Skip to main content
Podcasty Národního pedagogického institutu ČR

Podcasty Národního pedagogického institutu ČR

By studiopandapodcast
Podcasty určené všem pedagogickým pracovníkům i rodičům. Naším cílem je to, aby se děti těšily do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě.
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Schránka důvěry

Podcasty Národního pedagogického institutu ČR

1x
Debata Smrt školou povinná aneb jak mluvit s dětmi o ztrátě jejich blízkých
Podle údajů Ministerstva zdravotnictví z listopadu 2021 zemřelo v Česku v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 více než 32 000 lidí. V poměrně krátké době se tak s nenadálým úmrtím muselo vyrovnávat velké množství lidí včetně dětí. Jak toto téma, které se týká každého člověka, otevřít ve škole? Jak podpořit děti, které ztratily někoho ze svých blízkých? Je smrt v naší společnosti tabu?   O těchto a dalších tématech diskutovaly: Ruth Šormová, ředitelka organizace Cesta domů,  Tereza Gafna Váňová, učitelka židovské výchovy, občanské výchovy a angličtiny na Lauderových školách v Praze  Moderuje: Zuzana Hanáková, terapeutka, lektorka a koučka  Více na https://www.cestadomu.cz/je-smrt-skolou-povinna  https://www.cestadomu.cz/aktuality/prirucni-radce-nejen-pro-pedagogy-o-tematu-smrti (Slon u tabule)  https://www.cestadomu.cz/osveta  https://www.cestadomu.cz/nakladatelstvi  https://www.cestadomu.cz/pro-skoly  https://www.cestadomu.cz/vzorove-hodiny  https://www.umirani.cz/
01:02:21
November 22, 2021
Školní poradenské pracoviště 2 - Gymnázium Jana Palacha v Praze
Soukromé Gymnázium Jana Palacha v Praze je malá škola téměř rodinného typu. Je to škola inkluzivní a najdeme zde také studenty s různými poruchami či hendikepy, ale také dost studentů s odlišným mateřským jazykem. Školní psycholožka Nora Jakobová nás seznámí s fungováním a vývojem ŠPP a také se svými kolegyněmi. Anna Koktová se věnuje práci s nadanými studenty, ať už se jejich nadání týká matematiky, sportu nebo výtvarné tvorby. Studentům cizincům pomáhá dvojjazyčná asistentka Ivana Hasalová zlepšit češtinu a všechny společně ještě s dalšími v jejich týmu pomáhají dobré komunikaci a atmosféře ve škole.
22:57
November 5, 2021
Školní poradenské pracoviště 1.díl
Proč se o ŠPP starat a vytvořit mu dobré podmínky? Na Střední odborné škole Jarov v Praze funguje ŠPP již sedm let a začátky nebyly úplně snadné, dnes si však chod školy bez této odborné podpory neumí představit ředitel Miloslav Janeček ani vyučující a žáci. O komunikaci ve škole, rozdělením kompetencí i problémy žáků hovoří ředitel školy Miloslav Janeček, školní psycholožka Tereza Trčková a školní speciální pedagožka Silvie Kopečková. Dále jsme navštívili gymnázium Postupická, kde o jejich ŠPP promluvila ředitelka školy Šárka Hurtlová a výchovná poradkyně Alena Králová. Všichni se shodují, že nejdůležitější je spolu otevřeně hovořit a nacházet řešení v týmu.
32:53
September 20, 2021
Schránka důvěry
Schránka důvěry je ve škole mnohdy jediným místem pro otevřenou komunikaci a podněty od žáků nebo zaměstnanců. Je to škoda, protože dobře nastavená komunikace a otevřenost usnadňuje práci učitelům i dalším zaměstnancům a dětem (i rodičům) pomáhá řešit případné problémy, ve škole se cítit dobře a společně vytvářet jeden velký tým. Se svými zkušenostmi se schránkami důvěry a jejich podobami se podělil ředitel střední školy, školní psycholožky i výchovné poradkyně z několika gymnázií. A jak je to u vás ve škole?
20:35
September 20, 2021
Třídnická hodina po návratu z prázdnin aneb buďte na sebe hodní
Začíná nový školní rok. Děti, učitelé a vlastně i rodiče se vrátí zpět do škol a musí si zvyknout na systém výuky, ale také se znovu sžít s kolektivem. Uplynulý školní rok byl pro všechny složitý. Terapeutky Sylvie Stretti a Tereza Berkové z poradny Vigvam divákům nabízejí různé postupy pro stmelení kolektivu, otvírání někdy složitých témat a vytvoření dobrého a bezpečného prostředí ve třídě a celé škole pro začínající školní rok.   Sylvie Stretti, terapeutka v poradně Vigvam a školní psycholožka mateřské školky Bambino. Tereza Berková, terapeutka v poradně Vigvam a školní psycholožka v základní škole Square.  https://poradna-vigvam.cz/
19:08
August 24, 2021
Otázky a odpovědi k doučování
Otázky a odpovědi k doučování
27:39
August 17, 2021
Všichni jsme pod tlakem. Jak zvládat nepohodu v rodině.
