Voor de Ommekeer

Voor de Ommekeer

By Voor de Ommekeer
Platform dat mensen uit verschillende disciplines en maatschappelijke sferen bij elkaar brengt om na te denken over de grote veranderingen van deze tijd.
More places to listen

More places to listen

Mede-oprichter Picnic Michiel Muller: Groei en uitbreiding belangrijker dan winstgevendheid
Michiel Muller is medeoprichter en CEO van de in 2015 opgerichte online  supermarkt Picnic. Nadat hij eerder met TanGo en Route Mobiel succes  boekte, heeft hij nu zijn zinnen gezet op het transformeren van de  manier waarop mensen boodschappen doen. Door in te zetten op prijs en  gemak hoopt hij de Nederlandse consument te verleiden groente, vlees en  zuivel voortaan door Picnic thuis te laten bezorgen. Sinds de oprichting  is Picnic langzaam uitgebouwd naar verschillende steden in Nederland en  opereert het sinds kort ook in Duitsland. Toch zijn er vraagtekens bij  de gestage groei. Zo heeft Picnic nog geen zwarte cijfers geschreven en  was er recentelijk onenigheid met de FNV omdat Picnic haar medewerkers  niet schaart onder de CAO voor supermarkten. In dit gesprek met Paul van  Liempt vertelt Muller over het verhaal achter Picnic en de uitdagingen  waarmee het kampt. En vooral: hoe zet je een nieuw concept om in een  winstgevend bedrijf in een krappe markt waar elke cent telt?
45:11
July 4, 2019
Directeur LG Sonic Yousef Yousef: “Een goede ondernemer weet ook waar hij niet goed in is"
Toen Yousef Yousef afstudeerde had hij oorspronkelijk het idee om als  fiscaal jurist samen met zijn broer en zus een advocatenkantoor te  openen. Toch had hij het idee liever ondernemer te worden, net als zijn  vader. Hij raakte betrokken bij een bedrijf dat zich bezighield met iets  waar hij in eerste instantie niet voor was opgeleid. LG Sonic  specialiseert zich namelijk in de bestrijding van algen door middel van  ultrasoon geluid. In gesprek met Paul van Liempt vertelt hij open over  zijn beslissing om ondernemer te worden en welke spanningen en kansen  dat opleverde. Daarnaast geeft hij een kijkje in de moeilijkere  beslissingen die een ondernemer moet maken en hoe hij de juiste mensen  kiest voor zijn organisatie. Ook is hij kritisch op de overheid die  volgens hem nog te weinig doet aan de promotie voor het MKB.
46:58
July 4, 2019
Jaap Koelewijn: “90% van de zzp’ers zijn eigenlijk geen ondernemers maar verkapte dagloners”
Toen Jaap Koelewijn een aantal jaar geleden in college vroeg hoeveel  studenten CEO van een groot bedrijf wilden worden stak bijna iedereen  zijn hand op. “Pijnlijk,” zegt Jaap Koelewijn, “het zijn er maar enkelen  die het daadwerkelijk halen.” Het is niet alleen ambitie dat ten  grondslag ligt aan deze wens van studenten, ook het imago dat het  grootbedrijf in Nederland heeft draagt bij. En dat is opvallend, want  het grootste gedeelte van de economisch georiënteerde studenten zullen  later toch echt terecht komen in het MKB vanwege het aandeel in de  werkgelegenheid. In dit gesprek met Ad Verbrugge weerspreekt hij een  aantal hardnekkige mythes over het grootbedrijf en het MKB. Volgens  Koelewijn is het bijvoorbeeld helemaal niet zo dat de mensen die  carrière bij een multinational maken per se de briljantste mensen zijn.  Vaker liggen er hele andere factoren ten grondslag aan iemands succes  die op zichzelf niet altijd even positief zijn. Ook het werken bij  start-ups wordt volgens hem vaak geïdealiseerd: “Je moet je altijd  beseffen dat maar 1% van de start-ups een echt succes wordt.” Het MKB  vraagt dan weer om andere competenties. Competenties die tijdens  vooropleidingen soms nog maar mondjesmaat aan bod komen. Koelewijn merkt  dat veel mensen tegenwoordig graag ondernemer willen zijn, maar dat  niet iedereen altijd begrijpt wat het ondernemerschap inhoudt. Wat  volgens hem echt ondernemerschap is legt hij verder uit in dit gesprek  met Ad Verbrugge.
50:13
July 4, 2019
Hoogleraar Gabriël vd Brink: Populariteit Jordan Peterson laat behoefte aan nieuw groot verhaal zien
De populariteit van figuren als Jordan Peterson fascineert: Wat heeft de  moderne mens eigenlijk te zoeken in oude mythes, Bijbelverhalen en  traditionele geslachtsopvattingen? Dit lijkt hopeloos achterhaald. Ook  filosoof Gabriël van den Brink zoekt in zijn nieuwe boek naar  antwoorden. Volgens Van den Brink wordt onze tijd gedomineerd door te  smalle mensbeelden -  zoals de homo economicus en de mens als  postmodernist - waarin geen adequaat antwoord wordt gegeven op wat de  mens daadwerkelijk tot mens maakt. Hoewel uiteenlopend van aard hebben  deze twee beelden beiden de neiging de voor-moderne geschiedenis van de  mens te verloochenen, terwijl volgens Van den Brink in ons alledaagse leven allerlei elementen uit de gehele menselijke geschiedenis mee-resoneren, en we dat niet zomaar kunnen negeren. Zo zegt hij over de ideeën van postmodernisten: “Het reduceren van  verschillen tussen man en vrouw tot sociale constructies kan je alleen  maar zeggen als je op de universiteit werk, geen kinderen hebt gehad en  denkt dat alles om het ‘hoofd’ draait”. Volgens Van den Brink roept zo’n  eenzijdige blik weerstand op en is het logisch dat de Jordan Petersons  van deze wereld daar weer iets heel anders tegenover zetten. Van den  Brink wil een stap voorbij deze impasse zetten door een nieuw mensbeeld  te ontwikkelen, die ook recht doet aan bevindingen van de wetenschap.  Door de menselijke (culturele) evolutie serieus te nemen kunnen we  volgens Van den Brink waarden en beginselen ontwaren die overal ter  wereld voorkomen. “Ik denk dat er een sfeer is van hogere en eeuwige  waarden - een alledaagse transcendentie - die ver uitstijgen boven ons  feitelijke leven. Die waarden worden ook continu door de geschiedenis  gearticuleerd.” In dit gesprek voelt Ad Verbrugge hem hierover aan de  tand.
48:27
July 4, 2019
Ondernemerschap als sleutel tot grote maatschappelijke transities; hoe krijgen we dat voor elkaar?
