Skip to main content
Živá Viera Podcast

Živá Viera Podcast

By Kresťanské spoločenstvo Živá Viera

V našom podcaste nájdete záznamy z bohoslužieb alebo rozhovory na rôzne témy v podaní pastora Benjamína Starého a iných rečníkov.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Čo od nás Boh očakáva? | Nedeľa 25.9.2022 | Benjamín Starý

Živá Viera Podcast

1x
Bezkonkurenčný víťaz | Nedeľa 22.1.2023 | Benjamín Starý
Bezkonkurenčný víťaz | Nedeľa 22.1.2023 | Benjamín Starý
“Je dôležité, aby naše srdcia boli presvedčené o tom, že Ježiš je víťaz a v ňom máš víťazstvo nad všetkým. Nepozeráš na fakty, okolnosti, názory, ktoré sa zdajú byť jedinou pravdou. Pozeráš sa na pravdu - Božie slovo. A to sa veľakrát od faktov tohto sveta líši. Musíš si vybrať, o čo oprieš presvedčenie svojho srdca. To, čomu bude veriť tvoje srdce sa stane vo výsledku aj tvojou skúsenosťou v budúcnosti.”
01:05:04
January 23, 2023
Vďačné srdce | Nedeľa 15.1.2023 | Benjamín Starý
Vďačné srdce | Nedeľa 15.1.2023 | Benjamín Starý
Mali by sme byť oveľa viac vďační Bohu za tie zdanlivo samozrejmé veci. Že si sa ráno zobudil, v poriadku docestoval, strechu nad hlavou, za partnera, deti, za zvládnuté problémy, tvoje priateľstvá a mnoho ďalších vecí. Nepozeraj sa na to, čo v tvojom živote nevyšlo, cesta dopredu je vo vďačnosti Bohu za to všetko, čo v tvojom živote už urobil.
01:04:12
January 17, 2023
Pôst | Nedeľa 8.1.2023 | Benjamín Starý
Pôst | Nedeľa 8.1.2023 | Benjamín Starý
Ak náš pôst bude odpoveďou na jeho milosť, tak náš motív je správny. Pretože pôst je o intímnejšom vzťahu so Stvoriteľom a nie o dosahovaní našich osobných cieľov.
49:15
January 08, 2023
Dary, ktoré máš | Piatok 30.12.2022 | Benjamín Starý
Dary, ktoré máš | Piatok 30.12.2022 | Benjamín Starý
“Štastný a požehnaný človek, ktorý pozná svoje obdarovanie a funguje v ňom” PRÍSPEVKY ❤️ https://bit.ly/zv-prispevky SK06 1100 0000 0029 4408 6293 SLEDUJTE NÁS 🌐 https://bit.ly/zv-facebook​ https://bit.ly/zv-instagram​ https://bit.ly/zv-twitter​ https://bit.ly/zv-web​ https://bit.ly/zv-email​ https://bit.ly/zv-podcast © https://zivaviera.sk
58:39
December 30, 2022
Boli sme mŕtvi | Štvrtok 29.9.2022 | Benjamín Starý
Boli sme mŕtvi | Štvrtok 29.9.2022 | Benjamín Starý
List Efezanom 1:3 “3 Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach.” Takto rozmýšľajme o sebe a prehlasujme to - Ja už som požehnaný. A toto, keď podlejeme trochu skutkami viery, vytvára sa cesta tomu, aby požehnanie prúdilo v našom živote.
48:56
September 29, 2022
Čo od nás Boh očakáva? | Nedeľa 25.9.2022 | Benjamín Starý
Čo od nás Boh očakáva? | Nedeľa 25.9.2022 | Benjamín Starý
Apoštol Peter dostal novú šancu tak, ako ju Pán ponuka každému. Využi to, nový začiatok, staré zahoď, nemá zmysel sa pozerať do minulosti, nemá zmysel sa vracať k starým zvyklostiam, ktoré nebudujú. Ale Pán je schopný vykonať zázrak aj v tvojom živote, aj keď si pri ňom dlho nebol. Dostal si novú šancu. A aj tu je miesto pre teba.
V cirkvi. Miesto nedokonalých ľudí, ktorých nedokonalosti dopĺňa Ježiš, a to vypôsobuje radosť a nádej zo života. Radosť z budúcnosti.
50:31
September 28, 2022
Aký postoj zaujmeš? | Adrián Bartalos
Aký postoj zaujmeš? | Adrián Bartalos
“Ja som si v živote veľakrát myslel, že toto je to najlepšie pre môj život. Problém bol, že som sa nepýtal Stvoriteľa na to, na, čo ma Stvoril a práve, preto potrebujem Jeho slovo, aby ma viedlo životom.”
