Skip to main content
Zdrowie w rozmowie

Zdrowie w rozmowie

By Koalicja AI w zdrowiu
Stworzona pod auspicjami Polskiej Federacji Szpitali oraz Koalicji AI w zdrowiu seria podcastów „Zdrowie w rozmowie” opowiada o rewolucji technologicznej w medycynie.

Podcast obejmuje innowacje medyczne uwzględniające potrzeby i komfort finalnych odbiorców danego rozwiązania – czyli pacjentów, a także wdrażanie innowacji zdrowotnych z równoczesnym zagwarantowaniem poszanowania praw pacjenta.

Partnerem Głównym cyklu „Innowacje bliżej pacjenta” jest PZU Zdrowie. Partnerami medialnymi są: Medonet, Rynek Zdrowia oraz Cowzdrowiu.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Spotify Logo

Spotify

Miliony porad tygodniowo - czy w POZ jest czas na wdrażanie innowacji?
W ostatnim odcinku I serii podcastu gości Prof. Agnieszka Mastalerz – Migas, Konsultant Krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, z którą rozmawiamy o: - Jakie są obecnie największe wyzwania POZ w pandemii? - Gdzie leży granica między telemedycyną a medycyną? - Jak technologia i wykorzystanie innowacji wpływają na przekazanie współodpowiedzialności za swoje zdrowie na pacjenta? - Relacja pacjenta i lekarza w dobie innowacji medycznych. - Jaką widzimy przyszłość dla e-recepty i kiedy możemy się spodziewać e-recepty 2.0.? - Jak wygląda POZ Przyszłości?
35:33
January 26, 2022
Pacjent 2.0. w systemie polskiej onkologii
Gościem 5 odcinka jest Bartosz Poliński, Prezes Fundacji Onkologicznej Alivia, z którym rozmawiamy o: - Jak polska onkologia poradziła sobie w dobie pandemii COVID - 19? - W jakim stopniu nowe technologie przyczyniły się do walki z pandemią? Czy pomogły pacjentom w leczeniu? - Czy organizacje pacjenckie są gotowe na gwałtowną transformację cyfrową, która już teraz zachodzi? - Jak wygląda pacjent 2.0. – czyli pacjent korzystający i wymagający od lekarza korzystania z nowych technologii? - Czy sztuczna inteligencja odbierze pracę lekarzom? - Pozyskiwaniu danych na cele badawczo-rozwojowe.
25:12
January 12, 2022
Pacjent samobadający, czyli jak AI rozwiązuje problem niedoboru personelu medycznego
W czwartym odcinku gości Sławomir Kmak, Dyrektor ds. Rynku Ochrony Zdrowia w StethoMe, z którym rozmawiamy o: - Elektronicznym stetoskopie StethoMe – jakie szmery i dźwięki wykrywa, jak z niego korzystać, jakie są zalety i wady urządzenia? - Jak uwzględniać potrzeby pacjenta przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań? - Czy pacjent jest świadomy, że jego badanie jest oceniane przez algorytm AI? Jaka jest efektywność algorytmów AI? - Jak zareagowali lekarze na nowy, innowacyjny stetoskop, który zmienia sposób badania pacjenta? - Jak StethoMe jest wykorzystywane w edukacji medycznej? Jak wygląda współpraca StethoMe ze stroną publiczną? - Na jakiej ilości danych bazuje StethoMe? - Jak polski startup radzi sobie na rynku – największe zagrożenia, perspektywy i wyzwania.
25:11
December 29, 2021
AI jak penicylina? Przyszłość medycyny oczami lekarzy.
W trzecim odcinku podcastu „Zdrowie w rozmowie” gościem jest Łukasz Jankowski, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Podczas podcastu pacjenci uzyskają odpowiedzi na pytania: Jaki jest wpływ innowacji medycznych na sektor ochrony zdrowia? Jak lekarze radzą sobie z wprowadzaniem innowacji, w porównaniu do pacjentów? Jak uchronić się przed tzw. fake newsami? Czy lekarze są podatni na fake newsy? W jakie działania angażuje się Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie? Jak radzić sobie z brakiem kompetencji cyfrowych wśród personelu medycznego?
25:33
December 15, 2021
Pacjent, podmiot leczniczy i startup - jak zagwarantować dobrą współpracę?
W drugim odcinku podcastu „Zdrowie w rozmowie” gośćmi są Andrzej Browarski, Dyrektor Biura Analiz i Innowacji w PZU Zdrowie oraz Szymon Korzekwa, CEO Brainscan. Tematami głównymi 2 odcinka są: Współpraca między innowacyjnym startupem a dużym podmiotem leczniczym; Korzyści płynące ze stosowania algorytmów AI przy badaniach obrazowych; Sposób na zaprojektowanie bezpiecznego dla pacjenta modelu wdrożenia innowacji; Ochrona pacjentów przed zagrożeniami płynącymi ze stosowania algorytmów AI w ochronie zdrowia; Model „patient experience” w praktyce.
26:23
December 01, 2021
Prawa pacjenta w dobie innowacji medycznych
Gościem pierwszego odcinka podcastu jest Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta, Pan Minister Grzegorz Błażewicz. W trakcie rozmowy poruszone zostają kwestie dotyczące skarg wnoszonych przez pacjentów do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, idei dawstwa danych medycznych, obowiązku a wyboru pacjenta i lekarza w przypadku teleporady a wizyty stacjonarnej, a także zmieniającej się roli Biura Rzecznika Praw Pacjenta w kontekście coraz śmielszego wdrażania nowych technologii.
24:40
November 17, 2021