Skip to main content
Zadružni odmevi

Zadružni odmevi

By ZZS
Podcast o stališčih Zadružne zveze Slovenije in aktualnem dogajanju v slovenskem kmetijstvu skozi oči zadružnikov.
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

O razstavi »Zadruge ščitijo prebivalstvo na deželi«
Zadružna zveza Slovenije je včeraj, mesec dni pred 50. obletnico ponovne ustanovitve, z odprtjem pregledne razstave, ki nas popelje skozi 150-letno zgodovino zadružništva na Slovenskem, začela praznovanja ob teh dveh visokih zadružnih jubilejih. O tem v pogovoru z Alenko Marjetič Žnider, vodjo oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in zadružništvo in prof. dr. Žarkom Lazarevićem z Inštituta za novejšo zgodovino
24:57
June 08, 2022
Matej Biščak: "Uspelo nam je spretno krmariti v situacijah, ko so se trgi rušili ..."
Matej Biščak, direktor Kmetijsko gozdarske zadruge Pivka pravi, da jim je morda prav zato, ker so majhna zadruga, hitreje prilagodljiva, uspelo uspešno in spretno krmariti in gospodariti v zahtevnih okoliščinah, v katerih so mnoge druge večje sosednje zadruge propadle. Z optimizmom in načrti gredo pogumno naprej.
08:21
May 10, 2022
Klemen Paulič: Na našem področju je glavna panoga gozdarstvo
Predsednik Kmetijske zadruge Lovrenc na Pohorju, g. Klemen Paulič, je predstavil utrip te majhne zadruge, ki je tesno povezana s tamkašnjimi kraji in ljudmi in letos s ponosom praznuje 30-letnico uspešnega delovanja.
05:38
May 06, 2022
Borut Florjančič: "Želimo da se zadruge prepoznajo kot osnovne oblike povezovanja kmetov in pridelave!"
Zadružniki od osebe, ki bo postala prihodnji kmetijski minister pričakujejo, da bo strokovnjak, da bo dobro poznala kmetijstvo in bo imela prepoznavanje zadrug kot osnovnega mehanizma povezovanja kmetov. Sicer pa v pogovoru tudi o bližajočem se Kongresu Zadružne zveze Slovenije  z bogatim spremljevalnim dogajanjem.
10:56
May 05, 2022
Borut Florjančič: Najprej urgenten popravek, nato postavitev ustreznega modela oblikovanja odkupne cene mleka
Glede na hitro zaostrovanje razmer na kmetijskih trgih, zlasti zaradi rasti cen vhodnih surovin, lahko ob neustreznem usklajevanju odkupnih cen kmetijskih pridelkov, že v bližnji prihodnosti pričakujemo množično opuščanje živinorejske dejavnosti in posledično nezadostno samooskrbo države tudi na področju mleka in govejega mesa, ki je bila do sedaj zagotovljena. S tem se lahko v prihodnje bistveno poslabša dolgoročna prehranska varnost države.
17:35
March 29, 2022
Kmetijska zadruga Tolmin letos obeležuje 30 letnico delovanja
V kmetijska zadrugoTolmin se povezuje približno 200 zadružnikov oziroma kmetij iz Soške doline pa tudi nekaterih sosednjih območij. Delujejo na področju odkupa mleka, živine ter tudi ostalih pridelkov in izdelkov kmetij, še posebej pa so ponosni na predelovalne obrate, klavnico, salamerijo in mlekarno Planika. Vse pridelke in izdelke ponujajo tudi v številnih svojih mesnicah in trgovinah, pravi direktor Niko Maver, ki je vesel dobrega odziva potrošnikov.
07:16
March 02, 2022
Borut Florjančič: "Ob 150 letnici ZZS bomo s številnimi dogodki opozorili na pomen zadružnega združevanja!"
S predsednikom ZZS Borutom Florjančičem o zaključkih sestanka Strokovnega odbora za govedorejo in mleko pri upravnem odboru Zadružne zveze Slovenije, ki je obravnaval prirejo mleka in o aktualnih razmerah na trgu lesa. Pa tudi o pripravah ZZS ob 150 letnici zadružništva na Slovenskem in 50 letnici ponovne ustanovitve ZZS.
13:08
March 01, 2022
Slavko Petovar: Ponosni smo na 150-letne korenine
Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci z.o.o. letos obeležuje 10-letnico uspešnega povezovanja, direktor Slavko Petovar pa pravi, da poskušajo pragmatično odgovarjati na izzive časa in so hkrati ponosni, da so dediči prvih zadružnih korenin.