09:28
September 27, 2022
Ako Boh hovorí | Dávid Bartalos
Ako Boh hovorí | Dávid Bartalos
“Bože tak hovor” - sadol som si a čakal. Odpoveď aj tak príšla v Božom Slove.
03:59
September 25, 2022
O čom to vlastne je? | Nedeľa 11.9.2022 | Benjamín Starý
O čom to vlastne je? | Nedeľa 11.9.2022 | Benjamín Starý
“Ako ste teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak v ňom žite zakorenení a v ňom budovaní, upevnení vo viere, ako ste sa naučili; rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky. Dajte pozor, aby vás niekto nepriviedol do otroctva prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta, a nie na Kristovi.“

List Kolosanom 2:6-8
53:43
September 11, 2022
Pros o múdrosť | Nedeľa 28.8.2022 | Benjamín Starý
Pros o múdrosť | Nedeľa 28.8.2022 | Benjamín Starý
Múdrosť je niečo, čo je potrebné, aby mal každý jeden človek vo svojom živote. Božiu múdrosť. Lebo keď máš múdrosť alebo keď vieš odkial ju pýtať, urobíš dobré rozhodnutie. Keď máš múdrosť, si efektívnejší. Keď máš múdrosť vieš s ňou pomáhať aj iným. Keď máš múdrosť, 
si aj radostnejší.
32:06
August 31, 2022
Čo je tvojím palivom? | Nedeľa 21.8.2022 | Benjamín Starý
Čo je tvojím palivom? | Nedeľa 21.8.2022 | Benjamín Starý
Keď sa ráno zobudíš, čo je tvojím palivom? Čo ťa ženie
do prekonania dňa, týždňa, mesiaca, roka? Niektorých ľudí ženie deadline v práci, Iných zase strach,
 či už z neznámeho alebo známeho. Minulosť, zvykne byť veľmi výdatným palivom tiež. Existuje mnoho okolností, ktoré nás môžu hnať a udávajú smer nášmu životu. Nastavia v našej navigácii ciel a my sa ženieme.
Deň za dňom, rok za rokom. Ale je to dobre tak, ako to je?
52:47
August 21, 2022
Čo máš, čo môžeš dať? | Nedeľa 31.7.2022 | Benjamín Starý
Čo máš, čo môžeš dať? | Nedeľa 31.7.2022 | Benjamín Starý
Ježiš povedal: "budete mi svedkami". Svedok, nesie dôkaz a popisuje veci tak, ako sú, ako sa stali. A tých dôkazov, malých aj veľkých zázrakov, má každý z nás dostatok. Len v tejto dobe, pod ťarchou všetkého chaosu, sa kresťania vôbec nemajú čas zamyslieť nad tým, čo pre nich Boh urobil.
55:58
July 31, 2022
Poslanie | Nedeľa 24.7.2022 | Benjamín Starý
Poslanie | Nedeľa 24.7.2022 | Benjamín Starý
Ježiš naplnil poslanie a službu, ktorú mal vytýčenú od Boha Otca a rovnako posiela nás, aby sme niečo konali na tejto zemi. Ako bol poslaný On, tak aj nás posiela. Byť poslaný do sveta, znamená, že si predstaviteľ Ježiša Krista, ten kto o ňom povie tú dobrú správu.
57:50
July 24, 2022
Kondícia na modlitbu | Benjamín Starý
Kondícia na modlitbu | Benjamín Starý
Jakubov list 5:13 “Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí! Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy!” Jednoducho povedané, keď sa máš zle, modli sa, ale modli sa aj vtedy, keď všetko klape. Potvrdzuje to aj povzbudenie, ktoré napísal Pavol do Listu Efežanom - “Neprestajne sa modlite”.
53:44
April 03, 2022
Nevera a pochybnosti | Benjamín Starý
Nevera a pochybnosti | Benjamín Starý
“Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami,‘ znie výrok Hospodina, ‚sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej. 12 Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. 13 Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom.” - Jeremiáš 29:11-13 📘  Keď budeme Boha hľadať celým svojím srdcom, to znamená, že naša duša bude podriadená, to znamená, myseľ bude pravidelne upratovana, budeme sa opierať na Božie slovo, Budeme spoznávať jeho charakter skrze Božie slovo, tak, keď sa budem modliť, vypočuje ma.
