Skip to main content
Aathmavil Manjupeyyumbol - Malayalam Podcast

Aathmavil Manjupeyyumbol - Malayalam Podcast

By Team Aathmavil Manjupeyyumbol
ആത്മാവിൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും മഞ്ഞുപെയ്യിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെറുവിചിന്തനങ്ങൾ മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡുകളായി നിങ്ങൾക്കിവിടെ ശ്രവിക്കാം.

Here you can listen to Malayalam podcast episodes that will give your soul a refreshing feel of snowing with happiness and peace.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Stitcher Logo

Stitcher

Journey of Life | Fr. Linston Olakkengil | ജീവിതയാത്ര | Malayalam Podcast
യാത്ര എന്നത് ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ജീവിതവും ഒരു വലിയ യാത്ര തന്നെയാണ്. ആ യാത്രയിൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അവരിൽ ചിലർ നമ്മുടെ കൂടെ കുറച്ച് നാൾ ഒപ്പം കാണും ചിലർ ദീർഘദൂരം നമ്മളോടൊത്ത് സഞ്ചരിക്കും. ഓരോ യാത്രയിലും ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ജീവിതയാത്രയുടെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ നിന്നുള്ള വീക്ഷണം ഈ പോഡ്‌കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലൂടെ കേൾക്കാം.  Voice: Fr. Linston Olakkengil | ഫാദർ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob (Founder Digital Malayali), Joseph V M ℗ 2022 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
07:29
June 22, 2022
The Sands Of Universe | Dn. Linston Olakkengil | പ്രപഞ്ചത്തിലെ മണൽത്തരികൾ | Malayalam Podcast
ഈ വലിയ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനം എവിടെ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വലിപ്പം വെച്ച് നോക്കിയാൽ വെറും മണൽത്തരികളായേ മനുഷ്യനെ കാണാൻ സാധിക്കു. എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിശ്വസനീയമാണ്. പരസ്പരസഹായത്താൽ നമ്മൾ ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് നന്മ നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളിൽ പങ്കുകൊണ്ടും ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചും മണൽത്തരി പോലുള്ള കുറച്ച് മനുഷ്യരുടെ നന്മ നിറഞ്ഞ കഥകളാകാം ഈ പോഡ്‌കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലൂടെ. ഏവർക്കും ആത്മാവിൽ മഞ്ഞുപെയ്യുമ്പോൾ ടീമിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് - പുതുവത്സരാശംസകൾ Voice: Dn. Linston Olakkengil | ഡീക്കൻ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob (Co-Founder DGtyz Pro), Joseph V M ℗ 2021 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
07:53
December 24, 2021
Love that does Wonders | Dn. Linston Olakkengil | അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്നേഹം | Malayalam Podcast
ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുമോ? ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചടികളും പ്രതിസന്ധികളും ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളും ഉണ്ടായാലും നിസ്സ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിന് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവത്തിന്റെ കഥ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. Voice: Dn. Linston Olakkengil | ഡീക്കൻ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob (Co-Founder DGtyz Pro), Joseph V M Music (CC BY 3.0): Morning Mist by BahamJun ℗ 2021 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
07:14
November 03, 2021
Value of Honesty | Dn. Linston Olakkengil | സത്യസന്ധതയുടെ മൂല്യം | Malayalam Podcast
പ്രവർത്തികളുടെ മൂല്യം പല കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ സത്യസന്ധതയുടെ മൂല്യം നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാനാവുമോ? മനുഷ്യരാശിയുടെ തന്നെ മുമ്പോട്ടുള്ള ഈ യാത്രയിൽ സത്യസന്ധത എന്ന ഘടകം വലിയൊരു സ്ഥാനമാണ് വഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സമൂഹം ഇതിനെ വളരെ ലാഘവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതും. നാളേക്ക് നല്ലൊരു ജനതയെ വാർത്തെടുക്കാൻ പുതിയ തലമുറക്ക് സത്യസന്ധതയുടെ മൂല്യം പകർന്ന് നൽകേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ്. സത്യസന്ധതയുടെ മൂല്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കഥ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലൂടെ കേൾക്കാം. Voice: Dn. Linston Olakkengil | ഡീക്കൻ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob (Co-Founder DGtyz Pro), Joseph V M ℗ 2021 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
04:36
September 25, 2021
The Beauty of Tolerance | Dn. Linston Olakkengil | സഹനം നൽകിയ സൗന്ദര്യം | Malayalam Podcast
