Skip to main content
Veda na dosah

Veda na dosah

By Veda na dosah
Veda je veľmi dôležitá a je našim svetlom pre budúcnosť. Podcast Veda na dosah vytvorilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR za účelom dostať vedu a zaujímavé vedecké poznatky bližšie k ľuďom zrozumiteľným jazykom.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

J. Beňuška: Bez experimentov sa fyzika učiť nedá (Špeciál Týždňa vedy a techniky 2020)

Veda na dosah

1x
Kam až siaha inteligencia rastlín? (Miroslav Krausko)
Rastliny sú inteligentnejšie, než si mnohí ľudia myslia. Dokážu interagovať medzi sebou, ale aj so zvieratami. Niektoré rastliny sa vzájomne vyživujú, iné sa v „tichom boji“ zabíjajú. Majú aj pamäť a dokážu sa učiť. S rastlinou Mimosa Pudica si doma môžete otestovať jej pamäť v jednoduchom experimente. Všimli ste si, že koruny stromov sa v skutočnosti nedotýkajú, ani keď rastú tesne pri sebe? Prečo pomáha izbovým rastlinám, keď sa im prihovárame?Ako si rastliny dokážu privolať záchrancov, keď ich napadnú škodce? Ako lovia mäsožravé rastliny? Odpovede na tieto, ale i ďalšie otázky sa dozviete v novom podcaste Veda na dosah s Miroslavom Krauskom. Mgr. Miroslav Krausko, PhD. je vedeckým pracovníkom v Botanickom ústave Slovenskej akadémie vied. Aktuálne skúma synaptotagmy, ktoré boli v rastlinách objavené v roku 2008. Ide o proteíny, ktoré sa nachádzajú aj v nervovej sústave človeka, pričom majú dôležité funkcie pri prenose signálu a ďalších procesoch, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie a koordináciu v neurónoch. Keďže rastliny nervovú sústavu nemajú, bolo to pre vedcov veľkým prekvapením.
24:14
January 13, 2021
Emócie pod drobnohľadom, je melanchólia luxusom? (Branislav Uhrecký)
Ako podľa psychológov funguje intuícia? Ako sa realizuje výskum emócií a čo sa pri nich meria? Ako úzko je telo späté so psychickou? Vplýva na intenzitu emócií inteligencia? Prečo majú rôzni ľudia rôzne emočné prežívanie? Sú umelci naozaj kreatívnejší, keď sú nešťastní? Čo si máme predstaviť pod pojmom „normálny človek“? Emócie nesúvisia len s našou psychikou, sú súčasťou nášho fyzického stavu. Keď si od emócií odmyslíme všetko duchovné, ostanú fyzické symptómy, ako tlak na hrudi, ochabnuté svalstvo, nechutenstvo, búšenie srdca a podobne. Vedomou zmenou fyziologických procesov vieme emócie ovplyvňovať. Viac o emóciách sa dozviete v novom podcaste. Mgr. Branislav Uhrecký, PhD. je výskumným pracovníkom v Ústave experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied a zároveň vysokoškolským pedagógom na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Spolupracuje na výskumnom projekte, ktorý sa zaoberá netechnickými zručnosťami, ako napríklad rozhodovaním či komunikáciou zdravotníckych záchranárov pri vysokej záťaži a únave. Vo všeobecnosti sa venuje emóciám a ich seba-regulácii. Všetky podcasty sú dostupné na stránke vedanadosah.sk, na YouTube CVTI SR a cez aplikácie na streamovanie hudby Spotify, Apple Podcasts a ďalšie.