Sinds het begin van dit millennium is de vraag naar ondernemerschap  drastisch veranderd. Het zijn van zzp’er is in, scholen zetten meer in  op vaardigheden die het nemen van initiatief moeten stimuleren en  beleidsmakers willen Nederland competitiever maken door ondernemerschap  te stimuleren. Ook nieuw: nog meer dan vroeger wordt ondernemerschap  gezien als sleutel tot grote maatschappelijke vraagstukken, zoals de  energietransitie. In deze talkshow van Voor de Ommekeer leidt Paul van Liempt daarom een  discussie over ondernemerschap in Nederland met een breed gezelschap  over prangende thema's. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs. Want:  hoe stimuleer je een ondernemende mentaliteit, en wat is dat eigenlijk?  Moeten we ondernemerschap als vak aanbieden op school? Ook gaat het over  financiering. Veel banken zijn sinds de kredietcrisis hun  dienstverlening gaan standaardiseren terwijl ondernemers juist maatwerk  en aandacht. Waar moet de ondernemer terecht? En als je eenmaal  ondernemer bent hoe neem je dan goed personeel aan? Welke rol speelt  migratie en het overheidsbelang daarbij? Ook wordt gesproken over het  belang van ondernemerschap in grote maatschappelijke veranderingen. Hoe  geven we ondernemingen de ruimte om zich te storten op deze  veranderingen? En welke banen komen mogelijk op de tocht te staan?
1:24:30
July 4, 2019
Brenno de Winter: Te innige banden tussen journalistiek en overheid voedt wantrouwen jegens media
In dit gesprek met Paul van Liempt vertelt De Winter dat journalistiek  en overheid naar zijn mening nog te vaak vervlochten zijn met elkaar. Zo  zegt hij: “De promofilmpjes van de politie zijn vermakelijk en goed,  maar niet journalistiek.” Problemen ontstaan als journalisten de  berichtgeving van de politie of het OM zomaar overnemen. “We maken te  vaak mee dat het verhaal van de politie of andere overheidsbron niet  klopt. Moet het verhaal dan wel gebracht worden?” Ook is hij kritisch op  recente berichtgeving over Chinese spionage en Huawei door de  Volkskrant. “Er stonden geen bronnen bij het recente verhaal over  Huawei. Wordt hier niet iemand onbewust voor het karretje van de  inlichtingendienst gespannen?”, zo vraagt De Winter zich af. Daarnaast  vindt hij de door de minister gebezigde term cyberoorlog niet terecht.  “Cyberwar is een moderne term die wordt gebruikt om zo ongrijpbaar  mogelijk te maken wat er gebeurd. De boodschap tegen de burger is dan:  wees maar gewoon bang. ” In een nieuw boek van zijn hand probeert hij  hier opheldering over te geven. Ondertussen voelt Paul van Liempt hem  aan de tand over de digitalisering en de stand van zaken binnen  journalistiek.
40:33
July 4, 2019
Rechter Erik Boerma: "Digitalisering laat zien waar het pijnlijk misgaat binnen de rechtspraak"
Bij digitalisering van de rechtspraak denken sommigen al snel aan geautomatiseerde vonnissen opgesteld door robotrechters, maar voor Erik Boerma, rechter en voorzitter van allerhande digitaliseringsprojecten binnen de rechtspraak, komt het in de praktijk toch echt op iets anders neer. De meerwaarde van digitalisering zit hem er vooral in het anders denken en inrichten van het rechtsproces. De burger is nu bijvoorbeeld nog te vaak verdwaald in een jungle van instanties en draagt te veel zijn eigen verantwoordelijkheid als het aankomt op het aangaan van de juiste rechtsprocedure. Dit moet én kan anders, betoogt Boerma. Rechtspraak moet zich meer als dienst presenteren en de burger actief begeleiden door het bureaucratische proces heen. Zo moet de meerwaarde van recht meer naar voren komen. Toch is het niet zo eenvoudig. Een recente poging tot digitalisering van de rechtspraak is finaal onderuitgegaan. Daarnaast staan rechters niet per se bekend om hun innovatiegerichtheid. Wat is er voor nodig om de rechtspraak uit het papieren tijdperk te brengen? Paul van Liempt voelt Boerma hierover aan de tand.
47:09
June 26, 2019
Founder/CEO NLC Bert-Arjan Millenaar: Hoe kunnen we meer medische innovaties winstgevend maken?
Bert-Arjan Millenaar is oprichter van NLC, een investeringsvehikel voor medische innovaties. Het idee achter zijn bedrijf is dat te veel innovaties nog blijven liggen op de plank van medische corporates, waardoor mogelijk waardevolle ideeën niet tot volle wasdom kunnen komen. Hij beschrijft NLC niet als durfkapitalist omdat zij eigenlijk in de voorafgaande fase al overgaan tot investeringen. Daarmee is zijn financieringsmodel ook een stuk risicovoller dan die van durfkapitalisten en zullen er ook innovaties zijn die de eindstreep niet gaan halen. Hoe gaat Millenaar om met deze spagaat? In dit gesprek met Paul van Liempt vertelt hij er over.
45:23
June 26, 2019
Ewald Engelen: Gaan structurele onevenwichtigheden in ontwerp EU zorgen voor nieuwe crisis?
De recente Europese parlementsverkiezingen hebben de regering in Italië een stevige boost gegeven in hun strijd tegen Brussel. Salvini meent op basis van deze uitslag een een stevig democratisch mandaat te hebben en lanceerde mede daarom de Mini-BOT. Deze ‘parallelle munt’ is een manier om financiële autonomie weer terug te veroveren en is Brussel een doorn in het oog. Volgens Engelen is deze Italiaanse actie een logische reactie op structurele weeffouten in het ontwerp van de EU. “De EU is in feite een ordoliberaal systeem” dat met name “multinationals bevoordeeld” en “verzorgingsstaten steeds meer uitgemergeld achterlaat”, zo zegt hij in dit gesprek met Ad Verbrugge. Toch hebben deze weeffouten niet alleen consequenties voor het Zuiden van Europa. Ook Nederland heeft behoorlijk wat laten liggen in nasleep van de financiële crisis en dat kan ons duur komen te staan. In dit gesprek analyseert Engelen de huidige financiële situatie en draagt hij de broodnodige oplossingen aan.
42:52
June 19, 2019
Paul Moers: Waarom is Hudson's Bay in NL mislukt en doet de Bijenkorf het juist zo goed?
