Skip to main content
Zenittäjät

Zenittäjät

By Niko Leppänen & Antti Vanhanen
Zenittäjät on kahvipöytäkeskustelu kahden henkisen valmentajan, Niko Leppäsen ja Antti Vanhasen, välillä. Jokaisessa jaksossa Niko ja Antti antavat näkemyksensä ihmisenä olemisen ja ihmiselämän perusteisiin. He pyrkivät oman vakavan humoristisen tyyliinsä mukaisesti tuomaan lisää selkeyttä ja yksinkertaisuutta niin oman itsensä, toisten ihmisten kuin laajempien elämän ilmiöiden ymmärtämiseen. Zenittäjät haastaa pohtimaan omaa maailmankuvaa uusista suunnista.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Stitcher Logo

Stitcher

42. Miten löytää elämälle uusi suunta?
Moni tuntee aikuisena aika ajoin olevansa jumissa, jolloin kaipaa elämälleen uutta suuntaa. Usein lähestymme uuden suunnan etsimistä älyllisesti ja aktiivisesti ja yritämme keksiä, mitä voisimme muuttaa. Mutta on olemassa toinenkin tulokulma, jossa passiivisesti hyödynnämme alitajuntamme tuottamien mielikuvien voimaa. Tämän toisen suunnan Niko ja Antti esittelevät tässä Zenittäjät-jaksossa. 
33:50
August 30, 2020
41. Itsetietouden hyvät ja huonot puolet
Puhumme podcastissamme paljon itsensä unohtamisen hyödyistä. Mutta voiko itsetietoisuudesta kuitenkin olla hyötyä joissain tilanteissa? Ja mitä itseasiassa tarkoitamme, kun puhumme itsetietoisuudesta? Näihin kysymyksiin näkemyksensä tarjoavat tuttuun tapaan Zenittäjä-kaksikko Niko Leppänen ja Antti Vanhanen.
33:55
June 02, 2020
40. Mitä läsnäololla tarkoitetaan ja mitä hyötyä siitä on?
Läsnäolosta ja sen tärkeydestä puhutaan nykyään paljon ja aiheesta on myös kirjoitettu monia kirjoja. Mutta mitä läsnäololla oikeastaan tarkoitetaan? Ja mikä meidät sitten vie pois siitä? Tästä aiheesta Niko ja Antti keskustelevat tässä Zenittäjät-jaksossa.
32:47
May 12, 2020
39. Mitä hyötyä ja haittaa on asioiden (unen, painon) mittaamisesta?
Erilaiset oman fyysisen olon mittarit, kuten älysormukset ja kellot ovat tulleet nousseet viime aikoina kovaan suosioon. Ihmiset näyttävätkin haluavan saada numeerista dataa itsestään. Yritykset ovat tätä tehneet jo pitkään. Mutta onko asioita järkevä mitata? Mitä kääntöpuolia mittaamiseen liittyy? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti syventyvät tässä juuri ennen koronakriisiä nauhoitetussa jaksossa. 
33:47
April 29, 2020
38. Mitä ajattelet, sen saat (huom. Zenittäjät nyt myös Youtubessa!)
Poikkeusolosuhteet jatkuvat ja niin myös Zenittäjien etäjaksot. Tässä jaksossa Niko ja Antti pohtivat mm. sitä, miten se, mitä ajattelemme manifestoituu tavalla tai toisella elämässämme. Lisäksi he pohtivat sitä, miten identiteetti ja ajattelu toimivat yhdessä luoden henkilökohtaisen perspektiivimme asioista. Muistathan, että Zenittäjät löytyy nyt myös Youtubesta samannimiseltä kanavalta. 
36:60
April 17, 2020
37. Koronapaniikin keskellä: ajatuksia poikkeusoloihin
Maailma muuttui nopeasti koronaviruksen muutettua arkirutiinit ja suljettua meidät pitkälti sisätiloihin. Miten asiaan pitäisi suhtautua? Miten voimme varmistaa oman mielenrauhamme säilymisen poikkeusolosuhteissa? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti sukeltavat tässä jaksossa. Huom: Zenittäjät on nyt saatavilla myös videomuodossa! Löydät tämän jakson videoversion Zenittäjät Youtube-kanavalta.