11:40
February 01, 2022
Govedorejci spet izigrani?
Borut Florjančič, predsednik ZZS ne pričakuje, da bo nadzor zadnjih akcijskih prodaj premium slovenskega govejega mesa pod znamko IK prinesel kakšne posebej kritične ugotovitve o nepravilnostih. Pravi, da je najbolj kritično to, da so bili govedorejci spet izigrani za boj za prevlado med trgovskimi verigami.
13:13
February 01, 2022
Borut Florjančič: Nismo kmetje krivi, da se cene hrane dvigujejo!
V letu 2022 praznujemo 150 let zadružništva na Slovenskem in 50 let ponovne ustanovitve Zadružne zveze Slovenije. V pogovoru s predsednikom ZZS pa tudi o napovedanih podražitvah hrane in pomenu zadružnega povezovanja v teh zahtevnih časih.
18:21
January 18, 2022
Janez Porenta: Morda smo širše najbolj poznani po zastopstu odličnih traktorjev John Deere
Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj je v lanskem letu praznovala 60 letnico svojega delovanja. Od njene ustanovitve leta 1961 je iz skromne skupnosti okoliških kmetov zrasla v sodobno gospodarsko družbo. Sedež ima v Kranju, pokriva področja občin Kranj, Preddvor in Jezersko, delno pa tudi občin Šenčur, Tržič in Kidričevo. Ima več kot 450 članov in zaposluje 90 ljudi v 10 poslovnih enotah po vsej Sloveniji.
05:50
January 18, 2022
Stališča in pripombe ZZS glede predloga Skupnega strateškega načrta po letu 2023
Predsednik ZZS Borut Florjančič je po zaključku javne razprave predstavil stališča ZZS glede SKP po letu 2023, pa tudi pogled na zaključene regijske zadružne posvete. 
19:24
December 07, 2021
Borut Florjančič: Osnovna zahteva za podporo naložbam naj bo surovina slovenskega porekla
Podpora naložbam v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov bi morala temeljiti na surovinah slovenskega porekla. Tako bi vplivale na konkurenčnost ter prerazporeditev vrednosti v slovenski verigi od vil do vilic. Zadružna zveza Slovenije predlaga, da se ob upoštevanem ključnem pogoju lokalne surovine sredstva za to področje ohrani vsaj v prvotno predlaganem znesku, pri kolektivnih naložbah zadrug pa zagotoviti dodaten delež sofinanciranja vsaj v višini 20 odstotkov.
19:16
September 07, 2021
Borut Florjančič o ključnih stališčih ZZS glede nove SKP
Zadružniki podpirajo ukinitev plačilnih pravic, so pa proti prenosu sredstev iz I. v II. steber in med drugim zahtevajo, da je pogoj za podporo investicijam v ŽPI vsaj 50 % vezava predelovalne dejavnosti na domačo surovino, ter smo previdni pri ciljih glede obsega EKO pridelave...
09:08
August 03, 2021
Borut Florjančič: »Plačajte pošteno, plačajte več! In stanje se bo začelo izboljševati!«
Nujen je strateški pogled, kako naprej na področju pridelave sadja, pravi predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič. Govorili pa smo tudi o nujnosti doseganja stalnosti na trgu, o intervetnem zakonu, o zavarovanjih pridelave in paradoksu glede odkupnih cen v živinoreji.
13:27
May 05, 2021
Tatjana Malešič: Smo optimistični!
KZ Metlika že več kot 112 let piše zadružno zgodbo na področju Bele krajine. O današnjem utripu, pogledu na leto koronakrize in izzivih, ki jih je to leto rodilo, pa v pogovoru z direktorico Tatjano Malešič.
11:25
May 04, 2021
Novela Zakona o kmetijstvu: Zakaj odnos med kmetom in njegovo zadrugo ni enak odnosu kmeta s trgovcem?
Predsednik ZZS Borut Florjančič opozarja: »V zadrugi veljajo povsem druga razmerja kot v odnosu dobavitelj – kupec. Zadrugo ustanovijo kmetje, ki pa so več kot zgolj njeni lastniki. So tudi upravljalci in nadzorniki hkrati. Ter tudi dobavitelji in kupci. Njihovo razmerje temelji na zaupanju in spoštovanju, ki izvirata iz skupnega namena, ki je hkrati tudi razlog ustanovitve zadruge: člani, torej kmetje, so v zadrugo povezani z namenom skupnega, močnejšega nastopa na trgu. Vodijo jih isti interesi, vodijo jih isti cilji. Povezovanje je torej horizontalno.«
11:59
April 07, 2021
Utrip KZ Ptuj
KZ Ptuj deluje že 121 leto. Direktor g. Branko Valenko je predstavil aktualni zadružni utrip.