In dit gesprek met Paul van Liempt geeft Paul Moers zijn visie op het retaillandschap in Nederland. Met name binnen het landschap van de warenhuizen is er de afgelopen jaren een enorme verschuiving geweest. V&D is weg, Hudson’s Bay kwam daar voor in de plaats. Maar waarom lukt die partij ondanks grote marketingcampagnes niet om klanten naar de winkels te krijgen? Ook bespreken ze waarom de Bijenkorf juist wel een succes en wat Hudson’s Bay van dat succes zou kunnen leren. Daarnaast vertelt Moers over de veranderende functie van winkelpersoneel, met name als met een paar jaren de robots het bevoorraden overnemen. Over dat laatste doet Moers een bijzondere uitspraak: Ahold is volgens hem in 2 jaar al zo ver om de winkels door robots te laten bijvullen.  
42:33
June 18, 2019
Joline Jolink over hoe ze als zelfstandig modeontwerper breekt met de regels van de modewereld
Joline Jolink vertelt in dit gesprek over haar het verhaal achter haar bedrijf, waarmee ze probeert iets anders te doen dan de gevestigde namen in de modewereld. Jolink produceert haar kleding bijvoorbeeld duurzaam, doet niet aan kortingen en houdt haar collectie relatief consistent en beperkt. Ze doet het niet per se voor het geld, zegt ze, maar vooral voor de vrijheid die dit haar oplevert als ondernemer en ontwerper. Tegelijkertijd heeft ze te maken met een aantal uitdagingen. Zo moet ze haar stoffen op momenten inkopen die afwijken van die van de meeste bedrijven en moet ze klanten op een andere manier prikkelen. Hoe ze dat doet en meer vertelt ze in dit gesprek met Paul van Liempt.
40:33
June 18, 2019
Ben van Berkel: In architectuur komt mentale gezondheid ook steeds meer centraal te staan
In dit gesprek bespreekt Marlies met Ben van Berkel ontwikkelingen in de architectuur en dan met name hoe discussies over feminisme en gender neerslaan in zijn vakgebied. Bestaat er zoiets als mannelijke of vrouwelijk bebouwing? En wat betekent dit voor de bewoners? Ook gaan ze in op het vakgebied van de architect zelf. Deze stond vroeger vaak verheven boven de bevolking, maar dat is tegenwoordig al lang niet meer zo. De architect heeft niet meer een elitair-visionaire rol maar moet ook meer samenwerken met andere stakeholders. Hoe dat eruit ziet vertelt Van Berkel in dit gesprek.
43:32
June 18, 2019
Harry Garretsen: Meer leiders à la Macron nodig voor politiek van morgen
Janka Stoker en Harry Garretsen, hoogleraar international business and economics, schreven samen het boek Goede leiders zweven niet, waarin ze onder andere onderzoeken wat de fundamenten zijn van effectief leiderschap. Met Paul van Liempt geeft Garretsen in dit gesprek zijn visie op de stand van de wereldeconomie en welk leiderschap er nodig is om dat in goede banen te leiden. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren als Merkel straks haar plaats opgeeft? Wat voor een soort leider moet dat gat gaan vullen? En hoe hoe houd hij of zij zich staande in een wereld waarin grote ego’s domineren en machtspolitiek in steeds grotere mate de regels van het spel lijken te dicteren?
44:23
June 18, 2019
Hans Boutellier: We moeten nu echt oppassen dat politieke verschillen niet uitmonden in vijandschap
Er wordt nogal eens verondersteld dat we in een amoreel tijdperk leven, waarin we ons zogenaamd niets gelegen laten aan hoe een ander zich gedraagt of wat hem of haar drijft zolang er geen extreme grenzen worden overtreden. Maar schijn bedriegt, zegt Hans Boutellier in zijn boek Het seculiere experiment. Hoewel we misschien wel zouden willen dat de moderne mens vrij is om het leven in te richten zoals die dat zelf wil blijkt de praktijk weerbarstiger. Onder andere door de versterkende invloed van sociale media wordt duidelijk dat we juist in een hypermoreel tijdperk leven. Wat de ander doet en denkt komt in onze tijd juist meer en meer onder het vergrootglas te liggen. Hoe zijn we in deze paradoxale situatie aanbeland? In dit gesprek met Ad Verbrugge gaat Hans Boutellier in op een typisch Nederlands bestuursideaal genaamd pragmacratie, en hoe dit naast allerlei positieve effecten ook de ideale voedingsbodem blijkt te zijn voor allerlei tegenstrijdige sociaalpolitieke spanningen in onze tijd.
39:39
June 13, 2019
Hans Schnitzler: Onwetendheid over aard digitalisering maakt ons blind voor ongekende beïnvloeding
Medeoprichter van Facebook Chris Hughes pleitte onlangs in The New York Times voor een inperking van de macht van Mark Zuckerberg en zijn platform. Naar eigen zeggen vielen hem de schellen van de ogen na het Cambridge Analytica-schandaal: hij begreep waartoe Facebook in staat is. De kritiek van Hughes staat niet op zichzelf. De laatste tijd wordt er veel geschreven over de invloed van het sociale media platform en gevolgen van digitalisering. Zo verscheen onlangs The Age of Surveillance Capitalism, het werk van Amerikaanse onderzoeker Shoshana Zuboff, die gedetailleerd blootlegt hoe het verdienmodel van de techreuzen in elkaar steekt en wat de consequenties zijn. Dichter bij huis schreef filosoof Hans Schnitzler in 2015 al het werk Het digitale proletariaat, waarin hij onder meer waarschuwt voor het ontstaan van nieuwe vormen van in- en uitsluiting door digitalisering. In dit gesprek verkent hij met David van Overbeek de culturele logica die schuilgaat achter ogenschijnlijk neutrale digitale ontwikkelingen en technologieën.
49:16
June 10, 2019
Onderwijsadviseur Marcel Schmeier: Gevolgen Curriculum.nu ook door leraren te veel onderschat
In dit gesprek bespreken Marcel Schmeier, leraar en onderwijsadviseur, en Ad Verbrugge de zin en onzin van onderwijsvernieuwingen. In het bijzonder richten ze zich op het zogenoemde ‘curriculum.nu’. Veel leraren zijn volgens Schmeier nog te weinig op de hoogte van deze aanstaande veranderingen. En dat terwijl er veel op het spel staat. Een belangrijke aanklacht zijn nieuwe vormen van kansenongelijkheid. Doordat de plannen zich minder richten op kennisoverdracht zijn er zorgen dat kinderen uit lager opgeleide gezinnen achterblijven in de klas. De leraar veronderstelt dan te snel dat kinderen bepaalde stof well zullen beheersen, wat verderop in het leerproces weer voor problemen zorgt. Tegelijk ziet Schmeier dat leraren zich meer en meer bewust zijn geworden van de bedreiging voor hun vak. Ze willen juist het eigenaarschap over hun vak terugnemen en laten steeds luider van zich horen. Is het genoeg om het tij te keren? 