47:56
March 23, 2020
36. Miten maksimoida epävarmuus omassa elämässä?
Tässä jaksossa Niko ja Antti lähestyvät takaperoisesti henkistä hyvinvointia pohtimalla, miten ihminen voi varmistaa, että hänen elämässään on maksimaalinen määrä epävarmuutta. Tämän käänteisen näkökulman kautta jokainen voi oivaltaa niitä asioita, toimia ja uskomuksia omasta elämästään, jotka johtavat epävarmuuden olemassa oloon. 
33:08
March 09, 2020
35. Ajatuksia surusta, "hype-hakuisuudesta" ja täysillä kokemisesta
Suru on tunne, jonka jokainen meistä lähes väistämättä kohtaa jossain vaiheessa elämäänsä. Surun keskellä meidän on usein haastava nähdä, että kyseessä on vain ohimenevä tunne, joka vaimenee itsestään. Usein saatammekin etsiä keinoja viedä huomiomme pois surusta. Miten suruun voi suhtautua hyväksyvästi ja kokea se täysillä, jotta se voi mennä ohi. Tästä kulmasta Niko ja Antti lähtivät keskustelemaan tässä Zenittäjät jaksossa.
32:10
February 24, 2020
34. Miten tukea toista ihmistä henkisesti kärsimättä itse?
Moni meistä joutuu elämässään olemaan henkisenä tukena toiselle ihmiselle. Usein kärsimys saattaa "tarttua" meihin ja alamme itsekin voimaan huonosti toisen puolesta. Miten voimme parhaiten olla henkisenä tukena toiselle ilman, että oma hyvinvointimme kärsii liiaksi? Tähän kysymykseen Niko ja Antti tarjoavat näkemyksensä tässä Zenittäjät jaksossa.
33:44
February 10, 2020
34. Ihmistyyppivärit, ryhmädynamiikka ja rajaton luottamus
Ihmistyyppivärit (DISC) ovat nykyään suosittuja työkaluja, joita hyödynnetään ryhmädynamiikan ja koheesion kehittämisen välineinä niin urheilujoukkueissa kuin työelämän tiimeissä. Mutta mihin niiden teho todella perustuu? Ja miksi ne voivat luoda turhia haasteita ja paineita tiimin jäseniin? Näihin teemoihin Niko ja Antti syventyvät tässä Zenittäjät jaksossa.
40:21
January 28, 2020
32. Individualismi ja yksilön etu: uhka vai mahdollisuus?
Viime vuosikymmeninä individualismi eli oman edun tavoittelu ja ajaminen on nostanut enemmän ja enemmän päätään suomalaisessa yhteiskunnassa. Maassamme vedetään eri suuntiin kenties voimakkaammin kuin koskaan aikaisemmin olemassa olomme aikana. Toisaalta individualistinen asenne on urheilun parissa tuottanut maahamme kansainvälisiä huipputähtiä esimerkiksi jääkiekossa. Miten meidän pitäisi suhtautua individualismiin ja miten voimme välttää etenkin myrkyllistä individualismia, jossa omaa etua ajetaan muiden kustannuksella? Näihin teemoihin Niko ja Antti syventyvät vuoden 2020 ensimmäisessä Zenittäjät jaksossa. 
33:10
January 13, 2020
31. Miten löytää lisää merkityksellisyyttä omaan työhön?
Moni työssäkäyvä kamppailee merkityksettömyyden tunteen kanssa. He kokevat, etteivät tee merkityksellistä työtä ja sen takia kyseenalaistavat uravalintaansa. Mutta mistä merkityksellisyyden tunne todella kertoo? Ja miten voimme tuoda lisää merkityksellisyyden kokemusta mihin tahansa ympäristöön ja olosuhteeseen? Näihin kysymyksiin zenittäjä-kaksikko Niko Leppänen ja Antti Vanhanen pureutuvat tässä jaksossa. 
38:45
December 16, 2019
30. Miksi itsensä unohtaminen johtaa parempaan suoriutumiseen?
Paljon puhutaan flow-tilasta ja siitä, miten suoriudumme kyseisessä tilassa paremmin. Mutta mitä flow-tila oikeastaan meinaa, mistä se tulee ja miten rajoitamme itse itseämme kokemasta flow-tilaa? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti pureutuvat tässä Zenittäjät-jaksossa. 