52:29
March 18, 2022
Stála nádej | Benjamín Starý
Stála nádej | Benjamín Starý
Žalm 33:18 "Hľa, oko Hospodinovo hľadí na tých, ktorí sa ho boja, na tých, ktorí očakávajú na jeho milosť,” "To, čo Boh hľadá na tomto svete alebo, teda záruka toho, že bude konať v mojom živote, že moja snažná viera nie je márna, že sa naplní “to, čo vyznávate budete mať”, je to, že, keď sa Boh pozrie na môj život či mám tieto dve veci - úctu a rešpekt, - že sa ho bojím, že mám bázeň k nemu, že je pre mňa zvrchovaný. A jedna život meniaca skutočnosť je, keď človek zistí, že Boh je naozaj dobrý. Má ma rád, je mi v skutočnosti otcom, pretože som Božím dieťaťom, že nie som len produkt náhody, nie som ani človek, ktorého použije, ako nástroj a potom niekam odloží, ale, že ma má reálne rád. Pretože má ku mne milosť, ako to môžme v tom verši vedieť, a to sa v iných prekladoch píše aj, ako láska, súcit, odovzdanosť, zaviazanosť."
01:02:59
March 10, 2022
Radosť === sila | Benjamín Starý
Radosť === sila | Benjamín Starý
"Musíme nad svojím životom vyznávať Slovo. Je úžasné, že počúvame kázne, toľko študujeme, píšeme si poznámky, ale ak Slovo neuvádzame do praxe, tak prichádzame o veľa. Slovo bolo poslané na to, aby bolo hovorené a nie zastavené. Vyznávajme nad svojím životom Božie Slovo a uvidíme zmeny v našom zmýšľaní a zmeny v situáciách naokolo nás. Inak sa k nim postavíme." 📘
50:35
March 02, 2022
Čo máme spoločné? | Benjamín Starý
Čo máme spoločné? | Benjamín Starý
Od momentu, keď sa rozhodneme našu budovu, náš život, prirovnávať k nemu, všetky moje obrazy o skutočnosti, rebríček hodnôt, spôsob myslenia, moja mentalita či som obeť alebo bojovník ako On, jednoducho, ak začnem svoj život k nemu zarovnávať, tak sa On stane naozaj uholným kameňom v mojom živote. A to je dobrá stavba. Stabilná.
46:54
February 23, 2022
Buduješ múry alebo mosty? | Benjamín Starý
Buduješ múry alebo mosty? | Benjamín Starý
Aké dôležité je mať ľudí okolo seba, priateľov, ktorí stoja pri tebe, podporujú ťa a ty stojíš pri nich. Nezostaň sám. A tam, kde nie sú zatiaľ priatelia a zdá sa, že si sám, tak nie si sám, volaj k Bohu aj za tuto časť života, že potrebuješ niekoho pri sebe a stane sa to.
50:44
February 16, 2022
Čo bolo, to bolo | Benjamín Starý
Čo bolo, to bolo | Benjamín Starý
Neobviňuj sa, nie si slabý, nehovor o sebe, že nič nevládzeš a nezvládaš. Si silný, pretože Ježiš v tebe je silný a máš silného Boha a je tvojím Bohom a nie Bohom len niekoho iného, ale je aj tvojim Bohom. “Plač môže trvať do noci, s ránom však prichádza plesanie.” Žalm 30:6
55:07
February 11, 2022
Dobrá záťaž | Benjamín Starý
Dobrá záťaž | Benjamín Starý
Božím zámerom nie je, aby sme boli individualisti. Lebo, keď máme správne nastavenie mysle, ktoré upravil Boh, Jeho lásku v našom srdci, ktorá svoj rádius zasažiteľnosti stále zväčšuje, budeme sa vedieť starať a zaujímať o iných ľudí. To je presný opak individualizmu. 🤝
40:20
January 30, 2022
Viera pod tlakom | Benjamín Starý
Viera pod tlakom | Benjamín Starý
Predstavte si lietadlo pristávajúce na dráhu. Už sa blíži kontakt pneumatík s asfaltom a zrazu sa pneumatiky dotknú zeme, lietadlo zosadne a pneumatiky sú otestované či ustoja ten tlak. V našom prípade je to o tom či je osvedčená naša viera alebo sklame. Či v tomto tlaku, spoločenskom, mentálnom a duchovnom, vydržíme byť nafúknutý a neprasknúť. Či sme dosť napumpovaný vierou. 🛩️
56:52
January 26, 2022
Veľkňaz Ježiš Kristus | Benjamín Starý
Veľkňaz Ježiš Kristus | Benjamín Starý
Boh nás miloval ešte, keď sme boli hriešnikmi, a to, aby som sa cítil zatratený a nehodný vôbec nedáva zmysel, lebo On vie, aký som bol a aký som teraz a aj tak ma miluje. ❤️
53:23
January 19, 2022
Tradície a zvyky | INÝ POHĽAD | 10
Tradície a zvyky | INÝ POHĽAD | 10
Tradície a zvyky môžme rozdeliť na dve skupiny, a to sekulárne a náboženské. Čo z toho nás dokáže ovplyvniť v našich životoch a čo na to hovorí biblia?
