Skip to main content
Toekomst voor Natuur

Toekomst voor Natuur

By Toekomst voor Natuur

‘Toekomst voor Natuur’ brengt spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming in de Lage Landen. Je leert inspirerende mensen beter kennen en krijgt een kijkje achter de schermen van natuurliefhebbers. De host van deze podcast, Anthonie Stip, gidst je in elke aflevering door een natuuronderwerp, met oog voor geschiedenis en achtergronden. Deze podcast wordt geproduceerd door De Vlinderstichting. Nieuwe afleveringen verschijnen elke 2 weken op zaterdag. Reacties zijn welkom via @ToekomstNatuur (T) en @toekomstvoornatuur (IG). Of per mail aan toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

18 – Naar een rijk landschap – Jaap Dirkmaat over zijn strijd voor dieren en onze cultuurlandschappen

Toekomst voor Natuur

1x
21 – Waarom Rachel Carson nog steeds gelijk heeft – Medard Hilhorst over 60 jaar na Silent Spring
21 – Waarom Rachel Carson nog steeds gelijk heeft – Medard Hilhorst over 60 jaar na Silent Spring
September 1962. Wetenschapper en bestsellerauteur Rachel Carson publiceert haar boek Silent Spring. Ze stelt de verwoestende invloed van de mens op de levende wereld aan de kaak. Het boek slaat in als een bom. Carson wordt zwartgemaakt en aangeklaagd door fabrikanten van bestrijdingsmiddelen en de overheid. Maar ze blijft rustig en heeft de feiten aan haar zijde. Ze krijgt gelijk, ook bij het grote publiek. Wie was Carson? En waarom schreef ze Silent Spring? Daarover spreekt Anthonie in deze aflevering met Medard Hilhorst, docent ethiek aan de Erasmus Universiteit en Erasmus MC en schrijver van het boek ‘Rachel Carson op de bres voor de aarde’. Je hoort in deze aflevering wat de kern is van Silent Spring, hoe bijzonder de taal van Carson was, hoe op Silent Spring gereageerd werd en wat de uitwerking van het boek was. Ook kijken we naar de huidige tijd: wat zou Carson daarvan vinden als ze in 2022 zou rondlopen? En welke keuzes kunnen we nu maken om een nieuwe catastrofe te voorkomen? De leestips van Medard zijn ‘Levensmuren’ van Nina Burton en ‘De heilige natuur’ van Karen Armstrong. Wil je meedingen naar een exemplaar van het boek van Medard Hilhorst, ‘Rachel Carson op de bres voor de aarde’? Speciaal voor luisteraars van Toekomst voor Natuur stelt de KNNV Uitgeverij twee exemplaren beschikbaar. Beluister de aflevering om te horen hoe je mee kunt doen! Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan via @toekomstnatuur op Twitter, @toekomstvoornatuur op Instagram of door een mailtje te sturen naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl.
01:00:04
December 03, 2022
20 – Vogels zijn emotie – Gerard Ouweneel over 72 jaar vogelaarsbestaan
20 – Vogels zijn emotie – Gerard Ouweneel over 72 jaar vogelaarsbestaan
In deze aflevering blikt ‘vogelveteraan’ Gerard Ouweneel (1937) terug op 72 jaar vogelaarsbestaan. In 1950 begon zijn avontuur op het welhaast mythische vogeleiland de Beer ter hoogte van Hoek van Holland. Al snel verdween dat natuurgebied in de vaart der volkeren van de Rotterdamse haven. Gerard zwierf verder en kwam onderweg veel bijzondere vogels én vogelaars tegen. Hij blikt terug op zijn tijd bij Vogelbescherming Nederland als redactielid van het tijdschrift de Lepelaar, een stormachtige periode in het bestaan van Vogelbescherming. En Anthonie spreekt met Gerard over de verdere opkomst van wettelijke natuurbescherming in Nederland. Over het vogelaarsbestaan schreef Gerard talloze boeken en in deze aflevering doet hij met enkele smeuïge verhalen nog een duit in het zakje. Alle ontwikkelingen overziend is Gerard toch wel somber over de toekomst. Wanneer stopt de vogelgriep? En blijven de trekvogels komen? De leestips van Gerard zijn ‘Een voorrecht om in te leven’ van Ed Buijsman en ‘Dwaalgast in het graan’ van Ben Koks en Elvira Werkman. Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan via @toekomstnatuur op Twitter, @toekomstvoornatuur op Instagram of door een mailtje te sturen naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl.