43:05
December 30, 2020
Nie sme levy, aby sme jedli mäso každý deň, chýba nám dôležitý enzým
Čo by mal obsahovať ideálny jedálniček? Je sója zdravá? Ako súvisí ateroskleróza s vajíčkami? Ktoré potraviny jeme príliš často a vo väčšom množstve a aké to môže mať následky? Prečo sú na Slovensku tak rozšírené srdcovo-cievne ochorenia? Vieme sa potravinami liečiť? V novom podcaste sa s doktorkou Adelou Penesovou venujeme vplyvu stravy na naše zdravie. Mnoho ľudí má dnes zlé stravovacie návyky, čo sa následne odráža na ich zdraví. Stúpa počet ľudí s obezitou, s cukrovkou, so srdcovocievnymi ochoreniami, so slabou imunitou a podobne. Spomínané zdravotné problémy do významnej miery spôsobuje a ovplyvňuje to, čo jeme. Už Hippokrates povedal: „Jedlo nech je vašim liekom a liek nech je vašim jedlom“. „Všetky potraviny, ktoré majú protinádorový účinok sú rastlinného pôvodu,“ povedala doktorka Penesová v rozhovore. Monotónna strava a nedostatok vitamínov môže vyradiť z funkcie dôležité orgány, ako napríklad zrak. Preto by sme mali zvážiť, čo telu dávame, premôcť svoju lenivosť a skúsiť nové recepty. MUDr. Adela Penesová, PhD. pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied (SAV). Je hlavnou riešiteľkou medzinárodných, národných ako aj európskych projektov so zameraním na výskumu obezity, diabetu, hypertenzie a sklerózy multiplex. Je tiež jednou zo zakladajúcich členov a prezidentkou Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu. Na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prednáša patologickú fyziológiu. Všetky podcasty sú dostupné na stránke vedanadosah.sk, na YouTube CVTI SR a cez aplikácie na streamovanie hudby Spotify, Apple Podcasts a ďalšie.
41:06
December 16, 2020
Slovensko chce v Dubaji prezentovať vodíkové technológie
Je vodík bezpečný? Ako sú riešené vodíkové nádrže? Dokážu vodíkové autá čistiť vzduch? Čo všetko riešia slovenskí vedci vo vývoji vodíkových technológií? Budú na Slovensku čoskoro vodíkové autá? V najnovšom podcaste sme sa rozprávali s Ing. Lukášom Tóthom o vodíkovom pohone, ktorý je nádejou pre budúcnosť dopravy. Vedeli ste, že nádrže vo vodíkových autách sa dokážu pri poškodení samé sceliť?Jednou z najväčších prekážok pre využívanie vodíkového pohonu je podľa Lukáša Tótha strach ľudí, ktorý pramení z nevedomosti. Slovenskí vedci intenzívne pracujú na vývoji rôznych vodíkových technológií. V roku 2021 plánujú svoje novinky v tejto oblasti prezentovať na svetovej výstave Expo Dubaj. Ing. Lukáš Tóth pôsobí ako doktorand na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulty na Technickej univerzite v Košiciach. Jeho výskum je zameraný na riešenie problematiky prepojenia plazmových reaktorov na spracovanie komunálneho odpadu so systémami na separáciu a spracovanie vodíka pre jeho následné použitie, napríkladv automobiloch.
30:09
December 2, 2020
Na stope za novými supravodičmi s Marianou Derzsi
Supravodiče, ktoré dosial poznáme, vedú elektrický prúd bez odporu len pri extrémne nízkych teplotách, nižších ako mínus 200 stupňov Celzia. Najvyšia dosiahnutá teplota pri supravodivých materiáloch bola okolo mínus 100 stupňov Celzia. Pri potrebe udržiavania takejto nízkej teploty nevieme supravodiče využívať v bežnom živote. Preto vedci stále hľadajú nové materiály, s ktorými by to možné bolo. Mariana Derzsi sa okrem hľadania novýh supravodičov zaoberá aj hľadaním nových funkčných materiálov s využitím najmä v mikroelektronike a výskumu anorganických materiálov, prevažne kryštálov. V spolupráci so zahraničím sa venuje modelovaniu materiálov, ktoré by boli vhodné na uskladňovanie energie vo forme vodíka. Doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD. si doktorát z fyzikalnej chemie si urobila v Ústave anorganickej chemie SAV. Hneď po škole pôsobila na Poľskej akademii vied v Krakove, neskôr na Varšavskej univerzite a bola tiež hostujúcou vedkyňou Chemie Parich Tech v Paríži a na Padovskej univerzite v Taliansku. Po desiatich rokoch sa vrátila na Slovensko a už dva roky pracuje na Ustave vyskumu progresivnych technologii v Trnave - na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity.