41:58
June 5, 2019
Ad Verbrugge: Rapport Van Rijn duidelijke trendbreuk, maar fundamentele visie op onderwijs ontbreekt
Recentelijk presenteerde de commissie Van Rijn een kritisch rapport over de bekostiging van het hoger onderwijs. De analyse is helder: veel problemen binnen het hoger onderwijs worden veroorzaakt door intransparante bekostigingsstructuren, perverse prikkels en een doorgeslagen marktwerking. Volgens de commissie is de rek er uit en moet er nú iets gebeuren om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. De kritische en urgente toon is bij veel docenten en onderwijsexperts in goede aarde gevallen. Echter, niet iedereen vindt dat de aanbevelingen van de oud staatssecretaris ver genoeg gaan. Ad Verbrugge, filosoof en voorzitter van Beter Onderwijs Nederland, vertelt in dit gesprek bij Voor de Ommekeer dat het rapport nog te veel blijft hangen in technocratische oplossingen, en daarmee voorbij gaat aan wat écht ontbreekt: een integrale visie op het doel van het onderwijs in Nederland. Zonder een duidelijk beeld hiervan kunnen problemen voortkomend uit bijvoorbeeld verengelsing en internationalisering niet goed worden aangepakt. David van Overbeek voelt hem aan de tand. 
43:46
June 3, 2019
Paul Brill: "Een Verenigde Staten van Europa gaat er in geen honderd jaar komen"
Welke kant gaat Europa op? Een vraag die met de aankomende verkiezingen niet meer weg te denken is. Gaat Europa meer richting verdere integratie of juist richting verdere bekrachtiging van de soevereiniteit van haar natiestaten? Paul Brill spreekt in dit verband over een spagaat waarin Europa zich bevindt: Aan de ene kant moet het een verenigd blok vormen om krachtig op te kunnen treden op het wereldtoneel en aan de andere kant zijn de Europese landen ook zeer gehecht aan hun soevereiniteit. “Een Verenigde Staten van Europa gaat er in geen honderd jaar komen”, zegt Paul Brill in dat verband bij Voor de Ommekeer. De toekomst van Europa ligt volgens Brill daarom toch bij leiders die binnen deze spagaat kunnen opereren en zich niet laten verleiden door grote idealistische vergezichten. Hij noemt ze “overtuigende fixers”, en denkt daarbij aan politici als Macron, Rutte of Hoekstra. In dit gesprek met Paul van Liempt legt hij uit welke vorm van politiek Europa zou moeten bedrijven om in de toekomst duurzaam om te kunnen gaan met bedreigingen uit Rusland en de teruglopende vanzelfsprekende bereidheid van Amerika om Europa te verdedigen.  
40:48
May 22, 2019
René Cuperus: Politici EU moeten meer kritisch staan tegenover technocraten én 'stem van het volk'
Hoe kan Europa zichzelf blijven in een veranderende wereld? Met opkomende machten als China en de afgenomen vanzelfsprekende militaire bescherming van Europa door de VS ontstaat de vraag hoe Europa zich staande gaat houden in de toekomst. Volgens René Cuperus is dit geopolitiek ontwaken binnen Europa achter de schermen al in volle gang maar zien we het nog te weinig in alledaags beleid. Een belangrijk thema waar het hoofd over wordt gebroken gaat over innovatie en economische groei, beiden zaken waar we in Europa te weinig van hebben volgens Cuperus. “Aan Nederlandse universiteiten wordt er wel veel aan gender studies gedaan, maar niet aan de bestudering van China.” En dat terwijl millennials in een wereld komen te leven waarin China een veel sterkere stempel gaat drukken op wereldwijd beleid. Een federaal Europa is geen oplossing, maar om te voorkomen dat Europa een soort groots openluchtmuseum wordt hebben we wel een nieuw soort politicus nodig. Hij of zij moet kritisch staan ten opzichte van de stem van het volk én tegelijk experts, technocraten en de ECB niet te veel naar de mond praten. Hoe dat eruit ziet vertelt hij in dit gesprek met Paul van Liempt.
44:07
May 22, 2019
Harald Benink: Chinezen moeten hard lachen om de manier waarop EU met euro omgaat
Wat zijn de gevolgen voor de Europese financiële markten bij een harde Brexit? Harald Benink, hoogleraar Banking & Finance, geeft zijn visie op de toekomst van de euro. Volgens hem is het de vraag of we toe moeten naar een versnelde integratie van kapitaalmarkten. Dé blinde vlek voor Noord-Europese politici is namelijk de euro en de verschillende monetaire belangen die noordelijke en zuidelijke landen hebben. De tijd van de stok ligt in ieder geval achter ons als het aan Benink ligt. Noord-Europese politici zullen grote zuidelijke economieën als Frankrijk en Italië moeten verleiden om te innoveren, in plaats van af te straffen als ze het niet doen. Hoe dit in zijn werking gaat vertelt Benink in dit gesprek met Paul van Liempt.
39:06
May 22, 2019
Annemiek Verkamman: Europese regelgeving GMO beknelt veredeling voor Nederlandse MKB'ers
Na China is Nederland de grootste exporteur van groenten en fruit ter wereld. Dat dit kan in een klein land komt mede door de zeer hoogwaardige groente- en fruitteeltindustrie. Toch schort er nog veel aan de wijze waarop Nederland en met name Europa omgaat met deze sector. Volgens Annemiek Verkamman heerst er ten eerste nog een geromantiseerd en achterhaald beeld over ‘natuurlijke groenten’, die gezonder zouden zijn dan haar genetisch gemodificeerde tegenhanger. Dit vertaalt zich weer in strenge bureaucratische regelgeving die de doorontwikkeling – binnen de sector ook wel aangeduid als veredeling – van groenten- en fruitsoorten in de weg zouden staan. Daar komt nog bij dat deze regelgeving in de praktijk er ook voor zorgen dat alleen voor grote bedrijven zoals Monsanto en Syngenta de mogelijkheid bestaat om winstgevend aan groenten te sleutelen. Voor MKB’ers zorgen de regels daarentegen voor te hoge kosten. Tegelijkertijd is er ook kritiek op genetische modificatie in zijn geheel. Zo worden er zorgen geuit dat de hele wereldvoedselproductie op termijn in handen komt te liggen van enkele grote spelers. Ook zouden eenmaal in de natuur verspreidde modificaties niet eenvoudig terug kunnen worden genomen, wat vragen oproept over onomkeerbare gevolgen. In dit gesprek voelt Paul van Liempt Verkamman aan de tand over deze prangende onderwerpen.
