Skip to main content
Somphanas Podcast

Somphanas Podcast

By วัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร
Podcast ศูนย์เจริญสติรูปแบบเคลื่อนไหว วัดป่าโสมพนัส จ.สกลนคร
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

650515 สุขแท้มีแต่นิพพาน
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
44:04
May 16, 2022
พระบุญฤทธิ์ ปุญฺญภาโค (หลวงพ่อหนุ่ย)
ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม
16:20
May 15, 2022
650508
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
38:42
May 11, 2022
650502 ศรัทธาสู่ปัญญาในพระรัตนตรัย
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
53:20
May 10, 2022
650503 พิจารณาความจริงสิ่งที่เกิดกับกาย
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
27:28
May 05, 2022
650502 ศรัทราสู่ปัญญาในพระรัตนตรัย
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
53:20
May 02, 2022
650420
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
44:38
May 02, 2022
650420 ยานพาหนะข้ามทุกข์
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
48:41
May 02, 2022
650419 อบรมกาย อบรมจิต
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:03:19
May 01, 2022
650417 รู้กายเราไม่ใช่เรา
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:06:40
April 30, 2022
650417 แชร์ประสบการณ์การปฎิบัติธรรม ของพระอาจารย์อุทัย
ประสบการณ์ปฏิบัติธรรมของดระอาจารย์อุทัย
15:53
April 28, 2022
650416 ลักษณะของจิตวิปัสนา
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
02:08:41
April 27, 2022
650415 ตัดไม่ให้ติด..ปิดปฏิจสมุปบาท
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:17:38
April 26, 2022
650414
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
27:40
April 21, 2022
650414 สงกรานต์..ล้างขันธ์ห้า
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
36:33
April 21, 2022
650412 หลุดนิวรณ์ ถอนสมมุติ
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:42:47
April 20, 2022
650411 ปัจจุบัน คือคำตอบ
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:06:30
April 18, 2022
6504010 พ้นมาร..ผ่านทุกข์
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
35:34
April 17, 2022
650407 หลุดพ้นจาก เกิด แก่ เจ็บ ตายได้อย่างไร
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:07:12
April 07, 2022
650404 สมณะ พระ ชี ผู้คิดจะอยู่รูปเดียว
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:19:19
April 07, 2022
650403 ธรรมะวันสงกรานต์
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:54:37
April 06, 2022
650403
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
59:58
April 05, 2022
650329 พระธรรมวินัย คือ พระตถาคต
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:06:02
April 04, 2022
650329 กายานุปัสสนา
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:26:18
March 29, 2022
650327 ละความคิด วางความเห็น จึงเป็นธรรม
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
42:30
March 28, 2022
650326 กาลกิริยา
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:22:26
March 27, 2022
650325 รู้แจ้งธรรมะแท้แค่บทใดบทหนึ่ง ก็ถึงที่สุดทุกข์ได้
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
02:16:58
March 27, 2022
650320 เกร็ดธรรมวันอาทิตย์
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
39:03
March 20, 2022
650317 หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:03:27
March 20, 2022
650313 จักรตัดกิเลส
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:36:37
March 17, 2022
650313 อริยธรรม
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
37:26
March 14, 2022
650302 ธรรมะวันอาทิตย์
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
32:20
March 09, 2022
650302 ความรู้อันยิ่ง วิ่งออกจากทุกข์
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:27:47
March 07, 2022
650227
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
46:43
March 02, 2022
650226
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:44:29
February 27, 2022
650225 ผู้ดับสนิท
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:12:51
February 27, 2022
650223 ตื่นจากฝันกันเถิดชาวพุทธ
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:17:02
February 27, 2022
650221 อานิสงส์ความเป็นสมณะ
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:11:41
February 25, 2022
650220 แชร์ประสบการณ์ จากท่านพระอาจารย์อ้ำ
ประสบการณ์ประฏิบัติธรรม โดยประอาจารย์อ้ำ
24:52
February 25, 2022
650220 ผู้กลืนกินกาลเวลา
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:28:43
February 23, 2022
650218 อนัตตา
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:16:38
February 23, 2022
650217 อุปสรรคการเรียนรู้สัจธรรม
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:16:41
February 20, 2022
650216 ใส่ใจในพระปฏิโมกข์
