Skip to main content
Wimtalk

Wimtalk

By Wim Hoogendijk
Gedachten, interviews en studies rondom godsbeelden, geloof, ongeloof, spiritualiteit, universalisme, christendom, en Bijbel.
Deze podcast is een productie van de stichting In Perspectief.

Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

PodBean Logo

PodBean

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Serie over het boek 'The Universal Christ' van Richard Rohr (deel 4): Een vernieuwd, gerestaureerd christendom.

Wimtalk

1x
Serie over het boek 'The Universal Christ' van Richard Rohr (deel 5): Erfzegen...
Wim en Peter praten je bij over dit uitermate boeiende hoofdstuk. Hieronder de inzet: Is het christendom het antwoord op een probleem? Dit probleem is dan 'erfzonde'. Geïntroduceerd door de kerkvader Augustinus, verder uitgewerkt door de reformatoren Luther en Calvijn. Het verhaal is dan als volgt: mensen zijn door en door slecht. We hebben het allemaal verprutst al in het begin van de menselijke geschiedenis, in Genesis 3,  door een appel te eten in het paradijs. We zijn hierdoor allemaal schuldig, om voor eeuwig verloren te gaan. Daarom stuurde God Jezus om onze schuld van die erfzonde op zich te nemen. Als je dit gelooft ben je alsnog gered en mag je naar de hemel, als je dit niet gelooft ga je voor altijd naar een soort hel. Deze vorm van christendom is zijn relevantie in onze samenleving volledig kwijt en fungeert nog slechts aan de randen als een soort fossiel overblijfsel. Nee zegt Richard Rohr in dit hoofdstuk. Er bestaat niet zoiets als een erfzonde. De bijbel begint niet in Genesis 3, maar in Genesis 1. Met een zich ontvouwende kosmos. Waar de mens pas op het laatste moment deel van uit gaat maken. In dit hoofdstuk staat de goedheid van alles juist centraal. Wel 5 keer wordt gezegd dat het goed is 1 keer zelfs dat het zeer goed is. Dit is de basis van de natuurlijke wereld en van de mens. Dit noemt Rohr; erfzegen.  Hoe ziet het christendom eruit vanuit deze originele, betere, basis? Heeft het christendom dan nog wel wat te zeggen voor de moderne wereld van de 21e eeuw? In een klein uur nemen we je mee in onze gedachten over deze materie. Van harte uitgenodigd mee te luisteren.
56:37
November 21, 2021
Serie over het boek 'The Universal Christ' van Richard Rohr (deel 4): Een vernieuwd, gerestaureerd christendom.
Wim en Peter praten je bij over het derde hoofdstuk van dit boeiende boek van Richard Rohr. Waarin de traditionele fundamenten van de christelijke theologie op zijn minst aan het wankelen worden gebracht. We hebben het onder andere over de onthutsende paradigmaverandering bij Paulus, van vervolger tot apostel van de volken. Over wat er in hem gebeurde. Ook over het geheim wat hij ontdekte over ‘de Christus’. We hebben het over het failliet van een christendom gebaseerd op individuele redding, superioriteit en escapisme. We hebben het over groeien in insluiten en liefhebben. Over goedheid, waarheid en schoonheid als richtingwijzers. Met andere woorden het wordt tijd om zelf maar te gaan luisteren. Benieuwd wat je er van vindt… (gesprek n.a.v. Hoofdtuk 3: “Geopenbaard in ons – als ons”)
01:10:53
October 22, 2021
Serie over het boek 'The Universal Christ' van Richard Rohr (deel 3): Het accepteren van je acceptatie
Wim en Peter praten samen over het tweede hoofdstuk van het boek 'The universal Christ' van Richard Rohr. Zoals je al gewend bent van de eerste twee afleveringen gaat het gesprek weer alle kanten op. Maar de rode draad blijft de boeiende titel van het hoofdstuk: 'het accepteren van je acceptatie'.  Zomaar eens een citaat uit dit hoofdstuk: "Zolang we God gevangenhouden in een concept van straf of vergelding in plaats van herstel, hebben we het niet daadwerkelijk over goed nieuws. Het is goed, noch nieuws, maar de aloude verhaallijn van de geschiedenis. We verlagen God tot ons niveau". Wat is dan wel het goede nieuws dat zorgt voor een radicale zelfacceptatie? Van harte uitgenodigd ons gesprek te beluisteren. We horen graag je commentaar.
