Skip to main content
Tekstpod

Tekstpod

By Tekstallianse
Tekstallianse sin podcast fra det uavhengige litteraturfeltet på Vestlandet.
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Nå ut, nå fram, nå inn: Hvordan finne framtidens lesere?

Tekstpod

1x
#ikkjeetterboka
Seksuell trakassering i bokbransjen: No kan ein berre halde på, utan sanksjonar, skreiv Agnes Ravatn i Aftenposten i 2020. På Litteratursymposiet i Odda med temaet ATTRÅ, inviterer Tekstallianse til ein samtale som skal utforske formelle og subjektivt opplevde grenser mellom overgrep, seksuell trakassering, vulgaritet og flørt, og reaksjonar på dette. Forfattar og forleggar Nils-Øivind Haagensen skriv i si nye bok Sangria i parken om dynamikken innad i guttegjengen, om den ofte stilltiande aksepten menn i mellom når det kjem til korleis dei ser på, snakkar om og behandlar kvinner, og om kva som skjer når nokon seier frå om noko som ikkje er greit. Psykolog Fanny Duckert gjev i haust ut Flørt! Om blikk, berøring og øyeblikkets kjemi saman med filosof Øyvind Kvalnes. I ein artikkel om boka har dei skrive at avsløringene av vulgær og uakseptabel seksuell adferd må ikke få oss til å skru av sjarmen. Journalist Jens Kihl spurde for eit par år sidan i ein artikkel i Bergens Tidende med overskrifta Er det berre eg som er prippen? om det trengs eit metoo-oppgjer for homofile. Han avsluttar kommentaren med at svaret på spørsmålet er nei. Men eg krev å få setje grensene mine sjølv. Med utgangspunkt i eigne bøker, vil Nils-Øivind Haagensen og Fanny Duckert i samtale med Jens Kihl freiste synleggjere og diskutere nokre vurderingar vi står overfor i møte med desse tema, og korleis grensene i private og profesjonelle relasjonar vert prega av individuelle og sosiale forhold. Tekstallianse er eit regionalt nettverk for litteraturfeltet på Vestlandet som det siste året har engasjert seg i arbeidet knytt til #metoo i bokbransjen. Ein samla bransje gjennomførte i vinter ei kartlegging i feltet, og det vert arbeidd med å etablere felles rutinar og ei varslingsteneste for seksuell trakassering. Tekstallianse tok initiativ til oppropet #ikkjeetterboka.
55:29
December 06, 2021
Jorddøgn 2021: I aust og vest, om sentrum og periferi
Tekstallianse på Jorddøgn 2021 Kven er vestlendingen i nasjonale auge? Og korleis blir Vestlandet representert i nasjonale media? Har den vestnorske kulturen nasjonal gjennomslagskraft? Er me meir enn olje og industri, dialektrøkting, verneverdig kultur og nasjonalparkar? Tre bladfykar som alle har kome ”heim” etter å ha verka utanfor regionen, gir si analyse av situasjonen og av korleis det er å skriva frå vestlandsregionen. Med Jan Zahl (Stavanger Aftenblad), Jens Kihl (Bergens Tidende) og Bothild Åslaugsdotter Nordsletten (Bondevennen). Ordstyrar: Hilde Sandvik (frå P2-programmet «Norsken, svensken og dansken”, og redaktør av nettsida broen.xyz)
46:39
September 10, 2021
Jorddøgn 2021: Jord og jern
Tekstallianse på Jorddøgn 2021 Ein samtale mellom Lars Ove Seljestad og Peter Strassegger om korleis industriarbeidaren og jordbrukaren blir representert i norsk litteratur. Ligg det ein konflikt, eller motstand, mellom industriarbeidaren og bonden? Og kven av dei har fått lov til å representera den vestlandske litteraturen? Lars Ove Seljestad er leiar av arbeidarlitteraturfestivalen Jernrosa i Odda, og Peter Strassegger er eldsjela bak Jorddøgn-festivalen på Bryne. Samtalen blir leia av forfattar Siri Kvamme.
