Skip to main content
Famle ikke fange!

Famle ikke fange!

By Kai Rune Vestersager

I denne podcasten inviterer familieterapeut Øyvind Iversen og daglig leder for Veivalgklinikken deg inn i samtaler både som terapeut, men mest som Øyvind.

I hver episode har han invitert «fagfolk» eller «vanlige folk» eller helst begge deler, til å snakke om livet og hva de er opptatt av for tiden. Noe av hensikten er å vise det å være i «dialog», men også være nysgjerrig på det som oppstår i hverdagslivet, i møte med hverandre.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Stitcher Logo

Stitcher

Currently playing episode

Øyvind og Gunnar møtes igjen

Famle ikke fange!

1x
Uten klare svar om med styrke i stillheten?
Uten klare svar om med styrke i stillheten?
I dette avsnittet møtes Gunnar Nodland, Anne Hedvig Vedeler med Øyvind i en samtale om gjenklang, stillhet og bevegelse. Jeg ble opptatt av hvordan samtale kan skape et rom eller en atmosfære som gjør det mulig å snakke om noe annet enn det som har blitt snakket om før.  Hva om vi åpner oss mot samtaler uten klare svar og med styrken i stillhet?
52:56
November 08, 2022
Øyvind og Tom om dialog og famling
Øyvind og Tom om dialog og famling
I denne episoden møter du familieterapeutene Øyvind Iversen og Tom Hartmann.   I episoden snakker de om famling. Hva vil det si for dem og på hvilke måter bidrar det i både arbeid og i hverdagslivet. De snakker om hva som inspirerer til en dialogisk holdning og hvordan Tom ønsker å møte folk. I samtalen reflekteres det også omkring forskning og metoder, og hvordan dialog og famling kan bevares. Tom nevner blant annet «å ikke famle, kan gjøre en dialog veldig stiv».  Velkommen inn i samtalen.
43:60
October 11, 2022
Forskjeller og vekst
Forskjeller og vekst
I denne episoden forteller Trine Urdal om noen av sine livserfaringer. Trine skildrer hvordan hennes møte med «veggen» var, som hun først trodde var en influensa, men hun var utslitt. Trine beskriver hvordan erfaringene har gitt henne muligheter for forskjeller og vekst. Hun sier hun nå tør å være mer sårbar og ikke lenger «være best i alt». Lytt til hennes samtale med Øyvind.
50:24
July 03, 2022
To menn som har forskjellig språk om familieterapeutisk arbeid.
To menn som har forskjellig språk om familieterapeutisk arbeid.
Lennart Lorås ønsker at familieterapien skal bli mer kunnskapsbasert. Han tror på å ha et samtidig fokus på forskning sammen med grunnlagsforståelsen i i familieterapi, med et tilbakemeldingssystem for klienten. Lennart frykter at familieterapien skal forsvinne fra flere kontekster, fordi vi ikke følger med i tiden. Videre mener han at vi må forske mer på på egen praksis, og sjekke ut om det vi driver med har effekt. "What works in therapy", opptar Lennart og han frykter at dagens familieterapeuter ikke er oppdatert på forskningsfeltet innen psykoterapi.  Øyvind stiller seg spørrende til Lennart sin posisjon og lurer på om det er plass til hans filosofi og grunnlagskunnskap? Øyvind er opptatt av maktposisjoner, ikke vite og dialog som grunnlaget i møte med folk. Han er redd for at med forskning, blir mennesker definert og blir i et «er» uten mulighet for bevegelse.    Hva er terapi? Hva virker? Hvordan kan vi vite at noe virker i terapi? Kan Lennarts og Øyvinds perspektiver forenes? God lytting!
01:04:36
June 04, 2022
Å møte en annens bevegelse
Å møte en annens bevegelse
Noen ganger kan det vi sier og gjør bety mer enn det vi kjenner og opplever her og nå.  I samtalen med Øyvind deler Morgan Adolfsen en slik 12 år gammel historie.  Det å være terapeut er som et teaterstykke med manus som en mulighet og teatersport som en nødvendighet - man vet ikke helt hvor det ender, men våger å bli med på den andres bevegelse. I slike møter med mennesker kan man oppleve og oppdage uventede ting, kanskje mest som et medmenneske mer enn som terapeut.   Velkommen med inn i samtalen.
57:09
May 18, 2022
Vennlighet - å komme folk i møte.
Vennlighet - å komme folk i møte.
