Skip to main content
Živá Viera Podcast

Živá Viera Podcast

By Kresťanské spoločenstvo Živá Viera
V našom podcaste nájdete záznamy z bohoslužieb alebo rozhovory na rôzne témy v podaní pastora Tibora Starého a iných rečníkov.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Spotify Logo

Spotify

Manželstvo a výchova detí | 02
Základné princípy šťastného manželstva. 👫
33:15
January 15, 2021
Manželstvo a výchova detí | 01
V tejto sérií sa bližšie pozrieme na to, čo hovorí Biblia o manželstve a s tým spojenou výchovou detí. Túto tématiku nám priblíži a rozoberie Mária Stará, ktorá je manželka nášho pastora a spoluzakladateľka cirkvi Živá Viera v Šali.
55:46
January 8, 2021
Máš bázeň pred Bohom? | 25.11.2020
Čím viacej vieš, o to bude zaujímavejšie to, čo nevieš. 🙏
46:59
November 25, 2020
Zmysluplný život | 22.11.2020
Boh nemôže prísť bližšie k tebe, než do tvojho srdca. Preto treba dávať pozor na svoje srdce, nech je čisté.
49:59
November 22, 2020
Svedectvo v našich životoch | 18.11.2020
Znakom večného života je, že poznáš Boha a máš ho v srdci. 👍
40:56
November 18, 2020
Nech sa stane Tvoja vôľa | 15.11.2020
K tomu, aby sme splnili Božiu vôľu, potrebujeme nie len ucho, ktoré počuje, ale aj poslušné srdce.
36:18
November 15, 2020
Strach | 11.11.2020
Kde má strach svoje miesto v mysli človeka. 🧠
34:34
November 11, 2020
Myseľ človeka | 8.11.2020
Aby naše prosby v modlitbách boli naplnené, musíme vyčistiť svoju myseľ.
53:01
November 8, 2020
Ježišovo evanjelium | 4.11.2020
"Akékoľvek prekvapenie prinesie budúcnosť, jedno je isté, Ježiša nikto neprevýši." - Ernest Renan (1823-1892)
51:05
November 4, 2020
Čo nám prinesie budúcnosť? | 1.11.2020
Nezaoberaj sa tým, čo nevieš o budúcnosti, ale tým čo o nej vieš.
37:37
November 1, 2020
Bohoslužba | Streda | 28.10.2020
Najhlavnejšou Božou požiadavkou na tento čas je, aby sme sa stotožnili s Jeho cieľmi.
32:01
October 28, 2020
Bohoslužba | Nedeľa | 25.10.2020
Dnes pastor vraví o tom ako je dobré postaviť svoj dom na skale a čo to pre nás znamená.
1:02:01
October 26, 2020