58:57
September 20, 2021
Naar een inclusief christendom
Het christendom heeft als het gaat om ruimdenkendheid geen goede naam opgebouwd in de loop van de geschiedenis. Toch staan er in de Bijbel uitspraken die suggereren dat deze hele schepping met alles erop en eraan wordt geaccepteerd als onderdeel van het goddelijke. Geen uitsluiting, maar absolute insluiting. Waarom hebben we daar nooit geen oog voor gehad? Waarom is de Bijbel vrijwel altijd gebruikt om een tweedeling te creëren: jij hoort erbij, maar jij niet, met alle gevolgen van dien. In deze lezing gehouden bij de Kerk van de Nazarener in Amersfoort (29 augustus 2022) probeer ik, vanuit deze uitspraken, te komen tot een inclusief christendom.
33:25
September 5, 2021
Serie over het boek 'The Universal Christ van Richard Rohr (deel 2): Christus is niet de achternaam van Jezus
Hoofdstuk 1 Christus is niet de achternaam van Jezus…. In dit eerste hoofdstuk probeert Richard Rohr de kern van zijn gedachtegoed uit te leggen. Ik heb het hoofdstuk inmiddels vijf keer gelezen. Slow reading zogezegd. Langzaam begint het te landen. Te kort door de bocht…. Christus is wat de Grieken de Logos noemden. Datgene wat alles ‘bezielt’, zin en betekenis geeft, de Geest. Jezus is de vleesgeworden logos. Geest en mens ineen. Snap je er nog iets van? Ik hoop van niet, anders had ik dit hoofdstuk geen vijf keer hoeven te lezen. Zijn notie kan je dagelijks leven behoorlijk op zijn kop gaan zetten. Ik zou zeggen ga lekker luisteren naar de podcast, kan ook los van het boek… En misschien als je later het boek nog eens gaat lezen, heb je aan vier keer lezen genoeg.
01:00:54
August 20, 2021
Serie over het boek 'The universal Christ' van Richard Rohr, deel 1 Inleiding
Na anderhalf jaar stilte weer een vervolg van de podcast WimTalk. In deze aflevering zitten Peter Hoogendijk en Wim Hoogendijk samen in de bijkamer en praten je bij over een heel bijzonder boek van de Franciscaan Richard Rohr. Het boek 'The universal Christ', in het Nederlands vertaalt als 'het Christus mysterie' is het meest theologische boek van Richard Rohr. Hij ziet het als zijn geestelijke erfenis. Op onnavolgbare wijze weet hij het christelijke denken actueel en universeel te maken. Dit boek moet je een keer gelezen hebben. De komende maanden nemen we je mee door de verschillende hoofdstukken van dit boek. We schuren er samen tegenaan en kijken wat het ons brengt. In deze eerste aflevering de aftrap met de inleiding... 
26:33
July 21, 2021
Een struikelblok voor bijbellezers ‘wat moet je met toorn/oordeel van God?’ Deel 2
Peter en Wim Hoogendijk pakken de draad op na deel 1. In deze podcast gaat het onder meer over het verschil tussen juridische gerechtigheid en restauratieve gerechtigheid. Oftewel het verschil tussen wraak en herstel. Het gaat over het wezen van oordeel als zelfoordeel. Zelfoordeel leidt tot schaamte, wat de kiem is van verlossing. Alleen zelfoordeel/schaamte kan zorgen voor troost voor slachtoffers. Hoe zit het trouwens met de dood van Jezus en oordeel? In de interpretatie van de dood van Jezus raakt, volgens Peter en Wim, de traditionele theologie de weg volledig kwijt. Reacties zijn hartelijk welkom. Kan via de mail info@inperspectiefl.com of via de podcast (gesproken bericht via anchor podcast). Deze podcast is deel 3b in de serie ‘Bijbelse woorden en hun geheim’
33:35
March 1, 2020
Verzoening door Voldoening?
