Skip to main content
Tu Sympozjum

Tu Sympozjum

By Sympozjum Wrocław 70/20
"Tu Sympozjum" to audycja przygotowana przez grupę roboczą Sympozjum Wrocław 70/20 - podkast oparty o spotkania zaangażowanych w nią kuratorów i krytyczek, artystek i edukatorów, akademików i animatorek, aktywistek i menedżerów kultury. W kolejnych odcinkach "Tu Sympozjum" rozmawiają oni o genezie i przebiegu Sympozjum Plastycznego Wrocław '70; jego kontekście artystycznym, politycznym i społecznym; projektach zgłoszonych w toku sympozjalnych prac i sylwetkach samych zgłaszających; wreszcie o dziedzictwie Sympozjum i tym, dlaczego do dziś pozostaje ono żywym źródłem inspiracji.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Finał: DYSKUSJA "DUŻA SPRAWA"
Już w 1970 roku, podczas dyskusji na Sympozjum Plastycznym Wrocław '70, jeden z jego uczestników, Kajetan Sosnowski, wskazywał: „Najcenniejszą jest rzeczą, że zgromadziliśmy się (...) i można proponować, żeby to istniało jako proces stały we Wrocławiu. (...) Myślę, że doczekamy się momentu, że wszyscy będą widzieli, że takie rzeczy można robić we Wrocławiu (...) i to może urosnąć w dużą sprawę”. Ponadinstytucjonalne spotkanie i interdyscyplinarna współpraca twórców oraz twórczyń środowiska artystycznego stały się też jednym z najcenniejszych aspektów działalności grupy roboczej Sympozjum Wrocław 70/20. Podczas organizowanej 17 marca, na finał roku obchodów, dyskusji wydobywczej "Duża sprawa - w poszukiwaniu modelu sieciowania w ramach Sympozjum Wrocław 70/20" członkinie i członkowie grupy porozmawiali o procesie sieciowania – instytucji, organizacji, niezależnych inicjatyw, artystek i artystów – które nastąpiło w ramach programu, na różnych poziomach i w zakresie realizacji różnych części programu, a w toku tej rozmowy próbowali wypracować rekomendacje do realizacji podobnych sieciujących projektów. Rozmówcy/czynie: Anka Bieliz, Maciej Bujko, Piotr Lisowski, Karina Marusińska, Zofia Reznik, Kuba Żary Moderacja: Aleksandra Jach Produkcja dyskusji: Krzysztof Bielaszka, Maciej Bujko, Magdalena Kreis Realizacja dyskusji: PIK.wrocław.pl Montaż odcinka: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal)
01:07:35
March 24, 2021
Finał: KOMITET DS. ARCHIWALIÓW I BADAŃ
Jeden ze specjalnych odcinków audycji “Ty Sympozjum” został poświęcony temu co udało się osiągnąć jednemu z komitetów wchodzących w grupę roboczą Sympozjum 70/20. Przedstawiciele komitetu ds. archiwaliów i badań w składzie Iwona Kałuża (BWA Wrocław), Piotr Lisowski (Muzeum Współczesne Wrocław), dr Małgorzata Miśniakiewicz oraz Kuba Żary (Strefa Kultury Wrocław, Contemporary Lynx) zastanawiają się z jakim bagażem wiedzy weszli w mijające obchody, co udało się im wypracować, a także co jeszcze zostało do odkrycia. Czy to co przedstawia “ikonografia” pokrywa się z tym jak organizatorzy, czy artyści/tki pamiętają to wydarzenie? Dlaczego Sympozjum nazywane jest manifestacją konceptualizmu? I czy do końca jest to słuszne określenie? Na przykładzie ubiegłorocznych realizacji próbują prześledzić zmiany jakie udało się wprowadzić w badania wokół tego zagadnienia. Naprowadzają też na jeszcze nieodkryte wątki, które wymagają uściślenia i dopracowania. Rozmówcy/czynie: Iwona Kałuża, Piotr Lisowski, Małgorzata Miśniakiewicz, Kuba Żary. Produkcja: Kuba Żary, Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal) W odcinku wykorzystano fragmenty: ◾ Wypowiedzi Zbigniewa Makarewicza podczas seminarium “Wrocław ‘70 - Osieki ‘70” organizowanego przez Uniwersytet SWPS ◾ Rozmowy Iwony Kałuży z Marią Berny ◾ Filmu “Wrocław ‘70. Sympozjum Plastyczne” (reż. Antoni Dzieduszycki, 1970)
01:15:28
March 17, 2021
Finał: OTWARTY NABÓR PROJEKTÓW