01:15:31
November 26, 2022
19 - Het woud der verwachting – Luc de Keersmaeker over toekomstbestendig bosbeheer
19 - Het woud der verwachting – Luc de Keersmaeker over toekomstbestendig bosbeheer
Zijn onze bossen bestand tegen klimaatverandering? En tegen onze energiehonger? De 21e eeuw is misschien wel de eeuw van het bos, maar er komt ontegenzeggelijk veel op onze bossen af. Daarover spreekt Anthonie met Luc de Keersmaeker, onderzoeker en bosecoloog bij het INBO - Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in Vlaanderen. We spreken over de historie van het bosbeheer, de vele verwachtingen die wij hebben van onze bossen, de uitdagingen voor bossen in de 21e eeuw en we staan uitgebreid stil bij klimaatbestendig bosbeheer. Moeten we zuidelijke soorten aanplanten of juist niet? En wat te denken van alle boomplantacties in de strijd tegen klimaatverandering? Mocht klimaatverandering je erg bezighouden dan heeft Luc een belangrijke boodschap voor je: bossen hebben de tijd. De vraag is: gunnen wij het bos de tijd? De leestip van Luc is ‘Wat bomen ons vertellen’ van Valerie Trouet, een geschiedenis van de wereld geschreven in jaarringen. Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan via @toekomstnatuur op Twitter, @toekomstvoornatuur op Instagram of door een mailtje te sturen naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl.Je kunt het INBO bereiken via @INBOVlaanderen op Twitter, @inbovlaanderen op Instagram of via https://www.vlaanderen.be/inbo/home/.
01:07:60
November 12, 2022
18 – Naar een rijk landschap – Jaap Dirkmaat over zijn strijd voor dieren en onze cultuurlandschappen
18 – Naar een rijk landschap – Jaap Dirkmaat over zijn strijd voor dieren en onze cultuurlandschappen
Onze cultuurlandschappen zijn in de afgelopen anderhalve eeuw ingrijpend veranderd. Of, zoals onze gast het zegt: “het landschap is naar de kloten”. Hoe is dat zo gekomen? En hoe maken we onze cultuurlandschappen weer mooi? Hierover spreekt Anthonie met Jaap Dirkmaat, directeur van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en al decennialang natuurbeschermer. Jaap onderscheidt twee aderlatingen van onze landschappen, de eerste toen oernatuur werd omgezet in landbouwgrond en de tweede bij de ruilverkavelingen in de vorige eeuw. We bespreken wat er sinds de ruilverkavelingen is veranderd, welke rol de overheid daarin speelde en hoe we weer rijke cultuurlandschappen kunnen krijgen. Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen blijken  behoorlijk bepalend voor of dat lukt. Jaap pleit ervoor om niet wéér in de pilotfase te blijven hangen, maar nu eindelijk werk te maken van grootschalig landschapsherstel, in moderne stijl. Het kán! Natuurlijk komt de wolf ook ter sprake. We verdienen de wolf in Nederland niet, aldus Jaap. De leestip van Jaap is ‘Arthur, de koning van eens en ooit’ van T.H. White. Hij vertelt er beeldend over waarom dit zijn keuze is. Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan via @toekomstnatuur op Twitter, @toekomstvoornatuur op Instagram of door een mailtje te sturen naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl. Je kunt Jaap en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap bereiken via @VNC_Landschap op Twitter, @cultuurlandschap op Instagram of via https://www.nederlandscultuurlandschap.nl/.
01:01:11
October 29, 2022
17 – Hoe gaaf insecten zijn – Petra Vijncke springt op de bres voor het kleine grut
17 – Hoe gaaf insecten zijn – Petra Vijncke springt op de bres voor het kleine grut
In het debat over natuur worden insecten regelmatig vergeten. In deze aflevering hoor je waarom insecten onze volle aandacht verdienen. Het zijn casanova’s, volhouders en ongelooflijk zelfstandige beestjes die cruciaal zijn voor het functioneren van ecosystemen. Anthonie spreekt met Petra Vijncke - natuurgids, schrijver en podcastmaker van onder andere de INBO podcasts - over de wondere wereld van insecten. Wat maakt een insect een insect? Hoe belangrijk zijn insecten? En hoe ziet het insectenleven er eigenlijk uit? We staan stil bij vier belangrijke bedreigingen voor insecten en Petra geeft ook tips om insecten de ruimte te geven in jouw omgeving. En last but not least hebben we een primeur: voor het eerst klinkt er West-Vlaams in de podcast. De leestip van Petra is ‘Verlaten oorden’ van Cal Flyn. En wil je meer weten over insecten? Lees dan zeker ook het boek van Petra ‘Vuurvlieg, mier en vlinder’, uitgegeven bij de KNNV Uitgeverij. Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan via @toekomstnatuur op Twitter, @toekomstvoornatuur op Instagram of door een mailtje te sturen naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl. PS: Deze aflevering is gemarkeerd als expliciete inhoud omdat insectenseks aan de orde komt. Google en Apple zijn vrij strikt in hun contentrichtlijn, vandaar.