49:40
September 10, 2021
Nå ut, nå fram, nå inn: Hvordan finne framtidens lesere?
Mange tidsskrifter står overfor vanskelige avveininger mellom digitalt format og papirutgaver, med hver sine kvaliteter og muligheter. Hvordan påvirker formatvalg vilkårene for distribusjon i den kritiske offentligheten? Hvilke muligheter og vansker ligger i distribusjon av henholdsvis fysisk og digitalt innhold? Janne Wass, sjefsredaktør i finlandssvenske Ny Tid (Helsinki/Helsingfors) møter Ola Innset, påtroppende redaktør for Vinduet.no (Oslo) til samtale om disse problemstillingene. Moderator er Hilde Sandvik, programleder for det skandinaviske talkshowet Norsken, svensken og dansken. Nå ut, nå fram, nå inn [Reaching Out, To and In] er et nordisk nettverk som drives av Kritiklabbet (SE), Kritikbyrån (FI) og Tekstallmenningen (NO) med støtte fra det nordisk-baltiske mobilitetsprogrammet for kultur og med ytterligere tilskudd fra Norsk-finsk kulturfond og Bergen kommune. Tekstallianse (NO) er samarbeidspartner i Bergen. Gjennom seminarer og publikasjoner undersøkes hva distribusjon av kunst og samtaler om kunst i den nye offentligheten kan innebære i dag i en nordisk kontekst. Hvordan når kunsten ut, og hvordan når den fram? Og kanskje viktigst av alt: hvordan når den inn?
57:58
June 18, 2021
Moms for tidsskrift og småforlag - en introduksjon
I disse dager feirer Tekstallmenningen sin momsregistrering og første innleverte mva-oppgave. Snart kommer det momsrefusjon på kontoen. ..men mange syns moms er komplisert, og skulle helst være foruten. Er det en god strategi? Har man egentlig noe valg? Hvordan gjør man det? I Tekstpod forsøker sjefskulturøkonom i Bergen, Kristoffer Gjerdevik Vinje Vassdal, i samtale med Inga Moen Danielsen, daglig leder i Tekstallianse, å forklare fenomenet moms med fokus på tidsskrift og småforlag.
25:28
June 17, 2021
I egne hender: Endre Ruset om Olympiastadion
Olympiastadion er et litterært sportstidsskrift, podkast og forlag. Endre Ruset er forfatter, lyriker og en av redaktørene i Olympiastadion; en arena der sport, litteratur og andre kunstuttrykk møtes. Mange av bidragsyterne til tidsskriftet er skjønnlitterære forfattere som byr på nye vinklinger og et nytt språk om sport. Åsne Hagen er markedskoordinator i den nyetablerte Tekstallmenningen – tidsskrift- og småforlagssentralen. Hun snakker med Ruset om gleden ved og hindringene for å drive Olympiastadion.
46:15
May 25, 2021
I egne hender: Villhund forlag
Serien I egne hender skal i ulike formater presentere den uavhengige bokbransjen. Hva er motivasjonen bak å etablere et uavhengig forlag? Hvordan jobber forlaget med innhold, utforming og produksjon? Og hvordan bidrar det til det litterære mangfoldet? I vinter skulle vi gjennomføre en turné med Vagant-redaktør Audun Lindholm i samtale med ulike småforlag i regionen, men arrangementene vil på grunn av de gjeldende restriksjonene gjennomføres digitalt. I første episode møtte vi Skald forlag i Leikanger, og deretter Kinakaal forlag i Bergen. I tredje episode skal vi bli kjent med Villhund forlag i Stavanger, og Audun Lindholm møter Arild Rein og Benjamin Hickethier til samtale. Villhunden opererer i små flokker. Selv om villhunden er liten av vekst, er den totalt fryktløs. Den tamme hunden har fjernet seg langt fra sine ville instinkter. Når hunden blir gjort til kjæledyr, er den ufarliggjort og blitt en del av den trygge menneskelige sfæren. Et av målene med denne serien er å gjøre tilgjengelig tekster som representerer det utemmede og utfordrer og angriper den kultiverte og herskende orden. www.villhund.no
50:11
May 06, 2021
Etikk takk!