നാം ഓരോ ദിവസവും നിരവധി സഹനങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കും കടന്ന് പോകുന്നത്. ഇന്ന് ലോകത്ത് കാണുന്ന ഓരോ മനോഹരമായ സൃഷ്ടിക്ക് പിന്നിലും നിരവധി ആളുകളുടെ സഹനങ്ങൾ ഉണ്ട്.  സഹനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തികളിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുവാൻ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയുടെ ഫലമോ, അത് എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നവയായിരിക്കും. സഹനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സമയത്തും സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയ ഒരു കലാകാരനെ പറ്റി ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലൂടെ കേൾക്കാം. Voice: Dn. Linston Olakkengil | ഡീക്കൻ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob (Co-Founder DGtyz Pro), Joseph V M ℗ 2021 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
05:18
July 28, 2021
Feeling of Love from Heart | Dn. Linston Olakkengil | ഹൃദയസ്പന്ദനത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹസ്പന്ദനം | Malayalam Podcast Episode
ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹബന്ധങ്ങളെ വളരെ ദൃഢതയോടെ കോർത്തിണക്കാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ബന്ധങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യജീവിതം അസാധ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ തിരിച്ചറിവിൽ മാത്രമേ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാനും അവനെ സഹായിക്കാനുമുള്ള അനുകമ്പ തോന്നുന്നത്. ഹൃദയസ്പന്ദനത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹസ്പന്ദനത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ കുറിച്ചാകാം ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ്. Voice: Dn. Linston Olakkengil | ഡീക്കൻ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob (Co Founder DGtyz Pro), Joseph V M Music (CC BY 3.0): Illusions by Keys of Moon Music ℗ 2021 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
05:34
July 01, 2021
Heroes of Social Media | Br. Linston Olakkengil | സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഹീറോസ് | Malayalam Podcast Episode
നമ്മുടെ ഇടയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് നന്മ നിറഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. ചെറുതെന്ന് തോന്നുന്ന വലിയ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പലരും അവർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മൂല്യം അറിയാതെ പോകുന്നവരാണ്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ അവരറിയാതെ തന്നെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന്റെ മൂല്യവും സംസ്കാരവും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാകുന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ കുറച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സൂപ്പർ ഹീറോസിനെ പരിചയപ്പെടാം ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലൂടെ. Voice: Br. Linston Olakkengil | ബ്രദർ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob, Joseph V M ℗ 2021 Team Aathmavil Manjupeyyumbol Malayalam Podcast
05:55
May 09, 2021
The Vision in Darkness | Br. Linston Olakkengil | അന്ധകാരത്തെ അതിജീവിച്ച കാഴ്ച | Malayalam Podcast Episode
നിസ്സാരമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ മനസ്സ് മടുത്ത് ജീവിതത്തോട് വെറുപ്പ് തോന്നുന്നവരായിരിക്കും മിക്ക മനുഷ്യരും. ഇത്തരം ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പാതി വഴിയിൽ വെച്ച് നേടാതെ പിന്മാറുന്നു. അന്ധകാരം മൂടിയ ജീവിതത്തെ നിസാരമായി കണ്ട് ഉൾകാഴ്ചയിലൂടെ പുതിയ ഒരു ജീവിതം നിർമ്മിച്ച, ഒരു കാഴ്‌ചയില്ലാത്ത ഹീറോയെ പറ്റിയാവാം ഈ പോഡ്‌കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ്. Voice: Br. Linston Olakkengil | ബ്രദർ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob, Joseph V M ℗ 2021 Team Aathmavil Manjupeyyumbol Malayalam Podcast
04:59
April 11, 2021
A Success Journey to IAS | Br. Linston Olakkengil | ഒരു IAS വിജയഗാഥ | Malayalam Podcast Episode
മഹത്തായ പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ പല വേദനകളും കാണും. എന്നാൽ ഈ തീരുമാനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തീരുമാനം എടുത്ത വ്യക്തിയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെയുള്ളവരുടെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ തന്നെ നില മാറ്റി മറിക്കുന്നു. ചിലത് വേണ്ടന്ന് വയ്ക്കുന്നതും ഒരു കഠിനമായ തീരുമാനം തന്നെയാണ്. നഷ്ടങ്ങൾ നേട്ടങ്ങളാകുവാൻ പരിശ്രമം കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് തെളിയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റിയാവട്ടെ ഈ പോഡ്‌കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ്. Voice: Br. Linston Olakkengil | ബ്രദർ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob, Joseph V M Music (Pixabay License): 5The Escape by Timmoor ℗ 2021 Team Aathmavil Manjupeyyumbol Malayalam Podcast
04:33
February 14, 2021
Stan Lee - The Hero | Br. Linston Olakkengil | സ്റ്റാൻലീ എന്ന ഹീറോ
