Skip to main content
Virtualtechsummit

Virtualtechsummit

By Techsummit Events
Our country, as well as the rest of the world, has fallen into a crisis situation that has struck quickly and no one knows what to expect from it if the measures chosen are sufficient. The aim of the discussion will be to present the functioning of crisis management in Slovakia, but also in the world, how they deal with the pandemic and what remains to be prepared.

Are the measures set up in Slovakia, but also in other EU countries and the world sufficient? How to avoid scenarios from Italy and Spain? Can we use them, is there a positive sharing between countries? What role does human awarene
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Plán obnovy bude financovať viaceré reformy a investície aj z oblasti kybernetickej bezpečnosti. (Mariana Kollárová)
3. diskusia z konferencie Slovenské (sm)art City
01:39:54
June 21, 2021
Prvým krokom k dosiahnutiu kybernetickej bezpečnosti je oslovenie kvalitného odborníka. (Adam Lojkó)
2. diskusia z konferencie Slovenské (sm)art City
01:31:60
June 21, 2021
Zneužiteľnosť obcí rastie v závislosti od množstva dát uložených na úložiskách. (Ivan Makatura)
Prvá diskusia z konfernecie Slovenské (sm)art City.
01:28:11
June 21, 2021
Implementácia elektronizácie si žiada orgán s adresnými právomocami a kompetenciami. (P. Čverha)
Názov konferencie: Legalsummit - Justice Revival Diskusný panel: Podnikanie a elektronizácia právnych vzťahov Moderátor: Viliam Stankay, RTVS . Elektronizácia je zdrojom zefektívňovania procesov, problém je, že na Slovensku nie je riadená nikým zhora. Zavádzanie elektronizácie nekoordinuje štát, preto je aj celý proces nedostatočne efektívny. Podľa odborníkov brzdí elektronizáciu Slovenska najmä zákon proti byrokracii, nehovoriac o tom, že by sme potrebovali orgán s konkrétnymi právomocami, kompetenciami a s dostatočným rozpočtom, ktorého úlohou by bolo v plnom rozsahu dohliadať na implementáciu elektronizácie. . “Slovensko by potrebovalo orgán s konkrétnymi právomocami, kompetenciami a s dostatočným rozpočtom, ktorého úlohou by bolo v plnom rozsahu dohliadať na implementáciu elektronizácie na Slovensku,” Pavel Čverha, právnik advokátskej kancelárie Prosman & Pavlovič. . Diskusie sa zúčastnili: Martin Maliar (SK), generálny riaditeľ sekcie civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR Peter Bíro (SK), CEO, SK-NIC Miloslav Karaffa (SK), viceprezident Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory; CEO Elcom (online rečník) Tomáš Illeš (SK), podpredseda Slovenskej advokátskej komory Pavol Čverha (SK), právnik Prosman&Pavlovič Marcel Klimo (SK), Vacuumlabs . Diskusiu odborníkov si môžete vypočuť aj vo forme videa: https://bit.ly/3mC4pHV . Verejnosti a všetkým iniciatívam, ktoré sa venujú témam justície a jej posunu vpred, je dostupná otvorená odborná platforma: http://bit.ly/2Kjmm0u . Viac na www.legalsummit.sk . #procesy #elektronizacia #obchodnopravnevztahy
01:39:02
December 30, 2020
21. storočie je storočie duševného vlastníctva. (M.Medvec)
Názov konferencie: Legalsummit - Justice Revival Diskusný panel: Práva duševného vlastníctva a ich ochrana Moderátor: Lukáš Steiniger, CEO, Právne noviny . 21. storočie sa zvykne neoficiálne označovať za storočie duševného vlastníctva, napriek tomu však mnohí nevedia, ako majú v prípade jeho ochrany správne postupovať. Výsledkom je nedostatočná ochrana majetku, ktorý je síce nehmotný, no zabúdame, že často môže mať oveľa väčšiu hodnotu než ten, ktorý dokážeme uchopiť. Riešiť tento problém potrebujeme na celoštátnej úrovni. Pomôcť by preto mohla podpora duševného vlastníctva cez legislatívne zmeny, úľavy či rôzne podpory zo strany štátu. . “21. storočie je storočím duševného vlastníctva. Za jeho výhodu považujem možnosť chrániť jednotlivé dizajny a logá, a tým aj odlišovať od seba produkty a ich hodnotu,” Matúš Medvec, predseda Úradu priemyselného vlastníctva. . Diskusie sa zúčastnili: Matúš Medvec (SK), predseda Úradu priemyselného vlastníctva Birgit Reiter-Braunwieser (AT), riaditeľka ABA Invest pre CEE (online rečník) František Simančík (SK), manažér pre vedu a výskum, SAV Martin Žovic (SK), predseda Slovenskej komory patentových zástupcov Liliana Berezkinová (CZ), zakladateľka Pipette & Chart (online rečník) Martin Krendl (SK), advokát Prosman&Pavlovič Igor Demčák (SK), Trama Daniel Šlosár (SK), zakladateľ a CEO Chargebrella (online rečník) . Diskusiu odborníkov si môžete vypočuť aj vo forme videa: https://bit.ly/3nOAzkV . Verejnosti a všetkým iniciatívam, ktoré sa venujú témam justície a jej posunu vpred, je dostupná otvorená odborná platforma: http://bit.ly/2Kjmm0u . Viac na www.legalsummit.sk . #dusevnevlastnictvo #dusevneprava #upv #legalsummit
01:36:29
December 29, 2020
Vďaka AI vieme predísť prijímaniu rozdielnych rozsudkov v rovnakých prípadoch. (L.Ď.Nicholsonová)
Názov konferencie: Legalsummit - Justice Revival Diskusný panel: Ako inovácie podporujú právny štát? Moderátor: Martin Jesný, analytik Revue priemyslu . Inovácie sa spolu s rozvojom technológií stávajú jedným z atribútov dôležitých pre upevňovanie pilierov právneho štátu. No aj keď sa na Slovensku robili reformy týkajúce sa elektronizácie podnikateľskej činnosti, ich kvalita pre štát a užívateľov je z dôvodu ich neúplnosti, nedostupnosti či (ne)kvality elektronických služieb nedostatočná. Využívanie inovácií v justícií by sme sa pritom mali naučiť vnímať ako prínos, nie ako bariéru. Sú totiž cestou, ako právo pre ľudí urobiť nielen dostupnejším, ale aj spravodlivejším zároveň. . “Veľmi odporúčam, aby sa umelá inteligencia použila nielen na elimináciu korupcie, ale aj na to, aby sme pri rozhodovaní vo veci rovnakých prípadov predišli prijatiu rozdielnych rozhodnutí,” Lucia Ďuriš Nicholsonová, poslankyňa Európskeho parlamentu. . Diskusie sa zúčastnili: Lucia Ďuriš Nicholsonová (SK), poslankyňa Európskeho parlamentu (online rečník) Milan Andrejkovič (SK), Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Massimo Donna (IT), riaditeľ Technology Group, Paradigma – Law & Strategy (online rečník) Anton Artim (SK), riaditeľ IT oddelenia, Elcom (online rečník) Martin Krendl (SK), advokát Prosman&Pavlovič Marián Čuprík (SK), Slovenská advokátska komora Jakub Zeman (SK), analytik Najvyššieho kontrolného úradu - case study (online rečník) Marek Križka (SK), spoluzakladateľ Sparring   . Diskusiu odborníkov si môžete vypočuť aj vo forme videa: https://bit.ly/34u9T16 . Verejnosti a všetkým iniciatívam, ktoré sa venujú témam justície a jej posunu vpred, je dostupná otvorená odborná platforma: http://bit.ly/2Kjmm0u . Viac na www.legalsummit.sk . #inovacie #pravnystat #legaltech #legalsummit