Jeden ze specjalnych odcinków audycji „Tu Sympozjum” poświęcony jest trzem projektom zrealizowanym w ramach otwartego naboru projektów w roku 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław ‘70. Autorkami projektów i rozmówczyniami były artystki: Karina Marusińska, Kamila Wolszczak (Elka) oraz Iza Opiełka. Rozmowę prowadziła Katarzyna Młyńczak-Sachs, jednak z członkiń jury i opiekunka zrealizowanych projektów. Rozmowa toczy się wokół inspiracji do stworzenia projektów i okoliczności ich realizacji w pandemicznych warunkach. Mówimy o tym, co dzieli te trzy projekty i dochodzimy do tego, co je wszystkie łączy. Rozmówczynie: Karina Marusińska, Katarzyna Młyńczak-Sachs, Iza Opiełka, Kamila Wolszczak Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis, Jan Chrzan (wokal)
01:08:53
March 17, 2021
Finał: KOMITET DS. INTERWENCJI I REALIZACJI
W specjalnym odcinku audycji “Tu Sympozjum” rozmawiamy o roku Sympozjum Wrocław 70/20 z perspektywy komitetu ds. interwencji i realizacji. W formule sztafetowej kolejni rozmówcy i rozmówczynie pytają siebie nawzajem o rezultaty projektów zrealizowanych w ramach jubileuszowego roku 50-lecia Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70.  W luźnej formule rozmowy przy wirtualnym stoliku wspominamy, opowiadamy zakulisowe anegdoty, tworząc obraz-mozaikę tego, co zadziało się w latach 2020 i 2021. Rozmówcy/czynie (w kolejności występowania): Kuba Żary, Alicja Jodko, Kinga Bartniak, Magdalena Kreis, Daniel Brożek, Piotr Lisowski, Karolina Bieniek, Katarzyna Młyńczak, Maciej Bujko. Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal). Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.
01:53:32
March 17, 2021
Finał: KOMITET DS. EDUKACJI
Specjalny odcinek audycji "Tu Sympozjum" pozwala na podsumowanie całorocznych działań komitetu ds. edukacji, który ma na swoim koncie nie tylko inicjatywy upowszechniające i pozwalające pogłębiać wiedzę o Sympozjum Plastycznym Wrocław ‘70, ale również sporo akcji w terenie i na żywo, co w pandemicznym roku stanowiło niemałe wyzwanie. Reprezentacja komitetu: Anka Bieliz (Fundacja Ładne Historie), Krzysztof Bielaszka (Fundacja Ładne Historie), Magdalena Kreis (ZŁOTY KIOSK) oraz Anna Krukowska (Muzeum Współczesne Wrocław) przyglądają się przeprowadzonym działaniom i ich efektom - zarówno tym zaplanowanym, jak i pozytywnym ubocznym skutkom spotkania się w licznym gronie animatorek i edukatorów związanych z różnymi instytucjami i organizacjami we Wrocławiu. Zastanawiają się, co można było zrobić inaczej, a które z praktyk mogłyby stać się wzorem dla innych zespołów pracujących w edukacji. Wskazują też swoje subiektywne hity roku obchodów 50. rocznicy Sympozjum. Rozmówcy/czynie: Anka Bieliz, Krzysztof Bielaszka, Magdalena Kreis, Anna Krukowska Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal) W odcinku wykorzystano: ◾ Wypowiedź Agaty Izykowskiej-Uszczyk (Muzeum Narodowe we Wrocławiu - Pawilon Czterech Kopuł) ◾ fragmenty wypowiedzi Uczestników i uczestniczek cyklu „Niewidzialny Manhattan. Alternatywna topografia osiedla Plac Grunwaldzki”: Lucyna Borowiecka, Piotr Malkowski, Magdalena Orłoś, Anita Sklenicka, Marek Wilczyński
53:12
March 17, 2021
Odcinek 14: BADANIA ARTYSTYCZNE
W czternastym odcinku audycji Tu Sympozjum z polskiej perspektywy przyglądamy się badaniom artystycznym. Paulina Brelińska (ASP Wrocław, Strefa Kultury Wrocław), Zofia Małkowicz-Daszkowska (UAM), Małgorzata Miśniakiewicz i Zofia Reznik (ASP Wrocław, UWr) starają się prześledzić rodowód i tradycje lokalnych związków między badaniami a działaniami artystycznymi, także w kontekście inicjatyw podejmowanych podczas Sympozjum Plastycznego Wrocław '70 - choćby koncepcje Centrum Badań Artystycznych autorstwa Jerzego Ludwińskiego czy Centrum Poszukiwań Artystycznych projektu Wiesława Borowskiego, Włodzimierza Borowskiego i Andrzeja Turowskiego.  Rozmówcy/czynie: Paulina Brelińska, Zofia Małkowicz-Daszkowska, Małgorzata Miśniakiewicz i Zofia Reznik Produkcja: Jan Chrzan, sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal). Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.
