Tu Sympozjum

Tu Sympozjum

By Sympozjum Wrocław 70/20
"Tu Sympozjum" to audycja przygotowana przez grupę roboczą Sympozjum Wrocław 70/20 - podkast oparty o spotkania zaangażowanych w nią kuratorów i krytyczek, artystek i edukatorów, akademików i animatorek, aktywistek i menedżerów kultury. W kolejnych odcinkach "Tu Sympozjum" rozmawiają oni o genezie i przebiegu Sympozjum Plastycznego Wrocław '70; jego kontekście artystycznym, politycznym i społecznym; projektach zgłoszonych w toku sympozjalnych prac i sylwetkach samych zgłaszających; wreszcie o dziedzictwie Sympozjum i tym, dlaczego do dziś pozostaje ono żywym źródłem inspiracji.
Where to listen
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Odcinek 7: BEREŚ / KOZŁOWSKA
W siódmym odcinku audycji "Tu Sympozjum" kontynuujemy rozmowę na temat tych propozycji artystycznych zgłoszonych na Sympozjum Plastyczne Wrocław '70, które udało się - choć często po latach - zrealizować. Alicja Jodko (Galeria Entropia), Anna Krukowska (Muzeum Współczesne Wrocław) i Roman Rutkowski (Roman Rutkowski Architekci, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej) spacerują z Wyspy Piasek do Parku Popowickiego, dyskutując o o zlokalizowanych w tych dwóch miejscach sympozjalnych pracach: "Żywym pomniku Arena" Jerzego Beresia i "Interpretacji przestrzennej poezji strukturalnej Stanisława Dróżdża Samotność" Barbary Kozłowskiej. Goście specjalni: Małgorzata Dawidek, Jerzy Hanusek, Zbigniew Makarewicz. Rozmówcy/czynie: Alicja Jodko, Anna Krukowska, Roman Rutkowski Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal) W odcinku wykorzystano: ◾ wypowiedź prof. Zbigniewa Makarewicza z rozmowy z Alicją Jodko ◾ wypowiedź dr Jerzego Hanuska z rozmowy z Alicją Jodko ◾ wypowiedź Małgorzaty Dawidek Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.
56:35
August 1, 2020
Odcinek 6: 9 MAJA 1970 / STAŻEWSKI
W szóstym odcinku audycji "Tu Sympozjum" Iwona Kałuża (BWA Wrocław) Piotr Lisowski (Muzeum Współczesne Wrocław) oraz Kuba Żary (Strefa Kultury Wrocław, Contemporary Lynx) wracają do 9 maja 1970 roku, kiedy hucznie obchodzono rocznicę przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy, a także doszło do realizacji "Kompozycji pionowej nieograniczonej" Henryka Stażewskiego. Zestawiają ludyczność tego dnia z inauguracją jednego z ważniejszych wydarzeń mających wpływ na sztukę współczesną w Polsce. Nawiązują do polityki, omawiają proces realizacji pracy Henryka Stażewskiego; przypominają o próbach jej powtórzenia i zastanawiają się, czy jej odtworzenie w ogóle jest możliwe. Goście specjalni: Maria Berny, Tomasz Fudala, Jolanta Studzińska Rozmówcy/czynie: Iwona Kałuża, Piotr Lisowski, Kuba Żary Produkcja: Kuba Żary, Jan Chrzan Czytała: Magdalena Kreis W odcinku wykorzystano: ◾ fragment "Ballady wagonowej" Maryli Rodowicz (1970) ◾ wypowiedź Marii Berny nagrana przez Iwonę Kałużę ◾ wypowiedź Tomasza Fudali nagrana przez Kubę Żarego ◾ wypowiedź Jolanty Studzińskiej nagrana przez Piotra Lisowskiego Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.
58:11
July 18, 2020
Odcinek 5: MIASTO / OSIEDLE / OBIEKTY AFUNKCJONALNE
W piątym odcinku audycji "Tu Sympozjum" wcielamy się w artystów objeżdżających w 1970 roku Wrocław w poszukiwaniu lokalizacji dla swoich sympozjalnych projektów. Zwiedzamy nowo powstające osiedla, sprawdzamy jak odbudowuje się miasto, szukamy w przestrzeni śladów "obiektów afunkcjonalnych". Anka Bieliz (Fundacja Ładne Historie), Maciej Bujko (TIFF Center) i Michał Duda (Muzeum Architektury) rozmawiają o różnych taktykach wypełniania miasta, humanizowania przestrzeni i zbliżaniu się architektury do skali człowieka. Odwołując się do niezrealizowanych prac tzw. grupy Bogusza, próbują wyobrazić sobie zupełnie inne niż dziś południe Wrocławia. Zastanawiają się też, po co wypełniać miasto sztuką - rzeźbami plenerowymi, instalacjami, interwencjami. Gość specjalny: Martyna Zaradkiewicz Rozmówcy/czynie: Anka Bieliz, Maciej Bujko, Michał Duda Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal) W odcinku wykorzystano: ◾ Wypowiedź Martyny Zaradkiewicz w rozmowie z Anką Bieliz ◾ fragment filmu “Wrocław 70 Sympozjum Plastyczne” (reż Antoni Dzieduszycki, 1970) Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.