43:55
May 22, 2019
Pierre Capel: Gevoelens spelen nog te kleine rol binnen de medische wetenschap
Volgens Pierre Capel is de invloed die gevoelens hebben op onze gezondheid nog te onderbelicht binnen de huidige denkkaders van gezondheidswetenschappen. Dat komt mede omdat wat de aard van gevoelens precies zijn berust op een aantal misverstanden. In zijn boek Het emotionele DNA breekt Capel een lans voor een groter bewustzijn over de rol die emoties spelen in de ontwikkeling van ziektes en ziektebeelden. Een meer holistische aanpak is wat hem betreft nodig willen we bijvoorbeeld beter begrijpen wat de invloed van stress, negatieve emoties en depressie is op het lichaam en algehele gezondheid. In dit gesprek met Marlies Dekkers doet hij uit de doeken hoe hij er naar kijkt.
53:48
May 22, 2019
Armin Cuijvers: Brexit is high drama en May heeft gefaald – hoe moeten EU en het VK nu verder?
Brexit is inmiddels verworden tot een waar high drama dat iedereen in zijn greep houdt. Ergens is het winst dat er massaal over Europese politiek wordt gepraat, maar Armin Cuijvers laat er desondanks geen misverstand over bestaan: Brexit is een zooitje en Theresa May heeft als politicus al dusdanig gefaald dat ze eigenlijk zou moeten aftreden. Het probleem is alleen dat niemand haar positie wil innemen voordat ze zelf de hele gifbeker heeft leeggedronken, waardoor uitstel dreigt. Na eerdere verwoede pogingen hebben de Britten nu tot 31 oktober de tijd om alsnog een akkoord te sluiten. Er bestaat echter een grote kans dat ook daarna de deadline nog zal worden opgeschoven, zegt Cuijvers. Volgens hem is het scenario van een harde Brexit zo desastreus dat het altijd rationeler is om meer tijd te geven. Hoe moeten we nu verder? Wat zijn de verschillende scenario’s? Wie moet de leiding nemen en waar halen we een grote nieuwe visie op Europa vandaan? In dit gesprek met Paul van Liempt vertelt Cuijvers uitgebreid over zijn kijk op de betekenis van Brexit voor het VK en de EU.
41:28
April 24, 2019
Fred Streefland: Ontwikkelingen cybersecurity gaan zo snel dat niemand totaaloverzicht heeft
at weten we eigenlijk van cybersecurity? Hoe veilig is de beveiliging van bedrijven en consumenten? In dit gesprek met Paul van Liempt spreekt Fred Streefland, momenteel Chief Security Officer bij Palo Alto Networks, over de wereld van cybersecurity. Onder meer door het boek van de omstreden Rian van Rijbroek is deze doorgaans onzichtbare wereld weer in de belangstelling komen te staan. Hoe kwalijk is het dat nep-experts zich uitlaten over zulke belangrijke zaken die ons allemaal aangaan? De ontwikkelingen zijn volgens Streefland zo divers en voltrekken zich zo snel dat er ook eigenlijk geen sprake is van algemene cyberexperts die het hele veld kunnen overzien. Volgens hem wordt Van Rijbroek door professional mede daarom ook niet echt serieus genomen.
39:15
April 24, 2019
Bestuurssocioloog Mark van Ostaijen: We begeven ons op de grenzen van wat het individu zelf aankan
Als bestuurssocioloog vertelt Mark van Ostaijen met bevlogenheid over de rijkdom van inzichten die de sociologie de samenleving kan bieden. Toch is zijn het vaak niet de meer sociologen maar de psychologen en neurowetenschappers die veel aanzien hebben in onze samenleving. Volgens Van Ostaijen komt dit bijvoorbeeld doordat neurowetenschappen maatschappelijke problemen doen voorkomen als problemen van individuen, waarmee ze een appel doen op ons verlangen naar individualiteit en autonomie. Wie een zelfhulpboek van de plank haalt kan gelijk beginnen met het oplossen van zijn of haar problemen. Toch lijkt dit maar zo volgens Van Ostaijen. Hij denkt dat we tegen de grenzen aanlopen van wat het individu zelf aankan en de maakbaarheid van ons eigen leven die we maar al te graag bij onszelf neerleggen. Zijn boek Wij zijn Ons is een pleidooi om inzichtelijk te maken op wat voor een tal van manieren wij gevormd worden door maatschappelijke condities en die daarmee ook van invloed zijn op bijvoorbeeld ons geluk en onze ontplooiing als individuen. In dit gesprek met David van Overbeek vertelt Van Ostaijen over de plaats die publiekssociologie, zoals hij het zelf noemt, kan innemen om onze verbeeldingskracht te stimuleren en een beter inzicht te krijgen in de maatschappelijke krachten die ons leven beïnvloeden.
44:23
April 24, 2019
Annelies Huygen: Energietransitie alleen succes door meer experimenten en lokale initiatieven
Met het klimaatakkoord en energietransitie spreken de regeringspartijen duidelijk de wens uit te willen werken aan een duurzamere economie waarin fossiele brandstoffen een veel kleinere rol moeten gaan spelen. Tegelijkertijd is er kritiek. Over de kosten maar ook over de uitvoerbaarheid. Uit de uitslag van de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen blijkt daarnaast wel dat de Nederlander er op dit moment nog weinig vertrouwen in heeft dat het zomaar goed komt met verduurzaming. Hoe komt dit precies en waar gaat het nog fout met het uitgestippelde beleid?
47:55
April 24, 2019
Daan Roovers en centrum Èthos: Filosofisch actuele reflectie over polarisatie, globalisering en de rol van elites
Hoe kan het dat er steeds meer gezonden wordt, maar mensen steeds minder naar elkaar luisteren? Wat zegt de monsterzege van Forum voor Democratie tijdens de afgelopen verkiezingen ons? Wat is de invloed van sociale media, de organisatie van instituties en de houding van elites op de manier waarop mensen hun burgerschap in de moderne tijd vormgeven? Hoe zien mensen zichzelf en hun verantwoordelijkheid die ze hebben voor hun omgeving? Dit en meer in dit grondige gesprek over de actueel oplaaiende maatschappelijke spanningen.
1:28:42
April 24, 2019
Harald Benink: Kapitaalratio's banken historisch laag - nieuwe crisis ligt op de loer
De financiële crisis van begin deze eeuw heeft flinke schade aangericht in de wereldeconomie. Inmiddels kennen we de feiten, de oorzaken zijn in kaart gebracht en onderzoekers hebben stapels maatregelen voorgesteld om een nieuwe crisis te voorkomen. ‘Ondanks dat alles zijn echter de juiste maatregelen nog steeds niet geïmplementeerd’, zo stelt Harald Benink ongerust.