Tekstallianse inviterer til en samtale om etiske problemstillinger i prosa, sakprosa og dokumentar på Bokhuset i Stavanger. De siste årene har diskusjonen rundt hva det skal være lov og ikke lov å gjøre i en rekke forskjellige sjangre og utgivelsesformer gått høyt. I skjønnlitteraturen har den såkalte virkelighetslitteraturen presset fram krav til forleggeriet om å underlegge seg journalistikkens vær-varsom-plakat. Samtidig har sakprosasjangeren antatt nye former som benytter seg av skjønnlitterære grep, og en rekke utgivelser har skapt og diskusjoner rundt metodikk og etikk. Dokumentarfilmsjangeren balanserer også på knivseggen mellom journalistisk metode og kunstnerisk uttrykk, og vi ønsker å belyse hvilke problemstillinger seriøse aktører innen alle disse felten møter og må forholde seg til i sitt virke. Sven Egil Omdal (Stavanger Aftenblad) er en nestor i norsk journalistikk, med fortid både som leder av Norsk journalistlag, Pressens faglige utvalg og sist i 2019 leder av Norsk Presseforbunds Kildeutvalg. I Stavanger Aftenblad har han vært både nyhetsredaktør og kulturredaktør. Omdal har i tillegg skrevet flere sakprosabøker, blant annet ”Noe innen media : har det klikket for pressen?” (2016) og sist ”Byen som formet Norge” (2020). Bjarte Mørner Tveit (Piraya Film) er regissør, produsent og medeier i Piraya Film som de siste årene har skapt mye debatt med filmer som Pels (2014), Griseindustriens hemmeligheter (2019) og Muldvarpen (2020), filmer som alle i stor grad har benyttet seg av hemmelige opptak og som har skapt diskusjon om dokumentarisk metode. Piraya sine ofte politiske dokumentarer har mottatt en rekke priser og nominasjoner verden over. Tveit og Piraya film fikk i 2019 Fritt Ords Honnør for å ha avslørt og skapt debatt rundt pelsdyrindustrien og svineproduksjonen i Norge. Eirik Bø (Pelikanen forlag) er prosjektleder for Tekstallianse Rogaland, leder for Forleggerforeningens ytringsfrihetsutvalg og redaktør og forlegger i Pelikanen forlag. Panelet diskuterer beslutningene som tas og problemene som oppstår i spennet mellom kunstnerisk frihet og saklig etterrettelighet, mellom ytrings- og tilsvarsrett, mellom ytringsfrihet og ytringsansvar.
54:58
April 22, 2021
Frå tidsskrifthylla: DER دار – arabisk-norsk tidsskrift
Osama Shaheen, redaktør og grunnleggjar av det arabisk-norske tidsskriftet DER دار, i samtale med Åsne Hagen frå Tekstallmenningen – tidsskrift- og småforlagssentralen. Samtalen blir på engelsk. DER دار er det første magasinet på arabisk og norsk. Shaheen vil dele sine erfaringar med å starte og drive eit tospråkleg magasin, den litterære arven etter Yahya Hassan og vidare planar for DER دار. Samtalen produseres i samarbeid med Tekstallianse og publiseres som Tekstpod. DER دار kan kjøpes på www.tekstallmenningen.no / Osama Shaheen, editor and founder of the Arabic-Norwegian magazine DER دار in conversation with Åsne Hagen from Tekstallmenningen. The conversation will be in English. DER دار is the first bilingual magazine in Arabic and Norwegian. Shaheen shares his experience on founding and running the magazine, reflects on Yahya Hassan's literary legacy and presents further plans for DER. This talk is a co-production with Tekstallianse and will be published in the podcast series Tekstpod. DER دار is sold online at www.tekstallmenningen.no