Øyvind møter familieterapeut Susanne Vetter og samtalen gir rom for refleksjoner rundt begrepene vennlighet, langsomhet og stillhet. De deler opplevelser og øyeblikk fra sine liv og assosierer sammen. For Susanne er løping, musikk, dans, maling og kreativitet viktige ingredienser og impulser til livet. Det å kunne uttrykke seg uten ord er viktig og kan gi livet en større helhet. Alt det som foregår på innsiden trenger mer enn ord - med ord er det ofte så lite vi får sagt. Det å være, sanse og oppleve kan gi gyldne øyeblikk - alene og i felleskapet med andre. 
48:43
March 02, 2022
I stua til Gunnar
I stua til Gunnar
Vi kan ikke se at noe koker før det nærmer seg 100 grader - det er håpefullt at ting plutselig kan skje med mennesker og at tid, tålmodighet og nysgjerrighet nettopp kan lede mennesker videre. Gunnar har gjennom sitt virke møtt mange mennesker, nå i sin egen stue. Han deler raust av det han har erfart og i samtalen med Øyvind leter de sammen etter de beste rammene for å møte mennesker. Det å ikke forstå for fort, men gi mennesker tid til å gå videre, overveie og gruble kan være livsviktig. Som alltid inviterer vi deg med inn i samtalen hvor du fritt kan gjøre deg dine egne tanker. God lytting!
54:29
January 31, 2022
Herr og Fru
Herr og Fru
Hvordan er det å være mann og kone og dele arbeidsplass?  Iren er Osteopat og Øyvind er familieterapeut. Iren har en benk hvor hennes tilstedeværelse og hender hjelper mennesker med å forstå sine smertepunkter. Øyvind har ulike samtalerom og leter etter spørsmål og svar i sine samtalemøter.  De nærmer seg hverandre? Dette blir en nær, åpen og spennende samtale med et ektepar som ønsker å nå fram til mennesker som søker hjelp. Ulikt og likt? Hva hører du?
01:05:08
November 08, 2021
Øyvind og Egil en regnværsdag
Øyvind og Egil en regnværsdag
To kollegaer møtes i regnværet og gir lysglimt fra felles opplevelser og erfaringer.  Egil har fra sitt ståsted i Mjøndalen vært med å etablere lavterskeltilbud for familier. Her og gjennom hans virke som psykolog har samarbeidet med ulike fagressurser vært viktig. "En ting er alle de fine teoriene vi fagfolk har. Vi må innrette oss mot folks erfaring om hva som hjelper de, hvilke erfaringer de har hatt som kan hjelpe de videre. Plutselig ble det helt riktig med den formen for skreddersøm og tilnæring til den virkeligheten som de hadde, fremfor å vite hva de hadde behov for."  De deler små glimt fra sine arbeidshverdagen og maler ulike nyanser fra samtaler med mennesker i sitt virke. De søker åpent og spørrende om det å være en terapeut og hvordan de møter mennesker. Lytt med! 
49:48
October 07, 2021
Når alvorlig sykdom treffer livet
Når alvorlig sykdom treffer livet
Hør denne usminkede samtalen mellom Øyvind og familieterapeut Anita Ulwan og hennes tøffe møte med kreftbehandling. Hun hadde aldri trodd hun skulle bli syk! Anita har brukt Instagram og laget en "kreftdagbok", hvor hun filmet seg selv underveis og lot følgerne komme tett inn på livet hennes - også når det ikke så så pent ut. Sykdommen har satt sine spor og har også åpnet øynene for hvordan hun ble behandlet når det viste seg at hun hadde to typer kreft og ferdige "pakkeforløp". Ufiltrert om når livsgnisten er i ferd med å ebbe ut og det å "gjøre det slutt" virkelig vurderes som det beste alternativet. MEN hun lever og gir oss andre muligheten til å se inn i en kamp som hun og mange må kjempe - med seg selv og med sine nærmeste. Vakkert om at livet oppdages på nytt.
01:03:14
May 15, 2021
Nå ligner du på morra di!
Nå ligner du på morra di!
Øyvind og Kai Rune møtes igjen - denne gangen på Øyvind sin båt. Kai Rune var med på å starte "Famle ikke Fange", han utfordret Øyvind til å gå inn i "podcastuniverset." De reflekterer over episodene så langt og inntrykkene de har gjort seg. Samtalen kommer inn på de nære relasjonene og hvordan vi tåler hverandre, eller gjør vi det? Tørr vi å utforske relasjoner når det er krevende og noen ganger vanskelig? De snakker også om veien til et godt selvbilde, tro og det å tørre! Velkommen inn i samtalen og tenk, føl og kjenn sammen med oss.
01:00:01
April 30, 2021
Øyvind og Gunnar møtes igjen