38:34
November 22, 2019
29. Miten luoda stressitön suhde rahaan?
Raha on oiva työväline hyödykkeiden ja palvelujen vaihtamiseen. Se on kuitenkin surkea väline onnen ja varmuuden luomiseen. Tässä jaksossa Niko ja Antti pyrkivätkin katsomaan, miten voimme luoda sellaisen suhteen rahaan, joka on terve ja stressitön. 
36:25
November 05, 2019
28. Miksi kannattaa luopua pyrkimisestä?
Pyrkiminen on nykyajalle tyypillinen länsimaalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ilmiö. Moni pyrkii jatkuvasti tekemään asioita, joiden he kuvittelevat johdattavan itsensä kohti parempaa ja onnellisempaa tulevaisuutta. Mutta miksi pyrkiminen itse asiassa on enemmän este onnelle ja hyvinvoinnille kuin tie niihin? Miltä elämämme näyttäisi jos emme olisi jatkuvasti pyrkimässä johonkin? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti syventyvät tässä Zenittäjien jaksossa. 
37:47
October 25, 2019
27. Miten oppia päästämään irti?
Irtipäästäminen on tie mielenrauhaan. Mutta usein asioista, kokemuksista ja ajatuksista irtipäästäminen tuntuu hankalalta. Miten voimme ymmärtää irtipäästämisen, ei aktiivisena, vaan passiivisena asiana, jota meidän ei pidä tehdä, vaan antaa tapahtua? Tästä Niko ja Antti keskustelevat tässä Zenittäjien jaksossa.
33:20
October 07, 2019
26. Miksi tietämättömyys ja ymmällään oleminen on hyvästä?
Meillä ihmisillä on halu ymmärtää elämää ja itseämme. Mutta tarve ymmärtää ja tietää voi luoda ylimääräistä tuskaa ja ahdistusta. Tässä jaksossa Niko ja Antti antavatkin näkökulmia siihen, miten voi tulla sinuiksi ymmällään olon ja tietämättömyyden kanssa ja mitä etua tästä on. 
34:43
September 23, 2019
25. Onko parempi sitoutua asioihin vai olla sitoutumatta?
Miten sitoutuminen asioihin, kuten parisuhteeseen tai omaan työhön, on avain parempaan kokemukseen? Miten toisaalta sitoutumattomuus voi tuoda rauhaa olemiselle? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti syventyvät tässä jaksossa. 
35:41
September 02, 2019
24. Immuuniksi muiden negatiivisuudelle
Yleisesti ajatellaan, että meidän pitäisi ympäröidä itsemme positiivisilla ihmisillä ja välttää negatiivisten "energiasyöppöjen" seuraa. Mutta tämä on usein haastavaa. Voimmeko kuitenkin löytää tavan säilyttää oma sisäinen positiivisuutemme ja mielenrauhamme myös negatiivisten ihmisten seurassa? Me uskomme, että voimme ja tässä jaksossa kerromme miten se onnistuu. 
33:00
August 20, 2019
23. Miten tulla mestariksi jossakin asiassa?
Miksi jotkut nousevat huipulle tai kehittyvät mestareiksi jossakin asiassa ja toiset eivät? Mikä henkinen valmius on mestareiden salainen ase? Miten jokainen voi löytää tämän salaisen aseen itsestään? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti uppoutuvat tässä jaksossa. 
31:50
August 06, 2019
22. Miten vähentää ryhmäpaineen vaikutusta omiin valintoihin?
Ryhmäpaine ja joukkoon kuuluminen ovat asioita, joiden kanssa etenkin nuoret painiskelevat päivittäin. Pelko joukon ulkopuolelle jäämisestä vaikuttaa valintoihimme ja saa aikaan tarpeen tehdä asioita, joita emme välttämättä luonnostamme haluaisi tehdä. Voiko ryhmäpaineesta vapautua vai pitääkö meidän aina pyrkiä kuulumaan joukkoon? Tästä teemasta Niko ja Antti keskustelevat tässä jaksossa. 
34:52
June 24, 2019
21. Keho-mieli ykseys
Miten keho ja mieli ovat yhteydessä toisiinsa? Mikä on tutkimusten mukaan merkittävin henkinen tekijä pitkäikäisyyden taustalla? Miten selkä- ja hartiakivut voidaan selittää psyykkisillä syillä? Näitä ja muita fyysisen ja psyykkisen hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä Niko ja Antti tarkastelevat tässä jaksossa. 
