Virtualtechsummit

Virtualtechsummit

By Techsummit Events
Our country, as well as the rest of the world, has fallen into a crisis situation that has struck quickly and no one knows what to expect from it if the measures chosen are sufficient. The aim of the discussion will be to present the functioning of crisis management in Slovakia, but also in the world, how they deal with the pandemic and what remains to be prepared.

Are the measures set up in Slovakia, but also in other EU countries and the world sufficient? How to avoid scenarios from Italy and Spain? Can we use them, is there a positive sharing between countries? What role does human awarene
Where to listen
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Covid-19 nám zmení život. Veľmi dôležitá bude spolupráca a podpora vzdelávania. (Wen-Je Ko, Taipei)
Začiatok druhej série virtuálnej konferencie Virtual.techsummit vol.2 – Mestá v kríze odštartoval diskusiou na tému Prvé reakcie – Prvé dopady – Zdieľanie dobrej praxe miest – Akcelerácia inovácií – Budovanie nového ekosystému – Príprava na ďalšiu vlnu Diskutovať o dôležitosti kooperácie a diverzifikácie ekonomiky prišli odborníci z Poľska, Maďarska či Veľkej Británie, ale aj samotný primátor mesta Taipei, Wen-Je Ko. Okrem nutnosti zmeny fungovania a organizácie miest v zmysle krízového riadenia sa s moderátorom Petrom Bielikom rozprávali aj o dôležitosti zapájanie občanov či o plánovaní budúcnosti miest v zmysle Smart Cities. Diskusie sa zúčastnili: Wen-Je Ko (TW)/Mayor of Taipei Taiwan Gabor Kerpel-Fronius (HU)/Vice-mayor of Budapest, Hungary Mariusz Sagan (PL)/Head of Strategy and Entrepreneurship Department of Lublin City Martin Klus (SK)/State secretary of Ministry of foreign and European affairs of Slovak republic Miranda Sharp (UK)/Member of Smart London board Ak ste sa krízovej konferencie nestihli zúčastniť online, môžete si ju pozrieť aj vo forme videa: https://www.youtube.com/channel/UCyinjq_pIXFPSncmT_Ym-hg?view_as=subscriber
1:27:06
June 5, 2020
To ako financujeme samosprávy na Slovensku nie je udržateľné. (Marcel Gibóda, Mesto Košice)
Druha séria virtuálnej konferencie Virtual.techsummit vol.2 – Mestá v kríze https://virtualtechsummit.com Virtuálna konferencia Virtual.techsummit vol.2 – Mestá v kríze pokračovala diskusiou na tému Ekonomická situácia miest zapríčinená COVID-19 krízou. Slovenské mestá sa vplyvom korona krízy dostali do poriadne neistej situácie. Rozpočty sú ohrozené a nikto nevie v tejto chvíli s určitosťou povedať, aký objem financií im nakoniec zostane na zabezpečenie ich každodenných povinností. O nutnosti škrtania svojich výdavkov či o možnostiach využitia podporných nástrojov budú diskutovať skúsení ekonómovia, ale aj ambasádor pre granty zahraničných finančných mechanizmov. Diskusiu o ekonomickej situácii miest moderoval Vladimír Vaňo. Diskusie sa zúčastnili: Marcel Gibóda (SK)/Námestník mesta Košice Štefan Rehák (SK)/EUBA Paul J Moorby (UK)/Chipside František Kašický (SK)/ambassador at large for grants from the European Economic Area Financial Mechanism, the Norwegian Financial Mechanism and the Swiss Financial Mechanism Radim Sršeň (CZ)/Head of ELARD Ak ste sa krízovej konferencie nestihli zúčastniť online, môžete si ju pozrieť vo forme videa: https://www.youtube.com/channel/UCyinjq_pIXFPSncmT_Ym-hg?view_as=subscriber
1:10:18
June 2, 2020
V našich samosprávach chýbajú procesy, ich automatizácia je preto nemožná. (L. Bešenyi, Xolution EU)