38:32
January 21, 2019
Govert Buijs: Ons economisch denken is te monomaan - op naar een vreugdevolle economie
Aan het begin van dit jaar heeft Govert Buijs, hoogleraar aan de Goldschmeding-leerstoel voor Economie en Civil Society, in zijn inaugurele rede een pleidooi gehouden voor het doordenken van economie in termen van vreugde, met een sterke gerichtheid op wat bijdraagt aan het opbloeien van mensen. Dit in tegenstelling tot het huidig dominante denken over economie in termen van efficiëntie en excellentie. Volgens Buijs levert de economie ons veel goeds, maar ontstaan er ook nieuwe aberraties zoals milieuvervuiling en burn-out. Daarom doen we er goed aan om de volgende fundamentele vraag opnieuw te stellen: waartoe is de economie op aarde? In dit gesprek vertelt Buijs over de zoektocht naar het antwoord op deze vraag.
39:43
January 21, 2019
Hoogleraar Pieter Gautier: 'Geen tijd voor Donut-economie'
In 2017 sprongen twee boeken over de economie uit boven de rest: Kate Raworth's Doughnut Economics en Jean Tirole's Economics for the Common Good. Beiden zoomen in op politieke, economische en ecologische problemen van deze tijd, maar komen tot totaal verschillende conclusies en oplossingen. Waar Raworth voorstelt ons denken over de economie radicaal om te gooien, pleit Tirole juist voor een bekrachtiging hiervan. Wat moeten we met deze ideeën? Pieter Gautier, hoogleraar economie, in gesprek met David van Overbeek over de economische wetenschap en haar rol in deze tijd.
37:03
January 21, 2019
Filosoof René ten Bos over populisme, fake news en klimaatproblematiek
In dit gesprek bespreken filosoof en denker des vaderlands René ten Bos en Ad Verbrugge het nieuwste boek Het Volk in de Grot. 
55:14
January 21, 2019
Bas van Bavel: Wordt economie NL net zo feodaal als VS? Historisch kantelpunt is in zicht.
Er heersen grote en schadelijke misvattingen over wat economische markten precies zijn. Dat blijkt uit het internationaal geloofde boek van Van Bavel The Invisible Hand. Hierin duidt hij de historische ontwikkelingen van markten en stuit hij op een aantal fundamentele blinde vlekken van ons huidig economische denken.
42:18
January 21, 2019
Assistent professor Nolen Gertz: Do digital technologies make us more nihilistic?
In our times, digital technology is ubiquitous and immediately at our disposal. Yet, while we feel empowered by these technologies, we experience displacement and unease at the same time. According to assistant professor of applied philosophy Nolen Gertz (UT) this has something to do with the way that modern digital technologies mediate our relation to the world. Sometimes even in ways that go unnoticed. And that can be dangerous.
48:02
January 21, 2019
Remco Breuker: Politiek kan niet om Noord-Koreaanse strafkampen heen
Noord-Korea is een land dat sterk tot de verbeelding spreekt. Het gesloten karakter, de absurde propaganda en de onzekerheid over de aanwezigheid van kernwapens zorgt voor veel speculaties en soms karikaturale beeldvorming. Volgens hoogleraar Koreastudies Remco Breuker is het juist deze beeldvorming die een goed begrip van de situatie in Noord-Korea in de weg staat. In zijn boek De B.V. Noord-Korea zet hij uit een hoe het land volgens hem werkelijk in elkaar zit en hoe we het beter kunnen begrijpen.
44:19
January 21, 2019
Kees de Kort: Succes beleid Trump bedreigt bestaansrecht gevestigde orde
Kees de Kort, economiecommentator bij BNR, in gesprek met Paul van Liempt over de wereldeconomie en het beleid van Trump.
38:55
January 21, 2019
Hans Duijvestijn: 'Schoolbesturen laten miljarden op de plank liggen'
Sinds 1996 wordt het onderwijs in Nederland gefinancierd volgens de Lumpsum-methode. Dit systeem is niet onomstreden. Er zouden perverse prikkels zijn die er voor zorgen dat het geld niet wordt gebruikt waar het primair voor bedoeld is. Recent onderzoek van Hans Duijvestijn, oud-bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland, legt nog een systeemfout bloot: Schoolbesturen potten te veel geld op.
51:03
January 21, 2019
Sjoerd Bakker: Ethiek meegeven aan huidige IT-revolutie bijna onmogelijk
Ad Verbrugge in gesprek met Sjoerd Bakker, onderzoeker bij FreedomLab en schrijver, over zijn boek From Luxury to Necessity en de nieuwe technologische revolutie.
48:22
January 21, 2019
Arjen van Witteloostuijn: Studie bedrijfskunde is te Angelsaksisch geworden
Het is algemeen bekend dat in de jaren ‘80 grote economische veranderingen zijn doorgevoerd die hebben geleid tot de globalisering van markten. Lokale wetgeving met betrekking tot geld en bezit werden vervangen door een beleid van deregulatie wat ruimbaan moest geven aan internationale kapitaalstromen, wat op zijn beurt weer goed zou zijn voor de werkgelegenheid. Tot zover de optimistische theorie. Immers, dik veertig jaar later kunnen we weliswaar constateren dat het kapitaal in een geglobaliseerde economie floreert, maar er tegelijker een grote tweedeling is ontstaan tussen de mensen die hiervan profiteren en zij die dat niet kunnen. Hoe heeft deze kloof kunnen ontstaan?
43:23
January 21, 2019
Ruud Hendriks: 'Er woedt een grote strijd om dominantie in de mediawereld.'
Het medialandschap in Nederland oogt gevarieerd. Achter het grote aanbod van televisiestations en radiozenders woedt echter een grote strijd om dominantie. John de Mol lijkt deze wel eens te kunnen gaan winnen.
37:37
January 21, 2019
Gerard Drosterij: 'Constitutionele kwesties mogen populistischer worden'
Er wordt veel gesproken over toenemend populisme. Zo ook in Nederland. Nadat Fortuyn problemen benoemde kwam eerst Wilders die de nalatenschap van zijn ideeën voortzette  en er een schepje bovenop deed. Nu met Baudet erbij - die steeds meer in de peilingen stijgt - lijkt het rechts populisme volgens sommigen in Nederland groter dan ooit. Of toch niet? Volgens Gerard Drosterij, politiek filosoof, moeten we anders over populisme denken. “Ik denk dat populisme tegenwoordig door alle partijen heengaat. Populisme is naar mijn idee een politicus die ideeën in korte soundbites weergeeft en het volk naar de mond probeert te praten. Ook iemand als Jesse Klaver of Sybrand Buma gedraagt zich als populist.”