01:39:60
November 22, 2020
Odcinek 13: DOŚWIADCZENIE I ODBIÓR
Trzynasty odcinek poświęcamy tematowi doświadczania i odbioru działań sympozjalnych - zarówno tych podejmowanych w roku 1970, jak i tych prowadzonych w jubileuszowym roku 2020. Anka Bieliz (Fundacja Ładne Historie), Iwona Kałuża (BWA Wrocław) oraz Zośka Reznik (Kolektyw Kariatyda) dyskutują o archiwalnych materiałach - zdjęciach, wycinkach z gazet, przekazach pisanych, ale też relacjach ustnych, z których próbują ułożyć obraz wydarzenia - na pewno nie spójny i łatwy w ukształtowaniu, ale bardzo ciekawy, różnorodny i pełen sprzeczności. Z jakimi problemami spotykają się członkinie i członkowie komitetu ds. archiwaliów i badań? Czemu tak trudno znaleźć jest świadków i świadkinie wydarzeń w roku 1970? Jak inicjatywa odbierana jest po 50 latach przez uczestników i uczestniczki wydarzeń przez nas organizowanych? W rozmowie przyglądamy się "faktom i mitom" o Sympozjum, pytamy też o sens i skuteczność działań interwencyjnych, edukacyjnych i archiwizacyjnych podejmowanych przez nas - grupę roboczą. Goście specjalni: Katarzyna Chierowska, Joanna Klima, Władysław Misiak, Anna Płotnicka, Katarzyna Roj Wykorzystano fragmenty: ◾ rozmowy Zofii Reznik z Katarzyną Chierowską ◾ rozmowy Anki Bieliz z Joanną Klimą ◾ rozmowy Iwony Kałuży z Anną Płotnicką ◾ rozmowy Mariana Misiaka z Władysławem Misiakiem ◾ rozmowy Zofii Reznik z Katarzyną Roj Rozmówcy/czynie: Anka Bieliz, Iwona Kałuża, Zośka Reznik Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal) Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.
58:58
October 24, 2020
Odcinek 12: PROJEKTY DŹWIĘKOWE
Dwunasty odcinek audycji "Tu Sympozjum" poświęcony jest sympozjalnym projektom dźwiękowym. Daniel Brożek (Canti Spazializzati), Jan Chrzan (Canti Spazializzati), dr Małgorzata Miśniakiewicz i Paweł Szroniak (Muzeum Współczesne Wrocław) rozmawiają o wykorzystujących dźwięk dziełach zgłoszonych w toku Sympozjum Plastycznego Wrocław '70, choćby propozycjach Jerzego Rosołowicza czy Barbary Kozłowskiej, ale i o współczesnych realizacjach z dziedziny sztuki dźwięku, które zainspirowane zostały wydarzeniem sprzed 50 lat. Rozmówcy/czynie: Daniel Brożek, Jan Chrzan, Małgorzata Miśniakiewicz, Paweł Szroniak Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis, Jan Chrzan (wokal)
01:08:58
October 11, 2020
Odcinek 11: PROJEKTY NIEZREALIZOWANE (CZ. 2)
W jedenastym odcinku audycji "Tu Sympozjum" kontynuujemy wątek projektów niezrealizowanych - ani w trakcie 1970 roku, ani w latach późniejszych. Anka Bieliz (Fundacja Ładne Historie), Maciej Bujko (BWA Wrocław) i Magdalena Kreis (Złoty Kiosk) omawiają wybrane prace według stworzonej przez siebie roboczo "luźnej" typologii, analizują w kontekście dzisiejszych czasów pojawiające się w projektach wątki, a także w odwołaniu do współczesnych prac autorstwa artystek nowego pokolenia, zastanawiają się nad kategorią sukcesu i porażki - oczywiście również w nawiązaniu do wydarzenia Sympozjum Plastycznego Wrocław 70. Gość specjalny: Irmina Rusicka. Wykorzystano fragmenty: ◾ filmu “Wrocław 70 Sympozjum Plastyczne” (reż Antoni Dzieduszycki, 1970) ◾ rozmowy Jolanty Nowaczyk z Anną Szpakowską-Kujawską z pracy “Sink or Swim” Rozmówcy/czynie: Anka Bieliz, Maciej Bujko, Magdalena Kreis Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal)
49:25
October 03, 2020
Odcinek 10: REALIZACJE POZA WROCŁAWIEM / PROJEKTY NIEZREALIZOWANE