42:25
October 15, 2022
16 – Stikstof: uit de loopgraven – Franciska de Vries en Michiel Wallis de Vries over de effecten van stikstof op bodem en natuur
16 – Stikstof: uit de loopgraven – Franciska de Vries en Michiel Wallis de Vries over de effecten van stikstof op bodem en natuur
Stikstof blijft de gemoederen bezighouden. Het is een essentiële voedingsstof voor de groei van organismen, maar de overmaat waar we in de Lage landen decennialang mee te kampen hebben heeft grote gevolgen voor bodems en natuur. Anthonie spreekt daarover met Franciska de Vries, professor Earth surface sciences aan de Universiteit van Amsterdam, en Michiel Wallis de Vries, onderzoeker bij De Vlinderstichting en tot voor kort buitengewoon hoogleraar Ecologie en bescherming van insecten aan de Wageningen Universiteit. We bespreken wat nu eigenlijk het probleem is met stikstof, hoe dat doorwerkt op bodemprocessen en welke gevolgen de overmaat aan stikstof heeft voor biodiversiteit. Franciska ontrafelt met ons een aantal mythes rondom stikstof, “gouwe ouwes”, maar ook hippe nieuwkomers. Michiel legt uit hoe de stikstofindicator voor vlinders werkt en wat we daaruit kunnen aflezen. En we constateren dat het voor het debat hoognodig is dat de loopgraven verlaten worden, we elkaar opzoeken en echt met elkaar spreken. De rol van de overheid komt ook nog langs, want hoe gaan we verder? Dit gesprek is opgenomen vóór het verschijnen van het advies van Johan Remkes. De leestip van Michiel is ‘De geur van het bos’ van Rob Bijlsma (“Alleen de titel al nodigt je uit om de geur van het landschap te ervaren!”) en de leestip van Franciska is ‘Regenesis’ van George Monbiot (“Ik heb nog nooit iemand zó mooi zien schrijven over het bodemleven!”). Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan via @toekomstnatuur op Twitter, @toekomstvoornatuur op Instagram of door een mailtje te sturen naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl.
48:41
October 08, 2022
15 – Hoe rijk natuur was – Marc Argeloo over natuuramnesie en het herstel van ons natuurbeeld
15 – Hoe rijk natuur was – Marc Argeloo over natuuramnesie en het herstel van ons natuurbeeld
Elke generatie mensen begint met een eigen natuurreferentie en bij elke generatie is die referentie kariger. Dat is heel in het kort het shifting baseline syndroom. Marc Argeloo noemt dit natuuramnesie en hierover schreef hij een indrukwekkend boek met dezelfde titel. Anthonie gaat met Marc in gesprek over de natuur van zijn jeugd, zijn internationale natuurbeschermerswerk en zijn zoektocht naar natuuramnesie. Er ontstaat een indringend beeld van de verloren én vergeten rijkdom van de natuur in het nog niet eens zo heel lange verleden. We spreken over grijze walvissen in de Waddenzee (ja echt), over de onmogelijkheid van referentiekaders in natuurbescherming en paden naar herstel van ons natuurbeeld én herstel van de rijkdom van natuur in onze Lage landen. De leestip van Marc is ‘Waarom wilde natuur niet meer bestaat’ van Emma Marris. Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan via @toekomstnatuur op Twitter, @toekomstvoornatuur op Instagram of door een mailtje te sturen naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl.
44:15
October 01, 2022
14 – Veerkracht onder water – natuurfilmer Arthur de Bruin over de wereld onder de waterspiegel
14 – Veerkracht onder water – natuurfilmer Arthur de Bruin over de wereld onder de waterspiegel
Het is kurkdroog in Europa voor de vierde keer in vijf jaar tijd. Het contrast met 2021 kan niet groter, toen overstromingen grote schade aanrichten. Water speelt een grote, veerkrachtige rol in onze landschappen en natuurfilmer Arthur de Bruin brengt dat prachtig in beeld in zijn nieuwe film Nederland onder water. Anthonie spreekt met Arthur over zijn fascinatie voor onderwaternatuur, de totstandkoming van zijn film en het waterbeleid in Nederland. We spreken over de barrières die onderwaterdieren tegenkomen en de vernuftigheid van onderwaterdieren om hiermee om te gaan. Is waterrecreatie een probleem? En hoe komt het dat er meer neerslag valt, maar droger wordt in Nederland? Arthur pleit voor kathedraaldenken, met verbeeldingskracht 100 jaar vooruit kijken. We eindigen met tips om droogte tegen te gaan en zelf onderwaternatuur te beleven. De leestip van Arthur is ‘Drinkbare rivieren’ van Li An Phoa en Maarten van der Schaaf, uitgegeven bij Atlas Contact. Wil je reageren? Dat kan via @toekomstnatuur op Twitter, @toekomstvoornatuur op Instagram of door een mailtje te sturen naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl. Je kunt Arthur bereiken via https://www.blikonderwater.nl/.
