Skip to main content
Välkommen till Kvartsamtal

Välkommen till Kvartsamtal

By Välkommen till kvartsamtal
En podd av Pedagogsajten Familjen Helsingborg och Pedagogiskt center i Helsingborg. Våra samtal handlar om utbildning, lärande och skolrelaterade ämnen. Varje avsnitt har vi en eller kanske flera spännande gäster.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

2 av 3. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt: Kompensatoriska verktyg

Välkommen till Kvartsamtal

1x
Att lyckas med utomhuspedagogik
Ute är det nya inne och med corona flyttar vi ut mer och mer, även när det gäller lärandet och undervisningen. Men hur går det till? Vad är fördelarna? Och går det att arbeta ute i alla ämnen? Ett samtal med Rune Lindgren, Allerums skola, Bettis Norrlander Lindelöv, Högastensskolan, och Åsa Överman, Högastensskolan, om utomhuspedagogik. Samtalet går bland annat in på vilka fördelar som kommer med utomhuspedagogiken och gästerna ger exempel på hur de arbetar utomhus med sina elever i olika ämnen. NO, religion och bild är några exempel. Samtalet fokuserar också på naturskolorna i Helsingborg som alla lärarna besökt med sina elever. Cecilia Sörensson, teamchef natur och teknik, Pedagogiskt center, berättar vidare om naturskolorna i Helsingborg. Hur du som pedagog kan få stöd och inspiration till att arbeta med utomhuspedagogik på naturskolorna såväl som på din egen skola. Medverkar gör också Anders Szczepanski, forskare och lärarutbildare vid Linköping universitet, som visar på vad forskningen säger om utomhuspedagogik kopplat till bland annat vikten av naturkontakt, landskapet som begrepp och fysisk och psykisk hälsa. A happy child is a muddy child. Medverkande: Rune Lindgren, Allerums skola, årskurs 4-6. Bettis Norrlander Lindelöv, Högastensskolan, årskurs 1-3. Åsa Överman, Högastensskolan, årskurs 1-3. Cecilia Sörensson, teamchef natur och teknik, Pedagogiskt center. Anders Szczepanski, forskare och lärarutbildare vid Linköping universitet. Dr. (Ph. Lic.), ass prof Outdoor Education, och Senior Adviser i Outdoor Education vid Spetsa Company, Linköping University Holding.
20:21
July 3, 2020
3 av 3. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt: Kommunikation och skapande på förskolan
I tre avsnitt handlar podden Välkommen till kvartsamtal om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I det här avsnittet är fokus på kommunikation och skapande på förskolan. Medverkande: Chris Danielsson, förskollärare på Diamantens förskola, och Monica Andersson, språk-, läs- och skrivutvecklare på avdelningen pedagogiskt center, Helsingborg.
11:12
February 27, 2020
2 av 3. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt: Kompensatoriska verktyg
I tre avsnitt handlar podden Välkommen till kvartsamtal om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I det här avsnittet är fokus på kompensatoriska verktyg. Medverkande: Susanne Robinsson, speciallärare på Ringstorpsskolan, och Michael Bäcklund, chef team språkutveckling och skoldatateket på avdelningen pedagogiskt center, Helsingborg.
10:46
February 5, 2020
1 av 3. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt: Flerspråkighet och modersmål
I tre avsnitt handlar podden Välkommen till kvartsamtal om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I det första avsnittet är fokus på flerspråkighet och modersmål. Vi har träffat Aurelija Paleckiené mitt i en lektion på Dunkers kulturhus. Aurelija är modersmålslärare i litauiska och berättar om sin undervisning. Grundskollärare Angelica Streuli och biträdande rektor Birgitta Jönsson ger exempel på och berättar om hur Wieselgrensskolan arbetar med transspråkande. Gabriella Wiktorsson och Anna Rothman är språklärare på gymnasieskolan Olympiaskolan. De pratar bland annat om hur språk och identitet hänger samman och om hur viktigt det är för lärandet. Du får också höra vad Agneta Gullstrand, chef för avdelningen för flerspråkighet, har att säga om saken.
20:24
January 14, 2020
Tony Mufic
Tony Mufic är utbildningsdirektör i Helsingborg. Han är en genuin skolmänniska och har sedan 1989, när han blev färdigutbildad mellanstadielärare, inte lämnat skolans värld. På det här kvartsamtalet pratar Ola och Tony om begrepp som framtid, föränderlig värld, och oförutsägbarhet, nyfikenhet och ansvar.
17:54
May 7, 2019
Programmering i skolan - vad och hur?
Alexandra Andersson och Ola Sandén arbetar på Pedagogiskt center. En del i deras uppdrag är att erbjuda stöttning till Helsingborgs stads skolor i att omsätta Skolverkets läroplansförändringar i praktiken. I det här avsnittet berättar Alexandra och Ola vad programmering i skolan innebär och hur du kan göra.
17:05
April 4, 2019
Att podda för och med elever
I det här avsnittet pratar Ola Sandén med Fredrik Bodenäs och Jonas Nilsson som står bakom podden Olympodden. Podden är i första hand till för elever på skolan och Fredrik och Jonas vill att innehållet tilltalar och involverar eleverna. Förutom elever är det också många föräldrar och kollegor som lyssnar.
20:29
March 7, 2019
Mediepedagogik och digital kompetens i förskolan
Simon Melin och Alexandra Ivö arbetar i förskolan. De arbetar mycket med rörlig bild tillsammans med barnen. I det här avsnittet ger de massor med tips på hur du kan arbeta tillsammans med barnen i verksamheten. De samtalar också bland annat om hur man kan våga vara nyfiken och om hur barnen kan utveckla digital kompetens genom att arbeta med rörlig bild.
14:58
February 4, 2019
Vad är VFU och hur kan det gå till?
Möt Lotta Byrlén, förstelärare Rönnowska skolan, Jonas Holmström, lärarstudent Malmö Universitet, och Ola Sandén, mediepedagog, i ett samtal om VFU (verksamhetsförlagd utbildning. Vad är VFU? Vad kan vara bra att tänka på som VFU-handledare? Hur känns det att komma till skolan som ny lärarstudent?
16:09
January 7, 2019
#2 BFL med Andreia Balan och Petra Gustafsson
I det andra avsnittet i Pedagogsajtens Podcast pratar Andreia Balan, lektor på Skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborg och Petra Gustafsson, lärare på Holstagårdsskolan om de tre bokstäverna BFL, det vill säga om Bedömning för lärande. I dagens avsnitt ligger fokus på den första delen inom Bedömning för lärande som handlar om att förtydliga och förstå mål och kriterier.
13:05
August 25, 2016
#1 Kollegialt Lärande - intervju med Ulf Blossing
I poddens första avsnitt pratar Ola Sandén med docent Ulf Blossing om Kollegialt lärande. Ulf arbetar som lektor och skolforskare vid Göteborgs Universitet och skriver i lyssnande stund på boken Kollegialt lärande tillsammans med Ann-Christine Wennergren, docent i pedagogik vid Högskolan i Halmstad.
11:07
April 18, 2016