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
52:48
February 20, 2022
650215 พุทธศาสนิกชนกับวันมาฆบูชา
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
02:08:22
February 18, 2022
650213 สติแยกธาตุแยกขันธ์
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:15:08
February 17, 2022
650212 การเกิดเป็นภัยของชีวิต
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:11:58
February 17, 2022
650211 ศีล สมาธิ ปัญญา และวิมุตติ
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
02:00:16
February 14, 2022
650210 รวยธรรมสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
44:38
February 13, 2022
650209 เจริญสติ สมาธิ ปัญญา..อุเบกขา
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:16:15
February 13, 2022
650210 กิเลสตัวไหนไม่หลุด ถ้าไม่หยุดง่วง
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
25:18
February 09, 2022
650206 ก้าวไม่ข้ามนิวรณ์
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:33:18
February 08, 2022
650206
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
13:02
February 08, 2022
650206 พรหมจรรย์นี้ มีดีกว่าที่เราเห็น
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:49:60
February 07, 2022
641212
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
55:21
February 04, 2022
641220 เห็นแจ้งกาย คลายกำหนัด
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:36:52
February 03, 2022
641227
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:13:39
February 02, 2022
650201 สู่ความเป็นสมณะที่สมบูรณ์
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
56:06
January 31, 2022
641011 สังโยชน์
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
41:08
January 30, 2022
641212 "สัจจะ" นิทานก่อนนอน ธรรมะวันอาทิตย์
บรรยายธรรม โดยหลวงพ่อมหาสมควร
20:30
January 28, 2022
641219 เวทนาพอประมาณ ธรรมะคือกลางๆ
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:24:28
January 27, 2022
650125 วิปัสสนากับปัญหาเรื่องกรรม
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:22:49
January 25, 2022
641230 รู้ให้เป็น เห็นให้ชัด
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
42:01
January 25, 2022
650123
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
40:17
January 23, 2022
641230 ไม่มีวิญญาณผี มีแต่วิญญาณขันธ์"
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:16:12
January 20, 2022
650117 สติไม่เดือด ปัญหาไม่เหือดแห้ง
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
46:23
January 19, 2022
650116 รู้อย่างผู้รู้
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
50:45
January 18, 2022
650116 บรรยายธรรมวันอาทิตย์
โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
28:16
January 17, 2022
650116 ธรรมแท้ไม่มีแยกแยะ
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:06:32
January 16, 2022
650114 ยึดขันธ์พลันทุกข์ วางขันธ์พลันสุข
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:28:18
January 15, 2022
650101 ผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
32:30
January 15, 2022
650102
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
27:18
January 12, 2022
650109 สติสู่ความหลุดพ้น
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:28:34
January 11, 2022
650109
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
32:03
January 10, 2022
650109 เปิดไฟฉายได้ไฟ เปิดใจได้ความสว่าง
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:39:41
January 09, 2022
650102 ลักธินิกาย..พัฒนาจากการเอาตัวรอด
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:19:53
January 06, 2022
650103 ละบทบาทสมมุติ หยุดดูธรรมะมันแสดง
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:06:29
January 06, 2022
641227
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
46:57
December 28, 2021
641204 ฝึกสติมากๆธรรมจึงมี
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:23:08
December 28, 2021
641204 รู้เแจ้งที่ใจ..จึงใช่สัจธรรม
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:08:34
December 21, 2021
641126
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ 
01:17:24
December 04, 2021
641124
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ 
01:19:51
December 03, 2021
641122 รู้เท่าทันกองรูปกองนาม
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ 
01:42:51
December 02, 2021
641115
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ 
01:18:22
November 30, 2021
641112 เพียรรู้สู่วินาทีบรรลุธรรม
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ 
01:09:43
November 29, 2021
641110 อย่าเอาคน เอาตนเป็นเหตุแห่งความสุข ทุกข์
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ 
01:34:53
November 29, 2021
641108 เพียรให้ถึงธรรม
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