01:33:38
December 28, 2020
Slovensko.sk nie je dobrým predpokladom pre postupnú elektronizáciu justície. (K.Javorčíková)
Názov konferencie: Legalsummit - Justice Revival Diskusný panel: Otvorená justícia, otvorená správa vecí verejných Moderátor: Radovan Bránik, Nezávislá investigatíva a publicistika . Otvorenosť justície si mnohí predstavujú najmä pod zverejňovaním súdnych rozhodnutí a pod dostupňosťou súdnych dokumentov. Takéto možnosti si ale vyžadujú dobrý základ v podobe celoštátnej elektronickej platformy. S týmto cieľom vzniklo aj Slovensko.sk, ktorého dobrý nápad však stratil svoj význam pod vplyvom nefunkčnosti, množstva prekážok a zlého servisu od štátu. Spolu s technológiami a umelou inteligenciou je však takáto platforma základom budúcnosti každého právneho štátu, preto je nutné, aby aj Slovensko začalo pracovať na ich zavádzaní do praxe. . “Platformu Slovensko.sk vo forme, v akej funguje, nepovažujem za dobrý predpoklad pre postupnú elektronizáciu justície,” Katarína Javorčíková, zakladateľka iniciatívy Za otvorenú justíciu. . Diskusie sa zúčastnili: Katarína Javorčíková (SK), zakladateľka iniciatívy Za otvorenú justíciu (online rečník) Petr Leyer (CZ), riaditeľ Transparency International Česká republika (online rečník) Ondřej Závodský (CZ), právny expert, Nadační fond proti korupcii (online rečník) Ján Kutan (SK), člen predstavenstva Slovenskej advokátskej komory Michal Kaliňák (SK), riaditeľ kancelárie, ZMOS Adam Keseg (SK), právnik Prosman&Pavlovič Marián Porvažník (SK), zakladateľ iniciatívy Lepšia advokácia . Diskusiu odborníkov si môžete vypočuť aj vo forme videa: https://bit.ly/38h2vXU . Verejnosti a všetkým iniciatívam, ktoré sa venujú témam justície a jej posunu vpred, je dostupná otvorená odborná platforma: http://bit.ly/2Kjmm0u . Viac na www.legalsummit.sk . #otvorenajusticia #otvorenasprava #veciverejne #legalsummit
01:43:35
December 22, 2020
Ak si myslíme, že justičná reforma prinesie zmenu vo vnímaní spoločnosti, mýlime sa. (E. Burda)
Názov konferencie: Legalsummit - Justice Revival Diskusný panel: Reforma justície na Slovensku Moderátor: Zuzana Petková, riaditeľka Zastavme korupciu . Slovenská spoločnosť aktuálne “žije” témami slovenskej justície. Okrem jej dramatického stavu je pálčivou aj otázka jej schválenej reformy, ktorú priniesla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Za pozitívny krok vpred ju považujú aj odborníci na európskej úrovni, problémom, na ktorý však poukazuje justičná prax, je nedostatočný priestor pre verejnú diskusiu. Práve to je totiž cesta ako predísť nedostatkom, ktoré môžu v neskoršej praxi spôsobiť viaceré komplikácie. . “Ak si myslíme, že justičná reforma prinesie zmenu vo vnímaní spoločnosti, mýlime sa. Takto to nefunguje. Ak by boli naše spoločenské podmienky iné, mohol by predsa systém bezchybne fungovať aj tak, ako bol nastavený doteraz,” Eduard Burda, dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave . Diskusie sa zúčastnili: Juraj Novocký (SK), európsky prokurátor Eduard Burda (SK), dekan Právnickej fakulty, UK v Bratislave Ondrej Laciak (SK), podpredseda Slovenskej advokátskej komory Vladimír Bilčík (SK), poslanec Európskeho parlamentu Pavol Čverha (SK), právnik, Prosman&Pavlovič Miriam Galandová (SK), viceprezidentka Slovenskej komory daňových poradcov (online rečník) . Diskusiu odborníkov o už schválenej reforme slovenskej justície si môžete okrem podcastu pozrieť aj vo forme videa: https://bit.ly/3rbKnHv . Verejnosti a všetkým iniciatívam, ktoré sa venujú témam justície a jej posunu vpred, je dostupná otvorená odborná platforma: http://bit.ly/2Kjmm0u . Viac na www.legalsummit.sk . #doveravsudnictvo #reformajusticie #legalsummit #justicerevival
01:32:03
December 18, 2020
People do not understand blockchain, so the rate of their adaptation is not high. (B.Majerník)
Conference: Finweek The main topic: Fintechsummit Discussion panel: The business blockchain & B2B Fintech – waiting for its development? . In the series of podcasts from the Finweek conference, we also bring you a discussion on the topic of business blockchain & B2B Fintech. Blockchains are part of modern technology and the highest demand for them is in the fintech area. Their benefit should be to achieve higher planning and at the same time the lower price of services. So far, society understands them little, but in the future, they are expected to be strongly used in the field of education, certification or qualification. . The discussion was attended by:  Adam Butler (UK), Atlas 3T Branislav Majerník (SK), Architect solution, Oracle Samir Parekh (UK), Founder and CEO, ThinkSense   Arthur Olechowski (PL), Managing director, Codete . Discussion on The business blockchain & B2B Fintech – waiting for its development? you can now comfortably listen in the form of a podcast, for example during sports or on the way to work. The discussion you can also watch as a video on our YouTube channel: https://youtu.be/Cgeux-Zinpw . #businessblockchain #b2b #fintech #finweek
01:23:04
November 27, 2020
AI is a global issue. Its rules should be the result of cooperation with China or USA. (I.Štefanec)