34:20
November 17, 2020
S. Opátová: Na týchto hodinách matematiky nie je ticho, deti sa učia navzájom (Špeciál TVT 2020)
Pri výučbe matematiky Hejného metódou deti v škole nemusia byť ticho, nemusia sedieť v laviciach, aktívne spolu komunikujú a učiteľ nevysvetľuje. Výsledkom je, že deti matematiku skutočne chápu a milujú. Keby ich niekto nezainteresovanýpozoroval z diaľky, mal by pocit, že sa iba hrajú. Ako niečo takéto funguje? V treťom diele zo série špeciálnych podcastov Veda na dosah, ktoré vznikli pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2020, sme sa porozprávali s učiteľkou matematiky Stanislavou Opátovou. Deti učí inak a má skvelé výsledky. Tvrdí, že Hejného metóda sa odráža aj mimo hodín matematiky, keď sa deti stretnú pri inej aktivite, sú empatickejšie a majú lepší kolektív. Malé deti sa podľa Stanislavy Opátovej učia preto, že sa chcú učiť a nevidí dôvod ich testovať či známkovať. Jej žiaci niekedy počítajú príklady aj cez prestávku, lebo ich to baví. Pani Opátová chodí často z hodín do kabinetu nadšená a nabitá energiou. Prečo domáce úlohy nemajú výzanam? Prečo sa v Hejného metóde nájde každé dieťa? Ako Hejného metóda funguje? Odpovede na tieto ale i ďalšie otázky sa dozviete v novom podcaste. PaedDr. Stanislava Opátová učí na Základnej škole v Nižnej na Orave deti na prvom stupni. Hejného metóda ju oslovila pred 7 rokmi a za ten čas inšpirovala mnohé ďalšie učiteľky a učiteľov v Oravskom regióne. Venuje sa viacerým projektom zážitkového učenia, medzi ktoré patrí napríklad Malá finančná akadémia.
29:29
November 12, 2020
J. Beňuška: Bez experimentov sa fyzika učiť nedá (Špeciál Týždňa vedy a techniky 2020)
Naše pozvanie do druhého dielu zo série špeciálnych podcastov Veda na dosah prijal učiteľ fyziky Jozef Beňuška, ktorý bol v roku 2017 ocenený ako Najlepší európsky učiteľ fyziky. "Experiment by mal byť koreňom všetkých prírodovedných predmetov," povedal v rozhovore Jozef Beňuška. Dlhočornépozorovania signalizujú, že deti na hodinách dávajú väčší pozor, keď sa tam niečo deje, keď môžu priamo pozorovať to, o čom sa učia. Príprava experimentov je ale náročná. Keď je človek kreatívny, dokáže pomôcky na experimenty vyrobiť v podstate z čohokoľvek, aj z obyčajných vecí, ktoré majú ľudia bežne doma, a ktoré ani nemusia byť drahé. Prečo sa slovenský učiteľ rozhodol napísať vlastné učebnice fyziky? Ako by známkoval žiakov, keby mohol známkovať inak? Dokáže fyziku pochopiť každý alebo sú medzi nami takí, ktorí na to jednoducho bunky nemajú? Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie otázky sa dozviete v novom podcaste. PaedDr. Jozef Beňuška je stredoškolský učiteľ fyziky na Gymnáziu Viliama Paulinyho – Tótha v Martine.