37:49
January 05, 2022
Cieľavedomý človek | Benjamín Starý
Cieľavedomý človek | Benjamín Starý
Bez cieľov sa nedá ísť dopredu, je to len život reagujúci na aktuálne problémy.
48:34
January 04, 2022
Vianoce v pokoji | Benjamín Starý
Vianoce v pokoji | Benjamín Starý
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje.“ - Lukáš 2:14 📕 Boh praje všetkým ľuďom na zemi ten pokoj, ktorý nie je závislý na okolnostiach, ale ktorý uchopí tvoje srdce a aj, keby sa hocičo dialo v tvojom živote, dokážeš tým prejsť. ❤️
55:10
December 22, 2021
Verný & stály | Benjamín Starý
Verný & stály | Benjamín Starý
Je nesmierne dôležité, ako sa správame vtedy, keď si myslíme, že nás nikto nevidí.
36:35
December 12, 2021
Čo mám teraz robiť? | Benjamín Starý
Čo mám teraz robiť? | Benjamín Starý
V tejto dobe sa ľahko nadáva na všetko. Na prácu, šéfa, starostu, primátora, politikov, policajtov… Toto všetko počúvame naokolo nás. O to viac potrebujeme prinášať pokoj medzi ľudí, do nášho okolia, do našej rodiny. Pokoj a istotu, ktorú nám poskytuje Božie slovo. 📕
45:56
December 05, 2021
Milosť a spasenie | INÝ POHĽAD | 09
Milosť a spasenie | INÝ POHĽAD | 09
Musím si spasenie pravidelne obnovovať? Som spasená, ale necítim to. Mám pocit, že nevládzem spĺnať všetko, čo sa odomňa žiada a preto sa bojím, že nepôjdem do neba. Boh sa na mna hnevá. Ako môžem byť spasený? Čo je spasenie? O akej milosti to stále počúvam? Prečo by som ju mala chcieť? Čo znamená "byť Božím dieťaťom"? Odpovede na tieto a ďaľšie otázky nájdete v novej epizóde. 🙏
22:55
December 02, 2021
Pevné hodnoty | INÝ POHĽAD | 08
Pevné hodnoty | INÝ POHĽAD | 08
Ako si mám stáť za svojimi hodnotami? Rodina a priatelia v Boha neveria. Mám svoje hodnoty radšej skrývať? Mám sa báť opačných názorov? Čo s tým v práci a v škole? Hanbím sa. Budem cool? Mám to do ľudí tĺcť? O tomto je náš nový diel podcastu INÝ POHĽAD.
32:44
November 25, 2021
Dávid Bartalos | Rast, skúšky a dávanie
Dávid Bartalos | Rast, skúšky a dávanie
V Biblii je napísané, že Boh má s nami zámery pokoja, dá nám dobrú budúcnosť a nádej. To znamená, že ak jeho hľadáme, umožní nám v živote robiť to, po čom túžime, a to, čo nás bude najviac napĺňať. "Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami,‘ znie výrok Hospodina, ‚sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej." - Jeremiáš 29:11 📕
09:20
November 12, 2021
Ťažké životné situácie | INÝ POHĽAD | 07
Ťažké životné situácie | INÝ POHĽAD | 07
Možno práve zažívaš tažkú životnú situáciu, či už v rodine, v škole, v práci, sám so sebou, stráca sa ti chuť do jedla a posteľ je jediným útočiskom. Tieto situácie niesú bezvýchodiskové, pretože Boh nám dal všetky prostriedky na to, aby sme v nich obstáli a dokonca dokázali byť oporou aj ostatným. O týchto možnostiach a našich vlastných skúškach sa rozprávame v 7. epizóde. “Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.” - 1. List Korinťanom 10:13 📕
30:52
November 09, 2021
Modlitba | INÝ POHĽAD | 06
Modlitba | INÝ POHĽAD | 06
Kedy sa mám modliť? Môžem sa modliť, čo chcem? Môžem sa modliť v mysli? Čo je vlastne modlitba? Je vôbec dôležitá?
32:28
November 01, 2021
Hlasná viera | Benjamín Starý | 17.10.2021
Hlasná viera | Benjamín Starý | 17.10.2021
Nemôžme byť šťastní, ak niečo skrývame.
24:34
October 20, 2021
Dobro a zlo | INÝ POHĽAD | 05
Dobro a zlo | INÝ POHĽAD | 05
Ako je možné, že na svete existuje toľko zla? Existuje vôbec? Ak nie, odkiaľ sa berú morálne zásady? Ak áno, je zlo v našej DNA? Je zlo v deťoch? Je zlo zlom? Je zlo dobré? Prečo ho Boh nezastaví? Ako je možné, že Biblia schvaľuje vyvraždenie Kanaáncov? Vypočujte si diskusiu a odpovede na tieto otázky.