Conference: Finweek The main topic: Fintechsummit Discussion panel: AI & machine learning – where do you go next? . One of the podcasts from the Finweek conference also brings a discussion on the topic of artificial intelligence and machine learning. When introducing them into the processes of companies, it is necessary to observe the set ratio. Intelligent tools cannot completely replace human intelligence. At the same time, it is necessary to realize that the field of artificial intelligence is a global issue, so we as a country cannot set our own rules. Cooperation with the USA or technologically advanced China can be an advantage in this regard. . The discussion was attended by:  Igor Tesinsky (SK), Co-Founder of IntelliBonds Bob Spence (UK), Business development specialist, Get Spence Ivan Štefanec (SK), Member of the European Parliament Richard Guga (CA), Co-Founder, Nettle Jakub Illner (CZ), Chief Solution Architect, Oracle . Discussion on the topic of AI & machine learning – where do you go next? thanks to the practicality of podcasts, you can listen at any time of the day or in the morning on the way to work. Discussion you can also watch as a video on YouTube: https://youtu.be/d3kyPFvw9XM . #AI #machinelearning #fintech #finweek
01:29:12
November 25, 2020
A diversified, high value-added service economy is the foundation of financial stability. (P.Penzeš)
Conference: Finweek The main topic: Fintechsummit Discussion panel: Fintech ecosystem – effective partnerships for profit . A series of podcasts from the Finweek conference also brings a discussion on fintech ecosystems and effective partnerships for profit. Slovak and foreign experts discuss the benefits of the control sandbox. Lithuania is the inspiration, which has already felt the positive consequences of its introduction in practice. In a short time, it has managed to create an environment that supports domestic companies, and at the same time attracts foreign companies to open new branches. Does Slovakia have such a future? . The discussion was attended by:  Peter Pénzeš (SK), Head of Payment Services and Inovations Section, NBS Jekaterina Govina (LT), Executive Director of Supervision Service, National Bank of Lithuania Martin Peter (SK), State advisor, Ministry of Finance of the Slovak Republic Elena Kozhemyakina (UK), CEO, FinTech4Funds Pavol Čverha (SK), member of FINAS Jana Peliová (SK), EUBA   . Thanks to the practicality of podcasts, you can listen to the discussion on Fintech ecosystem – effective partnerships for profit at any time of the day or in the morning on the way to work. The discussion on Fintech ecosystem – effective partnerships for profit, you can also watch as a video: https://youtu.be/qiaCoT9Z81U . #fintechecosystem #partnershipsforprofit #fintech #finweek
01:30:54
November 24, 2020
Banks have a lot of data. The question is, how to turn them into value and business? (V.Uherová)
So far, the last processed part of Finweek was the Side Event of Investummit, but now we are gradually returning to the processing of its 4th day. We are the first to bring a discussion about FinTech, TechFins and Banks. The discussion was opened by Nigel Baker, British Ambassador for Slovakia. Will he tell us which of the three will be the winner? . Conference: Finweek Teh main topic: Fintechsummit Discussion panel: FinTechs, TechFins, or banks – who will be the winner? In a series of podcasts from the Finweek conference, we bring you a discussion where experts discussed the future of FinTech, TechFin companies and banks. Under the influence of digitization, changes are also taking place in the financial market. Thanks to the huge amount of data, this space is becoming more and more attractive for TechFin companies as well. Their advantage over banks, traditional providers of financial services, is the high added value they provide to their users. How will this "fight" end and who will be the winner in the end? .  The Kick of Discussion was attended by:  Nigel Baker (UK), British Ambassador for Slovakia  .  The discussion was attended by:  Viera Uherová (SK), ORACLE Slovakia Ali Paterson (UK), Editor in Chief, Fintech Finance Jan Sehnal (SK), Erste Group IT International Head of Innovations Jakub Kriváň (SK), Director Institutional Clients CEE, Think.Quantic Keneth Kumor (SK), Director, DLT software Slovakia . You can listen to the whole discussion also on our YouTube channel: https://youtu.be/n_Vn2lTsC4U Discussion on FinTechs, TechFins, or banks – who will be the winner? thanks to podcasts, you can also listen during the day or during any other activity. . #fintech #techfin #banks #finweek
01:41:20
November 23, 2020
Alternatívne investovanie + 4 investičné príležitosti
Konferencia: Investsummit Hl. téma: Sporiace a investičné možnosti Diskusný panel: Alternatívne investovanie . Je alternatívne investovanie určené len pre skúsených investorov? Aké sú výhody a nevýhody alternatívneho investovania? Je s alternatívnou investíciou vždy spojené vysoké riziko? Čo všetko môžeme považovať za alternatívne formy investovania? . Investovanie si netreba “škatuľkovať” len na fondy a akcie. Existuje množstvo alternatív, ktoré investorom ponúkajú široké rozpätie výnosov, ale aj zaujímavých oblastí. Alternatívne formy investovania umožňujú investovať do umenia, poľnohospodárskej pôdy či do aquaponického poľnohospodárstva, ktorého cieľom je eliminovať ekologickú stopu a chrániť tým život na Zemi. Vypočujte si diskusiu, v ktorej s moderátorom Jánom Širokým (CEO Financie.online) diskutovali odborníci priamo z praxe. Kam sa s vyhliadkou do budúcnosti oplatí investovať? . Diskusie sa zúčastnili: Ján Široký (moderátor), CEO Financie.online David Stancel, COO, Blockchain Slovakia; CTO, Fumbi Tomáš Török, CEO & partner, BizBuilders Lukáš Kovanda, hlavný analytik, Trinity Bank . V diskusii uvidíte tieto investičné príležitosti: Fumbi.network - Jednoduché a bezpečné investovanie do kryptomien Future Farming - Přírodě vděčíme, přírodě vracíme. Aquaponická produkce potravin Purple Trading - Broker na vašej  strane Invest4Land - Revolučne riadené investície do poľnohospodárskej pôdy . Celú diskusiu o alternatívnom investovaní si môžete pozrieť aj ako video na našom YouTube kanáli: https://www.youtube.com/watch?v=UsZPyWzFaFU&t=6853s  . Vedeli ste, že môžete nasadiť autopilota na vaše účtovníctvo? CASHPILOT to vybaví za vás: https://www.cashpilot.com/ . Uchopte budúcnosť do vlastných rúk. Využite promo kód “finweek” pre 15% zľavu na fumbi.sk a začnite investovať. . Viac na www.finweek.sk . #alterantivneinvestovanie #sporiaceainvesticnemoznosti #investsummit #finweek