33:41
November 10, 2020
PODCAST: Odkazy našich vedcov (špeciál Týždňa vedy a techniky 2020)
Vedci stále neprišli na koreň všetkým tajomstvám života. Aj preto nadšenie pre výskum mnohým z nich vydrží po celý život. Veda je hra, navyše užitočná. Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2020 vydávame prvý zo série špeciálnych podcastov Veda na dosah. V dnešnom diely si môžete vypočuť rôzne príbehy o tom, ako sa naši vybraní vedci dostali k svojej práci a čo ich na danom výskume fascinuje. Dozviete sa napríklad aj to, ako si vie vedec pomôcť, keď sa vo výskume ocitne v slepej uličke. "Musela som sa naučiť, že nemôžem pomôcť úplne všetkým. To podstatné, čo musíme urobiť my, ako celá odborná verejnosť, je edukovať. A potom sa už človek rozhodne sám a ja to musím rešpektovať," povedala v rozhovore MUDr. Adela Penesová, PhD. z Biomedicínskeho centra SAV.
19:17
November 4, 2020
Slováci majú vážny problém s obezitou. Akú rolu zohráva genetika?
Štíhla línia nie je iba o kráse, ale v prvom rade o zdraví. Obezita je epidémiou 21. storočia. Postihuje každý orgán v tele a je príčinou množstva úmrtí, aj u mladých ľudí. Až dve tretiny Slovákov majú nadváhu či obezitu. Akú rolu pri priberaní na váhe zohráva genetika? Dokáže schudnúť každý? Je cukor ako droga? Akým spôsobom obezita zabíja? Dajú sa kalórie spaľovať mozgom pri písaní diplomovky či v práci? S doktorkou Adelou Penesovou sme v podcaste Veda na dosah objasnili napríklad aj to, prečo tehotná žena nemá jesť za dvoch ľudí, ako aj niekoľko ďalších hoaxov spojených s nadváhou a priberaním. MUDr. Adela Penesová, PhD. pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied (SAV). Je tiež jednou zo zakladajúcich členov a prezidentkou Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu. 
1:02:28
October 21, 2020
Spôsob chovu sliepok je odrazom spoločnosti. Ako sú na tom Slováci?
Životné podmienky hospodárskych zvierat sa zhoršili po druhej svetovej vojne, kedy bolo potrebné nakŕmiť ľudstvo lacnými potravinami. Povojnové  obdobie už dávno pominulo, avšak zaobchádzanie so zvieratami je aj v súčasnosti častokrát kruté. Organizácie na ochranu zvierat z celého sveta každoročne upozorňujú na zlé životné podmienky hospodárskych, alebo “úžitkových” zvierat. Špeciálne vysoké miesto v rebríčku zvieracieho utrpenia štandardne patrí hydine, ktorej chov sa v dôsledku neustále narastajúceho dopytu ocitá dlhodobo pod veľkým tlakom. Slovenskí vedci Ľubor Košťál a Boris Bilčík tvrdia, že sliepky nie sú také hlúpe, ako si ľudia myslia. Sú presvedčení, že sú to tvory, ktoré si zaslúžia humánne zaobchádzanie. „Nie, nie je potrebné, aby sa všetci stali vegetariánmi. Zvieratá by však tiež mali prežiť život hodný žitia,“ hovorí doktor Košťál. V posledných rokoch ku kritike zaobchádzania so zvieratami pribudli aj štúdie, ktoré naznačujú, že nejde len o pocity zvierat a humánny prístup, ale aj o kvalitu produktov živočíšnej výroby, ktorá môže mať v prípade zlého zaobchádzania so zvieratami negatívne dopady aj na ľudské zdravie. V rozhovore s vedcami sme sa rozprávali, ako sa na kvalitu života týchto zvierat pozerá veda. V podcaste sa dozviete, aké dôležité je vedieť, čo vlastne máme na tanieri, koľko vajec znášala sliepka pred genetickou selekciou, ale aj o tom, aké mutácie sa odzrkadlili na telách nosníc. Dozviete sa, prečo majú sliepky zlomeniny hrudnej kosti, čo sa vo veľkochove stane s kohútmi, a vedci tiež prezradia, čo je hypnóza sliepok. Welfare nie je nová téma. Kým na Slovensku sa presadil zákaz klietkového chovu sliepok  len nedávno, inde v Európe už sliepky vedia (ako dlho?) čo je zem, vzduch a slnečné svetlo. Priekopníkmi vo