Skip to main content
Trzy kwadranse z badawczą

Trzy kwadranse z badawczą

By Trzy kwadranse z badawczą
Trzy kwadranse z badawczą to cykl rozmów z naukowcami Politechniki Warszawskiej o projektach naukowych finansowanych w ramach realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” na Politechnice Warszawskiej.
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Więcej (materiałów poddanych badaniom) za mniej (pieniędzy), czyli o atomizacji ultradźwiękowej

Trzy kwadranse z badawczą

1x
Jak wygląda praca w CERN?
Grupa naukowców z Wydziału Fizyki PW prowadzi badania w ramach współpracy z eksperymentem NA61/SHINE znajdującym się w największym na świecie ośrodku badawczym fizyki jądrowej – CERN. Ośrodek zlokalizowany jest na granicy Szwajcarii i Francji pod Genewą. Eksperyment NA61/SHINE zrzesza fizyków z całego świata, ale bardzo duży wkład mają polskie zespoły badawcze, stanowiące aż 30% wszystkich grup. Na czym polega ich praca? Co chcą osiągnąć? W jaki sposób otrzymali możliwość pracy w CERN? Co do tego wszystkiego mają 2 lecące komary? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Dariusza Aksamita z Wydziału Fizyki PW z Wojciechem Brylińskim, doktorantem z tego samego Wydziału. Badanie jest finansowane z projektu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”, który realizowany jest na Politechnice Warszawskiej.
36:52
October 13, 2021
Więcej (materiałów poddanych badaniom) za mniej (pieniędzy), czyli o atomizacji ultradźwiękowej
Atomizacja to proces rozpylania cieczy na drobne kropelki. Jednym z jej rodzajów jest atomizacja ultradźwiękowa, która do tej pory jest jedną z najmniej poznanych metod wytwarzania proszków z roztopionego metalu. – Duże urządzenia przemysłowe rozdmuchują gazem lub przepuszczają przez palnik plazmowy roztopiony metal, w wyniku czego powstają kropelki – wyjaśnia dr Wróblewski. – Gdy te zastygną w formie cząstek proszku, są zbierane. Tak wygląda typowy przebieg tego procesu. Natomiast nasza metoda polega na wykorzystanie sonotrody ultradźwiękowej jako zimnego tygla. Materiał topi się indukcyjnie lub łukiem elektrycznym i poddaje atomizacji wibracjami – objaśnia. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Dariusza Aksamita z Wydziału Fizyki PW z doktorem Rafałem Wróblewskim, Prodziekanem ds. Studenckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW o ultradźwiękowej atomizacji materiałów funkcjonalnych z przeznaczeniem do druku 3D. Badanie jest finansowane z projektu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”, który realizowany jest na Politechnice Warszawskiej. Wspomniany materiał wideo - KNN Wakans razem z KNN MELprop uruchomiło miniaturowy silnik odrzutowy z wydrukowanymi w technologii LPBF: https://www.facebook.com/knwakans/videos/363343385345872/
36:58
September 15, 2021
Politechniczna symulacja rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19
Czy poglądy polityczne mogą wpłynąć na tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa? A rodzaj zabudowy - osiedle domków lub blokowiska? Te i około 80 innych czynników bierze pod uwagę zespół badawczy projektu MARCO, który opracował metody symulacji rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Projekt jest finansowany w ramach realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” na Politechnice Warszawskiej.
45:40
July 12, 2021
Jak przebiegają mechanizmy topnienia i krystalizacji?
Brak ostatecznych dowodów doświadczalnych na występowanie przewidzianych teoretycznie zjawisk, takich jak inicjowane na defektach topnienie heterogeniczne oraz zachodzące homogenicznie w objętości kryształu zarodkowanie cieczy i parametry kinetyki (m.in. prędkość propagacji frontu topnienia przegrzanego kryształu) znane głównie z symulacji komputerowych – przed takimi wyzwaniami stanął zespół badawczy z PW pod kierownictwem dra hab. inż. Jerzego Antonowicza, prof. uczelni. Projekt jest finansowany w ramach realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” na Politechnice Warszawskiej. O projekcie: https://badawcza.pw.edu.pl/Aktualnosci/Teoria-potwierdzona-badaniami
45:19
June 14, 2021
Jak związki boru mogą pomóc w odkażaniu powierzchni?
Oddziaływanie światła z materią jest jednym z najbardziej fascynujących procesów zachodzących w przyrodzie. Jednym z obszarów, w którym te zjawiska są w szczególności interesujące, jest chemia i fizyka związków fotoaktywnych. Grupa naukowców z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej pracuje nad nową koncepcją zaprojektowania efektywnych fotouczulaczy, których główną rolą jest wytwarzanie reaktywnych form tlenu z docelowym zastosowaniem w procesach oczyszczania wody oraz w medycynie. Projekt jest finansowany w ramach realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” na Politechnice Warszawskiej. O projekcie: badawcza.pw.edu.pl/Aktualnosci/Jak-zwiazki-boru-moga-pomoc-w-odkazaniu-powierzchni
39:57
May 25, 2021
Terahercowe obrazowanie tkanek nowotworowych
Zespół złożony z naukowców z PW i Centrum Nauk Fizycznych i Technologii  (FTMC) w Wilnie pracuje pod kierownictwem dr Agnieszki Siemion z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej nad wykorzystaniem promieniowania terahercowego do zobrazowania fantomu tkanek zdrowych i zmienionych przez nowotwór. Projekt jest finansowany w ramach realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” na Politechnice Warszawskiej. O projekcie: badawcza.pw.edu.pl/Aktualnosci/Terahercowe-obrazowanie-tkanek-nowotworowych
47:39
March 11, 2021