28:49
February 14, 2021
Bergensbrag-generationen
Lansering av BERGENSBRAG-GENERATIONEN Opblomstringen af uafhængige litteraturplatforme i Norge fra 2000 til 2005 Redaktør og forfatter Susanne Christensen i samtale med Gunnar Wærness og Cathrine Strøm som begge har bidratt med replikker til utgivelsen. Deltakerne presenteres ved sine egne innledende setninger i boken: «Der var en optimistisk stemning i de tidlige 00'ere, en følelse af at noget kunne begynde. Den blotte passage ind i et nyt årtusinde indebar et magisk løfte om at man kunne gå til verden, og dermed også til litteraturen, med nye øjne» Susanne Christensen (forfatter, litteraturkritiker og essayist) «Ansvarliggjøring og frigjøring. Ikke klag, lag. To viktige mantraer destillert ut fra litteraturfeltet i Bergen på begynnelsen av 00-tallet» Cathrine Strøm (litteraturformidler, arrangør, skribent og forlegger) «Nå ligger boken lett i håndflaten din, den har blitt levende og fylles opp med wailende sangere og twerkende dansere, den svarer på flere språk når du spør, den hjelper de folkesky periferiene av menneskeheten å møtes: den storøyde hjemmesitteren, den skvetne nattskiftarbeidende renholderen, den skuddredde soldaten og skolevegreren med de tunge øyelokkene – alle dem som ikke klarer å slutte å gråte, og som sitter foran boken og stirrer og stirrer, mens de med en avspent pekefinger puffer seg selv ømt ned i svelget til en døgnåpen rastløs verden.» Gunnar Wærness (forfatter, gjendikter og kabaretartist) Om utgivelsen: I Bergen i 2003 fant det første Bergensbrag sted, et seminar arrangert av det norske mikroforlaget Gasspedal og det danske litteraturtidsskriftet Apparatur. Det slo gnister mellom Gasspedal, Apparatur og de inviterte deltakerne fra blant annet nettsiden nypoesi, mikroforlaget H Press og LUJ – nordenfjeldske litteraturtidsskrift. »Bagefter oprettede vi en email-liste og havde egentlig en stiltiende aftale om at lave en revolution,« sa Gasspedals Susanne Christensen om Bergensbrag til den danske avisen Information i 2008. I 2016 ble hun invitert av den københavnske professor emeritus Tania Ørum til å skrive en tekst om norske småforlag på det tidlige 00-tallet, og i samarbeid med poet Gunnar Wærness ble diverse publikasjoner funnet frem fra arkivet. I begynnelsen av 2020 forelå teksten, som i 2021 vil trykkes i antologien A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1975 and After, utgitt av det belgiske akademiske forlaget Brill. Koronasommeren 2020 traff Christensen Tekstallianses Inga Moen Danielsen, og ideen om en selvstendig publikasjon ble unnfanget, med utgangspunkt i at denne historien tilhører Bergen. Nå kan Tekstallianse i samarbeid med designer Øystein Vidnes presentere Susanne Christensens artikkel om Bergenbrag-generationen, etterfulgt av 12 replikker om det skandinaviske småforlagsmiljøet på det tidlige 00-tallet, ved Henning H. Bergsvåg, Tomas Espedal, Maja Elverkilde, Mathias Kokholm, Cathrine Strøm, Jørn H. Sværen, Audun Lindholm, Øystein Vidnes, Eirik Vassenden, Magnus William-Olsson, Gunnar Wærness og Monica Aasprong. Vi vil gjerne takke Fritt Ord og Bergen kommune for støtte til utgivelsen.