ഇന്ന് ലോകം അറിയുന്ന ഏത് വ്യക്തിയെ കാണിച്ചാലും അവർക്ക് പിറകിൽ ആരും അറിയാത്ത കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിന്റെ കഥ കാണും. വജ്രം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല, അത് കഠിനമായ ചൂടിലും സമ്മർദ്ദത്തിലും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടതാണ്. അതിന്റെ മൂല്യം വളരെ വലതും. നിരവധി പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടി കടന്ന് വന്ന് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിയ മനുഷ്യരുടെ മൂല്യവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ലോകത്തെ മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് സ്വപ്നം കാണുവാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു മഹത് വ്യക്തിയെ പറ്റി ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാം. Voice: Br. Linston Olakkengil | ബ്രദർ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob, Joseph V M Music (Pixabay License): Calm Wind by PhannPhaKh ℗ 2021 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
06:53
January 16, 2021
Pillars of Triumph | Br. Linston Olakkengil | ജീവിതവിജയത്തിലെ ശക്തിസ്രോതസ്സുകൾ
വിജയം രുചിച്ചവർക്ക് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയുവാനുണ്ടാകും. പിന്നിട്ട വഴികൾ, സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ, കഷ്ടപ്പാടുകൾ... എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉപരി ഇവരെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സഹായിച്ച മനുഷ്യരെ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായി നിന്നവരെ വിസ്മരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല! ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, അധ്യാപകർ; ഇങ്ങനെ അനവധി പേർക്ക് ആ വിജയത്തിൽ വലിയ പങ്കുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ ശക്തിസ്രോതസ്സുകളായി നിൽക്കുന്നവരെ സ്മരിക്കുവാൻ പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഒരു ജീവിതകഥ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാം. ഏവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സരാശംസകൾ! Those who have been successful in life will have a lot of stories to tell. The ways of the past, the sacrifices made, the sufferings... But above all, we cannot forget the people who stood like pillars in their road to success, the ones who were the centre of power in their lives! Relatives, friends, teachers; so many people might have played a big role in that achievement. In this episode, we will hear a life story that inspires us to remember those who are similar sources of power in our lives as well. Our heartily New Year wishes to all! Voice: Br. Linston Olakkengil | ബ്രദർ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob, Joseph V M Music (CC BY 3.0): Elysian by Artificial.Music ℗ 2020 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
05:10
December 31, 2020
Failures Towards the Success | Br. Linston Olakkengil | വിജയത്തിലേക്കുള്ള പരാജയങ്ങൾ
ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് വ്യക്തിയുടെ പഴയ കാലം ചികഞ്ഞാലും ഒരുപാട് പരാജയത്തിന്റെ കാൽപാടുകൾ കാണാം. പരാജയത്തിന്റെ കയ്പ്പ് അറിയാതെ വിജയത്തിന്റെ മധുരം ആസ്വദിക്കാനാകില്ല. പരാജയത്തെ തന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തി വിജയത്തിലെത്തിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുവാൻ പോവുന്നത്. Behind every successful person, we can find the footprints of the failure. You can't taste the sweetness of success without knowing the taste of sour or failure. Let's this episode's context be a person who defeats the failure and choose success in his life. Voice: Br. Linston Olakkengil | ബ്രദർ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob, Joseph V M Music (Pixabay License): Canción Triste ℗ 2020 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
05:49
December 15, 2020
Golden Hope | Br. Linston Olakkengil | പ്രതീക്ഷയുടെ സ്വർണ്ണം
വിജയത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പാതയിൽ നാം ഒരുപാട്‌ കടമ്പകൾ കടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു വെളിച്ചത്തെ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട്‌ നടത്തുന്ന ഈ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ കഴിവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് നമ്മളെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് പേർ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വിജയം സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ അവരാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായവും നമുക്കായി നൽകുന്നു. നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുന്നതും ഇവർ തന്നെയാകും. ഒരു അമ്മ തന്റെ മകളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ചെയ്ത ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവമാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ. We have a lot of crisis on our path to success‌. In this journey, there are a few people who will help us to reach our destination by believing in our abilities. They give us all the help they can to make us successful. When we reach the goal, they will be most proud. This podcast is about the real story of a mother helping to reach her daughter's goal. Voice: Br. Linston Olakkengil | ബ്രദർ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob, Joseph V M Music (CC BY 3.0): Hiraeia (Piano) ℗ 2020 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