41:20
September 17, 2022
13 – Europees landbouwbeleid – Sarah Westenburg over verleden, heden en toekomst van het GLB
13 – Europees landbouwbeleid – Sarah Westenburg over verleden, heden en toekomst van het GLB
Zestig jaar geleden startte het Europese landbouwbeleid, in 1962. Het bracht enorme veranderingen teweeg in de landbouw en in de samenleving. Hoe heeft het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zich in de afgelopen decennia ontwikkeld? Hoe ziet het landbouwbeleid er nu uit? Welke speelruimte hebben lidstaten? En zit er ambitie in? Anthonie spreekt hierover met Sarah Westenburg, strategisch adviseur bij Boerennatuur en goed ingevoerd op het dossier. Na zestig jaar blijkt het GLB nog altijd van grote invloed, maar ook complex en verweven met talloze andere beleidsterreinen. Je hoort wat er verandert als op 1 januari 2023 het nieuwe stelsel ingaat, voor zover dat voor Nederland nu bekend is. Omdat Europa met talloze uitdagingen geconfronteerd wordt, staan we ook stil bij de mogelijke gevolgen van Oekraïne als EU-kandidaatslid. We eindigen met een oproep van Sarah voor voedselbeleid en een pleidooi om bestaande kennis beter te benutten. Daarvoor tipt Sarah de volgende rapporten uit de (soms niet zo) oude doos: RIVM (1988) Zorgen voor Morgen - Nationale Milieuverkenning Egbert Schuurman (1987) Crisis in de landbouw Jan Douwe van der Ploeg (2017) Het belang van boerenlandbouw: een verwaarloosde waarheid Documentaire Sicco Mansholt Het Mansholtplan (1969) Westhoff en Van Leeuwen (1959) De Zwarte Adem Platform voor Duurzame Financiering (2022) Financing regenerative agriculture Naast bovenstaande rapporten is de leestip van Sarah ‘Changing the food game’ van Lucas Simons. Wil je meer horen over hoe de Europese landbouwoverschotten een dreigende hongersnood in Rusland voorkwamen in 1990? Beluister dan deze aflevering van de podcast Betrouwbare Bronnen (vanaf minuut 17:41). Wil je reageren? Dat kan via @toekomstnatuur op Twitter, @toekomstvoornatuur op Instagram of door een mailtje te sturen naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl.Je kunt Sarah vinden via @researchsaar en Boerennatuur via @BoerenNatuurNL.
57:20
September 03, 2022
12 – Hoe monitoring vlinders helpt – Chris van Swaay over natuurdata en vlinderbescherming in Europa
12 – Hoe monitoring vlinders helpt – Chris van Swaay over natuurdata en vlinderbescherming in Europa
Metingen en cijfers spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. Ook in de natuur wordt er volop gemonitord en daarom duiken we in deze aflevering in de rol van data en monitoring in natuurbeleid en natuurbeheer. Anthonie spreekt met Chris van Swaay, Europees vlinderexpert, projectleider bij De Vlinderstichting en sinds 1989 grondlegger van het meetnet vlinders. Je hoort wat een dienstweigering ‘in de oude tijd’ teweeg kan brengen, hoe Staatsbosbeheer toen over vlinders dacht en hoe de dagvlinderfauna in Nederland in drie decennia drastisch veranderde. We spreken over het belang van langjarige, gestructureerde tellingen, veldervaring en de risico’s van big data. Natuurlijk komen er ook verhalen langs over vroeger en hoor je welke veranderingen er zich in Europa afspelen op vlindergebied en hoe het beleid daarop in kan spelen. En is de natuur op heideterreinen op de droge zandgronden in Nederland nog wel te redden? De leestip van Chris is ‘Erfgenamen van de aarde’ van Chris Thomas. Reacties op deze aflevering zijn welkom via Twitter @birdingstip en @ToekomstNatuur. Of op Instagram via @toekomstvoornatuur. Reageren kan ook door een mailtje te sturen naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl. Je kunt Chris vinden op Twitter via @chrisvanswaay en De Vlinderstichting via @vlinderNL.