29:29
October 12, 2021
Vízie a sny | INÝ POHĽAD | 04
Vízie a sny | INÝ POHĽAD | 04
"Ľudia sú bytosti, ktoré potrebujú mať neustály cieľ vo svojom živote." - Daniel Simons 🏁
37:54
September 29, 2021
Ženy | 06
Ženy | 06
Na obnovenie manželstva vždy existuje príležitosť. 👫💍
32:35
July 23, 2021
Ženy | 05
Ženy | 05
Dvaja zvládnu viac ako jeden. 👫
30:31
July 16, 2021
Daniel Šobr | Služba a dary
Daniel Šobr | Služba a dary
Pre každého z nás má Boh prostriedky, možnosti a do každého z nás vložil dary, ktoré chce použiť. ⛏️
59:56
June 13, 2021
Adrián Bartalos | Božie vedenie
Adrián Bartalos | Božie vedenie
My kresťania častokrát kladieme dôraz len na momenty, pri ktorých pocítime obrovský zážitok, akým je napríklad znovuzrodenie alebo krst. Zabúdame, ale na to, žeby sme mali byť vedení Svätým Duchom každý jeden deň. 🕊️
13:55
June 06, 2021
Manželstvo a výchova detí | 12
Manželstvo a výchova detí | 12
Poukážme na pravdy, na ktorých základe bude manželstvo lepšie fungovať. 👫
52:00
June 04, 2021
Tajomstvo úspešného manželstva | 2. časť | Mária Stará
Tajomstvo úspešného manželstva | 2. časť | Mária Stará
Dvaja ľudia, jedno srdce. ❤️
43:18
May 28, 2021
Tajomstvo úspešného manželstva | Mária Stará
Tajomstvo úspešného manželstva | Mária Stará
Zbožný charakter nezískame automaticky bez nášho vytrvalého úsilia. 💪
44:27
May 21, 2021
František Balázs | Skromnosť a chudoba?
František Balázs | Skromnosť a chudoba?
Mnohokrát je následkom za hriechy práve chudoba, ktorá je pre človeka jarmom. Ale, Ježiš bol na kríži potrestaný za naše hriechy, zobral na seba všetky jarmá, aby sme ich nemuseli niesť my. Dal nám slobodu. ❤️
12:56
May 14, 2021
Bohatstvo, chudoba a zmysel života | INÝ POHĽAD | 04
Bohatstvo, chudoba a zmysel života | INÝ POHĽAD | 04
Podľa Biblie kráľ Šalamún vládol v rokoch 970-931 pred Kr. Počas tejto doby údajne dostal za každý z 39 rokov svojej vlády 25 ton zlata, čo by malo v roku 2016 hodnotu miliárd dolárov. Spolu s ohromným bohatstvom zhromaždeným z daní a obchodu, mohol osobný majetok biblického panovníka v dnešných peniazoch prekročiť 2 trilióny dolárov. 💵💵💵
56:11
May 10, 2021
Ženy | 04
Ženy | 04
Keď dospelý aj dieťa vie, že jeho identita je od Boha, bude vedieť viac odolávať hriechu a pokušeniam. 👌
34:60
May 08, 2021
František Balázs | Otroctvo a vykúpenie
František Balázs | Otroctvo a vykúpenie
Ak sa v starozákonnom svete narodilo dieťa otrokom, narodilo sa žiaľ ako otrok. Presne tak aj my teraz preberáme otroctvo od našich predkov. Ježiš nám ponúka vykúpenie sa z pod hriechov našich otcov a od tých, ktoré robíme my sami. ✝️
13:31
May 03, 2021
Skúšky a pády | INÝ POHĽAD | 03
Skúšky a pády | INÝ POHĽAD | 03
Osobný rast v skúškach funguje len jedným spôsobom, a to ak danú situáciu zvládneme sami. Ak nechávame iných ľudí či už sú to naši rodičia, partneri alebo spolukonatelia, riešiť naše skúšky namiesto nás, uberáme sa o osobný rast a v určitých prípadoch zaťažujeme aj ostatných ľudí. 💪
55:17
May 03, 2021
Vykúpenie | 28.4.2021
Vykúpenie | 28.4.2021
Keď chceš lásku, musíš ju aj dať. Je to jednoduchý princíp. 👌
45:06
April 28, 2021
Slobodná vôľa a predurčenie | INÝ POHĽAD | 02
Slobodná vôľa a predurčenie | INÝ POHĽAD | 02
Predstavme si futbalový zápas, ktorý má určité pravidlá a konkrétny počet hráčov. Do hladiska prídu diváci, ktorí si zápas chcú užiť. Akoby to vyzeralo, keby každý z hráčov má inú farbu dresu? Jeden by vzal loptu do ruky, druhý by robil premety, ďalší by si ľahol na trávnik, jednoducho, každý by si začal robiť, čo chce. Takáto hra by nikoho nebavila, lebo akonáhle odstránime konkrétne pravidlá podľa ktorých by mali hráči fungovať, celé to začne postrádať zmyseľ. ⚽️🏈
