Skip to main content
קולה של משוררת

קולה של משוררת

By שיר דר
שיר אחד מוקרא בכל פרק.
ללא מלל מיותר - נותנים לשיר לדבר.
את מרבית השירים כתבה שיר דר-לב, יכול להיות שבעתיד יתארחו משוררות נוספות.
קולה של משוררת - 004 ארבעה מרובעים
השיר 4 מרובעים. נותנים לשירים לדבר.
01:34
June 26, 2022
קולה של משוררת - 003 גרורות, כוכבית, החופש האמיתי
הפעם 3 שירים שיודעים לדבר לבד
02:27
June 16, 2022
קולה של משוררת - 002 מסקנות
שיר אחד בכל פרק, והפעם - מסקנות/ע. שיר דר-לב
01:15
May 26, 2022
ברוכים הבאים (חיפה) - קולה של משוררת
קולה של משוררת - הפודקאסט שנותן לשירים לדבר בעצמם. והפעם השיר: חיפה / שיר דר-לב
01:58
May 17, 2022