43:42
August 20, 2022
11 – Boeken, boeken, boeken – Uitgever Bart Wessels over natuurbeleving en mooie boeken
11 – Boeken, boeken, boeken – Uitgever Bart Wessels over natuurbeleving en mooie boeken
Je zou deze aflevering kunnen samenvatten als een omgevallen boekenkast met allemaal inspirerende natuurboeken. Anthonie spreekt met Bart Wessels over het uitgeven van natuurboeken en de rol die boeken spelen bij natuurbeleving en – bescherming. Bart is boekenliefhebber, vogelaar en directeur van de KNNV Uitgeverij. We spreken over de toename van het verschijnen van goede natuurboeken en de rol van corona daarin, hoe een goed boek tot stand komt en de invloed van boeken op natuurbeleving. Ook duiken we de geschiedenis in en daar ontdekken we dat sommige boeken zeer invloedrijk zijn geweest. En natuurlijk krijg je talloze gouden tips van Bart over boeken die je echt gelezen moet hebben. Hieronder staan ze allemaal vermeld. De leestips van Bart Wessels: Handboek Europese vogels – Nils van Duijvendijk en AGAMI (Marc Guyt) Vuurvlieg, mier en vlinder – Petra Vijncke Doorgelicht– Bram Langeveld en Arie van ‘t Riet De ontdekking van de natuur – Hans Mulder De uitvinder van de natuur – Andrea Wulf Schemervluchten – Helen Macdonald De andere boeken die Bart noemt: Stoepplantjesalbum– Hortus Botanicus Leiden Rachel Carson, op de bres voor de aarde – Medard Hilhorst De wereld is mijn atelier – Erik van Ommen Orchideeën in Nederland - Mark Meijrink, Eric Hartgers en Mark Engels Veldgids Hommels- Martijn Kos, Vincent Kalkman, Jeroen de Rond en John Smit Veldgids Dagvlinders - Irma Wynhoff, Chris van Swaay en Pieter Vantieghem Veldgids Kustvissen - Mark Groen, Mick Vos en Sanne Ploegaert Veldgids Kevers- Karl Wilhelm Harde, Matthias Helb en Kay Elzner Reacties op deze aflevering zijn welkom via Twitter @birdingstip en @ToekomstNatuur. Of op Instagram via @toekomstvoornatuur. Reageren kan ook door een mailtje te sturen naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl. Je kunt Bart vinden op Twitter via @bartwessels en de KNNV Uitgeverij via @knnvuitgeverij.
35:58
August 06, 2022
10 – Wild van planten – Annelies Jacobs over shifting baselines en natuurbescherming in Vlaanderen
10 – Wild van planten – Annelies Jacobs over shifting baselines en natuurbescherming in Vlaanderen
Hoe zit de natuurbescherming in België en met name Vlaanderen in elkaar? Welke onderwerpen spelen er en wat kunnen we in Nederland leren van de Vlaamse aanpak? Anthonie spreekt hierover met Annelies Jacobs, bioloog en wetenschappelijk medewerker van Natuurpunt. Annelies is bovendien fervent liefhebber van wilde planten en speurde in 2021 een jaar lang heel België af naar wilde planten. Als een echte plantendetective zocht ze op oude kaarten en in vergeten publicaties naar oude vindplaatsen van zeldzame plantensoorten. Wat deed dit speurwerk met Annelies? In deze aflevering spreken we ook over schuivende referentiebeelden (shifting baselines) en waarom het belangrijk is om het daarover te hebben in het natuurbeheer. De leestip van Annelies Jacobs is ‘12.000 jaar Bos ‘t Ename’ van Guido Tack, Pieter Blondé, Martin Hermy en Paul van den Bremt. Reacties op deze aflevering zijn welkom via Twitter @birdingstip en @ToekomstNatuur. Of op Instagram via @toekomstvoornatuur. Reageren kan ook door een mailtje te sturen naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl. Je kunt Annelies vinden op Twitter via @annelies_ja.