01:02:42
April 26, 2021
Čo nám prinesie budúcnosť | 25.4.2021
Čo nám prinesie budúcnosť | 25.4.2021
Nezaoberaj sa s tým, čo ti má budúcnosť priniesť, ale s tým, čo si ty do nej prenesieš. 🙏
48:09
April 25, 2021
Ženy | 03
Ženy | 03
Prijatím samej seba, tvoje deti vykročia do života oveľa úspešnejšie. 🚸
26:57
April 23, 2021
Dnes k nám je spasenie bližšie ako včera | 21.4.2021
Dnes k nám je spasenie bližšie ako včera | 21.4.2021
Ako tma vo svete hustne, tak rastie pre nás Božia milosť. 💛
31:30
April 21, 2021
Práca | INÝ POHĽAD | 01
Práca | INÝ POHĽAD | 01
Náš postoj k práci nás môže buď budovať alebo ničiť a spôsobovať dlhodobé vyčerpanie. Práve toto je prvá téma, ktorou sa zaoberáme formou dialógu v našom novom podcaste s názvom INÝ POHĽAD. Pre tento podcast sme sa rozhodli práve preto, že je mnoho oblastí v našich životoch, pri ktorých sa nám zíde "iný pohľad", aby sme sa posunuli na vyšiu úroveň alebo sa vymotali zo stagnácie. Pohodlne sa usaďte, začíname. 🧰
59:21
April 19, 2021
Moc odpustenia | 18.4.2021
Moc odpustenia | 18.4.2021
Evanjelium v nás vytvorí moc odpustenia. Ak nevieš odpúšťať, nebudeš vedieť ani evanjelizovať. ♻️
32:07
April 18, 2021
Ženy | 02
Ženy | 02
Podľa Boha má byť žena rovná mužovi, ale má aj naďalej ostať ženou.🚶‍♀️
42:03
April 16, 2021
Lovci zážitkov | 14.4.2021
Lovci zážitkov | 14.4.2021
Veci, ktoré vyhľadávame, či už koncerty, divadlá, kiná, alebo aj dovolenky, si nevyberajme len podľa množstva zážitkov, ale hlavne podľa toho, či nás to aj buduje. 🌴
30:24
April 14, 2021
Čo máš, to daj Bohu | 11.4.2021
Čo máš, to daj Bohu | 11.4.2021
Peniaze nerobia človeka zlým. Len vyťahujú zneho to, čo je v ňom, či už má nadbytok alebo nedostatok. 💰
35:10
April 11, 2021
Karanténa | 7.4.2021
Karanténa | 7.4.2021
Vieš čo je lockdown? Pozrieť si správy každých 5 minút, triasť sa zvedavosťou a strachom, prestať čítať, prestať sa modliť a prestať rozmýšlať nad svojimi cieľmi. Vzopri sa tomu. 💪
28:44
April 07, 2021
Posolstvo proti smrti - Vzkriesenie | 4.4.2021
Posolstvo proti smrti - Vzkriesenie | 4.4.2021
Evanjelium je viac ako náboženstvo. Je to viac ako rituál, ako morálka, ako úspešný život, ako finančné zaobstaranie. Evanjelium je oveľa viac práve preto, že dobre začína a nikdy nekončí. 💛
38:33
April 04, 2021
Pred Veľkou nocou | 28.3.2021
Pred Veľkou nocou | 28.3.2021
"Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby." - 1. Korinťanom 13:11 📕
34:30
March 28, 2021
Ženy | 01
Ženy | 01
Zbožná žena jedná podľa pravdy, oblieka sa tak, chová sa tak, hovorí a má záľubu v Božom zákone. 👱‍♀️
34:57
March 26, 2021
Presvedčenie | 24.3.2021
Presvedčenie | 24.3.2021
Človek bez presvedčenia, je ako dvere na jednom pánte. Takýto človek je naplno vystavený okolnostiam, ktoré s ním otriasajú. 🚪
24:39
March 24, 2021
Ako sa navrátia stratené veci | 21.3.2021
Ako sa navrátia stratené veci | 21.3.2021
Tma zriedi tvoje svedomie. 🧠
27:25
March 21, 2021
Manželstvo a výchova detí | 11
Manželstvo a výchova detí | 11
Zdroj slušnosti spočíva v srdci človeka, v jeho vnútornom charaktere. 🖤
32:20
March 19, 2021
Hnev | 17.3.2021
Hnev | 17.3.2021
Všade naokolo teba je množstvo návodov, či už na mikrovlnku, nábytok alebo auto, ale jeden hlavný návod ľudia postrádajú a to návod na život. 🔨
36:50
March 17, 2021
Čo nás drží tento čas | 14.3.2021
Čo nás drží tento čas | 14.3.2021
Ktorého Ježiša si prijali do svojho srdca? Toho, ktorý visí na kríži alebo toho, ktorý žije pretože vstal z mŕtvych v tele? ✝️
38:42
March 14, 2021
Manželstvo a výchova detí | 10
Manželstvo a výchova detí | 10