welfare sú škandinávske krajiny,ale aj Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko a Veľká Británia. Ak vás zaujíma, prečo sú životné podmienky zvierat dôležité nielen z etického, ale aj z vedeckého hľadiska, vypočujte si náš nový podcast. Všetky podcasty Veda na dosah sú dostupné na Youtube kanáli CVTI SR , na platforme Anchor a cez aplikácie na streamovanie hudby ako napríklad Spotify či Apple podcasts. RNDr. Ľubor Košťál CSc. a RNDr. Boris Bilčík, PhD. pôsobia v Centre biovied Slovenskej akadémie vied. Obaja sa venujú štúdiu živočíšnej fyziológie, aplikovanej etológii a welfaru predovšetkým u hydiny. Podieľali sa na niekoľkých medzinárodných projektoch zameraných na welfare a sú členmi expertnej skupiny WG9 "Welfare a manažment hydiny" pri Svetovej hydinárskej vedeckej spoločnosti.
54:28
October 7, 2020
Plastové ostrovy sú len 1%, zvyšok odpadu je prevažne na dne oceánu (Anna Grenčíková)
Málo kto tuší, že mikroplasty, ktoré sa uvoľňujú z oblečenia najmä pri praní, sú väčší problém, ako plastové fľaše, ktoré vidíme voľným okom. Trápia sa s nimi čistiarne vôd, môžeme ich vdýchnuť z ovzdušia a vracajú sa nám aj na taniere. Na havajskej pláži Kamilo je viac plastu ako piesku. Kvôli tomu sa zem na danom mieste neohrieva dostatočne a pri nižších teplotách piesku sa z korytnačích vajíčok liahnu len samce, čo môže mať pre tieto zvieratá fatálne následky. Plastové ostrovy v Tichom oceáne, ktoré majú rozlohu niektorých štátov, sú len jedným percentom z plastov, ktoré sa nachádzajú v oceáne. Takmer všetok ostatný plastový odpad leží na dne. „Plastovým problémom“ sa zaoberá aj mladá slovenská vedkyňa Ing. Anna Grenčíková z Oddelenia environmentálneho inžinierstva na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
32:02
September 23, 2020
Vedci v laboratórnych podmienkach simulujú vlastnosti čiernych dier (Peter Skyba)
Naše pozvanie do podcastu prijal experimentálny fyzik RNDr. Peter Skyba, DrSc., s ktorým sme sa rozprávali o čiernych a bielych dierach. Čierne diery sú vo vesmíre pomerne častý jav. Vieme o nich pomerne málo, no vedci aj vďaka fyzike ultra nízkych teplôt pomaly odkrývajú ich tajomstvá. Doktor Peter Skyba uskutočnil jedinečný experiment, v ktorom pomocou supratekutého hélia 3 realizoval takzvaný magnónový analóg horizontu udalostí čiernych dier, za čo získal aj ocenenie Vedec roka SR 2019. V podcaste sa dozviete, ako čierne diery vznikajú, aké fyzikálne efekty pri nich vedci skúmajú, čo sú biele diery, akým spôsobom vedci uvažujú o podstate vesmíru, prečo je dôležité študovať fyziku, ako experimentálny fyzik rieši problémy, keď sa pri výskume ocitne v „slepej uličke“ a mnoho iného. „Najväčšie objavy ešte len prídu, ale najprv sa ľudia musia vrátiť k prírode,“ odkazuje doktor Skyba. RNDr. Peter Skyba, DrSc., je vedúcim vedeckým pracovníkom Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Venuje sa štúdiu supratekutých fáz hélia-3 ako modelového systému pre kozmológiu, astrofyziku a fyziku vysokých energií. Dr. Peter Skyba bol zodpovedným riešiteľom aj mnohých medzinárodných a národných vedeckých projektov. Je nositeľom niekoľkých ocenení, ktoré mu udelili za dosiahnuté výsledky v oblasti vedy. V roku 2000 získal Cenu SAV za spoluprácu s vysokými školami, v roku 2005 mu udelil minister školstva SR Cenu Sophia 2005, Cenu SAV za infraštruktúru získal v roku 2008 a v roku 2018 ho ocenila aj Slovenská fyzikálna spoločnosť. V tomto roku sa stal Vedcom roka SR 2019. Ak vás obsah podcastu zaujal, môžete si pozrieť prednášku doktora Petra Skybu o fyzike ultra nízkych teplôt s množstvom vizuálnych ukážok a praktických príkladov využitia v praxi.