05:48
November 23, 2020
Lessons from a Tree | Br. Linston Olakkengil | മരം പഠിപ്പിച്ച പാഠം
കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് നമ്മെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടാവും. ചുറ്റിനും കാണുന്ന നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ ഒരു പാഠപുസ്തകമാക്കിയാൽ തന്നെ ഒരുപാട് അനുഭവസമ്പത്ത് നേടുവാൻ നമുക്കാവും. ഒരു പിതാവിന് തന്റെ മക്കളോട് തനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് വളരെ ഭംഗിയായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവർ അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ആ അറിവിന്റെ പാടവം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നത്. ഒരു പിതാവ് മക്കൾക്ക് നൽകിയ നല്ലൊരു അനുഭവപാഠം ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാം. Time has a lot to teach us. We can gain a lot of experience by making our surrounding nature a textbook. When you teach someone something and if he understands it by his Experience, Only that stage the knowledge will come to fulfil. In this podcast episode, you can hear a good lesson that a father gave to his children. Voice: Br. Linston Olakkengil | ബ്രദർ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob, Joseph V M ℗ 2020 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
06:33
October 24, 2020
The Message of Sharing | Br. Linston Olakkengil | പങ്കുവെയ്ക്കലിന്റെ സന്ദേശം
പങ്കുവെയ്ക്കൽ മനുഷ്യസഹജമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു പങ്കുവെയ്ക്കലിൽ നിന്നും തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ആധുനിക ലോകത്തിൽ മനുഷ്യർ സ്വാർത്ഥത നിറഞ്ഞവരായിരിക്കുകയാണ്. പങ്കുവെയ്ക്കലിന്റെ മഹത്വം മറന്ന് സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കി നടക്കുന്നു! മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെയ്ക്കുക എന്ന മഹനീയമായ സദ്ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാം. Sharing is a human instinctual process. It's from this sharing that human life moves forward in this world. But in the modern world, people are selfish. Forgetting the greatness of sharing and he is just taking care of himself. Let's hear this podcast episode about the great virtue of sharing. Voice: Br. Linston Olakkengil | ബ്രദർ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob, Joseph V M ℗ 2020 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
07:28
October 12, 2020
Monk of Lebanon | Fr. Saiju Puthenparambil | ലെബനനിലെ സന്യാസി
ആഗ്രഹങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ തയ്യാറാണ് മനുഷ്യർ. ആഗ്രഹിച്ചത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഉള്ള വേദന പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും പൂർത്തികരിക്കുവാൻ ചിലർ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അത്ഭുതത്തോടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ അത്ഭുതം നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് കൂടി മാത്രം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവകഥയാകാം ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ! Human beings are ready to go to extremes to fulfil their desires or goals. The pain of losing something we want is indescribable. We may have been amazed while hearing the sufferings of people have gone through to achieve their ambition or aim. In this podcast episode, we can hear a real story that can be heard only with a mind of awe! Voice: Fr. Saiju Puthenparambil (Chemmalakuzhy) | ഫാ. സൈജു പുത്തൻപറമ്പിൽ (ചെമ്മലക്കുഴി) Team: Bestin Jacob, Joseph V M Music (CC BY 3.0): Sovereign Quarter by Kevin MacLeod ℗ 2020 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
14:59
October 04, 2020
The Story of a Realisation | Br. Alex Muringayil | ഒരു തിരിച്ചറിവിന്റെ കഥ
ഓരോ തിരിച്ചറിവിനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ചില തിരിച്ചറിവുകൾ നമുക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത വേദന സമ്മാനിക്കും, ചിലത് സന്തോഷവും. നമ്മളെ ഒരുപാടു സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന നന്മകളെ നാം തിരിച്ചറിയാതെ പോവുന്നത് വളരെ വേദനാജനകമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചറിവിനെ പറ്റിയാവട്ടെ ഈ എപ്പിസോഡ്.  Every realisation can bring a lot of change in our lives. Some realisations will give us unbearable pain, but some give us happiness. It hurts when we fail to recognize the goodness that people who love do to us.  Let's hear a story of a painful realisation in this episode. Voice: Br. Alex Muringayil CMI | ബ്രദർ അലക്സ്‌ മുരിങ്ങയിൽ സി.എം.ഐ Team: Bestin Jacob, Joseph V M Music (CC BY 3.0): Tsutsuji (2020) by Chino Yoshio ℗ 2020 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