39:59
June 11, 2019
20. Torille! Mistä henkisistä prinsiipeistä mestaruus kumpusi?
Suomen on jääkiekon maailmanmestari vuonna 2019. Suurena altavastaajana kisoihin lähtenyt joukkue kaatoi matkalla sensaatiomaisesti kolme kovaa kiekkomaata. Mikä selittää Suomen satumaista tarinaa? Mitkä mentaalipuolen tekijät vaikuttivat Suomen otteisiin positiivisesti ja muiden maiden tähtisikermiin negatiivisesti? Ja miten voimme tuoda näitä prinsiippejä jokaisen meidän arkielämään. 
33:41
May 28, 2019
19. Mitä, jos stressi ei johdukaan olosuhteista?
Nykyaikana stressi nähdään väistämättömänä osana länsimaista elämäämme. Yleisesti koetaan, että stressi on suurilta osin seurausta ulkoisista olosuhteista. Tässä jaksossa Niko ja Antti esittelevät uudenlaisen määritelmän stressille: stressi on merkki sisäisestä vastustamisesta.  
39:37
May 14, 2019
18. Ylisuorittamisen tarve, riittämättömyys ja kiertotiet onneen
Yksi nykymaailman oireista on tarve ylisuorittaa eli saada aikaan mahdollisimman paljon ja olla mukana mahdollisimman monessa asiassa. Usein ylisuorittamisen luo kuitenkin haasteita rentoutumiselle ja läsnäololle, koska olemme mielessämme koko ajan suuntautuneita seuraavaan asiaan. Mistä ylisuorittamisen tarve kumpuaa? Ja miksi tämän ylisuorittamisen alkulähteen oivaltaminen on avain siitä vapautumiseen? Näiden kysymysten pohjalta Niko ja Antti rakensivat tämän jakson. 
35:19
April 30, 2019
17. Miten vastoinkäymisiin pitäisi suhtautua?
Elämä on kontaktilaji, ei toivekonsertti. Jokainen meistä joutuu väistämättä elämässämme kohtaamaan tapahtumia, jotka huihuttavat elämme perustoja. Vaikka erilaisten kokemusten skaala on valtava, tunnetasolla kokemukset voi kuitenkin rajata melko pieneen kirjoon. Miksi tämän ymmärtäminen helpottaa vastoinkäymisten kohtaamisista? Mitä muuta meidän on hyvä tietää vastoinkäymisten luonteesta? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti syventyvät tässä jaksossa.
36:09
April 16, 2019
16. Voiko omiin valintoihin vaikuttaa?
Onko meillä ihmisillä valinnanvapaus? Olisimmeko voineet valita eri tavalla? Kumpi tulee ensin, rationalisointi ja sen pohjalta valinta vai valinta ja sen rationalisointi jälkikäteen? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti pureutuvat tässä valintoihin keskittyvässä Zenittäjät-jaksossa. 
40:46
April 02, 2019
15. Autenttiset halut – Mistä tunnistaa, mitä todella haluaa?
Monet kokevat vaikeaksi tunnistaa, mitä he todella haluavat. Usein haluamme jonkin lopputuloksen, kuten vaurauden, ihannevartalon tai ulkoisen menestyksen. Mutta todellisuudessa haluamme vain tuntea sitä hyvää oloa, jonka kuvittelemme tämän asian meissä luovan. Jotta saamme haluamamme, luomme erilaisia toiminnallisia strategioita sinne päästäksemme. Tällöin usein löydämme itsemme tekemästä asioita, joiden tekemisestä emme oikeasti nauti. Mitä tapahtuu, jos lopetamme yrittämästä päästä johonkin ja alamme tehdä niitä asioita, joita kohtaan tunnemme luontaista vetoa? Tästä aiheesta Niko ja Antti keskustelevat tässä Zenittäjien jaksossa. 