02:02:56
November 09, 2021
641103 สัมมาในอาสวะกิเลส
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:07:29
November 07, 2021
641031
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
27:56
November 05, 2021
641028
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:17:14
November 02, 2021
641026
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
26:32
November 01, 2021
641023 สักแต่ว่ารู้ ดูแค่เห็นเป็นธรรมธาตุ
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
41:47
October 31, 2021
641022 ดับอุปาทาน คือที่สุดของพรหมจรรย์
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
51:55
October 30, 2021
641019
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:47:57
October 29, 2021
641018 บวชบำเพ็ญตบะ ข้ามวัฏสงสาร
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:32:51
October 19, 2021
641014
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:41:02
October 18, 2021
641012 อบรมกาย อบรมจิต
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:54:56
October 14, 2021
641010
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
49:27
October 10, 2021
641007สติดีต้องมีโยนิโส
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:01:23
October 10, 2021
640921
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
54:46
October 10, 2021
640919
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
31:14
September 19, 2021
640917 สว่างทะลุนิมิตร
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
58:24
September 19, 2021
640912 โลกทั้งใบย่อไว้ที่ใจเรา
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
34:03
September 13, 2021
640910 ปฏิบัติธรรมเห็นทุกข์ เพิ่มสุขในปัจจุบัน
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:11:39
September 13, 2021
640909
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
51:12
September 08, 2021
640906 ปฏิบัติธรรมแท้จริง คือการฆ่าตัวตาย
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:03:03
September 08, 2021
640905
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
49:56
September 05, 2021
640904
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
54:08
September 04, 2021
640830 แค่รู้จักธรรมะประโยคเดียว ก็ไปเที่ยวนิพพานได้
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:51:16
September 04, 2021
640831 กุศล อกุศล
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
48:28
September 02, 2021
640825 ''แค่เฝ้าดูก็รู้ธรรม''
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:22:18
August 27, 2021
640823 ตรงไปทางนี้เส้นเดียวไม่เกี่ยวรูปแบบ
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
49:25
August 23, 2021
640818
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
49:15
August 18, 2021
640727 ถ้าไม่มีเราแล้วไฟมันจะเผาอะไร
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:49:48
August 11, 2021
640725 อธิษฐานเข้าพรรษา
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
37:08
August 10, 2021
640722 ข้อคิดพลิกชีวิต จากชาดกบางเรื่อง
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:30:58
July 29, 2021
640719 ปฏิบัติธรรมเพื่อพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:43:05
July 27, 2021
ธรรมะพระเอกวีร์
ธรรมบรรยาย โดย..พระอาจารย์เอกวีร์  มหาปุญโญ
02:53:42
July 26, 2021
640717 รู้เห็นให้หลุด อย่าหยุดอยู่แค่นั้น
เทศนาธรรม โดย..หลวงตาสุริยา  มหาปัญโญ
01:21:00
July 25, 2021
640716 ปัญญาเกิดเพราะการประกอบ
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:12:24
July 24, 2021
640714 อย่างไรคืออริยสัจ
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:29:58
July 23, 2021
640713 เวทนาไม่ใช่เรา..ไม่มีเราในเวทนา
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
35:29
July 22, 2021
640712 ญาณข้ามโลก
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:16:26
July 21, 2021
640707 ไปวัดทำบุญเพื่ออะไร ตายแล้วไม่ได้เกิดหรอก
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:19:21
July 20, 2021
640706 ทำกับทุกข์หรือทุกข์กับธรรม
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
23:42
July 07, 2021
640704 คนดีชอบธรรม คนระยำชอบติ
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
41:39
July 06, 2021
640603 พลังสติ พลังแห่งการดับทุกข์
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
02:03:08
June 29, 2021
640617 พิจารณา..ภาวนา
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:12:04
June 17, 2021
640609 ธรรมวินัย มีไว้เพื่อพาใจพ้นทุกข์
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:16:19
June 09, 2021
640606
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
55:03
June 09, 2021
640603 พลังสติ พลังแห่งการดับทุกข์
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
02:23:46
June 05, 2021
640524 ทางสู่ความดับสนิท