Druha séria virtuálnej konferencie Virtual.techsummit vol.2 – Mestá v kríze https://virtualtechsummit.com   Jedným z panelov virtuálnej konferencie Virtual.techsummit vol.2 – Mestá v kríze bola aj diskusia na tému Efektívne mestá – Digitalizácia miest.  O mestách v zmysle Smart Cities sa na Slovensku hovorí už roky. Korona kríza však bola definitívnym impulzom, ktorý nám ich potrebu ukázal aj v praxi. Mnohí si totiž mylne myslia, že ich fungovanie je položené len na digitalizácii či technickom a technologickom pokroku. Diskusia s expertmi, ktorú moderoval Ján Králik, nás však presvedčí o tom, že hlavnou myšlienkou Smart City sú fungujúce procesy, ktorých využitie je nevyhnutné najmä v krízových situáciách.   Diskusie sa zúčastnili: Libor Bešenyi(SK)/Xolution Europe Jaroslav Kacer (CZ)/Smart City Expert Brian Bishop (UK)/Data Performacne Consultancy Ltd Heliodor Macko (SK)/Seak Energetics    Ak ste sa krízovej konferencie nestihli zúčastniť online, môžete si ju vypočuť aj vo forme videa: https://www.youtube.com/channel/UCyinjq_pIXFPSncmT_Ym-hg
55:52
May 30, 2020
Cieľom Smart City nie je dokonalé mesto, ale miesto, kde sa dobre žije. (Rut Bízková, Smart City ČR)
Druha séria virtuálnej konferencie Virtual.techsummit vol.2 – Mestá v kríze https://virtualtechsummit.com   Súčasťou druhého dňa krízovej virtuálnej konferencie Virtual.techsummit vol.2 – Mestá v kríze bola aj diskusia o tom, či Zvýši COVID-19 zefektívnenie fungovania miest v kontexte green deal?  Okrem negatív nám korona kríza priniesla aj pozitívne dopady. Jedným z nich je určite vplyv na životné prostredie. V priebehu platnosti najprísnejších opatrení sme si vyskúšali, ako by vyzeral svet, ak by sa ekonomické činnosti odrazu zastavili. Otázkou je, či nás koronavírus naučil aj lepšiemu správaniu sa voči životnému prostrediu. V diskusii zameranej na efektívne fungovanie miest v kontexte green deal, preto odborníci diskutovali o zmenách, ktoré je potrebné urobiť najmä v mestách. Spolu s moderátorom Milanom Husárom sa však porozprávali aj o pravom význame pojmu Smart City, ktorého jedným z pilierov je práve ekologický aspekt.   Diskusie sa zúčastnili: Andrea Hagovská (SK)/Performance Consulting   Juraj Karpinay (SK)/ECM Eco Monitoring Vladimír Rak (SK)/Slovenský hydrometeorologický ústav Marie Zezulková (CZ)/Riaditeľka odboru regionálnej politiky, Ministerstvo miestneho rozvoja Českej republiky Rut Bízková (CZ)/Smart Česko   Ak ste sa krízovej konferencie nestihli zúčastniť online, môžete si ju pozrieť aj vo forme videa: https://www.youtube.com/channel/UCyinjq_pIXFPSncmT_Ym-hg?view_as=subscriber
1:06:25
May 29, 2020
Význam digitalizácie je v organizácii CR, nie v náhrade návštevníka. (Dalibor Carda, Český Krumlov)
Ďalším zo série panelov virtuálnej konferencie Virtual.techsummit vol.2 – Mestá v kríze bola aj diskusia na tému Zmena paradigmy = transformácia služieb v mestách: Živnostníci, maloobchod a turizmus v mestách – kreatívny priemysel, lokálne služby. Na prelome leta bývajú mestá plné domácich, ale aj zahraničných turistov. S príchodom korona krízy sa však stali doslova mestami duchov. Malý podnikatelia a živnostníci podnikajúci v gastro či kreatívnom priemysle, zostali zo dňa na deň bez akéhokoľvek zdroja príjmu. S takouto situáciou nik nepočítal, rozhodne však musíme vedieť, ako ju riešiť v budúcnosti. Predstavitelia miest žijúcich z cestovného ruchu sa preto spolu s odborníkmi rozprávali aj o možnostiach transformácie činností či o využití moderných technológii v prospech priaznivejšieho budúceho vývoja počas krízových situácii. Diskusiu moderoval Branislav Vojtko. Diskusie sa zúčastnili: Vladimír Grežo (SK)/Bratislava Tourist Board Vladimír Sirotka (SK)/Predseda Asociácie malých a stredných podnikov Róbert Chovanculiak (SK)/Analytik INESS Dalibor Carda (CZ)/Starosta Český Krumlov Nadežda Babiaková (SK)/Primátorka Banská Štiavnica