Vzťah rodičov je veľmi dôležitým základom pri vývoji dieťaťa. 🧒
56:40
March 12, 2021
 Desatoro 3. (Cti svojho otca aj svoju matku) | 10.3.2021
Desatoro 3. (Cti svojho otca aj svoju matku) | 10.3.2021
Najzákladnejšia Božia požiadavka na otcov je, aby nezanechali kliatbu na svojich deťoch, ale odovzdali im požehnanie. 🚶
26:19
March 10, 2021
Samsonova urážlivosť | 7.3.2021
Samsonova urážlivosť | 7.3.2021
Nebuď ako veľký orech, okolo ktorého nič nerastie kvôli jeho tienu. Ľudia navôkol teba, by mali mať možnosť rásť. Nebráň im v tom svojím správaním. 🌳
40:32
March 07, 2021
Manželstvo a výchova detí | 09
Manželstvo a výchova detí | 09
Manželstvo samo o sebe nerobí partnerov šťastnými, ale manželstvo dvoch šťastných ľudí áno. 👫
32:33
March 05, 2021
Desatoro 2. (Vyslobodenie z kliatby) | 3.3.2021
Desatoro 2. (Vyslobodenie z kliatby) | 3.3.2021
Na to, aby si žil pobožný život, nepotrebuješ fyzické predmety. 🗿
42:50
March 03, 2021
Hosť pri kráľovskom stole | 28.2.2021
Hosť pri kráľovskom stole | 28.2.2021
Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť. Žalm 23:6 📘
25:11
March 02, 2021
Manželstvo a výchova detí | 08
Manželstvo a výchova detí | 08
My sme stvorení pre lásku a práve preto ju každý hľadá svojím najlepším spôsobom. 💛
48:31
February 26, 2021
Desatoro | 24.2.2021
Desatoro | 24.2.2021
Staré náboženstvá verili, že bohovia sú v nebi, ale predsa ich potrebovali mať zhmotnených v podobe sôch, aby viera v nich bola jednoduchšia. 🗿
27:46
February 24, 2021
Modlitba | 21.2.2021
Modlitba | 21.2.2021
Modlitba bola odjakživa dôležitou súčasťou ľudských životov a v tejto dobe je obzvlášť potrebná. 🙏
30:11
February 21, 2021
Manželstvo a výchova detí | 07
Manželstvo a výchova detí | 07
Boh ochraňuje manželskú zmluvu. 📝
39:37
February 19, 2021
Ježišova krv | 14.2.2021
Ježišova krv | 14.2.2021
Zlá časť duchovného sveta nenávidí a bojí sa krvi Ježiša Krista. 🎙
45:20
February 14, 2021
Manželstvo a výchova detí | 06
Manželstvo a výchova detí | 06
Musíme naše deti konfrontovať s pravdou a zasiať do ich života semienka pravdy. 🌱
42:09
February 12, 2021
Otcovstvo | 7.2.2021
Otcovstvo | 7.2.2021
Aký má byť otec? - "Musí dobre viesť vlastnú domácnosť, deti učiť poslušnosti so všetkou dôstojnosťou." 1. Timoteovi 3:4 📘
41:36
February 07, 2021
Manželstvo a výchova detí | 05
Manželstvo a výchova detí | 05
Problémy, ktoré máme, si musíme riesiť sami. Na to, aby sme ich vyriešili, potrebujeme Božiu múdrosť. 🧠
35:35
February 05, 2021
Srdce | 3.2.2021
Srdce | 3.2.2021
Nesnažme sa na vonok byť pekný a uhľadený a zabúdať na to, že naše vnútro je zanedbané. Musíme sa o naše vnútro, srdce, starať presne tak, ako záhradník o záhradu. 🎤📙
34:27
February 03, 2021
Evanjelium pokoja | 31.1.2021
Evanjelium pokoja | 31.1.2021
Kto prijal Ježiša Krista do svojho srdca, prijal pokoj. 💡
32:51
January 31, 2021
Manželstvo a výchova detí | 04
Manželstvo a výchova detí | 04
Deti sú dielom našich slov. To, čo sme do nich zasiali, bude neskôr pracovať pre nás. 🧒
01:05:02
January 29, 2021
Manželstvo a výchova detí | 03
Manželstvo a výchova detí | 03
"Ak dospejeme k tomu, že je dieťa poslušné, tak to je obrovská výhra." 🎙️
40:13
January 22, 2021
Manželstvo a výchova detí | 02
Manželstvo a výchova detí | 02
Základné princípy šťastného manželstva. 👫
33:15
January 15, 2021
Manželstvo a výchova detí | 01
Manželstvo a výchova detí | 01
V tejto sérií sa bližšie pozrieme na to, čo hovorí Biblia o manželstve a s tým spojenou výchovou detí. Túto tématiku nám priblíži a rozoberie Mária Stará, ktorá je manželka nášho pastora a spoluzakladateľka cirkvi Živá Viera v Šali.
