Skip to main content
Sivistyksen Supervoimia

Sivistyksen Supervoimia

By Sivistyksen Supervoimia

“Sivistys on supervoima, joka kasvattaa tiedolle ja taidolle siivet. Sivistys on sitä, että tietää enemmän ja luulee vähemmän. Sivistys rakentaa tiedon ja taidon atomeista välittävän ja vastuullisen ihmisen. Sivistyksen supervoimia on podcast-sarja, jossa kuulet supervoimien tekijöistä ja siitä miten kaikki liittyy ihmeellisesti kaikkeen. Kuuntele ja vahvistu.”
Liikkuminen ja kehollisuus oppimisen tukena
Liikkuminen ja kehollisuus oppimisen tukena
Suomalaisten lasten päivittäinen fyysinen aktiivisuus on vähentynyt  viime vuosina. Se herättää huolta kasvattajissa. Sirpa Sneck,  erityisopettaja ja kasvatustieteen tohtori on tutkinut väitöskirjassaan  koulupäivään lisätyn liikunnan vaikutuksia matematiikan oppimiseen.  Suomalaisessa interventiotutkimuksessa lisättiin liikkumista  kolmasluokkalaisten oppitunneille ja tutkittiin intervention vaikutuksia  sekä kerättiin oppilaiden ja opettajien kokemuksia opetusjaksosta.  Paula Puumalainen, luokanopettaja ja tanssikasvattaja haluaa puolestaan  tuoda kehollisuuden ja luovan liikkeen sanomaa koulun arkeen. Sirpa ja  Paula jakavat podcastissa ajatuksiaan liikunnan ja kehollisuuden  merkityksestä lasten oppimiselle ja hyvinvoinnille.
31:05
February 01, 2023
Kuinka koulutus vastaa aikamme haasteisiin – ja mitä nuoret toivovat?
Kuinka koulutus vastaa aikamme haasteisiin – ja mitä nuoret toivovat?
Millaista osaamista tulevaisuuden työelämässä tarvitaan? Entä miten koulutuksen avulla voidaan vastata näihin vaatimuksiin? Tässä podcast jaksossa Satu Kaleva ja Jari Laru Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta keskustelevat näiden kysymysten lisäksi myös esimerkiksi siitä, miksi koulujen ja yritysten olisi hyvä tehdä yhteistyötä ja miten sukupuoli ja mielikuvat vaikuttavat nuorten uravalintoihin. Sivistyksen supervoimia -podcastin tavoitteena on kertoa uudesta tutkimustiedosta opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Podcastissa keskustellaan ajankohtaisista tutkimustuloksista, joita jokainen ammattilainen voi hyödyntää työssään ja miksei vapaa-ajallaankin!
30:16
January 08, 2023
STEAM – OPSin laaja-alaiset tavoitteet ja yhteisopettajuus
STEAM – OPSin laaja-alaiset tavoitteet ja yhteisopettajuus
STEAM  tarjoaa mahdollisuuden yksilöllisyyden huomioimiseen ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Tässä podcast-jaksossa STEAMista keskustelevat Paula Vorne Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluista ja Sari Harmoinen Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta. Mitä diginatiivius on ja mihin teknologisia taitoja tarvitaan? Miksi STEAMissa virheet ovat sallittuja ja jopa toivottuja? Miten STEAM auttaa saamaan kaikkien lasten vahvuudet näkyviin? STEAM in Oulun verkkosivut: https://www.steaminoulu.fi/ Sivistyksen supervoimia -podcastin  tavoitteena on kertoa uudesta tutkimustiedosta opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Podcastissa keskustellaan ajankohtaisista tutkimustuloksista, joita jokainen ammattilainen voi hyödyntää työssään ja miksei vapaa-ajallaankin!