1:07:04
May 28, 2020
Najsmutnejším bol okamih, keď dorazil materiál zo štátnych hmotných rezerv (Erika Jurinová, ŽSK)
Druha séria virtuálnej konferencie Virtual.techsummit vol.2 – Mestá v kríze  https://virtualtechsummit.com   Diskusia: Korona kríza a úloha vyšších územných celkov   Diskusie sa zúčastnili: • Juraj Droba (SK)/Predseda Bratislavského samosprávneho kraja • Rastislav Trnka (SK)/Predseda Košického samosprávneho kraja • Jozef Berényi (SK)/Predseda Trnavského samosprávna kraja • Ondrej Lunter (SK)/Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja • Erika Jurinová (SK)/Predsedkyňa Žilinského samosprávneho kraja • Viliam Stankay (SK)/Moderátor    Ak ste sa krízovej konferencie nestihli zúčastniť online, môžete si ju pozrieť aj vo forme videa: https://www.youtube.com/channel/UCyinjq_pIXFPSncmT_Ym-hg?view_as=subscriber
1:23:35
May 27, 2020
V prvej fáze pandémie sa z našich opatrení smial aj hlavný hygienik (Drotován, starosta MČ BA Rača)
Druhý panel krízovej virtuálnej konferencie Virtual.techsummit vol.2 – Mestá v kríze obsahoval diskusie na tému Bratislava v kríze. Diskutovať o výzvach, ktorým mesto čelilo a stále čelí, prišli starostovia a starostky jednotlivých mestských častí. Okrem náročnosti pandemickej situácie a jej dôsledkoch sa spolu s moderátorom Milanom Husárom rozprávali aj pomoci svojim komunitám či o plánoch v rámci ekologickejšieho fungovania mesta. Diskusie sa zúčastnili: • Michal Drotován (SK)/Starosta mestskej časti Bratislava – Rača • Zuzana Aufrichtová (SK)/Starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto • Dana Čahojová (SK)/Starostka mestskej časti Bratislava – Karlova Ves • Lucia Tuleková Henčelová (SK)/Starostka mestskej časti Bratislava – Rusovce Ak ste sa krízovej konferencie nestihli zúčastniť online, môžete si ju vypočuť aj vo forme podcastu.
1:13:45
May 26, 2020
Virtualtechsummit vol.1: Labour Market in Crisis
In times of crisis, when companies do not produce, their employees are not working, so the employers are under pressure and stay before really difficult task. Employers need to consider their options, which are often limited and must take steps that first affect employees. Topics: What new job opportunities are brought by the crisis for employees (homework, automation and deployment of robots), and who will lose his jobs? Will there be less vacancies and salaries? Is it possible to redundant employees, what procedures should the employer follow and, on the contrary, what the employee is entitled to? What measures is the government preparing for employers and employees, how will employers be able to exercise their right and prevent redundancies? What professions will be sought after the crisis and who will be unemployed? What are the pitfalls of work from home and what benefits it brings, what needs to be set up so that work from home brings the desired results to employers? In times of crisis and begin to shape new online solutions for business as well as the creation of new online courses. Will the online world replace direct contact – will coaches prefer online courses, actors of online performances face to face?
1:32:52
April 24, 2020
Virtualtechsummit vol.1: Innovation and technologies in Crisis—how can help?
