Storykit Talks

Storykit Talks

By Jonna Ekman
Vi ställer frågorna ni vill ha svar på!

Storykits mission är att hjälpa företag och organisationer att berätta sina historier med video. Vi har byggt ett unikt videoverktyg som hjälper vem som helst att skapa snygg och effektiv video på bara några minuter. I Storykit Talks ställer vi frågor som vi vet att marknadsförare och kommunikatörer funderar på. Och vi har alltid med oss en gäst som kan ge oss de bästa svaren!
Where to listen
Apple Podcasts Logo
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Vad är retention och varför spelar det roll för social video?
Vill man veta något på riktigt om kvaliteten på sin sociala video måste man titta på retention. Vi intervjuar Peder Bonnier, vd på Storykit, som menar att vi brukar titta på retentionmåttet på fel sätt och förklarar varför vi inte ska vara rädda för de stora tittartappen i början och slutet av videon. Vi diskuterar också den gyllene frågan "hur lång ska min video vara?" och lanserar ett ytterst otillfredsställande svar.
23:03
February 5, 2020