Skip to main content
Tremolo

Tremolo

By Theatr Illumine, Parc Geneteg Cymru, Theatr Genedlaethol Cymru

Pe baech yn gwybod y gallech gael cyflwr meddygol difrifol ac y gallech gael gwybod, a fyddech chi?

Mae byd Harri (18) yn cael ei droi’n ben ei waered pan gaiff ei fam ddiagnosis o glefyd Alzheimer teuluol cynnar ac mae gan Harri a'i chwaer siawns o 50% o'i etifeddu.

Mae Tremolo yn gynhyrchiad Theatr Illumine mewn partneriaeth â Pharc Geneteg Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth y Gymdeithas Geneteg.

Harri: Gareth Elis
Awdur: Lisa Parry
Cyfieithydd: Branwen Davies
Cyfarwyddwr: Zoë Waterman
Cyfansoddwr a thelynor: Eira Lynn Jones
Golygu sain a dylunio: Rhys Young
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Castbox Logo

Castbox

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Tremolo
Tremolo
Mae Harri'n gorffen ei arholiadau ac yn barod i ddilyn ei freuddwydion. Yna mae'n cael y newyddion bod ei fam wedi cael diagnosis o glefyd Alzheimer teuluol cynnar, cyflwr y mae ganddo ef a'i chwaer siawns o 50 y cant o'i etifeddu. A ddylai gael prawf i ddarganfod a yw'n ei gael hefyd? Drama emosiynol a phwerus sy'n cynnig cipolwg go iawn i wrandawyr ar y cyflwr meddygol hwn a'i effaith ar berthnasoedd, breuddwydion a mwy. Yn serennu Gareth Elis, ysgrifennwyd gan Lisa Parry, cyfieithiad Cymraeg gan Branwen Davies, dan gyfarwyddyd Zoë Waterman, cerddoriaeth delyn a gyfansoddwyd ac a chwaraewyd gan Eira Lynn Jones, dylunio sain a golygu gan Rhys Young, cerddoriaeth ychwanegol gan Yws Gwynedd. Recordiwyd Tremolo yn Hoot Studios, Caerdydd. Cynhyrchiad Theatr Illumine mewn partneriaeth â Pharc Genynnau Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth y Gymdeithas Geneteg. Os ydych chi wedi cael eich effeithio gan rai o’r pynciau mae Tremolo’n eu trafod, mae cymorth a gwybodaeth ar gael gan y Gymdeithas Alzheimer’s a'r Genetic Alliance UK.
40:43
March 03, 2022
Darn ar gyfer y delyn bedal a ysgrifennwyd a pherfformiwyd gan Eira Lynn Jones
Darn ar gyfer y delyn bedal a ysgrifennwyd a pherfformiwyd gan Eira Lynn Jones
Dydd Gŵyl Dewi Hapus! Gyda'n dyddiad rhyddhau deuddydd i ffwrdd, rydym am rannu'r darn gwreiddiol o gerddoriaeth delyn, wedi'i ysgrifennu a'i berfformio gan Eira Lynn Jones, sy'n ymddangos yn Tremolo. TREMOLO gan Lisa Parry. Cynhyrchiad Theatr Illumine mewn partneriaeth â Pharc Geneteg Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth y Gymdeithas Geneteg.
02:09
March 01, 2022
Cipolwg ar Tremolo [Trailer 2]
Cipolwg ar Tremolo [Trailer 2]
TREMOLO, drama sain newydd sbon gan Lisa Parry gyda Gareth Elis yn serennu ac yn cynnwys cerddoriaeth wreiddiol wedi ei hysgrifennu a'i pherfformio gan y delynores Eira Lynn Jones - dyddiad rhyddhau Mawrth 3! Cynhyrchiad Theatr Illumine mewn partneriaeth â Pharc Geneteg Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth y Gymdeithas Geneteg.
00:41
February 27, 2022
Cipolwg ar Tremolo [Trailer 1]
Cipolwg ar Tremolo [Trailer 1]
TREMOLO, drama sain newydd sbon gan Lisa Parry gyda Gareth Elis yn serennu ac yn cynnwys cerddoriaeth wreiddiol wedi ei hysgrifennu a'i pherfformio gan y delynores Eira Lynn Jones - dyddiad rhyddhau Mawrth 3! Cynhyrchiad Theatr Illumine mewn partneriaeth â Pharc Geneteg Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth y Gymdeithas Geneteg.
01:10
February 25, 2022