1:03:28
July 4, 2020
Odcinek 4: ORGANIZATORZY / KRYTYCY / ARTYŚCI
Czwarty odcinek audycji "Tu Sympozjum" przygląda się sympozjastom i sympozjastkom: organizatorkom i organizatorom, krytykom i krytyczkom, artyskom i artystom Sympozjum Plastycznego Wrocław '70. Anna Krukowska (Muzeum Współczesne Wrocław), Maria Marszałek (Muzeum Pana Tadeusza) i Kuba Żary (Strefa Kultury Wrocław, Contemporary Lynx) rozmawiają o zróżnicowanych celach, które przyświecały różnym aktorom tego procesu, negocjowaniu jego zasad i zamierzeń oraz artystycznych, krytycznych i organizacyjnych strategiach przyjmowanych przez uczestników Sympozjum. Gość specjalny: Zbigniew Makarewicz. Rozmówcy/czynie: Anna Krukowska, Maria Marszałek, Kuba Żary Produkcja: Kuba Żary, Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal) W odcinku wykorzystano: ◾ Wypowiedź prof. Zbigniewa Makarewicza z rozmowy z Kubą Żarym Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.
1:02:52
June 20, 2020
Odcinek 3: WŁADZA / POMNIK / SYMBOL
W trzecim odcinku audycji "Tu Sympozjum" Maciej Bujko (TIFF Collective), Iwona Kałuża (BWA Wrocław) i Hubert Kielan (Kielan Studio) przyglądają się powojennemu nadpisywaniu Wrocławia, kreowaniu polskich symboli miasta i wykorzystaniu kultury wizualnej jako narzędzia propagandy. Rozmawiając o współdzieleniu władzy nad przestrzenią i startegiach patrycypacyjnego nasycania jej sensami, odwiedzają Ateny, Bilbao i Katowice; wspominają o ESK, WBO i WRO na nadodrzańskim bulwarze; zastanawiają się nad śladami po przeszłych pokoleniach i dziedzictwie, jakie zostawimy tym następnym. Goście specjalni: Anna Szpakowska-Kujawska i Robert Gacek (Akcja Miasto). Rozmówcy/czynie: Maciej Bujko, Iwona Kałuża, Hubert Kielan Produkcja: Jan Chrzan Czytała: Magdalena Kreis W odcinku wykorzystano nagrania: ◾ "Wrocław będzie odbudowany", Polska Kronika Filmowa (1952), realizacja Helena Lemańska - ze zbiorów Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej ◾ Wypowiedź Anny Szpakowskiej-Kujawskiej nagrana przez Iwonę Kałużę ◾ Wypowiedź Roberta Gacka nagrana przez Macieja Bujko  Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.
1:03:28
June 6, 2020
Odcinek 2: PLENERY / SYMPOZJA / ZJAZDY
Sympozjum Plastyczne Wrocław '70: "ostatni zjazd awangardy", a może pierwsze spotkanie ruchu neoawangardowego? W drugim odcinku "Tu Sympozjum" Joanna Kobyłt (Muzeum Współczesne Wrocław), Piotr Lisowski (Muzeum Współczesne Wrocław) i dr Małgorzata Miśniakiewicz przyglądają się organizowanym w latach 60. i na początku lat 70. plenerom, sympozjom i zjazdom - w Osiekach, Elblągu, Puławach, wreszcie Wrocławiu - i dyskutują o zmieniających się na przestrzeni dekady strategiach artystycznych: od tworzenia form przestrzennych do działania w przestrzeni niemożliwego. Rozmówcy/czynie: Joanna Kobyłt, Piotr Lisowski i Małgorzata Miśniakiewicz Produkcja: Jan Chrzan Czytała: Magdalena Kreis Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.
42:47
May 23, 2020
Odcinek 1: OTWARCIE
Pierwszy odcinek audycji "Tu Sympozjum" stanowi wprowadzenie do podkastowej opowieści o Sympozjum Plastycznym Wrocław '70 i jego, obchodzonej w tym roku, 50-rocznicy. Iwona Kałuża (BWA Wrocław), Piotr Lisowski (Muzeum Współczesne Wrocław) i Kuba Żary (Strefa Kultury Wrocław, Contemporary Lynx) rozmawiają o kształtującej się po 1945 roku wrocławskiej scenie artystycznej, ogólnopolskich plenerach, które wpłynęły na kształt imprezy z '70 roku, "ojcach i matkach" Sympozjum oraz jego polityczno-urbanistycznym kontekście, a także o swoich ulubionych sympozjalnych pracach.  Rozmówcy/czynie: Iwona Kałuża, Piotr Lisowski, Kuba Żary Produkcja: Kuba Żary, Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal) Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.
59:04
May 8, 2020