02:26:45
November 3, 2020
Tradičné investovanie + 3 investičné príležitosti
Konferencia: Investsummit Hl. téma: Sporiace a investičné možnosti Diskusný panel: Tradičné investovanie . Je forma tradičného investovania vhodná pre začínajúcich investorov? Aké sú výhody a nevýhody tradičného investovania? Nakoľko je tradičné investovanie rizikové? Je možné dosiahnuť formou tradičného investovania zaujímavý výnos? . Podľa zlatého pravidla investovania by sme mali najmä diverzifikovať riziko. Inými slovami - nemali by sme dávať “všetky vajíčka do jedného košíka”. Pre Slovákov je však typické, že nemajú ani ten košík, a to je problém. Ak nechcete po celý čas len splácať dlhy, ale namiesto toho budovať svoj vlastný majetok, vypočujte si diskusiu s našimi odborníkmi, ktorí sa spolu s moderátorom Viliamom Stankayom rozprávali o formách tradičného investovania. . Diskusie sa zúčastnili: Martin Babocký, investičný analytik Tomáš Maga, investičný analytik Pavel Škriniar, ekonóm Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave Dušan Šulov, investičný analytik Maroš Ovčarik, výkonný riaditeľ, Finančný kompas . V diskusii uvidíte tieto investičné príležitosti: Wealth Effect Management - Moderné sporenie bez vstupných poplatkov Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund - Investície do inovácií Česká mincovňa - Razíme tradičné hodnoty a naše dielo oceňuje celá Česká republika. . Celú diskusiu o tradičnom investovaní si môžete pozrieť aj ako video na našom YouTube kanáli: https://www.youtube.com/watch?v=pmMta678eeA&t=12s . Vedeli ste, že môžete nasadiť autopilota na vaše účtovníctvo? CASHPILOT to vybaví za vás: https://www.cashpilot.com/ . Uchopte budúcnosť do vlastných rúk. Využite promo kód “finweek” pre 15% zľavu na fumbi.sk a začnite investovať. . Viac na www.finweek.sk . #tradicneinvestovanie #sporiaceainvesticnemoznosti #investsummit #finweek
02:14:38
November 3, 2020
Ako začať s investovaním?
Konferencia: Investsummit Hl. téma: Sporiace a investičné možnosti Diskusný panel: Ako začať s investovaním? . Ako začať s investovaním? Aké investície sú v dobe krízy rentabilné? Na aké riziká si treba pri investovaní dávať pozor? Ako správne rozložiť investičné portfólio? . Slováci svojím životným štýlom často ukazujú, že zadlžovanie sa považujú za lepšiu a jednoduchšiu cestu ako tvoriť si vlastný majetok. Jednou z ciest jeho budovania je investovanie, o ktorom však nemáme dostatok informácií, preto ho mnohí považujú za príliš rizikové. Riešením je poznať princípy a pravidlá, ale aj správne načasovanie. A kedy bude ideálnejší čas začať, ak nie počas krízy? Vypočujte si našu diskusiu s odborníkmi na investície, ktorí spolu s moderátorom Viliamom Stankayom zodpovedali viaceré otázky spojené s tvorbou majetku. . “Slováci sa snažia vyhýbať riziku tým, že v investovaní hľadajú skratky, ktoré neexistujú. Výsledkom je, že gro peňazí držíme na bežnom účte alebo extrémne riskujeme s vidinou veľkých a rýchlych zárobkov,” Radoslav Kasík, investičný riaditeľ Finax. . Diskusie sa zúčastnili: Maroš Ďurik (SK), šéf Across Private Investments Ján Šebo (SK), Chief Research Officer, Oranžová obálka Pavel Škriniar (SK), ekonóm Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave Radoslav Kasík (SK), investičný riaditeľ Finax Juraj Forgács (SK), CEO, Fumbi Daniel Gašpar (SK),Riadiaci spoločník, Crowdberry . Celý diskusný panel si môžete pozrieť ako video na našom YouTube kanáli alebo vypočuť ako podcast. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=oLJImCZG5y0&t=5548s . Vedeli ste, že môžete nasadiť autopilota na vaše účtovníctvo? CASHPILOT to vybaví za vás: https://www.cashpilot.com/ . Uchopte budúcnosť do vlastných rúk. Využite promo kód “finweek” pre 15% zľavu na fumbi.sk a začnite investovať. . Viac na www.finweek.sk . #investovanie #sporiaceainvesticnemoznosti #investsummit #finweek
01:38:22
November 2, 2020
Lepšie finančné rozhodnutia prinášajú ľuďom spokojnejší život. (J.Čillíková)
Názov konferencie: Finweek Hl. téma: Finančná gramotnosť Diskusný panel: Následky zlej finančnej gramotnosti sú vážny problém pre celú ekonomiku V podcaste zo série Finweek vám prinášame diskusiu, v ktorej slovenskí odborníci hovoria o Následkoch zlej finančnej gramotnosti. Tie sú totiž vážnym problémom pre celú spoločnosť. Zadlženosť slovenských domácností z roka na rok narastá príliš rýchlym tempom a mnohí sa pritom zadlžujú viac, než sú reálne schopní uniesť. Mnoho domácností tak pod vplyvom neočakávaných situácii, na ktoré väčšinou nemyslia, prichádzajú o svoj majetok a dostávajú sa do situácie hraničnej chudoby. Diskusiu na tému Následky zlej finančnej gramotnosti sú vážny problém pre celú ekonomiku si teraz môžete pohodlne vypočuť aj vo forme podcastu. Viac na www.finweek.sk #nasledky #financnagramotnost #finweek
01:05:45
October 24, 2020
Z finančnej gramotnosti vychádzajú zásadné rozhodnutia pre celoživotný blahobyt. (M.Šuster)
Názov konferencie: Finweek Hl. téma: Finančná gramotnosť Diskusný panel: Úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku Séria podcastov z konferencie Finweek prináša aj diskusiu na tému Úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku. Tá je podľa viacerých prieskumov a hodnotení u väčšiny slovenských domácností na veľmi nízkej úrovni. Jej negatívnym dôsledkom sú nesprávne finančné rozhodnutia, ktoré rodičia prenášajú aj na svoje deti. Druhým najväčším problémom je riziko podvodu, ktorého obeťou sú často práve ľudia s nízkou úrovňou finančnej gramotnosti. Spolu tak ide o súbor problémov, ktoré potrebujeme urýchlene riešiť. Vďaka praktickosti podcastov si diskusiu na tému Úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku môžete pohodlne vypočuť aj počas športu či iných aktivít. Viac na www.finweek.sk #urovenfinancnejgramotnosti #financnagramotnost #finweek
01:21:05
October 23, 2020
Problém je, že zdrojom finančných zručností u žiakov sú rodičia a internet, nie školy. (J.Hipš)