45:06
July 09, 2022
9 - Waarom stikstof een minister heeft - Minister Christianne Van der Wal over natuurbeleid en de stikstofaanpak van Rutte 4
9 - Waarom stikstof een minister heeft - Minister Christianne Van der Wal over natuurbeleid en de stikstofaanpak van Rutte 4
De maatschappelijke reuring over de stikstofplannen van het kabinet Rutte 4 is groot. Waarom is stikstof zo’n probleem en hoe pakt de overheid dat aan? Anthonie spreekt hierover met Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof. We bespreken de roerige tijd die de minister doormaakt, hoe ze tot haar beleid gekomen is en wat daar de gevolgen van zijn. Waarom worden biologische en natuurinclusieve boeren niet uitgezonderd van de plannen? En zijn de sociale gevolgen van het beleid wel voldoende in beeld? Ook staan we stil bij het huidige natuurbeleid: was de decentralisatie wel een goed idee en hoe kan het beleid verbeteren? We eindigen met de blik op de toekomst: dat het zoeken naar balans tussen economie en ecologie, met alle gevolgen van dien, nog een hele opgave is. Maar Christianne van der Wal gaat ervoor. De leestip van Christianne van der Wal is ‘Het landschap, de mensen’ van Auke van der Woud. Reacties op deze aflevering zijn welkom via Twitter @birdingstip en @ToekomstNatuur. Sinds kort zit deze podcast ook op Instagram, te volgen via @toekomstvoornatuur. Reageren kan ook via een mailtje naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl.
39:17
June 23, 2022
8 - Natuurgeluk - Aaldrik Pot over spoorzoeken, schrijven en gelukkig worden van buiten
8 - Natuurgeluk - Aaldrik Pot over spoorzoeken, schrijven en gelukkig worden van buiten
Buiten is geluk te vinden. Als je goed observeert, kom je op veel plekken sporen van dieren tegen. Wat gebeurt er met je als je door de ogen van dieren naar je omgeving kijkt? Anthonie spreekt hierover met Aaldrik Pot, spoorzoeker, schrijver en provinciaal adviseur bij Staatsbosbeheer in Noord-Nederland. Waar moet je beginnen als je naar diersporen op zoek wilt? En hoe brengt je dat geluk? We spreken ook over de filosoof Arne Naess, over een diepe verbondenheid met natuur, over houtkap en natuurlijk over boeken. De leestips van Aaldrik zijn 'De zilvermeeuw' van Kees Camphuijsen en 'On the animal trail' van Baptiste Morizot. Reacties op deze aflevering zijn welkom via Twitter @birdingstip en @ToekomstNatuur. Je kunt Aaldrik bereiken via @aaldrikpot en zijn website aaldrikpot.nl. Deze podcast kun je ook volgen op Instagram via @toekomstvoornatuur. Reageren kan ook via een mailtje naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl.
39:02
June 11, 2022
7 – Natuurinclusief Nederland – Onno Dwars over natuurinclusief bouwen, biobased materialen en spelen in de zandbak
7 – Natuurinclusief Nederland – Onno Dwars over natuurinclusief bouwen, biobased materialen en spelen in de zandbak
Hoe wordt Nederland natuurinclusief? En wat betekent dat voor bouw- en vastgoedbedrijven? Anthonie spreekt hierover met Onno Dwars, eindbaas (CEO) van Ballast Nedam Development. Onno benadrukt het belang van buitenspelen door kinderen en illustreert dat aan de hand van zijn eigen jeugd die hij eindeloos in de zandbak doorbracht. Onno ontdekte in 2005 dat de bouw- en vastgoedsector eigenlijk geen binding had met natuur, maar maakt zich inmiddels persoonlijk hard voor een positieve impact op biodiversiteit door van natuurinclusief bouwen de standaard te maken. Hoe verloopt het samenspel met politiek en natuurorganisaties? En doet Ballast Nedam Development genoeg voor biodiversiteitsherstel? Ook staan we stil bij de rol van de oorlog in Oekraïne en de opkomst van biobased materialen. De leestip van Onno is een vogelgids van Vogelbescherming Nederland speciaal voor kinderen. Er zijn er verschillende, bijvoorbeeld ‘De slimste vogelgids Junior’. Reacties op deze aflevering zijn welkom via Twitter @birdingstip en @ToekomstNatuur. Sinds kort zit deze podcast ook op Instagram, te volgen via @toekomstvoornatuur. Reageren kan ook via een mailtje naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl.