Rodiče mají velkou úlohu v životě svých dětí. Dát jim kořeny, aby věděly, odkud jsou a kde najdou bezpečné zázemí a zároveň dát jim křídla, aby se jako autonomní osobnosti mohly vydat na svou vlastní cestu životem. Ale co když rodiče už ztratili energii a sami by teď potřebovali obnovit své kořeny a zažít jaké to je mít křídla? Co když sám rodič zažívá období, kdy mu není psychicky dobře? S Veronikou Šencovou, mámou 3 dětí a zakladatelkou Unie rodičů jsme si povídali o tom, jak je důležité a úplně přirozené mluvit o své nepohodě.
26:47
June 14, 2021
Psychologická podpora pro ředitele 2 - díl I - Stress management
Profesní i osobní výzva. Řízení školy v pandemii  Našimi hosty jsou Mgr. Michaela Štáfková, MBA, a Mgr. Zuzana Hanáková. Obě dámy jsou terapeutky, které se věnují psychologické práci s dětmi i s dospělými, s žáky, studenty, ale mají také velké zkušenosti z práce s učiteli a řediteli škol.   V rozhovoru, tematicky rozděleném do čtyř dvacetiminutových kapitol, se postupně dotkneme témat, se kterými se ředitelé škol při své práci potýkají denně a která současné koronavirové dění ještě znásobují.   Témata našeho povídání vzešla z průzkumu mezi řediteli škol, průzkum realizoval projekt SRP NPI ČR, který od roku 2016 pomáhá ředitelům strategicky vést školy.  Stress management
20:43
June 11, 2021
Psychologická podpora pro ředitele 2 - díl II - Neustálé změny a jak je přijímat
Profesní i osobní výzva. Řízení školy v pandemii  Našimi hosty jsou Mgr. Michaela Štáfková, MBA, a Mgr. Zuzana Hanáková. Obě dámy jsou terapeutky, které se věnují psychologické práci s dětmi i s dospělými, s žáky, studenty, ale mají také velké zkušenosti z práce s učiteli a řediteli škol.   V rozhovoru, tematicky rozděleném do čtyř dvacetiminutových kapitol, se postupně dotkneme témat, se kterými se ředitelé škol při své práci potýkají denně a která současné koronavirové dění ještě znásobují.   Témata našeho povídání vzešla z průzkumu mezi řediteli škol, průzkum realizoval projekt SRP NPI ČR, který od roku 2016 pomáhá ředitelům strategicky vést školy.  Neustálé změny a jak je přijímat
18:22
June 11, 2021
Psychologická podpora pro ředitele 2 - díl III - téma smrt
Michaela Štáfková a Zuzana Hanáková jsou terapeutky, které se věnují psychologické práci s dětmi i s dospělými, s žáky, studenty, ale i řediteli či učiteli. Obě spolupracují s NPI ČR, a tak jsme je oslovili ke spolupráci v rámci další psychologické podpory ředitelů škol.   Témata vzešla z projektu SRP NPI ČR, který od roku 2016 pomáhá ředitelům strategicky vést školy. Kolegové ze SRP posbírali impulzy, otázky či obavy ředitelů „ z terénu“, další témata pak doplnily obě terapeutky přímo ze své praxe.  Jak ve škole mluvit s žáky a kolegy o nemoci a také o smrti
19:54
June 11, 2021
Psychologická podpora pro ředitele škol - II díl
Národní pedagogický institut České republiky proto skrze své projekty SRP (Vedemeskolu.cz) a APIV B (Zapojmevsechny.cz) a ve spolupráci s projektem Opatruj.se připravil sérii webinářů, ve kterých psychologové, speciální pedagogové a terapeuti citlivým způsobem otevírají společensky často stigmatizovaná témata potřeby psychologické pomoci.   Na základě impulzů a dotazů od ředitelů z celé ČR vznikl  video rozhovor, jejichž hostem je  PhDr. Petr Winkler, Ph.D z Národního ústavu duševního zdraví. Tématem rozhovoru jsou specifika manažerské role ředitele a způsoby, jak si při vedení školy udržet duševní zdraví své i svých podřízených. Jak řešit syndrom vyhoření, či psychické obtíže kolegů? Jak ošetřit klima školy tváří v tvář tragické události, úmrtí v rodině žáka nebo mezi kolegy?