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
02:28:11
May 25, 2021
640521 พรหมจรรย์ พรหมวิหาร
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:49:28
May 24, 2021
640521 รู้ให้ลึก ตรึกให้ละเอียด
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
45:45
May 24, 2021
640520 ให้โอวาทผู้บวชชี
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:19:31
May 21, 2021
640520 จงมุ่งมั่นเดินตามรอยบาทพระศาสดา
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
36:19
May 21, 2021
640519 ดับนิวรณ์ไม่เป็น ไม่เห็นมรรค
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:25:47
May 21, 2021
640518 ปฏิสันถาร
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:33:07
May 21, 2021
640517 เล่าเรื่องก่อนเข้าค่ายเก็บอารมณ์
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:40:19
May 21, 2021
640516 ทุกข์เกิดที่ไหนให้รู้ที่นั่น
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
39:28
May 17, 2021
640515
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:25:17
May 17, 2021
640514 พลังความรู้ตัว ต้องเฃ้มถึงดับภพชาติได้
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:29:38
May 15, 2021
640510 ปฏิบัติเพื่อดับไม่เกิด
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
20:28
May 12, 2021
640509 อย่าปรุงใจตน จนเป็นทุกข์
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
41:51
May 12, 2021
640508 อนุปุพพิกถา ๕
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:59:02
May 11, 2021
640509 ละกระแสการพัฒนา..มุ่งสู่กระแสการภาวนา
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:15:06
May 10, 2021
640506 ทิฐิมานะ ธรรมที่ละได้ยาก
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:36:17
May 09, 2021
640504 “ไฟ”
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
02:01:17
May 05, 2021
640501 ทำเช่นไร..มัจจุราชจึงจะมองไม่เห็น
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
51:56
May 04, 2021
640429 สติรู้ได้เมื่อภัยมา
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
57:24
May 04, 2021
640427 ปกิณกะธรรม
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:17:60
April 27, 2021
640426 วันพระ..มาฝึกเป็นภิกษุกันเถอะ
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:53:17
April 27, 2021
640425 สิ่งแวดล้อมดี..ยังไม่ดีเท่ารู้แจ้งสัจธรรม
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
30:31
April 27, 2021
640424 ถ้าศรัทธาดี ความเพียรดี ทำไมปัญญาจะไม่เกิด
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:55:36
April 26, 2021
640421
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
55:47
April 21, 2021
640417 ..เห็นพระพุทธเจ้า เท่ากับเห็นธรรม
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
02:01:54
April 21, 2021
640418 ..เกร็ดธรรมวันอาทิตย์
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
23:56
April 21, 2021
640417 ..รู้ธรรมที่จิต ถูกผิดอยู่ที่ใจ
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
23:46
April 21, 2021
640412 เห็นธรรมในกาม รูป เวทนา
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:05:27
April 17, 2021
640411 อย่ายึดถูกยึดผิดด้วยจิตอุปาทาน
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:42:10
April 13, 2021
640411
ธรรมเทศนา โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:37:10
April 12, 2021
640410
เทศนาธรรม โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:49:57
April 10, 2021
640409 แชร์ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม พระอาจารย์อั๋น
640409 แชร์ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม พระอาจารย์อั๋น
01:10:06
April 09, 2021
แชร์ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม
640407 แชร์ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม โดยพระอาจารย์เต้ย
01:31:33
April 09, 2021
640409 ..อบรมณ์กายคายอุปทาน..
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:28:41
April 09, 2021
640406 อารมณ์ปฏิบัติขจัดสิ้นถึงอนุสัย
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:58:28
April 07, 2021
640405 ตัณหาย่อมรั่วรดจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
02:05:46
April 05, 2021
640404
640404 เทศนาธรรม โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:40:42
April 05, 2021
640405 รู้อยู่กับฐานทั้งสี่
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:14:23
April 05, 2021
640307 สติเห็นการเกิดดับจึงนับเป็นวิปัสสนา
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
50:26
March 07, 2021
640302 อยู่กับปัจจุบันธรรมที่ผ่านการชำระแล้ว
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
37:05
March 02, 2021
640228 ปัญญา..มงคลสูงสุดของชีวิต
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
39:31
February 28, 2021
640224 เมื่อไหร่จะรู้ ตื่น เบิกบาน แบบพระพุทธเจ้าซะที?