40:53
May 28, 2022
6 – Hoe onze kijk op natuur verandert – Filosoof Martin Drenthen over natuurbeelden en ethische dilemma’s in natuurbeheer
6 – Hoe onze kijk op natuur verandert – Filosoof Martin Drenthen over natuurbeelden en ethische dilemma’s in natuurbeheer
De manier waarop mensen naar natuur kijken is aan verandering onderhevig. Achter elk natuurbeeld gaat een ethiek schuil met verschillende uitgangspunten en verwachtingen van natuur. Anthonie spreekt hierover met Martin Drenthen, milieufilosoof en universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Wat betekent dit voor natuurbeheer en natuurbescherming? We bespreken verschillende ethische dilemma’s, zoals het samenleven met de wolf in een gecultiveerde wereld. En is er na het inzaaien van planten nog sprake van wilde natuur? Martin heeft tenslotte een belangrijke oproep voor natuurorganisaties. We concluderen dat het drukbevolkte Nederland bij uitstek een plek is om onze samenleving natuurinclusief te maken en te ondervinden waar de grenzen daarvan liggen. De leestip van Martin is ‘Wild souls’ van Emma Marris. Dit boek verschijnt eind juni 2022 in een Nederlandse vertaling: Waarom wilde natuur niet meer bestaat (Nieuw Amsterdam). Martin’s bonustip is ‘Zoopolis – A Political Theory of Animal Rights’ van Sue Donaldson Reacties op deze aflevering zijn welkom via Twitter @birdingstip en @ToekomstNatuur. Je kunt Martin Drenthen bereiken via @Martin_Drenthen. Reageren kan ook via toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl.
52:21
May 14, 2022
5 – Naar een diverse natuurbeweging (1) – Natasja Oerlemans over vrouwen in de natuurbescherming en over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
5 – Naar een diverse natuurbeweging (1) – Natasja Oerlemans over vrouwen in de natuurbescherming en over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Hoe wordt de natuurbeweging een evenwichtigere afspiegeling van de samenleving? In het eerste deel van deze special gaat het over de rol van vrouwen in de natuurbescherming. Anthonie spreekt hierover met Natasja Oerlemans, hoofd Landbouw en Voedsel bij het Wereld Natuur Fonds. Aan het einde van de 19e eeuw speelden adellijke vrouwen een cruciale rol bij de start van de natuurbescherming in Europa. Hoe staat dat er nu voor? Ook spreken we over de rol van een internationale natuurorganisatie in Nederland: waarom is WNF hier actief en op welke thema’s? We komen uit bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, hoe dat ontstaan is en op welke manieren er vanuit dit Deltaplan gewerkt wordt aan maatschappij-breed herstel van biodiversiteit. De leestip van Natasja is ‘Het landschap, de mensen’ van Auke van der Woud. Reacties op deze aflevering zijn welkom via Twitter @birdingstip en @ToekomstNatuur. Je kunt het Wereld Natuur Fonds bereiken via @wwfnederland. Reageren kan ook via toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl.
46:37
April 30, 2022
4 - Vliegende deuren - Dirk van Straalen over zeearenden en de ecologische kettingreactie in het Krammer Volkerak
4 - Vliegende deuren - Dirk van Straalen over zeearenden en de ecologische kettingreactie in het Krammer Volkerak
Als de mens ergens forse invloed op natuur heeft, is dat wel in de Delta in het zuidwesten van Nederland. Toch blijkt natuur binnen menselijke kaders van dijken en keringen verbazingwekkend veerkrachtig. In deze aflevering van Toekomst voor Natuur spreekt Anthonie hierover met Dirk van Straalen, ecoloog, vogelonderzoeker en voorzitter van de Werkgroep Zeearend Nederland. Dirk groeide op bij de Hellegatsplaten en raakte gefascineerd door de vogelrijkdom in het gebied. Hij ontpopte zich tot bevlogen natuurbeschermer. In deze aflevering spreken we over de gevolgen van de alsmaar toenemende recreatiedruk in de Delta, over de kettingreactie die volgde op het zoet worden van het Krammer Volkerak. En natuurlijk hebben we het ook over zeearenden, waarvoor de Delta een ware kraamkamer blijkt. Hoe zit dat met windmolens, kunnen die samengaan met vogelrijke gebieden? Dirk deelt met ons de laatste inzichten uit het onderzoek van de Werkgroep Zeearend Nederland. In de Delta blijkt 'natuurbouw' door de mens verrassend goed uit te kunnen pakken, mits we rust en ruimte garanderen. En dat is goed nieuws. De leestip van Dirk is 'De zeearend' van Nienke Beintema. Reacties op deze aflevering zijn welkom via Twitter @birdingstip en @ToekomstNatuur. Je kunt Dirk bereiken via @DirkStraalen. Reageren kan ook via toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl.