31:43
March 18, 2019
14. Miten vapautua kontrollin tarpeesta?
Itsekontrolli ja liika totisuus on yksi suurimmista suomalaisista kompastuskivistä, etenkin urheilumaailmassa. Suomalaisilla urheilijoilla on tapana suhtautua niin urheiluun kuin itseensä vakavasti siinä, missä amerikkalaiset kilpakaverinsa näkevät urheilun showna ja itsensä taiteentekijöinä. Mitä suomalaiset voisivat oppia tästä jenkkien mentaliteetista? Ja miten me kaikki voimme suhtautua elämäämme enemmän taiteena kuin tieteenä? Näihin teemoihin Niko ja Antti syventyvät tässä Zenittäjien kevätkauden avausjaksossa. 
38:49
March 04, 2019
13. Miksi sinä olet yhtä luova kuin luovin ihminen, jonka tunnet?
Onko luovuus synnynnäistä? Miksi on väärin sanoa, että jotkut ihmiset ovat luovempia kuin toiset? Mikä estää meitä ihmisiä usein toimeenpanemasta uusia ja innostavia ideoitamme käytännössä? Miten voimme päästä irti sisäisistä toiminnan esteistä ja tehdä uusien ideoiden toimeenpanosta helppoa ja vaivatonta? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti syventyvät tässä luovuutta käsittelevässä 13. jaksossa.
36:45
November 01, 2018
12. Tarvitseeko ihminen hyviä rutiineja?
Ovatko hyvät tavat ja rutiinit avain menestykseen? Miksi rutiinien ylläpito johtaa usein turhaan stressiin? Miltä näyttää elämä ilman minkäänlaisia rutiineja? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti syventyvät tässä Zenittäjien uusimmassa jaksossa.
39:50
September 28, 2018
11. Miten olla autenttinen oma itsensä aina ja kaikkialla?
Meitä kannustetaan usein olemaan omia itseämme? Mutta mitä omana itsenämme oleminen oikeastaan tarkoittaa? Voimmeko koskaan olla mitään muuta kuin oma aito itsemme? Mitä hyötyä esim. deittailussa tai työhaastattelussa on siitä, että olemme täysin autenttisesti ja rehellisesti sitä, mitä olemme? Näihin kysymyksiin Zenittäjä-kaksikko Niko ja Antti syventyvät tässä jaksossa.
37:40
September 09, 2018
10. Toimitko pelon vai vapauden ohjaamana?
Tässä jaksossa Niko ja Antti pohtivat mm. miksi on tärkeää tunnistaa, mistä tunnetilasta käsin teemme asioita, miksi asioiden tekeminen aidosta halusta ja vapaudesta johtaa parempiin tuloksiin ja miksi pelkoon ja puutteeseen perustuva parisuhde on myrkyllinen.
42:56
August 31, 2018
09. Miksi itseä ei kannata yrittää kehittää?
Pitääkö ihmisen kehittää itseään? Voiko sitä edes tehdä? Kuka tai mikä on se "itse", jota yritämme edes kehittää? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti syventyvät tässä Zenittäjien jaksossa, jossa he myös kertovat, ketkä ovat maailman parhaimpia itsensä kehittäjiä ja mikä on heidän salaisuutensa.
39:17
August 15, 2018
08. Onko elämä oikeasti unta?
Ajatus siitä, että elämä on pohjimmiltaan (jumalallinen) uni on suosittu erilaisten itämaisten kokemusperäisten filosofioiden parissa. Tähän metafyysiseen olettamukseen Niko ja Antti syventyivät tässä uusimmassa jaksossa. Kuulet mm. mitä todisteita meillä on väitteen tueksi ja mitä merkitystä elämän unenkaltaisuudella on ihmiselämän kannalta.
35:15
July 31, 2018
07. Miksi meditointi ja mindfulness ovat ajanhukkaa?
Meditointi ja mindfulness nostavat suosiotaan länsimaissa koko ajan. Ne nähdään väylinä kohti mielenrauhaa ja sisäistä tyyneyttä maailmassa, jonka koetaan tulevan yhä kiireisemmäksi. Mutta pitääkö meidän oikeasti meditoida ja harjoittaa mindfulnesia vaaliaksemme mielenrauhaamme? Vievätkö ne meidät oikeasti kohti valaistusta? Vai olemmeko kenties väärinymmärtäneet meditoinnin perimmäisen luonteen? Näihin kysymyksiin Niko ja Antti vastaavat tässä uusimmassa jaksossa, jossa he myös kertovat, miten Buddha kävi paskalla.
