Skip to main content
Læringsrommet

Læringsrommet

By UiT Norges arktiske universitet

En podcast fra forskergruppen Inkludering og tilpasset opplæring
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Episode 7: Tilpasset opplæring – hvordan gjør vi det?
Episode 7: Tilpasset opplæring – hvordan gjør vi det?
Skolen har plikt til å tilpasse opplæring for elevenes evner og forutsetninger. Hva vil det si å tilpasse? Hvordan kan skolen ta høyde for det store mangfoldet som eksisterer i læringsfellesskapet? Dette er spørsmål fire forskere fra UiT Norges arktiske universitet samtaler om i denne episoden: Mirjam Harkestad Olsen, Anne-Mette Bjøru, Ann Elise Rønbeck og Rigmor Mikkelsen. Episoden bygger på boka ‘Tilpasset opplæring’ i serien ‘Inkluderende skolemiljø’.
09:22
October 28, 2020
Episode 6: Kunsten å være en relasjonsleder
Episode 6: Kunsten å være en relasjonsleder
Relasjonsledelse er en viktig kompetanse hos lærere. Hva det innebærer diskuterer Ann Elise Rønbeck, Anne-Mette Bjøru og Rigmor Mikkelsen fra UiT Norges arktiske universitet i denne episoden. Kunnskap om dialog og anerkjennelse er sentralt for en lærer som ønsker å utvikle seg til en god relasjonsleder. Episoden bygger på boka ‘Relasjonsledelse’ i serien ‘Inkluderende skolemiljø’.
09:41
October 21, 2020
Episode 5: Kunsten å være en læringsleder
Episode 5: Kunsten å være en læringsleder
I denne episoden blir begrepet læringsledelse diskutert. Hva er lærerens rolle i ledelse av elevenes faglige og sosiale læring? Hvordan kan lærere samarbeide om ledelsen av læring? Fredrik Danielsen, Gudrun Aas og Mirjam Harkestad Olsen diskuterer disse og andre spørsmål i denne episoden. Episoden bygger på boka ‘Læringsledelse’ i serien ‘Inkluderende skolemiljø’.
10:19
October 14, 2020
Episode 4: Psykososialt læringsmiljø, det er vel om mobbing, det?
Episode 4: Psykososialt læringsmiljø, det er vel om mobbing, det?
Hvordan skal elevene ha det i skolemiljøet? Er mobbeproblematikken enerådende i forståelsen av hva et psykososialt miljø er? Hva bør gjøres for eleven etter at mobbingen er stoppet? Dette er spørsmål som er sentrale i denne episoden av læringsrommet. Deltakere i episoden er Fredrik Danielsen, Gudrun Aas og Mirjam Harkestad Olsen, alle fra UiT Norges arktiske universitet. Episoden bygger på boka ‘Psykososialt miljø’ i serien ‘Inkluderende skolemiljø’.
10:25
October 07, 2020
Episode 3: Læringspotensial - lavt eller høyt, stort eller lite?
Episode 3: Læringspotensial - lavt eller høyt, stort eller lite?
Hva er et læringspotensial? Er læringspotensial statisk? Er det forskjell på potensial og prestasjon? Kan vi vite hvilket læringspotensial eleven har? Dette og andre spørsmål diskuteres i denne episoden av Læringsrommet. Hør samtalen mellom Anita Movik Simensen, Fredrik Danielsen og Mirjam Harkestad Olsen, alle fra UiT Norges arktiske universitet. Episoden bygger på boka ‘Læringspotensial’ i serien ‘Inkluderende skolemiljø’. Produsent: Karianne Anti, Mediehuset Altaposten
10:57
September 30, 2020
Episode 2: Klasseledelse og andre ledelsesoppgaver
Episode 2: Klasseledelse og andre ledelsesoppgaver
Det kan være forvirrende å bevege seg i den pedagogiske terminologien. Hva gjør for eksempel klasseledelse annerledes enn læringsledelse? Hva er fellesnevneren mellom klasseledelse og relasjonsledelse? Fire forskere fra UiT Norges arktiske universitet samtaler om dette i denne episoden av Læringsrommet: Gudrun Aas, Anne-Mette Bjøru, Fredrik Danielsen og Mirjam Harkestad Olsen. Episoden bygger på bokserien ‘Inkluderende skolemiljø’.
08:58
September 22, 2020
Episode 1: Inkluderende skolemiljø - hva og hvordan?
Episode 1: Inkluderende skolemiljø - hva og hvordan?
Skolen har plikt til å tilrettelegge for et inkluderende skolemiljø, men hva innebærer det? Hør hva fire forskere tenker om dette i denne episoden av Læringsrommet. De samtaler om innholdet i begrepet og hvilken betydning et arbeid med inkluderende skolemiljø har for elevers læringsparathet. Bokserien Inkluderende skolemiljø står sentralt i samtalen. Deltakere i episoden: Gudrun Aas, Anne-Mette Bjøru, Fredrik Danielsen og Mirjam Harkestad Olsen, alle fra UiT Norges arktiske universitet. Episoden bygger på bokserien ‘Inkluderende skolemiljø’.
08:21
September 22, 2020