35:42
January 21, 2019
Eric Bartelsman: Digitale technologieën zetten traditionele baan op de helling
Het idee dat werk een belangrijke vorm van zingeving, socialisatie en disciplinering omhelst is voor iedereen vanzelfsprekend. Door ons dagelijkse werk krijgt een mensenleven gestalte, treden we in contact met anderen en kunnen we dingen bereiken die alleen onmogelijk zijn. Ondanks dat we niet anders gewend zijn staat de centrale rol die werk in ons leven speelt toch op de helling. Door technologisering en robotisering worden sluipenderwijs steeds meer banen overbodig en kunnen steeds meer taken uitgevoerd worden door robots. Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkeling?
41:33
January 21, 2019
Erik Meester: Bloeiende bijlesindustrie is symptoom van dieper probleem in onderwijswereld
Computational thinking, informatievaardigheden, mediawijsheid… zomaar een greep uit de zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden die centraal zouden moeten staan in het onderwijscurriculum om kinderen goed voor te bereiden op een plek in een gedigitaliseerde maatschappij. Technologisering verandert niet alleen de aard van de maatschappij, zo luidt het volgens voorstanders van deze vaardigheden, maar ook het tempo waarin ontwikkelingen elkaar opvolgen. Kennis zou snel verouderen en aanpassingsvermogen is vereist om in te kunnen spelen op een dynamische omgeving. Een redelijk en logische verhaal, zo lijkt het. Maar er zijn ook critici. En zij roeren zich steeds actiever in het publieke debat.
46:31
January 20, 2019
Arnoud Boot: Echte oorzaken financiële crisis niet aangepakt. Europese megabanken slecht idee
De financiële crisis ligt inmiddels al weer tien jaar achter ons. Maar er zijn nog steeds zorgen, volgens Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten. Niet alleen zit het financieel stelsel nog vol met schulden, ook is het door de wijze van vervlechting is het nog steeds vatbaar voor risico’s van binnenuit. In dit gesprek met Ad Verbrugge kijkt hij terug op de afgelopen tien jaar en blikt hij vooruit op de uitdagingen die nog voor ons liggen.
49:39
January 20, 2019
Paul Verhaeghe: Onze uitsluitingsmaatschappij is toe aan fundamentele veranderingen
De moderne maatschappij heeft moeite om hedendaagse fenomenen en ziekteverschijnselen zoals burn-out, depressie en angst- en paniekstoornissen te begrijpen. Alhoewel er erg veel middelen zijn die de symptomen bestrijden – denk aan antidepressiva – blijkt het erg moeilijk om tot de oorzaak van het probleem door te dringen. Volgens Paul Verhaeghe komt dit doordat de mens zich opnieuw tot zichzelf moet leren verhouden. Hij schreef er een boek over, waarin opvallend genoeg wordt teruggegrepen op oude bronnen om die nieuwe zelfverhouding te begrijpen. Samen met Ad Verbrugge verkent hij in dit gesprek de thematiek van zijn werk.
46:17
January 20, 2019
Jaap Versfelt: Niet de leerling, maar de leraar moet weer centraal binnen onderwijs
In 2012 gaf Jaap Versfelt zijn goed betaalde baan bij McKinsey voorgoed op om zich als initiatiefnemer van stichting leerKRACHT volledig te storten op de verbetering van het Nederlandse onderwijssysteem. Wat heeft hem hiertoe gezet? Wat is het verhaal achter deze stichting? Hoe valt het succes te verklaren? Paul van Liempt gaat hierover met hem in gesprek.
44:35
January 20, 2019
Frank Groenewegen: Is een cyberoorlog aanstaande?
Cybercriminaliteit is al zo oud als het internet zelf. De kans is groot dat je ooit wel eens op een frauduleuze URL hebben geklikt of een e-mailbijlage hebben geopend die een virus bleek te bevatten. Om dit tegen te gaan zetten overheid en bedrijven sinds jaar en dag in op voorlichting en preventieve maatregelen. Desondanks is cybercriminaliteit springlevend - denk maar aan een recente fenomenen als tikkiefraude of webwinkeloplichting. Hoe veilig zijn we eigenlijk op het internet? En hoe kunnen we ons beter beveiligen tegen cybercriminaliteit en hacks?
41:36
January 20, 2019
Ype de Boer: "Cynisch relativisme niet noodzakelijke reactie op nihilisme"
Onlangs sprak Ype de Boer op Brainwash festival, een jaarlijks filosofisch festival in de binnenstad van Amsterdam. Volgens sommigen voorzien festivals als Brainwash in een vraag naar zingeving als reactie op een steeds breder gedeelde ervaring van vervreemding in het leven van de moderne mens. In dit gesprek met Voor de Ommekeer legt Ype de Boer mede aan de hand van het werk van filosoof Giorgio Agamben uit hoe we deze ervaring kunnen begrijpen, welke reacties hierop mogelijk zijn en wat de consequenties kunnen zijn.
41:31
January 20, 2019
Ronald Kouvelt: Universiteiten kunnen veel meer innoveren op gebied van onderwijs
In 2016 begon Ronald Kouvelt met zijn compagnon Stucomm: een whitelabel-applicatie waarmee onderwijsinstellingen veel effectiever met studenten kunnen communiceren. Hij begon - zoals de start-up mythologie dat dicteert - op de spreekwoordelijke zolderkamer, maar is inmiddels gevestigd aan een grachtenpand waar hij leiding geeft aan ongeveer 60 medewerkers. Hoe is het zover gekomen en wat zijn de plannen voor de toekomst? Paul van Liempt gaat met hem het gesprek aan.
40:40
January 20, 2019
Dylan Vianen: Bildungonderwijs geeft studenten gevoel van richting waar ze naar verlangen
Zo rond de tijd van de Maagdenhuisbezetting kwam een kleine groep studenten en docenten in een kraakpand in de Amsterdamse Spuistraat bij elkaar omdat ze iets miste binnen het onderwijsaanbod en daar de zere vinger op wilde leggen. Onderwijs, zo ontdekten ze, moet meer zijn dan alleen kennisoverdracht; het dient ook een vormend karakter te hebben. Samen besloten ze zelf initiatief te nemen en dit onderwijs aan te gaan bieden. Bijna vijf jaar later floreert de Bildungacademie nog steeds en is ze onlangs zelfs door de VU gevraagd om een bachelor-breed programma mede vorm te geven, waarbij persoonlijke vorming van de student en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal staat. In dit gesprek met David van Overbeek vertelt Dylan Vianen hoe dit tot stand is gekomen en wat er allemaal in het verschiet ligt.