Er zijn in de christelijke theologie altijd weer van die thema’s waar in de loop van de eeuwen veel om te doen is geweest. Een daarvan is de zogenaamde ‘verzoening door voldoening’ theologie. Wat is het verhaal erachter: Waarom kwam Jezus naar de aarde? Hij kwam om in onze plaats voor onze zonden te sterven. Op deze manier heeft Hij ons gered en kan God, die voor die tijd heel boos op ons was, weer van ons houden. Omdat, als Hij naar ons kijkt, Jezus ziet. Hiervoor is het noodzakelijk in het offer van Jezus te geloven. Klinkt bekend? In deze podcast (ergens als lezing uitgesproken) zul je merken dat ik geen aanhanger ben van deze theorie…. Nog erger, ik denk dat deze theorie ten diepste door en door heidens denken is. Nieuwsgierig? Veel luisterplezier. Ben benieuwd naar je commentaar. Via anchor kun je ook audiocommentaar inspreken.
41:12
January 28, 2020
Chanoeka! Het Joodse lichtjesfeest.
Bevrijding en vernieuwing, twee basiselementen in het bijbelse denken staan centraal in het Joodse Chanoekafeest. In dit feest vieren de Joden dat de Tempel opnieuw werd ingewijd (inwijding = chanoeka). De tempel was ontwijd door de Syrische bezetting van Israël. Er stonden afgodsbeelden in de tempel die moesten worden aanbeden. Onder leiding van Judas de Makkabeeër (bijnaam ‘de strijdhamer’) weten de Joden zich vrij te vechten. Ook Jezus vierde dit feest! In deze lezing kijken we kort naar de historische achtergronden van Chanoeka. Daarnaast staan we uitgebreid stil bij wat dit feest ons leert over Jezus als het licht van de wereld. Voor de liefhebbers. Deze podcast is een weergave van een lezing van een aantal jaar geleden.
55:55
December 27, 2019
Een struikelblok voor bijbellezers ‘wat moet je met toorn/oordeel van God?’ Deel 1
Wim en Peter Hoogendijk zijn in deze podcast in gesprek over oordeel/toorn van God in de bijbel. Wat moet je er mee? Lezen we de bijbel wel op de juiste manier? Heeft toorn/oordeel een doel? Past toorn/oordeel wel bij het karakter van God? In sommige bijbelgedeelten lijkt God meer op een wrede bikkelharde tiran dan op een God van liefde. Wat moeten we hiermee? Deze podcast is deel 3a in de serie ‘Bijbelse woorden en hun. geheim’
29:58
December 23, 2019
Partners in de co-creatie van de wereld
Vanuit het eerste hoofdstuk van de bijbel maken we kennis met een mysterieuze, dynamische, exotische werkelijkheid. Niets staat vast alles is in beweging. Een onaffe wereld. Het is tov en bruist van de creativiteit. Wat is de plek van de mens, van jou en mij in dit geheel? Een verhaal van hoop en zingeving. Veel luisterplezier…
40:24
December 1, 2019
Ik geloof het wel...
Geloof is in het christendom een magisch woord. Een woord dat het lot van een mens lijkt te bepalen voor de ‘eeuwigheid’. Wat betekent geloof of geloven eigenlijk? En wat is de rol van dit woord in het bijbelse denken. Het is niet zo eng als je denkt… Deel 2 in de serie 'Bijbelse woorden en hun geheim'
17:04
November 10, 2019
Dit duurt een eeuwigheid
Er is iets raars aan de hand met het woord ‘eeuwig’ in de Bijbel. Meestal denken we bij dit woord aan iets waar nooit aan einde aan zal komen. Alhoewel mijn bezoek aan de tandarts laatst wel eeuwig leek te duren… Maar niets is minder waar. Luister maar eens mee.  Dit is deel 1 in een serie korte podcasts ‘Bijbelse woorden en hun geheim’. Veel luisterplezier.
20:51
October 27, 2019
Want alzo lief
De bekendste tekst uit de bijbel is met stip Johannes 3:16. Deze tekst wordt wel gezien als de kern van het christelijk geloof. In deze podcast gaan we hem van alle kanten bekijken. Het zou zomaar kunnen dat de kern heel anders in elkaar zit dan je tot nu toe hebt gedacht. 
01:03:56
September 22, 2019
Dromen, durven, volhouden...
15 jaar geleden startte het met een idee/droom/briljant idee, om maar eens wat te noemen. Het begin van de stichting In Perspectief. In deze Wimtalk blikken Peter Hoogendijk en Wim Hoogendijk terug op 15 jaar In Perspectief. Wat was het idee erachter? Wat is er over van de droom van toen? En nu? Welke kant gaan we op? 
43:10
August 13, 2019