40:10
November 30, 2022
Kielten opetuksen suunnittelu digitalisoituvassa ympäristössä
Kielten opetuksen suunnittelu digitalisoituvassa ympäristössä
Digitaaliset teknologiat ovat muuttaneet todella paljon vuorovaikutusmaailmaamme ja digitaalisia ympäristöjä käytetään yhä enemmän myös kielten opetuksessa. Tässä podcast-jaksossa aiheesta keskustelevat englannin ja espanjan kielen opettaja, kielituutor Päivi Packalén sekä englannin ja ruotsin kielen opettaja, väitöskirjatutkija Riikka Tumelius. Millaisia asioita tulee huomioida ja miettiä, kun lähdetään suunnittelemaan digitaalista kielten opetusta? Entä mitä tarkoittavat hybridit ympäristöt, multimodaalisuus ja intermediaalisuus? Linkki Riikka Tumeliuksen väitöskirjan tiedotteeseen: https://www.oulu.fi/fi/vaitokset/tulevat-kieltenopettajat-suunnittelemassa-kielenoppimista-hybrideissa-ymparistoissa Sivistyksen supervoimia -podcastin tavoitteena on kertoa uudesta tutkimustiedosta opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Podcastissa keskustellaan ajankohtaisista tutkimustuloksista, joita jokainen ammattilainen voi hyödyntää työssään ja miksei vapaa-ajallaankin!
27:04
October 31, 2022
Olemme kaikki ilmastoviestijöitä
Olemme kaikki ilmastoviestijöitä
Ilmastoviestintää on kaikki vuorovaikutus ja viestintä, joka tavalla tai toisella liittyy ilmastokysymyksiin. Ilmastoviestinnästä keskustelevat tässä podcast-jaksossa kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettaja Jussi Tomberg ja ilmastonmuutosasiantuntija, tiedeviestijä Mira Hulkkonen. Mitä haasteita viestinnälle ja ilmastonmuutoksen torjunnalle aiheutuu siitä, että ilmastonmuutokseen liittyvä tieto on usein epämukavaa? Entä miten ilmastonmuutoksesta tulisi viestiä lapsille ja nuorille? Sivistyksen supervoimia -podcastin tavoitteena on kertoa uudesta tutkimustiedosta opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Podcastissa keskustellaan ajankohtaisista tutkimustuloksista, joita jokainen ammattilainen voi hyödyntää työssään ja miksei vapaa-ajallaankin!
26:40
October 02, 2022
Alakouluikäisten sukupuolisuus ja seksuaalisuus
Alakouluikäisten sukupuolisuus ja seksuaalisuus
Podcast-jaksossa käsitellään sitä, miten lapsuuden sukupuolisuus ja seksuaalisuus ilmenevät alakoulussa. Luokanopettaja ja tunne- ja turvataitovastaava Anni Lehmusniemi sekä luokanopettajataustainen väitöstutkija Eveliina Puutio avaavat jaksossa tutkimuspohjaisesti sitä, miten lapsuuden sukupuolisuus ja seksuaalisuus vaikuttavat osana kouluarkea ja lasten kaverisuhteita, sekä sitä miksi lasten kanssa toimivien tahojen tulisi olla tietoinen näistä aiheista. Jakson lopussa keskitytään siihen, miten sukupuolisuuteen ja seksuaalisuuteen liittyviä teemoja voitaisiin käsitellä herkkätuntoisesti ja ikätasoisesti yhdessä lasten kanssa. Linkit: Nuorisotutkimus-lehden numeroon, joka mainittiin podcast-jaksossa, voi ostaa lukuoikeuden: https://journal.fi/nuorisotutkimus/issue/view/8458 Siitä tulee Open Access vuoden päästä julkaisemisesta (syksyn 2022 lopussa). Sivistyksen supervoimia -podcastin tavoitteena on kertoa uudesta tutkimustiedosta opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Podcastissa keskustellaan ajankohtaisista tutkimustuloksista, joita jokainen ammattilainen voi hyödyntää työssään ja miksei vapaa-ajallaankin!
