, for der er i de sidste 20 år udviklet af midler, som er særdeles veldokumenterede.
18:53
June 8, 2018
Hverdagsliv på den åbne stofscene
To måneders feltarbejde på Indre Vesterbro viste et komplekst billede
15:20
June 8, 2018
Forskellige cannabinoider virker modsat
Forskellige typer af cannabis påvirker vores hjerne, kognition og adfærd forskelligt
09:29
June 8, 2018
Opdagelsen af medicinsk cannabis
Forskerne begyndte at interessere sig for cannabis som medicin for knap 200 år siden
22:35
June 8, 2018
Afskrækkelse som forebyggelsesstrategi og unges oplevelser heraf
For at højne trygheden i nattelivet udsteder politiet flere steder restaurationsforbud
18:06
June 8, 2018
’12-tals pigerne’ og ’ADHD-drengene’ – Vejlederes erfaringer med pressede unge
Studievejlederes oplevelse af unges udfordringer og strategier i et krævende uddannelsessystem
14:19
June 8, 2018