Øyvind og Gunnar møtes igjen
«Jeg lød mitt hjerte og gikk om bord, en båt i drift. Siden den dagen har bølgene skylt over meg, hver dag.»  Vi er alle i bevegelse og som podcast ønsker vi å bidra mer til å lete etter perspektiv og til å møte hverandre med et åpent sinn. Søke å forstå, søke å se, søke å være tilstede - her og nå, i møte med hverandre og oss selv. Å være raus med seg selv og andre kan gi rom for famling, mer enn å ta tanken til fange. Lytt og len deg inn i samtalen med dine perspektiver i møte med Øyvind som igjen samtaler med Gunnar Nodland om livet og døden. Velkommen til det uferdige og uperfekte - til å «Famle ikke Fange»
01:01:56
March 07, 2021
Når livsgnisten utfordres
Når livsgnisten utfordres
Øyvind er på reise og i denne episoden møter han venn og kollega Andreas Owe. De har vært i samme "bransje" og reflekterer over hvordan de har opplevd møter med system og mennesker. Livet har tatt Andreas på krevende runder og han deler nært og ekte hvordan han har kjempet seg gjennom drøye utfordringer. En episode om hvordan livet snudde alt på hode og kampen for å vinne tilbake livet og livsmotet.
01:15:48
December 22, 2020
Folk vil ikke gå i terapi - folk vil få det bedre!
Folk vil ikke gå i terapi - folk vil få det bedre!
Øyvind har tatt turen til Hamar og hjem til Birgit Valle som er psykolog. Hun er opptatt av små detaljer i møte med menneskene hun møter og har egentlig lyst til å parkere alle diagnoser og teorier i terapiarbeidet.  Birgit forteller sin historie om veien til å frigjøre tankesettet fra diagnoser, konstruksjoner og ordbruk. Hun mener diagnoser er mer uttrykk for symptombehandling og skaper mer distanse enn å lete og møte folk på en grunnleggende, naturlig måte. I 2016 tok hun bladet fra munnen og sa tydelig at hun ikke trodde på diagnosearbeidet og fikk mye publisitet rundt dette radikale standpunktet. Hun ble det året kåret til årets psykolog for nytekning og å bringe faget videre. En ekte, direkte å søkende samtale om det å møte mennesker uten en "fikseragenda". 
01:08:11
November 24, 2020
Lennart og Øyvind - to menn - to familieterapeuter - ulike og like!?
Lennart og Øyvind - to menn - to familieterapeuter - ulike og like!?
Øyvind er her i samtale med kollega Lennart Lorås som deler av sitt liv og sin virksomhet. Bak det å være professor ved Høgskulen på Vestlandet og VID Vitenskapelige Høgskole er Lennart et fyrverkeri som snakker på innpust og utpust - hverfall når det kommer til det systemiske. Han er brennenede opptatt av temaet, men synes kanskje at det blir for lite fokus på forskning når det kommer til familieterapi-studiet.  Her blir du invitert inn i samtalen om det terapeutiske fellesskapet. Lennart har skrevet bøker, artikler og er aktivt engasjert i å formidle, engasjere og undervise familieterapeuter. De snakker om langsomhet, tempo, metodikk, konformitet, egne opplevelser og om hvordan man forholder seg til følelser i endringsarbeid med mennesker som søker hjelp og veiledning.
58:15
October 04, 2020
Selvbilde, selvfølelse, mestring og sårbarhet
Selvbilde, selvfølelse, mestring og sårbarhet
Denne gangen møter du Gina Janzen i samtale med Øyvind. Gina er treningsinstruktør og deler av sine erfaringer, sin oppvekst og hvordan hun har blitt møtt med det vi kan kalle det tradisjonelle behandlingsapparatet. Kanskje du kan gjenkjenne sider fra ditt liv? Varmt, nært og fint.
01:19:12
September 07, 2020
Jørn og Øyvind fortsetter samtalen
Jørn og Øyvind fortsetter samtalen
Lytt til Jørn og Øyvind og bli med videre inn i en samtale om sårbarhet, fellesskap, mannfolk, motorsykkel og det å bli berørt. Vi ønsker deg en god sommer!
51:35
June 18, 2020
Å skape trygghet tar tid
Å skape trygghet tar tid