Názov konferencie: Finweek Hl. téma: Finančná gramotnosť Diskusný panel: Finančné vzdelávanie na školách V podcaste z konferencie Finweek si vypočujete diskusiu, v ktorej slovenskí odborníci približujú dôležitosť finančného vzdelávania. Jeho absenciou si totiž vychovávame finančne negramotnú spoločnosť, ktorej chybné rozhodnutia pri narábaní s financiami, sa odrážajú nielen na finančných problémoch domácností, ale aj na celospoločenských stratách. Diskusiu na tému Finančné vzdelávanie na školách si vďaka podcastom môžete pohodlne vypočuť aj cestou do práce. Viac na www.finweek.sk #financnevzdelavanie #financnagramotnost #finweek
01:23:46
October 22, 2020
Central banks should consider solutions for converting cash into digital currency. (Ľ.Ódor)
Conference title: Finweek Main topic: Finance in crisis Discussion panel: COVID-19 & payments – is cash over? & Central Bank Digital Currency A series of podcasts from the Finweek conference will bring you closer to experts looking at the issue of the introduction of the digital currency. According to many of them, cash is in decline. Several countries are talking about the digital currency, some have even taken concrete steps to introduce it. The problem is that society knows nothing about this type of currency, and that needs to change. Will the global TechFins such as Facebook break the financial world? If you are busy but like to stay informed, then you will definitely appreciate the practicality of podcasts, thanks to which you can listen to the virtual debate COVID-19 & payments – is cash over? & Central Bank Digital Currency also during the urgent activities. More information at www.finweek.sk #cash #digitalcurrency #financeincrises #finweek
02:29:36
October 16, 2020
Cestná doprava spôsobuje až 72% emisií, železničná len 0,5%. Je jasné, kam máme investovať. (L.Miko)
Kľúčovou je národná stratégia. Jej základom má byť inkluzívny charakter a priority nezávislé od politického obdobia v horizonte 10-15 rokov. (L.Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, M.Garaj, odbor stratégie a vonkajších vzťahov Železníc Slovenskej republiky, K,Martinček, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu Železničnej spoločnosti Slovensko) Názov konferencie: Virtual.techsummit vol.4 Hl. téma: Udržateľná mobilita Slovenska Diskusný panel: Financovanie projektov Štvrtá epizóda podcastov zachytáva diskusiu na tému Financovanie projektov. Minulosť nám totiž ukazuje, že Slovensko čerpá eurofondy na poslednú chvíľu - nerozumne a nie strategicky. Ako si teda chceme poradiť s momentálne dostupnými 35 mld. EUR, keď sme doteraz boli schopní využiť len 5 mld.? Odporúčania a názory odborníkov na túto tému si môžete vypočuť vo forme podcastu, či už cestou do práce alebo počas aktivít vo voľnom čase.
01:36:10
September 2, 2020
Predpokladom pre správne rozhodnutia je poznať očakávania, ktoré od mobility máme. (K.Martinček)
Doprava v BA je neudržateľná a zaťažuje ŽP. Preto pracujeme na budovaní udržateľných dopravných systémov. (T. Kratochvílová, 1. námestníčka primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy) Názov konferencie: Virtual.techsummit vol.4 Hl. téma: Udržateľná mobilita Slovenska Diskusný panel: Doprava Bratislavy V tretej epizóde štvrtej sérií podcastov si môžete vypočuť diskusiu odborníkov na často diskutovanú a problematickú tému Doprava Bratislavy. Jedným z mnohých problémov je 250 tisíc áut, ktoré denne prejdú hlavným mestom kvôli presunom za prácou. Ak by sme tento stav porovnali so susednou Viedňou, zistili by sme, že vzhľadom na vyšší počet obyvateľov má vo svojich uliciach 2x menej áut naž Bratislava. Ako to riešiť? Ak si chcete vypočuť návrhy a postrehy odborníkov, môžete si diskusiu na tému Doprava Bratislavy vypočuť vo forme podcastu, hoci aj cestou do práce.
01:39:32
September 2, 2020
Z hľadiska znižovania emisií je železničná doprava kľúčová. (M.Zvara)
Mobilita musí ísť v súlade s víziou krajiny, no nám hrozí, že pri tvorbe tej našej nebudeme. Vo výsledku tak za 3h vlakom do KE prídeme, ale cez Maďarsko. (K.Martinček, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu Železničnej spoločnosti Slovensko) Názov konferencie: Virtual.techsummit vol.4 Hl. téma: Udržateľná mobilita Slovenska Diskusný panel: Prepojené kraje = Rozvoj Slovenska V druhej epizóde štvrtej série podcastov odborníci približujú potenciál plynúci z prepojenia Slovenska železnicou. Jedným z najväčších problémov Slovenska je, že mobilita, a teda aj plány železničnej siete, majú ísť v súlade so stratégiou krajiny. Nám však hrozí, že pri tvorbe tej našej nebudeme, a tak budú okolité štáty rozhodovať “o nás bez nás”. Zaujímavú debatu o potenciálnom rozvoji Slovenska plynúceho z kvalitného a strategického prepojenia si môžete vypočuť vo forme podcastu s témou Prepojené kraje = Rozvoj Slovenska. Spríjemniť si tak môžete napríklad cestu vlakom do práce.
01:34:41
September 2, 2020
Vysokorýchlostné železničné spojenie s hlavnými mestami V4 ako veľká vízia pre budúcnosť Slovenska (M. Garaj)
Vďaka medzinárodnej vysokorýchlostnej vlakovej sieti môžu ľudia presadnúť z áut do vlakov. (J.Siraut, Economics & Global Technology Lead Transport Economics) Názov konferencie: Virtual.techsummit vol.4 Hl. téma: Udržateľná mobilita Slovenska Diskusný panel: Budovanie inteligentného regiónu - infraštruktúra s prepojenými železnicami V4 (vysoko-rýchlostná železnica krajín V4) Štvrtá séria podcastov vám priblíži názory a pohľad odborníkov na vysokorýchlostnú železnicu, ktorá je aktuálnym hlavným trendom k dosiahnutiu udržateľnej mobility. Problémom Slovenska je že do železnice investujeme 9x menej ako do diaľnic aj napriek tomu, že cestná doprava je zdrojom viac ako 72% emisií. Ako teda odborníci vidia našu situáciu a na čo by sme sa mali podľa nich zamerať? Ak ste zaneprázdnení, no máte radi pocit, keď “ste v obraze”, potom určite oceníte praktickosť podcastov, vďaka ktorým si virtuálnu debatu na tému Budovanie inteligentného regiónu - infraštruktúra s prepojenými železnicami V4 (vysoko-rýchlostná železnica krajín V4) môžete vypočuť napríklad pri behu či iných aktivitách.