38:40
September 9, 2020
Z viacerých miest na Zemi uniká metán, ako to môže ovplyvniť klimatickú zmenu? (Pavol Nejedlík)
Pred niekoľkými týždňami médiá informovali o tom, že na Antarktíde začal unikať metán, ktorý bol doteraz „uväznený“ v zamrznutej zemi. Takýchto miest je na Zemi viacero. Metán je až 20-krát škodlivejší skleníkový plyn ako oxid uhličitý a jeho masívne uvoľnenie v budúcnosti môže znamenať katastrofu. Klimatická zmena je hlavnou témou už dlhší čas, no poznatky a postoje vedcov sa stále vyvíjajú. Poisťovne v USA vyplácajú najviac peňazí poľnohospodárom, ktorí zápasia so zhoršujúcimi sa klimatickými podmienkami a inváznymi rastlinami. Aj takto vyzerá predzvesť toho, čo nás čaká, keď ako ľudstvo nie sme ochotní žiť šetrnejšie. Kde všade sa uvoľňuje metán? Dá sa klimatická zmena zvrátiť? Pomôžu nám baktérie, schopné rozkladať metán? Dokázali by sme sa prispôsobiť na iné podmienky? Ako by sa zmenilo Slovensko po ohriatí atmosféry o 2 až 4 stupne Celzia? Je to s topením ľadovcov také dramatické? Na tieto a ďalšie otázky nám odpovedal klimatológ doktor Pavol Nejedlík. RNDr. Pavol Nejedlík, CSc., sa zaoberá regionálnou klímou vrátane klimatických zmien a ich dôsledkov na rôzne sektory. Dlhodobo pracoval na Slovenskom hydrometeorologickom ústave, niekoľko rokov pôsobil v Európskej komisii na programe COST – v doméne meteorológia a v súčasnosti pracuje na Ústave vied o Zemi na Slovenskej akadémii vied v odbore Geofyziky a venuje sa možnostiam diaľkovej detekcie hydrometeorov v atmosfére na lokálnej úrovni.
35:22
August 27, 2020
Čo návštevníkom ponúka moderná vedecká knižnica CVTI SR? (Zuzana Stožická, Tomáš Fiala)
Do knižnice už nemusíte chodiť fyzicky, stačí aby ste boli zaregistrovaní, a mnohé publikácie ale aj knihy si môžete stiahnuť do vášho počítača alebo mobilného telefónu. O tom, ako sa knižnice zmenili, sme sa v podcaste Veda na dosah rozprávali so Zuzanou Stožickou a Tomášom Fialom z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Dozviete sa v ňom napríklad, aké informácie nájdete v elektronických zdrojoch, čo znamená otvorený prístup k vedeckým publikáciám, prečo je dôležitý, alebo ako funguje vyhľadávanie na základe kľúčových slov. RNDr. Zuzana Stožická z Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SRnás oboznámila s tým, čo všetko je sprístupnené vedcom, študentom, či verejnosti vrámci Open Science, že vedecké informácie sú pre používateľa bezplatné a neobmedzené aj prostredníctvom Open Access, a vysvetlila nám aj to, akým spôsobom sú chránené autorské práva autorov publikácií. Mgr. Tomáš Fiala zo sekcie Vedecká knižnica CVTI SR nám porozprával o fungovaní virtuálnych knižníc pre univerzity a Slovenskú akadémiu vied a o projekte EODOPEN, v rámci ktorého sa má zdigitalizovať 15 000 kníh.
