Vägval - På podspaning bortom pandemin

Vägval - På podspaning bortom pandemin

By ABF Västerbotten
Under våren 2020 fick ett virus transporterna att stanna av, brister i beredskap och försörjning visade sig, jobben försvann i rasande takt. Men hur kommer Sverige och världen att se ut efter pandemin? Går det att återvända till slutet av 2019 och fortsätta i samma riktning från förut eller har pandemin visat på möjligheten och nödvändigheten av en omställning till ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle?
Det är frågor som författarna Björn Forsberg och Arne Müller ska prata om i podden "Vägval - på podspaning bortom pandemin"

En podcast från ABF Västerbotten.
Where to listen
Apple Podcasts Logo
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
#5 Vem tjänar på naturresurserna?
De senaste årtiondena har efterfrågan på naturresurser ökat i världen och i Sverige. Räcker skogen till när den också ska användas som energikälla? Finns det tillräckligt med litium, kobolt och andra metaller för alla elbilar och elektroniska prylar? Hur många vindkraftparker finns det plats för egentligen? Har något förändrats efter coronasmittan? Detta är frågor som tas upp i det nya avsnittet. Oundvikligen leder samtalet vidare till den infekterade frågan var vinsterna från skogen, malmen och elkraften hamnar. Skicka gärna en tanke, en kommentar eller en fråga till vagval@abfvasterbotten.se En podcast från ABF Västerbotten. Fler poddar hittar du på podcast.abfvasterbotten.se
1:14:24
June 8, 2020
#4 Städerna
Städernas tillväxt har närmast beskrivits som en naturlag. Men är en fortsatt snabb urbanisering så självklar? Virussmittan har drabbat många stora städer särskilt hårt och det är inte minst de branscher som är typiska för växande städer där jobben har försvunnit de senaste månaderna. Hur ska stora städer klara sig framöver när den obegränsade tillgången på energi inte längre är självklar? Skicka gärna en tanke, en kommentar eller en fråga till vagval@abfvasterbotten.se En podcast från ABF Västerbotten. Fler poddar hittar du på podcast.abfvasterbotten.se
55:42
June 2, 2020
#3 Landet och staden i pandemins spår
När andra talar om Stad & Land talar vi om Land & Stad. Åtminstone är landsbygden först ut i vår spaning över två avsnitt om landsort och städer bortom pandemin! Coronakrisen har blottlagt våra sårbarheter som samhälle. Stavas kanske framtiden landet? Och kommer ett sekel av urbaniseringstrend att vända i en motsatt pendelrörelse, där flyttlassen istället stävar ut mot vischan? När samhället nu ska ta sig ur både krisen och det fossila. Saker som nämns: Järnvägar, potatisuppror och rökta storstadsnormer. Skicka gärna en tanke, en kommentar eller en fråga till vagval@abfvasterbotten.se En podcast från ABF Västerbotten. Fler poddar hittar du på podcast.abfvasterbotten.se
1:12:35
May 24, 2020
#2 Hur blir det med resandet efter Corona?
Coronakrisen har fått världen att stanna upp. Men kanske ger oss inbromsningen av flyget och handeln även en föraning om vår framtid? Efter 150 år av fartfylld fossildopad massmobilitet står vi nu som samhälle inför att fasa ut det fossila ur transporterna. Ett inte helt okomplicerat företag då transporterna i världen i dag till 96 procent drivs med fossil energi. Så vad betyder en fossilfri framtid för våra möjligheter att färdas? En podcast från ABF Västerbotten podcast.abfvasterbotten.se
1:10:49
May 17, 2020
#1 Sverige och världen efter pandemin
Coronakrisen har visat oss hur sårbart vårt ekonomiska system faktiskt är. I själva verket har Covid-19 påskyndat en större systemkris för vår tillväxtekonomi ... som tids nog ändå skulle komma att drabba oss. I poddens första avsnitt spanar vi brett framåt. På den Större Bilden! Vi talar skuldkris, hyperinflation, resurser och om en oljebransch i respirator. Och landar i slutsatsen att världen nu nog till sist nått tillväxtens gränser. Betyder då detta The End of the World? Nej! Framtiden stavas omställning. Musiken i programmet är skriven för ABF Västerbotten av Jesper Gustin. En podcast från ABF Västerbotten podcast.abfvasterbotten.se
45:51
May 10, 2020