41:54
April 16, 2022
3 - Levende landbouw – Ben Koks over zijn fascinatie voor boerenlandvogels en oude landbouwkennis
3 - Levende landbouw – Ben Koks over zijn fascinatie voor boerenlandvogels en oude landbouwkennis
Het gaat in grote delen van Europa niet goed met natuur in agrarische landschappen. Hoe kan dat? Wat doet dat met natuurbeschermers? En hoe werken we aan herstel? Anthonie spreekt hierover met Ben Koks, onafhankelijk vogelonderzoeker, natuurbeschermer en landbouwdenker. Ben doet al jarenlang internationaal onderzoek aan akkervogels en deelt zijn fascinatie met ons. Overal in de wereld blijken er boeren te zijn die deze liefde voor vogels en natuur delen. Hoe zetten we dat in voor natuurherstel? Ben deelt een prikkelend alternatief voor het debat over weidevogels en predatie. We spreken ook over kloosterlandbouw, over de lessen uit Vlaanderen en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor Europese landbouwnatuur. En Ben geeft tips aan jongeren die actief zijn met agro-ecologie. Wanneer staat er een nieuwe leider op? We concluderen dat natuur en landbouw op sommige plekken wel degelijk kunnen samengaan, mits we aan de bak gaan en beleid en beheer baseren op de ecologie van planten en dieren. De leestip van Ben is het boek Inglorious van Mark Avery. Reacties zijn welkom via https://www.vlinderstichting.nl/toekomstvoornatuur of via Twitter @birdingstip en @ToekomstNatuur. Je kunt Ben Koks vinden op Twitter via @demanopdedijk.
51:01
April 02, 2022
2 - Het verlangen naar wildernis - Liesbeth Bakker over wilde natuur en rewilding
2 - Het verlangen naar wildernis - Liesbeth Bakker over wilde natuur en rewilding
Wilde natuur, bestaat dat nog? In deze tweede aflevering van Toekomst voor Natuur duiken we in de wereld van wildernis en rewilding (herwildering), een beweging die steeds meer mensen aanspreekt. Anthonie spreekt met Liesbeth Bakker, buitengewoon hoogleraar Rewilding Ecology aan Wageningen Universiteit en co-auteur van het nieuwe boek ‘Rewilding in Nederland’. In deze aflevering hoor je wat rewilding eigenlijk inhoudt en bespreken we het maatschappelijk debat rondom de grazers in de Oostvaardersplassen. Is het 'hokjesdenken' in het natuurbeleid eigenlijk wel klaar voor meer natuurlijkheid? En wat kunnen we verwachten van het nieuwe boek? We eindigen positief: er zijn heel veel dingen die wilder kunnen. Zelfs op een manege. Reacties zijn welkom via https://www.vlinderstichting.nl/toekomstvoornatuur of via Twitter @birdingstip en @ToekomstNatuur. De leestip van Liesbeth is Wilding van Isabella Tree.
52:42
March 19, 2022
1 - "Natuurbescherming is emotie" - David Kleijn over 20 jaar natuurbeheer en de rol van onderzoek
1 - "Natuurbescherming is emotie" - David Kleijn over 20 jaar natuurbeheer en de rol van onderzoek
“Natuurbescherming is emotie”. In deze eerste aflevering van Toekomst voor Natuur maken we een balans op van natuurbescherming in de afgelopen twintig jaar, met speciale aandacht voor de rol van onderzoek. Anthonie spreekt met David Kleijn, hoogleraar Plantenecologie en Natuurbeheer aan Wageningen Universiteit. We beginnen met onszelf af te vragen wat natuur is en of de mens daarbij hoort of niet. Daarna hebben we het over geruchtmakend onderzoek aan de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer en de gevolgen voor het natuurbeleid. Waar staan we anno 2022 met natuurbescherming in Nederland? Hoe staat Nederland internationaal op de kaart? En wat doet David om studenten voor te bereiden op de uitdagingen van onze tijd?  We eindigen met een belangrijke vraag aan jou: welke natuur willen wij behouden in Nederland? Reageer op deze vraag via Twitter. Anthonie bereik je @birdingstip en @ToekomstNatuur en David bereik je @David_Kleijn. Reacties zijn ook welkom via https://www.vlinderstichting.nl/toekomstvoornatuur. De leestip van David is ‘De ontdekking van de natuur’ van Jan Luiten van Zanden en anderen, uitgegeven bij Uitgeverij Prometheus.
46:37
March 05, 2022
Trailer Toekomst voor Natuur
Trailer Toekomst voor Natuur
In de trailer van de podcast 'Toekomst voor Natuur' vertelt de host, Anthonie Stip, wat je in deze podcast kunt verwachten. De eerste aflevering van de podcast verschijnt op 5 maart 2022. Toekomst voor Natuur wordt gemaakt voor De Vlinderstichting. Reageren kan via toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl.
01:24
February 09, 2022