01:27:16
September 2, 2020
Globálna konkurencia bude v budúcnosti súťažou o dve komodity - o investície a o talenty. (I.Mikloš)
Diskusná relácia (za)Horizont udalostí odštartovala nový formát pravidelných rozhovorov. Vo virtuálnom štúdiu spojila elitných odborníkov z Česka a Slovenska, ktorí diskutovali o víziách ekonomík, strategických krokoch a o možných kľúčových rozhodnutiach budúcnosti, ktoré z rôznych uhlov pohľadu ovplyvňujú naše budúce generácie. Cieľom diskusie bolo otvoriť viacero otázok z oblasti hospodárskej reštrukturalizácie, sociálnych inovácií či vzdelávacieho systému, ktorých riešenia môžu budúcnosť Česka a Slovenska posunúť výrazne vpred. Krajiny v srdci Európy sa totiž napriek svojej centrálnej polohe ocitli vlastne na jej okraji. To platí nielen o Českej republike ale aj o Slovensku. Vplyvom koronavírusu sa ocitli tvárou v tvár úplne novým problémom. Okrem zníženého exportu, na ktorom sú závislé, sú nútené čeliť aj ďalším hrozbám, ktoré vplyvom pandémie vyplávali na povrch. Ako sa  Česko a Slovensko vyrovná s nutnosťou reštrukturalizácie ekonomiky? Dokáže vláda a parlament vytvoriť podmienky vhodné na to, aby naši ľudia mohli plne realizovať veľký potenciál, ktorý majú? Dokážeme európske peniaze využiť na zmenu systému a systémových podmienok tak, aby boli priaznivé pre modernizáciu Slovenska? Aj na tieto otázky hľadali odpovede elitní lídri z Česka a Slovenska, ktorí sa stretli v diskusnej relácii (za) Horizont udalostí. Moderátor diskusie: Viliam Stankay (SK)/moderátor RTVS Rečníci diskusie: Martin Slaný (CZ)/Vysoká škola ekonomická v Prahe Karin Kubelková (CZ)/Česká hospodárska komora Lukáš Kovanda (CZ)/Hlavný ekonóm Czech Fund Ivan Mikloš (SK)/MESA10, Exminister financií Slovenskej republiky Michal Vašečka (SK)/Bratislava Policy Institute Viliam Páleník (SK)/Samostatný vedecký pracovník, Slovenská akadémia vied Radovan Danilák (SK)/CEO Tachyum Technické ospravedlnenie: Niektoré časti videa nie sú dostatočne zrozumiteľné. Dôvodom je zhoršená kvalita zvuku, za čo sa divákom ospravedlňujeme. S cieľom vyhnúť sa zníženiu výpovednej hodnoty sme jednotlivé vstupy rečníkov so zhoršenou kvalitou zvuku doplnili o titulky. Pre ich zapnutie kliknite na tlačidlo TITULKY vo videu. Krízovú konferenciu (za) Horizont udalostí si zároveň môžete pohodlne pozrieť aj vo forme videa: https://youtu.be/jLrFpZNDd_I Tlačová správa: https://virtualtechsummit.com/ivan-miklos-v-diskusnej-relacii-zahorizont-udalosti/
01:45:08
July 16, 2020
Covid-19 nám zmení život. Veľmi dôležitá bude spolupráca a podpora vzdelávania. (Wen-Je Ko, Taipei)
Začiatok druhej série virtuálnej konferencie Virtual.techsummit vol.2 – Mestá v kríze odštartoval diskusiou na tému Prvé reakcie – Prvé dopady – Zdieľanie dobrej praxe miest – Akcelerácia inovácií – Budovanie nového ekosystému – Príprava na ďalšiu vlnu Diskutovať o dôležitosti kooperácie a diverzifikácie ekonomiky prišli odborníci z Poľska, Maďarska či Veľkej Británie, ale aj samotný primátor mesta Taipei, Wen-Je Ko. Okrem nutnosti zmeny fungovania a organizácie miest v zmysle krízového riadenia sa s moderátorom Petrom Bielikom rozprávali aj o dôležitosti zapájanie občanov či o plánovaní budúcnosti miest v zmysle Smart Cities. Diskusie sa zúčastnili: Wen-Je Ko (TW)/Mayor of Taipei Taiwan Gabor Kerpel-Fronius (HU)/Vice-mayor of Budapest, Hungary Mariusz Sagan (PL)/Head of Strategy and Entrepreneurship Department of Lublin City Martin Klus (SK)/State secretary of Ministry of foreign and European affairs of Slovak republic Miranda Sharp (UK)/Member of Smart London board Ak ste sa krízovej konferencie nestihli zúčastniť online, môžete si ju pozrieť aj vo forme videa: https://www.youtube.com/channel/UCyinjq_pIXFPSncmT_Ym-hg?view_as=subscriber
01:27:06
June 5, 2020
To ako financujeme samosprávy na Slovensku nie je udržateľné. (Marcel Gibóda, Mesto Košice)
Druha séria virtuálnej konferencie Virtual.techsummit vol.2 – Mestá v kríze https://virtualtechsummit.com Virtuálna konferencia Virtual.techsummit vol.2 – Mestá v kríze pokračovala diskusiou na tému Ekonomická situácia miest zapríčinená COVID-19 krízou. Slovenské mestá sa vplyvom korona krízy dostali do poriadne neistej situácie. Rozpočty sú ohrozené a nikto nevie v tejto chvíli s určitosťou povedať, aký objem financií im nakoniec zostane na zabezpečenie ich každodenných povinností. O nutnosti škrtania svojich výdavkov či o možnostiach využitia podporných nástrojov budú diskutovať skúsení ekonómovia, ale aj ambasádor pre granty zahraničných finančných mechanizmov. Diskusiu o ekonomickej situácii miest moderoval Vladimír Vaňo. Diskusie sa zúčastnili: Marcel Gibóda (SK)/Námestník mesta Košice Štefan Rehák (SK)/EUBA Paul J Moorby (UK)/Chipside František Kašický (SK)/ambassador at large for grants from the European Economic Area Financial Mechanism, the Norwegian Financial Mechanism and the Swiss Financial Mechanism Radim Sršeň (CZ)/Head of ELARD Ak ste sa krízovej konferencie nestihli zúčastniť online, môžete si ju pozrieť vo forme videa: https://www.youtube.com/channel/UCyinjq_pIXFPSncmT_Ym-hg?view_as=subscriber
01:10:18
June 2, 2020
V našich samosprávach chýbajú procesy, ich automatizácia je preto nemožná. (L. Bešenyi, Xolution EU)