W dziesiątym odcinku audycji "Tu Sympozjum" przyglądamy się sympozjalnym pracom, które realizacji doczekały się poza Wrocławiem oraz tym projektom, które nie zostały zrealizowane nigdy. Odwołując się do klasyfikacji zgłoszonych propozycji zaproponowanej w 1971 roku przez Antoniego Dzieduszyckiego, Iwona Kałuża (BWA Wrocław), Piotr Lisowski (Muzeum Współczesne Wrocław) i Kuba Żary (Strefa Kultury Wrocław, Contemporary Lynx) zastanawiają się: czy Sympozjum Plastyczne Wrocław '70 jest bardziej niezrealizowaną nigdy "niezniszczalna wystawa" czy zakończonymi sukcesem "ćwiczeniami z wyobraźni"? Gość specjalny: Zbigniew Makarewicz. Rozmówcy/czynie: Iwona Kałuża, Piotr Lisowski, Kuba Żary Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal) W odcinku wykorzystano: ◾ wypowiedź prof. Zbigniewa Makarewicza z rozmowy z Iwoną Kałużą ◾ fragmenty filmu “Wrocław 70 Sympozjum Plastyczne” (reż Antoni Dzieduszycki, 1970) Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.
59:30
September 12, 2020
Odcinek 9: KOMITET DS. DRUKÓW ULOTNYCH
Dziewiąty odcinek audycji Tu Sympozjum został poświęcony współczesnej inicjatywie dwóch rezydentów przebywających przez kilka tygodni we Wrocławiu w ramach organizowanej przez TIFF Center rezydencji ZinLab 70/20. Marta Tomiak i Konrad Trzeszczkowski opowiadają o swoich sympozjalnych dociekaniach, o tym jak poszukiwali informacji i co ich zainspirowało do stworzenia swoich prac. Poruszają wątki związane z próbą odczytania tego wydarzenia na nowo. Zastanawiają się czy sympozjalne prace są nadal aktualne i zdradzają, które sobie najbardziej cenią. Rozmówcy/czynie: Maciej Bujko, Marta Tomiak, Konrad Trzeszczkowski. Produkcja: Jan Chrzan, sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal). Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.
30:22
August 31, 2020
Odcinek 8: KANTOR
Ósmy odcinek audycji "Tu Sympozjum" poświęcony jest jednemu z najbardziej charakterystycznych wrocławskich mebli - "Krzesłu" Tadeusza Kantora. Joanna Kobyłt, Małgorzata Rzerzycha-Myśliwy i Paweł Szroniak (Muzeum Współczesne Wrocław) przyglądają się ścieżce artystycznej tego wybitnego, multidyscyplinarnego twórcy i symbolicznej roli, jaką spełniały w niej krzesła oraz przypominają, jaką drogę pokonał sympozjalny projekt Kantora zanim w 2011 roku stanął u zbiegu ulic Rzeźniczej, Łaziennej i Nowy Świat we Wrocławiu. Rozmówcy/czynie: Joanna Kobyłt, Małgorzata Rzerzycha-Myśliwy, Paweł Szroniak Fragmenty wypowiedzi Tadeusza Kantora czytał: Jan Chrzan Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal) Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław
49:56
August 15, 2020
Odcinek 7: BEREŚ / KOZŁOWSKA
W siódmym odcinku audycji "Tu Sympozjum" kontynuujemy rozmowę na temat tych propozycji artystycznych zgłoszonych na Sympozjum Plastyczne Wrocław '70, które udało się - choć często po latach - zrealizować. Alicja Jodko (Galeria Entropia), Anna Krukowska (Muzeum Współczesne Wrocław) i Roman Rutkowski (Roman Rutkowski Architekci, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej) spacerują z Wyspy Piasek do Parku Popowickiego, dyskutując o o zlokalizowanych w tych dwóch miejscach sympozjalnych pracach: "Żywym pomniku Arena" Jerzego Beresia i "Interpretacji przestrzennej poezji strukturalnej Stanisława Dróżdża Samotność" Barbary Kozłowskiej. Goście specjalni: Małgorzata Dawidek, Jerzy Hanusek, Zbigniew Makarewicz. Rozmówcy/czynie: Alicja Jodko, Anna Krukowska, Roman Rutkowski Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal) W odcinku wykorzystano: ◾ wypowiedź prof. Zbigniewa Makarewicza z rozmowy z Alicją Jodko ◾ wypowiedź dr Jerzego Hanuska z rozmowy z Alicją Jodko ◾ wypowiedź Małgorzaty Dawidek Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.