ธรรมบรรยาย โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
56:05
February 23, 2021
640223
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
54:04
February 23, 2021
640221 พรหมจรรย์
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
45:26
February 21, 2021
640214 มรณัสสติของธิดานายช่างหูก
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
31:49
February 16, 2021
640216 ผู้จุดไฟบนผิวน้ำ
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
54:11
February 16, 2021
640212 จงแสวงหาความรู้จากการภาวนา
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:21:20
February 16, 2021
640102 สติไปให้สุด ขุดให้ถึง
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:59:05
February 14, 2021
631229 เส้นทางธรรมของข้าพเจ้า
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:59:55
February 14, 2021
631224 ..ไม่มีเรา ไม่มีเขา มีแต่ธรรม
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:41:55
February 14, 2021
631228 ทำ โลกธรรม พระสัทธรรม
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:04:15
February 14, 2021
640118 สมมุติ..สิ้นสุดที่อริยสัจ
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:04:35
February 14, 2021
640120 กายคตาสติ
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
39:25
February 14, 2021
631222 พุทธศาตร์ศึกษา
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:32:39
February 14, 2021
640116
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
35:20
February 14, 2021
631219 ความเข้าใจธรรม ในมหาสติปัฎฐานสูตร
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
05:20
February 14, 2021
640116 สติปัฏฐาน..หลักการปฏิบัติชาวพุทธ
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:07:00
February 14, 2021
640114 ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์..ดับทุกข์แล้วก็ต้องปฏิบัติ
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:13:21
February 14, 2021
640113 ประเพณีเป็นเปลือก การดับทุกข์เป็นแก่น
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:25:05
February 14, 2021
631220 เทศนาธรรม โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
50:54
February 14, 2021
640114 ความเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัย
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
48:40
February 14, 2021
640111 เห็นการเกิด การตาย ด้วยตาทิพย์
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:36:25
February 14, 2021
640107 1 บวก 1 ทำไมเป็น 2
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:09:55
February 14, 2021
640112 ธรรมธาตุ 3
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:34:20
February 14, 2021
640104 ลักษณะคนว่ายาก สอนยาก
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:16:05
February 14, 2021
630728 ..เจริญสติเพื่ออะไร..โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
46:26
February 14, 2021
640110 เก็บอารมณ์ คือ การสร้างพลังหมุนธรรมจักร
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
55:40
February 14, 2021
640129 ทางสู่ทางพ้นทุกข์
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:53:15
February 14, 2021
640123 รู้ได้อย่างไร..ว่าใจมีธรรม
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:39:15
February 14, 2021
640124 มรรคผลไม่เลือกบุคคลลัทธินิกาย
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:50:50
February 14, 2021
640202 สงบเหนือความสงบ
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:01:15
February 12, 2021
640127 เหนือเศียรพรหมคือเหนือความสงบ
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
43:30
February 12, 2021
640126 ภาวนาความรู้สึกตัว..ให้ได้ในหลายๆเลเวล (Level)
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:06:30
February 12, 2021
640130
ธรรมเทศนา...โดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
34:50
February 12, 2021
640131 เครื่องกรองชีวิต
ธรรมเทศนา โดยหลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
26:20
February 12, 2021
640208 ทุกข์ในอริยสัจ
เทศนาธรรม โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
01:13:41
February 11, 2021
The end of all suffering นักเดินทางด้านใน หลวงตาสุริยาวัดป่าโสมพนัส
เทศนาธรรมเรื่อง The end of all suffering  นักเดินทางด้านใน
03:41
February 11, 2021
640209 ธรรมของพระสัมมาสัมพทธเจ้า
เทศนาธรรม โดย..หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ
57:25
February 11, 2021