Druha séria virtuálnej konferencie Virtual.techsummit vol.2 – Mestá v kríze https://virtualtechsummit.com   Jedným z panelov virtuálnej konferencie Virtual.techsummit vol.2 – Mestá v kríze bola aj diskusia na tému Efektívne mestá – Digitalizácia miest.  O mestách v zmysle Smart Cities sa na Slovensku hovorí už roky. Korona kríza však bola definitívnym impulzom, ktorý nám ich potrebu ukázal aj v praxi. Mnohí si totiž mylne myslia, že ich fungovanie je položené len na digitalizácii či technickom a technologickom pokroku. Diskusia s expertmi, ktorú moderoval Ján Králik, nás však presvedčí o tom, že hlavnou myšlienkou Smart City sú fungujúce procesy, ktorých využitie je nevyhnutné najmä v krízových situáciách.   Diskusie sa zúčastnili: Libor Bešenyi(SK)/Xolution Europe Jaroslav Kacer (CZ)/Smart City Expert Brian Bishop (UK)/Data Performacne Consultancy Ltd Heliodor Macko (SK)/Seak Energetics    Ak ste sa krízovej konferencie nestihli zúčastniť online, môžete si ju vypočuť aj vo forme videa: https://www.youtube.com/channel/UCyinjq_pIXFPSncmT_Ym-hg
55:53
May 30, 2020
Cieľom Smart City nie je dokonalé mesto, ale miesto, kde sa dobre žije. (Rut Bízková, Smart City ČR)
Druha séria virtuálnej konferencie Virtual.techsummit vol.2 – Mestá v kríze https://virtualtechsummit.com   Súčasťou druhého dňa krízovej virtuálnej konferencie Virtual.techsummit vol.2 – Mestá v kríze bola aj diskusia o tom, či Zvýši COVID-19 zefektívnenie fungovania miest v kontexte green deal?  Okrem negatív nám korona kríza priniesla aj pozitívne dopady. Jedným z nich je určite vplyv na životné prostredie. V priebehu platnosti najprísnejších opatrení sme si vyskúšali, ako by vyzeral svet, ak by sa ekonomické činnosti odrazu zastavili. Otázkou je, či nás koronavírus naučil aj lepšiemu správaniu sa voči životnému prostrediu. V diskusii zameranej na efektívne fungovanie miest v kontexte green deal, preto odborníci diskutovali o zmenách, ktoré je potrebné urobiť najmä v mestách. Spolu s moderátorom Milanom Husárom sa však porozprávali aj o pravom význame pojmu Smart City, ktorého jedným z pilierov je práve ekologický aspekt.   Diskusie sa zúčastnili: Andrea Hagovská (SK)/Performance Consulting   Juraj Karpinay (SK)/ECM Eco Monitoring Vladimír Rak (SK)/Slovenský hydrometeorologický ústav Marie Zezulková (CZ)/Riaditeľka odboru regionálnej politiky, Ministerstvo miestneho rozvoja Českej republiky Rut Bízková (CZ)/Smart Česko   Ak ste sa krízovej konferencie nestihli zúčastniť online, môžete si ju pozrieť aj vo forme videa: https://www.youtube.com/channel/UCyinjq_pIXFPSncmT_Ym-hg?view_as=subscriber
01:06:26
May 29, 2020
Význam digitalizácie je v organizácii CR, nie v náhrade návštevníka. (Dalibor Carda, Český Krumlov)
Ďalším zo série panelov virtuálnej konferencie Virtual.techsummit vol.2 – Mestá v kríze bola aj diskusia na tému Zmena paradigmy = transformácia služieb v mestách: Živnostníci, maloobchod a turizmus v mestách – kreatívny priemysel, lokálne služby. Na prelome leta bývajú mestá plné domácich, ale aj zahraničných turistov. S príchodom korona krízy sa však stali doslova mestami duchov. Malý podnikatelia a živnostníci podnikajúci v gastro či kreatívnom priemysle, zostali zo dňa na deň bez akéhokoľvek zdroja príjmu. S takouto situáciou nik nepočítal, rozhodne však musíme vedieť, ako ju riešiť v budúcnosti. Predstavitelia miest žijúcich z cestovného ruchu sa preto spolu s odborníkmi rozprávali aj o možnostiach transformácie činností či o využití moderných technológii v prospech priaznivejšieho budúceho vývoja počas krízových situácii. Diskusiu moderoval Branislav Vojtko. Diskusie sa zúčastnili: Vladimír Grežo (SK)/Bratislava Tourist Board Vladimír Sirotka (SK)/Predseda Asociácie malých a stredných podnikov Róbert Chovanculiak (SK)/Analytik INESS Dalibor Carda (CZ)/Starosta Český Krumlov Nadežda Babiaková (SK)/Primátorka Banská Štiavnica
01:07:04
May 28, 2020
Najsmutnejším bol okamih, keď dorazil materiál zo štátnych hmotných rezerv (Erika Jurinová, ŽSK)
Druha séria virtuálnej konferencie Virtual.techsummit vol.2 – Mestá v kríze  https://virtualtechsummit.com   Diskusia: Korona kríza a úloha vyšších územných celkov   Diskusie sa zúčastnili: • Juraj Droba (SK)/Predseda Bratislavského samosprávneho kraja • Rastislav Trnka (SK)/Predseda Košického samosprávneho kraja • Jozef Berényi (SK)/Predseda Trnavského samosprávna kraja • Ondrej Lunter (SK)/Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja • Erika Jurinová (SK)/Predsedkyňa Žilinského samosprávneho kraja • Viliam Stankay (SK)/Moderátor    Ak ste sa krízovej konferencie nestihli zúčastniť online, môžete si ju pozrieť aj vo forme videa: https://www.youtube.com/channel/UCyinjq_pIXFPSncmT_Ym-hg?view_as=subscriber
01:23:35
May 27, 2020
V prvej fáze pandémie sa z našich opatrení smial aj hlavný hygienik (Drotován, starosta MČ BA Rača)
Druhý panel krízovej virtuálnej konferencie Virtual.techsummit vol.2 – Mestá v kríze obsahoval diskusie na tému Bratislava v kríze. Diskutovať o výzvach, ktorým mesto čelilo a stále čelí, prišli starostovia a starostky jednotlivých mestských častí. Okrem náročnosti pandemickej situácie a jej dôsledkoch sa spolu s moderátorom Milanom Husárom rozprávali aj pomoci svojim komunitám či o plánoch v rámci ekologickejšieho fungovania mesta. Diskusie sa zúčastnili: • Michal Drotován (SK)/Starosta mestskej časti Bratislava – Rača • Zuzana Aufrichtová (SK)/Starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto • Dana Čahojová (SK)/Starostka mestskej časti Bratislava – Karlova Ves • Lucia Tuleková Henčelová (SK)/Starostka mestskej časti Bratislava – Rusovce Ak ste sa krízovej konferencie nestihli zúčastniť online, môžete si ju vypočuť aj vo forme podcastu.