Companies are closed, people are not working, industry is shut down. The pandemic has affected all areas of the economy and the crisis is slowly showing itself. Once again, it appears that a critical situation or crisis can lead to acceleration of innovation and the development of new technologies. How can we use this energy synergistically and activate the innovative ecosystem from scientists to IT business? Topics: What impact does COVID-19 have on industry? How will big world players cope with the losses and how will it affect their production? On the contrary, what technologies are at the forefront? What are the possibilities for automating and delivering goods and services in the current situation? How have innovators invented these difficult days and is it possible to set up a special fund to support innovation? Is it the way to create the first European incubator for development, as well as other innovative start-up links? And how can AI help us in the fight against COVID-19? Online testing for COVID-19, UI applications and chatbots and what obstacles do they need to prepare for? How do innovators help their countries and the application of robots in healthcare? How should countries motivate innovators and AI experts to motivate them to work? How can AI be used in future pandemic threats?
1:04:21
April 24, 2020
Virtualtechsummit vol.1: Economy in Crisis—what can we do?
The shutdown of production, closure of factories and operations has an indescribable impact on the local economy, state economy, but also the world economy. World producers do not produce, do not deliver, the economy seems to have stopped for a while. However, the consequences that this suspension will bring will be much worse for many businesses, as well as the state budget. The aim is to create the topic of potential solutions, guidelines for citizens, SMEs as well as large corporations. Topics: What impact will the current situation have on the economy? What should citizens and entrepreneurs prepare for and what measures can be applied by them in the current situation? How will a country have to set up after the pandemic ends? What will this mean for entrepreneurs? What solutions are offered by the new governments and the EU, and what is the money – state, funds and European – to cover damages and losses, in order to avoid redundancies and cuts in employee salaries? Why do we need to prepare and how will banks deal with the situation? Is COVID-19 a new opportunity for a shared economy and a path to food self-sufficiency?
1:20:55
April 24, 2020
Virtualtechsummit vol.1: HealthCare in Crisis—How can help?
The state of health care in our country, as well as in the world, is currently undergoing a review and testing of human capacities. The situation is challenging for the countries themselves, but especially for the medical staff as well as the scientific community. Topics: What should you know about COVID-19 – epidemic monitoring, development as well as potential solutions to slow the infection? How can we take advantage of previous pandemic experiences (SARS, influenza, monkeypox) and put them into practice, as well as crowdsourcing and mobile monitoring, as was the case during the 2016 World Cup and Olympic Games? How can we help the health service, how can we help staff that is limited? What solutions have proved to be appropriate in the world and can serve as a positive example for other countries? Would it be a solution to create one central platform at world level with a well-defined structure? Working groups made up of world-class experts could share their work together – data, analyzes and predictions in the development of the epidemic.
1:22:08
April 24, 2020
Virtualtechsummit vol.1: Cooperation of countries and importance of cohesion during pandemic COVID-19 – Economic consequences, prompt steps
In the previous discussion, we focused primarily on the political implications with the country’s leaders, but equally important are the economic consequences that countries will feel much longer than it may seem. Each country is currently reviewing all its economic options and looking for solutions. However, it is important that after the crisis the functioning of the country is ensured, that people do not lose their jobs and housing, so that employers have created the conditions for their business and their long-term efforts. Topics: What effects does the outbreak of the COVID-19 pandemic have on the economic situation of states? What measures and solutions do the country propose and how will it affect citizens and businesses? Can countries help each other financially, for example by sharing positive solutions? Is there a potential absolute change in the way the world works? And what new pandemic visions does it bring?
1:57:55
April 24, 2020
Virtualtechsummit vol.1: Cooperation of countries and importance of cohesion during pandemic COVID-19 – Crisis management of country – Leadership – Synthesis
Our country, as well as the rest of the world, has fallen into a crisis situation that has struck quickly and no one knows what to expect from it if the measures chosen are sufficient. The aim of the discussion will be to present the functioning of crisis management in Slovakia, but also in the world, how they deal with the pandemic and what remains to be prepared. Are the measures set up in Slovakia, but also in other EU countries and the world sufficient? How to avoid scenarios from Italy and Spain? Can we use them, is there a positive sharing between countries? What role does human awareness and psyche play in the measures? Is information shared and dispensed to the citizens well set up? How will individuals disseminate haox information, which mislead citizens, be punished?
1:31:50
April 23, 2020