30:09
January 20, 2019
Arjo Klamer: Niet economisch maar cultureel beleid zou het allerbelangrijkste moeten zijn
Volgens velen is er niet wezenlijk veel veranderd aan ons economisch systeem sinds de financiële crisis tien jaar geleden uitbrak. Niet alleen zijn er biljoenen euro’s bijgedrukt om slechte leningen van banken op te kunnen kopen, ook het wetenschappelijk economisch verklaringsmodel is niet gekanteld. Over dit achterliggende raamwerk schreef Arjo Klamer een boek. In dit gesprek met Ad Verbrugge bespreekt hij hoe de economische discipline nog steeds te vele leunt op een verouderd en eenzijdige benadering van de mens, wat de gevolgen daarvan zijn geweest en hoe het beter kan.
54:55
January 20, 2019
Ad Verbrugge: Wordt het goede leven door de vrije markt ondermijnd?
Vanaf 2019 wordt er een nieuw lesboek voor het vak filosofie aan het voortgezet onderwijs gebruikt: Het Goede Leven en de Vrije Markt. Het boek kent een opvallende thematiek waardoor het niet alleen lijkt te zijn geschreven om gelezen te worden door middelbare scholieren. “Dat klopt”, zegt medeauteur Verbrugge, “We leven in een tijd waarin enorme vragen op ons afkomen die voor iedereen urgent gaan worden. Het is daarom ook te lezen door een breder publiek.” In dit gesprek voelt Paul van Liempt hem aan de tand.
58:49
January 20, 2019
Chris Aalberts: Decentralisatie dreigt van middelgrote gemeenten technocratische speelbal te maken
Sinds een aantal jaar is het landelijk beleid er op gericht meer bestuursaangelegenheden te decentraliseren. Op papier hebben gemeenten hierdoor extra taken, maar krijgen ze ook meer zeggenschap en verantwoordelijkheid zodat ze de lokale bevolking beter kunnen bedienen. Niet overal pakt dat goed uit, zegt Chris Aalberts, schrijver van het boek Palermo aan het Marsdiep. In Den Helder is volgens hem te zien hoe de papieren voordelen van decentralisatie in de praktijk teniet kunnen worden gedaan door andere krachten die spelen. In dit gesprek met David van Overbeek bespreekt hij waarom de Noord-Hollandse stad volgens hem symbool staat voor grotere uitdagingen voor de lokale politiek.
44:36
January 20, 2019
Stella Bergsma: #metoo-discussie heeft nog lang niet genoeg opgeleverd
Dat de #metoo-discussie tot hevige discussies heeft geleid staat buiten twijfel. Interessanter is de vraag wat het heeft opgeleverd. Wat is er werkelijk verandert na de massale bekentenissen van vrouwen wereldwijd? Volgens sommigen heeft de discussie juist ongewenste reacties opgeroepen. Zo zijn er mensen die zeggen aan #metoo-moeheid te leiden en klaar te zijn met het ‘gezeur’. En op plekken als Wall Street zouden vrouwen steeds meer gemeden worden om risico’s in te perken, zo werd laatst door Bloomberg opgetekend. “Een kinderachtige reactie van die mannen”, zegt Stella Bergsma. “De #metoo-discussie veroorzaakt ongemak, maar als mens moet je het ongemak juist aangaan en niet wegdrukken.” Aan Marlies Dekkers vertelt ze hoe dit ongemak aan te gaan en waarom we nog lang niet zijn waar we zouden moeten zijn.
39:36
January 20, 2019
Paul Scheffer: Slaat relativering grenzen om in onvrijheid?
Het recent ondertekende verdrag van Marrakesh heeft in veel landen stof doen opwaaien. Zo ook in Nederland. Wat volgens Paul Scheffer vooral opviel is de manier waarop kritiek op het pact is gemarginaliseerd en gediskwalificeerd terwijl er afspraken in het pact staan die wel degelijk wenkbrauwen doen fronzen, zoals richtlijnen voor positievere berichtgeving door media over immigratie. In dit gesprek bespreekt hij met Ad Verbrugge zijn blik op het Marrakesh verdrag, waarmee hij ook aan thematiek van zijn recent verschenen boek raakt.
49:35
January 20, 2019
Rob Falk: "Jonge zelfstandig ondernemers, maak je opleiding af!"
Bijna zijn hele leven bezorgde Rob Falk met zijn bedrijf Falk Coerier juridische en zakelijke post door heel Nederland. Voor vijf uur ’s middags afgehaald betekende voor tien uur de dag erna in de brievenbus. Zijn spoeddienst was naar eigen zeggen een gat in de markt, en het verhaal van zijn bedrijf onderschrijft dat. In dit gesprek met Jaap Koelewijn vertelt Rob Falk over zijn verhaal als ondernemer en alle grilligheden die daarmee samengaan.
36:01
January 20, 2019
Olivier Rikken: Blockchain is slechts voor specifieke problemen dé oplossing
Wie leest over blockchain bekruipt al snel het gevoel dat de nieuwe technologie wordt neergezet als een alles-in-één-oplossing. Decentralisatie zou dé oplossing zijn voor allerlei problemen die gaan over data, macht en eigenaarschap. Volgens Olivier Rikken is de hype echt, maar heersen er ook veel broodjeaapverhalen. “Blockchain is voor heel veel zaken namelijk helemaal niet nodig, of zelfs gewenst.” In dit gesprek met Paul van Liempt bespreek hij de zin en onzin van de blockchain-hype.
46:35
January 16, 2019
Jaap van Muijen: Een goede leider stopt op hoogtepunt
De baan voor het leven is niet meer van deze tijd. Steeds vaker wordt er van mensen verwacht dat ze zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, ook op latere leeftijd. Maar is dat eigenlijk wel mogelijk? Kunnen mensen na een bloeiende carrière een ander talent ontwikkelen? In dit gesprek vertelt Jaap van Muijen, hoogleraar psychologie aan Nyenrode, over de wetenschap achter talentontwikkeling en zijn eigen ervaringen.
47:38
January 16, 2019
Jelle van Baardewijk: Is bedrijfskunde in huidige vorm eigenlijk wel een universitaire studie?
De studie bedrijfskunde is veruit de grootste studie van het land. Duizenden ambitieuze studenten kiezen ieder jaar voor een opleiding tot bedrijfskundige, vaak met het idee om later manager of consultant te worden. Als laatste afslag voor het werkende leven is de universiteit in theorie een uitstekende plek om gezamenlijk over het goede leven na te denken, maar in de praktijk komt daar bar weinig van terecht. In dit interview legt hij uit waar het aan schort en wat er beter kan.
1:00:29
January 16, 2019
Make your own podcast for free with Anchor!