56:35
August 01, 2020
Odcinek 6: 9 MAJA 1970 / STAŻEWSKI
W szóstym odcinku audycji "Tu Sympozjum" Iwona Kałuża (BWA Wrocław) Piotr Lisowski (Muzeum Współczesne Wrocław) oraz Kuba Żary (Strefa Kultury Wrocław, Contemporary Lynx) wracają do 9 maja 1970 roku, kiedy hucznie obchodzono rocznicę przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy, a także doszło do realizacji "Kompozycji pionowej nieograniczonej" Henryka Stażewskiego. Zestawiają ludyczność tego dnia z inauguracją jednego z ważniejszych wydarzeń mających wpływ na sztukę współczesną w Polsce. Nawiązują do polityki, omawiają proces realizacji pracy Henryka Stażewskiego; przypominają o próbach jej powtórzenia i zastanawiają się, czy jej odtworzenie w ogóle jest możliwe. Goście specjalni: Maria Berny, Tomasz Fudala, Jolanta Studzińska Rozmówcy/czynie: Iwona Kałuża, Piotr Lisowski, Kuba Żary Produkcja: Kuba Żary, Jan Chrzan Czytała: Magdalena Kreis W odcinku wykorzystano: ◾ fragment "Ballady wagonowej" Maryli Rodowicz (1970) ◾ wypowiedź Marii Berny nagrana przez Iwonę Kałużę ◾ wypowiedź Tomasza Fudali nagrana przez Kubę Żarego ◾ wypowiedź Jolanty Studzińskiej nagrana przez Piotra Lisowskiego Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.
58:11
July 18, 2020
Odcinek 5: MIASTO / OSIEDLE / OBIEKTY AFUNKCJONALNE
W piątym odcinku audycji "Tu Sympozjum" wcielamy się w artystów objeżdżających w 1970 roku Wrocław w poszukiwaniu lokalizacji dla swoich sympozjalnych projektów. Zwiedzamy nowo powstające osiedla, sprawdzamy jak odbudowuje się miasto, szukamy w przestrzeni śladów "obiektów afunkcjonalnych". Anka Bieliz (Fundacja Ładne Historie), Maciej Bujko (TIFF Center) i Michał Duda (Muzeum Architektury) rozmawiają o różnych taktykach wypełniania miasta, humanizowania przestrzeni i zbliżaniu się architektury do skali człowieka. Odwołując się do niezrealizowanych prac tzw. grupy Bogusza, próbują wyobrazić sobie zupełnie inne niż dziś południe Wrocławia. Zastanawiają się też, po co wypełniać miasto sztuką - rzeźbami plenerowymi, instalacjami, interwencjami. Gość specjalny: Martyna Zaradkiewicz Rozmówcy/czynie: Anka Bieliz, Maciej Bujko, Michał Duda Produkcja: Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal) W odcinku wykorzystano: ◾ Wypowiedź Martyny Zaradkiewicz w rozmowie z Anką Bieliz ◾ fragment filmu “Wrocław 70 Sympozjum Plastyczne” (reż Antoni Dzieduszycki, 1970) Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.
