Skip to main content
גלישה בסתר עם הדר חזן ויותם ג'ונתן רבינו

גלישה בסתר עם הדר חזן ויותם ג'ונתן רבינו

By Yotam Rabino
הדר חזן ויותם ג'ונתן רבינו (וודו דאדי) בשיחה צפופה וחד פעמית על פורנו וכל מה שסביב לנושא.
האם הפורנו כולו יעבור לפורמט אורך?
איזה סרטונים דופקים לנו את מושג ההסכמה?
למה הבנות באיזורך תמיד גרושות?
למה האונליפאנס הוא בעצם POV ואיך זה קשור לקבוצות טלגרם?
ומה באמת הקטע עם אחים חורגים?!

אפשר לשחרר רגע מהבושה אבל רצוי שלא לשמוע ליד ההורים
גלישה חד פעמית בסתר
הדר חזן ויותם ג'ונתן רבינו (וודו דאדי) בשיחה צפופה וחד פעמית על פורנו וכל מה שסביב לנושא. האם הפורנו כולו יעבור לפורמט אורך? איזה סרטונים דופקים לנו את מושג ההסכמה? למה הבנות באיזורך תמיד גרושות? למה האונליפאנס הוא בעצם POV ואיך זה קשור לקבוצות טלגרם? ומה באמת הקטע עם אחים חורגים?! אפשר לשחרר רגע מהבושה אבל רצוי שלא לשמוע ליד ההורים
01:10:27
May 29, 2022