04:01
September 26, 2020
Stacey Herald and Drawings on the Wall | Br. Linston Olakkengil | സ്റ്റെസി ഹെറാൾഡും ചുമരിലെ വരകളും
നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രക്കിടയിൽ നമുക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സ്നേഹം നമ്മൾ പല രീതിയിലാകും പ്രകടമാക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദന ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ചില സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ നമുക്കും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്നതാകാം. ചില സ്നേഹങ്ങൾ ത്യാഗങ്ങളായി മാറുന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ത്യാഗത്തിൻ്റെയും ഒരു കഥ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം. The love we have for those who travel with us throughout our life's journey is expressed in various ways. Some expressions of love that seem painful to others might bring happiness to the one we love. And some loves turn into sacrifices. In this episode, we can hear a story about a sacrifice that's filled with love. Voice: Br. Linston Olakkengil | ബ്രദർ ലിൻസ്റ്റൻ ഒലക്കേങ്കിൽ Team: Bestin Jacob, Joseph V M Music (CC BY 3.0): Small Happiness (2020) by Chino Yoshio ℗ 2020 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
03:12
September 18, 2020
Story of Some Good Humans | Fr. Saiju Puthenparambil | രത്തൻലാമയും കുറെ മനുഷ്യരും
നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള  നല്ല മനുഷ്യരുടെ  നിറഞ്ഞ സഹകരണം കൊണ്ടാണ് ഓരോ വിജയവും നമ്മൾ നേടുന്നതെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നാം ചെയ്യുന്ന വളരെ ചെറിയ സഹായം പോലും അവരുടെ ജീവിതത്തെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചെറിയ സഹായം സ്വീകരിച്ച് ജീവിതവിജയം നേടിയ ശ്രീ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയെപ്പറ്റിയും ഉപകാരികളായ ചില മനുഷ്യരെ പറ്റിയും ഈ എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാം. Have we ever thought that every achievement we make is possible because of the cooperation of certain good people around us? Even a minor help we do for one's journey can make a huge impact on their life. So, let's hear about a man who helped Mr Santhosh George Kulangara in his early travels and some helpful good humans. Voice: Fr. Saiju Puthenparambil (Chemmalakuzhy) | ഫാ. സൈജു പുത്തൻപറമ്പിൽ (ചെമ്മലക്കുഴി) Team: Bestin Jacob, Joseph V M Music (CC BY 3.0): Herle Hæmle'heje Vi Haij (Lovely Secrets We Had) by So I'm An Islander ℗ 2020 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
13:37
September 05, 2020
Chandrettan's Revenge | Fr. Saiju Puthenparambil | ചന്ദ്രേട്ടന്റെ പ്രതികാരം
നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെന്നപോലെ പലർക്കും അവരുടെ മനസിനും ഒരുപാട് മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. കാലങ്ങൾ കഴിയുംതോറും ഈ മുറിവിന്റെ വേദന കുറയാതെ വരുമ്പോൾ അത് പ്രതികാരം ചെയ്ത് സുഖപ്പെടുത്താൻ മനസ് ആഗ്രഹിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികാരത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു കഥ നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാം. ചന്ദ്രേട്ടന്റെ പ്രതികാരം! Like our body, many may have suffered a lot of injuries to their minds as well. As the pain of this wound does not subside over time, the mind tempts for revenge to heal itself. Here we can hear a beautiful story of revenge. Chandrettan's revenge! Voice: Fr. Saiju Puthenparambil (Chemmalakuzhy) | ഫാ. സൈജു പുത്തൻപറമ്പിൽ (ചെമ്മലക്കുഴി) Team: Bestin Jacob, Joseph V M Music (CC BY 3.0): Improvisation No. 1 by Piano In The North ℗ 2020 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
11:46
August 29, 2020
Aathmavil Manjupeyyumbol - Intro | Fr. Saiju Puthenparambil | ആത്മാവിൽ മഞ്ഞുപെയ്യുമ്പോൾ
ആത്മാവിനെ തണുപ്പിക്കുന്ന ചിന്തകൾ പങ്കുവെച്ച് സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും മഞ്ഞുപെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര തുടങ്ങാം. ഫാ. സൈജു പുത്തൻപറമ്പിലിന്റെ (ചെമ്മലക്കുഴി) നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റാണ് ആത്മാവിൽ മഞ്ഞുപെയ്യുമ്പോൾ. Let's start our journey to refresh our soul with the snow of happiness and peace through voices. Aathmavil Manjupeyyumbol is an inspirational Malayalam podcast launched by we few friends with the leadership from Fr. Saiju Puthenparambil (Chemmalakuzhy). Podcast Team: Bestin Jacob, Joseph V M Music (CC BY 3.0): Sunset Landscape by Keys of Moon Music ℗ 2020 Team Aathmavil Manjupeyyumbol
05:11
August 21, 2020