55:47
January 08, 2021
Úcta | 27.12.2020
Úcta | 27.12.2020
Pre to aby si mal lepší život a viac pokoja, je dôležité mať úctu voči ostatným. 🙏
37:57
December 27, 2020
Vianoce | 23.12.2020
Vianoce | 23.12.2020
Ako Boh obdarúva ľudí? Tak, ako s tým práve nerátajú. 🎁
37:51
December 23, 2020
Bremeno | 20.12.2020
Bremeno | 20.12.2020
"Čo sa vám zdá, keby mal niektorý človek sto oviec, a keby jedna z nich zablúdila, či nezanechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nejde a nehľadá tej zablúdilej?" - Matúš 18:12 📘
37:12
December 20, 2020
Smrť zo smädu pri prameni | 9.12.2020
Smrť zo smädu pri prameni | 9.12.2020
"Amen, amen, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal.“ - Ján:13-20 📙
38:41
December 09, 2020
Tak, ako to je s nami? | 2.12.2020
Tak, ako to je s nami? | 2.12.2020
Všetko, čo Boh pre mňa povedal je vzácne, drahé a dôležité.
35:27
December 02, 2020
Máš bázeň pred Bohom? | 25.11.2020
Máš bázeň pred Bohom? | 25.11.2020
Čím viacej vieš, o to bude zaujímavejšie to, čo nevieš. 🙏
46:59
November 25, 2020
Zmysluplný život | 22.11.2020
Zmysluplný život | 22.11.2020
Boh nemôže prísť bližšie k tebe, než do tvojho srdca. Preto treba dávať pozor na svoje srdce, nech je čisté.
49:60
November 22, 2020
Svedectvo v našich životoch | 18.11.2020
Svedectvo v našich životoch | 18.11.2020
Znakom večného života je, že poznáš Boha a máš ho v srdci. 👍
40:57
November 18, 2020
Nech sa stane Tvoja vôľa | 15.11.2020
Nech sa stane Tvoja vôľa | 15.11.2020
K tomu, aby sme splnili Božiu vôľu, potrebujeme nie len ucho, ktoré počuje, ale aj poslušné srdce.
36:18
November 15, 2020
Strach | 11.11.2020
Strach | 11.11.2020
Kde má strach svoje miesto v mysli človeka. 🧠
34:35
November 11, 2020
Myseľ človeka | 8.11.2020
Myseľ človeka | 8.11.2020
Aby naše prosby v modlitbách boli naplnené, musíme vyčistiť svoju myseľ.
53:02
November 08, 2020
Ježišovo evanjelium | 4.11.2020
Ježišovo evanjelium | 4.11.2020
"Akékoľvek prekvapenie prinesie budúcnosť, jedno je isté, Ježiša nikto neprevýši." - Ernest Renan (1823-1892)
51:06
November 04, 2020
Čo nám prinesie budúcnosť? | 1.11.2020
Čo nám prinesie budúcnosť? | 1.11.2020
Nezaoberaj sa tým, čo nevieš o budúcnosti, ale tým čo o nej vieš.
37:38
November 01, 2020
Bohoslužba | Streda | 28.10.2020
Bohoslužba | Streda | 28.10.2020
Najhlavnejšou Božou požiadavkou na tento čas je, aby sme sa stotožnili s Jeho cieľmi.
32:01
October 28, 2020
Bohoslužba | Nedeľa | 25.10.2020
Bohoslužba | Nedeľa | 25.10.2020
Dnes pastor vraví o tom ako je dobré postaviť svoj dom na skale a čo to pre nás znamená.
01:02:01
October 26, 2020