16:07
June 11, 2021
Proč je tak těžké mluvit o psychických obtížích?
Národní pedagogický institut České republiky proto skrze své projekty SRP (Vedemeskolu.cz) a APIV B (Zapojmevsechny.cz) a ve spolupráci s projektem Opatruj.se připravil sérii webinářů, ve kterých psychologové, speciální pedagogové a terapeuti citlivým způsobem otevírají společensky často stigmatizovaná témata potřeby psychologické pomoci.    Na základě impulzů a dotazů od ředitelů z celé ČR vznikl  video rozhovor, jejichž hostem je  PhDr. Petr Winkler, Ph.D z Národního ústavu duševního zdraví. Tématem rozhovoru jsou specifika manažerské role ředitele a způsoby, jak si při vedení školy udržet duševní zdraví své i svých podřízených. Jak řešit syndrom vyhoření, či psychické obtíže kolegů? Jak ošetřit klima školy tváří v tvář tragické události, úmrtí v rodině žáka nebo mezi kolegy?
12:52
June 11, 2021
Psychologická podpora pro ředitele 2 - díl IV - Záludnosti online komunikace
Profesní i osobní výzva. Řízení školy v pandemii  Našimi hosty jsou Mgr. Michaela Štáfková, MBA, a Mgr. Zuzana Hanáková. Obě dámy jsou terapeutky, které se věnují psychologické práci s dětmi i s dospělými, s žáky, studenty, ale mají také velké zkušenosti z práce s učiteli a řediteli škol.   V rozhovoru, tematicky rozděleném do čtyř dvacetiminutových kapitol, se postupně dotkneme témat, se kterými se ředitelé škol při své práci potýkají denně a která současné koronavirové dění ještě znásobují.   Témata našeho povídání vzešla z průzkumu mezi řediteli škol, průzkum realizoval projekt SRP NPI ČR, který od roku 2016 pomáhá ředitelům strategicky vést školy.  Záludnosti online komunikace
23:33
June 11, 2021
Záznam debaty: Duševní (ne)pohoda po návratu do škol, 27.5.2021, druhá část
Epidemie a s ní spojená karanténa a distanční výuka se staly spouštěčem celé řady psychických obtíží žáků a studentů. Ve školách se množí případy sebepoškozování a pokusy o sebevraždu. A nemusí jít nutně jen o takto vyhrocené případy, stále běžnější jsou mezi dětmi stavy úzkosti a psychické nepohody. O těchto tématech debatovali hosté: ● PhDr. Petr Winkler, Ph.D., vedoucí oddělení sociální psychiatrie NÚDZ, ● MUDr. Michal Goetz, Ph.D., dětský psychiatr působí na Psychosomatické klinice v Praze 6, ● Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková, ředitelka Základní školy J. A. Komenského v Karlových Varech, učitelka, psychoterapeutka a koučka, ● Diskusí provázela Mgr. Michaela Štáfková, MBA, terapeutka, vedoucí psychologické a adiktologické ambulance pro děti, lektorka a koordinátorka projektů v NPI ČR.  Záznam debaty z 27.5. 2021, Praha, Studio Panda NPI ČR
48:15
June 11, 2021
Záznam debaty: Duševní (ne)pohoda po návratu do škol, 27.5.2021, první část
Epidemie a s ní spojená karanténa a distanční výuka se staly spouštěčem celé řady psychických obtíží žáků a studentů. Ve školách se množí případy sebepoškozování a pokusy o sebevraždu. A nemusí jít nutně jen o takto vyhrocené případy, stále běžnější jsou mezi dětmi stavy úzkosti a psychické nepohody. O těchto tématech debatovali hosté: ● PhDr. Petr Winkler, Ph.D., vedoucí oddělení sociální psychiatrie NÚDZ, ● MUDr. Michal Goetz, Ph.D., dětský psychiatr působí na Psychosomatické klinice v Praze 6, ● Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková, ředitelka Základní školy J. A. Komenského v Karlových Varech, učitelka, psychoterapeutka a koučka, ● Diskusí provázela Mgr. Michaela Štáfková, MBA, terapeutka, vedoucí psychologické a adiktologické ambulance pro děti, lektorka a koordinátorka projektů v NPI ČR.  Záznam debaty z 27.5. 2021, Praha, Studio Panda NPI ČR
40:44
June 11, 2021