01:05:02
February 11, 2021
Lansering Tekstallmenningen: Kulturtidsskrifter 2021
2021 skal være kulturtidsskriftene sitt år. Hvem er de, hvilken rolle har de og hva gjør de som ikke avisene gjør? I anledning lanseringen av Tekstallmenningen – tidsskrift- og småforlagssentralen i Bergen, inviterer vi til en høyaktuell samtale om kulturtidsskriftenes funksjon og betydning. Bortfallet av innkjøpsordningen for allmenne kulturtidsskrifter har i 2020 svekket både økonomi og offentlig tilstedeværelse for tidsskriftene. I Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023, ”Rom for demokrati og dannelse”, er tidsskriftene fullstendig forbigått. Tekstallmenningen vil ta tak i denne utfordringen, med det som mål å gjøre mangfoldet av norske tidsskrifter tilgjengelig i hele landet. I samtalen deltar følgende personer: Arne Borge er kulturredaktør i Vårt Land, og har bakgrunn som forfatter, kritiker og redaktør i tidsskriftet Vagant. Charlotte Myrbråten er programansvarlig på Bergen Offentlige Bibliotek, og var tidligere redaktør i tidsskriftet Fett. Christian Kjelstrup er redaktør i Samtiden, Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift, og er styremedlem i Norsk tidsskriftforening. Sheila Feruzi Kassim er styremedlem i Tekstallmenningen, medlem i Ungdommens ytringsfrihetsråd (Norsk PEN og Fritt Ord) og leder i Vuma Projects, som i 2021 lanserer et nytt tidsskrift med den ambisjonen å engasjere og heve kompetansen til minoritetsnorske skribenter. Episoden er spilt inn for Debatt i P2.
55:53
January 07, 2021
I egne hender: Kinakaal forlag
Serien I egne hender skal i ulike formater presentere den uavhengige bokbransjen. I høst skulle vi gjennomføre en turné med Vagant-redaktør Audun Lindholm i samtale med ulike småforlag i regionen, men arrangementene vil på grunn av de gjeldende restriksjonene kun gjennomføres digitalt. Hva er motivasjonen bak å etablere et uavhengig forlag? Hvordan jobber forlaget med innhold, utforming og produksjon? Og hvordan bidrar det til det litterære mangfoldet? I andre episode blir vi kjent med Kinakaal forlag i Bergen, og Audun Lindholm møter Ben Wenhou Yu til samtale. Han startet forlaget sammen med Yilei Wang i 2019 med et ønske om å skape kunstneriske samarbeid mellom Norge og Kina. Foto: Kinakaal forlag
44:45
December 14, 2020
I egne hender: Skald forlag
Serien I egne hender skal i ulike formater presentere den uavhengige bokbransjen. I høst skulle vi gjennomføre en turné med Vagant-redaktør Audun Lindholm i samtale med ulike småforlag i regionen, men arrangementene vil på grunn av de gjeldende restriksjonene gjennomføres digitalt. Hva er motivasjonen bak å etablere et uavhengig forlag? Hvordan jobber forlaget med innhold, utforming og produksjon? Og hvordan bidrar det til det litterære mangfoldet? I første episode skal vi bli kjent med Skald forlag i Leikanger, hvor Audun Lindholm møter forlagssjef og redaktør Simone Stibbe sammen med designer, forfatter, oversetter og illustratør Øystein Vidnes til samtale. Foto: Skald forlag
49:53
November 30, 2020
Om bokbransjen med Anne Oterholm
8. mai 2019 ble foreningen Tekstallianse stiftet på Litteraturhuset i Bergen. Forfatter, skribent og kritiker Anne Oterholm innledet med en innføring i litteraturbransjens oppbygning, strukturer, og dens formelle og uformelle bindinger. Oterholm var mangeårig leder av Den Norske Forfatterforening og har vært aktiv i Kulturrådet i snart ti år. Nå leder hun forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø.
47:40
November 30, 2020
I egne hender: AFV Press og Lik forlag
Småforlag er en viktig del av det litterære kretsløpet i Norge. De bidrar til nye stemmer, mangfold, kvalitet og spesialiserte utgivelser. De fleste småforlag er startet med stort engasjement og drives på idealisme, og representerer en motkultur til de store forlagene. Vi møter Kenneth Pettersen fra AFV Press i Oslo og Maja Hagen Torjussen fra Lik forlag i Kristiansand til en samtale om hvordan de har satt i gang sine prosjekter og hvordan de jobber.
55:30
November 30, 2020