STOF - Viden om rusmidler og samfund

Nye psykoaktive stoffer: En ny bekymring i det danske stoflandskab?

An episode of STOF - Viden om rusmidler og samfund

By Center for Rusmiddelforskning
Nyeste viden inden for forskning i rusmidler. Forskere fra Center for Rusmiddelforskning læser artikler om forbrug, behandling, politik og lovgivning samt tendenser og forebyggelse i forhold til alkohol og stoffer. Artiklerne er trykt i magasinet STOF.
More places to listen

More places to listen

Problematisk brug af rusmidler blandt unge hænger sammen med impulsiv adfærd
Bestemte former for impulsiv adfærd, som besvær med at færdiggøre opgaver, hænger sammen med problematisk forbrug af alkohol og stoffer blandt unge. Det viser en undersøgelse på Center for Rusmiddelforskning, hvor vi siden 2015 har fulgt en større gruppe unge og spurgt dem om deres brug af rusmidler, testet deres kognitive evner, MR-scannet deres hjerner og udspurgt om impulsiv adfærd og konsekvenser af deres rusmiddelbrug. Undersøgelsen bliver færdig i løbet af 2019 og viser indtil nu en sammenhæng mellem impulsiv adfærd som tendens til at handle overilet, når man er vred eller begejstret, og problemer med at gøre opgaver færdige og et problematisk forbrug af alkohol, cannabis og andre stoffer, pornografi og overspisning. 
12:06
June 12, 2019
Syntetiske cannabinoider i Danmark
Syntetiske cannabinoider dukkede op i Danmark og Europa i 2008. På europæisk plan er der rapporteret alvorlige skader som psykose, kramper, bevidstløshed og dødsfald efter brug. Udbredelsen af syntetiske cannabinoider monitoreres derfor i alle europæiske lande, men udbredelsen og skader ser ud til at være begrænset i Danmark.
12:51
March 19, 2019
De ringer - vi bringer. Cannabislevering til døren
Illegale stofmarkeder og distributionen af stoffer er under evig forandring. Budservice med stoffer er et eksempel på en nyere form for stofhandel
18:13
January 22, 2019
"Så tager vi lige en enkelt... det gør vi en del herude"
Alkoholforbrug og ungdomsliv i danske landbrugsområder
13:50
January 17, 2019
"Det handler om at gå den der ekstra mil"
Mennesker med komplekse problemer som fx både stofmisbrug, psykiske problemer og arbejdsløshed har behov for hjælp fra flere instanser og fagligheder. CRF har undersøgt udfordringer og succeser med at hjælpe disse særligt udsatte borgere.
16:34
January 17, 2019
Stofmiljøet på Vesterbro og politikken i forhold til det
En åben stofscene, politikker og strategier på Indre Vesterbro
16:18
June 8, 2018
Nye psykoaktive stoffer: En ny bekymring i det danske stoflandskab?
Hvad – og hvor udbredt – er NPS? Og hvordan lovgives der om dem?
18:02
June 8, 2018
Medicinsk alkoholbehandling – Efter Antabus
Danmark er ét de få lande, hvor Disulfiram (Antabus®) har vundet stor udbredelse. Det er ærgerligt, for der er i de sidste 20 år udviklet af midler, som er særdeles veldokumenterede.
18:53
June 8, 2018
Hverdagsliv på den åbne stofscene
To måneders feltarbejde på Indre Vesterbro viste et komplekst billede
15:20
June 8, 2018
Forskellige cannabinoider virker modsat
Forskellige typer af cannabis påvirker vores hjerne, kognition og adfærd forskelligt
09:28
June 8, 2018
Opdagelsen af medicinsk cannabis
Forskerne begyndte at interessere sig for cannabis som medicin for knap 200 år siden
22:34
June 8, 2018
Afskrækkelse som forebyggelsesstrategi og unges oplevelser heraf
For at højne trygheden i nattelivet udsteder politiet flere steder restaurationsforbud
18:05
June 8, 2018
’12-tals pigerne’ og ’ADHD-drengene’ – Vejlederes erfaringer med pressede unge
Studievejlederes oplevelse af unges udfordringer og strategier i et krævende uddannelsessystem
14:18
June 8, 2018
Make your own podcast for free with Anchor!