01:13:46
May 26, 2020
Virtualtechsummit vol.1: Labour Market in Crisis
In times of crisis, when companies do not produce, their employees are not working, so the employers are under pressure and stay before really difficult task. Employers need to consider their options, which are often limited and must take steps that first affect employees. Topics: What new job opportunities are brought by the crisis for employees (homework, automation and deployment of robots), and who will lose his jobs? Will there be less vacancies and salaries? Is it possible to redundant employees, what procedures should the employer follow and, on the contrary, what the employee is entitled to? What measures is the government preparing for employers and employees, how will employers be able to exercise their right and prevent redundancies? What professions will be sought after the crisis and who will be unemployed? What are the pitfalls of work from home and what benefits it brings, what needs to be set up so that work from home brings the desired results to employers? In times of crisis and begin to shape new online solutions for business as well as the creation of new online courses. Will the online world replace direct contact – will coaches prefer online courses, actors of online performances face to face?
01:32:53
April 24, 2020
Virtualtechsummit vol.1: Innovation and technologies in Crisis—how can help?
Companies are closed, people are not working, industry is shut down. The pandemic has affected all areas of the economy and the crisis is slowly showing itself. Once again, it appears that a critical situation or crisis can lead to acceleration of innovation and the development of new technologies. How can we use this energy synergistically and activate the innovative ecosystem from scientists to IT business? Topics: What impact does COVID-19 have on industry? How will big world players cope with the losses and how will it affect their production? On the contrary, what technologies are at the forefront? What are the possibilities for automating and delivering goods and services in the current situation? How have innovators invented these difficult days and is it possible to set up a special fund to support innovation? Is it the way to create the first European incubator for development, as well as other innovative start-up links? And how can AI help us in the fight against COVID-19? Online testing for COVID-19, UI applications and chatbots and what obstacles do they need to prepare for? How do innovators help their countries and the application of robots in healthcare? How should countries motivate innovators and AI experts to motivate them to work? How can AI be used in future pandemic threats?
01:04:21
April 24, 2020
Virtualtechsummit vol.1: Economy in Crisis—what can we do?
The shutdown of production, closure of factories and operations has an indescribable impact on the local economy, state economy, but also the world economy. World producers do not produce, do not deliver, the economy seems to have stopped for a while. However, the consequences that this suspension will bring will be much worse for many businesses, as well as the state budget. The aim is to create the topic of potential solutions, guidelines for citizens, SMEs as well as large corporations. Topics: What impact will the current situation have on the economy? What should citizens and entrepreneurs prepare for and what measures can be applied by them in the current situation? How will a country have to set up after the pandemic ends? What will this mean for entrepreneurs? What solutions are offered by the new governments and the EU, and what is the money – state, funds and European – to cover damages and losses, in order to avoid redundancies and cuts in employee salaries? Why do we need to prepare and how will banks deal with the situation? Is COVID-19 a new opportunity for a shared economy and a path to food self-sufficiency?
01:20:56
April 24, 2020
Virtualtechsummit vol.1: HealthCare in Crisis—How can help?
The state of health care in our country, as well as in the world, is currently undergoing a review and testing of human capacities. The situation is challenging for the countries themselves, but especially for the medical staff as well as the scientific community. Topics: What should you know about COVID-19 – epidemic monitoring, development as well as potential solutions to slow the infection? How can we take advantage of previous pandemic experiences (SARS, influenza, monkeypox) and put them into practice, as well as crowdsourcing and mobile monitoring, as was the case during the 2016 World Cup and Olympic Games? How can we help the health service, how can we help staff that is limited? What solutions have proved to be appropriate in the world and can serve as a positive example for other countries? Would it be a solution to create one central platform at world level with a well-defined structure? Working groups made up of world-class experts could share their work together – data, analyzes and predictions in the development of the epidemic.
01:22:08
April 24, 2020
Virtualtechsummit vol.1: Cooperation of countries and importance of cohesion during pandemic COVID-19 – Economic consequences, prompt steps
In the previous discussion, we focused primarily on the political implications with the country’s leaders, but equally important are the economic consequences that countries will feel much longer than it may seem. Each country is currently reviewing all its economic options and looking for solutions. However, it is important that after the crisis the functioning of the country is ensured, that people do not lose their jobs and housing, so that employers have created the conditions for their business and their long-term efforts. Topics: What effects does the outbreak of the COVID-19 pandemic have on the economic situation of states? What measures and solutions do the country propose and how will it affect citizens and businesses? Can countries help each other financially, for example by sharing positive solutions? Is there a potential absolute change in the way the world works? And what new pandemic visions does it bring?
01:57:56
April 24, 2020
Virtualtechsummit vol.1: Cooperation of countries and importance of cohesion during pandemic COVID-19 – Crisis management of country – Leadership – Synthesis
Our country, as well as the rest of the world, has fallen into a crisis situation that has struck quickly and no one knows what to expect from it if the measures chosen are sufficient. The aim of the discussion will be to present the functioning of crisis management in Slovakia, but also in the world, how they deal with the pandemic and what remains to be prepared. Are the measures set up in Slovakia, but also in other EU countries and the world sufficient? How to avoid scenarios from Italy and Spain? Can we use them, is there a positive sharing between countries? What role does human awareness and psyche play in the measures? Is information shared and dispensed to the citizens well set up? How will individuals disseminate haox information, which mislead citizens, be punished?
01:31:50
April 23, 2020