28:19
August 31, 2022
Digiteknologia kiusaamisen vähentämisessä
Digiteknologia kiusaamisen vähentämisessä
Make-A-Difference -projektissa (MAD-projektissa) keskeisenä tutkimusaiheena on kriittinen suunnittelu ja kriittinen teknologiavärkkäily lasten kanssa. Tässä podcast-jaksossa aiheesta keskustelevat luokanopettaja Eveliina Jurvelin ja tietojärjestelmätieteen professori, Oulun yliopiston INTERACT-tutkimusyksikön vetäjä Netta Iivari. Miten kriittinen suunnittelu ja kriittinen värkkäily edesauttavat kiusaamisen monipuolista käsittelyä kouluissa? INTERACT-tutkimusyksikön verkkosivut http://interact.oulu.fi/. MAD-projektissa kehitetyt materiaalit, joiden avulla kiusaamista voi käsitellä kouluissa, löytyvät hankkeen verkkosivuilta suomeksi http://interact.oulu.fi/site/mad-fi ja englanniksi http://interact.oulu.fi/site/mad. Sivistyksen supervoimia -podcastin tavoitteena on kertoa uudesta tutkimustiedosta opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Podcastissa keskustellaan ajankohtaisista tutkimustuloksista, joita jokainen ammattilainen voi hyödyntää työssään ja miksei vapaa-ajallaankin!
38:07
August 08, 2022
Mikä lisää työnimua ammattilaisen työssä?
Mikä lisää työnimua ammattilaisen työssä?
Tässä podcast-jaksossa työnimusta keskustelevat luokanlehtori Eliisa Leskisenoja ja yliopisto-opettaja Heli Kiema-Junes. Mitkä tekijät opettajan työssä synnyttävät hyvinvointia ja lisäävät merkityksellisyyden kokemusta? Mikä on työnimun suhde työuupumukseen? Mitkä ovat työnimua haastavia riskitekijöitä opettajan työssä? Mitä opettaja itse voi edistää mahdollisuuksiaan työnimun kokemiseen ja miten esihenkilötyöllä voidaan tukea työntekijöiden työnimua? Linkki Heli Kiema-Junesin väitöskirjan tiedotteeseen: https://www.oulu.fi/fi/vaitokset/vuorovaikutustaitojen-ja-sosiaalisen-tuen-yhteydet-hyvinvointiin-liittyviin-tekijoihin-tyo-ja Sivistyksen supervoimia -podcastin tavoitteena on kertoa uudesta tutkimustiedosta opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Podcastissa keskustellaan ajankohtaisista tutkimustuloksista, joita jokainen ammattilainen voi hyödyntää työssään ja miksei vapaa-ajallaankin!
30:50
August 08, 2022
Lukiolaisten ura-valinta ja IT-ala
Lukiolaisten ura-valinta ja IT-ala
Tervetuloa kuuntelemaan Sivistyksen supervoimia -podcastia! Suomessa tehdään jatkuvasti laadukasta tutkimusta opetus- ja kasvatusalalta, mutta kulkeutuuko tieto kasvattajan arkeen? Tämän podcast-sarjan tavoitteena on kertoa uudesta tutkimustiedosta opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Podcastissa keskustellaan ajankohtaisista tutkimustuloksista, joita jokainen ammattilainen voi hyödyntää työssään ja miksei vapaa-ajallaankin! Tässä podcast-jaksossa lukion opinto-ohjaaja Kirsi Raetsaari ja tutkija Fanny Vainionpää keskustelevat informaatioteknologia-alasta (IT-alasta) uravalintana. Lukioissa tieto- ja viestintäteknologian asema on ongelmallinen. Oletammeko, että jokainen diginatiivi osaa käyttää tekniikkaa ja millaiset digivalmiuksia meillä kaikilla tulisi olla? Kokemukset teknologian parissa ovat edelleen vahvasti sukupuolittuneita ja naiset ovat yhä harvassa IT-aloilla. Vaikutamme kotona ja koulussa tyttöjen uravalintaan, usein tahattomasti ja huomaamattamme. Miten muuttaa stereotyyppisiä näkemyksiä IT-alasta ja tuoda esille IT-alan monipuolisuutta? Linkki Fanny Vainionpään väitöskirjan tiedotteeseen: https://www.oulu.fi/yliopisto/node/211065
37:37
August 08, 2022