10:07
April 06, 2021
Borut Florjančič:»Ne razumite odnosa zadruga – član zadruge napačno!«
Zadružna zveza Slovenije je danes na kratkem spletnem dogodku za novinarje opozorila na nerazumevanje, ki se pojavlja v postopku sprejemanja novele Zakona o kmetijstvu, s katero se med drugim implementira v slovenski pravni red Direktiva EU 2019/633 o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Direktivo v ZZS močno podpiramo, saj je njen namen ravno zaščita kmeta in spodbujanje krepitve moči kmeta oz. dobavitelja v odnosu do kupca z znatno tržno močjo oz. trgovca. Vendar opozarjamo, da se pri njeni predlagani implementaciji kaže napačno pojmovanje odnosa med zadrugo in njenim članom. Posledično se sodelovanje kmeta v zadrugi v 61. f členu novele ZKme-1 enači s sodelovanjem kmeta s trgovcem, kar pa je povsem zgrešeno.
14:11
March 30, 2021
Robert Fakin: Vsakega, ki prideluje in se trudi, moramo ceniti!
»Trudimo se, da za trg združujemo pridelavo naših kooperantov, pridelujemo pa tudi sami,« pravi  Robert Fakin, direktor Kmetijske zadruge Agraria Koper, ki povezuje preko 140 zadružnikov. Skupno pridelujejo več kot 34 vrst sadja in zelenjave, največ pa je paradižnika, bučk, melon, cvetače, ohrovta, lubenic, kakija in različnih vrst radičev.
06:12
March 03, 2021
Borut Florjančič: Trgovci so zainteresirani!
Beseda je tekla o minulih regijskih zadružnih posvetih, pogledu na poslovanje zadrug, predvsem pa pogodbenem urejanju odnosov v verigi pridelave zelenjave in krompirja.
10:11
March 02, 2021
Predsednik Borut Florjančič o letošnjih regijskih zadružnih posvetih
Konec meseca februarja Zadružna zveza Slovenije tradicionalno organizira vsakoletne Regijske zadružne posvete, ki bodo zaradi epidemije potekali preko spletne platforme in so namenjeni našim članicam. Regije smo združili na dva posveta in sicer 19. februarja 2021, ob 9.00 uri za Ljubljansko, Kamniško-Zasavsko, Gorenjsko, Južno-Primorsko, Severno Primorsko in Notranjsko regijo ter 26. februarja 2021, ob 9.00 uri za Celjsko, Koroško-Savinjsko-Šaleško, Ptujsko-Ormoško, Prekmursko-Prleško, Štajersko, Dolenjsko-belokranjsko in Posavske regijo.
03:57
February 12, 2021
Danilo Rihtarič: Na področju IK za žita se premika
Pričakovanja so velika, za vse člene verige, je povedal g. Danilo Rihtarič. Pridelovalcem bo shema zagotavljala pokritje lastne cene pridelave, pšenica se bo porabila za domači trg, pomemben vidik pa se bo kazal tudi v smeri povečanja samooskrbe s krušnimi žiti. Potrošnikom bodo zagotovljeni proizvodi sledljivega slovenskega porekla, sledljive nadstandardne kakovosti ter nadstandardnega nadzora.
05:49
February 05, 2021
Marija Mehle: ... ali bo Slovenija sita, ali ne bo!
Marija Mehle iz KGZ Sloga je spregovorila o terminskih planih pridelave in ponudbe zelenjave za letošnje leto. Potrošnike poziva: "Kupujmo slovensko, dajmo našemu človeku zaslužiti, da bo imel voljo delati naprej, saj je od tega lahko v prihdnosti odvisno ali bo Slovenija sita, ali ne bo!
07:07
February 03, 2021
Borut Florjančič: Nujni so interventni ukrepi
Zadružna zveza Slovenije zaradi razmer na področju odkupa kmetijskih pridelkov kmetijskemu ministrstvu predlaga takojšnje ukrepanje in sicer: podaljšanje finančne pomoči za sektor govejega mesa, ponovno finančno pomoč v sektorju prašičjega mesa, pomoč zaradi izpada prihodka v sektorjih sadja (jabolka), vinogradništva, krompirja, zelenjave, v vinarstvu pa čimprejšnje izvajanje krizne destilacije...
05:18
February 02, 2021