32:19
July 17, 2018
06. Miksi epävarmuus on elämän suola?
Ihmisillä on tapana käyttää paljon aikaa poistaakseen epävarmuutta niin itsensä kuin eri elämän olosuhteiden suhteen. Mutta voiko epävarmuudesta koskaan päästä täysin eroon? Onko se edes ongelma, jolle pitää tehdä jotain? Tässä jaksossa Niko ja Antti pyrkivätkin tarjoamaan uuden tavan nähdä epävarmuus elämän suolana ja sinä tekijänä, joka koukuttaa meidät asioiden pariin. Avainsanat: Itseluottamus, kolme prinsiippiä, Mindfulness, henkinen kasvu, mentaalivalmennus, hyvinvointi
34:45
July 02, 2018
05. Pelot(on) – Miten olla sinut pelon kanssa?
Miksi arkikielen pelolla ei ole mitään tekemistä todellisen pelon kanssa? Mistä pelko todella kertoo? Miten pelon kanssa voi oppia elämään? Näihin kysymyksiin Zenittäjä-kaksikko Niko ja Antti syventyvät tässä uusimmassa jaksossaan. Avainsanat: Itseluottamus, kolme prinsiippiä, Mindfulness, henkinen kasvu, mentaalivalmennus, hyvinvointi
37:35
June 25, 2018
04. Kielletyt ajatukset – Kuka ajattelee ajatuksesi?
Tässä neljännessä jaksossa Niko ja Antti keskustelevat siitä, onko tiettyjen asioiden, kuten itsensä tappamisen ajattelu sallittua ja okei. He kertovat, miksi moni tuntee syyllisyyttä ja häpeää omista ajatuksistaan. He myös osoittavat, miksi oman ajattelun ajattelu sekä yritys hallita ajattelun virtaa johtaa vääjäämättä sisäiseen tuskaan. Avainsanat: Itseluottamus, kolme prinsiippiä, Mindfulness, henkinen kasvu, mentaalivalmennus, hyvinvointi
34:20
June 18, 2018
03. Yleisavain elämään – Miksi ratkaisu ei löydy etsimällä?
Tässä kolmannessa jaksossa Niko ja Antti näyttävät, mikä loukku sisältyy muiden elämän ohjeiden ja neuvojen mukaan elämiseen. He osoittavat uuteen suuntaan, josta jokainen voi löytää oman elämänsä yleisavaimen, joka avaa vastaan tulevat lukot. Avainsanat: Itseluottamus, kolme prinsiippiä, Mindfulness, henkinen kasvu, mentaalivalmennus, hyvinvointi
28:41
June 11, 2018
02. Miksi kokemuksemme syntyy sisältämme?
Tässä toisessa jaksossa Niko ja Antti tarkastelevat uudenlaista tapaa ymmärtää sitä, mistä ja miten kokemuksemme elämästä - mukaan lukien kaikki tunteemme ja mielialamme - syntyvät. Miesten mielestä suurin osa ihmisistä on ajautunut elämässään päättymättömään "onnen aarrejahtiin", jossa he pyrkivät etsimään ulkopuolellaan sellaisia asioita ja tapahtumia, jotka tuovat hyviä ja miellettyviä tunnekokemuksia. Niin tämän jakson, kuin koko Zenittäjät podcast -sarjan tarkoitus on havahduttaa kuulijansa näkemään paremmin, miten kokemuksemme elämästä on täysin sisäsyntyinen ilmiö ilman suoraa syy-seurausyhteyttä siihen, mille ulkoisille olosuhteille ja tekijöille olemme altistaneet itsemme nyt tai aiemmin.
35:05
June 05, 2018
01 Mistä hyvä itseluottamus kumpuaa?
Tässä ensimmäisessä jaksossa Niko ja Antti lähtevät etsimään uudenlaista näkökulmaa itseluottamukseen. He pohtivat mm. miksi se, miten määrittelemme ja ymmärrämme itseluottamusta, vaikuttaa siihen, kuinka paljon koemme sitä. He antavat yleisimmän määritysloukun, johon monet tietämättään ajavat itsensä ja sen myötä tekevät itseensä luottamisesta vaikeaa. Avainsanat: Itseluottamus, kolme prinsiippiä, Mindfulness, henkinen kasvu, mentaalivalmennus, hyvinvointi
35:09
June 04, 2018