01:03:28
July 04, 2020
Odcinek 4: ORGANIZATORZY / KRYTYCY / ARTYŚCI
Czwarty odcinek audycji "Tu Sympozjum" przygląda się sympozjastom i sympozjastkom: organizatorkom i organizatorom, krytykom i krytyczkom, artyskom i artystom Sympozjum Plastycznego Wrocław '70. Anna Krukowska (Muzeum Współczesne Wrocław), Maria Marszałek (Muzeum Pana Tadeusza) i Kuba Żary (Strefa Kultury Wrocław, Contemporary Lynx) rozmawiają o zróżnicowanych celach, które przyświecały różnym aktorom tego procesu, negocjowaniu jego zasad i zamierzeń oraz artystycznych, krytycznych i organizacyjnych strategiach przyjmowanych przez uczestników Sympozjum. Gość specjalny: Zbigniew Makarewicz. Rozmówcy/czynie: Anna Krukowska, Maria Marszałek, Kuba Żary Produkcja: Kuba Żary, Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal) W odcinku wykorzystano: ◾ Wypowiedź prof. Zbigniewa Makarewicza z rozmowy z Kubą Żarym Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.
01:02:53
June 20, 2020
Odcinek 3: WŁADZA / POMNIK / SYMBOL
W trzecim odcinku audycji "Tu Sympozjum" Maciej Bujko (TIFF Collective), Iwona Kałuża (BWA Wrocław) i Hubert Kielan (Kielan Studio) przyglądają się powojennemu nadpisywaniu Wrocławia, kreowaniu polskich symboli miasta i wykorzystaniu kultury wizualnej jako narzędzia propagandy. Rozmawiając o współdzieleniu władzy nad przestrzenią i startegiach patrycypacyjnego nasycania jej sensami, odwiedzają Ateny, Bilbao i Katowice; wspominają o ESK, WBO i WRO na nadodrzańskim bulwarze; zastanawiają się nad śladami po przeszłych pokoleniach i dziedzictwie, jakie zostawimy tym następnym. Goście specjalni: Anna Szpakowska-Kujawska i Robert Gacek (Akcja Miasto). Rozmówcy/czynie: Maciej Bujko, Iwona Kałuża, Hubert Kielan Produkcja: Jan Chrzan Czytała: Magdalena Kreis W odcinku wykorzystano nagrania: ◾ "Wrocław będzie odbudowany", Polska Kronika Filmowa (1952), realizacja Helena Lemańska - ze zbiorów Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej ◾ Wypowiedź Anny Szpakowskiej-Kujawskiej nagrana przez Iwonę Kałużę ◾ Wypowiedź Roberta Gacka nagrana przez Macieja Bujko  Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.
01:03:28
June 06, 2020
Odcinek 2: PLENERY / SYMPOZJA / ZJAZDY
Sympozjum Plastyczne Wrocław '70: "ostatni zjazd awangardy", a może pierwsze spotkanie ruchu neoawangardowego? W drugim odcinku "Tu Sympozjum" Joanna Kobyłt (Muzeum Współczesne Wrocław), Piotr Lisowski (Muzeum Współczesne Wrocław) i dr Małgorzata Miśniakiewicz przyglądają się organizowanym w latach 60. i na początku lat 70. plenerom, sympozjom i zjazdom - w Osiekach, Elblągu, Puławach, wreszcie Wrocławiu - i dyskutują o zmieniających się na przestrzeni dekady strategiach artystycznych: od tworzenia form przestrzennych do działania w przestrzeni niemożliwego. Rozmówcy/czynie: Joanna Kobyłt, Piotr Lisowski i Małgorzata Miśniakiewicz Produkcja: Jan Chrzan Czytała: Magdalena Kreis Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.
42:47
May 23, 2020
Odcinek 1: OTWARCIE
Pierwszy odcinek audycji "Tu Sympozjum" stanowi wprowadzenie do podkastowej opowieści o Sympozjum Plastycznym Wrocław '70 i jego, obchodzonej w tym roku, 50-rocznicy. Iwona Kałuża (BWA Wrocław), Piotr Lisowski (Muzeum Współczesne Wrocław) i Kuba Żary (Strefa Kultury Wrocław, Contemporary Lynx) rozmawiają o kształtującej się po 1945 roku wrocławskiej scenie artystycznej, ogólnopolskich plenerach, które wpłynęły na kształt imprezy z '70 roku, "ojcach i matkach" Sympozjum oraz jego polityczno-urbanistycznym kontekście, a także o swoich ulubionych sympozjalnych pracach.  Rozmówcy/czynie: Iwona Kałuża, Piotr Lisowski, Kuba Żary Produkcja: Kuba Żary, Jan Chrzan Sygnał audycji "Tu Sympozjum": Jan Chrzan (montaż), Magdalena Kreis (wokal) Projekt dofinansowany przez Miasto Wrocław.
59:04
May 08, 2020