24:33
August 19, 2020
Aké choroby prenášajú komáre na Slovensku?
Väčšina ľudí sa snaží komárom vyhýbať, ale vedkyňa Viktória Čabanová by ich chcela mať doma ako svojich domácich miláčikov. Vysvetlila, že aj oni majú v prírode nejaký význam a pod lupou sú krásne. Na Slovensku máme okolo 60 druhov komárov. Najbežnejším ochorením, ktoré šíria na území Slovenska je Západonílsky vírus. V podcaste sme sa mladej vedkyne pýtali, ako sa tento vírus prejavuje u človeka, aké ďalšie choroby môžu komáre na našom území prenášať, či naozaj preferujú niektoré krvné skupiny alebo, čo ich najúčinnejšie odpudzuje. RNDr. Viktória Čabanová, PhD. je mladá vedecká pracovníčka vo Virologickom ústave Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Vo svojom výskume sa venuje ochoreniam, ktoré prenášajú komáre, najmä Západonílskemu vírusu. Doktorka Čabanová spolupracovala na viacerých národných a zahraničných projektoch. Aktuálne pracuje na projekte COST, v ktorom sa zameriava na monitoring inváznych komárov z rodu Aedes v Európe.
24:13
August 12, 2020
Ako funguje ekologický „zázrak“ na čistenie vody? (Ján Híveš)
S Prof. Ing. Jánom Hívešom, PhD., sme sa porozprávali o železanoch, ktoré sú schopné ekologicky likvidovať široké spektrum mikropolutantov v životnom prostredí, najmä vo vode. Železany sú chemická látka so špecifickými vlastnosťami, ktoré umožňujú ekologické riešenie pre znečistené vodné zdroje. „V podstate len prírode vrátime to, čo sme si od nej požičali,“ vysvetľuje Inovátor roka 2019 Ján Híveš. Na čistenie vody sa v súčasnosti využíva napr. aj chlorácia. Nevýhodou súčasných postupov je však to, že pri nich vznikajú často ešte horšie medziprodukty, než mikropolutanty, proti ktorým majú pomáhať. V podcaste sa dozviete, prečo je príprava železanov náročná, na čo všetko ich možno použiť, ako vedci počas výskumu prišli na najdôležitejšiu vec omylom, či aký potenciál majú železany vo vývoji batérii. Prof. Ing. Ján Híveš, PhD., je riaditeľ Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo svojom výskume sa venuje zefektívneniu výroby železanov, vďaka ktorým je možné ničiť škodlivé látky v životnom prostredí. Je odborným garantom vedeckých projektov týkajúcich sa oblasti taveninových systémov pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach, dekontaminácie nebezpečných látok pomocou ekologických oxidantov, prípravy výskumných centier pre nové materiály, prípravy funkčných povrchových materiálov, ako aj inovácií v technológii výroby hliníka.
