Skip to main content
Zadružni odmevi

Zadružni odmevi

By ZZS
Podcast o stališčih Zadružne zveze Slovenije in aktualnem dogajanju v slovenskem kmetijstvu skozi oči zadružnikov.
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Novela Zakona o kmetijstvu: Zakaj odnos med kmetom in njegovo zadrugo ni enak odnosu kmeta s trgovcem?
Predsednik ZZS Borut Florjančič opozarja: »V zadrugi veljajo povsem druga razmerja kot v odnosu dobavitelj – kupec. Zadrugo ustanovijo kmetje, ki pa so več kot zgolj njeni lastniki. So tudi upravljalci in nadzorniki hkrati. Ter tudi dobavitelji in kupci. Njihovo razmerje temelji na zaupanju in spoštovanju, ki izvirata iz skupnega namena, ki je hkrati tudi razlog ustanovitve zadruge: člani, torej kmetje, so v zadrugo povezani z namenom skupnega, močnejšega nastopa na trgu. Vodijo jih isti interesi, vodijo jih isti cilji. Povezovanje je torej horizontalno.«
11:59
April 7, 2021
Utrip KZ Ptuj
KZ Ptuj deluje že 121 leto. Direktor g. Branko Valenko je predstavil aktualni zadružni utrip.
10:07
April 6, 2021
Borut Florjančič:»Ne razumite odnosa zadruga – član zadruge napačno!«
Zadružna zveza Slovenije je danes na kratkem spletnem dogodku za novinarje opozorila na nerazumevanje, ki se pojavlja v postopku sprejemanja novele Zakona o kmetijstvu, s katero se med drugim implementira v slovenski pravni red Direktiva EU 2019/633 o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Direktivo v ZZS močno podpiramo, saj je njen namen ravno zaščita kmeta in spodbujanje krepitve moči kmeta oz. dobavitelja v odnosu do kupca z znatno tržno močjo oz. trgovca. Vendar opozarjamo, da se pri njeni predlagani implementaciji kaže napačno pojmovanje odnosa med zadrugo in njenim članom. Posledično se sodelovanje kmeta v zadrugi v 61. f členu novele ZKme-1 enači s sodelovanjem kmeta s trgovcem, kar pa je povsem zgrešeno.
14:11
March 30, 2021
Robert Fakin: Vsakega, ki prideluje in se trudi, moramo ceniti!
»Trudimo se, da za trg združujemo pridelavo naših kooperantov, pridelujemo pa tudi sami,« pravi  Robert Fakin, direktor Kmetijske zadruge Agraria Koper, ki povezuje preko 140 zadružnikov. Skupno pridelujejo več kot 34 vrst sadja in zelenjave, največ pa je paradižnika, bučk, melon, cvetače, ohrovta, lubenic, kakija in različnih vrst radičev.
06:12
March 3, 2021
Borut Florjančič: Trgovci so zainteresirani!
Beseda je tekla o minulih regijskih zadružnih posvetih, pogledu na poslovanje zadrug, predvsem pa pogodbenem urejanju odnosov v verigi pridelave zelenjave in krompirja.
10:11
March 2, 2021
Predsednik Borut Florjančič o letošnjih regijskih zadružnih posvetih
Konec meseca februarja Zadružna zveza Slovenije tradicionalno organizira vsakoletne Regijske zadružne posvete, ki bodo zaradi epidemije potekali preko spletne platforme in so namenjeni našim članicam. Regije smo združili na dva posveta in sicer 19. februarja 2021, ob 9.00 uri za Ljubljansko, Kamniško-Zasavsko, Gorenjsko, Južno-Primorsko, Severno Primorsko in Notranjsko regijo ter 26. februarja 2021, ob 9.00 uri za Celjsko, Koroško-Savinjsko-Šaleško, Ptujsko-Ormoško, Prekmursko-Prleško, Štajersko, Dolenjsko-belokranjsko in Posavske regijo.
03:57
February 12, 2021
Danilo Rihtarič: Na področju IK za žita se premika
Pričakovanja so velika, za vse člene verige, je povedal g. Danilo Rihtarič. Pridelovalcem bo shema zagotavljala pokritje lastne cene pridelave, pšenica se bo porabila za domači trg, pomemben vidik pa se bo kazal tudi v smeri povečanja samooskrbe s krušnimi žiti. Potrošnikom bodo zagotovljeni proizvodi sledljivega slovenskega porekla, sledljive nadstandardne kakovosti ter nadstandardnega nadzora.
05:49
February 5, 2021
Marija Mehle: ... ali bo Slovenija sita, ali ne bo!
Marija Mehle iz KGZ Sloga je spregovorila o terminskih planih pridelave in ponudbe zelenjave za letošnje leto. Potrošnike poziva: "Kupujmo slovensko, dajmo našemu človeku zaslužiti, da bo imel voljo delati naprej, saj je od tega lahko v prihdnosti odvisno ali bo Slovenija sita, ali ne bo!
07:07
February 3, 2021
Borut Florjančič: Nujni so interventni ukrepi
Zadružna zveza Slovenije zaradi razmer na področju odkupa kmetijskih pridelkov kmetijskemu ministrstvu predlaga takojšnje ukrepanje in sicer: podaljšanje finančne pomoči za sektor govejega mesa, ponovno finančno pomoč v sektorju prašičjega mesa, pomoč zaradi izpada prihodka v sektorjih sadja (jabolka), vinogradništva, krompirja, zelenjave, v vinarstvu pa čimprejšnje izvajanje krizne destilacije...
05:18
February 2, 2021