I denne samtalen har Øyvind fått med seg en flott fyr i Gunnar Nodland. Han er familieterapeut, veileder og foreleser på VID. Han har også lang erfaring i arbeid med familier og andre "trengende".  Tross Koronatider inviteres du inn til en samtale «nedpå» med  Gunnar. Han er opptatt av å skape trygghet for at møtene mellom mennesker blir gode muligheter. Å skape trygghet tar tid.  Øyvind og Gunnar snakker om forstyrrelse og ro som ingredienser for endring, og vi får høre hvordan Gunnar ble "født inn" for å bli familieterapeut.   «Den som er ferdig har langt igjen» og «Dristighet i spørsmål og ydmykhet i svar» ble stoppere for meg. Øyvind og Gunnar deler ekte av sine erfaringer og innsikt men uten å ha alle svarene.
54:15
March 25, 2020
Øyvind og Line
Øyvind og Line
Velkommen inn i samtalen mellom Line og Øyvind. Øyvind lærte Line å kjenne første gang for flere år siden da hun tok kontakt fordi hun hadde ting i livet hun trengte å snakke om. Line er en dame som hopper ut i utfordringer. Her deler hun fra livet og vi får høre om samtaler hun har med mannen sin, hans barn, egne barn samt hennes forsøk på å komme nærmere sine egne foreldre. De leter etter et konstruktivt samtalerom som handler om tåleevne, aksept og positive ting i møte med hverandres utfordringer. Dette dukker spesielt opp når familien består av dine, mine, våre og mange ulike og til dels spenningsfylte relasjoner. Det å være tydelig, sette navn på følelser og det å møte hverandre midt i livets små og store utfordringer kan fjerne usikkerhet om hvem vi er. Sammen med Øyvind deler Line nært og ekte hvordan dette utvikler henne og livet i familien, sammen med det siste skuddet på stammen som pludrer i bakgrunnen. Lytt og kjenn etter i eget liv - ta den plassen du trenger!
01:09:41
March 01, 2020
Øyvind og Jørn - fra maskiner til mennesker.
Øyvind og Jørn - fra maskiner til mennesker.
Øyvind og Jørn - en del av Veivalgklinikken, har begge tatt praktiske utdannelser, men av ulike grunner har de gjort store skifter i livene sine og jobber i dag med mennesker i stedet for maskiner. Jørn er multikulturell med tysk far og norsk mor og han deler med oss fra sin bakgrunn. Sammen holder vi fortsatt på med eksistensielle samtaler, deler fra erfaringer, levd liv og opplevelser. Bli med og lytt, let, famle og lev!
01:05:32
December 21, 2019
Å grave ned i sekken
Å grave ned i sekken
I denne episoden har Øyvind besøk av Anne Hedvig Vedeler. Hun har vært og er viktig i å utforme retning for den samarbeidene terapeutiske dialogen. Velkommen inn i en nær og søkende samtale med to terapeuter, men ikke minst to personer som søker å forstå den andre. Bli med «å grave ned i sekken».  Denne gangen får du en oppfordring:)
01:02:42
October 27, 2019
Når livet overrasker
Når livet overrasker
Du dumper rett inn i samtalen igjen...bli med å reflekter med dine tanker og ord. Gjennom denne episoden famler vi videre i hverandres liv. Det er åpent om angst og utfordring, familieliv, seksualitet, samliv og kjærlighet.  Når livet treffer oss på de gode og de onde dagene er det rom for å lære og utvikle seg. Kan hende dine mest utfordrende sider i livet er de som kan lære deg mest? Våg å vær underveis i møte med deg selv og andre.
34:27
August 23, 2019
Start 3
Start 3
Vi har lyst til å sende deg ut i sommeren med flere refleksjoner.  Langsomhet, saktmodig, samtalemøte, relasjon og reaksjon. Dette er noen av ordene vi inviterer deg til å reflektere sammen med oss i denne episoden. La sommeren være en mulighet for vekst og utvikling i ditt og andres liv. Hvordan du og jeg møter oss selv og andre kan ha avgjørende betydning for om dette blir en god sommer.  God Sommer:)
40:37
June 28, 2019
En start nr 2
En start nr 2
Det har vært spennende å starte med dette formatet og vi er blitt overrasket over responsen fra flere av lytterne. Vi har bare så vidt begynt og fortsetter samtalen om dialogen, om livet og hvordan vi møter hverandre. Velkommen inn i samtale to.
53:44
June 07, 2019
En start!
En start!
Det ligger mye god terapi i den gode samtalen. Kai Rune Vestersager har møtt Øyvind Iversen i det som ble en podcast om dialog, den gode samtalen, det å være menneske, terapeut og medmenneske. Hvordan snakker vi sammen og på hvilken måte? Hvordan møter vi hverandre? Hva er dialog? Bli med i samtalen og hør om du får noen tanker med deg inn til ditt eget liv. Alt Godt!
01:14:36
June 02, 2019