51:14
July 29, 2020
Ako vznikla Slnečná sústava a koľko stojí meteorit? (Juraj Tóth)
Meteority v sebe nesú vzácne informácie, vďaka ktorým vedci skladajú obraz o vzniku Slnečnej sústavy. Už dnes majú v niektorých veciach pomerne jasno. Objekty, ktoré letia vesmírom, sú pre vedcov studnicou poznania, niektoré však pre našu Zem môžu predstavovať hrozbu. Astronómovia ich preto pozorne sledujú a vymýšľajú spôsob, ako prípadnú katastrofu zvrátiť. Napríklad rozbiť asteroid vôbec nie je ľahké. Väčšinou nejde o kompaktné telesá, ale gravitačné „zlepence“ viacerých objektov, ktoré by sa po výbuchu spôsobenom napríklad strelou zo Zeme opäť spojili. Vedci dnes hovoria o rôznych možnostiach ich zničenia, no stále majú veľa bádania pred sebou. Doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD nám v rozhovore okrem iného prezradil, akú má meteorit finančnú hodnotu, ale aj to, či nás nejaký ohrozuje, poprípade, ako veľmi sa máme báť, že sa tak stane v budúcnosti. Doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD. Vyštudoval astronómiu a astrofyziku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Následne bol prijatý na Astronomicko-geofyzikálne observatórium FMFI UK v Modre a neskôr prešiel na pozíciu vedeckého pracovníka Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave so zameraním na malé telesá Slnečnej sústavy, špeciálne – meteory. Viedol aj expedície pri hľadaní meteoritov na Slovensku a rozvíja nový pozorovací program v oblasti celooblohových videopozorovaní meteorov. Na univerzite prednáša úvod do astronómie, kozmický výskum planét, planetárnu kozmogóniu, dejiny astronómie a astronómiu pre učiteľské kombinácie a Univerzitu tretieho veku UK. Venuje sa aj popularizácii astronómie.
36:09
July 15, 2020
Prichádza doba rozbíjania betónu, budúcnosť miest je zelená (Attila Tóth)
Mestá sú čoraz horúcejšie a suchšie. Ako to zmeniť? Krajinný architekt a plánovač Ing. Attila Tóth, PhD. v podcaste Veda na dosah hovorí o zelenej infraštruktúre, ktorá do miest dokáže vrátiť vlahu a tieň. Problémy spojené so stúpajúcimi teplotami a vysychaním miest nám môže výrazne pomôcť riešiť zeleň. Tá síce bola súčasťou ľudských osídlení od počiatku ich vzniku, no v istom momente výrazne ustúpila rozsiahlej urbanizácii. Nedostatok prírody v mestách negatívne ovplyvňuje naše životy vo všetkých aspektoch, vrátane psychiky. Betónu máme v mestách priveľa a v mnohých prípadoch zbytočne. Vyspelé ekologicky uvažujúce krajiny začínajú rozbúravať spevnené nepriepustné povrchy a nahrádzajú ich priepustnými, čo sa dá uplatniť aj pri zachovaní komunikácií. Viac o problematike zeleni v mestách a budovaní zelenej infraštruktúry sa dozviete v podcaste s Ing. Attilom Tóthom, PhD. Ing. Attila Tóth, PhD. je krajinný architekt a krajinný plánovač. Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Jeho vedeckovýskumné zameranie je plánovanie a tvorba zelenej infraštruktúry v mestách, obciach a krajine. Túto problematiku skúmal v roku 2019 na Pôdohospodárskej univerzite BOKU vo Viedni a v roku 2018 na Technickej univerzite RWTH v Aachene. Je laureátom Ceny za vedu a techniku 2019, ocenenia Green Talents Award 2017 a dvojnásobný nositeľ ceny Európskej rady škôl krajinnej architektúry. Ak vás obsah zaujal, viac o krajinnej architektúre si môžete pozrieť vo video prednáške : https://vedanadosah.cvtisr.sk/video-junova-veda-v-centre-o-prirode-a-zeleni-v-mestach Všetky podcasty Veda na dosah sú dostupné na našej podstránke Podcasty, taktiež prostredníctvom CVTI kanálu na Youtube a v aplikáciach na streamovanie hudby ako Spotify či Apple Podcasts.
30:52
July 1, 2020